۱۳۹۷ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

ملاقات وهمکاری بنگاه دونفره صدر/ امین و رها بحرینی وعفو بین الملل با مریم قجرتروریست رجوی


امریکا وعرب ها بیش ازسه سال است درکشوریمن مشغول جنایت علیه بشریت هستند و سازمان و  ملل جامعه جهانی چشمان خود را به روی این جنایات گسترده برهم گذاشته اند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ماجرای ملاقات وهمکاری  شادی امین چماقی  / صدر / رهابحرینی / عفو بین الملل با مریم قجر تروریست 

ارشیا ارشادی و کسانی که نیمه  مخفیانه بافرقه رجوی همکاری می کنند 
2018/06/17(واکنش_216 )Kangouro 7070
پیش نوشت 

نگارنده قبلا درمورد کسانی که مخفیانه به دست بوس مریم قجرتروریست می روند متن هایی را نوشتم وازجمله اشاره کردم به ملاقات مخفیانه اسفندیار منفرد زاده و مسعود اسد اللهی درسال 2010 با مریم قجر درقلعه" اوور سورواز " / دراین مورد بنده پس ازشنیدن خبر با مسعود اسد اللهی تماس گرفتم وایشان این ملاقات را تائید کرد ولی حاضرنشد درباره این ملاقات ونتایج آن سخنی برزبان آورد / سکوت مسعود اسد اللهی دراین باره خود بخوبی نشان می دهد که هم این ملاقات بی نتیجه بوده است وهم ایشان از تصمیم به این ملاقات پشیمان شده است / طی سال های گذشته گروهی مزدور بی سواد وعنصرضدایرانی هم دراینگونه ملاقات های شرم آور شرکت  کرده اند که پس ازدریافت اطلاعات تکمیلی جملگی افشا خواهند گردید .


مدتی پیش نگارنده آگاهی یافتم که بنگاه دونفره شادی صدر / سهیلا امین چماقی وپادوی آنها مریم حسین خواه و رها بحرینی هم به ملاقات مریم قجر تروریست شتافته اند / اولین ملاقات این بنگاه با فرقه رجوی درسال 2015 برگزار شد و نتیجه این ملاقات این بودکه مریم حسین خواه دررسانه BBC حاضرشد ودروغ های شاخداری را درمورد اعدام گروهی از توابان تروریست درسال 67 بیان نمود / ادعاهای بنگاه صدر و مریم حسین خواه آنقدر مسخره مضحک ورجوی ساز بود که این نمایش خیلی زود ازصحنه پائین آمد ومریم حسین خواه باشرمندگی ازنظرها غایب گردید

ارسال 2015 ملاقات بنگاه صدر/ عفو بین الملل ( رها بحرینی ) اما شدت تازه ای گرفت و لذا شادی صدر / سهیلا امین چماقی / مریم حسین خواه و ورها بحرینی بارها وبارها به دستبوس مریم قجرتروریست رفته اند 
اخیرا آگاه شدم  که سهیلا امین چماقی پس از جدایی از شادی صدر با رها بحرینی نردیکی X+Y خود را طی مراسمی  درآلبانی ودرحضور مریم قجر برگزار  نموده اد  / دراین نوشتار ضمن معرفی بنگاه دونفره شادی / سهیلا ( عدالت ) وعفو بین الملل و رها بحرینی وارتباط کل این مجموعه با فرقه تروریستی رجوی خواهم پرداخت .

الف 1 _ بنگاه دونفره شادی صدر / سهیلا امین چماقی ( عدالت ایران )

درسال 2010 شادی صدر و سهیلا امین چماقی ( دگرباشان جنسی _ جنس X /Y ) یک گروهک دونفره را به بهانه حمایت از همجنسگرایان در بریتانیا به ثبت رساندند / این گروه دونفره هدف خودرا دفاع ازحقوق همجنسگرایان / دوجنسی ها و هموسکسوئل ها و GEY  ها و ترانس ها اعلام نمودند /  شادی صدر وسهیلا امین چماقی  درهمین همکاری ها عاشق هم شدند وباهم ازدواج نمودند ( امین شوهر وصدر زن ) 

