۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

خرید مسئولین وبرخی رسانه آلبانیایی توسط فرقه رجوی وانتشار اخبار دروغ رسانه ها مزدور پارسی زبان

مریم قجر جلاد وواسطه گر را دستگیر ومحاکمه کنید


دست مریم قجر تروریست به خون واسارت صدها زن فریب خورده آلوده استپیروزی اوومورالس برمردم جمهوری بولیوی تهنیت باد 
&&&&&&&&&&&&&&&&

خرید مسئولین آلبانی وبرخی رسانه های آلبانی توسط فرقه رجوی وانتشار اخبار دروغ رسانه های مزدور پارسی زبان 
ارشیا ارشادی وفرقه رجوی ( 128 )
2019/10/27 برابر مهرماه 2578 هخا منشی ( واکنش_362)پیش نوشت 
درحالیکه بقایای مسن وبیمار فرقه رجوی دراسارتگاه آلبانی درنوبت مرگ به سر می برند و درحالیکه  فرقه صاحب مرده رجوی در اوج فروپاشی ودر نهایت تنفر ایرانی ها قرار دارند _ سران فرقه که دراوج ونهایت درماندگی قرارگرفته اند باخرید سران آلبانی وبرخی رسانه های محلی آن کشور دست به انتشار اخبارجعلی می زنند و متاسفانه رسانه های مزدوری چون صدای امریکا _ BBC  و رادیو فردا بعنوان چماق زیر بغل این گروه مزدور قرار گرفته واین اخبار جعلی رسانه های خریداری شده آلبانی را بازنشر می نمایند . 


دراین نوشتار به خبر جعلی اخیر یکی ازرسانه های آلبانی می پردازم که ازقول پلیس آلبانی ادعا می کند قراربوده درفروردین ( مارس 2018) به قلعه جدید آلبانی  ازطرف سپاه تهاجم صورت گیرد که خنثی شده است ( ؟ ! ) 

خرید مسئولین سطح بالای آلبانی توسط فرقه رجوی 

فرقه رجوی پس ازخرید واجیر کردن برخی ازاعضای سابق مسئلولین امریکا واوپا پس ازانتقال به کشور آلبانی ازهمان نخست به خرید مسئولین " ارزان قیمت " آن کشور پرداخت بطوریکه ازخرید " راما " نخست وزیرسابق شروع کرد واکنون " رئیس جمهور " آلبانی راهم پاپرداخت کمی دلار کاملا دراختیار خود قرارداده است وکل مسئولین پلیس رابا چند صددلار خریده است .
سناریوی ساخته شده ازطرف فرقه رجوی درسال 2018 

فرقه رجوی سپس به سراغ برخی نشریات تبلیغی محلی رفت وتعادی از آنها را اجیر نمود .
وسعت بخشیدن به  همکاری با سازمان اطلاعاتی موساد ازدیگر تلاش های این گروهک مزدور در آلبانی بوده است.
درسال 2018 خبرگزاری ها ازقول مبانع قضایی بلژیک اعلام کردند که یک دیپلومات ایرانی سفارت ایران دراتریش  به نام " اسدالله الف " درالمان به اتهام  تلاش برای بمب گزاری درنمایش فرقه رجوی به اتفاق یک مرد بنام " امیر سعدونی  " ویک زن بنام " نسیم ن " نیزدستگیر شده اند که گویا این دوبادریافت 500 گرم مواد انفجاری وچاشنی مربوطه تصمیم به بمب گزاری درنمایش فرقه رجوی بوده اند _ مدت کمی بعد ازانتشار این خبر مشخص شد که زن ومرد مربوطه ازهوداران فعال فرقه رجوی بوده اند .
گرچه دستگیری اسد الله الف تائید شد ولیکن " سناریوی طراحی " بسیار آبکی و مسخره بود واین سئوال رابه همراه داشت که چگونه یک دیپلومات ایرانی بطور سازمانی ویا خودسرانه به این زن وشوهر عضو فرقه رجوی نزدیک شده وازوی مواد منفجره جهت استفاده درنمایش  فرقه رجوی دریافت کرده اند ؟
این دونفرهم البته دستگیر شده ادوامروز که بیش ازیک سال ازاین ماجرا گذشته هیچگونه خبری ازسرانجام این پرونده منتشرنشده وتنها خبر انتقال دیپلومات دستگیر شده از طرف دولت آلمان به اتریش است _ از سرانجام دوهوادار فرقه رجوی هیچ خبری منتشرنشده ومعلوم نیست چگونه این دیپلومات درتور تبلیغی فرقه رجوی افتاده است ؟
ولی جزئیات سناریو بسیار خنده دار است چراکه فرقه رجوی برای نمایش های تبلیغی خوددرکنار بسیج طرفدارانش  از " نیروهای حفاظتی _ امنیتی فرانسه هم استفاده می نماید _ بنابراین احتمال اجرای چنین سناریوی مسخره ای نزدیک به " صفر" است وبنظرنمی رسد این یک تصمیم  غیر عاقلانه ازطرف حکومت ایران اتخاذ شده باشد .هانا کاویانی مامورسازمان های اطلاعاتی وعامل فرقه رجوی دررادیوفردا
&&&&&&&&&&&&نزدیکی دولت فاسد آلبانی به فرقه رجوی 

همانگونه که می دانیم وقتی دولت عراق فرقه رجوی را اخراج کرد هیچ کشوری درجهان قبول نکرد میزبان این تروریست ها گردد درنتیجه امریکا به سراغ دولت فاسد آلبانی رفت وبا پرداخت 20 ملیون دلار اولیه وقول تدادم کمک ازآن کشور کوچک بی نام ونشان خواست که این گروهک تروریستی را درخود جای دهد _ آلبانیایی هاهم برای دریافت کمک ازامریکا باآن موافقت نمودند_ هدف آمریکا ازاسکان این تروریست ها " اهلی سازی " ورفع حساسیت برانگیزی این ازغار گریختگان  بود فرحناز شیرازی 
 تبغیض وهرگونه نابرابری های زنان را لغو نمائید 
&&&&&&&&&&&&&

رها سازی این جانوران دوره ژوراسیک در آلبانی اما مشکلات تازه ای رابوجود آورد که درگزارش های پلیس البانی چنین فهرست شده اند>>>> دزدی ازفروشگاه ها _ آزار جنسی زنان ودخترکان تیرانا _ نزدیکی به مافای آلبانی برای کارهای خلاف و خرید مواد مخدر _ درگیری های خیابانی بامردم آلبانی  وووو دراین موارد ده ها پرونده درپلیس آلبانی وجود دارد 

وچنین شدکه طرح " اهلی سازی امریکا " باشکست مواجه شد و لذا دولت آلبانی با محدود کردن و زندانی وکمپ نشینی آنها درنزدیکی ترانا موافقت نمود _ فرقه رجوی باخرید چند هزار متر زمین شروع به ساختن کمپی جدید همانند قلعه ساقط شده اشرف درآلبانی کرد  _ کمپی که بتواند  حدود دوهزار نفر بیمار ومعلول و بازنسته وازکار افتاده را درخود جای دهد 


