۱۳۹۴ دی ۳, پنجشنبه

از درخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی بدون خط کشی ازجمله وفا یغمایی و عباس رحیمی پشتیبانی کنیم

ازدرخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی بدون گزینش وخط کشی ازجمله وفا یغمایی وعباس رحیمی پشتیبانی کنیم 
چه بسیار پدر ومادرانی کهنسال که با آرزوی دیدن فرزندان اسیر خود درفرقه رجوی چشم ازاین دنیا فروبستند _ عظیم ارشادی را آزاد کنید تاد ل این مادر خوش گردد
*************************************
درخواست مادر عظیم ارشادی از سازمان های مدافع حقوق بشربرای آزادی فرزندش ازچنگال خونین فرقه رجوی 
 >>>>>>>>> درخواست مادر عظیم ارشادی از سازمان های مدافع حقوق بشر <<<<<<<<<<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی 2015/12/24

مقدمه _ چندسال پیش اسماعیل وفایغمایی مدیحه سرا وعضو گریخته قدیمی  فرقه رجوی طی نامه سرگشاده ای بخاطر بی خبری از همسر سابق ومادر پسر  خود ( امیر ) سئوال کرده که آیاهمسر سابقش  زنده ودرقید حیات است یا که نه ؟ گرچه  این سئوال ساده حق طبیعی این عضو سابق فرقه رجوی می باشد اما تشکیلات ضد خانواده این گروه درابتدا با استفاده ازقلم به مزدانش برخوردی ناشایست  با یغمایی نموده وسپس با نوشتن یک نامه تشکیلاتی ازقول اکرم حبیب خانی ضمن شکایت به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ( ! ) زشت ترین توهین ها وتهمت ها را نثار همسر سابق خود نمود ه است _ اخیرا نیز عضوی جداشده ازفرقه رجوی بنام عباس رحیمی که پس ازسالها سکوت و درحالیکه به بیماری مبتلاست طی دونامه ازفرقه رجوی درخواست  خروج همسر سابق خود ( زهرا فیروزان ) همسر سابق ومادر فرزند خود ( سپهر ) ازعراق وملاقات باوی را نموده است  _ تشکیلات ضد انسانی فرقه رجوی همان سناریوی اکرم حبیب خانی رابرای این عضو بیمار اجرا کرده وهمسر سابق اورا وادار به نوشتن نامه به کمیساریا کرده است ( ! ) _  زهرا فیروزان دراین نامه تشکیلاتی همان دروغ ها و تهمت ها وتوهین های اکرم حبیب خانی را تکرار کرده است .......... نگارنده بعنوان یک تلاشگر مستقل حقوق بشر از خواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی جهت آزادی از جمله این دوزن پشتیبانی می نمایم  وامید وارم روزی همه اسیران این فرقه مخرب وتبهکار  به آغوش گرم  خانواده های خود بازگردند .


واما قبل از شروع   آزادی وجدایی آقای " مهدی باغبان خطیب"  از فرقه تروریستی رجوی درآلبانی رابه ایشان و خانواده محترمشان تهنیت می گویم >>> آزادی آقای مهدی باغبان خطیب تهنیت باد <<<<<
جنجال آفرینی وپرده خوانی  اعضای نیمه بریده فرقه رجوی درباره عباس رحیمی ( رمبو وارد می شود ! ) 

ازنظر نگارنده ابراهیم عباس رحیمی هم همانند 1200 عضو گریخته فرقه رجوی است وفرق چندانی  بادیگران ندارد _ تنها تفاوت رحیمی با دیگران سکوت 11 ساله اوست که قابل انتقاد است ونگارنده ایشان را درشما جداشدگان اما به نوعی همچنان دلبستگان به فرقه رجوی شناسایی کرده ام چراکه طی این مدت جداشدن سکوت کامل اختیار نموده وخط قرمز های فرقه را کاملا رعایت کرده است ... 
 داستان سرایی خنده دار وبامزه عباس رحیمی طبق دیالوگ های فیلم قیصر>>>> من بودم رضا پونصد _ علی  نصرت _ تقی هشتصد  _ آره واینا خیلی بودیم _ کریم آقامن هم بود >>>>  ما گفتیم زدیم شما هم بگوئید زده ! 