این دو سپس در کشورهای مختلف اروپایی گروهک های قلابی متفاوتی چون هفت رنگ / جنس X / رنگارنگ / ازبنگاه های محتلف همچون هیفوس پول می گیرند /  این ازدواج ما حدود یک سل بیشتر دوام ن داشت وآنها ازهم جداشدد 


سواستفاده های مالی بنگاه صدر/ ترابی دراین دنبالک >>>


 الف 2 _ بنگاه دونفره صدر / ترابی وفرقه رجوی 
ازسال 2015 بنگاه دونفره صدر / ترابی با فرقه رجوی نزدیک شدند / ازطرف دیگر رها بحرینی عامل نفوذی وحقوق بگیر فرقه رجوی درعفوبین الملل نیز به فرقه رجوی نزدیک شد ویک مثلث خباثت ومزدوری  ودروغ تشکیل گردید .

فرقه نروریستی رجوی 

رها بحرینی وعفو بین الملل                  بنگاه دونفره صدر / امن  ترابی ( عدالت )
                    
اهداف تشکیل مثلث خباثت ودروغ وسواستفاده مالی

این سه ضلع خباثت اکنون تشکیل شده وبه روابط تنکاتنگ مالی / سیاسی / جنسی /شیادی مشغوئل هستند 
برای جستجو دراین روابط نخست باید نگاهی به هموسکسوالیته وترانس سکس بیانداریم 

از دگرباشان جنسی تا دیگر کاران سکسی 

 اگر بخواهیم موضوع  را  ازجهت علمی مورد بررسی قرار دهیم موضوع  بدین صورت است که تعداد اندکی از افراد بدلایلی که هنوز هم اثبات نشده دارای کم بود  ویا افزایش هورمون های جنسی  هستند وچنین است که دراینگونه افراد  نوعی اختلال هورمونی ارثی کم کم رشد می کنند / برای نمونه اگر هورمون های جنسی مردان را>> A  و وهور مون ها زنان را>>> B  فرض کنیم در مردانی که دچار اختلال هورمونی هستند میزان هورمون جنسی نوع B  در آنها بیشتراست وبهمین دلیل اختلال هورمونی خودرا بصورت اختلالات جنسی / رفتاری خود را نشان می دهند / برای نمونه کودگ پسری که اسباب بازی های دختربچه ها را دوست دارد و لباس های زنانه برتن می کند ووو.... اینگونه رفتارها اگر به دقت توسط والدین تشخیص داده شوند می توانند باعث درمان اینگونه افراد بیمار گردند 
ماجرای اختلال جنسیتی و اجازه تغییر جنسیت درایران به رسمیت شناخته شده و عمل تغییر جنسیت درایران انجام می شود 
ولی درکنار این واقعیت کسانی هستند که گرچه اختلالات جنسی ندارند ولی به دلائلی ازجمله اختلالات فکری  وکمبود های شخصبتی و عقده های دوران کودکی ونوجوانی درقالب دوشخصیت جنسی فرو می روند تا ازاین طریق شهرت وپول بدست آورند /  لزبین ها( همجنسگرایان )  و گی ها ( مفعول ها ) دراین زمره هستند /  این گروه افراد ازجنسیت و تمایلات تقویت شده ذهنی خود تحت تا ثیر گلوبالیسم جهانی قرارگرفته که طی دهسال گذشته این تمایلات را با دسیسه وتبلیغات برجسته می نمایند تااز شکل گیری خانواده ها وبرهم زدن اینگونه ارتباطات طبیعی به این روند  تصنعی وساختگی شکل وشمایل طبیعی و معمول داده وآنرا برجوامع بشری حاکم نمایند / ازدواج  رسمی همجنسگراها  می باشد 
متاسفانه درجامعه ایرانی های برون مرز هم این نقش های ه گلوبالیستی طرفدارانی دارد  برای نمونه شاهین نجفی  یک جوان عقده ایست و عنصری شدیدا ضد جنس مخالف و طرفدار جنس موافق ( مفعول ) است / شاهین نجفی در جمع طرفداران اندک خود در تورنتو به روی سن بااعضای ارکستر خود کاملا لخت شد وآلت تناسلی خودرا به دوستانش حواله داد 

