۱۳۹۵ دی ۷, سه‌شنبه

نگاهی به پدیده " گورستان خواری " وتخریب حسینیه ها _ مزارها وسنگ قبرها درایراننرگس درپشت میله های زندان ومرتضوی  واحمدی نژاد آزاد
این است چهره مخدوش  عدالت در اسلام ؟ 


شاعر است و آموزگاروبخاطر تدریس به محرومین از اموزش درزندان 
مهوش ثابت وهمه بهائیان را آزاد کنید این همه کیفر برای جوانی که درباره تخریب گورستان بهائیان آگاهی رسانی کرده است ؟  شمیم را آزاد کنیدنگاهی به پدیده " گورستان خواری" وتخریب مزارها وشکستن سنگ قبرها درایران 

 دل نوشته های ابراهیم  ملک وند : مادرم مرد وبه آرزویش نرسید 
_ نویسنده وتدوینگر ارشیا ارشادی ( واکنش_116  )
2016/12/15

مغول ها ومزار فریدون فروغی 
تخریب سنگ قبرهای انسان های جاوید کاش  یکی از هزاران درد شما را تسکین می داد _ صدای گرم ماندنی وجاوید فریدون فروغی از سنگ قبر او به گوش نمی رسدکه درپی نابودی آن تلاش می کنید 
ترانه کوچه شهر د لم باصد ای گرم زنده یاد فریدون فروغی
&&&&&&&&&&&

مقدمه _ درعصر بعد از تحولات سال 1979 درایران  وطی 37 سال گذشته ما شاهد پدیده های تازه ای درزمینه خلافکاری  بوده  وهستیم که درزمان حکومت استبدادی _ سلطنتی پهلوی از آنها خبری نبود_ مثلا قبلا  در امرخلاف کاری درجامعه تنها با  عنوان هایی  چون سرقت ماشین_ قالپاق دزدی _ دزدی خانه _ چاقوکشی _ باج گیری _ قاچاق مواد مخدر _ جیب بری _کشیدن چک بی محل_ خرابکاری _ پارتی بازی ورشوه گیری   برمی خوردیم _ در دوران جمهوری اسلامی وبه لطف انقلاب گرچه همان تبهکاری ها ادامه دارند ولیکن خلافکاری هایی  باعنوان هایی جدید وتازه وارد جامعه شده وبه سرعت رشد چند صددرصدی  کرده اند  ازقبیل :  زورگیری  _ خفت گیری _ زاغ زنی  _ تیغ کشی _  انواع عملیات تروریستی  _ انتحاری _ خزانه دزدی_ تخریب گورها ومزارها  _ دکل نفتی دزدی  _ نفتکش دزدی _ زمین خواری _ مجسمه دزدی _  _ لابی گری _ جنگل خواری _ کوه خواری  _ دریا خواری _ رانت خواری  _ خاک ایران  فروشی _ زیرمیزی  _ ساخت مواد مخدر صنعتی _ کیف قاپی  _ اختلاص های سریالی  ملیاردی_  اسیدپاشی _ قتل های زنجیره ای _ تخریب آثار هنری خیابانی _ نوزاد فروشی_ شغل قبرفروشی _ سرقت نفت ونفت فروشی  _ دیه گیری _ بانک زنی مدرن  _آثارادبی  دزدی _ قاچاق دارو _ به دور انداختن بیمارها _ اسکله دزدی     وو.... " گورستان خواری" که گرچه موضوعی کاملا نو وتازه وجدید است ولیکن کم تر بدان پرداخته شده است .
بن مایه  این نوشته را یکی از هم میهنان  به نام" ابراهیم ملک وند " تحت  عنوان " مادرم مرد وبه آرزویش نرسید"  برای من فرستاد و بنده هم به ابراهیم قول دادم  که درفرصتی آنرا تدوین ومنتشرکنم  _ 

گورستان خواری پدیده ای تازه درایران 

زادگاه من تهران درقدیم   دارای چند گورستان بود که عبارت بودند از 1 _  ابن بابویه _2 _ بی بی زبیده _ 3_ امامزاده عبد الله و_ 4 _ گورستان مسگر  آباد_ بعدها گورستان بزرگ  بهشت زهرا ( 5 ) _  البته مسیحیان وبهائیان وکلیمیان  نیز برای خود گورستان مخصوصی داشتند .
با وسعت گرفتن بهشت زهرا  وگسترش  مساحت  شهری کم کم گورستان هایی جاده شهرری تقریبا سرشار گردیده واز دسترس عموم خارج شدند _ گرچه دلیل جلوگیری از دفن  جنازه های تازه به علت " تکمیل ظرفیت " قابل توجیه است ولیکن اختصاصی شدن این گورستان ها قابل قبول نیست و طبعا کسانی که اعضای خانواده آنها دراین مراکز دفن شده اند صاحب حق هستند وباید بتوانند طبق مقررات این گورستان ها از قبرهایی که مالکیت آنرا دارند استفاده نموده ودیگر بستگان خودرا درانجا دفن نمایند 
متاسفانه از 20 سال پیش بدین سو این حق نادیده گرفته شده و ازهمان زمان " گورستان خواری " ومصادره قبرها  معمول شده است .

ماجرای گورستان ابن بابویه 

 ابراهیم برای من نوشته است : پدرم دردهه 30  فوت نمود و ما ایشان را درگورستان ابن بابویه  ودرنزدیکی های مدفن کشته شدگان 30 تیر دفن کردیم _  مادر ما خیلی آرزو داشت ودلش می خواست در هما ن قبر دفن گردد _ 
وقتی مادرم زنده  بود تلاش کردیم تا تا موجبات این خواسته مادر رافراهم کنیم وبهمین دلیل چند بار به دفتر گورستان مذکور رفتیم  که معمولا بسته بود ودرنهایت روزی موفق به گفتگو بار کارمند این دفترشدیم _ ایشان می گفت : تدفین جنازه تازه دراین گورستان ازسال 1370  متوقف شده است _  وقتی مدرک به ایشان ارائه کردیم که ما دراین گورستان قبر با سابقه بیش از 30 سال داریم وطبعا این حق ماست که از آن استفاده کنیم ایشان گفت : این گورستان دراختیار اوقاف وآستان و( ؟ ) .... است وباید از آنجا مجوز لازم را اخذ نمائید !.

دوبار تخریب گورستان ابن بابویه و شکستن سنگ قبرها و نابودی مقبره ها 
  بار نخست .
گورستان ابن بابویه تا کنون دوبار مورد تخریب شهرداری واداره اوقاف قرارگرفته است 

درسال 80 یک شهردار سارق و تخریبگر به شهرداری شهرری منصوب گردید _ این مردک نادان یک طرح مسخره ای  رابه شهرداری ارائه کرد که بنا بر آن این گورستان به" زورخانه ای بنام جهان پهلولن تختی"  تبدیل گردد _ شهردار خلافکار قبل از اینکه همه جوانب این اقدام ابلهانه خودرا بررسی ومجوز های لازم را دریافت نماید بولدزر های شهرداری را به گورستان برد وتمامی مقبره های خانواد گی  را ( غیر ازمدفن تختی وشمشیری )
همانند مغلولها و تجاوز گران تخریب نمود _ با بالا گرفتن اعتراض مردم جلوی تداوم این طرح احمقانه شهردار  مغول تبار  گرفته شد گرچه آثار تخریب های اورا کسی مرمت نکرد .