مریم قجر تروریست درکنار ابتلا به سه نوع سرطان به انواع بیماری های روانی درنزدیکی های مرگ باخفت چادر برپاکرده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&

یاد سپهبد علی صیاد شیرازی شجاع ارتش وفرمانده  ضد عملیات کمین گرامی باد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

شدت گرفتن ریزش وخود کشی  درفرقه رجوی درآلبانی 

برای ترسیم نمودار فرار وجداشدن اعضا ازتشکیلات فرقه رجوی بهتراست به گذشته بازگردیم 

تعداد اعضای فرقه در آستانه عملیات فروغ ( کمین ) درسال 1367 حدود 5000 نفر

تعداد اعضای فرقه رجوی بعد از  تهاجم امریکا وانگلیس به عراق حدود 4000 نفر 

تعداد اعضای فرقه رجوی هنگام اخراج ازعراق وورود به کشور آلبانی حدود 2300 نفر 

تعداد کنونی اعضای فرقه رجوی اسیر درکمپ سالمندان آلبانی حدود 1800 نفر 
انتقال به آلبانی فرصت مناسبی برای فرار اعضا بوجود آمد که درنتیجه حدود 400 نفر صفوف این گروهک تروریستی راترک نمایند .
1 _ تعدادی ازاین جداشدگان ازطریق صلیب سرخ وکمیساریا به کمک سفارت ایران به میهن خود بازگشتند وبه زندگی عادی مشغول هستند 
2 _ گروهی ازفراری ها وارد سایر کشورهای اروپایی شده ودرجستجوی دریافت پناهندگی هستند 

3 _ گروهی ازجداشدگان که درپی کسب پناهندگی ازطریق قانونی هستند با تحمل مشکلات فراوان درآلبانی زندگی می کنند 

4 _ گروهی پس از تعهد مبنی برعدم فعالیت ( جداشده غیرفعال ) نیر در آلبانی زندگی می کنند _ فرقه رجوی ازمیان این گروه جاسوس و فعال حامی آزاد استفاده می نماید 
ازمیان حدود 1800 اسیر بجا مانده که 90 درصد آنها بالای شصت سال سن دارند وتقریبا ازکارافتاده وبیمار ومعلول و نیازمند کمک هستند همچنان با بی میلی وازسراجبار وبی آیندگی درتشکیلات بجا مانده اند که هرهفته خبر ازمرگ یکی از انها منتشر می شود .


محدودیت دولت فرانسه برای فرقه رجوی وامکان اخراج آنها 

دولت فرانسه حدود دوسال است فعالیت این فرقه درفرانسه رابه شدت محدود نموده است _ بنظر می رسد با تکمیل اردوگاه آلبانی ومشخص شدن محل اقامت مریم قجر تروریست فعالیت آنها درفرانسه کلا متوقف شده وبه کشور آلبانی اخراج گردند 

تنفر وانزجار ایرانی ها ازفرقه رجوی واخراج مزدور آنها " جان بولتن "ازدولت امریکا

فرقه رجوی با قالب کردن جان بولتن توسط لابی صهیونیست به دولت امریکا بسیار خرسند شده وجشن گرفتند 
جان بولتن یاهمان " اشتباه خلقت " به فرقه رجوی قول داد که آنها درژانویه 2019  درایران خواهند بود !

با اخراج خفت بار بولتن ازحاکمیت امریکا تمام وهم وخیال ورویاهای فانتزی فرقه رجوی چون حباب ترکیدند و جشن آنها تبدیل به مراسم عزاداری  امام سوم شیعیان مبدل گردید _ اکنون این دریوزگان بدلائیل نامشخص از اعتراضات مردمی که جنبه اقتصادی دارد بطور گسترده تبلیغ وبزرگنمایی می کنند ومعلوم نیست رخدادهای عراق چه ربطی به این فرقه تروریستی دارد _ البته مسبوق به سابقه است وقتی ابوبکر البغدادی ازغار رها شده در آن کشور درصحنه حاضر و داعش را با کمک عربها وقدرت های خارجی راه اندازی کرد فرقه رجوی دچار جنون ادواری شد واین تروریست هارا عشایر وطایف عراق نامید ( ؟ ! )اش ولاش وجزغاله شد ن مزدوران صدام درپای تنگه چهارزبرشهریور67
به یاد 304 مدافع میهن که درعملیات کمین جان باختند
&&&&&&&&&&&&&&&&&

داستان خنده دار ومسخره تازه فرقه رجوی 

رسانه های مزدور ووابسطه چون صدای امریکا _ BBC  ورادیوی مزدور فردا ( هانا کاویانی ) ده روز پیش ازقول یک رسانه آلبانی  خبری را بطور وسیع پوشش دادند بدین مضمون که رسانه ها آرتص از قول یک مسئول پلیس آلبانی ادعا کرده است یک گروه 4 نفره قرابوده درمراسم فرورین 1397  ( یک سال ونیم پیش )به قلعه اسیران آلبانی تعرض نمایند ! 

ضمن اینکه این خبر کلا جعلی وساخته فرقه رجوی نگته بسیار مهم وگا ف بزرگ آن این است که یکی ازاین افراد دراین سناریوی مسخره علیرضا نقاشیان است که سالها پیش ازفرقه رجوی جداشده وساکن بلژیک می باشد _ مادر علیرضا خانم مسنی است که همچنان اسیر فرقه رجوی است وعلیرضا درسال 2017 به آلبانی رفته تا شاید بتواند مادر خویش را ملاقات کند که البته موفق نشده ولی همینکه قصد دیدار وملاقات کرده است مورد خشم وغضب فرقه رجوی قرارگرفته  وساناریو سازان اوراهم متهم به تلاش برای اسیب رساندن به قلعه اسیران آلبانی نموده اند ( ؟ ! ) 
همین یک قلم دروغ بزرگ کل این سناریوی ساختگی وجعلی راکه پلیس فاسد ومزدور آلبانی درآن نیر نقش وسهم دارد را روشن می کند.همه فاضلاب ها دریک جا بهم می رسند 
&&&&&&&&&&&&&&

گرچه این سناریوی مسخره اصولا ارزش خبری ندارد ولی هانا کاویانی ( رادیوفردا ) ستاره درخشش ( صدای امریکا ) ورزیتا طلفی ( BBC ) این خبر کاملا دروغ وجعلی را منتشر کرده وحتی درمورد آن تفسیر هم نوشته اند ( ؟ !) 

