۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

گفتگوی محمد محدثین از اعضای قدیمی فرقه با تلویزیون العربیه درمورد مرگ مسعود رجوی وبیماریهای مریم قجر


گفتگوی محمد محدثین با تلویزیون العربیه درباره شرایط امروز مقاومت و مسائل منطقه وجهان ! >>>>>  هیچی به هیچی  >> کلا هیچی به هیچی <<<<


تمامی تلاشگران راستین ومستقل حقوق بشر از درخواست خانواده های اسیران فرقه تروریستی رجوی پشتیبانی می کنند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ارشیا ارشادی 2016/07/31


با آرزوی تندرستی کامل برای استاد محمدرضا شجریان 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _ با اینکه اکنون سه هفته  ازاعلام خبر مرگ مسعود رجوی توسط رئیس حاسوسان شیخ های سعودی می گذرد _ فرقه رجوی درباره تائید ویا تکذیب این موضوع  به خفقان خبری دچارشده وحاضر به واکنش نیست _ ترکی بن فیصل شیخ عرب نیز طی این مدت هیچ واکنشی نسبت به حاشیه های این اعلام مرگ ازخود بروز نداده  که این خود دلیل روشنی بر تائید خبر می باشد نگارنده قبلا دردونوشتار سخنان این شیخ عرب و کلمات رمزی که در آن وجود دارد را مورد بررسی قراردادم _ انچه ازمحتوای سخنان این مقام امنیتی نمی توان استنباط نمود این است که نامبرده اشتباه کرده باشد _  آنچه قابل برداشت است اینکه  " مسعود رجوی درظاهر هم که شده  برای همیشه از فرقه رجوی حذف گردیده است _ حذف مسعود رجوی به کلامی روشن " اعلام انحلال سازمان مجاهدین " معنای دیگری ندارد و بهمین دلیل ازاین پس نام جدید فرقه رجوی همانگونه که مریم عضدانلو بارها برزبان اورده " مقاومت " است یعنی افکار ابلهانه و احمقانه وپلید مسعود رجوی غایب _  بنابر مستندات منتشرشده " شورای ملی مقاومت " نام پوششی فرقه رجوی نیست چراکه این شورا 25 سال است وجود خارجی نداردنگاه کنید به مقاله 2 قسمتی اینجانب درباره سخنان ترکی بن فیصل 

نگاه کنید به دگردیسی درفرقه رجوی از مجاهدین تا  " مقاومت "

هرنوع نزدیکی به فرقه تروریستی رجوی هزینه " رسوایی " دارد
آقای خر سندی هنوز اندر خم یک کوچه ای 
&&&&&&&&&&&&&&&&&
اخیرا محمد محدثین یکی ازنزدیکان فرقه رجوی وانقلاب کرده ها ( زن طلاق گفته ) یک گفتگوی سفارشی وازپیش طراحی شده با شبکه العربیه شیخ های سعودی انجام داده است _ در این گفتگو هیچ اشاره ای به سخنان ترکی بن فیصل نمی گردد و این خود سند دیگری برصحت خبر مرگ ویا دست کم حذف کامل مسعود رج.و.ی ازاین فرقه می نماید .
بنظر نگارنده مسعود رجوی ازسال 1360 وبعد از اعلام فاز نظامی و فرار ازایران ازجهت شخصیتی مرده است و بهمین دلیل مرگ فیزیکی او چندان مهم نیست واگر هم هنوز زندگی گیاهی داشته باشد درگوشه مخفیگاهی تحت نظر ازترس بخود می لرزد

گفتگوی تلویزیون عربستان سعودی(  العربیه ) بدون سانسوروبا سئوال وجواب های حقیقی ولازم .