ابراهیم می گوید باشنیدن این خبر راهی گورستان ابن بابویه شدم _تمامی مقبره های شخصی این قبرستان به جز قبر شیخ صدوق وانگشت شمار قبردیگر یران شده بودند
بسیاری سنگ قبرها شکسته بودند _ قبر معروف سنگی آن خواهر وبرادری که درتصادف کشته شده بودند کاملا ازبین رفته وسنگ هایش شکسته شده بودند و خلاصه این منظره شروع  حمله غارتگرانه قوم " گورستان خوارها  " برای تصرف گورستانی بود که به هزاران خانواده تهرانی تعلق داشت .

ابراهیم ادامه می دهد : به سراغ پیرمردی رفتم که در ان گورستان درچادری زندگی می کرد وسفارش تهیه سنگ قبر می گرفت _از ایشان سئوال کردم که آیا دراین گورستان کسی  طی چندسال گذشته دفن نشده 
پاسخ داد : چرا ولی خیلی کم  چون پارتی کلفت وازاون باالا بالا ها می خواهد 
پرسیدم قیمت قبر اکنون دراین گورستان چند است ؟
گفت : اگر توصیه وپارتی کارساز  داشته باشی باید 5 ملیون هم بدهی ( سال 1380  )
گفتم پدر من دراینجا دفن است ومادرم هم می آرزو دارد  درهمان قبر خانوادگی  دفن شود چه باید بکنیم 
ایشان پاسخ داد : راهش را نمی دانم ولی می دانم فقط با پول وتوصیه ازبالا ها  شدنی است .
 ابراهیم می گوید پس ازسفارش دادن یک سنگ جدید که قسمت پائین انرا برای مادری خالی گذاشته بودم به دیدار گورستان رفتم_ همه جا تخریب و مملو از آثار خرابی بود _ درگورستان گردی تعداد 21  قبر نو نظرم را جلب کرد که درسالهای اخیر  دفن شده بودند _ یعنی  سال های بعد از محدودیت  وممنوعیت ! 
درروی سنگ  یکی از قبرها که درسال 1380 دفن شده بود نامی را دیدم که برایم آشنا بود " حاج احمد  مطیعی  " 
  ایشان را می شناختم واز بچه های قدیمی دروازه شمیران بود ویکی از مسئولین مسجد فخر الدوله _ این آخری ها یک مغازه کبابی در چهارراه دروازه شمیران روبراه کرده وبا پسرانش در آنجا کار می کردند .
یکی دیگر از تغییرات ابن بابویه این بود که دور تا دورش را دیوار دو  متری با محافظ اهنی دومتری سبزبالای آن  کشیده بودند_ درب دیگر این گورستان را که دربخش غربی قرارداشت که به خییابان شهرری متصل بود  کاملا مسدود ودیوار کشی شده بود_ بنظر می رسید که شهردار تازه مشغول هم سطح کردن ومرمت قبرها بود واینکاررا از جلوی درب مسدود شده تازه شروع کرده بود . 

بدنبال پیدا کر دن سرنخ برای  توصیه از بالا با لا ها 

ابراهیم می گوید _ تصمیم گرفتم  از ابن بابویه عازم دروازه شمیران کبابی مطیعی  شوم تا شاید سرنخی از چگونگی راه های برآورده کردن خواسته مادرم انجام دهم 
به مغازه کبابی رفتم _ دوپسر حاج احمد  مغازه را اداره می کردند _ سفارش غذا دادم و پس ازصرف غذا به یکی ازپسران حاجی نزدیک شده وپرسیدم می توانم چند دقیقه از وقت شمارا بگیرم ؟ وایشان قبول کرد 
گفتم یاد حاجی بخیر مرد بامعرفتی ومردم داری بود و با ایشان ماجرای قبر پدر و آرزوی مادر راشرح داده پرسیدم شما چگونه حاجی را در انجا دفن کردید ؟  
وی  پاسخ داد خیلی سخت _ پدرم در آنجا قبر خریده بود ووصیت کرده بود حتما درهمان ابن بابویه دفنش کنیم _ قبل از مرگ پدر ماخیلی تلاش کردیم  مجوز بگیریم و لی شهرداری و مسئولین آستان شیخ صدوق گفتند نمی شود 
خیلی این درو آندرزدیم _ولی جواب مثبت و مجوز نمی دادند وماهم بهرصو رت وصیت پدررا انجام می دادیم 
درروز قبل از خاک سپاری از کارگری خواستیم قبر را آماده کند _ درروز موعود با چند اتوبوس و حدود 200 نفر جنازه رابه درب ابن بابویه بردیم _ مسئولین تولیت  به ما گفتند : دفن کردن ممنوع است _ مانده بودیم چه کنیم؟ به بدرقه  کنندگان گفتیم کمی صبر کنید وپوزش خواهی کردیم  _  یکی از دوستان پدر که ازاین وضیعت ناخوشایند ناراحت شده بود بمن گفت نگران نباش بگذار من چند تلفن بزنم شاید مشکل حل شود _ حدود یک ساعت ونیم جمعیت معطل وجنازه روی زمین جلوی درب مانده بود که دوست پدرم _ازطریقی که مانفهمیدیم با جایی  تماس گرفت  و سرانجام  یکی از مسئولین آستان بعد ازیک تماس تلفنی با ورودجنازه  به گورستان موافقت کرد  و ما هم جسد را در قبری که داشت  به خاک سپردیم .
من ازایشان  پرسیدم  پس شماراهی برای اینکار نمی دانی ؟
وی  گفت :  نه متاسفانه ولی فکر می کنم کار ساده ای نباشد .
بعد از این گفتگو برایم تاحد زیادی مشخص شدکه من نمی توانم به خواست مادرم پاسخ گویم چون راه دسترسی به آن بالاها ظاهرها برای من پیمودنی نبود 

تخریب د وباره ابن بابویه به بهانه توسعه شبستان مقبره شیخ صدوق 

درسال 1390 " همه چیز خوارها " طرح ونقشه تازه ای را جهت هرچه بیشتر سرکیسه کردن کسانی که درابن بابویه دارای قبر هستند به اجرا در آوردند بهمین دلیل کلیه قبرهای  اطراف مقبره شیخ صدوق رااز سه طرف به بهانه " توسعه شبستان " به شعاع 20 متر تخریب کردند _ بسیاری ازسنگ قبرها ر ا شکستند و اطراف مقبره شیخ صد وق را به مساحت حدودی 2000 متر محصور نموده و جزوحریم  این مقبره اعلام کر د ند ! .

