۱۳۹۴ آذر ۲۵, چهارشنبه

افشای نام کسانی که مخفیانه به دیدار مریم قجر تروریست رفته اند _ ار اسفندیار منفرد زاده تا مرجان عباسی و مریم حسین خواه وشادی امین ووو

 افشای نام کسانی که مخفیانه به دیدار مریم قجر تروریست درپاریس رفته وحقوق وپاداش دریافت کرده اند _ ازاسفندیار منفرد زاده تا مرجان عباسی _ مریم حسین خواه وشادی امین 

ارشیا ارشادی 2015/12/16


فرمانده ثریا عبد اللهی و علامت پیروزی بعد از سقوط قلعه مخوف اشرف _ به امید آزادی هرچه زود تر امیر اصلان ازچنگال خونین تشکیلات فرقه رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گمان مبر که به پایان رسید دور مغان         هزار باده ناخورده دررگ تاک است 

مقدمه _ امروزه با وجود اینترنت _ موبایل وبلوتوث و مردمان هشیار وکنجکاو دیگر زمان زیر آبی رفتن _ مخفی کاری وپنهان نمایی تقریبا به سر آمده و اعمال ورفتار و تلاش های افراد علیرغم همه دقت ومراقبت ها بنوعی ازجایی سربیرون می آورد _ درچنین صورتی به حال کسانی باید تاسف خورد که همچنان کبک سر برزیر برف می برند به این امید که کسی آنها را نمی بیند !

بنابرگزارش های بیرون زده شده  توسط شاهد ایکس ( X) طی 8 سال گذشته تعدادی از ایرانیان بصورت مخفی به فراسه رفته ودرقلعه تروریستی " اوور سورواز " با مریم قجر تروریست ملاقات نموده اند _ گرچه از محتوای این ملاقات ها بصورت گسترده خبری منتشر نگردیده است ولی همین مخفی کاری وعدم اطلاع نشان از آن دارد که ازاین گفتگوها آبی برای فرقه رجوی ومریم قجر تروریست گرم نشده است _ دراین گزارش نام ومشخصات کسانی که به این قلعه رفت وآمد نموده اندرا به آگاهی همگان خواهم رساند _ مدارک ومستندات نزد اینجانب محفوظ می باشد .
یک اشاره _ حدود 5 سال پیش خانم نوشابه امیری  نویسنده وگزارشگر مستقل درخواست ملاقات جهت گفتگو با مریم قجر تروریست را نمود و پس از چندماه نامه نگاری درنهایت  به او گفتند درصورتی این امر ممکن است که سوال هارا خودما طرح کنیم ! 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
قابل توجه مطالب آگاهی بخش اینجانب دراین دودفتر هم قابل دسترسی می باشند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1 _ ملاقات مخفیانه  اسنفدیار منفرد زاده و مسعود اسد اللهی با مریم قجر تروریست درسال 2009 در فرانسه 

این دوهنرمند سابق که در طول زندگی درغرب چشمه های هنری شان خشک شده است وبیکار وعلافند برای گذران زندگی دست به هرکاری می زنند _ منفرد زاده ازتنلویزیون صهیونیستی من وتو مواجب می گیرد واسدالهی هم هرکجا بتواند بساط خودرا پهن می کند _ متاسفانه این هنرمندان  درجامعه ایرانیان ازحمایتی برخوردار نیستند واین چنین است که دردام صهینیست ها ( تلویزیون من وتو) وتروریست ها ( مرم قجر ) می افتند _ ملاقات این دو بی شک بخاطر مسائل سیاسی نبوده که هردو طرف عدد ورقمی نیستند وبه حساب نمی ایند ولذا ممکن است این دو جهت دیافت کمک مالی با گردن کج به سوی مریم قجر تروریست دست دراز کرده باشنند _ بهرصورت هشدار من به این دو این است که اگر زندگی تان نمی گذرد گوشه خیابان ازهنر خود پول در اورید واین هزاران شرف داد بر دلارهای خونین صدام که درچنگ مریم قجر تروریست وجود ارند .

توضیح ایکه شبنم اسد اللهی دختر مسعود  درزمره حقوق بگیران فرقه رجوی درکانادا مبی باشد 
 دوم _ ملاقات مخفیانه  مسئولین ایرانی تلویزیون صهیونیستی من وتو 1 با مریم قجر تروریست 

درسال 2012 ملاقاتی های مخفیانه ای  بین مرجان عباسی ومریم تهرانی و سام غضنفری ( از مسئولین ایرانی تلویزیون صهیونیستی من وتو ) صورت گرفته است _ گرچه از نتیجه این گفتگوها خبری منتشر نشده است ولیکن به گزارش شاهد X برنامه طنز شبکه نیم با هزینه وسفارش تلویزیون من وتو درمرکز تلویزیونی فرقه رجوی وبا استفاده از مجریان این گروه ساخته وبه این تلویزیون فروخته می گردد _ حسن وناصر اعتمادی ازدیگر رابطین این تلویزیون با فرقه رجوی هستند سوم _ ملاقات مریم حسین خواه و سهیلا امین ترابی ( شادی امین ) با مریم قجر تروریست جهت دریافت سفارش ودستمزد