گزارشگر العربیه :  اگر ممکن است خودتان را کمی معرفی کنید 
محدثین : من محمد محثین عضو مقاومت ازسال 1358 هستم وطی این سالها دائم مشغول مقاومت بوده ام 
گزارشگر : شغل و مسئولیت وکار شما طی این سالها چه بوده است ؟
محدثین : هرگز درطول عمرم شغل وکاری نداشته ام و مسئولیتم هم  طی این سالها تنها  " عضویت درمقاومت " بوده است
گزارشگر :  این مقاومت یعنی چه ؟ شما طی این سالها درمقابل چه کسی ویا پروسه ای مقاومت کرده اید 
محدثین : من طی این سالها دائم درحال مقاومت با ضدارزش هایی چون  شعور _ فهم _ درک _ حقیقت _ فکرکردن و آگاهی بوده ام


گزارشگر : بگذریم _ وضعیت مقاومت شما درحال حاضر چگونه است ؟ 
محدثین : ما درشرایط مطلوبی به سر می بریم  و ازاین بهتر نمی شود _ رئیس جمهور عتیقه وزیر خاکی 20 ساله داریم
گزارشگر : رئیس جمهور 20 ساله ؟  متعلق به کجاست ؟ چه کسی انتخاب کرده  و چرا مادام العمر ؟

محدثین : تعریف  شما ازرئیس جمهور انتخابی  نگاه بورژوازی است _ رئیس جمهور مارا رهبر انتخاب می کند وهیچ ربطی به این انتخابات های ضد انقلابی ندارد ومتعلق به خودمان  است و تا زنده است همچنان خانم رئیس است وچرایش  به شما هم مربوط نیست.


گزارشگر :  خوب حالا که ترکی الفیصل اعلام کرد رهبرشما مرده است ماجرای خانم رئیس چه می شود ؟
محدثین : بگذارید شمارا تصحیح کنم  رژیم درشرایط خیلی سختی است وسرنگونی نزدیک است 

گزارشگر : ولی این پاسخ سئوال من نیست به ضعف  رژیم هم خواهیم پرداخت فعلا درباره مرگ مسعود بگو 
محدثین : همانطور که خانم رئیس برگوزیده گفت وضعیت رژیم پس از برجام بهتر که نشده هیج بد اندر بد ترشده درمقابل مقاومت خیلی خیلی اعتلا یافته وما زاد وولد کرده  و تاکنون  تقریبا صدوبیست و هشت تا " اشرف " ساخته ایم 


گزارشگر : اصلا ولش کن خودم جواب را می دانم _ ازسرنگونی بگو 35 سال طول کشیده وهنوزهم خبر نیست _ چرا؟

محدثین : پاسخ معلومه چرا  دریک کلام " مماشات غرب "باعث شده کمی عقب بی افتد 

گزارشگر : ممکن است کمی این کلمه مماشات غرب راباز کنید ؟
محدثین :  مماشات یک کلمه است ولی معنا  زیاد دارد  _ چرا غرب به عراق حمله  کرد و سید الرئیس مارا سرنگون کرد ؟ 
چرا امریکا به ماگفت باید تسلیم شوید وسلاح هایتان را تحویل دهید ؟ چرا ازما تعهد گرفت که انقلابیگری را کنار بگذاریم ؟
چرا ازما خواست خانه وکاشانه 25 ساله مان اشرف  را تخلیه کنیم وتحویل بدهیم ؟  اینها  همه مماشات است دیگه _ نیست؟گزارشگر : ولی شما درسال 60 گفتید ظرف 6 ماه حتما سرنگون می کنید اکنون سال 95 است 
محدثین : بگذارید شمارا تصحیح کنم _ مهم نیست که سرنگونی  30 _ 40 _ 50 حتی 100 سال هم  طول بکشد _ مهم این است که اول همه ما این شعار را دادیم و از امسال هم خانم رئیسمان  گفت : ازاین پس سرنگونی نداریم وهمه بگوئید " سرافرازی " ...... هیچی  به هیچی 
گزارشگر : یعنی شما سرنگونی را کنار گذاشتید و تعطیل کردید ؟
محدثین : تعطیل تعطیل  که نه از این به بعد قر اراست  ازروی  سرنگونی پیاده شویم  وروی    " سرافرازی "  سوارشویم !
 گزارشگر :  نظرتان راجع به برجام وسفر مقامات اروپایی به ایران چیست ؟