هدف از این تخریب  واشغال چه بود ؟

با پیاد ه کردن این طرح صد ها قبر درمحدوده مقبره شیخ صدوق قرارمی گرفت وجزو اموال این مقبره محسوب می گردید و بهمین خاطر کسانی که دراین محدوده د ارای قبر بودند برای  دفن کردن جسد علاوه بر طی کردن مسیر سخت دریافت مجوز هرنفر می بایست بین   30 تا 40 ملیون تومان  ( سال 93 ) به حساب آستان این مقبره واریز نماید 
به کلامی ساده تر" توسعه شبستان " که با اشغال قبرهای مردم آنها را وادار به پرداخت مبالغ کلان واضافه می نمود درحقیقت انحصاری کردن و جدانمودن مرده های پول وپارتی دار از مرده های بی پول بود ونوعی تجارت قبرفروشی محسوب می گردید 

ابراهیم می گوید از سال 1380 تا سال 1389  بسیار تلاش کردم تا شاید بتوانم به آرزوی مادر خود جامعه عمل پوشانده ومجوز دفت جسد ایشان را در محل قبر پدرم که ازدهه 30  متعلق به خانواده مامی باشد دریافت کنم _ بارها به دفتر تولیت مقبره شیخ صدوق مراجعه ودرخواست مجوز کردم وهربا ر آنها جواب منفی داده وگفتند : دفن جسد تازه درگورستان ممکن نیست !
واین درحالی بود که طی این سالها شخصا بیش از 100 قبر فوت شدگان جدید  دراین گورستان را  بچشم خویش دیدم 

درسال 1389 به گورستان مراجعه کرده وبه سراغ همان سنگ قبرساز برای پدرم رفتنم وبه اوگفتم پدر جان شما درسال 80  بمن گفتی تدفین دراین گورستان دست کم  5 ملیون تومان  هزینه دارد ومن اکنون با تلاش فراوان توانسته  ام مبلغ ده ملیون تومان  برای به انجام رساندن خواست مادرم پس انداز کنم _ آیا می دانی چکار باید بکنم ؟
پیر مرد سنگ ساز نگاهی بمن کرد وگفت : من راهی نمی  شناسم به تو معرفی کنم ولیکن می توانم بگویم هم اکنون هزینه هرقبر دراین گورستان با توصیه ومجوز  دست کم 25 ملیون تومان خرج دارد !

ابراهیم درپایان نوشت :  مادرم درسال 89 فوت نمود ومن نتوانستم به تنها و  آخرین خواسته او جامه عمل بپوشانم 


پایان خاطرات ابراهیم ملک وند .....

بناهای آباد گردد خراب _ هم ازباد واز آب وازافتاب _ بناکردم از نظم کاخی بلند _ که ازباد وباران نیابد گزند _ بسی رنج بردم دراین سال سی_ عجم زنده کردم بدین پارسی
نمیرم که من تا ابد زنده ام                       چو تخم سخن را پراکنده ام 

&&&&&&&&&&&&&&&&&
ماجرای تخریب مزارها و شکستن سنگ قبرها ازهنرمندان تا استوار بابایی ولشگری
 پدیده زشت وضد انسانی شکستن سنگ قبرهای هنرمندان برزگ وفرهیختگان ایرانی طی بیش از سه دهه گذشته همچنان تداوم یافته است _ کسانی که از سرنادانی وجهالت  و یا بخاطر دریافت دستمزد دست به این اقدامات ناشایست دست  می زنند بی شک " ایرانی نیستند واز ایل وتبار ازغار گریختگان  داعش محسوب می گردند 
اینگونه اقدامات به جز بدنامی نتیجه ای برای این ناد انها دربر ند ارد _ شکستن سنگ مزار اعمال دوران ماقبل جاهلیت است که امروزه در عملکرد داعش وداعشیان خودرا به زشت ترین شکل ممکن نشان می دهد 
نابودی گورستان بهائیان همان قدر ناشایست وغیر انسانی  است که انفجار مجسمه بودا توسط طالبان 
کسانی که دست به این اقدامات جهالت بار می زنند درحقیقت به نوعی با ابوبکرالبغدادی دست بیعت داده اند . 
شکستن قبر وتخریب مزار درجه داران ارتش  بابائیان ولشگری در امامزاده عبدالله وتخریب مقبره رضاشاه هیچ تفاوتی با تخریب آثار باستانی شهر باستانی نمرود  توسط داعشیان ندارد وهردوی این اقدامات ضد فرهنگی  وضد تاریخی و غیر متمدنانه می باشد

1- تخریب قبر رضا شاه به دستور خلخالی  
>>>  تخریب ارامگاه رضا شاه توسط خلخالی
2 _ تخریب شهر باستانی نمرود توسط داعش 
>>> تخریب شهر نمرود توسط داعش

سخنی هم با گورستان خوارها 

قبر وقبرستانها اموال شخصی مردم است وهرکس برای تهیه این قطعه زمین ها بها پرداخته  و شما نمی توانید با پیاده کردن طرح های شیادانه به بهانه های مختلف این اموال مردم  رابه نفع خود مصادره وبعنوان منبع درامد غیرقانونی  خود در آورید 
همه کسانی که مرده اند همان اندازه شیخ صدوق و غیرو ارزش دارند _ پس ااین اقدامات ضد انسانی خود دست کشیده ومالکیت مردم بر قبرها وگورها و مقبره هارا به رسمیت بشناسید 
گورستان ابن بابویه _ امام زاده عبدالله و بی بی زبیده وغیرو متعلق به شما نیست وبه همه کسانی تعلق دارد که در انجا سهمی بنام گور دارند _ پس از دست درازی به این اموال مردم خودد اری کرده وبه همه سهم داران  فرصت دهید از اموال خود استفاده کنند


ارشیا ارشادی 2016/12/26

۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

فرقه ترور رجوی حامی مالی نامه ارسالی احمد باطبی _ بهزاد مهرانی وآرش سبحانی به ترامپ


اهورا مزدا ایران زمین  را ازناراستی  وخشکسالی در امان بدارد ( داریوش بزرگ )
فرقه ترو ریستی رجو ی حامی مالی ومشوق احمد باطبی _ بهزاد مهرانی _ مجیدمحمدی وارش سبحانی به رئیس جمهور خل وچل امریکا ترامپ  .

ارشیا ارشا دی وشناخت ومعرفی  حامیان مالی ومشوق نامه ارسالی  احمد باطبی و یاران به ترامپ  
2016/12/25  ( واکنش _ 115 )

مقدمه _ نگار نده بعنوان یک ایرانی دوستدارمر دم ومیهن با حفظ نظریات مستقل خود درمورد مخالفت  با هرگونه  تحرک نیروهای نظامی ایران بهرشکل ونام در خارج ازمرزهای میهن _همچنین  مخالف هرگونه تحریم علیه مردم ایران بوده  ومعتقدم اعمال هرگونه  فشاروتحریم بر حکومت ایران  زندگی مردم  را تحت تاثیر قرارخواهد داد_  بهمین منظور عناصر ضد ایران وایر انی که به تشویق فرقه رجوی  که با گر دن کج والتماس کنان وعاجزانه  از رئیس جمهور تازه امریکا درخواست  تشدید تحرمها را نموده را افشا خواهم نموده تا هم میهنان بدانند که  چه دست هایی درپشت این عوامل مشکوک و بی هویت قراردارند .
امید است تمامی ایران دوستان درمقابل این اندک عوامل قدرت های بیگانه  ایستادگی نموده  وهرچه بیشتر نقاب ازچهره این عناصرشیاد و  پلید بردارند .