ولی حقیقت چیست وچرا فرقه رجوی به این حد بیچارگی وعجز ودرماندگی رسیده است؟
یکم _ ارباب فرقه یعنی جان بولتن اخراج شد 
دوم _ موج فرارها وبریدگی ها ازفرقه شدت یافته است 
سوم _ میزان بیماری های روانی و اقدام به خودکشی مخصوصا درزنان اسیر شدت یافته است 
چهارم _ میزان درگیری های درون گروهی ودعوا وچاقوکشی وعصیان بطور خطرناکی بالا رفته است 
پنجم _ تهاجم مردان درنده محروم به زنان اسیر جهت تجاوز علیرغم همه جدا سازی ها روبه افزایش است 
ششم _ مریم قجر تروریست بعلت ابتلا به سه نوع سرطان وشیمی درمانی درحالت وخیمی قرار گرفته و امکان مرگ او درکوتاه مدت بحث جدی درمیان سران فرقه گردیده است 
هفتم _ میزان تنفر_ بیزاری وبی محلی ایرانی های برون مرز ازاین فرقه به درجه ای بسیار بالا ( همچون بیماران جذامی ) رسیده است .
هشتم _ تلاش های گروه 50 نفره سایبری و ازاذل واوباش فرقه درجامعه مجازی باشکست کامل مواجه وافشاشده است .
طبیعی است درچنین صورتی 
فرقه رجوی حقوق ومواجب خود به ستاره درخشش _ هانا کاویانی ورزیتا لطفی را افزایش داده وبا گردن کج از آنها التماس کمک می کند ! 
وبهمین دلیل شاهد انتشار اخبار بی ارزش _ جعلی وساختگی دررسانه های اسرائیل وبدنبال آن دررادیو فردا _ BBC ومخصوصا صدای امریکا " حیات خلوت " فرقه رجوی هستیم .


ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2019/10/28

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

نگاهی دیگربه بازگشت خفت بار شیاد روح الله زم به ایران و ادعا ی محمد علی زم وپادوهای آمد نیوز سابق

تیم ملی ووشوی ایران با 8 مدال زرین قهرمان جهان 


سپاس از همه ورزشکارن قهرمان که درخت ترین شرایط ممکن برای ایران  افتخار می آفرینند _ بچه ها متشکریم 
نگاهی به بازگشت خفت بار شیاد  روحی زم به ایران ودروغ های مزدوران  اودر آمد نیوز سابق 
ارشیا ارشادی وقم پوزسیون برون مرزی ( 22 ) 
2019/10/22 برابر مهرماه 2578 هخامنشی ( واکنش_361)

پیش نوشت 
حدود یک هفته ازخبر انتقال روح الله زم شیاد  مسئول کانال تلگرانی " آمد نیوز " می گذرد _ طی این مدت رسانه های عموما وابسطه برون مرزی جنجال فراوانی پیرامون این ماجرا به راه انداخته اند_ تلویزیون ایران  ازجانب دستگاه اطلاعاتی که گویی به موفقیت بزرگی دست یافته است نامبرده را دریک اقدام کاملا "غیرقانونی " به صحنه آورده است واین درحالی است که طبق قانون هرگونه پخش  اعتراف علنی  قبل از دادگاه کاملا غیرقانونی است وارزش استناد ندارد .
شتاب سازمان اطلاعاتی درنمایش اعتراف روحی زم بخوبی نشان می دهد که قراراست از این عنصر شیاد مفلوک برای تسویه های درون نظام استفاده گردد _ واکنش محمد علی زم ( پدر روحی ) نیز دراین نوشته مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
خرسندیم که تلاشگران مدنی _ صنفی _ رسانه ای آزاد شدند 
این آزادی تاهمیشه برقرارباد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&


ولی حقیقت این است که روحی زم ازاعضای باند همیشه منتظران احمدی نژاد طی این چهارسال غیر ازمشتی دروغ واخبار جعلی وساختگی هیچ فایده و سودی ازجهت آگاهی رسانی نداشته است _ طی این 4 سال این کانال تلگرامی چند هزار خبر قلابی منتشرکرده که شاید 5% آن به حقیقت نزدیک باشد _ اینگونه خبرها هم قبلا توسط باند احمدی نژاد دردرون مرز منتشرشده است برای نمونه می توان ازخبربیش  600 حساب قوق قضائیه بنام آملی لاریجانی   نام برد که توسط خلافکار زندانی احمدی نژادی  " حمید بقایی " منتشر شده است . 

آزادی موقت سپیده قلیان رابه ایشان وخانواده گرامی تهنیت می گویم 
امیدواریم که این تحول به آزادی کامل سپیده منجرگردد 
&&&&&&&&&&&&&&&

برای بازخوانی پرونده روحی زم باید داستان اورا ازابتدا مورد بازخوانی قرار دهیم تا بتوانیم  شرایط امروز او را دقیقا مورد تجزیه وتحلیل قراردهیم _  در دنیای بی دروپیکر مجازی شیادان مزدوری چون روحی زم _ علی جوانمردی _ امیرفرشاد ابراهیمی _ عباس فخری آور وجود دارند که به آنها " اراذل واوباش اینترنتی "می گویند _ اگرچه پرداختن به این اوباش به هدر دان وقت است ولیکن به دلیل ترکیدن حبابی بنام شیاد مزدور " روحی زم" بجاست تا این عنصر پلیدودروغگو و مزدور را بیشتر معرفی کنیم _ همانگونه که درمطلب قبلی نوشتنم " روحی زم " یک پروژه بنام " محمد رضا مدحی 2"  بوده است .
الف _ روحی زم کیست وچه می گفت ؟ 

روحی زم  متولد 1357 می باشد _ ازگذشته  اوهیچ اطلاع دقیقی دردست نیست غیر ازاینکه به دلیل شغل ها متعدد پدرش روضه خوان محمد علی زم می توانسته همه کاره وهیچ کاره باشد _ روحی درخاطرات خود اشاره می کند که درایران دارای " کلت وشوکر " بوده است ! 
یکی اززنان تلاشگر مدنی از " پرونده سازی نام برده درباره خود مطلبی انشتار داده که بخوبی نشان می دهد نامبرده از همکاران  سازمان های اطلاعاتی بوده وگذشته تاریک وسیاسی درسرکوب های سال 1388 داشته است _ درحقیقت بخش مهمی از جنجال  آفریتنی های وی سرپوش گذاشتن بر گذشته تیره وتارخود بوده است .
روجی پسر محمد علی زم است که با داشتن سوادی درحد خواندن ونوشتن درحکومت مسئولیت های فراوانی داشته است وحتی صاجب یک سینما می باشد !موفقیت کارگران هپکو ایران و آغاز کار این کارگاه تولیدی برکارورزان ایران تهنیت باد _ پیگری واستواری درمبارزات صنفی تنها راه ممکن برای رسیدن به هدف است
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