محدثین : برجام که همان " مماشات " است و این هایی هم که به ایران سفر می کند همه " ماموران اطلاعاتی " ایران هستند که درحاکمیت ها نفوذ کرده اند _ مالیست حقوقی همه انها را هم  منتشر کردیم 
 گزارشگر :  ولش کن مثل اینکه سروکله زدن با تو مخ آکبند فایده ای ندارد _  رابطه شما با معارضان حکومت سوریه چگونه است ؟ آیا به آنها کمک می کنید ؟
محدثین : فقط کمی  کمک اطلاعاتی کمی می کنیم و تعدادی ازخواهران شورای رهبری را هم برای " جهاد نکاح  " اعزام کردیم همین _ اونا سربازهای خودشان را  دارند وبه پیرمرد های زوار دررفته وبازنشسته وازرده خارج ما نیاز ندارند 

گزارشگر : بسیاری گزارش  وجود دارد که درایران اصلا شمارا یا نمی شناسند ویا خائن ومزدور ومنافق صدا می کنند _ درست است ؟ 
 محدثین : بگذارید اطلاعات شمارا زیاد کنم _ شورای تبلیغات مقاومت یک گزارش مفصل درمورد رد این ادعا ها داده _ به بخشی از فعالیت های ما درایران  توجه کنید _ چسباندن عکس خانم رئیس مقاومت در مستراح های  بین راه 42 مورد _ چپ چپ نگاه کردن به پلیس 389 مورد در70 شهر _ عکس گرفتن  اعضا درجاهای خلوت _ شطرنجی کردن وارسال آن 15 مورد _ بوق زدن درترافیک 38 مورد _ شعار سرنگونی دادن در حمام خانه 231 مورد_ نوشتن شعار کوه اگر بجنید  اشرف نمی جنبد  روی اسکناس  31 مورد  ووو  بازهم بگم یا که از رو رفتی ؟

گزارشگر : بسه دیگه زرنزن _ شما این همه پول را که خرج حقوق بگیران ومراسم هایتان می کنید ازکجا تامین می نمائد ؟
 محدثین : دوستداران ما ازایران وجهان می دهند _ مقداری هم شیخ های عزیر ما و اسرائیل وبقیه اش راهم بچه ها تکدی گری می کنند وازجیب بری بدست می آورند _ یک مقدار هم ازکاسبی انقلابی بدست می اوریم 

گزارشگر : کاسبی انقلابی  یعنی چه ؟ لطفا روشن تر بگو 

محدثین : ما درراستای مبارزه با مماشات  پناهجو وانسان  انقلابی  قاچاق وصادر می کنیم _  تعدادی هم خانم بیمار کارگر جنسی  را  هم از اروپای شرقی وارد غربی می کنیم  وآنها را درچراغ قرمزی به کار می گیریم تا غربی ها ایدز بگیرند - تعدادی هم تاکسی داریم وجاسوسی می کنیم _ تعدادی هم بقالی داریم که آدرس یکی اش هم سرکوچه خانه جمشید برزگر و  "هادی خرسندی " درلندن است وما با برخی  ازدوستان مثل این دونفر  خشکه حساب می کنیم ...

گزارشگر : در گزارش ها امده بود که شما برای گردهمایی ها مزدور وکارگر تظاهراتچی خارجی استخدام می کنید درسته ؟

محدثین :  بگذار شمارا تصحیح کنم اینها حامیان خارجی مقاومتند  واین بخوبی نشان می دهد که مقاومت معروفیت جهانی پیداکرده و خانم رئیس مریم درهمه قاره ها طرفدار دارد وخارجی هاخیلی بیشتر از ایرانی ها به " پیام مقاومت " علاقمند اند

گزارشگر :  مریم  مرتب از "  مقاومت "  می گوید _ معنی این کلمه گنگ ونامفهوم چیست ؟  آیا اسم رمزاست ؟

محدثین :  مقاومت یعنی افکار واندیشه های مسعود که بخاطر مماشا ت 13 سال است که سربه  نیست شده  _ اگرچه همه جاهست  و لی هیچ کجا نیست 

گزارشگر : ببین خودت خواستی لنگ مسعود رابکشی وسط ها  _ اوکجاست ؟ مرده _ درحال مرگ است ؟


