۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه

شکست پروژه مریم قجررجوی _ عربستان درراهرو پارلمان اروپا وپایان سرنگونی !
شکست کامل پروژه 500 هزاردلاری عربستان/ مریم قجر درراهروپارلمان اروپا واعلام پایان سرنگونی ! 

ارشیا ارشادی و افسارگسیختگی مریم قجرتروریست 
2017/12/20 ( واکنش _ 168 ) 
یک یادآوری >>> مصطفی خیابانی ( رجوی ) در خانه ای درآلبانی زندانی است _ 24 ساعته 4 نگاهبان دارد وتاکنون موفق به فرار نشده است / هروقت فرارکرد آگاهی رسانی خواهد شد _ این جوان محصول مشترک اشرف ربیعی _ موسی خبابانی در خانه تیمی زعفرانیه است وربطی به مسعود رجوی معدوم ندارد ............
پیش نوشت 
مریم قجرتروریست سالهاست درچند زمینه هزینه های فراوان می نماید ولی همه این دست وپازده ها با شکست کامل مواجه گردیده است _ یکی ازاین تلاش های شکست خورده ملاقات با یکی ازمسئولین اروپایی و نمایندگان پارلمان اروپا می باشد _ مریم قجر تاکنون هزینه های بسیاری متحمل شده تا شاید بتواند حتی بایکی از مسئولین وبا منشی های نمایندگان پارلمان اروپا دیداری هرچند کوتاه داشته باشد تا در ورای آن تبلیغات گسترده نماید ولیکن علیرغم همه این دوندگی ها هیچ کس حتی آبدارچی پارلمان اروپا هم با ملاقات بااو موافقت نکرده است _ تلاش و هزینه فراوان برای مجوز ورود به کشورهای مطرح اروپا وامریکا وکانادا وشکست کامل درهمه این کردن کج کردن ها طوق خفت قطوری است برگردن این زن تروریست هزارچهره
دراین نوشتار آخرین شکست خفت بار مریم قجررا مورد بررسی قرارمی دهم مریم قجرتروریست بدون صافکاری وبدون رتوش سال 2008 
&&&&&&&&&&&&&&


قراربود سال 92 سرنگونی صورت گیرد ! ؟ مریم قجر درسال 96 رسما اعلام کرد سرنگونی دیگر ربطی به ما ندارد !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


تلاش شکست خورده بادیدار اتفاقی با فدریکا موگرینی 

آخرین شکست خفت بار مریم قجر تلاش 500 هزاردلاری عربستان است که اخیرا اتفاق افتاده وهدف این تلاش شکست خورده این بوده که  مریم قجربا کمک مالی و لابی گری قصد  یک دیدار اتفاقی در راهروهای پارلمان اروپا با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی پارلمان  اروپا داشته است  _ این تلاش هم گرچه باحفت وخواری وشکست مواجه گردیده ولیکن درکنار آن یک عملیات تروریستی به فرماندهی او اتفاق افتاده که ممکن است با محرومیت همیشگی ازسفر به بلژیک رابرای او رقم بزند 

ماجرای پارلمان اروپا از صفر تا صد ونتیجه 

 گرچه رابطه فرقه رجوی باشیخ  های مرتجع عرب به دهه ها قبل بازمی گردد و عرب ها همیشه بخشی ازهزینه های این فرقه را پرداخت گرده اند ولکن ازحدود 6 سال پیش این روابط پیدا وپنهان وارد مرحله تازه ای شده و حمایت مالی همراه با پشتیبانی سیاسی گردیده است / رابط عربستان بافرقه رجوی ترکی فیصل  می باشد همان کسی که درسال 2016 رسما خبرمرگ مسعود رجوی خائن را دوبار پشت سرهم درنمایش این فرقه تکرار نمود 

ترکی فیصل دوست پسرجدید مریم قجر پس ازجولیانی است وبرخی گزارش ها حکایت دارند که نامبرده در قلعه اوور درفرانسه دفترکار دارد و مشاوروشریک انقلاب ایدئولو|ژیک مریم قجرمی باشد 

مریم قجربارها با گردن کج ازدوست جدید خود ترکی فیصل درخواست کرده است بهرقیمت که شده ترتیبی اتخاذ کند ونقشه ای را طراحی کند تا او بتواند با مسئولین اروپایی ازجمله نمایندگان پارلمان اروپا دیدار کوتاهی داشته باشد / ترکی فیصل هم تلاش کرده با پول پاشی وتوصیه تراشی درپارلمان اروپا این طرح راپیاده کند ولی خوشوقتانه هیچیک ازمسئولین اروپایی به علت شناخت دقیق فرقه رجوی زیر بارنرفته اند 
البته فرقه رجوی 3 تن از نمایندگان پارلمان اروپا را ازسالها پیش خریده بود ولی این افراد پس ازشناخته شدن از حزب خود وپارلمان اروپا اخراج شده اند همانند استیونسون / آخویدال و کازکا 

تلاش های ترکی فیصل اما همچنان دنبال شده است درتاریخ ششم دسامبر کنفرانسی درپارلمان اروپا تحت نام " پناهندگی وحقوق بشربرگزارشده است / ازطرف پالمان اروپا دعوت نامه ای برای 5 نفرازاعضای سابق فرقه رجوی ارسال گردیده تا آنها در این نشست شرکت نمایند _ فرقه رجوی چون ازاین کنفرانس ودعوت اعضای سابق گروه مطلع می شود با فیصل تماس می گیرد تا  اقدامی دراین مورد انجام دهد وچنین است که ترکی فیصل یکی ازسالن های کوچک پارلمان اروپارا به مدت دوساعت با پرداخت 500/000 دلار اجاره می نماید 
درروز سمینار جلسه مریم قجر باحضور 8 نفر دریک سالن برگزار می گردد / نکته جالب اینکه این جلسه را حقو.ق بگیر فرقه رجوی استیو استیونسون برگزار می کند که 6 سال است ازپارلمان اروپا اخراج شده ومعلوم نیست چگونه وباکدام مجوز وارد پارلمان گردیده است ( ؟ ) 

پایان پروژه سرنگونی پس از36 سال عقب افتادن 

مریم قجر تروریست درحضور8 تن ازحقوق بگیران خود اعلام کرد : ازاین پس سرنگونی به ما ربطی ندارد ومردم ایران خود باید حکومت را سرنگون کنند ! 
فرقه رجوی در خرداد 60 اعلام کرده بود ظرف 6 ماه رژیم را سرنگون خواهد کرد وطی 36 سال گذشته ده ها بار تاریخ سرنگونی را به عقب انداخت وسرانجام پس از مرگ مسعود رجوی در ژانویه 2015 مریم قجر درسال 2017 همه ادعاهای سابق خود را کنار گذاشت و رسما اعلام کرد که دیگرقادر به سرنگون کردن نیست !

درهمان حال در سالن اصلی پارلمان اروپا جلسه سمینار با حضور 5 تن ازاعضای سابق فرقه رجوی مشغول برگزاری است  وفدریکا موگیرینی هم حضوردارد 

طبق طرح ازپیش تعین شده قراراست همزمان با خروج فدریکا موگرینی مریم قجر هم ازسالن اجاره ای خارج شود تا شاید آنها ازکنار هم درراهرو رد شوند !
مسئولین حفاظت که ازاین نقشه مطلع می شوند موضوع را به موگرینی گزارش می دهند و ایشان هم ضمن مخالفت بااین رد شدن ازکنار مریم قجر می گوید حاضرنیست دراین موقعیت قرارگیرد و لذا وقتی خبر به مریم قجرمی رسد اوهم باخفت وخواری وناراحتی ازاین شکست پارلمان را ترک کند
حضور مریم قجردریکی از سالن های کوچک پارلمان اروپا همره با 30 چماقدار مجهز به سلاح هایی همچون چاقو / پنجه بوکس /چماق /وموکت بربوده است 

این چماقداران که در نزدیکی درب پارلمان ارو.پا استقراریافته  بوده اند تنها برای مقابله با گروه منتقدین دعوت شده به پارلمان درآنجا مستقرشده  بوده اند وهنگام ورود هیات 5 نفره ضمن توهین به انها برایشان خط ونشان کشیده وفیلم وعکس برداشته اند که البته همه این اقدامات توسط دوربین های مداربسته  پارلمان ضبط شده اند 

درحالیکه سمینار ادامه داشت دوتن ازاعضای سابق فرقه بنام های عبد الکریم ابراهیمی  و مهدی خوشحال سالن راترک نموده تا عازم کشورخود شوند / چماقکش های مزدور رجوی که دربیرون مخفی شده بودند آنها را تعقیب کرده و پس ارصداکردن نام آنها با مریم قجر تماس می گیرند ودستور حمله دریافت می کنند 
این دو مقابل چشم  دنیس مک شین ( نماینده انگلیسی سابق پارلمان اروپا )  مورد ضرب وشتم نزدیک به 10 چماقکش قرارگرفته وهردو مجروح می گردند _ دنیس مک شین موفق می شود بادخالت درماجرا آقای مهدی خوشحال را ازصحنه فراری می دهد 
آقای ابراهیمی پس ازتهاجم  چماقداران موفق می شود  به زحمت خودرا به درب پالمان اروپارسانده وتقاضای کمک می نماید
پلیس درمحل حاضرشده و ازماجرا مطلع می گردد 
آقای ابراهیمی درماشین پلیس قرارمی گیرد تا به جهت تهیه شکوائیه به دارده پلیس منتقل شود 
درراه ایشان تنی چند ازچماقکش ها راشناسایی کرده که به پلیس معرفی می کند که این دوچماقکش دستگیر وراونه اداره پلیس می شوند _ هم اکنون دوپرونده دراین مورد در پلیس بلژیک وآلمان تشکیل گردیده است 

آگاهی رسانی واعتراض درپارلمان اروپا 
 چند روز پس ازانجام این اقدام تروریستی فرقه صاحب مرده رجوی خانم  آنا گومز نماینده کشور پرتقال درپارلمان اروپا ضمن ضمن آگاهی رسانی وهشدار درمورد فرقه رجوی خواهان ممنوعیت مریم قجرتروریست به پارلمان اروپا می گردد

سخنان خانم آنا گومز درپارلمان اروپا درمورد فرقه رجوی >>>
سخنان خانم آنا گومز درپارلمان اروپا

عواقب اقدام تروریستی فرقه رجوی در مقابل پارلمان اروپا 

گرچه چماقکشی و تهاجم به افراد جداشده از وظایف ایدئولوژیک فرقه رجوی است وازسال 1357 تاکنون درایران وعراق واروپا بارها تکرارشده است ودراین موارد پرونده هایی چند درکشورهای اروپایی وجود دارد ولی این باربا چماقکشی های گذشته چند نفاوت دارد 
نخست اینکه _ فرمان تهاجم وچماقکشی به دونفر ازمنتقدین توسط شخص مریم قجرتروریست صادر شده است 
دوم اینکه _  دوربین های حفاظتی اطراف پارلمان اروپا فیلم تمامی لحظات این رخداد را ضبط نموده است 
سوم اینکه _  دنیس مک سین  ( نماینده سابق پارلمان اروپا ) شاهد این رخداد تروریستی بوده است 

این شواهد ومدارک و صدماتی که چماقداران به اعضای سابق رسانده اند بنظرمی رسد این بار رسیدگی به پرونده به مراحل مهمی رسیده ومریم قجرتروریست مورد بازجویی قرارگیرد 
همانگونه که نگارنده قبلا اشاره نمودم دولت فرانسه به مریم قجر تروریست هشدار داده که باید خاک فرانسه راترک وقلعه اوور را تعطیل نماید
 افزوده شدن این پرونده به تخلفات فرقه رجوی دراروپاوفرانسه راه راه رابرای اخراج فرقه صاحب مرده رجوی از آنکشور هموار خواهد نمود ودرآینده باید شاهد انتقال کل بقایای فرقه به کشور آلبانی باشیم 

آزادی اسیران فرقه صاحب مرده رجوی نزدیک است 

هواکنون حدود 1800 عضوفرقه رجوی ( 350 زن ) در آلبانی دراسارت قراردارند 
ازاین تعداد حدود 500 نفر از اعضای اصلی و فرماندهان ترور و شکنجه گران وآدمکشان فرقه را تشکیل می دهند _ این گونه افراد هیچ راه و امیدی برای جدایی ازتشکیلات ندارند و می مانند وبه مرور هم خواهند مرد 
 اما بقیه این افراد رابدنه فرقه تشکیل می دهند که جملگی درپی فرصت هستند تا ازاین فرقه فرارنمایند 

بنابراین باید طی ماه های آینده شاهد جدایی گسترده اما کنترل شده ازاین فرقه خواهیم بود 

به امید آزادی همه اسیران بویژه زنان تحت سرکوب از فرقه صاحب مرده رجوی 

ارشیا ارشادی 2017/12/20 

۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

نامه به خانم عاصمه جهانگیر درمورد سرکوب زنان اسیر درفرقه رجوی
نامه به خانم عاصمه جهانگیر درمورد نقض گسترده حقوق زنان درفرقه رجوی 

ارشیا ارشادی وتجاوز فیزیکی / احساسی / جنسی زنان درفرقه صاحب مرده رجوی 
2017/12/12 ( واکنش _ 167)
پیش نوشت 

پروسه جدایی ازفرقه رجوی به راس هرم نزدیک ترشده است 
سیامک نادری با 40 سال عضویت هم اکنون رودرروی مریم قجرتروریست 

سایت حقیقت مانا را دنبال کنید 
حقیقت مانا _ سیامک نادری با 40 سال سابقه ازخاطرات خود می گوید

 بنا برشواهد ومدارک ومستندات موجود زنان درتشکیلات فرقه رجوی درزمره بی حقوق ترین زنان اسیردرجهان بوده وتحت آزار وسرکوب و تجاوز فیزیکی / جسنی / احساسی قراردارند 
درحقیقت گرچه تمامی اسیران فرقه تحت آزارتشکیلاتی قراردارند ولیکن ستم برزنان مضاعف می باشد
دراین نامه سرگشاده به خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق بشردرمورد ایران به  امضای گروهی ازتلاشگران مستقل حقوق بشر رسیده است موارد این ستم وسرکوب مضاعف بطور دقیق تشریح گردیده است 

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگرحقوق بشر درمورد ایران 

سرکارخانم عاصمه جهانگیر 

با درود خدمت شما 
ازآنجا که رعایت حقوق بشر یک امرجهان شمول است وشامل همه دولت ها _ احزاب _ گروه ها  وتشکل ها می گردد
ازآنجا که سازمان موسوم به مجاهدین از گروهی ایرانی تروریست   فراری تشکیل گردیده است
از آنجا که نظارت براعمال ورفتار این گروه جزو وظایف شما در مورد نظارت بررعایت حقوق بشر می باشد

لذا انجمن  پاسداشت حقوق زنان ( باران )  مبادرت به نوشتن این نامه برای شما می نماید 

ما گروهی ازتلاشگران مستقل عرضه حقوق بشروزنان برآن شدیم تا نقض سیستماتیک بیش ازسه دهه در مناسبات تشکیلاتی این گروه ازسال 1981 تا 2017 را که برپایه مستندات وشواهد سازمان دیده بان حقوق بشر ( سال 2005 ) وهمچنین شهادت ده ها نفرازاعضای سابق این گروه درمورد سرکوب سازماندهی شده اسیران این فرقه بویژه زنان عضو رابه آگاهی شمابرسانیم
لازم به یاد|آوری است که ده ها تن ازاین شاهدین آماده همکاری وارائه خاطرات ونظریات وشواهد خود به شما هستند
ما ضمن برشمردن بخش هایی ازاین نقض سیستماتیک حقوق زنان ازشمادرخواست می نمائیم گروه ویژه ای را تعین نمائید تاضمن گفتگو وبررسی ابعاد این ستم کاری درمورد اسارت _ شکنحه _ قتل ونقص عضو نمودن بیش از100 زن عضو گروه درگزارش خود به کمیته حقوق بشر این موارد رانیز منظور نمائید
متاسفانه گزارشگر قبلی آقای احمد شهید ضمن آگاهی از گزارش های اعضای سابق وخانواده اسیران وقول اقدام دراین مورد بدلائلی که برای مامشخص نیست چشم خودرا براین نقض حقوق بشر برهم گذاشتند وما امیدوارهستیم جنابعالی که یک خانم می باشید مفاد این نامه راجدی گرفته و.اقدامات مقتضی بعمل آورید 
طبیعی است که عدم واکنش شما این گمانه زنی را تقویت می کند که گزارشگر ویژه بهرشکل تطمیع ویا تهدید گردیده است تا درمورد این نقض گسترده خقوق بشروزنان سکوت اختیار نماید که این خود مستقل بودن شمارا زیرسئوال خواهد برد سرکارخانم عاصمه جهانگیر آیا می دانید وآگاه هستید : 

یکم _ زنان درتشکیلات فرقه رجوی به ازدواج اجباری  موظف می گردیده اند ؟
2_ آیا می دانید زنان درتشکیلات این گروه به طلاق های وسیع اجباری موظف شده اند ؟

3 _  آیا می دانید زنان عضو این گروه باید تاآخرعمر عشق وزندگی وپیوند زناشویی رافراموش نمایند ؟

4 _ آیا می دانید زنان این گروه باید همسر_ فرزند وخانواده خودرا برای همیشه فراموش کرده وآنها را مورد توهین وناسزا قرارداده واز آنها اعلام انزجار نمایند ؟

5 _ آیا می دانید درسال 1991 تعداد 700 کودک 6 ماهه تا 7 ساله ازپدر ومادرهای خود جدگردیده _ به اروپا قاچاق شده ودرمراکزنگاهداری کودکان بی سرپرست  ویا خانه های تیمی گروه پرورش یافته وسپس به عراق قاچاق شده اند ؟

6 _ آیا می دانید زنان این گروه تحت بهره کشی فیزیکی قرارداشته ودارند ؟
7 _ آیا اطلاع دارید که زنان این گروه تحت ستم احساسی _ جنسی قرارداشته ودارند ؟

8 _ آیا آگاهی دارید که زنان این گروه حق استفاده ازلوازم آرایشی _ پیرایشی راندارند ؟

9 _ آیا خبردارید زنان این گروه طی 30 سال گذشته ازهرگونه تماس با خانواده /دوستان وبستگان خود  ( نامه نگاری _ تلفن ) و دسترسی به جامعه مجازی محروم  بوده وهستند ؟

10 _ آیا آگاهی دارید که رحم وتخمدان تعداد قابل توجهی اززنان ( متجاوزاز100نفر) جهت به ناامیدی کشاندن محض آنها بدستور رهبر معدوم گروه توسط افرادی چون نفیسه بادامچی خارج گردیده است ؟ 

11 _ آیا مطلع هستید که زنان این گروه درانتخاب لباس وپوشش حق انتخاب نداردن وباید لباس شبه نظامی وپوشش اجباری متحدالشکل برسرنمایند ؟

12 _ آیا آگاه هستید که زنان این گروه از هرگونه بازیگری درکنار مردان محروم هستند و درنمایش های داخلی این گروه از مردان زنپوش استفاده می گردد ؟

13 _ آیا مطلع هستید سران این گروه تعدادی اززنان ناراضی وخواهان جدایی را شکنجه _ زندان وبه قتل رسانده اند ؟

14 _  آیا آگاهی دارید که سران این گروه طی 30 سال گذشته کانون ده ها خانواده را ازهم متلاشی کرده اند ؟

15 _ آیا مطلع هستید زنان این گروه درداخل تشکیلات در حصار اندرحصار ( ایزوله کامل ) روزمرگی می گذرانند 

16 _ آیا می دانید دست کم حدود 200 زن مجرد ویا بیوه شده در زمره زنان حرمسرای رهبرفرقه درآمده اند ؟ 

سرکارخانم جهانگیر 

گرچه آنچه دربالارفت همه ستم ها وآزارها ومحرومیت های زنان اسیردراین گروه نیست وفقط بخش های تاکنون افشاشده می باشد که ازلابلای خاطرات زنان گریخته اززندان این گروه بدست آمده ولیکن آنچه دربالا به آن اشاره شد جملگی مستند وبا شاهد زنده وآماده شهادت می باشند 

لذا ما جمعی ازتلاشگران مستقل حقوق زنان ازشما درخواست می نمائیم 

الف _ گروهی را مشخص وتعین نمائید تا بازنان گریخته از زندان این گروه ملاقات وگفتگوونتیجه راگزارش نمایند 

ب _ گروهی کارشناس پزشکی را مشخص وتعین نمائید تا بازنان ناقص العضوشده طیق بند دهم  درکشور آلبانی ملاقات نموده وآنها را مورد معاینه جسمی قرارداذده ونتیجه رابه شما گزارش نمایند 

پ _ به سران این گروه ازطریق سازمان های مدافع حقوق بشر فشارآورید که ضمن دراختیارقراردادن امکانات ارتباطی وسیله ملاقات حضوری زنان گروه را فراهم آورند 

خانم جهانگیر این نامه پیرو نامه قبل ( نوامبر 2007) 
 و با امضای 87 تلاشگرمستقل حقوق بشروجمعی ازخانواده زنان عضوگروه  برای شماراسال می گردد 

ما امیدواریم جنابعالی مفاد مندرج دراین نامه را مورد بررسی دقیق انجام داده واقدام لازم ومقتضی بعمل آورید 

ما نویسندگان این نامه آماده همه گونه همکاری باشما هستیم 

با سپاس قبلی ازتوجه شما : انجمن دیدبان خشونت علیه زنان ( باران ) _ ارشیا ارشادی _ نرگس جهانگیری 
2017/12/14 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
نکته پایانی نگاهی به تهاجم چماقداران مریم قجرتروریست به دوتن ازاعضای سابق فرقه صاحب مرده رجوی بدنبال حمله چماقداران فرقه رجوی به اعضای سابق این گروه درمقابل پارلمان اروپا خانم آنا گومز نماینده پارلمان ضمن هشداردرمورد این گروهک تروریستی  خواهان ممنوعیت ورود مریم قجر تروریست به پارلمان اروپا گردید >>>

هشدار آنا گومز نماینده پارلمان اروپا درمورد فرقه رجوی ومریم قجرتروریست <<<


درتاریخ ششم دسامبر2017 سمیناری تحت نام " حقوق بشروپناهندگان " درپارلمان اروپا درشهر بروکسل برگزارشد 
پارلمان اروپا از 5  تن ازاعضای سابق فرقه رجوی رسما دعوت بعنل آورد تا دراین سمینار شرکت نمایند
درهمین روز تنی چند از حقوق بگیران فرقه رجوی با دریافت مواجب از استیونسون نماینده اخراجی پارلمان اروپا دریکی ازاتاق های پارلمان اتاقی اجاره کرده بودند تا مریم قجر درجمعی 10 نفره سخنرانی نماید 

دوتن ازاعضای دعوت شده جداشدگان شامل آقایان مهدی خوشحال و عبد الکریم ابراهیمی زود ترازموعد مقرر سمیناررا ترک نمودند _ فرقه رجوی حدود 30 چماقدار رابا سلاح سرد تحت عنوان محافظ به صحنه آورده بود 
رهبری این چماقداران تروریست درهنگام خروج دونفربادشده دستور تهاجم دریافت نموده وبطور جمعی به این دو حمله  نمودند _  اگرچه با دادوفریاد اقای ابراهیمی نقشه قتل ویا آدم ربایی این گروه باشکست مواجه گردید ولکن این دو نفر توسط چماقداران به شدت مورد ضرب وشتم قرارگرفتند _ پلیس بلژیک موفق شد با توجه به فیلم های مداربسته دوتن ازسرچماقداران فرقه راشناسایی وتحت بازجویی قراردهد _ دراین مورد پرونده  دیگری نیز توسط آقای خوشحال در اداره پلیس آلمان تشکیل شده که به پرونده بلژیک ضمیمه شده است و پروسه بررسی شکایت ادامه دارد 
مریم قجر تروریست در آستانه  اخراج ازفرانسه وجمع شدن قلعه مخوف اوور زنجیر گسسته و همانند سگ هار به پارس کردن وگاز گرفتن روی آورده است _ اینگونه اقدامات خشونت آمیز تروریست های مزدور صدام بخوبی نشان می دهد که این فرقه جنایتکار ومافیایی خطر بزرگی برای جامعه ومردم  اروپا محسوب می گردد 

ضرب وشتم آقایان خوشحال وابراهیمی عملیات تروریستی و تهدید برای قتل  محسوب می گردد که باید توسط شاکیان پیگیری گردد 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و تلاشگر مستقل حقوق بشروزنان 

۱۳۹۶ آذر ۱۳, دوشنبه

بررسی تعهد برای انتقال اسیران رجوی به اشرف 3 وسخنان مریم قجر تروریست

ازسخنان مریم قجررجوی برای اسیران فرقه تا تعهدنامه جدید برای زندان اشرف3


ارشیا ارشادی و فرقه متلاشی و صاحب مرده رجوی 
2017/12/03 ( واکنش _ 166) 

پیش نوشت 
بعد ازسقوط اشرف و اخراج و فرار اعضای فرقه رجوی ازعراق وانتقال باقی اسیران به کشور آلبانی وضعیت فرقه رجوی سخت بهم پاشیده است / جداشدن حدود 300 نفر در آلبانی که تعدادی ازاعضای قدیمی فرقه ازجمله علی شیرزاد دربین آنهاقراردارذد مریم قجر وسایر سران فرقه درشرایط وخیمی گرفتار شده اند 
برخورد زامبی های اسیر فرقه رجوی با جامعه آلبانی و برخوردهای زشت این ازغارگریختگان با مردم جامعه آلبانی که از مزاحمت های جنسی شروع شده وبه  سرقت ازفروشگاه ها ادامه یافته است یاعث شده تا سران فرقه به ساخت یک کمپ محصور درنزدیکی تیرانا روی آورند _ دولت آلبانی هم برای امنیت شهروندان خود با تمرکز این افراد خلافکار با شرایطی ویژه درآن کمپ موافقت نموده است _  اما مانع جدیدی که دراین راه بوجود آمده این است که گروهی ازاسیران با انتقال به کمپ به مخالفت پرداخته اند وحاضر به ترک خانه ها درشهر نیستند 
درچنین صورتی سران فرقه با شیادی به فکر فریب اسیران اقتاده اند _ چندین سخنرانی مریم قجر برای اسیران نتیجه چندان دلچسب نداشته و بهمین دلیل تعهد نامه جدیدی طراحی کرده اند که متن آن اوج درماندگی و عجز این سران را نشان می دهد که چگونه با روش های فریبکارانه این هستی باحتگان را همچنان فریب می دهند
خوشوقتانه یک کپی ازاین تعهدنانه ازتشکیلات بیرون آمده که نکات وبندهای  آن جای تامل و بررسی دارند 
دراین نوشتار ضمن اشاره به چکیده ای ارسخنان مریم قجر در جمع اسیران آلبانی به این اعهد نانه خواهم پرداخت.

گزارش فرامرز دادرس کارشناس ضد تروریسم درفرانسه درمورد فرقه رجوی

 >>>> شورش درلانه مجاهدین _ فرامرز دادرس  <<<<


چکیده ای از چند سخنرانی مریم قجر درجمع اسیران آلبانی
اشرف 1 
با سلام برشما اشرف نشان ونشیمن ها
متاسفانه با مماشات های امریکا وفشار دولت عراق مامجبورشدیم خانه اهدایی سیدالرئیس صدام راکه با زحمت تک تک شماساخته بودیم تحویل عراقی ها بدهیم 

ولی ماازسال 60 تعهد داده ایم که بهرصورت رژیم راسرنگون کنیم اگرصدسال هم طول یکشد

مسعود ارتش آزادی تشکیل داد وکلی تانک وتوپ ازسیرالرئیس گرفت 

او درسال 67  می گفت امروز مهران فرداتهران ولی شماها عرضه نداشتید / درعملیات فروغ به مسعود الهام شده بود که ما ظرف 48 ساعت مثل موشک ودراشل یک ابرقدرت به تهران می رویم ولی چه شدکه نشد؟
گزارش های صحنه که دردست مسعود بود نشان می داد که گروهی از خواهرها وبرادرهای ارتش به جای تهاجم وحمله در گوشه های خلوتی باهم مشغول انقلاب ایدئولوژیک بوده اند 
بعضی هم نشسته بودند باهم آلبوم عکس می دیدند / متاسفانه تعدادی ازخواهرهاهم که از خارج آمده بودند پشت کامیون هدیه ها برای فامیل هایشان درایران قایم شده بودند  و گروهی هم غرق  دانه دادن به مرغ وخروس هایشان شده بودند 

بعضی هاهم تمارض کرده وخودشان رابه بیماری زده بودند _ گروهی هم درمیدان جنگ  آبگوشت بارگذاشته بودند وخیلی هاهم 
ازترس خودشان را خیس کرده وعقب نشینی نموده ودنبال شلوار اضافی می گشتند 
من رابگو که کلی زورزدم وجیغ کشیدم  به شما بی عرضه ها فرمان آتش / حمله  / آتش دادم 

مسعود می گفت امام حسین بامن تماس گرفته گفته : شماحمله کنید / بقیه اش بامن 

 ولی درزمانی که زیرآتش شدید قرارگرفتیم مسعود هرچه باامام تماس گرفت مخابرات  می گفت : فعلا کسی  دردسترس نیست یک هفته دیگر دوباره تماس بگیریدبعد ازاینکه 2000 نفر شل وکور وزخمی عقب نشینی کرده وبه اشرف بازگشتند مسعود یک هفته شب وروز نشست رویش فکرکرد _ یک روز مرا صداکرد وگفت : من علت شکست این ارتش زپرتی را کشف کردم _  بند ف ( فردیت ) بند  جیم ( جنسیت و بند خ ( خانواده ) اینها اشکال اساسی  دارد  
وبا کشف این دستاورد مهم درمراسم جمع بندی سه فرمان صادرکرد وچنین گفت  :
 شما رزمندگان قلابی چون درمیدان نبرد باهم انقلاب ایدئولوژیک کردید _  اول _ازاین پس همه شما باید بند جیم خودرا ببرید وبندازید دور پس مسائل جنسی ممنوع است وباید همه شما درذهن و فیزیک  باید از جنس مخالف طلاق بگیرید 

دوم _ شماها ازاین پس فرد نیستید وفردیت داشتن یک اخلاق زشت بورژوازی است وهمه تان موجودات بی شکل تشکیلاتی هستید وباید تابع وفرمانبردار بی سئوال تشکیلات باشید 

سوم _  خانواده ها سم وسیانور تشکیلات هستند وهمه مامور اطلاعات رژیم بنابراین ازاین پس همه شما باید تصور کنید بی کس وکار هستید وزیر بته یعمل آمده اید _ بنابراین :  زن وشوهرها همدیگررا طلاق بدهند وحلقه هایشان را هم تحویل مریم نمایند 
_ همه افراد هرچه عکس خانواده  ونامه وغیره دارند راهم تحویل خواهر زهرا میخی و بتول بدهند 

ولی یک اشکال هم پیش آمد و مسعود خواب دید چند صد مامور اطلاعاتی هم به اشرف 1 نفوذ کر ده ومی خواهند اورا ترور کنند و بعد دستور چک امنیتی راصادر کرد که درنتیجه یک شعبه  وزارت اطلاعات کشف و ده ها نفر دستگیرومحاکمه وزندان وبه مرگ مجکوم شدند واین توطئه هم حنثی شد

ای پیرمردوپیرزن های اشرفی اگر شما هنوز اینجا وزنده هستید فقط بخاطرکشف  این سه فرمان تاریخی وهشیاری   مسعود معدوم است 

اشرف 2 

وقتی مماشات امریکایی گفت بالیست یا اشرف 2 مسعود بادومی موافقت کرد وسلاح دادیم اشرف گرفتیم حالا هم اشرف می دهیم ازامریکا لیست می گیریم و چنین شد که ما امدیم اشرف 2 ( لیبرتی ) مسعود می گفت همین جا می مانید  یا  می میرید  و یا از همین جا یک پل متحرک می زنیم تا تهران 

این کشف تازه مسعود یک کمی اشکال داشت وبعد پشیمان شد وگفت : سرامریکایی ها را کلاه می گذاریم وبعد از خروج ازلیست تروریستی می گوئیم اینجا کوچک است وبه درد نمی خورد مارا به اشرف 1 بازگردانید 

مماشات قبول نکرد وگفت باید ازعراق خارج شوید / مسعود هم قبول کرد / هرچی من جیغ وداد کردم ما کلاه آبی می خواهیم هیچکس گوش نکرد / هیچ کشوری هم قبول نکرد ماراه راه بدهد به ما برچسب می زدند که شما تروریست ومزدور صدام هستید

هرچی بخودمان درلیبرتی  موشک زدیم تو کتشان نرفت که نرفت که مارابرگردانند اشرف 1 لنگ درهوا 

اینجا بود که مسعود گفت : حالا که اینجوریه منهم موسسان سوم وچهارم تشکیل می دهم 
ولی اینهم فایده ای نداشت و در نتیجه امریکایی ها به ماخبردادند که یک نیمچه کشور درته اروپا  به نام آلبانی راما با پرداخت 20 ملیون دلار راضی کردیم شماها را قبول کند 
وما درچند پرواز تاریخ ساز به آلبانی منتقل شدیم وقرارشد دیگر ازاینجا با هواپیما برویم رژیم را سرنگون کنیم 
 ولی شما رزمندگان پیزوری آن ته مانده آبروی ماراهم دراینجا بردید
ما مجبورشدیم شما جانوران را مدتی در طبیعت  رها کنیم ولی خیلی گند زدید 
طی این مدت بند جیم شماها بدجوری  زده بیرون 
به زن ها وبچه های آلبانی دست مالیدید وآنها را ماچ گردید _ از فروشگاه ها سرقت نمودید _ بی بلیط سوار اتوبوس شدید _ کنار کوچه وخیابان شاشیدید و تقاضای تلفن شخصی کردید تا با وزارت اطلاعات تماس بگیرید

تعدادی ازشما دچار زیان های بورژوازی شدید و فرارکردید ورفتید پی زندگی شخصی تان / خاک برسرشما
این بود نتیچه صدهاساعت دری وری گفتن های مسعود ؟
این بود نتیجه نشست عملیات جاری وغسل هفتگی  ودیک ومنقل وحوض وسه پایه وطعمه ودسته بیل ؟

خواهر ها شما دیگرچرا هرروز هویج وبادمجان وخیار وکدو می خرید وقایم می کنید ؟ 

پس قول کشتن بند جیم برای همیشه چه شد ؟ حتما باید خواهر نفیسه بادامچی محل بند جیم شمارا بدوزد ؟ 

شرم نمی کنید بادیدن شهر و آدم ها  بند جیم تان عین برج ایفل زده بیرون ؟اشرف 3 

حالا ماهم تصمیم داریم شمارابفرستیم اشرف 3 یا مرکز سرنگونی فوری 

من به شماها قول می دهم اگر زنده بمانید ازهمین اشرف 3 شماهارا با هواپیما می برم  تهران ظرف یک سال یعنی من وشما  بهمن 97 همه درایران هستیم / من خانم رئیسم و شماهاهم گوسپندان کولونی شده مقاومت / حیف که مسعود برای همیشه غیب شد رفت در  آسمانها و پودرشد 
 ولی برای اینکه دهان مماشات راببندیم و با وزارت اطلاعات مبارزه کنیم شماها باید برای چهلمین بار تعهد سرنگونی بدهید

این متن را خواهرها وبرادرها بعد ازکلی مشورت بامن نوشته اند تا شماها قبل ازانتقال به اشرف 3 امضا کنید 

اصل سند وبازنویسی وترجمه آن به زبان پارسی دری 


بسم القاسم الجبارین والمنافقین والمحاربین والمجاهدین الخائن والخائف و المنتظزین ال زنبیل بدستان بیبن یدیه فی سبیل الله


کارزار اشرف 3 سرنگونی فوری شماره 10 

 ما اشرف نشین های 1 و2 و3 برای چهلمین بار متوالی ازسال 60  تعهد می دهیم 

1 _ پشت خواهر مریم باشیم وبا او وسایرخواهران نزدیک به او  بطور متعارف وغیرمتعارف  دائم  انقلاب ایدئولوژیک کنیم2 _  ما اشرف نشین های موسسان چهارم وپنجم وششم والا آخر قول وتعهد می دهیم که همچنان مجاهد بمانیم وبمیریم  واگر خطایی کردیم جایمان درجهنم باشد 

3 _ ازجانب خواهر مریم قجربامن اتمام حجت شد که تازنده هستم هرگز دراشرف 3 به بند جیم خود فکر نکنم واگر مرتکب گناه شدم خواهر نفیسه بادامچی وکیل است تا بندجیم من را قطع کند ویا با سوزن لحاف دوزی بدوزد 

4 _ من مجاهد ارتش قول وتعهد می دهم وسوگند جلاله می خورم که از بورژوازی و نماد های آن تازنده هستنم دوری بجویم وهیچگاه تقاضا و درخواست هایی چون ازدواج و  خروج ازاشرف 3 وقصد فرارنکنم 

5 _ من بعنوان عضو  موسسان ششم قول وتعهد می دهم که همه اعضای خانواده ام را که مامور اطلاعات رژیم هستند کاملا فراموش کرده وآنها را همچمان  الدنگ و خانواده قبلی بخوانم 6 _  هیهات من اذله که من فکرکنم که فردیت دارم وآدم هستم  ومن قول می دهم که همیشه به این بیا اندیشم که در خواهر مریم جذب وذوب شده وبخشی ازاو ونوکر وکلفت های درخدمت تشکیلات اوباشم وبهمین منظور اعلام می کنم تف برفردیت کثیف

7 _  من نه اپورتونیسم هستم ونه بورژوازی من فقط یک گوسپند کولونی  شده هستم _ عضوی از گله خواهر مریم و سوگند جلاله می خورم که همانند انسانهای اولیه دراشرف 3 غارنشینی پیشه کنم وعلف بخورم وبچرم 

8 _ درمرحله تدارکات سرنگونی من قول می دهم همانند یک بیل وکلنگ رایگان  کارکنم و تقاضای حقوق ومزایا ننمایم 

9 _  من بعنوان یک مجاهد پیزوری و مزدور ازکارافتاده صدام قول می دهم وقسم جلاله می خورم که عاشقانه  و داو طلبانه بعنوان جهاد اکبر واصغر درعملیات سلطان نصیر دسته جمعی یعنی عملیات جاری وغسل هفتگی  و نشست دیگ وسه پایه وبیل وکلنگ  شرکت نموده ودست کم روزی 7 فکت درحضور جمع بخوانم و درمقابل کتک وفحش واخ وتف ناراحت نشده و فکرکنم درحال سرنگونی هستم 

10 _  من بعنوان یک مجاهد ازکارافتاده یک باردیگر برتعهدم درباره سرنگونی تاکید می کنم و فریاد می زنم که اگر سرنگونی صدسال دیگرهم طول بکشد همچنان مقاومت می کنم 

11 _  من بعنوان یک عضو موسس هفتم قول وتعهد می دهم وقسم جلاله می خورم که ضمن رعایت اصول امنیتی با هرگونه اقدام خانواده های مزدور شعبه اطلاعات جهت دیداربا دیگر اعضا  با هرابزاری ازجمله سنگ وتیرکمان و فلاحن مبارزه اکبر نمایم 

11 _ من بعنوان  یک مجاهد فی سبیل الله قول وتعهد می دهم  درکارزار سرنگونی ازاشرف 3 تمام وقت خودرا صرف بیگاری وکندن علف و شرکت در نشست وگوش دادن به برنامه چگونه فوری سرنگون کنیم بنمایم وبه هیچ موضوع دیگری فکرنکنم
12 _ به نشانه عضویت غیرقابل بازگشت و بخاطر سرنگونی با ابزار کنترل ازراه دور  که دردست خواهر مریم است من قول می دهم وقسم جلاله می خورم که مانند اشرف 1و2 تنها به اخبار ومطالب تلویزیون خودمان اعتماد کنم وهرگز دچار اشتباه یواشکی گوش کردن به دیگررسانه ها نشوم 

13 _ من یعنوان یک مجاهد مریمی قول می دهم وقسم جلاله می خورم که هرگز بادیگران محفل نزنم  و اگر محفلی دیدم فورا به خواهران  وبرادران کمیسیون اطلاعات خودمان گزارش نمایم 

14 _ من فقط سواد خواندن ونوشتم دارم وقول می دهم تقاضای کلاس ویا کتاب ویا نشریه نکنم وبا آگاهی ودانانی جهاد اکبرنمایم 

15 _ من مجاهدی ازگله گوسپندان خواهرمریم هستم  پس به زنبیل قرمز بقایی قسم جلالی می خورم که تا زنده هسنم درچراگاه اشرف 3 دنبال برهای تشکیلات باشم وبه چرم ........ بع بع بع 

تعهد نامه عاجزانه با بکارگیری تئوری های تاریخ مصرف گذشته مذهبی 

گرچه تعهد گرفتن از اعضا جهت ماندگاری از 30 سال پیش هرسال تکرار شده است ولیکن این باربا دفعات قبل تفاوت فراوان دارد چراکه سران فرقه این بار درکنار عجزوالتماس وگریه وپاچه خواری اعضا دست  بدامن تئوری های دینی واحادیث وروایات شده اند و البته کمی هم خط و نشان را چاشنی این طرح خود  نموده اند 

ولی این تعهد نکته مهم دیگری هم درخود دارد د وآن اینکه گسترش اینگونه  فشارهای تشکیلاتی  می توانند باعث اعتراض وسرکشی وشورش دربدنه فرقه گردند که دراینصورت باید در آینده نزدیک شاهد درگیری های درون گروهی باشیم که به نابودی کامل فرقه می انجامد _ فراموش نکنیم آلبانی اشرف ولیبرتی نیست ودست سرکوبگران وشکننجه گران چندان  بازنیست ونمی  زندان برپا کرده ومعترضان  و ناراضیان را به قتل برسانند 

شرایط دولت آلبانی برای ایجاد کمپ 

بعد ازمرگ مسعود رجوی در ژانویه 2015 اوضاع فرقه رجوی سحت بهم ریخته است _ تاکنون حدود 300 نفر از تشکیلات فرقه رجوی جداگردیده که ازاین تعداد حدود نیمی در مکانی زیرنظر کمیساریا  زندگی می کنند 
تشدید خلافکاری های  اعضا درشهرتیرانا باعث گشایش ده ها پرونده سرقت وتجاوز درمراکز پلیس شده است
این مسائل باعث مجوز ساخت کمپ در نزدیکی تیرانا گردیده وبهمین دلیل دولت آلبانی بطور مشر وط با انتقال اعضای فرقه به کمپ جدید موافقت نموده است 
شرط های دولت آلبانی عبارتند از _ 1 _ ایجاد سه ایستگاه شبانه روزی پلیس در کمپ 

2 _  ساخت یک سالن ملاقات زیرنظر مسئولین حقوق بشر آلبانی  برای ملاقات  خانواده های اسیران

3 _ قبول شرط  ملاقات برای خانواده  اعضا ازطرف سران فرقه  وایجاد تسهیلات ویزا برای خانواده های اسیران 
 بنابراین باید در آینده نزدیک شاهد آزادی صدها تن ازاسیران باشیم .آزادی اسیران فرقه رجوی  نزدیک است 

ارشیا ارشادی 2017/12/04 


۱۳۹۶ آذر ۱۰, جمعه

مرگ طاهر احمدزاده عضو تواب فرقه رجوی وسانسور BBC _ صدای امریکا ورادیو فرداطاهر احمد زاده تواب فرقه رجوی که تاپایان زندگی بر پشیمانی خود تاکید داشت 

ارشیا ارشادی و آگاهی رسانی درمورد سانسور رسانه های BBC _ صدای امریکا ورادیو فردا درمورد طاهر احمد زاده   

2017/11/01  ( واکنش _ 165 )


پیش نوشت 
طاهر احمد زاده متولد 1300 درسن 96 سالگی درشهرمشهد درگذشت 
ولی طاهراحمد زاده که بود و چرا مدت زیادی درزمان رژیم پهلوی وحکومت اسلامی درزندان بود ؟ 
کم نویسی ها وسانسورهای بخش هایی اززندگی نامبرده توسط رسانه ها یی چون BBC  _ صدای امریکا ورادیو فردا دلیل این آگاهی رسانی می باشد  

نشست همگانی و تشریحی  اعضای دستگیرشده فرقه رجوی در زندان اوین سال 1361
نفرچهارم  طاهر احمد زاده 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
طاهر احمد زاده از کانون نشرحقایق اسلامی تا عضویت درفرقه رجوی 

از میزان سواد ایشان هیچ دردست نیست طبق مستندات موجود نامبرده در شهرمشهد مدتی در گروه نشر حقایق اسلامی فعالیت می نموده و مدتی هم ازطرفداران علی شریعتی بوده است / مدتی هم بعنوان  هوادار نهضت مقاومت شاپور بختیار فعالیت می نموده است _ ایشان طی سالهای 1326 / 1357 چند بار بطور موقت بازداشت شده است _ آخرین بازداشت ایران در رژیم پهلوی  به سال 57 یازمی گردد که نامبرده  در آبانماه 57 آزاد گردیده است .

احمد طاهرزاده درزندان با گروهک تروریستی آشنا می گردد و پس ازخروج اززندان به تور فرقه رجوی می افتد 
احمد طاهرزاده درحالیکه کوچکترین سواد ودانشی ندارد متاسفانه توسط دولت آقای بازرگان به عنوان نخستین استاندار خراسان  منصوب می گردد ( ؟ ! ) 

مسعود رجوی خائن معدوم پس ازفرارازایران وتشکیل شورای دست ساز درکشورفرانسه طاهر احمد زاده را به عضویت شورای خود در آورد وتلاش کرد تا اورا ازایران خارج نماید ولی  این طرح شکست خورد وطاهر احمدزاده دستگیر گردید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نزدیکی طاهرزاده با گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین اما ازدیدگاه مسئولین پنهان نیست _ گروهک تروریستی رجوی تلاش می کند بهر صورت وارد چرخه قدرت شود ازجمله بنابرخاطرات زنده باد سحابی مسعود رجوی معدوم درابتدا تقاضای شهردار تهران  وسپس عضویت درشورای انقلاب رامطرح می کند که هردو سهم خواهی آن تبهکار با مخالفت مواجه می گردد
 بنابر مستندات موجود طاهراحمد زاده پس اررسیدن به استانداری خراسان مقدار قابل توجهی اسلحه ومهمات دراختیار فرقه رجوی قرار می دهد 

شناسنامه های جعلی وتقلبی طاهر احمد زاده واصغرناظم همسر منیره رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

با کناررفتن دولت بازرگان احمد زاده نیز برکنار می شود _ درانتخابات اولین دوره مجلس شورا احمد زاده بعنوان کاندید فرقه رجوی ازمشهد معرفی می گردد که رای نمی آورد ونمی تواند وارد مجلس گردد
 دراین انتخابات فرقه رجوی باتمامی توان خود وارد عرضه گشته ودرشهرهای بسیاری کاندید معرفی می کند که با بی اعتمادی وبی محلی ملی روبرو گشته و علیرغم تبلیغات سنگین نمی تواند حتی یک نماینده وارد مجلس بنماید 

مسعود رجوی معدوم  آنقدر تشنه رسیدن به قدرت است که درفاصله میان دور اول ودوم درشهر رشت اعلام می کند : برای ما بدست آوردن حتی یک کرسی درمجلس مهم می باشد !

نزدیکی طاهر احمد زاده بافرقه رجوی درسال 58 به عضویت رسمی ایشان درفرقه منجرمی گردد 
 پس ازاعلام فاز نظامی در28 خرداد 1360 طاهر احمد زاده در خانه های تیمی فرقه مخفی  می گردد و درسال 1361  هنگامی که قصد داشته با مدارک جعلی ازایران خارج گردد دستگیر می شود 


شناسنامه جعلی منیره رجوی بانام تقلبی پروین بهمنی _ این زن به اتفاق همسرش با مدارک جعلی قبل ازفرارازایران دستگیر می گردند  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گرچه احمدزاده بلافاصله پس ازدستگیری تواب شده وازنزدیکی با فرقه رجوی برائت جسته و اقدامات این گروه تروریستی را محکوم ومردود می شمارد ولکن پرونده او بسیار سنگین است / تلاش برای تهیه اسلحه ومهمات  وتحویل آن به فرقه رجوی باعث می گردد که نامبرده دردادگاه محکوم به تحمل 20 سال زندان گردد 

طاهر احمد زاده درسال 1380 اززندان آزاد گشته وتا زمان مرگ همچنان برتوبه نامه خود درنفی جنایت ها وخیانت های فرقه رجوی پای بند ومتعهد مانده است 

طاهراحمدزاده  درتربیت فرزندان خود نیز موفق نبود چراکه دوتن ازپسرانش جزو گروهک های خشونت گرا وتروریستی زمان پهلوی ویکی از آنها هم عضو فرقه رجوی بود که هرسه درراه هیچ وپوچ جان باختند 


نامه نگاری های طاهر احمد زاده با مسعود رجوی معدوم درزمان عضویت در فرقه 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مرگ طاهر احمد زاده و سانسور رسانه های وابسته وغیرحرفه ای 

 طاهر احمد زاده درتاریخ نهم آذر96  درشهرمشهد ودرسن 96 سالگی فوت می نماید 
 رسانه هایی چون BBC / صدای امریکا و رادیو فردا مرگ نامبرده را چنین آگاهی رسانی می نمایند : احمد طاهرزاده فعال ملی _ مذهبی  درگذشت ! 
گرچه احمد زاده دربرهه ای اززندگی خود یا ملی گراها ومذهبی ها نزدیک بوده است ولیکن حقیقت  نزدیکی / عضویت وفعالیت  طاهر احمد زاده درفرقه تروریستی رجوی را همه این رسانه ها سانسور کرده واز کنار علل دستگیری ومحاکمه وزندانی شدن نامبرده یه سادگی گذر کرده اند !

پیشنهاد من به گردانندگان این رسانه ها این است که : ای شیادان نادان گویا فراموش می کنید که اکنون دوره شتاب آگاهی رسانی و فوران اطلاعات است _ بنابراین شرم کنید و بطور حرفه ای وبدون سانسور وغرض ورزی اخبار راتنظیم ومنتشر کنید که اینگونه اقدامات ابلهانه وکودکانه تنها باعث ریزش محاطبان  شما خواهد شد 
 امروزه هرشهروند یک خبرنگار وجستجوگراست که به منابع سرشار اطلاعاتی دسترسی دارد پس :
 سعی کنید درکناربهره وری  ازمزدوری کمی هم  حرفه ای باشید 


طاهر احمدزاده توابی که تا آخرعمر به توبه نامه خود وفادار بود 

طاهراحمدزاده پس ازدستگیری درسال 1361 تواب نامه امضا کرد وبااینکه اتهام سنگین مسلح کردن فرقه رجوی را درپرونده خودداشت ولیکن ازآنجا که با برخی ازسران نظام نزدیکی ودوستی داشت تنها به تحمل زندان محکوم گردید 
از آنجا که بعد از آزادی اززندان نه تنها هیچگونه فعالیتی برای فرقه رجوی نداشته وخیانت ها وجنایت های آنها را محکوم ومردود شمرده است بنابراین تواب نامه ایشان واقعی بوده است واین درحالی است که برخی از توابان فرقه رجوی ازجمله علی صارمی علیرغم امضا کردن تواب نامه همچنان برای این فرقه فعالیت می نموده که پس ازچندبار دستگیری ومحاکمه وزندان متاسفانه به مرگ محکوم گردید 

شکست فرقه رجوی درجذب افراد معروف 
پس ازبازتاسیس این فرقه درسال 1358 یکی ازشگردهای این فرقه جذب افراد معروف وشخصیت ها بوده است 
برای نمونه سران این گروهک سعی کردند تا محمود طالقانی رافریب دهند وبهمین دلیل مرتب پدر پدر می کردند و شعار رهبرحمینی ورئیس جمهور طالقانی سرمی دادند که آقای طالقانی با هشیاری ازدام آینها گریخت واجازه نداد ازاو سواستفاده نمایند


مرگ آقای طالقانی و اکنش رجوی نشان طاهر احمد زاده 
پس از مرگ آقای طالقانی طاهراحمد زاده که عضو فرقه رجوی بود در آئین بزرگداشت ایشان سحنانی  را برزبان آورد که عضویت اودرفرقه رجوی را علنی نمود _ ابشان درآن مراسم گفت : پدر طالقانی مظهرمبارزه با ضد استعمار و استثمار بود_ بابد به صراحت اعلام کنم  انقلاب بطور جدی درمعرض خطر قرارگرفته است !
سخنانی که با واکنش آقای خمینی روبروگردید 
 اینگونه سحنان کپی برداری شده ازسحنان مسعود رجوی معدوم بود که بارها به دلیل عدم موفقیت وشکست  درسهم خواهی برزبان رانده بود _ ردپای سحنان طاهراحمد زاده را می توان همچنین درنامه های ردوبدل شده او با مسعود رجوی خائن به روشنی پیدا گرد /

دامگذاری فرقه رجوی برای جذب افراد وشحصیت ها 
فرقه رجوی ازبدو بازتاسیس  درسال 58 تلاش کرد ضمن فریب وجذب دانش آموزان کم دانش وتجربه ودانشجویان شخصیت های سیاسی راهم به دسیسه ونیرنگ جذب گروه خود نماید 
دعوت ازشخصیبت هایی چون مهدی بازرگان _ استاد شجریان _ داریوش اقبالی _ غلامحسین ساعدی ووو همگی باشکست مواجه گردید واین افراد جملگی دست رد برسینه سرکرده این فرقه زدند 
گرچه مسعود معدوم موفق شد  درسال 1360 دربرون مرز  گروهی ازشخصیت ها رافریب داده وگرد خود جمع نماید ولی این افراد باتجربه چون ازشگردهای رهبر فرقه آگاه شدند خیلی زود از آن شرور فاصله گرفتندوشورای قلابی اش را ازهم پاشیدند

نتیجه
کوله بار خیانت ها وجنایت های فرقه صاحب مرده رجوی آنقدر سنگین است که هرکس  حتی اگر سطح هوشی درحد سوسک داشته باشد ازمناسبات مافیایی این فرقه متلاشی می گریزد _ طبق آمارها از سال 1360 تاکنون دست کم بیش از2000 نفر که فریب این فرقه راخورده واسیر شده اند ازمناسبات وتشکیلات این فرقه درعراق و فرانسه و...  فرار نموده اند 
خلاصه اینکه گرچه طاهر احمد زاده مدتی فریب فرقه رجوی را خورد ولیکن با آگاهی ورهایی واقعی ازاین فرقه جدا گردید وبعد 
فوت نمود که این خود جای تامل دارد _ یادش گرامی باد 


ارشیا ارشادی نویسنده وپژوهشگر 
2017/12/01