۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

مبارزه با نماد های گلو بال صهیونیسم درایران _ پویش خرید شلوار برای هنرمندان شلوار پاره

دست ازآزار وستم بر تلاشگران مدنی _ صنفی _ رسانه ای بردارید 


بهاره هدایت را آزادکنید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مبارزه با نمادهای گلوبال صهیونیسم درایران 
پویش خرید شلوار سالم برای هنرمندان شلوار پاره درایران 
ارشیا ارشادی 
2020/02/26
واکنش 423وسیل همچنان هستی مردم مارا با خود برده وآنها را درشرایط دشوار قرار می دهد
به کمک سیل زدگان بشتابیم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&یاد نرگس جانعلی گرامی باد 
&&&&&&&&&&
پیش نوشت 

قبل ازورود به متن چند یاد آوری

نخست _ نگارنده برای عموم د بازیگران سینما _ تیاتر وتلویزیون ایران ارزش قائل هستم ودرعین حال نقد آنها را ( شخصیت اجتماعی ) وظیفه خود می دانم چون دراین زمینه دارای تجربه هستم 

دوم _ حریم خصوصی تنها چهارچوب اتاق _ خانه ویا آلبوم شخصی عکس راشامل می گردد ولذا وقتی عکس وخبری ازاین محدوده خارج شد دیگر عمومی وهمگانی وقابل نقد می باشد 

سوم _گرچه  آزادی های شخصی درجوامع مختلف معانی متفاوت  دارند ولیکن "بدون مرز" نیستند  ومرز آنها را قوانین حاکم برجوامع تفسیر وتعین می کنند که این قوانین خود می توانند  قابل نقد باشند 

چهارم _ این متن نقد یک فرهنگ غربی _ سرمایه داری رادنبال می کند که " عادت به تقلید ومدزدگی " نام دارد 
بنابراین نگارنده کوچکترین خصومت شخصی با افرادی که ازآنها نام می برم ویاعکس آنها را منتشر می کنم نداشته وندارم 
فرهنگ غرب _ نکات مثبت ومنفی 

فرهنگ غرب همانند سایر فرهنگ ها  دارای امتیازات مثبت ومنفی است 
گلوبال صهیونیسم جهانی اما در قالب طرح " جهانی سازی " وادعاهایی چون " دهکده بزرگ جهانی " درپی تبلغاتی رسانه ای جهت تغییر مدل والقای اهداف خود می باشد 
فشارهای حکومتی درجوامع درحال توسعه باعث می گردند که غرب برای تلقین فرهنگ خود به سرمایه گزاری های سنگین رسانه ای دست یازد
وبهترین راه این نفوذ فرهنگی نیز رسانه ها ودنیای مجازی می باشند 
غرب دراین راه بسیار دست ودلبازانه حرکت می کند _ تاسیس رسانه هایی با پشتوانه مالی بی حدو مرز چون " شبکه گلوبال صهیونیستی " من وتو " ازسال 2010 یکی از اینگونه اقدامات است 
هزینه این  رسانه صهیونیستی  بالغ بر4 ملیون پوند درهرماه است _ تبلیغات هم ندارد _ پس ساده لوحانه است تصور کنیم " رابرت مرداک " صهیونیست که صدها رسانه انتشاراتی _ رادیویی  وتلویزیونی درجهان غرب  تنها برای سرگرم کردن اوقات فراغت ما ایرانی ها این هزینه گزاف را ماهیانه صرف می نماید .


شیدا هوشبندی   کارمند من وتو وبی بی سی  با همسرش فیلیپو  جان بولتن 


تقلید پروانه یکی ازبازیگران تلویزیون  از آموزش های من وتو  با شلوار پاره اش 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

آخرین وضعیت مبتلایان  به ویروس کرونا درایران 


تعداد مبتلایان به کرونا به 388 و تعداد  افراد فوت شده به 34 نفر افزایش یافت ( نهم اسفند ) 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

یکی ازاهداف تعین شده رسانه من وتو تفییر فرهنگی درایران و رواج فرهنگ گلوبال صهیونیستی درایران است 

فشار حکومت برجوانان بویژه دختران ازیک سو وهزینه بی حد ومرز صهیونیسم ازسویی دیگر باعث یک نبرد ورودررویی فرهنگی بین این دوگرددیده است 
جنگی که ظاهرا برنده آن گلوبال / صهیونیسم جهانی است .
حکومت مذهبی که حدود 40 سال انواع واقسام فشارها رابرجوانان ایران تحمیل کرده بدون اینکه موفقیتی به دست آورد درحال عقب نشینی آرام است .