محدثین : بگذار تصحیحت کنم _ مسعود درست مثل هواست _ همه جا هست ولی کسی اونو نمی بینه _ ترکی جان فیصل گفت مرده  وخیلی هاهم تائید کردند ولی جسم مسعود چندان مهم نیست _ فکر واندیشه  او مهم است _ شما درتاریخ پیدا نمی کنید که کسی که تصمیم بگیرد  با چند هزار نفر ظرف 48 ساعت یک کشور برزگ را آزاد کند ودرمیدان آزادی سخنرانی نماید _ اینگونه تصمیمات تاریخ ساز  طرح ونقشه دقیق وموفق دراجرا فقط کار مسعود بود وتکرار هم نخواهد شد _  مسعود به بچه ها قبل از عملیات فروغ  گفت شما>>>> " دراشل یک ابر قدرت هستید " <<<

شما کلمات قصار به این پرمعنایی تاکنون ازکسی درهمه تاریخ شنیده اید ؟خانم بتول سلطانی اولین زن باجسارت و یکی از مسئولین مورد اعتماد فرقه رجوی درسال 2006 با جسارت ودلاوری از تار عنکبوتی این فرقه  وقلعه مخوف اشرف گریخت وهمچنان درافشای این خائنین می کوشد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گزارشگر :  چرا اعضای شما فرار می کنند ؟ ازسال 2003 تاکنون حدود 1200 نفر گریخته اند دلیل چیست ؟ 

 محدثین :  اشتباه می کنید _ اینها همه مامور نفوذی رژیم وکارمند  اطلاعا ت درمیان ما  بوده اند 

گزارشگر  : این همه مامور ؟ مگرشما شعبه اطلاعات باز کرد ه بودید ؟

 محدثین : مسعود سال 67 پس از پیروز عملیات فروغ  درنشست  مزدور شناسی ورفع ابهام  گفت : ازاین ساعت به بعد همه شما ها  حقوق بگیروزارت  اطلاعات هستید وآمده اید اینجا مرا  ترور  کنید مگر اینکه بتوانید عکس این موضوع را اثبات کنید 

گزارشگر : بعد چی شد چند نفر مزدور شناخته شدند ؟

محدثین : مسعود واسه اینکه صدق وصفا ی افراد را ثابت کند دستور داد همه مردها  زنهای خودشونو فورا طلاق بدهند وگفت هرکس مخالفت کنه  مامور اطلاعاته وبر ای کشتن من امده 

گزارشگر  : همه طلاق دادند ؟  توهم طلاق گفتی ؟ اونها که زن نداشتند چی ؟

محدثین : من جزو اولین کسانی بو دم که طلاق دادم _ فقط چند نفر گفتند نه نمی دهیم که  تنبیه انقلابی  شدند _ اونهایی هم که زن نداشتند باید فکر زن را طلاق بدهند وفکر کنند اصلا زنی تودنیا  وجود ندارد وهمه مردهستند 

گزارشگر :  یعنی همه نفوذی ها شناخته شدند ؟ 
   محدثین : تقریبا بله و مسعود به حدود صد تا شک داشت  که دستورداد خواهر نفیسه بادامچی  با عملیات " ریکاوری "  مشخص کند که آنها مزدور هستند ویاکه نه 

گزارشگر  : طبق گزارشات موجود مریم قجر به سه نوع سرطان سینه _ رحم وحنجره مبتلا می باشد دراین مورد توضح دهید

 محدثین : بنظر ما  رژیم درشرایط سخت ودشواری است و سرنگونی امسال حتمی است که البته اینکار دیگر به ماربطی ندارد 

گزارشگر : سئوال من درمورد میزان سلامتی مریم قجر بود 

 محدثین :  شما نگران نباشید ایشان همچنان زنده است ونفس می کشد - بیماری هم مقتضی سن وسالش دارد نه بیشتر البته  پزشکان توصیه کرده اند که دیگر  " جیغ ود اد" نکشد وهمچنین پنجول کشیدن به دیوار وگاز گرفتن  را هم برایش ممنوع کرده اند ولی همچنان سالم است وعملیات جار ی وغسل هفتگی را برگزار می کند گزارشگر : مجسمه درمانی  را هم انجام می دهد ؟ درخبرها امده است  روان پزشکان این طریق معالجه را توصیه کرده اند 

محدثین : این معالجه همچنان ادامه دارد ولی چون مماشات گران کمک نمی کنند نا تمام مانده است 