شاهین نجفی مدتی بعد ازاین ماجرا بطور محفیانه با رضا ( رها ) اعتمادی از کارکنان تلویزیون من وتو ( مرکز گلوبالیسم / صهیونیسم  و  همجنسگراها ) رسما ازدواج کرد  ومدرک این ازدواج گلوبالیستی  درمرکز آمار کشور بریتانیا منتشر گردید 
ترانسکسوئل یا بلاتکلیفی جنسی و پدیده لزبین 

بنا بر پژوهش های علمی " ترانس سکسوئل " ( جابجایی جنسی ) یک نوع بیماری ژنتیکی / جنسی است که باید بوسیله جرایی این تغییر جنسیت انجام گیرد تا فرد میتلا از بلاتکلیفی جنسی خارج شده وبه جنسیت ثابت برسد 

لزبین ها  اما ماجرای دیگری است / لزبین ها به سوی جنس موافق مقداری کشش جنسی دارند که این بیشتر ازجانب حسی است ویا عوامل دیگر دراین امر دخیل هستند / بهرصورت این اختلال با روان درمانی قابل حل است / برخی وقت ها حوادث واتفاقات فردی را به سوی جنس موافق خود می کشاند 
برای نمونه شادی صدر که درایران همسر داشته زندگی شخصی موفقی نداشته است / روابط زناشویی نه چندان موافق و درهم ریختگی آن باعث جدایی وی ازهمسرش گشته است / حال ایشان به بریتانیا آنمده / درمیان سالی است و قدرت ویا فرصت انتخاب دیگری هم ندادد واین عوامل ایشان رابه سوی همجنسگرایی کشانده است / شادی صدر درگروه منفی قرارمی گیرد یعنی کسانی که گرجه بر ظاهر جنسیت خود تاکید دارند ولیکن با جنس موافق چندان نزدیکی احساس نمی کنند سهیلا امین چماقی ( چماقکش کنفرانس برلین ) دقیقا همانند شادی صدر اما با کشش مثبت است / اوهم گرچه حاضر به ترک جنسیت خود نیست ولیکن هرمون جنسی اش کمی مردانه است ولذا درگروه مثبت قرارمی گیرد وبدین ترتیب ایندو باهم ازدو.اج می کنند که دراین نزدیکی سهیلا چماقکش نقش مرد  رابازی می کند و شادی صدر نقش زن را 

این ذوج تصنعی هستند نه حقیقی / دیگراینجا مسئله بلا تکلیفی جنسی مطرح نیست / بلکه همجنسگرایی بعنوان یک پدیده هدفمند گلوبالیستی مطرح است / این دو بازیچه وقربانی صهیون/ گلوبال هستند وبهمین دلیل آنچه بین دد می گذرد دوست داشتن نیست بلکه هدف وجنجال آفرینی برای مطرح شدن بهرشکل است / این دو خیلی زود ازهم سیر وجدا گردیدند

سهیلا امین چماقی یک نیمه مرد بد دهان / بی ادب / لمپن / بی سواد و خشونتگراست 
بنگاه عفو بین الملل / رها بحرینی / فرقه تروریستی رجوی

نگارنده بیش ازیک دهه است که بنگاه وابسطه و سیاسی عفو بین الملل را دقیقا زیر نظردارم و درباره آن پژوهش می کنم / ینا بر پژوهش های من بنگاه عفو بین الملل  یک نهاد وابسطه /  سیاسی / حقوق یشری است که هزینه آن توسط دولت هایی چون عربستان / امریکا / انگلیس واسرائیل  تامین می گردد و گروهک هایی چون فرقه رجوی هم چند دهه است ماهیانه به این بنگاه سیاسی کمک مالی  ویا بهتر یگویم / دستمزد برای موضع گیری و حق السکوت  برای چشم برهم گذاشتن ازنقض گسترده حقوق بشر دراین فرقه می نمایند / خرید ویه مزدوری کشاندن  کارمندان این بنگاه جزو اهداف فرقه رجوی است وطی 5 سال گذشته زن مزدور وبی سوادی بنام رقیه بحرینی با نام تجاری رها به خدمت این فرقه در آمده است 