روحی زم جانوری مناسب موزه جاندار شناسی 
تعریف روحی زم

اگر بخواهیم شیاد روح الله زم را دریک جمله تغریف کنیم چنین می شود >>>> جانوری همانند کوالا اما بسیار مضر وسمی و تبهکار وخلافکار و شیاد زذل  اوباش اینترتی _ اوج ونهایت بی شرمی درحد احمدی هاله قلابی شبکور _ دروغگو _ عصاره خالی بندی _ دزد _ سارق ذهن مخ آکبند ها _ خرافاتی _ جن گیر _  دعا نویس _ خانم  باز ودله _ کودن _ بی سواد _ توله روضه خوان _ مزدور _ کلاش _ نوکر اجنبی ها _ جاسوس _ خبر فروش ( همانند جانور عباس داوری )_ ناقص الخلقه  _ دیگر اشتباه هستی ( مثل جان بولتون )_پررو ( رکورد شکن عباس فخری آور ) _ فریبکار _ الاغ سوار ( فرهودی ودرانی ) _طمع کار _ عاشق شهرت ومقام مجازی _ خریدار باگ ها وربات ها ( البته کم ترازمهناز افشار ) _ شیدای مزدوری برای همه ودریک کلمه ::::::               >>>>>>" چکیده وافشره کثافت  ولجن " تقریبا همانند مسعود رجوی معدوم  <<<روضه خوان محمد علی زم  درمدت مسئولیت غصب کرده  سواستفاده های بسیار کرد وهم اکنون هم یکی ازسینماهای مصادره شده را بالا کشیده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ب _ بازگرداندن روحی زم به ایران وسراسیمگی ودروغ پراکنی دربرون مرز

نامبرده طی یک هفته گذشته کلیه مطالب وگفتگوها درباره روحی زم را دقیقا خوانده وگوش کرده ام _ صدالبته طی 4 سال گذشته حتی یک باز به سایت وکانال شیاد روحی زم مراجعه نکرده ام و هرآنچه درباره نامبرده می نویسم از گفته های دیگران است 

اگر چه هنوز زوداست که درباره عواقب بازگرداندن روحی زم به ایران تحلیل وتفسیر کاملی ارائه کرد ولیکن تا اینجای طبق اخبار وواکنش ها ی منتشرشده   چند موضوع تاکنون کاملا روشن شده است که فهرست وار چنین می باشند 


به بند آن گاله را ای مایه ننگ 


دل نوشت برای روحی زم  گوسپند وهمه گوسپندانی که دنبال اوبع بع می کردند ویا مثل بچه ها پای منبر این شیاد  بادهان باز نشستند !

&&&
-___ روحی الله  زم 

بود نامش  مثال روح الله 
همانا خشمگین اما نگهدار 

ندارد شرم ازبیهوده گویی 
بوزن خوک باشد شکل کفتار

دهانش گاله و مغزش لجن زار 
به کوبد میخ بردیوار پندار 

دروغش شاخدار وبی بدیل است 
مثال موش در دیگ حلیم است 

تبهکار است وشیاد است ونادان 
رفیق احمدی همراه دزدان 

بود مزدود هرکس بس حقیر است 
چرا چون عاشق پوند ودلاراست 

پرستوها کنارش لانه دارند 
یکی شیرین ترازشیرین یکی گس 

بگوید من رئیسم مایه دارم 
یکی بیل وکلنگ تابه  دارم 

منهم بیخ خبر اوج  گزارش 
درون جعبه ام صد قصه دارم 

بود دستم میان یک حکومت 
همه راز  وهمه رمز است وحکمت 

تمام رمز ها را پاره کردم 
زمین تاماه را اندازه کردم 

ندیدم عین خود صاحب مقامی 
تمام پست هارا قبضه کردم

دوتا بنگی دوتا معتاد دارم 
رفیق جاعل بسیار دارم 

درون یک اتاق تنگ وتاریک 
خبر سازیم با یک چکش ومیخ 

فرایی چرت می زد قصه می گفت 
وفا از موش ها افسانه می گفت 

همان  شیرینک صد نور دیده 
بود ارباب  من آن ورپریده 

بگوید هین _ من ره می سپارم 
چوگوید چوش شوم صاف وخبردار 

منم روحی منم آن بیش کاره  
فریبت می دهم بایک اشاره 

چرا قدرمرا  مردم ندانید ؟
منم  تنها کلید هر گود وچاله 

نوشتم نامه ای برکل شاهان 
منم تنها مسیر وراه چاره

هزاران ایده های ناب دارم 
به عمق کهکشان من راه دارم 

فقط مانده نشینم پشت میزی 
بگیرم دست خود یک تیغ تیزی 

کنون افتاده ام زندان تهران  
رهایم کن ززندان ای آشرجان "

شنو از ارشیا این قصه وپند 
ببند آن گاله راای مایه ننگ  

واین دل نوشت ها ادامه دارد ........


درمستند ایستگاه  پایانی دروغ روحی زم به دستور مامور امنیتی همسر _ دختر ومادر همسرش را هم نشان می دهد !
&&&&&&&&&&&&&&&&

نگاهی به واکنش دروغ آلود  محمد علی زم به بازگشت روحی زم به ایران 

پس از گذشت 14 روز ازبازگشت روحی زم به ایران پدر وی یادداشتی دراین مورد منتشرکرده که برپایه واقعیت ها نیست وقابل کند وکاو و بررسی می باشد 

نخست اینکه گمانه زنی ها در مورد نقش محمد علی زم دربازگرداندن روحی با ایران آن قدر مهم وقوی بوده که پدر وی شخصا برای انحراف افکار عمومی به صحنه آمده است 
ولی چرا محمد علی زم داستان سرایی کرده واز واقعیت ها می گریزد ؟

یکم _ یاداشت محمد علی زم  تودهنی محکمی به ادعا های مسخره " قم پوزسیون " برون مرزی است که بگونه ای مسخره ادعا کردند که " روحی زم " همچنان درسفارت ایران درفرانسه می باشد ( ؟ ! ) 

دوم _ محمد علی زم ادعا می کند که اووخانواده اش درتمهید و فراهم کردن زمینه سفر روحی بعهده نداشته اند !
تا آنجا که اخبار منتشره درمورد روحی زم در جامعه مجازی منتشرشده غیر ازاندکی افراد آنهم به احتمال شرکت وی اشاره نکرده اند ( نگارنده با این ادعای پدر زم کلیه تردیدهایم درمورد شرکت وی زبین رفته است )

سوم _ محمد علی زم دراین یادداشت گرچه خرسندی فرزندش ازسیاه چاله های دروغ وخیانت وانحراف سخن می گوید ولی به این موضوع اشاره نمی کند که چرا طی چهارسال گذشته به فرزندش درمورد این این سیاه چاله ها هشدار نداده است  (/؟ ! )

چهارم _ محمد علی زم طی این 4 سال یکبار ازاینکه طرفداران کانال تلگرامی پسر خائن خود اظهار نگرانی کرده وبه روحی گفته است : چرا طرفداران کانال تلگرامی ات کم شده اند ( ؟ ! ) 

پنجم _   محمد علی زم ادعا نموده که روحی زم جهت دیدار با مرجعیت بزرگ شیعه  به عراق سفرکرده است ( ؟ ! )
 این ادعا کاملا دروغ چراکه دفتر علی  سیستانی هرگونه ارتباط جهت ملاقات  با روحی زم را تکذیب کرده است 

ششم _  محمد علی زم ضمن تقدیر ارسپاه بخاطر بازگرداندن روحی اظهار امیدواری کرده است که " روحی زم " با بیان حقایق تحول واقعی یافته وتوبه روحی زم باعث جبران اشتباهات گذشته اوگردد !