محمد رضا گلزار یکی دیگر ازمبلغان گلوبال صهیونیسم جهانی
قراراست برای ایشان هم ازتاناکورا شلوار سالم بخریم 
&&&&&&&&&&&&&&&&

بااین همه این فشارهای 30 ساله اقرمنفی خودرا برجامعه گذاشته وجوانان را تشنه وحریص کرده است 
حاصل اینکه امروزه زنان ایران بیشترین استفاده کننده ازلوازم آرایشی _ پیرایشی درجهان محسوب می گردند بطوریکه زنان عرب رابه مقام دوم درجهان به عقب رانده اند ( ؟ ! ) 
البته  گرچه آراایش وپیرایش در حدی معمول زینت وعلاقمندی زنان است ولیکن متاسفانه زنان ایران دراین راه دچار افراط گریی شده وبخشی ازهزینه های زندگی خودرا دراین راه صرف می نمایند .


دوتن ازمزدوران گلوبال صهیونیسم جهانی وپادوهای مرجان عباسی مامور صهیونیسم زنان ایران طی 40 سال گذشته محرومیت ها وفشارهای زیادی را ازجانب حکومت تحمل کرده اند 
طی چند سال گذشته حکومت در راه فشار برزنان اما  باشکست کامل مواجه شده وکم کم عقب نشینی نموده است .
ار روسری تا مقنعه و مانتوهای بلند تا امروز که بخش های مهمی از موهای خود را آزاد گذاشته و یک وسپس دو گوشواره هایشان بیرون می گذرانند  چند دهه طول کشیده است ( ؟ ! )


متین ستوده بازیگری که تنها امتیازش بلندی قد اوست و بازی گری است زیر متوسط وصدایش هم ضعیف است وجذاب نیست 
_ازایشان عکس های بیشتری دردست است که درزمان لازم منتشر خواهند گردید _
&&&&&&&&
صهیونیسم جهانی ورابرت مرداک تاکنون بیش از یک ملیارد پوند هزینه راه اندازی و نگاهداری شبکه من وتو نموده است

تبلیغات وسیع این رسانه " مرکز فساد وتبهکاری " اما اثر خودرا برجامعه ومخصوصا دختران جوان ایران گذاشته است وحکومت ایران به جای راه اندازی شبکه های مفید وآگاهی رسان بسیاری ازوقت کانال های تلویزیون رابه تبلیغات یکطرفه مذهبی اختصاص داده است .


دوری مردم ازرسانه ملی باعث هجوم آنها برای دیدن رسانه من وتو گردیده است وحکومت بجای چاره جویی وجذب تماشاگر به ارسال پارازیت جهت اخلال در تلویزیونهای ماهواره ای اقدام کرده است ( ؟ ! )

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دکورهای سریال پایتخت ( سارا ونیکا ) عاملین حقوق بگیر گلوبال صهیونیسم درایران 


قراراست برای این شلوار پاره های بیچاره عاجر مستمند از تاناکورا شلوار تهیه کنیم لطفا   دراین پویش شرکت کنید سردار آزمون ازکسانی است که درازای دریافت دلار برای گلوبال صهیونیسم جهانی  و شلوار پاره تبلیغ می نماید 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&مرجان عباسی عامل وحقوق بگیر گلوبال صهیونیسم جهانی ومبصر مرکز فساد وتباهی من وتو 
&&&&&&&&&&&&&&&&&