رقیه ( رها ) بحرینی کیست ؟

 رقیه ( رها بحرینی ) مزدور فر قه رجوی وعامل اخبار جعلی وسیاسی دربنگاه عفوین الملل 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ایرانی نیست وعرب است وضد ایران هیچ سواد وعنوانی  جز خواندن ونوشتن ندارد / وازطرف وبافشار ودلارهای سعودی وارد عفو بین الملل شده است  / طی 5 سال گذشه ماهیانه 5/000 دلار ازفرقه رجوی دستمزد می گیرد / هم جنس گرای تصنعی نیز هست ( گرایش منفی ) و شریک جنسی سهیلا امین چماقی بارها با مریم قجر تروریست ملاقات و انقلاب ایذدولوژیک کرده است / روابط او یا مریم قجر پس از تغییر جنسیت بارقیه بحرینی گرم وصمیمی ترشده است ونامبرده درلیست شریکان جنسی مریم قجر قزارگرفته است 

رها بحرینی پس از  جدایی شاد ی صدر شر یک  جنسی  سهیلا امین چماقی  شده  است 
سابقه نزدیکی و نفوذ  فرقه رجوی دربنگاه وابسطه عفو بین الملل 

فرقه رجوی ازسال 2000 به این بنگاه با کمک مالی ماهیانه نزدیک شد / فرقه رجوی در آن زمان به اری واندیک مسئول ایران دراین بنگاه نزدیک شد واورا با مبالغ کلانی خریداری کرد / البته فرقه رجوی همزمان تلاش کرد عوامل نفوذی خودرا وارد بنگاه دیده بان حقوق بشر ( امریکا ) بنماید که درابندا موفق نشد واین بنگاه درسال 2005 گزارش خروج ممنوع را منتشرکرد

از سال 2014  عربستان عامل نفوذی بی سواد خود رقیه ( رها ) بحرینی را وارد بنگاه عفو بین الملل نمود وبه اطلاع فرقه رجوی رساند واراین پس فرقه رجوی فورا به بحرینی نزدیک و اورا با حقوق ماهیانه 5000 دلار استخدام نمود 

اگر به بیانیه های بنگاه عفو بین الملل از سال 2009 بدین سو نگاه کنیم به روشنی رد پای فرقه رجوی را دربیانیه های سیاسی این بنگاه خواهیم دید 


نتیجه نزدیکی بین فرقه ر جوی و بنگاه دونفره دگرباشان جنسی 

فرقه رجوی یکی از منزوی ترین گروهک هاست / همه ایرانی های برون مرزی از این گر وه هماند  بیماری جذامی فاصله می گیرند / ایرج مصداقی ازاعضای سابق این فرقه سالها سعی کر د از این فر قه خیانت زد اییی کرئده وآنها سپید ز دایی کند ولی علائم سقوط اشر ف و اختلافات پشت پرده باعث شدند تا اینفرد از فرقه ر جوی فاصله بگیرد 
تنفر ایرانی ها از فرقه ر جوی باعث شد که این گروهک تر وریستی کاملا تنها ومنز وی گر دد 
تلاش های اسطه ها بر ای جوش دادن این گروهک با بقیه اپور سیون قلابی به جای نرسید وچنین شد که ازساتل 2014 فرقه  به سهیلا امین چماقی لز بین نزئدیک شد / این زن شیاد پس ازتشکیل بنگاه  دونفره به ملاقات مریم قجر تروریست رفت و چند ملاقات باوی مود نتیجه این ملاقات درگفتگوی پادوی این گروه یعنی مریم حسین خواه  با ر سانه B B C مشخص شد

مریم حسین خواه د ربی بی سی ضمن گفتکو با جمال موسوی  ادعا  کرد   اعدام اعضای فر قه  درشهریور 67 از اوائل 67 شروع شده بود!  ( 2016)
اد عا های ابلهانه واحمقانه ای که تاکنون هیچ کس بیان نشد ه است / مریم حسین خواه بی سواد تحت تاثیر دروغ های فرقه رجوی خود یک درو.غ گوبلری هم به آن اضافه کرد / حسین خواه البته پاسخ گرفت وبه غلط کرد م افتاد واز دورخرج شد