یادشان _ نعره نیمه شب مستان باد 
&&&&&&&&&&&&&&&
نخست نامه خانم نرگس محمدی نایب رئیس وسخنگوی مدافعان حقوق بشر از زندان به نهادهای بین المللی حقوق بشر و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد 

>>>>>  نامه خانم نرگس محمدی تلاشگرمدنی زندانی به نهادهای بین الملل <<<<

همانگونه که مشاهده می نمائید این تلاشگر واقعی حقوق بشر درایران که بخاطر دفاع از حقوق انسانها بگونه ای غیر عادلانه درزندان به سر می برد دراین نامه سرگشاده اظهار می دارد که >>> " جنگ وتحریم هایی که مردم راهدف قراردهد حقوق بشر را تهدید وجامعه مدنی راتضعیف می نماید " <<<<

طبیعی است که ازآنجا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران دولتی و یا نوعی وابسته به دولت می باشد بنابراین هرگونه تحریم ووفشار برحکومت ایران برروند رشد و تثبیت جامعه مدنی موثر خواهد بود.

درچنین حالتی گروه اندکی از عوامل ضد ایرانی رود درروی خواست های جامعه مدنی ایران ایستاده و از قدرت های چپاولگر و تخریببگر جهان تقاضای " تشدید تحریم ها علیه دولت ایران شده اند !

نامه فرقه تروریستی رجوی با امضای 30 عنصر ضد ایران وایرانی به رئیس جمهور تازه امریکا 
>>>>  نامه عناصر ضد ایرانی ومشکوک به رئیس جمهور جدید امریکا <<<<
 فرقه خائن ومزدور رجوی درپشت نامه بی وطنان به ترامپ  

دربرون مرزهای ایران علاوه بر تعداد تقریبی 3 تا 4 ملیون ایرانی صدها محقق _ اندیشمند _ استاد دانشگاه _ هنرمند _ تلاشگر مدنی  و  زندگی می کنند ازمیان این خیل اندیشه ورزان ایر ان تنها کسانی که خواهان تحریم وتشدید وتهدید ایران هستند با سابقه ضدیت با مردم ایران عبارتند از >>>  فرقه تروریستی رجوی _ گروهک چند نفره بانام جعلی " دانش آموختگان  لیبرال دانشگاه های ایران ( ! ) _  احمد باطبی _ نیما راشدان _ مجید محمدی  ارش سبحانی و تعدا دی هم عناصر گمنام .

آوارهایی که برسرفرقه متلاشی شده روی هموارشده مریم قجر بیماررا به اوج درماندگی و فلاکت وبیچارگی کشانده است 


بقایای فرقه رجوی دربرون مرز این  روزها حال خوشی ندارند _ این مزدوران بازنشسته ودرنوبت مرگ چنان دچار سردرگمی ووحشت از سقوط کامل گردیده اند که چون غریقی درحال مرگ به هر خار وخاشاکی دست می برند 
سقوط قلعه مخوف اشرف _ فاش شدن گسترده ماجرای  حرمسرا سازی سرکرده معدوم فرقه _ اخراج ازعراق و گشایش بیمارستان _ ددیوانه خانه در کشور آلبانی و مرگ مسعود رجوی خائن ودر اخر شدت یافتن بیماری های مریم قجر ودر آستانه مرگ قرارگرفتن این زن بدنام همه وهمه باعث شده اند تا بقایای فرقه رجوی برای جلوگیری موقت از تلاشی کامل هم  که شده مزدوران نیمه پنهان خودرا به صحنه آوند و احمد باطبی یکی از این مهره هامی باشد

بنا براطلاعات بیرون امده از اوور" احمد باطبی " حدود دوماه پیش به فرانسه سفر نموه و دراردوگاه اوور بامریم قجر تروریست ملاقات کرده است _ دراین دیدار باطبی مبلغ 20000 دلار از مریم قجر دریافت کرده تا بین تعدادی ازمواجب بگیران تقسیم کند ازاین مبلیغ 5000 دلار به مجید محمدی پرداخت کرده ومعادل این مبلیغ راهم خود برداشته وبقیه رابین ارش سبحانی _ نیماراشدان و تنی چند ازبیکاران علاف که خودرا  دانشجوی لیبرال ( ! ) جا می زنند تقسیم کرده است 

البته طی یک ماه گذ شته احمد باطبی با گرد نی کج وعاجزانه به بسیاری ازایرانی ها برای امضای این نامه ودریافت 100 دلار مراجعه کرده که هیچکس حاضریر ازمزدوران وامضا فروشان بالا حاضر به همکاری نشده اند 
حال ببینیم این 30 نفر مواجب بگیر امضا فروش چه کسانی هستند ؟ .گروهک قلابی با نام جعلی " دانش اموختگان لیبرال " را بیشتر بشناسیم 
گرچه درسال 80 یک گر وه کوچک تحت این نام در دانشگاه تهران تشکیل گردید ولیکن این گروه درسال سال 88 ازهم  پاشید 
درسال 1389 چند نفر در امریکا این گ روهک را باز تاسیس نمو دند که عبارتند از سعید قاسمی نژاد _ امیرحسین اعتمادی ویوحنا نجدی _  البته این گروه سه نفره هیچگونه ربطی به تشکل سال 80 درایران ندارد وفقط این افراد چون افرادی ناشناس بودند  تنها جهت تبلیغ و وصل کردن تصنعی خود به دانشجویان ایران ازاین نام سو استفاده نمو ند_

سعید قاسمی نژاد  که قبلا  دراروپا زندگی می کرد  برای گدایی پناهندگی امریکا مدتی دررسانه ها حاضر می شد و خواست ها وا دعاهای نمناک وپوسیده مریم قجر ترور یست  را با ادبیاتی دیگر بعنوان کارشناس و فعال سیاسی لیبرال  بخورد  رادیو تلویزیونها می داد !

اصولا این تشکل قلابی فقط 8  عضو دارد که درنامه مورد اشاره همه این افراد چون قادر نبودند که همچنان ازنام این تشکل قلابی " دانشجویان لیبرال استفاده کنند بطور جدا جدا پای نامه را امضا کرده اند این افراد عبارتند از : امیرحسین اعتمادی _ یوحنا نجدی _  احمد عشقیار _ علی ناظری _  علیرضا کیانی _ میثم مهرانی  _ شایان آریا _لیونا عیسی قلیان _ سیاوش صفوی و بهزاد مهرانی  

بهزاد مهرانی در دوژست متفاوت وقلابی 


   دو نکته  درمیان این نام ها قابل توجه است _ نخست کنارکشیدن سعید قاسمی نژاد بعلت افشاشدن  ازاین تشکل قلابی ود یگر اضافه شد دونام میثم وبهزاد مهرانی  که میثم فقط می تواند برادر بهزاد مهرانی باشد و با اطلاعاتی که در اینترنت موجود است بهزاد مهرانی هیچگونه ربطی به این تشکل قلابی نداشته ودرزمره کسانی  است که فقط مدت کوتاهی د رایران بازداشت شده سپس ازایران به ترکیه رفته است _ مهرانی درترکیه  وبا گردن کج تقاضای پناهندگی امریکا را نموده وبهمین دلیل در آنجا با صهیونیست ها متصل شده وگروه یکنفره " دوستی مردم ایران واسرائیل " را تشکیل داده است  _ بهزاد  سرانجام به کعبه  آمال خودرسیده و عازم آنکشور شد تا گروه خود " گروه دوستی مردم ایران واسرائیل"  را باکمک اسرائیل سامان دهد  _ بنابراین نام میثم وبهزاد مهرانی  درپای این نامه هیچ ربطی به تشکل قلابی  وچند نفره دانشجویان لیبرال ! ندارد و می تواند دلیل نزدیکی وپیوند این دودریافت دلاربابت امضا ودوستی دیرینه  با صهیونیست ها باشد.