  گزارشگر : چه کسانی کمک نمی کنند اگر ممکن است توضیح دهید 

 محدثین : دکتر ها توصیه وتاکید کرده بودند که حتما مریم برگوزیده باید با مجسمه های ابراهام لینکلن _ مارگارت تاچر  _ کیم ایل سونگ _  مائو و  وانور خوجه  گفتگو کند _ فعلا چون امریکا وانگلیس وچین با سفر خانم رئیس موافقت نمی کنند وبه او گفته اند  "  چخ چخ- جلونیا بوگند می دهی"  این معالجه ناتمام مانه است.

ماجرای تشدید بیماری مریم ومجسمه درمانی اوازهمین نویسنده 
 >>>داستان مجسمه درمانی مریم قجر به علت تشدید بیماریهای روانی <<<<<< باید با آگاهی رسانی به موقع  درمورد مرتبطین پیدا وپنهان فرقه رجوی هزینه  نزدیکی با این خائنین را بالاببریم _ جمشید برزگر هوادار فرقه رجوی دررسانه BB C
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گزارشگر : شما از عرب ها درراه فعالیت خود  چه انتظاری دارید وچه قول هایی می دهید 
محدثین : عرب ها که هیج عرضه وبخاری غیر از دلارهای نفتی ندارند _ خواهش ما این است که سهمیه نفتی ماهیانه مارا بیشتر کنند _ ماهم قول می دهیم تمام خوزستان وجزیره های خلیج پارس را در سال  2066 که رژیم سرنگون شد  به آنها بدهیم .....
گزارشگر : جوک های بامزه ای گفتی محمد کلاش کلی خندیدم خیلی هم ممنون _ هزینه گفتگوی ویژه  ر ا زود رد کنید بیاد

محدثین : بازهم می توانم حرف بزنم ها _ تمام شد ؟
 گز ارشگر : نا اینجاش هم یک ربع زیادی زر ز ر کردی بود گم شو چاخان احمق 

پایان .........
ارشیا ارشادی 2016/07/31

۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه

عکس ها سخن می گویند _ مجموعه کاملی از تصویرهای عملیات رجوی _ صدام ( فروغ ) درمرداد ماه 1367

شکست عملیات رجوی _ صدام درمرداد ماه 1367 به روایت تصویر 

ارشیا ارشادی 2016/07/26

به یاد همه مدافعان میهن که درمرداد ماه 1367درجریان دفع  تهاجم خائنانه رجوی _ صدام جان باختند .

به یاد امیر دلاور ارتش ایران سپهبد علی صیاد شیرازی  

پشتیبانی ازدرخواست خانواده های اسیران وگروگان های فرقه رجوی وظیفه مبرم همه مدافعان راستین ومستقل حقوق بشر می باشد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _ درتاریخ سوم مرداد 1367 _ تنها یک هفته پس از قبول قطعنامه 598 وتوقف جنگ مزدور اجاره ای صدام ( شبه نظامیان رجوی خائن  با کمک گسترده مالی _ تدارکاتی ولجستیکی و حمایت هوایی _ آتشباری  ارتش صدام پس از یک تهاجم انحرافی بعثی ها  به خرمشهر وارد خاک ایران شدند وپس از اشغال دوشهرکوچک مرزی به سوی کرمانشاه پیش رفتند _ مهاجمین درصبح روز سوم درپای تنگه چهار زبر متوقف و مورد تهاجم  مدافعان ایران قرارگرفته و ظرف چند ساعت در آتش مرزداران سوختند وجزغاله شدند _ مزدوران حدود 4500 نفر بودند که تعداد 1500 نفر نابود گردیده و بیش از 1000 نفرمجروح وسپس بزدلانه فرار کردند فرار مهاجمین به قدری شتابان بود که موفق به انتقال مجروحین وجنازه ها نشدند _ دراین تهاجم بیش از1000 خودروی نظامی _ زرهی _ تانک ونفربروانواع واقسام سلاح ها یا سوختند ویا درصحنه نبرد بجا ماندند .