مریم حسین خواه شریک جنسی تازه شادی صدر شده است
تلاش ها وهمکاری های تازه سهیلا امین چماقی وفرقه رجوی 

نزدیکی های تازه فرقه رجوی وبنگاه صهیونیستی عدالت و سهیلا امین چماقی با تغیر جنسیت مریم قجر تروریست شدت گرفته است/ سال 2017 و2018 این چماقکش بارها به فرانسه وآلبانی ر فته ودرکنار گفتگو با مریم قجر برای طرح نقشه باوی بارها انقلاتب ایدئووژیک نموه وچند شب راباهم گذرانده اند 

طرح تازه مریم قجر  سهیلا امین چماقی وشاد ی صدر

 اگرچه بنگاه دونفره عدالت صدر / امین چاقی هدف خودرا حمایت از  لزبین ها وگی ها و دوجنسیتی ها اعلام کر ده اند ولیکن از دوسال پیش حمایت ارفرقه خائن رجوی الویت ان بنگاه شده ات / بنگاه عدالت از فرقه رجوی بابت طرح های این فرقه پول های کلان م زدوری  دریافت می کنئد

طرح خنده دار وافسانه ای اسفلت گورستان ها درایران !

یکی دیگرازطرح های شیادانه فر قه رجوی صدر / ترابی / بحرینی وبنگاه عفوبین المل دروغ های درمورد اسفالت گورستان ها درایران است /
 فرقه خائن رجو ی تعادی عکس فتو شاپی با استفاده ازگوگل مپ تهیه ودراختیار بنگاه د ونفره عدالت همجنسگرا قرارداد است وبلافاصله شادی صدر  / سهیلا امین چماقی / ر قیه بحرینی / ومریم حسین خواه  به صحنه  های  صد ای امریکا و BB C و  رادیو فردا آمدند واین اد عا های در وغ را از این تریبون ها تبلیغ نموند که البته چون همه این اد عا ها در وغ وجعلی بود ند با استقبال روبرو نشذده وشکست خردتد ودراین جا بود که سهیلا امین چماقی د ر دفاع از این واکنش ها چماق خو در ر داشت ودرد فاع از فرقه رجوی بر سر اعضای سابق فرقه رجوی کوفت د شمنان موجودیت ایران ازنام " ملی " به هراس می افتند 
ازتیم ملی فوتبال ایران با تمامی توان پشتیبانی کنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

پیشنهاد من برای سهیلا چماقکش وبنگاه وابسطه ومزردور عدالت 

شرم کنید ود ست از مزدوری فرقه خائن رجوی بردا رید  که تلاشی است که جزشرم نتیجه ای د ربر ندارد  مز دوران بی سوا د توجه کید 

جنایت ها وخیات ها وشستشوی کثافات فرقه رجوی رابا آب همه دریا ها هم نمی توان شست / خوب است به تجربیات وسرانجام  افرادی چون ایرج مصداقی / قصیم /   روحانی / وفا یغمای وو ............ تو.جه کنید  ودرس بگیرید 


 اینها پس از دهه ها تلاش ومزردوی بر ای سپید کردن فر قه ر جوی در نهایت با شکست مواجه شده وبا خفت وخواری  عقب نشینی کر دندپس شرم کنید و ر اه  رفته ر ا دوباره نپیمائید 

 به همان سو استفاده از همجنسگرایان و لزبین های سکسی بسنده کنید ودرمورد مسائلی که آگاهی ندرارید وارد نشوید  


این دلارهای مزدوری فرقه رجوی خونین است وخور دن ندارند و اگر مصرف کنید هما نند غده سرطانی ازچند جا یتان می زد بیرون 

نگاه کنید به سه نوع سرطان مریم قجر ترو ریست 

ارشیا ارشاد ی 
2018/06/18

ملاقات وهمکاری بنگاه دونفره صدر/ امین و رها بحرینی وعفو بین الملل با مریم قجرتروریست رجوی

امریکا وعرب ها بیش ازسه سال است درکشوریمن مشغول جنایت علیه بشریت هستند و سازمان و  ملل جامعه جهانی چشمان خود را به روی این جنایات گسترد...