هفتم _  محمد علی زم ارسپاس وعلی خامنه ای برای " روحی زم " تقاضای بخشش کرده است ( ؟ ! )

هشتم _ محمدعلی زم جرات ندارد از ملاقات روحی با علی سیستانی نام ببرد وبه صفت " مرجعیت شیعه درعراق " بسنده می کند چرا چون می داند اولا _ چنین ادعایی قبلا توسط دفتر سیستانی مردود شناخته شده است 
دوما _ این داستان که قراربوده روحی زم با علی سیستانی ملاقات کند آنقدر مضحک وخنده دار است که تنها می توانسته توسط شیاد روحی زم ادعا گردد  و بنظر می رسد دستگاه اداره کننده روحی زم پدر ایشان محمد علی زم راهم سرکار گذاشته باشد 

آخر توله عن چوچک توکیست که علی سیستانی تصمیم بگیرد بااو ملاقات وبه او پول بدهد ( ؟ ! )
واقعا شرم نمی کنی ؟ 
اگرریگی به کفش خودنداشتی نام " مرجعیت تقلید " را عنوان می کردی  بازخوانی ادعای محمد علی زم 

به باور نگارنده ادعا های محمد علی زم با دخالت ودیکته نیروهای امنیتی انجام گرفته وتنها نکته مهم درآن دخالت دادن بیجای علی سیستانی دراین ماجراست _ علی سیستانی مرجع غیر سیاسی شیعیان جهان است واین برای مراجع درایران خوشایند نیست و لذامخالفان ایشان ازفرصت داستان سرایی برای روحی زم سواستفاده کرده اند تاشاید بتوانند براعتبار ایشان خلللی وارد کنندکه صد البته دراین راه موفقیتی حاصل نخواهند نمود 

به باور نگارنده محمد علی زم شریک جرم ومعاون فرزندش شیاد روحی زم است وباید دراین مورد پاسخگو باشد 

یادداشت محمد علی زم تنها یک حسن دارد وآنهم درکنار تخته شدن شیاد نیوز دکان معرکه گیری دوستان ومواجب بگیران وارباران روحی زم هم تخته خواهد گردید .

بخش مهمی ازدروغ های روحی زم ازجانب باند شیاد ومخرب احمدی نژاد وزنبیل بدستان منتقل گردیده اند
&&&&&&&&&&&&&


مستند ایستگاه پایانی دروغ قسمت یکم >>>>
یکم _ بازگشت داوطلبانه روحی زم 

 روحی زم خود داوطلبانه وبا همکاری عامل اطلاعاتی شیرین نجفی و  توصیه پدر خود " محمدعلی زم " به ایران بازگشته است_ چراکه این شیاد به روشنی می دانسته سفر به عراق می تواند برای ا مخاطره انگیز باشد ولذا آگاهانه پای دراین راه گذاشته است ..


دوم _چگونگی سفر روحی زم به کشور  عراق 

روحی زم گذرنامه پناهندگی دراختیار داشته که طبعا باید برای سفر به کشورهایی چون  عراق ویزا دریافت نماید 
حال سه احتمال وجود دارد _
الف  _ با پاسپورت پناهندگی وویزا ی عراق سفر کرده باشد که دراین صورت  این سفر با " عراقی ها  هماهنگ شده وطبعا ماموران اطلاعات ازتصمیم روحی زم  قبلا آگاه بوده اند 

ب _  روحی زم با گذرنامه جعلی به عراق سفر کرده باشد  که این احتمال باتوجه به خلافکار بودن وی ممکن است  .

پ _ روحی زم با گذرنامه ایرانی به عراق سفر کرده باشد .


سوم _ زیارت کربلا قبل از بازگشت به ایران 


دوم _ روحی زم ازفرانسه به عراق رفته است  و پس اززیارت کربلا با مامورین اعزامی  اطلاعات سپاه به ایران بازگشته است_همین سفر یک دلیل مهم برای بازگشت داوطلبانه نامبرده به ایران است که به  توصیه پدرش انجام گرفته است .


چهارم _دروغگویی ها وداستان سرایی های دوستان روحی  

سوم _ تمام  ادعا ها وداستان سرایی های   نزدیکان وهمکاران روحی   چون  فرامرز _ مسعوداخترانی  _ شیرین نجفی _ قاسم درانی _ نیکفر  یا کاملا دروغ وجعلی هستند ویا بخش های مهمی ازآن " کاملا دروغ وساختگی  " می باشند  .

پنجم _شیرین نجفی تنها فرد مورد اعتماد روحی بعد از پدرش 

چهارم  _  شیرین نجفی " همکار ودوست  بسیار بسیار نزدیک وکاملا مورد اعتماد روحی زم  " وخبرچین  اطلاعاتی  در خروج پرشتاب زم ازفرانسه وورود به عراق  نقش حساس وتعین کننده ای بعهده داشته است  _ جیغ وداد و تلاش های  خبری و گفتگوهای  یک هفته  نامبرده که گاهی به محاکمه وی  شباهت  داشت نتوانسته اتهام همکاری نامبرده درانتقال زم به عراق را کم رنگ وبرطرف  نماید _ ادعا های  شیرین نجفی  85 درصد دروغ وتنها 15 درصد  واقعیت درآن وجود دارد .

 _ ششم _ روحی زم مامورومزدور  چندین جانبه 

گرچه ماموریت اصلی روحی زم جمع آوری اطلاعات " قم پوزسیون برون مرزی " ونشر اخبار جعلی ودروغ  بوده است ولیکن ماموریت دوم نامرده کسب و خرید وفروش  اطلاعات  تقلبی ازدیگر سازمان های اطلاعاتی همچون میت ترکیه _ موساد اسرائیل وسازمان های اطلاعاتی عربها  بوده است که درازای فروش ویا تعویض اطلاعات واخبار درون  این سازمانها نفوذ کرده ودیگر عاملان وجاسوسان ایرانی  همکار این سازمان هارا شناسایی نماید 
 مشکل روحی زم بی شعوری وبی لیاقت وحماقت فراوان بوده است چراکه " دراین توهم به سرمی برده است  که درمدت کوتاهی همه ماموریت های خودرا انجام داده و وبعنوان یک فعال سیاسی مشهور خواهد شد  ( ؟ ! )
هفتم _ اطرافیان معتاد روحی زم 

شخصی بنام مازیار که خودرا مدیر فنی آمد نیوز ادعا می کند معتاد به مواد مخدر است
وفا نیکفر بنا برادعای خود روحی زم  اعتیاد شدید به مصرف  تریاک دارد 


روحی زم را اینگونه ازمرزعراق به ایران حمل نمودند !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&


هفتم _ استفاده روحی زم از باگ ها وربات ها 

روحی زم  برای  دنبالکنندگان سایت تلگرامی واینستاگرامی " آمد نیوز " از دنبال کنندگان قلابی ( ربات ها ) استفاده کرده ویک ملیون دنبال کننده را خریداری وبا استفاده ازهمین دنبال کنندگان قلابی  تبلیغ کرده است که ملیونها دنبال کننده ( فالور ) دارد 
روحی زم ماهیانه هزاران دلار برای این دنبال کنندگان قلابی به سایت های فروش دنبال کننده پول پرداخت می کرده است !