هنرمندان _ تعهد وثاثیر گذاری 

 هنرمندان ( بازیگران هنرهای نمایشی ) طبعا خوودرا در قالب بازیگر به مردم معرفی می کنند ودرادامه به شهرت وشاید هم محبوبیت دربین بخش هایی ازمردم بویژه جوانان می رسند
وبهمین دلیل این قشر ار هنرمندان می توانند در مباسبات اجتماعی ازجهت شخصیتی ورفتار اجتمایی مفید ویا مضرباشندمتاسفانه  فشار ومحدودیت ها وسرکوبگری های واجبارها وتضعیع حقوق زنان از سویی وتبلیغات رسانه های گلوبال / صهیونیستی چون من وتو زمینه فعالیت " گلوبال صهیونیسم " و ئنمادهایش را درمیهن ما فراهم آورده است

وبهمین دلیل بخشی ازبازیگرا ن سیما / تیاتر .تلویزیون از گلوبالیست ها حقوق ماهیانه می گیرند تابرای فرهنگ  وتئوری  " دهکده جهانی " ! تبلیغ کنند وبرخی دیگر هم بخاطر بی سوادی ونا آگاهی بعنوان  مجری " رایگان " گلیوبلیست ها عمل می نمایند _ ازسوی دیگر گلوبالیست ها نیز درایران با نفوذ درمراجع تصمیم گیری راه رابرای فعالیت آنها باز می گذارند ولذا جلوی ورود لباس ها با نشانه گلوبالیسم را نمی گیرندگروهی دیگر ازبازیگران  اما مزدور وحقوق بگیر گلوبالیست ها  نیستند ولی " بی سواد " ونادان ومقلد هستند وبهمین دلیل بصورت "رایگان " عامل گلوبال صهیونیسم جهانی " درکشور ما می شوند !
نگارنده بعنوان یک منتقد اجتماعی باشناخت اهداف گلوبال صهیونیسم درچهان وایران 

ازدوسال پیش بدین سو با احترام کامل به نقد اینگونه بازیگران بی سواد وسطحی نگر پرداخته ام
اینگونه بازیگران البته حدود 3 درصد هنرمندان مارا تشکیل می دهند وسایر بازیگران ما با سواد هستند و نمادهای گلوبال / صهیو نیسم جهانی را می شناسند


عاملان ومبلغین گلوبال صهیونیسم جهانی دوگروه هستند 
حقوق بگیر ویا بی سواد ونادان برخی ازاین هنرمندان که نقد پذیر بوده اند ازبکارگیری این نمادهای گلوبا لیستی خودداری کرده اند که البته این اقدام باعث خرسندی است .

امیدوارم اندک هنرمندان وبازیگران دردام گلوبال /صهیونیسم  قدری مطالعه _ تامل ووتعمق نمایند دراین پویش شرکت کنید وبا پرداخت مبلغی اندک درخرید شلوار ازتا ناکورا برای افراد بالا سهیم گردید .ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار
2020/02/28

چگونگی فعال شدن وگسترش ویروس خطرناک " کرونا " وحواشی خنده دار وتاسف بار آن درایران

ازکمک به سیل زدگان غافل نشویم 


بی کفایتی وبی لیاقتی مسئولین حکومت باعث زیانهای فراوان به مردم ایران شده است شیوع وگسترش ویروس مشکوک وخطرناک " کرونا " 
وحواشی خنده دار وتاسف بار آن درایران 
ارشیا ارشادی 
2020/02/27
واکنش 423
پیش نوشت 

نگارنده همچنان براین باورهستم که شیوع وگسترش ویروس کشنده کرونا یک رخداد کار دست انسان است و در عاملیت  شیوع وگسترش آن  انسان ها نقش وسهم دارند ویا به کلامی روشن تر یک تهاجم بیولوژیکی از جانب غارتگران جهانی است که هدف ضربه زدن به جمهوری خلق چین را دنبال کرده ومی کند 

تنت به ناز طبیبان نیاز مباد با آرزوی روزهای بهتر برای استاد شجریان نازنین ما 
&&&&&&&&&&&&&&&&ضد عفونی کردن مکان های همگانی درچین وایران 
درکنار وارد آوردن ضربه به اقتصاد شکوفای چین باید سود وبهره تولید کنندگان وسائلی چون ماسک _ ژله ضدعفونی _ کیت و واکسن راهم اضافه نمود .