نیما راشد ان _  از گذشته این شخص هیچ ردپایی بجا نیست مگراینکه خود ادعا کرده است  تنها یک مطلب دریکی از نشریات داخل ایران منتشر کرده و دریک خود اظهاری اعلام کرده " جنایتکار است "  _  رسانه BBC اورا لیسانس کامپیوتر اعلام کر ده وکارمند این رسانه می باشد _ هیچ تخصصی درهیچ زمینه ای ندارد _ درگذشته اش کوچکترین سابقه فعالیت سیاسی _ مدنی موجود نیست بااین همه همانند دیگر علافان اپوزسیون برون مرزی درهرزمینه ای ادعای دانانی می کند _ بی سواد است _ جاسوس و مسئول  سانسور در رسانه بی بی سی بوده ومی باشد _ دارای ثبات شخصیتی وجهان بینی خاصی نیست _ با نتان یاهودوست صمیمی است _ صبحانه اش رابا بقایای سلطنت و نیمروزش را درکنار فرقه تروریستی رجوی صرف می کند و با جنگ طلبان وحامیان تروریست ها شام می خورد  _ نیما راشدان تلاش می کند با ادعاهای طنز آلود وخنده دار نظر دیگران را به سوی خود جلب نماید _ امضایش را درهمه جا می توان دید گوئیا برای هرامضا قیمت خاصی را ارائه می کند _درکنار این اندک تعریف اما تا آنجا که ممکن است عنصری است ضد ایران وایرانی _ از گفتگوی 5 + 1 باحکومت ایران و توافق برجام " همانند نتان یاهو وعرب ها سخت دلخو ر شده است _ طرفدار جنگ وخشونت وتروریسم است و با صلح وآرامش درجهان میانه چندانی ندارد _ ازگذشته  ها  خواهان تحریم و تهدید علیه ایران بوده وهمچنان از نئوکان های امریکایی حمایت می کند " عضو فعال گروه  جنگ طلبان امریکایی  ( ایران اتمی ) است .

آرش سبحانی _ یکی دیگر ازکسانی که درازای دریافت  100 دلار امضای خودرا درپای این نامه قرارداده شخص بی هنری است با صدای غاز مانند به نام ارش سبحانی _ آرش بی  سواد وبی هنراست  و هرچه پیرامون این کوچولوی نادان  می گذرد تبلیغ امریکای هاست  _ ارش کارمند صدای امریکا ومواجب بگیر موساد وسازمان اطلاعاتی امریکامی باشد  _ سخن من با آرش بی هنر این است : بچه جان توکه فرق بین زباله  و مهدی فلاحتی را هنوز نمی دانی چرا درمسائلی که نه دانش واگاهی داری ونه به تو مربوط است دخالت می کنی احمق ؟  خوب بدبخت 100 دلار هم پول است که تو بخاطر آن د رچنین اقدامی شرکت می کنی ؟ شرم برتو مزدور ارزان قیمت...........آرش سبحانی بی هنر  درمقابل دریافت 100 دلار امضایش را فروخته است 
مزدور ارزان قیمت 


 امیر عباس فخر آور مزدور موساد و ازبقایای سلطنت پهلوی و طرفدار فرقه تروریستی رجوی ووو 
.

احمد باطبی ازارتباط وپیوند با فرقه رجوی تا همکاری با جنگ طلبان امریکایی 

احمد باطبی محصل دوره پیش دانشگاهی  درحقیقت باعکس  بالای دست  گرفتن یک عرق گیر مشکوک خونین " درهجدهم تیرماه 1378 وچاپ این عکس درنشریه اکونو میست مشهور گردید _ طبق مستندات موجود  درحوادث 18 تیردرگیری در  کوی دانشگاه  تهران تنها یک نفر به نام عزت الله ابراهیم نژاد ( افسروظیفه ) کشته شده که طبعا عرق گیر دست احمد باطبی نمی تواند متعلق به این فرد بوده باشد زیرا احمد باطبی ادعا می کند این لباس متعلق به دوست دانشجوی او بوده است ! 


به راستی عرق گیر دست باطبی متعلق به چه کسی بوده است ؟ 
آیا لکه های روی این لباس واقعا خون  بوده اند ؟ 
با توجه به اینکه این حجم از لکه های  اگر خون باشند طبعا فرد مورد اصابت باید کشته شده باشد _ نام ومشخصات مقتول چه بوده است ؟

بااینکه هم اکنون 17 سال از آن رخداد گذشته است تاکنون هیچ پاسخی برای این سئوال ها ازطرف باطبی ارائه نشده ونامبرده از آگاهی رسانی دراین مورد طفره می رود _  آنچه مسلم است اینکه این عرق گیر متعلق به تنها جوان کشته شده دراین درگیری که برحسب اتفاق آنروز درکوی دانشگاه  حضور یافته ( عزت الله ابراهیم نژاد )  نبوده است .

مرخصی وفرار مشکوک احمد باطبی به عراق و دودلی او برای پیوستن به فرقه رجوی

بنا برمستندات موجود احمد باطبی به تحمل 15 سال زندان محکوم گردیده که پس از گذران 9 سال پس ازدریافت مرخصی سروکله اش درکردستان عراق پیدا می شود که با دردست گرفتن یک مسلسل ژست یک تروریست را گرفته است !
تا اینجای کار چندان غیر طبیعی نیست ومی توان عنوان انرا  فرار موفقیت آمیز یک زندانی تلقی کرد 
 ماجرای فرار باطبی آنجا مشکوک می شود که امیر عباس فخر اور  گفتگوی او درکر دستان عراق رابا بازجویی به نام مختصر جوا د جون درجامعه مجازی منتشر می کند _ انتشار این نوار گفتگو برپیچیدگی های چگونگی مرخصی زندان  وخروج او از ایران وانتقال به عراق  می افزاید _ ازاین نقطه فرد وشریک  جدیدی وارد ماجراهای احمد باطبی  می شود به نام" امیر عباس فخر آور".