هشتم _ بیماری های روانی روحی زم 

روحی زم اززمان خروج ازایران ودرکشورترکیه به چند نوع بیماری روانی / روحی مبتلا شده ودست کم دوبار تصمیم به خودکشی نموده است _ روحی به بیماری " پارانویا ( اختلال شخصیت ) دچار بوده ومی باشد .

برای نمونه شیاد روحی زم ادعا می کند پلیس فرانسه برای تردد او بین 6 تا 12 نفرمحافظ ومراقب تعین کرده است !
البته شاید کسانی که از  قوانین کشورهای اروپایی آگاهی نداشته باشند این دروغگویی ویاوه گویی هارا باور کنند ولی حقیقت چیست ؟
پلیس امنیتی فرانسه تنها برای رهبران وشخصیت های طراز بالا و معروف یک نفر پلیس امنیتی تعین می کند ( ابو الحسن بنی صدر ) 
درمورد دیگران خود افراد باید ارشرکت های امنیتی محافظ استخدام نمایند _ برای نمونه مریم قجر تروریست راهنگام خروج ازقلعه اوور یک گروه امنیتی استخدام شده محافظت می نماید .
روحی شیاد برای فریب دادن دیگران یک روز یک گروه امنیتی خصوصی با سه ماشین استخدام کرده و ازآن فیلم برداری وتاهی نموده ( بدون چهره ماموران ) واز آن فیلم کوتاهی تهیه وانرا بعنوان محافظین پلیس فرانسه قالب کرده است ( ؟ ! )
نهم _ منابع اخبار عموما دروغ روحی زم 

بیش از90 درصد اخبار کانال آمد نیور جعلی وساختگی بوده ودراتاقی بعنوان " اتاق کار مجازی " بوسیله یک گروه مزدور جاعل خبر که تا کنون فقط 4 نفرشان معرفی شده اند طراحی وساخته می گردیده است 
" سپیده پور آقایی "  یکی دیگر ازهمکاران سازمان های اطلاعاتی ودوست خبرچین موساد  " ندا امین " بوده است که مدتی ازاداره کنندگان کانال تلگرامی آمد نیوز بودهاست 

بخش دیگری از اخباار کانال آمد نیوز ( 5%)  توسط اعضای  باند" احمدی نژاد" برای نامبرده  ارسال می شده است   که این خبرها همان " بگم بگم " های احمدی نژاد ازسال 88 بوده اند !

بنا بر اخبار منتشرشده سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که عوامل ومنابع  آمدنیوز قبل از انتقال روحی زم شناسایی ودستگیر شده اند وعلت اعتراف شتاب آلود روحی زم همین آمادگی قبلی یعنی تخلیه اطلاعاتی زم وسایر  دستگیرشدگان بوده است .
منابع اطلاعاتی اعلام کرده اند منابع روحی زم را مورد شناسایی قرارداده اند _ آنها همچنین ازبقایای احتمالا ناشناس مانده روحی زم دخواست کرده اند قبل ازدستگیری خودرا داوطلبانه معرفی کنند 

دهم _ چند  نمونه  خبر سراپا جعلی ودروغ روحی زم 
خبر جعلی  مرگ علی خامنه ای 

خبر جعلی واردات  شیرخشک های آلوده توسط شوهر خلافکارمهناز افشار (  یاسین رامین )

خبر جعلی بدل داشتن علی خامنه ای ( میرطاهر )

خبر جعلی فعالیت اتمی در  منطقه دورقوز آباد  تهران ( خبر دروغ فروخته شده به موساد )

خبر جعلی خروج 40 ملیون دلار+ شمش های طلا  توسط مجتبی خامنه ای به انگلیس

 خبر دختر آملی لاریجانی  که جاسوس انگلیس  بوده است ( ادعایی که ثابت نشد )

آمد نیوز مسئول رهبری  اعتراضات 96 بود ! ( دروغی که واقغیت نداشت )

جن های احمدی نژاد از جن های خامنه ای بیشتراست !

محاکمه نمایشی  اسفندیار رحیم مشایی برگزار گردید !موسسه راست آزمایی کانال آمدنیوز دروغ های روحی زم( ادعاای ثابت نشده ) را 3549 عدد اعلام کرده است 
که حدود 1000 عدد بیشتراز دروغ های رونالد ترامپ می باشد( شکستن رکورد ترامپ )  .

یازدهم _ آمد نیوز مزدوری که خود مزدوران را به خدمت گرفته است 

روحی زم خود عامل سازمان های اطلاعاتی ایران بود که برای مطرح وبرزبان انداختن خود بهراقدامی ازجمله مزدوری برای دیگر به  سازمان های اطلاعاتی اخبار دروغ می فروخت ( دورقوز آباد ) 
نکته جالب اینکه  روحی زم مزدور  با کمک هایی که ازسازمان های اطلاعاتی حق مزدوری  دریافت می کرد خود به استخدام 
مزدور اقدام می کرد !
مهم ترین مزدور استخدام روحی زم  شیرین نجفی بوده که به ادعای خود ازسال 1390 درایران با روحی دوست شده واین دوستی درکشور ترکیه ادامه یافته (؟ ! )
شیرین نجفی ازسال 94 با روحی زم درترکیه نیر ارتباط دوستی خانوادگی داشته است وبهمین دلیل از زمان تاسیس کانال تلگرامی آمد نیوز شیرین نجفی اولین کسی است که با روحی همکاری می کند 
شیرین نجفی در انتشار اخبار دروغ وجعلی که در" اتاق کار" ساخته وپرداخته می گردیده نقش وسهم بسیار مهمی  بعهده داشته است .دستگیری نخستین عامل اخبار راست ودروغ به روحی زم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نکته جالب درمورد شیرین نجفی

این است که نامبرده ادعا کرده است هیچگونه گذرنامه ای ندارد وازسال 94 تنها با یک گذرنامه جعلی  یک خانم افغانی جابجا می گردد!
یعنی اینکه نامرده 4 سال است درکشور ترکیه قاچاقی زندگی می کند ودر رخدادهای اخیر باهمان گذرنامه جعلی ازترکیه به عراق می آید وباهمان گذرنامه جعلی به ترکیه بازمی گردد !

شیرین نجفی شیاد ادعا نموده که روحی زم باسران حکومت درارتباط بوده است !

