۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

جشنواره 38 فجر _ از شنای پروانه فیلم منتخب مردم تا سه فیلم بی ارزش تجزیه طلب ها و جواد عزتی

شنای پروانه فیلم منتخب تماشاگران جشنواره 38نگاهی به جشنواره فیلم 38 درایران _2020
ازفیلم "شنای پروانه"  منتحب مردم تا سه فیلم تجزیه طلب ها وقوم گرایان
ارشیا ارشادی
2020/02/22
واکنش 422
پیش نوشت 

جشنواره فیلم فجر 38 با مسائل حاشیه قابل توجهی همراه بود _ تعداد اندکی  ازهنرمندان اعلام کردند که درآن شرکت نمی کنند


با آرزوی روزهای خوش وشیرین برای استاد شجریان 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نکته مهم تر اما جولادن دادن فوم گرایان وتحزیه طلب های خجالتی وزیرجلدی دراین حشنواره بود _ این دور دادن به قوم گرایان به روشنی نشان می دهد که  تجزیه طلب ها تا مراکز تصمیم گیری های فرهنگی ازجمله اداره ارشاد تا چقدر توانسته اند نفوذ نمایند .قدردانی از دوکودک کار زیبا ترین صحنه دیدنی جشنواره 38 بود
&&&&&&&&&&


یک یادآوری _ نگارنده  ضمن احترام فائل بودن برای کلیه دست اندرکاران ساخت فیلم ها کارگردان ها را مسئول قیلم ها شناخته وتنها ازجهت ساختن این قیلم ها به گویش های محلی که اقدامی  ناشایست می باشد  را  نقد می کنم مسئولین فرهنگی به فیلم  های آتابای _ درخت گردو و پوست را تنها پس ازبازگرداندن به زبان ملی مجوز اکران بدهند
&&&&&&&&&&&&


نیکی کریمی( آتابای ) _ محمد حسین مهدویان ( درخت گردو ) _ بهمن وبهرام ارک ( پوست )

سه تجزیه طلب وقوم گرایی هستند که فرصت یافتند دراین جشنواره فیلم خودرا با گویش های قومی _ محلی ترکی وکردی به نمایش بگذارند

البته این فیلم ها علیرغم نفوذ تجزیه طلب ها در هیات داوری چندان موفقیتی که ارزشمند باشد بدست نیاوردند .رخداد های خارج ازقانون  در جشنواره 38 فیلم تهران 

1 : لابیگری مجید مجیدی جهت جاکردن فیلم خورشید خارج ازموعد  مقررقانونی درجشنواره 

2 _  اجازه نمایش سه فیلم تجزیه طلب ها وقوم گرایان در جشنواره

3 _  تلاش پشت پرده ولی افشاشده جواد عزتی جهت تاثیر گذاری برآرای داوران

4 _ توهین  وتهاجم بازیگر رانت خوار وتجزیه طلب  مهدی حجازی فر به اهالی رسانه وخبرنگاران

5 _ تکرار رویه تهاجمی ابراهیم حاتمی کیا به خبرنگاران ومنتقدین
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

جواد عزتی 

را یک هنرمند موفق می دانم وبرای آثار باارزش ایشان ارزش بسیار قائل هستم وازایشان سپاسگزار
اما نقد ایشان راهم ازنظر دور نمی دارم _ عزتی بیشتر دقت کن ومراقب  کارنامه موفق هنری خود باشنیکی کریمی دردام عنصرتجزیه طلب ورانت خوار فرهنگی مهدی حجازی فر

به باور نگارنده فیلم آتابای یک " طرح تجزیه طلبانه " است که توسط تجزیه طلب ها نوشته شده ودراختیار حجازی فر قرارگرفته است و نامبرده نیز برای پیاده کردن این طرح ضدملی " نیکی کریمی " را درتورخود انداخته استخانم نیکی کریمی 

به باور من شما تنها یک بازیگر هستید _ بازی شما درفیلم های " واکنش پنجم " ونیمه پنهان را پسندیدم  وفکر می کنم شما می توانستید در جاده موفقیت بعنوان یک بازیگر موفقیت بیشتری نیز کسب نمائید