درحالیکه این ویروس خطرناک در جهان درحال شیوع وگستردگی است اما درایران اتفاقاتی پیرامون این چالش کشنده رخداده که قابل تامل و تاسف و خنده تلخ می باشند .
الف _ چگونه کرونا بیدار وفعال گردید ؟

اگرچه دلایل چگونگی فعال شدن ورشد ویروس کرونا هنوز کاملا مشخص نیست ولی دوگمانه زنی ازبقیه پررنگ تراست
یکم اینکه _ این ویروس درآزمایشگاه های میکرو بیولوژی غرب ( امریکا وانگلیس ) باز پروری وفعال گردیده وسپس به جمهوری خلق چین منتقل ومنتشر گردیده است _ احتمال این اقدام حدود 80 درصداست 
هشدار های خانم دکترمینو محرز وسایر میهن دوستان  را جدی بگیرید 
&&&&&&&&&&

دوم _  جمهوری خلق چین ازنقشه امریکا برای چنین دسیسه ای آگاه شده وتصمیم گرفته است این ویروس را درازمایشگاه های خود تولید وآماده شود تا در زمان " تهاجم بیولوژیک غرب " به کشور آمادگی تلافی واکنش داشته باشد و درچنین صورتی تنها یک اشتباه کوچک دراین طرح می تواند باعث خروج این ویروس ازآزمایشگاه و سرایت به دیگران ودرنهایت شیوع آن شود امکان چنین وضعیتی حدود 20 درصد است 
آنچه مسلم است دراین فاجعه که می تواند جهانگیر گردد پای امریکا /انگلیس وجمهوری خلق چین درمیان است 

ب _ بیدار وفعال شدن ویروس کرونا ازشهر قم 

بنابر گزارش ها نخستین بیمار مبتلا به ویروس کرونا درشهر قم یافت شده است _ اگرچه علل این رخداد هنوز کاملا روشن نیست ولیکن  کارگران چینی که درشهرقم کارمی کنند می توانند عامل انتقال این ویروس به شهر قم باشند 


هشدار نرم افزار گزارشگر یک برنامه جاسوسی ازداخل ایران است وتاکنون تعدادی ازجاسوسان رسانه صهیونیستی من وتو درداخل ایران دستگیرشده اند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

قم نخستین شهری بود که که درآن  تعدادی مبتلا به ویروس کرونا شده وفوت هم نمودند 
دولت ایران تصمیم به مبارزه علیه شیوع این ویروس نماید _ طبعا دردرجه نخست مدرسه های آخوند پروری و محل مذهبی قم بایستی فورا قرنطینه شده گردند 
آخوند های قم بااین اقدام لازم وضروری به مخالفت برخواسته و ازفرنطینه مکان مذهبی ومدارس آخوند پروری به مخالفت برخواسته وجلوی اینکار را گرفته  اند ! 

روضه خوان علی سعیدی  فرماندار پشت پرده قم دریک ادعای خنده دار ومسخره  ادعا کرده است : نقره های ضریح مقبره درقم ضد میکرب است ( ؟ ! )بازداشت شدگان اعتراض های آبان 98 باید بطور علنی محاکمه گردند 

&&&&&&&&&&&&

چنین ادعای قکاهه ومسخره چندان مورد تمسخر مردم قرارگرفت که دفتر این محل مذهبی  آنرا مردود واشتباه ونظر نویسنده ( علی سعیدی ) خواند !

روضه خوان یاد موسویان 
هم ادعا کرد :کرونای چین با کرونای ایران فرق دارند واو حاضر است برای رفع این معضل با چینی ها همکاری کند !