امیر عباس فخر آور کیست ؟

اگر از رزومه  شخصی وتقلبی این فرد درویکی پیدیا که بگذریم که جملگی دروغ وساختگی وجعلی هستند امیر عباس فخر اور به دلیل سرقت _ سواستفاده وخلافکاری های دیگر دستگیر محاکمه  وزندانی شده وهیچگونه قعالیت سیاسی درایران نداشته است 
پس از تبدل شدن زندان قصر به موزه عباس فخر آور به زندان اوین منتقل شده وتلاش کرد ه با نزدیکی به زندانیان سیاسی خودرا به دروغ فعال سیاسی ونویسنده جابزند _ نادانی ونا آگاهی فخر آور باعث شده نامبرده خیلی زود بعنوان جاسوس وخبرچین رمیان زندانیان شناخته گردد _ فخرآور پس از آزاد شدن اززندان یک باره درامریکا ظاهر می گردد - باطبی وفخر آور درزندان باهم دوست شده بودند وهردو با مسئولین زندان همکاری می کرده اند _ فخر آور پس از رسیدن به امریکا ارسویی با بقایای خانواده سلطنت وازسویی دیگر با موساد وسازمان اطلاعاتی امریکا ودرکنار این دو همچنان با سازمان اطلاعات ایران همکاری می کر ده است -  همه این تلاش های فخر آور به دلیل بی پشتوانه بودن ادعاهای اوست _ فخر آور تلاش می کند ازراه های مختلف خودرا وارد رسانه  " صدای امریکا " نماید _ جای که قبلا احمد باطبی در ان وارد شده است_ احمد باطبی درتلویزیون امریکا جزو " باند جمشید چالنگی " می گرد د که خود وهمسرش حقوق بگیران فرقه تروریستی رجوی بوده وهستند ( این باند درسال 2010 منهدم شد )_ فخر اوربرای ورود به صدای امریکا باشکست مواجه می گردد _ بهمین دلیل نامبرده علیه این رسانه شورش می کند _ فخر آور که احمد باطبی را رقیب خود تصور می کند برای کنارزدن وی "نوار مکالمه باطبی با مامور وزارت اطلاعات ایران " را درجامعه مجازی منتشر می کند . ( درباره امیر عباس فخرآور بیشترخواهم نوشت )
انتشار این نوار سخنرانی باعث اخراج باطبی ازصدای امریکا وجلب وبازجویی  وی توسط پلیس فدرال امریکا می گردد .
باطبی مجبور می شود صحت این نوار را تائید کند گرچه تلاش بیهوده ای را دنبال می کند تا رفتار خودرا با ناشی گری توجیه نماید _  اگر همه پازل های زندگی احمد باطبی را درکنار هم قراردهیم بدین نتیجه می رسیم که احمد باطبی " یک بچه اپوزسیون برون مرزی " کنترل شده از داخل است " _  باطبی نادان ونا اگاه بوده وهست وبهمین دلیل از هنگام ورود به امریکا درپیدا وپنهان خود با " فرقه تروریستی رجوی " درارتباط بوده وبارها بطور مستقیم وغیر مستقیم از تروریست ها ی مزد ور صدام حمایت کرده وهمچنان  می نماید .
احمد باطبی  همچنان عنصر مشکوک _ نادان و نا آگاه است وازعدم ثبات شخصیتی رنج می برد وبهمین دلیل است که هرازگاهی با جنبش مدنی هم صدا می شود _ دربسیاری از موارد با فرقه منفور رجوی هم نوا می گردد و بدفعات مکرر با صهیونیست ها وجنگ طلبان امریکایی همکاری نزدیک نموه ونام خودرا درپای ضد ایرانی ترین بیانیه ها می گذارد ( نمونه بالا)

بحران وفاجعه  انسانی _ جنگ وخشونت وتروریسم درسوریه وعراق ویمن  ووظایف تلاشگران جنبش مدنی 
 حقیقت این است که آنچه درسوریه وعراق می گذرد حاصل یک نقشه ازپیش طراحی شده امریکا _ اسرائیل_ ترکیه وشیخ های مرتجع عرب می باشد _ این دسیسه درکنار ضعف مدافعین کشورها  وتخریب وویرانی به تولید وصدور خشن ترین گروهک های تروریستی _ اسلامی  به همه جهان برای ناامنی مشغول است 

درچنین حالتی باید هشیار بود که  این نقشه ها و بحران ها همه منطقه را نشانه گرفته است _ پس باید دقت کنیم تروریست ها مرز و حد نمی شناسند و پس ازشکست کامل درعراق وسوریه به اشکال مختلف تروروتروریسم رابه همه جهان صادر خواهند کرد _ کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می تواند بخشی ازاین دسیسه غارتگران _ اشغالگران ومتجاوزین جهانی باشد 

مرزهای خویش را مشخص و عوامل ضد ایرانی  را افشا ورسوا کنیم 

طبیعی است که :  "حفاظت از منافع ملی ودفاع از حاکمیت سرزمینی "باید مرز های همه ایرانیان اصیل ودوستدار میهن باشد ودراین راه اجازه ندهیم مشتی علاف وبیکار ومزدور خارجه نشین با دریافت دلارهای مزدو ری اجازه خود نمایی پیدا کنند 
تقاضای توقف هرگونه مشارکت تحت هرعنوان ونام دربرون مرزها " درراستای منافع ملی" مردم ما  جای نمی  می گیرند که می باید توسط  تلاشگران مدنی تبلیغ وبطور مرتب تکرار کنیم که : هشیار باشید ودرماجراجویی های منطقه تحت هیچ عنوان  شرکت نکنید .

به مزدوران صهیونیست ها وجنگ طلبان امریکایی زده همچون اندک علافان بیکار وبیسواد بالا توصیه می کنم  اینقدر پاچه خواری ترامپ خل وچل  را نکنید واز صدور این گونه درخواست های تبلیغی زذیلانه دست بکشید 
 درخواست های احمقانه  شما همانند جیغ ودا د وهوار کشیدن های دهسال گذشته مریم قجر تروریست است که با شیادی وحماقت بارها وبارها درخواست نیروهای " کلاه آبی " برای حفاظت ازقلعه مخوف واسارتگاه لیبرتی نمود _ اگر کسی به این گریه وزاری ولابه والتماس های این زن بدکاره کوچکترین واکنشی نشان داد درخواست های احمقانه وضد ایرانی شماهم نتیجه دربر خواهد داشت _ پس  شرم کنیید واز پاچه خواری  و لیسیدن کفش امریکایی ها دست بردارید که سودی برای شما ندارد واینگونه اقدامات ابلهانه  واکنش منفی  ایرانیان اصیل وپاکنهاد علیه شما مزدبگیران را درپی خواهد داشت _ از واکنش های چندروز اخیر درس بگیرید وبرحماقت خود اصرار نکنید .....

ارشیا ارشادی 2016/12/26 ۱۳۹۵ آذر ۲۷, شنبه

قربانیان فرقه تروریستی رجوی از فاطمه مثنی تا مریم اکبری منفرد وزهرا زهتابچی
کودکان وزنان قربانیان اصلی جنگ وخشونت وتروریسم در سوریه _ عراق ویمن می باشند _ جنگ وخشونت   را متوقف کنید 

زنان  قربانی فرقه رجوی فاطمه مثنی تا زهرا زهتابچی و مریم اکبری منفرد 

ارشیا ارشادی و ماجرای زنان تواب  و متوهمی که همچنان تحت فریب فرقه رجوی قراردارند.
( پژوهش _ 114 ) _ 2016/12/17