ولی متاسفانه جنابعالی باااین اقدام ضدملی به اعتبار اندک خود لطمه وارد کرده اید
اظهار نظر شما جهت " دوبله کردن فیلم " برای چند سینما ( ؟ ! ) هم نمی تواند این ضربه وخسارت  را جبران نماید

اگر فکر کرده اید گویش محلی ترکی فیلم باعث فروش وموفقیت آن خواهد شد یک " اشتباه محاسبه " بوده است

نگارنده قول می دهم این فیلم شما با این وضعیت با شکست مواجهه خواهد گردیدخانم نیکی کریمی چه خوب یادآوری کردی مارا ازاین پس بیشتر شمارا دنبال خواهیم کرد
سرکار خانم کریمی 

هشیار وآگاه باشید 

ما ایران دوستان باریشه به افراد متوهمی چون شما اجازه تبلیغ تجزیه طلبی زیرپوستی نخواهیم داد 

پس درابتدا از مردم ایران بخاطر این اشتباه پوزش خواهی کنید

فیلم رابه زبان پارسی بازگردانید وقول بدهید این گستاخی ها را تکرارنخواهید کرد
&&&&&&&&&&&&

اینهم یک توسری به مریم قجر تروریست 
با آرزوی موفقیت روز افزون برای تمامی هنرمندان ایراندوست 

ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار
2020/02/25

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

نگاهی به بار ووزن واژه هایی چون جمهوریت _ اسلامیت _ میهن دوستی و دینداری وکاربرد آن نزد ایرانی ها

جمهوری ایران 


جمهوری ایران هرکس قبول ندارد به سرزمین قبلی خود بازگردد
&&&&&&&&&&&&

کودکان کار شرم غارتگران وحکومتیان و سارقان مذهبی میهن دوستی ودینداری ایرانی ها دارای ریشه ومبدا واحد نیست نگاهی به بارووزن واژه هایی چون جمهوریت _ اسلامیت _ میهن دوستی ودینداری و
کاربرد آن نزد ایرانی ها ارشیا ارشادی 
2020/02/22
واکنش 422پیش نوشت 

درتاریخ وفرهنگ های ادبی _ فرهنگی بشرواژه ها هریک بار ووزن ومعنا دارند _ این واژه ها  گرچه معمولا استفاده وکاربرد یک سانی دارند ولی دربرخی ازکشورها ومناطق جهان با آمیزش با دیگرواژه ها وصفات معنی دیگری گرفته اند !


با آرزوی روزهای خوش برای استاد شجریان دراین متن درکنار تعریف جمهوریت واسلامیت وتظاد جمهوری وسلام به این موضوع را مورد بررسی قرارخواهم داد که چرا " ایراندوستی " ودین داری در فرهنگ اجتماعی ایران دارای " منشا واحد " نیستند .؟الف _ جمهوری وجمهوریت 

واژه جمهور به معنای توده _ مردم _ همگان و گاهی به کشور هم اطلاق می گردد

وجمهوریت به معنای سیستمی است که برای رای ونظر ومنافع  همگان مردم  ارزش واحترام قائل است
درچنین صورتی " رئیس جمهور " نماینده مردم درسیستم جمهوری است که درآن انتخاب مردم  حرف نخست را می زند وبهمین دلیل جمهوریت را " مردم سالاری " هم نام نهاده اند که  روشی است درمقابل  حکومت های سلطنتی _ استبداادی که برمحمور قدرت فردی یکنفر ( شاه ) قراردارد .
منبغ اصلی حمهوریت وقدرت سیاسی از دانشمند بونانی ارسطو اخذ گردیده است .تازی وتازی تبارها وتازی نگرها میهمانان ناخوانده متجاوز هستند 
&&&&&&&&&&&&&&&


جمهوریت واسلام دو واژه نا هماهنگ 

درطول سال 57 دوشعار درمورد نوع خکومت برسرزبانها بود _ مذهبی ها شعار " حکومت اسلامی " سرمی دادند و ملی مذهبی ها شعار " جمهوری اسلامی " طبیعی بود که آقای خمینی با شعار نخست ( حکومت ) اسلامی موافق بود _ مهدی بازرگان که درپی حمایت تعداد بیشتری ازمردم از " حکومت تازه  بود از نام وصفت شترگاه پلنگی به نام " جمهوری دموکراتیک اسلامی " نام برد که فورا با مخالفت شدید آقای خمینی مواجه شد که گفت : حمهوری اسلامی نه یک کلمه کم تر ونه یک کلمه بیشتر!
اینجا ایران است سرزمین کوروش ومزدک وزرتشت  ومانی وو
تازی تبارها می توانند به موطن خود ریاض ومدینه وشام  باز گردند
&&&&&&&&&&&&&&&&