>>>>>>> دیالوگ فیلم قیصر( بیژن مفید )که توسط عباس رحیمی کپی شده <<<<<<<<<<

نخست خالی بندی های عباس رحیمی درمعرفی خود >>> عباس رحیمی و ماجرای ده هزار نفر( آمارهای قلابی فرقه رجوی )
 بررسی  دروغ ها وخالی بندی های عباس رحیمی  رابه فرصتی دیگر موکول می کنم ولی یک جوک بامزه عباس این است که می گوید خواهرش را در فازسیاسی  ( قبل ازخرداد شصت ) دستگیر   وبه 6 سال زندان محکوم کرده اند ! ( لازم به یاد آوری است که قبل از فاز تروریستی دهه شصت غیر از محمد رضا سعادتی  هیچ یک از اعضای این باند مافیایی  دستگیر وبه تحمل زندان محکوم نشده اند ...
دروغ ها وداستان سرایی های تخیلی امثال عباس رحیمی دست مایه کتاب داستان های ایرج مصداقی است و کتاب های افسانه های این تاریخ نویس فرقه  تماما داستان های  دروغ های توابان دهه شصت می باشند ......

معرفی عباس رحیمی طبق استاندارد های همنشین بهار >>>>>> عباس رحیمی ورنجهایش _ همنشین بهار <<<<<

همنشین بهار درباره رحیمی شعر وشعارهای بلند بالایی می دهد وتلاش می کند اورا یک قهرمان جابزند 


واما عباس رحیمی کیست ؟ ( طبق ادعاهای ایشان ) 

از تعریف ها که بگذریم رحیمی می گوید درسال 58 دستگیر شده وبعد ازیک سال آزاد شده وبعد ودوباره درسال 60 دستگیر وبه 10 سال زندان محکوم شده ( البته هیچکدام مستند نیست  ) _ او درعین حال دریک پرت وپلاگویی ادعا می کند که مسئول اسلحه خانه کمیته بوده است ( ! ) _ عباس رحیمی بهرصورت درسال احتمالا 70 ( بنابرادعا هایش ) با سپردن فرزند یک ساله  اش ( سپهر ) به دست مادر وپدرش با همسر خود ازایران خارج وبه عراق می رود _ نامبرده درپروسه طلاق های اجباری همسر خود "زهرا فیروزان "  را طلاق می دهد ( انقلاب می کند ) _ درسال 2004 هنگام سرشماری امریکایی ها ازساکنین اشرف اعلام جدایی می کند و 4 سال هم دراردوگاه امریکایی ها ( تیف ) به سربرده و بعد با سختی های فراوان خودرا به انگلیس می رساند _ این است کل ماجرا اززبان وی دردنبالک مورد اشاره بالا .......
همانگونه که مشاهده می شود نامبرده منهای دروغ های گوبلزی اش  هیچ برجستگی ندارد گرچه  سوژه خوبی است برای افرادی چون همنشین بهار _ مصداقی و وفا یغمایی تا درباره این تواب دهه شصت کلی داستان   ازنوع   هاری پاتر تعریف کنند !

عباس با لاتی صحبت کردنش معلوم است که سوادش  درحد خواندن ونوشتن است وطبق یک اتفاق به سوی تروریست ها کشیده شده است ( شرکت درنزاع وچاقوکشی وو )  ...... بنابراین عنصر ایدئولوژیک نبوده _ ایشان اما  می خواهد به نوعی ثابت کند بچه تهران است ولی این ادعا یش را نمی تواند ثابت کند چراکه  طبیعی است یک بچه تهران تحت هیچ شرایطی " زنش درپی  اجرای فرمان تشکیلاتی طلاق نمی گوید " همچنان که مهدی افتخاری _ مهدی تقوایی _ رضا اسدی و هادی شمس حائری ووو  تحقیر شدند مورد اذیت وآزار قرارگرفتند ودرزندان میهمان سرا زندانی شدند ولیکن حاضر به قبول این دستور خفت بارمسعود رجوی خائن  ( طلاق اجباری )  نگردیدند .