البته منظور شیرین نجفی ازسران نظام محمود احمدی نژاد و مشایی _ محمد علی زم  وچند طلبه امدی نژادی وو اینگونه موجودات است !سام محمود سرایی خردمند وهشیار بود وپس ازشناخت شیاد مزدور روحی زم ازاوفاصله گرفت وازلجن زار آبکی نیور جدا گردید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اکنون با توجه به آنچه دربالارفت داستان را ازابتدا یک باردیگر بخوانیم 

دوستان وهمکاران ومواجب بگیران  شیاد روحی زم که  اکنون تعدادشان کم کم ازده نفر هم  گذشته است ماجرا را با تظادها وپرت وپلاگویی های بسیا اینگونه سرهم بندی کرده اند 


داستان سفر روحی زم به عراق وانتقال به ایران  و تظادها درادعاها ی اطرافیان 
A _ همسرروحی زم ( مهسارازانی )
مهسا رازانی همسر زم می گوید : روحی دررور آدینه 13 سپتامبر 2019 با هواپیمای " اردن " به عراق سفر کرده است 
ایشان توقف کوتاهی درامان داشته وسپس وارد بغداد شده است _ تماس روحی باهمسرش دررورز شنبه قطع بوده ودررورز یک شنبه دریک وضعیت نا مناسب باوی تماس کوتاه گرفته که طبیعی بنظر نمی آمده است 
درروز یک شنبه ( صبح دوشنبه  احتمالا ) ایشان از خبر صدا وسیما ازدستگیری همسرش راشنیده است 
مهسا رازانی ازشیرین نجفی بعنوان یک دوست نزدیک ومورد اعتماد کامل روحی زم نامبرده است .

B _ مسعود اخترانی 

مسعود اخترانی گرچه خودرا وکیل دادگستری معرفی می کند و  سعی می کند بنوعی نیر خودرا از همکاران " شیاد نیوز " معرفی نماید ولی شیرین نجفی این ادعا را تائید نمی کند ولذا بنظر می رسد ازعوامل دست چندم  اتاق " جعل خبرباشد .
بلیط سفر روحی زم ازفرانسه به بغداد با هواپیمایی اردن _ صادر شده در عراق 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

C _ فرامرز 

فرامرز خودرا ازدوستان نزدیک روحی زم و مسئول فنی کانال آمدنیور وعضو " آتاق کار "  و ثبت کننده سایت آمد نیوز ادعا می کند _ فرامرز بنا بر ادعای " شیرین نجفی " هیچ کاره بوده است ومسئول چای وقهوه و مشروب اتاق کار ودود ودم بوده است _ فرامرز که هنگام گفتگو " کاملا نشئه است ادعا هایی رابرزبان می راند که توسط شیرین نجفی مردود می گردند 
فرامرز حالی به حالی از رسانه BBC گلایه می کند که چرا دروغ های روحی زم را پوشش نمی داده است ( ؟ ! )
مازیار همچنین حامی مالی بودن وفا نیکفر رازیرسئوال برده ومی گوید او حامی نیست چون او  چند ماه است حقوق نگرفته است !

یکی دیگر ازادعاهای فرامرز این است که " شیرین عامل سازمان های اطلاعاتی است واو مسئول کشاندن روحی به عراق بوده _ فرامرز اضافه می کند که شیرین ازاتاق خواب خود عکس 15 ملیون یورو که همگی " پانصد یورویی خشک " بوده اند رابرای روحی ارسال کرده وبدین ترتیب روحی را فریب داده وبه عراق کشاند است !

حال فراموز به فرض دیدن این عکس مورد ادعا چگونه یوروها راشمارش کرده ( ؟ ) راباید ازاین اهل دود ودم سئوال کرد 
شیرین نجفی این ادعا ها را کاملا مردود شمرده و ارسال عکس پول هارا برای روحی را رد کرده  وهمه این داستان هارا بخاطر حسادت فرامرز به مسئولیت ومحبوبیت روحی زم نسبت به خود می داند .جای یک نویسنده خلاق طنز درزندان نیست _ کیومرث مرزبان را آزاد کنید
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ِD _ شیرین نجفی شیاد پادوی روحی زم و مامور همه جانبه 

مزدور و مامور وخبرچین اطلاعاتی " شیرین نجفی "  پادوی روحی زم " و  شاه کلید چگونگی انتقال " روحی زم " به ایران است .
نگارنده طی یک هفته گذشته  کلیه گفته های شیرین نجفی را برای شناخت بیشتر وی کاملا بادقت گوش کرده ام 

شیرین نجفی به باور من " بعنوان یک همکار سازمان های  اطلاعاتی  " شخصیت بسیار مشکوک ومرموزی است و به نظر نگارنده نقش بسیار مهمی به همراه  "محمد علی زم " ( پدرروحی ) در انتقال ایشان به ایران نقش وسهم داشته است 

لیست دروغ های شیرین نجفی همکار نزدیک روحی زم 

1 _ دروغ نخست _  من نقشی در به عراق کشیدن روحی زم نداشته ام !

ایشان دراین مورد دروغ می گوید چراکه بنا براعتراف خود یک هفته ویا بیشتر قبل از سفر روحی زم  بصورت قاچاق به عراق برای تهیه قرارداد ( ! ) با دوستان روحی زم به عراق رفته است ( ؟ ) 

2 _ قرار بوده دفتر و علی سیستانی با روحی زم ملاقات داشته باشند ! 

این دیگر یک دروغ شاخ درآر بی شرمانه است که هیچ منبعی ازطرف علی سیستانی تائید نشده است 

چرا که اصولا علی سیستانی یک شخصیت کاملا مذهبی وغیر سیاسی است و طی دهه های گذشته کوچکترین موضع گیری درمورد مسائل سیاسی ایران ( به نفع ویا علیه ) نداشته است ولذا اینکه علی سیستانی تصمیم بگیرد با یک خبرچین دست چندمی همانند روحی زم هرگونه نزدیکی داشته باشد دروغی بیشرمانه و ابلهانه می باشد .

3 _ شیرین می گوید : من با گروه دوستان زم گفتگو کردم وقرارداد بستم و قرارشد 100 هزار دلار به ما بدهند که نیمی ازآنرا ( 50/000 ) دلار دریافت نمودم و بوسیله صرافی دوبار وهربار 5000 دلار به حساب روحی زم ارسال نمودم _  توجه داشته باشیم که این ادعا ها متعلق به زمانی است که " روحی زم " هنوز درفرانسه می باشد !
شیرین نجفی ادعا می کند بستن این قرارداد مالی رابه روحی زم اطلاع داده وبهمین دلیل زم برای گفتگو بااین منابع ناشناس ودریافت دلارها به عراق سفرکرده است .

4 _ شیرین نجفی اعتراف کرده است کلیه امکانات مالی زندگی قاچاقی او طی سال های 92 /98 درترکیه را روحی زم تامین می نموده است و اکنون هم احتمالا 40/000 دلار حق مزدوری ازمنابع مالی مخفی ( احتمال زیاد بن سلمان وعربها ) دراختیار وی قرار دارد .