مقدمه _ پس از اعلام رسمی وآغاز عملیات ترور یستی فرقه رجوی ازتاریخ 28 خرداد 1360 صدها تن از اعضا و هوادراان این گروه در شهرهای مختلف ایران دستگیر و بعد از امضای تواب نامه به تحمل زندان هایی بین 5 تا 7 سال محکوم شدند _طی این دهه ده ها نفر از تروریست  های این فرقه ترور درعملیات ضد تروریستی نابود گردیدند در 19 بهمن 1360 پایگاه اصلی ومرکز فرماندهی ترور این گروه در شمال تهران ( زعفرانیه ) شنا سایی  وکلیه سران این فرقه ازجمله موسی خیابانی بعلت مقاومت از بین رفتند  واین به معنی پایان حضور سازماندهی شده فرقه رجوی د رایران بود _ علی زرکش جانشین خیابانی هم چند ماه بعد ازایران گریخت واین درحالی بود که مسعود معدوم حضور او را درایران تبلیغ می کرد _ علی زرکش وهمسرش مهین رضایی  که مخالف عملیات تروریستی بودند توسط مسعود رجوی به مرگ محکوم  شد ه ودرعملیات رجوی  _ صدام ( فروغ ) ترورگردیدند _ پایان بقایای فرقه درایران با اخراج مسعود ازفر انسه و حضور او بعنوان مزدور رسمی صدام درعر اق درسال 1365 بطور علنی اعلام گردید _درحقیقت فرقه رجو ی دردهه شصت ازایران ریشه کنی شد و تنها بقایای خانواد ه تروریست ها وتوابان آزاد شد ه این فرقه باقی ماندند _ فرقه رجوی ازآن پس این اندک معدود را که عموما فامیل  و باهم وابسته بودهند درقالب گروه های خانو ادگی سازماند هی نمود _ کل بقایای فرقه رجوی درایران از چند ده نفر تجاوز نمی کردند _ ازسال 1380 بدین سو ومخصوصا درسال 1388 این فرقه همه دار وندارش ر ا فعال کرد وبه میدان فرستاد که تقر یبا همه این فریب خوردگان تواب دهه شصت جملگی دستگیرومحاکمه وبه تحمل زند ان محکوم شدند _ نکته جالب دراین بسیج  فرقه رجوی این بود که تعدادی زنان متاهل ودار ای فرزندان کوچک نیز بد لیل نداشتن نیرو وارد  فعالیت شدند وتعدادی هم بنا به فشار پدران خود که از توابان دهه شصت بودند مجبور به کوشش گرد یدند ( نگار حائری ) که بااین فرقه انس والفتی چندانی  نداشته اند 
دراین نوشتار شرایط چند تن از توابان فعال شده فرقه رجوی خواهم پرداخت که علیرغم داشتن مسئولیت خانواد گی وفرزندان کوچک همچنان  تحث تاثیر شیادی ها ودروغگویی های این فرقه منهدم شده قر ار د اشته ودستگیر ومحاکمه وزندانی شده اند.

لیست بقایای فعال  فرقه رجو ی درایران ( زنان )

1 _ عاطفه نبوی  _ این دختر جوان دانشجورا فرقه رجوی در سال 88 فعال کرد _ عاطفه دستگیر وپس از تحمل 4 سال زندان به دلیل فعالیت برای فرقه رجوی آزاد گردید _  مستندات موجود نشان می دهند که این دختر جوان کاملا متنبه شده _ ازفرقه رجوی دل بریده  فاصله گرفته  وبه زندگی طبیعی خود بازگشته است _ 

2 _ شبنم مددزاده ( ازخانواده تروریست پرور مددزاده ) _  این دانشجوی جوان دانشگاه تربیت معلم کرج علاوه بر تاسیس انجمن ( مقر 49 ) در میان اتهامات خود جمع کردن امضا بر ای شر ایط اعتراضی دانشجویان وقراردادن وجعل امضا ها جهت حمایت از فرقه رجوی وارسال آن به مقر تروریستی اوو را دارا بوده است _ شبنم مدد زاد ه درسال 2016 از ایران گریخت وبه پای بوس و خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست شتافت وهم  اکنون درزندان اور زندگی  خفت بار ودوران اسارت خودرا می گذراند

3 _  فرزاد مدد زاده _  این جوان هم درسال 1388 ازجانب فرقه رجوی فعال شد وبه تبیلیغ برای این فرقه پرداخت _ نامبرده نیز دستگیر ومحاکمه وپس از تحمل حدود  5 سال زندان ازایران گریخت وبه نوکری و خدمتکاری مریم قجر تروریست در امد

4 _  نگار حائر ی _ فرزند ماشا الله حائری از توابان دهه شصت که بنا بر تشویق واصرار پدر خود برای این فرقه مدتی فعالیت نمود _ نگار هم دستگیر وپس از تحمل مدتی زندان به اتفاق پدر خویش هردو آزاد گردیدند _ بنا بر اظهار نظر برخی از زندانیان آزاد شده مدنی نگار هیچگونه تمایلی به حمایت ازاین فرقه نداشته و بنا برتشویق پدر خود وارد این ماجراجویی های کودکانه شده است _ امید است که نگار متنبه شده باشد .

5 _  زهرا زهتابچی _  از خانوا ده توابان دهه شصت با  داشتن دوفرزند خردسال وارد فعالیت برای فرقه تروریستی رجوی گردیده است _ نامبرده هم اکنون درزندان به سرمی برد _ سران بی شرف ووجدان فرقه رجوی  به علت نداشتن پایگاه از زنان توااب متاهل و دا رای مسئولیت نگاهداری فرزند هم نمی گذرند و با حماقت وبلاهت اینگونه زنان را فریب داده وفعال می کنند سواستفاده فرقه رجوی از نوجوانان _ پریا کهندل 15 ساله کلفت وخدمتکار مریم قجر 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

6 _  مریم اکبری منفرد _ ( از خانواده تروریست پروراکبری  منفرد ) _این زن متاهل نیز با داشتن دو فرزند خردسال وعلیرغم دستگیری ومحاکمه وزند ان پدرش از اعضای تواب دهه شصت ( رضا اکبری منفرد ) به فعالیت وتلاش برای تبلیغ این فرقه منفور درایران روی آورده  که دستگیر ومحاکمه وبه تحمل 15 سال زندان محکوم شده است  

7 _  فاطمه مثنی _  ( عضو خانواده تروریست پرور مثنی ) خود فاطمه از نوجوانان فرقه رجوی دردهه شصت بوده که دستگیر و محاکمه و پس از توبه کردن وتحمل دوسال زندان آزاد  شده _   پدر فاطمه  اسد الله مثنی نام دارد وار بازجویان وشکنجه گران قدیمی وباسابقه  فرقه رجوی  است _ دیگر اعضای این خانواده از تروریست های دهه شصت بوده اند _ شوهر فاطمه حسین صادقی از اعضای فرقه رجوی است واین زن وشوهر علیرغم داشتن دو فرزند خردسال به فعالیت تبلیغی برای فرقه رجوی پرداخته اند که هرد و دستگیر ومحاکمه وهریک به تحمل 15 سال زندان محکوم گردیده اند .

8 _ ضیا نبوی _ عضوی ازاعضای خانواده های فرقه رجوی _ دستگیری 25 خرداد 1388 - محکومیت 15 سال زندان که 10 سال ان بخاطر فعالیت برای فرقه رجوی بوده است _ نامبرده از این فرقه منفور فاصله گرفته وبه علت جوانی ومتنبه شدن استحقاق بخشش وازادی دارد .