دوسال پیش ملاقات هایی بین مریم حسین خواه و سیهیلا امین ترابی با مریم قجر تروریست صورت گرفته است _ هدف ازاین ملاقات ها تامین بودجه برای کتاب " جنایت بدون عقوبت " بوده است که توسط گروه سه نفره شادی صدر _ شادی امین ومریم حسین خواه تدوین وسرهم بندی شده است _ دراین کتاب سفارشی فرقه رجوی این سه زن تلاش کرده اند با دروغ وتحریف تاریخ زیر بالهای شکسته فرقه رجوی رابگیرند وبه قول خودبا دجالگری وداستان سرایی رابطه بین عملیات خودزنی فروغ و عدام چند ده نفر دراین رابطه در شهریور 57 را زیر سئوال برده وکمرنگ نمایند _ چنین تلاش زذیلانه ای برای اولین باراست که به شهادت دروغین چند نفر از توابین دهه شصت  ( اعضای فرقه رجوی ) صورت گرفته که البته هیچ کس این دروغ بافی هارا باور نکرده است _ درحقیقت همکاری بنگاه صهیونیستی  " عدالت برای ایران " وفرقه رجوی که بصورت کتاب مورد اشاره علنی شده است توجه کسی راجلب نکرده وبا شکست روبرو شده است .....
نگاه کنید به نوشته اینجانب دراین مورد _ عدالت برای ایران ویا عدالت برای همه ایرانی ها ؟
>>>>>> عدالت برای ایران ویا عدالت برای همه ایرانی ها ؟ <<<<<<<<<<<
چهارم _ ملاقات مخفیانه   الاهه بقراط _ جمشید چالنگی _ کوروش عرفانی _ رضا تقی زاده 

افراد نام بردا بالا نیز طبق گزارش شاهد X  درتاریخ های مختلف به دیدار مریم قجر تروریست رفته اند _ جمشید چالنگی پس از اخراج از صدای امریکا به دلیل ارتباط ودریافت حقوق ماهیانه از فرقه رجوی _ تا مشغول شدن درتلویزیون عربستان سعودی ( ایران فردا )  بارها به خانه تیمی مریم قجر تروریست رفت وآمد داشته و ازاین فرقه حقوق ماهیانه دریافت می کرده است _گرچه از  هدف از ملاقات هما سرشار ( مبلغ شعبون بی مخ )  و الاهه بقراط وکوروش عرفانی خبر کاملی دردست نیست ولیکن مسائل کمک های مالی می توانند دلیل این ملاقات ها باشند .پنجم _ ملاقات های هادی خرسندی با مریم قجر تروریست و کمک های غیرمستقیم فرقه رجوی به این هنرمند 

هادی خرسندی تابعد از مرگ مرضیه به بهانه علاقمندی به او بارها به قلعه اوور رفت وآمد می نموده است _ خرسندی گرچه یک طنزپرداز است ولیکن هیچگاه به زمینه های گسترده طنز درمورد سخنان منصوب به مسعود رجوی _ شعارهای خنده دار این فرقه و ادعاهای مسخره وخنده دار مریم قجرتروریست نزدیک نمی گرد  _ علت چیست ؟ 
حقیقت آن است که هادی خرسندی از این فرقه بصورت های زیر کمک مالی دریافت می کند 
الف  _ فرقه رجوی بطور دائم نیمی ازبلیط های شوهای هادی خرسندی را پیش خرید کرده وهواداران وافراد درحال فریب رابه این نمایش ها می برد 
ب _  خرسندی خود درگفتگو با مهدی فلاحتی اعتراف کرد که آذوقه مورد نیاز خانواده خودرا از یک سوپر نزدیک به محل زندگی خود که متعلق به فرقه رجوی است با تخفیف کلی ( ! ) تهیه می کند _ به کلامی روشن تر هادی خرسندی بجای پول کالا  وخشکه دریافت می کند واین هدایا به معنی حق السکوت است تا هادی خرسندی به حریم وخط قرمز فرقه رجوی نزدیک نگردد 
>>>>  متاسفانه این گفتگو گویی از اینترنت حذف گردیده است <<<<<<<<

هادی خرسندی تنها ایرانی بود که فریب نمایش اعتصاب غذای دروغین فرقه رجوی را خورد ودرزیر عکس مریم قجر تروریست با قیافه وژست پدومادر مرده ها عکس یادگاری شرمناکی گرفت 

با تشکر از شاهد X   درآینده گرازشات بیشتری درمورد این ملاقات ها درصورت دریافت منتشر خواهند گردید 

اریا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان فرقه رجوی درایران و پشتیبان خانواده اسیران فرقه رجوی  2015/12/16 ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...