بهرروی 
طبق آخرین آمار رسمی منتشرشده 139 فرد درسراسرکشور به ویروس کرونا مبتلا شده و 15 نفر دراثر ابتلا به این ویروس ازپای در آمده اندمافیای رسانه ای غرب وعربها بطور 24 ساعته مشغول ساخت وانتشار اخبار دروغ وجعلی وغیر موثف هستند 
&&&&&&&&&&&&&&

دروغ های رسانه های مزدور بن سلمان _ صهیونیست ها و مزدوران غربی دراین مورد 

محمد رضا شاهید _ پرستو کاملی _ جمشید برزگر _ مرجان عباسی _ علی اصغر رمضانپور _ مهدی فلاحتی 
که همگی مزدوران  امریکا _ عربها وصمیونیست ها در رسانه هایی چون 

فرانس 24 ( محمد رضا شاهید ) پرستو کاملی ( ایندیپندنت )  رمضانپور ( عرب نشنال ) _ مرجان عباسی ( من وتو ) 

دریک هماهنگی ازقول یک رسانه محلی درکانادا ادعا کردند مبتلایان به این ویروس درایران 200 برابر میزان اعلام شده است ( ؟ ! ) 
این خبر ساختگی _ دروغ وجعلی است وهمانند آمار 1500 کشته شده درآبانماه ابتدا از " ماتحت مریم قجر تروریست " در انگلیس وآلبانی بیرون زده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

معرفی یک عنصر بی سواد وضد ایرانی  با نام تقلبی 
ف .میم سخن ( یاوه )

فرج الله ملا باقر 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بهرروی

مسئولین حکومت ایران با بی لیاقتی وسروکله زدن با روضه خوانهای دیوانه ومرتجع وبا امکانات موجود خود مشغول جلوگیری ازشیوغ بیشتر این میکرب کشنده هستند 
با توجه به ایکه شیوع ویروس کرونا از شهرقم آغاز شده تمامی مسئولین این شهر بویژه روضه خوان هایی چون علی سعیدی مسئول مرگ مبتلایان دراثر ابتلا به این بیماری می باشند وباید دستگیر ومحاکمه گردند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

آگاهی رسانی درمورد یک شیاد دروغگوی ضد ایران وایرانی محمد رضا شاهید عامل مزدور ضدایرانی  سازنده  اخبار وگزارش های دروغ درباره ایران درسایت وابسطه رادیو بین المللی فرانسه ( فرانس 24 ) می باشد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مردم ایران نیز هشیار باشند ودقت کنند 
ومدتی به این امامزاده های قلابی نزدیک نشوند که عامل بخشی از درماندگی های مردم همین روضه خوانها و15000 ( پانزد هزار ) امام زاده قلابی وجعلی می باشند 

به امید ایرانی آباد _ آزاد _ سربلند وخالی از تکیه ومسجد وامامزاده های قلابی عامل انتشار جهل وخرافات وریشه کنی آخوندیسم ازسرزمین ایران 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

زدن یک توسری به مریم قجر تروریست درهرحال یادم نمی رود 
ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار
2020/02/27

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

جشنواره 38 فجر _ از شنای پروانه فیلم منتخب مردم تا سه فیلم بی ارزش تجزیه طلب ها و جواد عزتی

شنای پروانه فیلم منتخب تماشاگران جشنواره 38نگاهی به جشنواره فیلم 38 درایران _2020
ازفیلم "شنای پروانه"  منتحب مردم تا سه فیلم تجزیه طلب ها وقوم گرایان
ارشیا ارشادی
2020/02/22
واکنش 422
پیش نوشت 

جشنواره فیلم فجر 38 با مسائل حاشیه قابل توجهی همراه بود _ تعداد اندکی  ازهنرمندان اعلام کردند که درآن شرکت نمی کنند


با آرزوی روزهای خوش وشیرین برای استاد شجریان 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نکته مهم تر اما جولادن دادن فوم گرایان وتحزیه طلب های خجالتی وزیرجلدی دراین حشنواره بود _ این دور دادن به قوم گرایان به روشنی نشان می دهد که  تجزیه طلب ها تا مراکز تصمیم گیری های فرهنگی ازجمله اداره ارشاد تا چقدر توانسته اند نفوذ نمایند .قدردانی از دوکودک کار زیبا ترین صحنه دیدنی جشنواره 38 بود
&&&&&&&&&&