امریکایی های سارق آثار تاریخی باستانی مارا بازگردانند 
&&&&&&&&&&&&&


آیا جمهوری  و اسلام دوصفت وواژه هم وزن و سازگار با هم هستند ؟

طبیعی که پاسخ منفی است چراکه چسباندن  یک صفت با وزن نوعی حکومتی بود که برپایه انتخاب معنا پیدا می کرد درصورتی که واژه اسلامی نشات گرفته ازنام یک دین عربی مهاجم بود که درشاخه مذهبی آن یعنی شیعه گری مخالف هرگونه انتخاب ازجانب مردم بود _ شیعیان گرچه نمی توانستند ونمی توانند " گردهمایی بعد ازمرگ محمد ( سقیفه بن ساعده ) را انکارنمی  کنند ولی باساخت واختراع یک حدیث جعلی ادعا می کنند محمد قبل ازمرگ خود درمحلی بنام " غدیر خم " علی را جانشینی خود برگزیده است ( ؟ ! )مردک مزدور شیاد زنباره بعلت ابتلا به سرطان درنوبت مرگ قرارگرفت 


رضا اسپرما وعده داد رژیم تا نیمه سال 2020 سقوط خواهد کرد
15 ژانویه 2020 اندیشکده سازمان سیا ( هادسون )
اسلام صفتی ناهماهنگ درکنار جمهوری

اسلام نام یک دین متعلق به عربهاست که در651 میلادی  ودرزمان  پادشاهی ساسانیان  به ایران تهاجم وکشور مارا اشغال نمودند _  از آثار مخرب این تجاوز تولد شیعه گری درسال 1501 درایران است که همچنان ادامه دارد 
بنابراین صفت دین نیز نمی تواند درکنار نوع حکومت قرارگیرد .پاکسازی سرزمین کیان ازاینگونه حشرات مضر وموذی باید ازاولویت ها باشد

برودرهمان چاه سامره پیش ارباب همیشه غائب بست نشینی کن / شاید بیرون آمد!


بهرروی شیعیان با موضوع انتخابات وانتخاب ورای کاملا مخالف هستند 

آخوند ها طی 41 سال گذشته بارها تاکید کرده اند که رای مردم زینتی است ومهم نظر ولایت مطلقه فقیه می باشد

بنابراین دوواژه وصفت " جمهوری اسلامی درکنار هم 
هم نا هجنس ومتناقص هستند وهم برای حکومت گران جنبه تزئین برای فریب افکار عمومی درون وبرون مرز رادارند

جمهوری اسلامی دردنیای واقعی وجود خارجی ومشابه ندارد همانگونه که هیج جمهوری یهودی ومسیحی دردنیا موجود نیست 
&&&&&&&&&&&&&
عن چوچک قمیکلاهی مزدور بی هویت بنابراین نام حکومت حاکم برایران  درعمل حکومت اسلامی شیعه ویا"خلافت ولایت مطلقه فقیه می باشد "

اگر این حقیقت را باور کنیم از زیانها وتخریب هایی که  در41 سال گذشته برمیهن ما وارد آمده دچار شگفتی نخواهیم شد.

حکومت اسلامی _ شیعی حاکم برایران ازهمان جنس حکومت ها ماقبل رنسانس دراروپا می باشد  با کمی ظاهر سازی برای فریب افکار عمومی درون وبرون  مرز که آنهم لازم بنظر می رسد هرگونه فشار غارتگران وگردنه بندان جهانی به مردم ایران محکوم ومردود است


انتخابات ها در41 سال عمر حکومت اسلامی 

اگر ازکنار دو رفراندوم وسه انتخابات در سال 1358 که بگذریم  طی 40 سال گذشته تقریبا تمامی انتخابات ها هم برخلاف  روش های انتخابات شناخته شده درجهان بوده وهم همیشه توام با تقلب _ خلافکاری ودستبردوتغییر دررای بوده اند 