5 _ شیرین نجفی به دروغ ادعا می کند اکنون جان اودرخطر است ودرمنزل یکی ازدوستانش درشهری ناشناس مخفی شده است !؟
این ادعای شیرین نجفی نیز کاملا دروغ است  و آرامش خاطر اودر گفتگوها این ادعا را ثابت نمی نماید 

6 _ شیرین نجفی گفت درروز یک شنبه چند ساعت باروحی زم درلابی هتل ملاقات داشته و سپس روحی به کربلا رفته واو عازم هتل خود شده _ شیرین نجفی شیاد گفت :
روحی احتمالا درکردستان عراق است وبه زودی به جمع ماباز می گردد( ؟ !)
شیرین نجفی گفت : فعلا حالش خوش نیست وبه زودی آمد نیوز را راه اندازی خواهیم نمود !بهرروی 
شیرین نجفی  درتحرک  و زمینه ساز ی برای سفر روحی زم به عراق نقش تعین کننده وجذابی رابعهده داشته است 

شیرین نجفی دست کم ازیک دهه پیش با سازمان های اطلاعاتی ایران همکاری می کرده است 

هم اکنون هم شیرین نجفی تحت حفاظت سازمان های اطلاعاتی ایران وعراق وشاید هم ترکیه می باشد 
اگر کلیه ادعا های شیرین نجفی را درکنار هم قرار دهیم نتیجه چنین است 

حال من خوب است _ امنیت من برقراراست _ امیدوام روحی زم بازگردد !

ٍE _ وفا نیکفر 

ازگذشته وفا نیکفر ( نام ونشان مستعار ) هیچ سند ومدرکی دردست نیست _ شیرین نجفی مامور اطلاعاتی اعتراف کرد که ایشان به ایران رفت وآمد داشته است .
نیکفر هم یک شیاد دروغگوست وهنوز مشخص نیست به چه دلیل به باند " روحی زم " پیوسته است _ شیرین نجفی ادعا کرده است طی دوتاسه ماه گذشته به " شیاد نیوز " کمک مالی نموده است _ بنظر می رسد این شیاد تنها برای معروف ومطرح کردن خود جهت تبلیغات مالی به روحی زم نزدیک شده باشد 
وفا نیکفریک شیاد بی سواد ابله نادان است .

نیکفر هم یکی ازمزدوران ومبلغان شیاد نیوز وپادوی " روحی زم " بوده ودرجعل خبر وخبرسازی های دروغ نقش وسهم داشته است .دوازدهم _ تبلیغات دروغ رسانه های وابسطه پس ازپایان روحی زم 

با تخته شده دکان زیرپله " شیاد نیوز " مواجب  بگیران ورسانه های مزدور وابسطه برون مرزی که هیچیک روحی زم  را به دلیل شیادی ودروغگویی جدی نگرفته بودند  پس از تخته شدن " زیرپله " شیاد نیوز به فکر مرده خواری افتادند 
از صدای امریکا وBBC ورادیو فردا تا رسانه های لس انجلسی وارد این معرکه گردیدند 

رادیو مزدور فردا درابتدا تیتری چنین منتشرکرد : نقش دولت فرانسه دردستگیری روح الله زم ( ؟ ! )
رسانه مزدور BBC چنین نوشت : روح الله زم در فردوگاه بغداد قبل ازپیاده شدن توسط نیروهای امنیتی دستگیرشد !
رسانه های لس انجلسی هم دروغ های شاخ درآور مختلفی گفتند همانند اینکه :::::

 روح الله زم درفرانسه است 

_ مسئولیت دستگیری او بعهده فرانسه می باشد !

_ روح الله زم هنگام سفر به دوبی درفرودگاه شیراز دستگیرشده !

قرار بوده روحی زم با علی سیستانی ملاقات کند !

روح الله زم ازاقلیم کردی به ایران منتقل شده !

روحی زم هم اکنون دراقلیم کردستان است !
 برخی هم گفتند فرانسه اورا تحویل داده تا دوزندانیخوددرایران آزاد شوند 

ولی همه این خبرها ساختگی وجعلی ودروغ از آب درآمدند 

سیف الله داد خواستار تشکیل کمپین برای آزادی اوشده است 

آنچه نگارنده دربالا ترسیم نمودم جملگی برپایه گفتگوهای یک هفته گذشته درباره روحی ژم بوده است 

ولی اکنون درمیدان واقعیت چه مسائلی ثابت شده وجود دارند ( تکه های ناقص پازل )

1_ روحی زم گرچه محرز است به عراق سفر کرده ولی چگونگی آن سفر هنوز مشخص نیست

2_ دلیل سفر روحی زم به عراق هم کاملا واضح نیست گرچه گزینه تشویق پدرش به این سفر احتمال نخست می باشد 

3 _ نقش وعنوان وشغل وچگونگی پرسه زدن غیرقانونی شیرین نجفی  درترکیه وعراق هم مشخص نیست 

4 _ بازگشت روحی زم به ایران امریست کاملا اثبات شده ومستند 

5 _ شتاب سازمان اطلاعات سپاه در اعتراف غیرقانونی روحی زم معلوم نیست 

6 _ میزان وتعداد همکار روحی زم درایران که دستگیر شده اند غیر ازعامل و  مبلغ احمدی نژاد( محمد حسین حیدری )  هنوز معلوم نیست والبته نیاز به زمان دارد 

7_ بنظر می رسد جناح ها درپی سواستفاده ازدستگیری شیاد روحی زم دربرخورد با دولت روحانی ویکدیگرهستند 

8 _ بازگشت روحی زم به تهاییی خود هیج مسئله مهمی نیست ومهم آنست که او درمورد ازتباط با برخی ازمسئولین رده چندم تاچه حد راست ودروغ گفته است .

نتیجه = 
آگاهی رسانی دقیق وصحیح ومستند درچهارچوب حرفه ای بسیار لازم وضروری است 
متاسفانه نشریات درون مرز دراین مورد گرچه بامشکلات وموانع وسدهایی روبروهستند وطبعا هم دچار سانسور اجباری بوده وهم نمی توانند درمورد مستئل ومشکلات گزارش های دقیق وکامل بنویسند 
ولیکن این موانع راه باید برطرف گردند ورسانه ها ازازادی بیشتری برخوردار شوند 
اینگونه موانع باعث رویش قارچ های سمی چون آمد نیوز وبه میدان امدن افراد بی سواد وجنجال آفرین ودروغگویی چون روحی زم می گردد که با مزدوری بیگانگان تعدادی ازهم میهنان مارا سرکار می گذارد 
پس هشیار باشیم وبه این شیادان بی سواد میدان فریبکاری  ندهیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&

متن آتی درمورد دروغگویی ها وپرده خوانی های اخیر  فرقه رجوی ورسانه مزدور برون مرزی 
ارشیا ارشادی 
فرزند آبشار 
2019/10/25