یکی از مناظر خنده دار درصحنه نبرد دوکامیون حاوی اسباب بازی_ نامه  وهدایای مهاجمین برای خانواده های خود درایران بود !
برخی از مهاجمین روستایی برای خانواده های خوددرایران  " مرغ وخروس " هم هدیه آورده بودند ! 


بنا برخاطرات فراریان از مرگ گریخته دستور عقب نشینی وفرار چنین بود : فورا عقب نشینی وترک خاک کنید و مجروحان رانیر به حال خود بگذارید !

ازتعداد 1500 مزدور کشته شده 298 جنازه زنان درصحنه باقی بود _ این زنان نادان فریب خورده گویا به میهمانی می رفتند _ تعدادی ازاین زنان از اروپا وامریکا به عراق منتقل شده بودند وکوچکترین آگاهی نظامی نداشتند وتنها شلیک با مسلسل را ظرف یک هفته یاد گرفته بودند ! 


تهاجم خائنانه فروغ درحقیقت نقشه مشترک رجوی _ صدام بود _ هدف این نقشه نابودی شبه نظامیان مزدور صدام بود چراکه " باتوجه به آتش بس وصلحی که بی شک بدنبال آن می آمد دیگر وجود این زائده های جنگ درعراق معنایی نداشت ولذا باید نابود می گردیدند تاهم صدام از دست این مزاحمین راحت شود وهم سرکرده فرقه رجوی بتواند درکنار فرار ارمسئولیت وپاسخگویی  با سواستفاده از جنازه مزدوران  از آنها بعنوان " جنازه های روی سن "برای روضه خوانی های خود بهره برداری کند .


مسعود رجوی که ارشکست مفتضحانه  این تهاجم کاملا آگاه بود درشب حمله گفت :  اگر شکست هم خوردیم _ این حمله باعث شورش همگانی وسقوط رژیم خواهد گردید ( ! ) _  ولی شما پیروزید ومن از هم اکنون این پیروزی را به خلق قهرمان تبر یک می گویم ! .........
درباره این عملیات که جمعا فقط سه روز طول کشید بسیار گفته ونوشته اند _ گرچه هنوز بسیاری از ابعاد پنهان آن باید مورد کند وکاو قرارگیردزیرا دراین عملیات مسعود رجوی " فرمان قتل گروهی از ناراضیان " ازجمله علی زرکش وهمسرش مهین رضایی ومهدی  افتخاری راصادر کرده بود _ علی وهمسرش اعدام شدند _ نامه علی که درجیب جنازه    همسرش پیداشد طرح این قتل را برملاکرد _ مهدی افتخاری پس از اینکه با جراحات زیاد  توانست توسط یکی از دوستانش ازمرگ جان به دربرد پس از بازگشت زندانی وسپس باطرح نقشه مسعود رجوی به قتل رسید .

سعید شاهسوندی  از اعضای کادر مرکزی گروهک رجو ی یکی از جان به دربردگان این تهاجم است که حرفهای زیادی برای گفتن دادرد .

عکس هایی که درزیر می اید عمق نابوده وجزغاله شدن مهاجمین مزدور صدام را نشان می دهد _ مریم قجر تروریست درروز تهاجم با آن صدای غاز مانندش جیغ کشید :  حمله _ آتش _ حمله _ آتش  ( ! )

مزدوران تسلیم شده رجوی _ صدام هنگام انتقال به خارج ازصحنه درگیری فرقه رجوی در تهاجم برای سرعت بخشیدن به پیروزی  ازتانک سبک ضد اغتشاش شهری کاسکاول استفاده کرد !گروهی اززنان فریب خورده ای که با جهالت و حمات فریب سرکرده فرقه رجوی را خوردند ودر نتیجه تهاجم سوختند وجزغاله گردیدد 

مسعود رجوی خائن  فکر می کرد برای همیشه می تواند  از دکان " اشرف " وگورستان تروریست ها برای تبلیغات سود بره وروی قبرها مزدوران مانور بدهد _ تخلیه قلعه مخوف اشرف و ازدست دادن گورستان دکان فرقه رجوی درعراق رابرای همیشه  تخته وتعطیل نمود _بجاست تا  دولت عراق  این گورستان را زیر ورو وتبدیل به مکان های همگانی بنماید .

ارشیا ارشادی 2016/07/27