آخرین انتخابات و فاصله گیری مهم مردم ازصندوق های رای وشرکت در انتخابات 

&&&&&&&&&

اینهم حاصل 41 سال فشاروحکومت استبداد مذهبی برمردم ایراندرآخرین انتخابات مجلس ( اسفند 98 ) حدود 42 در صد حائزین شرایط  رای دادن در برگزاری آن شرکت کرده اند 

یعنی از 58 ملیون حائز شرایط رای دادن تنها 24 ملیون به پای صندوق های رای رفته اند 

بنابراین 

آنها که 41 سال پیش دوواژه نا"چسب جمهوریت واسلام" رابهم چسباندند امروز به نتیجه عملکرد خود رسیده اند

واقعیت این است که نه اسلام وشیعه برای حکومت کردن الگو هستند ونه حکومت گران شیعه برای  جمهوریت وانتخاب مردم  ارزشی قائل هستند . ونتیجه چسبانده زورکی این دو وحکومت کردن تحت لوای آن همین شرایط کنونی ایران است وبس

&&&&&&&&&&&&&&&&

ههههههههههههششششششششششدار ب _ میهن دوستی ودینداری دربین ایرانی ها 


چرا میهن دوستی ودینداری ایرانی ها دارای منشا واحدی نیستند ؟

مردم ایران درطول تاریخ چند هزارساله خود هرگاه درمقابل گزینه ایران دوستی ودینداری قرار گرفته اند دریک انتخاب ایراندوستی رابر دینداری خود ترجیح داده اند 

برای نمونه : وقتی نادرشاه افشار دردشت مغان به مردم گفت یکی ازشرایط پذیرش سلطنت  ازطرف او کوتاه کردن دست آخوندها از جیب مردم ( خزانه دولت ) است مردم با این شرط نادرشان موافقت کردند وبهمین دلیل نادرشاه پس ازرسیدن به قدرت حقوق مواجب آخوند ها را قطع نمود 
اصولا میهن دوستی بخشی از خصوصیات پایدار شخصیتی ایرانی ها ست 

وقتی درسال 1359 ارتش صدام به ایران زمین  تهاجم وبخش هایی ازکشور مارا اشغال نمود 
بلافاصله ده ها هزار ایرانی ازسراسرکشور بدون انکه با حکومت تازه نسبتی داشته ویا مذهبی باشند آمادگی خودرا جهت اعزام به جبهه ها برای رفع اشغال متجاوزین اعلام نمودند 

این آمادگی ها تا  آزادی خرمشهر درسال 1361 ادامه یافت 

از زمانی که حکومت شرایط توقف جنگ درسال 1361 را نپذیرفت وبرتداوم جنگ " تارفع فتنه ازجهان " ! 
اصرار کرد ایران دوستان که متوجه توسعه طلبی حکومت تحت نام " صدورانقلاب " گردیدند هرگونه حمایت ازاین تئوری ها دست کیدند _ فرار سربازان ازجبهه ها ازهمین دورانها آغاز گردید .بنابراین آخوند ها وحکومتگران آگاه باشند 

مستندات تاریخی بسیاری وجود دارند که نشان می دهند عموم مردم ایران 
هرگاه مجبور به انتخاب بین میهن دوستی ودینداری شوند بی تردید میهن دوستی رابر دینداری ترجیح خواهند داد 

بهمین دلیل 

اگر ذره ای به ایران علاقه مند هستید ( که شک دارم ) دست از دخالت درامور سایر کشورها تحت نام وبهانه بی پایه واساس " جبهه مقاومت !  برداشته و کلیه ایرانی ها دربرون مرز را سالم به ایران بازگردانید وظیفه شما دفاع ازمرزهای ایران است وبس 

دخالت درسوریه وعراق و امور فلسطینی ها واسرائیل هیچ ربطی به ایرانی ها ندارد 

و34 درصد مردم ایران با عدم شرکت درانتخابات دوم اسفند 98 این پیام را برای شما فرستادند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تو سری زدن به مزدوران ضدایرانی  فراموش نمی  می شود 
ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2020/02/23

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

به یاد اندیشمند و داستان سرای برجسته ایران صادق هدایت ( همه ازمرگ می ترسند ومن ..)