یک یادآوری _ نگارنده  ضمن احترام فائل بودن برای کلیه دست اندرکاران ساخت فیلم ها کارگردان ها را مسئول قیلم ها شناخته وتنها ازجهت ساختن این قیلم ها به گویش های محلی که اقدامی  ناشایست می باشد  را  نقد می کنم مسئولین فرهنگی به فیلم  های آتابای _ درخت گردو و پوست را تنها پس ازبازگرداندن به زبان ملی مجوز اکران بدهند
&&&&&&&&&&&&


نیکی کریمی( آتابای ) _ محمد حسین مهدویان ( درخت گردو ) _ بهمن وبهرام ارک ( پوست )

سه تجزیه طلب وقوم گرایی هستند که فرصت یافتند دراین جشنواره فیلم خودرا با گویش های قومی _ محلی ترکی وکردی به نمایش بگذارند

البته این فیلم ها علیرغم نفوذ تجزیه طلب ها در هیات داوری چندان موفقیتی که ارزشمند باشد بدست نیاوردند .رخداد های خارج ازقانون  در جشنواره 38 فیلم تهران 

1 : لابیگری مجید مجیدی جهت جاکردن فیلم خورشید خارج ازموعد  مقررقانونی درجشنواره 

2 _  اجازه نمایش سه فیلم تجزیه طلب ها وقوم گرایان در جشنواره

3 _  تلاش پشت پرده ولی افشاشده جواد عزتی جهت تاثیر گذاری برآرای داوران

4 _ توهین  وتهاجم بازیگر رانت خوار وتجزیه طلب  مهدی حجازی فر به اهالی رسانه وخبرنگاران

5 _ تکرار رویه تهاجمی ابراهیم حاتمی کیا به خبرنگاران ومنتقدین
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

جواد عزتی 

را یک هنرمند موفق می دانم وبرای آثار باارزش ایشان ارزش بسیار قائل هستم وازایشان سپاسگزار
اما نقد ایشان راهم ازنظر دور نمی دارم _ عزتی بیشتر دقت کن ومراقب  کارنامه موفق هنری خود باش _اینگونه همزیستی با تجزیه طلب ها به  کارنامه هنری شما لطمه وارد خواهد کرد .نیکی کریمی دردام عنصرتجزیه طلب ورانت خوار فرهنگی مهدی حجازی فر

به باور نگارنده فیلم آتابای یک " طرح تجزیه طلبانه " است که توسط تجزیه طلب ها نوشته شده ودراختیار حجازی فر قرارگرفته است و نامبرده نیز برای پیاده کردن این طرح ضدملی " نیکی کریمی " را درتورخود انداخته استخانم نیکی کریمی 

به باور من شما تنها یک بازیگر هستید _ بازی شما درفیلم های " واکنش پنجم " ونیمه پنهان را پسندیدم  وفکر می کنم شما می توانستید در جاده موفقیت بعنوان یک بازیگر موفقیت بیشتری نیز کسب نمائید

ولی متاسفانه جنابعالی باااین اقدام ضدملی به اعتبار اندک خود لطمه وارد کرده اید
اظهار نظر شما جهت " دوبله کردن فیلم " برای چند سینما ( ؟ ! ) هم نمی تواند این ضربه وخسارت  را جبران نماید

اگر فکر کرده اید گویش محلی ترکی فیلم باعث فروش وموفقیت آن خواهد شد یک " اشتباه محاسبه " بوده است

نگارنده قول می دهم این فیلم شما با این وضعیت با شکست مواجهه خواهد گردیدخانم نیکی کریمی چه خوب یادآوری کردی مارا ازاین پس بیشتر شمارا دنبال خواهیم کرد
سرکار خانم کریمی 

هشیار وآگاه باشید 

ما ایران دوستان باریشه به افراد متوهمی چون شما اجازه تبلیغ تجزیه طلبی زیرپوستی نخواهیم داد 

پس درابتدا از مردم ایران بخاطر این اشتباه پوزش خواهی کنید

فیلم رابه زبان پارسی بازگردانید وقول بدهید این گستاخی ها را تکرارنخواهید کرد
&&&&&&&&&&&&

اینهم یک توسری به مریم قجر تروریست 
با آرزوی موفقیت روز افزون برای تمامی هنرمندان ایراندوست 

ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار
2020/02/25