چرا گروه رجوی یک سازمان سیاسی نیست ویک فرقه مخرب ذهن است ؟
پژوهشگر بهزاد علیشاهی ازاعضای باسابقه وقبلی فرقه رجوی
>>>>  فرقه تروریستی رجوی رابیشتر بشناسیم <<<<<<

گزارش سئوال برانگیز سایت حامی فرقه رجوی ( هرانا ) درباره فاطمه مثنی 

سایت هرانا که خودرا " مجموعه فعالان حقوق بشر " درایران اد عا می کند از حامیان درسایه فرقه تروریستی رجوی است و طی سالهای گذشته ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان این فرقه ترور بنوعی ازاین تروریست ها حمایت می کند _ هرانا چون یک منبع غیرحرفه ایست ازطریق کانال های مخفی ( عوامل فرقه رجوی ) درکنار انتشار اخبار مرتبط بازندانیان این فرقه درکمال خودرا به نادانی زدن  این افراد فعال بر ای تروریست ها  را " زندانی سیاسی "  جا می زند_ هرانا عموما از اتهامات این اعضای فرقه رجوی نامی به میان نمی آورد  _ مجرمیت آنها را انکار وازاین حامیان وفعالات تروریست ها بعنوان "  متهم به همکاری با فرقه رجوی "  ! یاد می کند  _ متهم خواندن مجرمینی که جرم آنها ثابت ودردادگاه محکوم شده اند  معنایی به جز ناد انی و یا روشن تر "  نفوذ عوامل فرقه رجوی  دراین  بنگاه مدعی حقوق بشرندارد .


هرانا ازقول منابع مشکوک   نوشته است مغازه حسین صادقی (  همسر فاطمه مثنی )  در آستانه مصادره قرارگرفته است ! >> اولا :
 مصادره آستانه ودرونی وبیرونی ندارد !_  اگر مصادره شده حکم آنرا انتشار دهید 
دوما _  مصادره این مغازه مورد  ادعا حتی درصورتی که یک درصد درست باشد حتما پایگاه فعالیت فرقه رجوی بوده نه محل کسب و تجارت __ پس یا تمامی ماجرا را تعریف کنید ویا اینکه از دروغگویی های بی شرمانه دست بردارید و افسانه سرایی نکنید .....

نام ومشخصات همه  دار وندار فرقه تروریستی رجوی درایران ( زندان ها ) بنا براعلام سایت هرانا                                            

ریحانه حاج ابراهیم دباغ ( 15 سال زندا ن ) _ مریم اکبری منفرد ( 15 سال ) _ صدیقه مرادی ( 10 سال ) _ بهنازذاکری ( 10 سال ) _ زهرا زهتابچی ( 12 سال )_ فاطمه مثنی ( 15 سال ) _ فاطمه رهنما ( 10 سال )

احمد دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده  ) _ محسن دانش پور مقدم ( اعدام متوقف شده ) _ علی معزی ( اعدام متوقف شده ) _ محمد امیز خیزی ( 20 سال زند ان ) _ سعید ماسوری ( زندان ابد ) _ غلامحسین کلبی ( زندان ابد ) _افشین بایمانی ( زندان ابد)_ سعید شاه قلعه ( زندان ابد ) _ ایوب پرکار  ( 20 سال ) _ پیروز منصوری (17 سال) _ ابوالقاسم فولادوند ( 18 سال ) _ حسین صادقی ( 15 سال ) _ هادی قائمی ( 15 سال) _ سعید سنگر ( 18 سال ) _ جعفر اقدامی ( 10 سال ) _ محمد سیف زاده پزشکان ( 10 سال)_ حسن جوانی ( 10 سال) _ صالح کهندل ( 10 سال ) _ سعید شیرزاد ( 5  سال )_ رضا اکبری منفرد _( 5 سال و6 ماه ) _ ضیا نبوی ( 15 سال زندان )

     همانگونه که مشاهده می شود همه دار وندار فرقه رجوی درایران حدود 30 نفراست _  با این که  افراد " زندانی امنیتی "  محسوب  می گردند ولیکن ازهمه امکانات دیگران  زندانیان حتی بیشتر هم استفاده می کنند _ تعدادی ازاین زندانیان بطور مرتب با فرقه تروریستی رجوی بطور غیر مستقیم درارتباط هستند _ 
بنظر نگارنده اینگونه افراد به انواع واقسام بیماری های روانی مبتلا هستند _ زندانی فرقه رجوی صالح کهندل که دختر 12 ساله خود  پریا کهندل  را درسال 94 ازایر ان به خدمتکاری وکلفتی مریم قجر تروریست درفرانسه می فرستد آیا آدم عاقلی است ؟   ویا زنان متاهلی که باداشتن فرزندان خردسال برای این فرقه فعالیت می کرده اند آیا از نظر سلامت فکری عاقل هستند ؟ طبیعی است پاسخ منفی است _ پس باید این بیماران را درکنار مجازات تحت درمان قرارداد تا به  سلامتی عقلی _ فکری برسند وگرنه سابقه " فرقه ها وشستشوی مغزی اعضا "  به درستی ثابت می کند که اینها درکنار   مجرم بودن بیمارهستند  وبهمین دلیل پس از آزادی چون همچنان بعنوان  بیمار روحی _ روانی ودرمان نشده اند دوباره به حالت قبلی خود ( فعالیت برای فرقه ) بازمی گردند آگاهی رسانی ویژه : مریم قجر تروریست در آستانه مرگ قرارگرفته است

سیر در نوبت مرگ قرار گرفتن مریم قجر تروریست به روایت عکس ها
 این عکس بدون رتوش _ آرایش وصافکاری متعلق به سال 2007 می باشداین عکس بدون صافکاری ورتوش وآرایش متعلق به سال 2011 مریم قجراستمریم قجر تروریست مدل 2015 _ بدون صافکاری وآرایش 


 اخرین عکس مریم قجر با آرایش _ صافکاری با رتوش _ سال 2016

نگارنده قبلا درمورد سه نوع سرطان پیشرفته مریم قجر ( سینه ورحم وحنجره )  اگاهی رسانی نمودم _ اخبار تازه رسیده از داخل تشکیلات فرقه رجوی حاکی است که بعد از اعلام خبر سقط شدن مسعود رجوی خائن وخامت حال نامبرده روز به روز بیشتر وبیشتر می گردد _ مریم قجر دست کم دوسال است شیمی درمانی می شود_ این نوع معالجه درحقیقت نگاه داشتن یک جسد برای مدتی نامشخص با قرص وامپول وداروهای مسکن است ولی درمان قطعی نیست _ عکس های جدیدا منتشرشده مریم قجر بطور کامل وروشن وخامت حال اورا نشان می دهد _ وزن او به زیر 40  کیلو  رسید ه  و کچل شده است _ گرچه نگارنده آرزوی دستگیری ومحاکمه این زن جنایتکار و شیاد و خائن را دارم ولیکن  درهمین روزها وماه های آتی باید منتظر اعلام خبر ذلت بار مرگ این زن بدنام باشیم _ به عکس های نامبرده درسال 2007 و2016 کاملا توجه کنید 
 مرگ مریم قجر چه دستاوردی خواهد داشت ؟
 با مرگ  مریم قجر وبه  بدنبال  سقط شدن مسعود رجوی درواقع زمان " دفن جسدی که سالهاست درسردخانه قرار دارد " فراخواهد رسید .
مرگ مریم قجر تنها یک نتیجه مثبت دارد وآن آزادی اسیران این فرقه می باشد _ اسیرانی که برخی از آنها از زمان جنگ ایران وعراق در مناسبات ضد انسانی این گروه تروریستی دربند وزندان می باشند _ پس به امید آزادی همه اسیران فرقه رجوی.......

ارشیا ارشادی 2016/12/18