به یاد صادق هدایت ( 1903/1951) تهران _ پاریس 


همه ازمرگ می ترسند ومن ازتنهایی سمج خودم


ارشیا ارشادی 
2020/02/22
واکنش 421 

بی مقدمه
صادق هدایت بی شک یکی از اندیشمندان ایرانی است که " داستان " نویس هم بوده است 

زندگی ومرگ هدایت خود یک مکتب واست که پیام های بسیار درخود وباخود دارد 
اصولا اهالی شهر فرهنگ واندیشه ما عموما دارای جهان بینی و ایدئولوژی بوده اند 
وقتی سعدی بزرگ فرموده است : بنی آدم اعضای یک پیکرند _ به زیبایی و بهترین شکل ممکن جهان بینی انسانی خودرا می سرایذ .
سعدی جهان مردم جهان را درقالب یک پیکر تعریف می کند که هرگوشه ای ازاین پیکر آسیب ببیند سایر اعضا وقسمت هارا باید تحت تاثیر قراردهد 
جهان بینی سعدی انسانی است وجامعه انسانی ایده آل را درشعر زیبای خود تعریف می نماید .


صادق هدایت اندیشمندی معترض به پیرامون خود واوضاع جهان صادق هدایت وزشتی جهان 

نا بینا غصه نخور 
دردنیا قشنگی برای دیدن وجود ندارد 
ما هم که می بینیم 
خودرا به کوری زده ایم 

صادق هدایت علیه سنت های مضر دینی می شورد 


درس هایی که باید ازصادق هدایت آموخت 


یکم _ 

به کسی که دست اوازهمه جا کوتاه است نیز فرصت زندگی بدهیم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دوم 


هدایت  و دین متجاوز وارداتی اسلام وشیعه گری 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
سوم 
فریب مردم توسط شیادان دینی _ تئوری قضا وقدر و دست بردن درجیب افراد ساده ونا آگاه 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

چهارم 


شکل وشمایل ووضعیت جامعه درتسخیر باورها ی دینی _ مذهبی ( اسلامی )


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

پنجم 

پیوستن به کاروان مرگ رهاننده خستگان اززندگی سخت ومجنت بار  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&مزار صادق هدایت در گورستان پرلاشزپاریس

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ششم
وقتی مرگ تنها راه وچاره خستگی ورنج است 
سادگی نیاکان ما می توانند  به خرافات زدگی ما منجر گردند   


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
هفتم 
زندگی قدرتمندان غارتگر درناخوشی وسرگشتگی  رنجبران است 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
هشتم 


پالایش وخانه تکانی فکری وبه دور ریختن پوسیده ها ... آرامش بدنبال دارد 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نهم اراذل واوباش قدرتمند وسارقان  بر ناآگاهی توده ها قصر بنا می نمایند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دهم مرگ راستگو ترین است

&&&&&&&&&&&&&&&&

یازدهم به تقلید کنندگان  باید شک کرد حتی اگر اکثریت باشند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دوازدهم تئوری های مذهبی دروغ های بزرگ ونا باورانه وبی خاصیت هستند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سیزدهم 


وقت را غنیمت شماریم خوش باشیم فاصله  زنده بودن تا مرگ یک  لحظه ا است 
.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

چهاردهم 


اگر افکار وباورها واندیشه های نم گرفته وپوسیده را دور بریزیم به آرامش خواهیم رسید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

پانزدهم قدر واندازه وبزرگی اندیشمندان را درزمان زنده بودن آنها بدانیم 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

شانزدهم 


درمنجلاب فساد اصلاح کردن مشکل است 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هفدهم 


هدایت باهمه بزرگی اش اندیشمندی است بی ادعا 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

کتاب های صادق هدایت شاهکارهای ادبی وآموزنده  و سرشار از پند ناشی ازتجربه هستند 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هجدهم تامل ومکث درتاریخ گذشته باهمه رخداد های خوش وناخوش آن مارا ازفکرا کنون وآینده بازمی دارد 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نوزدهم 


تنهایی خودمان را درچمدان می گذاریم وبهرکجا که برویم خواهیم برد 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بیستم 


خود بزرگ بینی وخود محوری بی حد ومرز انسان 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بیست ویکم 


تعریف هدایت از غرب پس از گریز از زیستگاه درهم وبهم ریخته خود 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


یادش گرامی باد 

ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2020/02/22