دلتنگی های زنده یاد هادی شمس حائری درمورد فرزندان اسیرش امیر ونصرت >>دلتنگی های هادی شمس حائری برای فرزندان اسیرش <<<<<< 

 اقای رحیمی با آرزوی سلامتی ومهلت دیدار برای شما 


حتما خبردارید که شما تنها کسی نیستید که یکی از اعضای خانواده خودرا در اسارت فرقه رجوی دارید _ صدها پدر ومادر وهمسر و فرزند نیز هستند که عضوی از خانواده خود دراین فرقه بعنوان اسیر وگروگان دارند  وسالهاست که از آنها بی خبرند 
 توجه کنید >>> 

>>> درخواست 4 خانواده از اسیران از جوامع بین الملل  >> خانواده های رهنمای _ آنا خاتون _ صدیق وصادقی

>>> درخواست کمک سه خانواده اسیران از مجامع بین الملل >>> خانواده های حسن پور _ محرم زاده ونعلبندیان

>>>> درخواست 3 خانواده اسیران ازسازمان ملل >>> خانواده های _ عبدی _ خوب زمانی _ تارا

>>>> درخواست 3 خانواده دیگر اسیران از مجامع بین الملل >>> خانواده های دولت پناه _ کرمی _ شیخ بیگلو

>>>> گفتگو با  آقای عباس قنودی پدر زهرا قنودی اسیر درفرقه رجوی  گفتگوی نیم نگاه با پدر زهرا فنودی زن ربوده شده توسط فرقه رجوی <<<<<<

اینها فقط چند  نمونه از ده ها درخواست خانواده های اسیران فرقه رجوی است _ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به 

>>>> سایت  انجمن امدادی نجات >>> انجمن نجات  <<<<<<<


 آقای رحیمی 
حال سئوال از شما وافراد نیمه بریده ونیمه متصلی چون همنشین بهار _ مصداقی _ اسماعیل یغمایی _ قصیم وروحانی این است که جای این صدها خانواده  اسیران فرقه رجوی درفرهنگ رفتاری _ گفتاری ونوشتاری شما کجاست ؟ 

چرا شما نسبت به بست نشینی حدود 400 خانواده اعضای اسیران طی سالهای 89/92 درمقابل قلعه مخوف اشرف که درنهایت منجر به سقوط این دژ فرقه رجوی گردید هیچ واکنشی نشان نداده اید ؟ 

آیا خانواده اسیران باهم تفاوتی دارند ؟  اگر آری کدامین هستند واگر نه فرق شما با ظاهر بریده ازفرقه با جنگ تبلیغی دروغ فرقه  علیه این خانواده ها چیست ؟  شما اگر طی این 11 سال سکوت نمی کردید امروز توسط فرقه رجوی به تهمت ها وتوهین ها والقاب نادرست متهم نمی شدید ؟_ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی همیشه ازاین توهین نامه ها وناسزانوشت ها برای همه در آستین خود دارد وبه محض لب گشودن هر انتقادی علیه منتقدین روانه  بازار انتشار  می کند _ پس هراس شما طی این مدت ازچه بوده است ؟ 
نگارنده بعنوان یک نویسنده وتلاشگر مستقل به شما ودیگر دوستانتان  پیشنهاد می کنم یک بار برای همیشه بندهای پیدا وپنهان تشکیلات فرقه رجوی را ازبافت ذهنی خود ببرید و اگر به راستی خواهان ازادی اسیران فرقه هستید بدون گزینش وخط کشی های رجوی نشان  به خیل خانواده های آرزومند بپیوندید ودرراه آزادی همه اسیران بکوشید .

به امید آزادی همه اسیران ازچنگال خونین فرقه رجوی ازجمله همسر شما زهرا فیروزان 

ارشیا ارشادی نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های قربانیان ترور و اسیران فرقه تروریستی رجوی
2015/12/24

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا