۱۳۹۴ آذر ۷, شنبه

به گروگان گیری فرقه رجوی درعراق جهت فراری دادن 70 تبهکار _ آدمکش وافراد تحت تعقیب مخفی شده درلیبرتی پایان دهید

 به گروگان گیری فرقه رجوی جهت فراری دادن 70 جنایتکار تحت تعقیب مخفی شده درلیبرتی پایان دهید ارشیا ارشادی   2016/11/26 

مقدمه _ بنا برگزارش دستگاه قضایی عراق حدود 70 نفر از سران فرقه رجوی مخفی شده درکمپ آوارگان لیبرتی تحت تعقیب قرارداشته وحکم و دستگیری آنها صادر گردیده است _ طی 4 سال گذشته سران فرقه رجوی تصمیم داشتند این جنایتکاران را با نام ومشخصات قلابی  درلابلای افراد بدنه تشکیلات ازعراق به آلبانی وآلمان وامریکا قاچاق نمایند که خوشوقتانه جلوی این خلافکاری تاکنون مسدود مانده بوده  و سران این فرقه موفق به فراری دادن افرادی چون زهرا ملک محمدی با هشیاری دولت عراق نگردیده اند _ نگارنده مشغول تنطیم لیست نام ومشخصات این جنایتکاران است تا نسبت به آنها آگاهی رسانی گردد _ دراین نوشتار نام ومشخصات واتهامات تعدادی از این افراد تحت تعقیب به آگاهی همگان خواهد رسید _ درادامه به تحصن خانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ لیبرتی خواهم پرداخت .


گروگان گیری نزدیک به دوهزار نفر جهت فراری دادن این 70 تروریست توسط فرقه رجوی 

حدود دوهزار نفراعضای فرقه رجوی ساکن کمپ آوارگان لیبرتی را می شود به سه 4 گروه مشخص تقسیم بندی نمود

گروه یکم _  اسیران جنگی ایران درزمان جنگ عراق _ ایران 
 تعدادی از افراد اسیر فرقه رجوی را اسیران جنگی تشکیل می دهند _ این اسیران که جزومفقودین زمان جنگ محسوب می گردند بدلیل وجود  فشار ها وسرکوب ها ی گسترده درزمان جنگ درمحل های نگاهداری اسیران جنگی بطور کاملا غیر قانونی توسط اعضای فرقه رجوی تحت فریب قرارگرفته وبه کمپ های این فرقه منتقل  و درتار عنکبوتی فرقه رجوی اسیر شده اند


گروه دوم _ ایرانیان ربوده شده از کشورهای همجوار ایران به بهانه اعزام به اروپا توسط فرقه رجوی 

گروه دوم را این فریب خوردگان تشکیل می دهند که دریک آدم ربایی تشکیلاتی از کشورهایی چون پاکستان _ ترکیه وکشورهای عربی خلیج پارس ربوده شده وپس از ورد به اشرف درتله مناسبات تشکیلاتی  فرقه رجوی گیر افتاده اندگروه سوم _ازاعضای قدیمی وخانواده تروریست های معدوم شده دردهه شصت درایران 

 این گروه درواقع تعداد قابل توجهی از اسیران فرقه رجوی را تشکیل می دهند _ عموم این افراد کهنسال وپیر وفرتوت ودرنوبت مرگ قرار دارند و فرقه رجوی ازاین کهنسالان فقط بعنوان  سیاهی لشگر  استفاده می کنند _ تعداد قابل توجهی از زنان دراین گروه را زنان حرمسرا تشکیل می دهند _ پیرمردهایشان با عصا راه می روند وزنان مسن نیر بیمار و بستری هستند _ این گروه گرچه  درجنایات فرقه رجوی درقالب یک عضو نقش وسهم داشته ودارند ولیکن احتمال دارد  بطور مستقیم درجنایات وترورها دست نداشته اند .


گروه چهارم _ فرماندهان ترور _ جاسوسان خائن واطلاعات فروش _ شکنجه گران وبازجویان فرقه 

این عده دقیقا همانهایی هستند که تحت تعقیب دولت عراق وایران قراردارداشته ودارای پرونده های قطوری از جنایت وخیانت می باشند افرادی چون >>>  عباس یاوری _ مهدی واقف _ رقیه مشهدی آقا ( پارسایی )_  صدیقه حسینی _ زهره اخیانی  _ محمد سادات دربندی _ مجید عالمیان _ حسن عزتی _ محمد علی جابرزاده انصاری _ بهرام جنت صادقی _ محمد باقر شعبانی _ حمید یوسفی _ مهدی برائی _ حجت بنی عامری _ اسد الله مثنی _ حسین ابریشمچی ( به سزای اعمالش رسید ) _ زهرا ملک محمدی _ فرزانه میدانشاهی _  جواد خراسان و  مهوش سپهری ( قاچاق شده با نام مستعار به فرانسه ) _ فرشته شجاع ( نام مستعار ) _ عباس صنوبری _ لیلی سعادت _ حسن محصل _حسن نظام الملکی _ مهدی ابریشمچی ( بانام مستعار بهمن تهرانی قاچاق شده ) محمد محدثین (  قاچاق شده )  که سران فرقه رجوی با جدیت بدنبال فراری دادن این افراد تحت پیگرد درعراق هستند  ....>>>  این لیست به مرور کامل  خواهد گردید ..........


خاطرات یکی از صدها شکنجه شده توسط فرقه رجوی دراشرف  <<<<<<<<<<<<<<

از افراد یاد  شده تعدادی با مشخصات مستعار از عراق قاچاق شده اند و لی بقیه همچنان در لیبرتی هستند 

درواقع همه زمینه های اخراج و  انتقال اعضای فرقه رجوی از  عراق مهیاست ولی سران فرقه رجوی تلاش می کنند 70 تروریست  تحت تعقیب راهم لابلای منتقل شده گاه به خارج قاچاق نمایند  _ و از آنجا که این افراد طبق قوانین کمیساریا تحت تعقیب هستند و لذا پناهنده محسوب نمی شوند فرقه رجوی به همین بهانه درراه انتقال بقیه سنگ اندازی می نماید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

بنابراین افراد مستقلی  که بدنبال خروح بدنه فرقه رجوی از عراق هستند باید توجه کنند که  درکنار درخواست  انتقال این افراد تقاضای دستگیری ومحاکمه  70 تروریست تحت تعقیب مخفی شده درلیبرتی راهم ضمیمه نمایند  چرا که این دوموضوع کاملا بهم مربوط  وگره خورده است .

از تحصن خانواده های اسیران فرقه رجوی با درخواست ملاقات فرزندان اسیرشان حمایت کنیم 

اخبار تحصن خانواده های اسیران توسط بنیاد خانوادگی سحر   <<<<<<<<<<<<<طی چند ماه گذشته حدود 50 تن از خانواده های اسیران فرقه رجوی به عراق سفر نموده وبا تحصن درمقابل کمپ آوارگان لیبرتی درخواست ملاقات با اعضای خانواده های محصور شده خود دراین کمپ فرقه را دارند 

متاسفانه طبق معمول همیشگی سران فرقه از ترس جداشدن اعضای خود بعد از کوچکترین تماس از انجام این درخواست ممانعت بعمل می آورند _ اعضای اسیر درفرقه رجوی به گواه هزاران سند وصدها شاهد درزمره محروم ترین زندانیان درجهان بشمار می روند _ 
ازسویی دیگر کمیساریا ی سازمان ملل وصلیب سرخ ویونامی نیز هیچگونه کمکی به این خانواده ها دراین راستا نمی نمایند

دراینجاست که تلاشگران ومدافعان مستقل حقوق بشر باید پای به میدان بگذارند و از خواست انسانی  این خانواده ها حمایت وپشتیبانی نموده واین بست نشینی را منعکس نمایند _ طبیعی است که سازمان های قلابی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان حقوق بگیر سیاسی  انگلیسی عفو بین الملل و امریکایی  دیده بان حقوق بشر چشم خودرا به روی این محرومیت های اعضای فرقه رجوی ودرخواست خانواده ها برهم بگذارند همچنانکه به تحصن سه ساله صدها تن از خانواده ها درجلول کمپ مخوف ساقط شده اشرف واکنشی نشان ندادند _ چرا که میزان ونوع دفاع این سازمان های قلابی به دلارهایی است که فرقه رجوی وعربستان واسرائیل وامریکا به حساب آنها واریز می نماید و موضع گیری این مدافعان قلابی هم حقوق بشری نیست و سیاسی است _ بنا برشواهد موجود فرقه رجوی هرماهه بخشی از دلارهای مزدوری برای صدام را به حساب سازمان عفو بین الملل  واریز می نماید _ این سازمان حقوق بگیر تاکنون ده ها اطلاعیه سیاسی  درحمایت از دجال گری های این فرقه صادر کرده استبنابراین از درخواست انسانی " فرصت ملاقات " خانواده های اسیران فرقه رجوی درعراق ( کمپ لیبرتی ) پشتیبانی کرده واز کمیساری سازمان ملل درامور پناهندگان مستقر درکمپ تقاضا می کنیم دست سران فرقه رجوی را از سرنوشت  وآینده این هستی باختگان کوتاه نماید ........

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان دفتخاری ونمادین قربانیان فرقه تروریستی رجوی درایران 
2015/11/27

۱۳۹۴ آذر ۳, سه‌شنبه

هشدار به مسئولین دولت فرانسه : قلب تروریسم دراروپا درکالبد قلعه تروریستی فرقه رجوی در حومه پاریس می تپد

هشدار به مسئولین دولت فرانسه : قلب تروریسم دراروپا درکالبد قلعه تروریستی فرقه رجوی درحومه پاریس می تپد 

ارشیا ارشادی  2015/11/22 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ازبست نشینی اعضای حانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ آورگان لیبرتی پشتیبانی  کنیم _ اعضای فرقه رجوی از محروم ترین زندانیان درجهان هستند                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                      

مقدمه _  درتاریخ 13 سپتامبر 2015 همزمان دربیروت وپاریس سلسله انفجارها وحملات تروریستی رخ داد که درنتیجه آن نزدیک به 170 نفرکشته وده ها تن مجروح گردیدند _  گروه تروریستی اسلامی داعش مسئولیت هردو حادثه را بعهده گرفت 
طی چهارسال گذشته منطقه خاورمیانه دستخوش ناامنی وتروریسم گردیده واکنون این خطر وارد اروپا گردیده شده و درحال گسترش می باشد _ مسئولین فرانسوی ضمن اعلام حالت فوف العاده قول مبارزه با تروریست ها را می دهند _ حال ببینیم مسئولین کشورهای اروپای تاچه حد در انجام قول وقرارهای خود صادق هستند ؟ 

فرانسه پایگاه قدیمی ولانه خشن ترین تروریست ها از دیروز تاکنون .

در مرداد 1360 مسعود رجوی وابوالحسن بنی صدر با بکارگیری عوامل نفوذی خود درنیروی هوایی یک فروند هواپیمای سوخت رسانی راسرقت کرده وبه فرانسه گریختند و درست ازهمین زمان مرکز فرماندهی تروریستی  از داخل ایران به فرانسه منتقل گردید _ طی سال های 1981 / 1986 از داخل همین خاک فرانسه وپایگاه تروریستی اوور _ سورواز ( مرکز فرماندهی ) ده ها اقدام خشونت بار ازجمله ترور _ بمب گزاری _ خمپاره زنی _ انتحاری_ انفجار لوله های انتقال نفت _ ترور مرزبانان انجام گردید که درنتیجه آن دست کم 12000 نفر از مردم ایران جان باخته وصدها نفر مجروح ومعلول گردیدند _ جالب اینجاست که تمامی این جنایات زیر نظر دولت های وقت فرانسه وسازمان های اطلاعاتی  آن کشور انجام گردیده است .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


چرا فرقه تروریستی رجوی یک سازمان سیاسی نیست _ بهزاد علیشاهی  ( گزارش آگاهی بخش  رسان آقای بهزاد علیشاهی عضو سابق فرقه تبهکار رجوی ) _ قسمت  یکم ودوم >> درباره شکست دسیسه های فرقه تبهکار رجوی درمورد افشاگری های مهم بهزاد علیشاهی علیه این باند تبهکاری  در آینده خواهم نوشت .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& گستردگی جنایات به اندازه ای زیاد بود که نهایتا درسال 1986 دولت وقت فرانسه مسعود رجوی  ودیگر سران فرقه را بعنوان  یک " خطر امنیتی علیه منافع ملی  تشخیص داده و پس از لغو پناهندگی انها حکم ترک این تروریست ها راصادر نمود _
از سال 1986 مرکز فرماندهی ترور به خاک عراق منتقل گردید .

پس ازحمله امریکا وانگلیس به عراق درسال 2003 که منجر به سقوط رژیم بعث گردید _ مریم قجر تروریست با حدود 200 نفر ازمحافظان ونوکروکلفت های خود به اردن گریخت واز آنجا با تلاش فراوان ومتاسفانه توانست دوباره وارد  مرکز تروریستی فرانسه ( اوور ) گردد _ نقشه فرقه رجوی این بود که بتواند کلیه سران فرقه را از عراق قاچاق ووارد فرانسه نماید _ درسال 2003 پلیس FBI به دستگاه امنیتی فرانسه هشدار داد که فرقه رجوی درحال تاسیس یک خانه تروریستی  می باشد که درنتیجه درتاریخ 17 ژوئن 2003 تعداد 1300  پلیس ضد تروریستی فرانسه به ده ها خانه تیمی این فرقه درپاریس ازجمله مرکز تروریستی " اوور " حمله نمودند  که درنتیچه آن  مریم قجر و  160 نفر دیگر نیز با دست های بسته روانه زندان گردیدند _ این عملیات ضد تروریستی "  تئو " نام گرفت _  پلیس فرانسه دراین حمله  ده ها کامپیوتر + 7ملیون دلار + 165هزار یورو پول کثیف _ ده ها اسلحه انفرادی _ نقشه وکروکی سفارت خانه های ایران جهت اعمال تروریستی +  نام ونشان ونقشه محل سکونت اعضای سابق ومنتقدان فرقه رجوی جهت ترور_  یک مرکز جعل سند با صدها گذرنامه جعلی _صدها  بسته قرص های سیانور ووو...... بدست آورد .
 پس از زندانی شدن تروریست ها رهبر فرقه جهت تحت فشارقراردادن دولت فرانسه دستور خود سوزی تشکیلاتی فدائیان فرقه " را صادر نمود که درنتیجه 20 عنصر فریب خورده تشکیلاتی دست به خودسوزی زدند _ این اقدام تروریستی دو کشته ( نداحسنی وصدیقه مجاوی ) و چندین معلول بجای گذاشت _ حدود یکماه بعد باز داشت شدگان به قرار وثیقه های سنگین بطور موقت آزاد گردیدند _ پرونده  تئو طی 12 سال گذشته همچنان گشوده است وبنا برگزارش دستگاه قضایی فرانسه تعداد 29 نفر دیگر دررابطه با پولشویی  درکشورهای المان _ لوکزامبورک _ بلژیک وترکیه تحت تعقیب قرارگرفته ودستگیر شده اند 
پرونده تئو همچنان گشوده است ونتیجه رای نهایی آن هنوز صادر نشده وبنظر می رسد علیرغم هزینه های کلان فرقه رجوی دراین مورد درنهایت رای محکومیت سران این فرقه ( مریم قجر ومهدی ابریشمچی بانام مستعار بهمن تهرانی ) به زودی صادر گردد _ طی سالهای 2013/2014/2015 مریم قجر تروریست و بهمن تهرانی تقلبی بارها جهت بازجویی به دادگاه های فرانسه احضار گردیده اند _  
حمله 2003 به پایگاه های تروریستی فرقه رجوی  چشم جهانیان ومردم فرانسه  را به روی واقعیت های حضور تروریست ها درقلب فرانسه بازنمود  و ازاین تاریخ اروپائیان بیش از پیش تحرکات این گروه تروریستی را زیر نظر قراردادند .
 اخطار اروپائیان به فرقه رجوی دردادگاه " پوئک " 
سران فرقه رجوی بعد از حمله ضد تروریستی ژوئن 2003 تلاش کردند با بکارگیری دلار های مزدوری صدام ده ها وکیل امریکایی _ اروپایی را به خدمت بگیرند تا بتوانند به دروغ  قول وتعهد بدهند که بعد از تحویل دادن سلاح  خشونت گرایی وتروریسم را کنار نهاده اند ( ! ) _ درنتیجه درمراحل دادگاه پوئک درانگلیس درسال 2008 مسعود رجوی _ مریم قجر وافرادی چون رقیه مشهدی آغا _ صدیقه حسینی بطور غیر حضوری با ویئوو کال دراین دادگاه حاضر شده وضمن اظهار ندامت وتاسف از گذشته نکبت بارخود قول وتعهد دادند  که از عملیات تروریستی  وخشونت گرایی  فاصله بگیرند  وباچنین تعهد هایی دادگاه پوئک خروج فرقه تروریستی از لیست سیاه را بلامانع اعلام نمود .

طی 12 سال گذشته سران فرقه رجوی با فریب دستگاه های قضایی دولت های اروپایی تلاش رذیلانه ای را دنبال می کنند تا به فاصله گیری از خشونت تظاهر نمایند ولیکن اعمال تروریستی آنها طی این سالها نیر علیرغم قول وقرارها وتعهد ها ادامه داشته است _ ترور دانشمندان هسته ای وافراد مرتبط دراین رابطه درایران _ تشکیل هسته های تروریستی درکشورهای همجوار ومنطقه خاورمیانه  وانجام عملیات تروریستی با کمک وپشتیبانی موساد اسرائیل  ازجمله این اقدامات بوده است 

نزدیکی _ ارتباط وملاقات سران فرقه رجوی درفرانسه با مخالفان اسد _ جبهه النصرت و نمایندگان داعش 

طی سه سال گذشته ملاقات هایی بین مسئولین اطلاعاتی عربستان _  نمایندگانی از مخالفین مسلح حکومت اسد _ نمایندگانی از جبهه النصرت و نمایندگانی از جانب خلافت اسلامی ( گروه تروریستی داعش ) با سران فرقه رجوی درپایگاه تروریستی اوور درفرانسه  صورت گرفته است _ متاسفانه دولت فرانسه علیرغم اینکه از ماهیت و گذشته وحال فرقه رجوی کاملا آگاهی دارد چشم خودرا برروی این دیدارها بسته واز کنار آنها براحتی گذشته است _ دولت فرانسه باید پاسخ دهد که فرقه تروریستی رجوی درانکشور چگونه تعریف شده وازچه حقوقی برخوردار است که می تواند به این سادگی وبدون هیچ مانع وترسی اینگونه به تروریست ها وخشونت طلبان نزدیک شده وبا آنها به گفتگو بنشیند ؟
آیا این چشم برهم گذاشتن های دولت فرانسه تشویق خشونت گرایان  ونوعی  حمایت از تروریسم محسوب نمی گردد ؟
   پایگاه های فرقه تروریستی رجوی دراروپا خطری بزرگ برای امنیت این قاره محسوب می گردند 

 گرچه پایگاه تروریستی اوور ( Auvers_sur_oise)  درفرانسه بعنوان مرکز اصلی تروریسم  دراروپا محسوب می گردد ولیکن این گروه تروریستی درکشورهای  المان _ انگلیس  نیز دارای پایگاه هایی می باشد _ طی یک سال گذشته فرقه رجوی مشغول ساخت یک پایگاه بزرگ درکشور  آلبانی  است که برای تروریست های منتقل شده ازعراق بعنوان یک مرکز ترانزیت عمل می کند و قراراست افراد منتقل شده آلبانی درابتدا توجیه !  شوند و سپس  به دیگر کشورهای اروپایی قاچاق گردند

ساخت کاخ در البانی پیش بینی برای اخراج سران فرقه از فرانسه 
  درشرایط جدید بعد از توافق ایران با جهان   وبا توجه به انجام عملیات تروریستی درپاریس موقعیت وجودی فرقه رجوی سخت متزلزل گشته است و لذا با توجه به نگاه جدید فرانسه درمقابل تروریسم  احتمال جمع کردن این پایگاه واخراج سران فرقه رجوی از فرانسه بسیار بالاست  چراکه دولت فرانسه  بطور دقیق فعالیت های این گروه طی 12 سال گذشته را یر نظر دارد .
و چنین است که سران فرقه رجوی تصمیم به ساخت قرارگاهی همانند " حرمسرای پارسیان " درعراق درالبانی گرفته اند
 چرا منتقل  شدگان ازعراق تروریست های بالقوه خطرناکی هستند ؟ 
 گرچه گروه هایی از منتقل شدگان ازعراق به آلبانی ازاین فرقه جداشده وبازهم تعداد بیشتری جدا خواهند گردید ولی آنها یی علیرغم فرصت های فراری چون  اشرف ( ازسال 2009 ) _ لیبرتی  ( از سال 2011 )  و  آلبانی ( از سال 2013 )  را ازدست داده ومی دهند بی شک درشمار  فدائیان سرکرده فرقه قرار دارند  ولذا این رباط های ناامید هستی باخته  مطاع ارزشمندی برای از دست دادن ندارند و تنها داشته شان زندگی شان است که می تواند به سادگی مورد استفاده برای انجام عملیات تروریستی بکار رود  ولذا این گروه مستعد بی آرزو وبی آینده تروریست های خطرناک بالقوه ای محسوب می گردند که همانند بمب ساعتی  خطرناک هستند  وبهمین خاطر باید به همه مسئولین کشورهای اروپایی مخصوصا مقامات فرانسه هشدار داد 

هششششششششششششدار _ هشدار قلعه تروریستی  فرقه رجوی اوور ( Auvers_sur_oise ) را درگام نخست مبارزه با تروریسم  کنید .

مسئو لین  کشورهای اروپایی ومقامات فرانسه هشیار باشند 
قلعه تروریستی اوور _ یک پایگاه بسیار خطرناک تروریستی است _ تروریست های محصور دراین قلعه وهمچنین گروهی از تروریست های منتقل شده به کمپ آلبانی  که همچنان تحت سرکوب ومحرومیت قرار  دارند می توانند با دستورات تشکیلاتی به تروریست های بسیار وحشی وویرانگر همانند زامبی های اسلامی داعش مبدل گردند _ پس بهوش باشید و دراولین فرصت قلعه مخوف مریم قجر تروریست ( اوور _ سورواز ) را تعطیل و ساکنان این قلعه را که عموما تروریست های تحت تعقیب و خطرناک هستند دستگیر وتحویل دادگاه های رسیدگی به جنایات سازمان یافته دهید

 به امید چهانی به دور از خشونت وجنگ وتروریسم 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان افتخاری ونمادین قربانیان فرقه تروریستی رجوی درایران 
2015/11/24 

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

نگاهی به نامه فرقه رجوی " جنایت لیبرتی محکوم است " و سخنی چند با برخی از امضا کنندگان این نامه

نگاهی به نامه " جنایت لیبرتی محکوم است " وسخنی چند با برخی از امضا کنندگان این نامه 


ارشیا ارشادی  2015/11/20

مقدمه _  بعد از اجرای  نمایش " خونین " حمله به کمپ آوارگان لیبرتی  جمشید پیمان از کارمندان وحقوق بگیران فرقه رجوی که با شیادی خودرا " نویسنده وشاعر ! " جا می زند متنی را که از طرف فرقه رجوی نوشته وتدوین شده است به دست گرفته وبا گردنی کج والتماس کنان با تماس با جامعه ایرانیان تلاشی را دنبال کرده تا " گدایی امضا " نماید _ بنا بر اخباری که بنده دراختیار دارم بیش از 90 درصد کسانی که نامبرده جهت امضا با آنها تماس گرفته به این تلاش فرقه رجوی جواب منفی داده اند ودرنهایت نامبرده این نامه را با 105 امضا بعنوان نامه " ورزشکاران _ هنرمندان ومتخصصین وروشنفکران " درمورد محکومیت جنایت لیبرتی منتشر کرده است که 90 درصد امضا کنندگان را اعضای فرقه رجوی تشکیل داده اند _ نگاهی به دروغ های موجود دراین نامه فرقه رجوی وسخنی با چند تن از افراد مستقل امضا کنندگان نامه مطالبی هستند که بدان خواهم پرداخت ...... 

نخست نامه تحریر شده توسط فرقه رجوی 
نامه فرقه رجوی " جنایت لیبرتی محکوم است "

موارد دروغ مورد ادعا دراین نامه را می توان چنین لیست نمود 

1 _ این حمله توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفته است
  درحالیکه گروه مورد ادعای اولیه  ( جیش المختار ) در گفتگو باسایت السومریه نیوز هرگونه دخالت دراین مورد را تکذیب کرده است تکرار دروغ های فرقه رجوی بدون سند ومدرک فقط یک ادعا محسوب می گردد _ برای روشن شدن چگونگی این ماجرا وعوامل آن باید منتظر گزارش دولت عراق ماند و لذا تا آن زمان هرگونه ادعا دراین مورد قابل استناد نیست .
2 _  شلیک ده ها موشک به کمپ لیبرتی 
 درحالیکه منابع خبری از شلیک 15 تا 25 خمپاره ویا موشک به کمپ گزارش نموده اند _ ادعای شلیک دهها موشک دروغ بزرگ فرقه رجوی است که درسیاهی شب نه تنها تعداد موشک ها را درهوا شمارش کرده بلکه حتی نوع آنرا هم مشخص نموده است !
اگر داستان ده ها موشک ( بقول فرقه رجوی بیش از 80 ) درست بود_ اولا _ دیگر اکنون نباید اثری از این کمپ باشد _ دوما _ در کلیه عکس هایی که فرقه رجوی منتشر نموده کوچکترین اثری از تخریب موشکی وجود ندارد وخرابی های نشان داده شده اگر درست باشند نهایت دراثر موشک  آرپی جی  صورت گرفته است که قدرت تخریبی چندانی زیادی با توجه به شرایط چیدمان کمپ ندارد 
عکس های ارسالی فرقه رجوی ازکمپ بعد از ادعای حمله 
آثار شلیک به کمپ با خمپاره انداز آر پی جی

3 _  طی چندسال اخیر براثر توافق نامه های چند جانبه بین المللی ! 
  این جمله  کاملا دروغ است _ چراکه 
اولا _ وجود این افراد درکمپ موقت لیبرتی تنها به دلیل توافق دسامبر 2011 بین دولت عراق ویونامی می باشد 
دوما _ موقعیت تعریف شده این افراد ازنظر قوانین بین المللی تنها " متقاضیان پناهندگی " دریک کمپ موقت ( TTL ) می باشد و آنها ازسال 2006 بدین سو برخلاف ادعای این نامه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ژنو نیستند _ 
 آخرین گزارش کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان درمورد موقعیت ساکنان کمپ  بهترین دلیل این مدعاست 


گزارش سال 2015 کمیساریای سازمان ملل درمورد کمپ لیبرتی  <<<<<<<<<
دراین گزارش کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگانت  به چند نکته اشاره می نماید 

1 _ کمپ لیبرتی یک مکان موقت ترانزیت می باشد ( TTL)
2_ کمیساریال سازمان ملل  درامور پناهندگان ( UNHCR)  و سازمان بشردوستانه سازمان ملل ( UNIMA) درپی آن هستند تا ارراستای اجرای توافق نامه 2011 بین دولت عراق ویونامی بدنبال راه حلی هایی هستند تا ساکنین کمپ را ازکشور عراق بیرون آورند .....

همانگونه که دراین گزارش مشخص است کمیساریا وضعیت حقوقی  این افراد را تعریف نموده واز آنها بعنوان ساکنین کمپ موقت حریه  نام برده است >>>>  resident of the hurriya  TTL <<<<

3 _ مسئولیت این کمپ بعهده امریکا _ سازمان ملل ودولت عراق می باشد ( ! )
 این ادعا هم دروغ است  و حفاظت این کمپ تنها بعهده دولت عراق است وهیچ ربطی به امریکا وسازمان ملل ندارد
4 _  دولت عراق  به فشارهای ارسال سوخت ودارو ومایحتاج عمومی پایان دهد !
 این هم از دیگر دروغهای  فرقه رجوی است _ طی 4 سال گذشته علیرغم ادعاهای دروغ فرقه رجوی دولت عراق نگاهی انساندوستانه ومداراگرایانه بااعضای این کمپ موقت داشته است که جای سپاسگزاری دارد _ اگر دروغ های فرقه رجوی راباور کنیم طی چهارسال گذشته باید همه اعضای این کمپ دراثر سرما وگرما وگرسنگی و بیماری مرده باشند 

  بکارگیری ابزار خشونت و انجام عملیات تروریستی ازجانب هر فرد وگروه و دولت تحت هرعنوان ودستاویز محکوم ومردود است 
  نگاهی به امضاکنندگان این دروغ نامه فرقه رجوی 

نگارنده بعنوان یک نویسنده تلاشگر درجامعه حقیقی ومجازی با بسیاری از شخصیت های مستقل  درجامعه ایرانی ها از دور ویا نزدیک درارتباط هستم _ بنابراین تقریبا تمامی امضا کنندگان ( غیر از نام ها جعلی ودروغین ) درپای این نامه را می شناسم
از بین 105  نفر امضا کننده  تنها  10 نفر از افراد غیر مرتبط با فرقه رجوی ( عضو _ سمپات _ طرفدار ) هستند که عبارتند از >>> منصور اسانلو _ دکتر صدرالدین اللهی _ ناصر انقطاع _ شهرنوش پارسی پور _ بهروز جاوید تهرانی _ پرویز صیاد _ پرویزکاردان _  مسعود نقره کار _  اسماعیل خویی _ اسماعیل نوری علا

بنابراین روی سخن من بااین افراد است

دوستان _ هنرمندان و تلاشگران مستقل 

کشته شدن افراد هیچ انسانی را خرسند نمی کند وبنده هم همانند شما ازاینگونه حوادث متاثر ومتاسفم

تنها توصیه بنده به شما این است که
 اولا _ چون امضای شما باارزش است و خزانه ای از تجربه وآگاهی رابا خود دارد _ لذا این امضا را تنها درپای نامه هایی بگذارید که افراد سالمی آنرا نگاشته باشند
دوما _ افرادی چون جمشید پیمان یک کارمند قدیمی فرقه رجوی است ووظیفه او  فریب دیگران ودرخواست وگدایی امضا برای ادعا های عموما دروغ این گروه منفور تروریستی است
سوما _سعی کنید سطح  اطلاعات _ دانش وآگاهی های خود درباره این فرقه تروریستی را بالابرده وبه روز نمائید _ که بنا بر خاطرات ده ها تن از اعضای سابق این گروه ومستندات موجود مسئولیت کشته شدن این افراد بطور کامل بر دوش سران این فرقه می باشد _ بنابراین اگر از نگاه انسانی  به این ماجرا نگاه کنید _ درخواست برای رفع سنگ اندازی درراه خروج این اعضا از کشور نا امن عراق طبعا باید ضمیمه این نامه شما باشد 
ولی نیست _ چون فرقه رجوی ازشما بعنوان یک ماشین امضا استفاده کرده است 
 پس برای امضای خود ارزش قائل شده و درباره هرنامه ای که تصمیم به امضا دارید کمی تامل وتعمق نمائید 

درپایان بنده هم همصدا باشما  بکارگیری  ترور وتروریسم وخشونت گرایی را محکوم ومردود می شمارم

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر وتلاشگر مستقل حقوق بشر وزنان  2015/11/20 


۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

نگاهی دقیق تر به ادعای خمپاره اندازی به کمپ آوارگان لیبرتی ( اکتبر2015) وسخنان شهرود بهادری آخرین گریخته ازلیبرتی

نگاهی دقیق تر به ادعای خمپاره اندازی به کمپ آوارگان لیبرتی و سخنان شهرود بهادری 

ارشیا ارشادی  2015/11/08 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& مقدمه _ درروز پنج شنبه برخی خبرگزاری ها گزارش نمودند که عوامل ناشناس با شلیک 25 راکت به کمپ آوارگان لیبرتی باعث کشته شده 20 تن ازساکنان کمپ و سه تن از سربازان عراقی محافظ این اردوگاه گردیدند دراین حادثه تعدادی از سربازان عراقی وساکنین کمپ نیز مجروح شدند _ دستگاه تبلیغی ودروغزن فرقه رجوی این رخداد را به همراه اخباری دروغ درجامعه مجازی منتشر کرد _ عراق ضمن تائید این رخداد اعلام کرد درمورد چگونگی این رخداد تحقیق خواهد کرد 
دراین نوشتار تلاش براین است که فارغ از پرده خوانی ها و دروغ افشانی های این گروه تبهکاری علل وچگونگی وچرایی این حادثه مورد بررسی قرارگیرد _ بازخوانی سخنان شهرود وشهرام " بهادری " ازجمله آخرین فراریان از این کمپ موقت موضوع مهم وقابل توجهی است که درادامه بدان اشاره خواهم کرد .

نخست _ ادعای حمله به لیبرتی و اهدافی که فرقه رجوی ازاین مظلوم نمایی و " خون بازی " دنبال می کند .

تا این ساعت  گرچه چگونگی وچرایی این حمله هنوز مشخص نیست ولیکن با توجه به مردود شمردن این حمله توسط گروه مورد ادعای جیش المختار " توسط مسئولین این گروه درگفتگو با سایت السومریه " _ عوامل " ناشناس " همچنان متهم ردیف نخست محسوب می گردند که به قول سران فرقه رجوی عشایر انقلابی عراق ( داعش ) محسوب می گردند ! 

اکنون سران فرقه رجوی با دردهای رنگارنگ وبیماری های مرگ آوری دست وپنجه نرم می کنند ازسویی امریکا وسازمان ملل ودولت عراق به سران این فرقه درپیدا وپنهان فشار می آورند که باید کمپ موقت را دراولین فرصت ترک نمایند _ ازسویی دیگر غیر از کشور آلبانی ( به توصیه امریکا ودرراستای منافع مالی ) کشور دیگری حاضر به قبول ریسک وپذیرش این تروریست های" دندان کشیده " نیست _درهمین شرایط ریزش ها همچنان درهمه سطوح ازجمله منتقلین به آلبانی شدت گرفته است _ موضوع ساخت کمپ در آلبانی وزندانی نمودن وکنترل 800 نفر در آن کشور هم کارساده ای نیست وطبعا سران فرقه نمی توانند این افراد را همانند اشرف ولیبرتی درحصار تشکیلاتی محصور نموده وارتباط آنها رابا خارج ازتشکیلات مسدود نگاه دارند _ در کمپ لیبرتی هم شرایط کاملا بهم ریخته ( سخنان شهرود بهادری ) و کم کم کنترل حدود 2000 نفر ازدست سران فرقه خارج شده است _ ولی این همه درماندگی های سران فرقه رجوی نیست پروسه  قاچاق وخارج نمودن سران وفادار وقدیمی و بازجویان وشکنجه گران وفرماندهان ترور وجاسوسان از عراق هم چندان موفق نبوده است _ جلوگیری از خروج متهمان تحت تعقیبی چون زهرا ملک محمدی توسط مسئولین عراقی بخوبی نشان می دهد دولت ودستگاه قضایی عراق در دستگیری ومحاکمه حدود 70 نفر از افراد تحت تعقیب مخفی شده درکمپ لیبرتی جدی است واین دقیقا درمقابل درخواست فرقه رجوی یعنی " خروج همه افراد "قراردارد ولذا درهمین نقطه است که سران فرقه درپیدا وپنهان سعی می کنند این جنایتکاران را لابلای اعضای بدنه با نام ومشخصات جعلی به خارج از عراق قاچاق نمایند  که خوشوقتانه تا کنون دراین راه بعلت هشیاری عراقی ها موفق نبوده اند _ مسئولین دولت عراق به مسئولین کمیساریا درمورد پرونده این 70 نفر توضیح داده ومدارک کافی ارائه نموده اند و بهمین دلیل کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان بنا به قوانین خود نمی تواند تروریست ها وافراد تحت پیگرد قانونی را بعنوان پناهنده بپذیرد و لذا پرونده این تبهکاران کاملا بلا تکلیف مانده است _ درکنار همه اینها درد بی درمان وشکست ودرماندگی سران فرقه رجوی که دهسال است با نوکری برای اسرائیل وجنگ طلبان امریکایی با توافق 5 + 1 باایران دود شد وهوارفت میخ داغ دیگری است که برچشمان نزدیک به کوری  سران فرقه رجوی فرورفت .....


اگرهمه اینها رادرکنار نفرت عموم ایرانی هاازفرقه رجوی  لیست کنیم آنوقت به نیاز فرقه رجوی جهت یک " خودزنی " برای جلب توجه و مظلوم نمایی وگدایی ترحم دیگران پی خواهیم برد _ حال چه کس وکسانی بهتراز عوامل فرقه رجوی می توانند با نقشه طراحی شده قبلی چندین خمپاره به کمپ لیبرتی پرتاب نمایند ؟ _ جای عشایر انقلابی دراین معادله کجاست ؟
یادمان نرفته که نمایشی و  مشابه بودن این نوع اقدامات ترحم برانگیزوساختگی  در سال 2013 نیزصورت گرفته که بنا برگزارش منابع عراقی قبل از حمله  امادگی _جابجایی وسنگربندی درلیبرتی انجام گرفته است .......


بازخوانی دروغ های ریز ودرشت فرقه رجوی درمورد این حادثه 
یکم _ فرقه رجوی ادعا می کند یک روز قبل ازاین حادثه با بالاآمدن و خرابی  سیستم فاضلاب دراین کمپ آب همه جای این اردوگاه را فراگرفته بود >>>  مدرک فرقه رجوی مربوط به یکروز قبل از حادثه >>>
آب گرفتگی کمپ لیبرتی وبالازدن فاضلاب
 واین درحالی است که درعکس های ارسالی درمورد روز حادثه هیچ اثری ازاین آب گرفتگی و اثرات ناشی از آن وجود ندارد 
 عکس های ارسالی حاصل از رخداد درروز حادثه 
عکس های کمپ بعد از حادثه بدون اثر از آبگرفتتگی
باتوجه به مستندات بالا یکی از دوخبر دروغ است _ بنظر می رسد فیلم آبگرفتگی کمپ ودست وپازدن مزدوران بازنشسته واز رده خارج صدام در فاضلاب لیبرتی درست باشد که دراینصورت با توجه به گستردگی این فاضلاب اگر هم مشکل برطرف شده باشد دست کم باید آثار آن در روز بعد ( روز ادعای حمله ) وجود داشته باشد واین درصورتی است که درعکس های ارسالی فرقه رجوی از کمپ هیچ اثری از روان شدن آب سررفتگی فاضلاب درروز حادثه وجود ندارد .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
برادر خانم پوران مبرهن ( یوسف مبرهن ) سالهاست که درچنگال فرقه رجوی اسیر است وخانواده او هیچگونه خبری از وی ندارند _ یوسف مبرهن جدیدا به کمپ  فرقه رجوی  درکشور آلبانی منتقل شده است 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& دوم _ تعداد کانکس های تخریب شده بنابرادعای فرقه رجوی بیش از 200 و غیرقابل استفاده بیش از 100 عدد  آنهم دراثر انهدام با موشک  ( ! ) 
 بنابر تصاویر بالا کل کانکس های تخریب شده ( کلی وجزیی ) از 30 عدد تجاوز نمی کند _  نوع آسیب دیدگی کانکس ها هرگز نمی تواند بعلت اصابت موشک باشد _  این نوع تخریب ( بنابرعکس ها )  یا تخریب عمدی است ویا قابل باور بودن ترین شکل ممکن  دراثر اصابت خمپاره انداز ویا آرپی جی می تواند باشد 
 سوم _ تخریب 10 سالن ( ادعای فرقه رجوی )
فرقه رجویگرچه  ادعا می کند دراثراین حمله  ده سالن  تخریب گردیده است ولی کوچکترین عکس وسند ومدرکی حتی از خراب شدن یک سالن منتشر ننموده است _ لازم بیادآوری است که سالن به محلی اطلاق می گردد که بنابرکوچکی وبزرگی آن بتوان دست کم 50 تا 100  ویا تعداد بیشتری صندلی در آن جای داد 
چهارم _ کشته شدن 20 نفر دریک محل بنا برادعای فرقه رجوی 
تجمع بین 20 تا 50 نفر دریک محل می تواند نهارخوری _ و یا بازداشتگاه و ویا محل برگزاری عملیات جاری باشد 
پنجم _ درمیان 23 کشته معروف ترین آنها حسین ابریشمچی بازجو _ شکنجه گر واز اعضای تیم تروریستی دهه شصت ( عملیات مهندسی ) می باشد که افراد را پس ازشکنجه می سوزانده اند 
وجود شکنجه گر حسین ابریشمچی درمیان کشته شدگان می تواند دوعلت داشته باشد _ نخست اینکه نامبرده درزندان کمپ مشغول شکنجه ناراضیان بوده است ودوم اینکه مرگ نامبرده دراثر یک تصویه حساب درون گروهی بوده وهیچ ربطی به این حادثه نداشته است _ یاد اوری کنم که در عملیات تخلیه خونین اشرف در شهریور 92 نیزبیش از 20 نفر بادست بند درزندان کمپ اشرف زندانی بوده اند  که به محوطه اورده شده واعدام گردیدند از جمله یکی  اززنان حرمسرا بنام زهره قائمی .
ششم _ کسانی که طوطی وار ادعاهای فرقه تبهکار رجوی راباور وتکرار می کنند به این سئوال پاسخ دهند که چرا درپی چند ادعای اصابت موشک به کمپ لیبرتی به هیچ یک از سران فرقه رجوی آسیبی نرسیده است ؟ آیا آنها در پناهگاه های زیر زمینی مثل قرارگاه 49 دراشرف  زندگی می کنند ؟ 


فرقه رجوی از خودزنی  ( خمپاره زنی ) به لیبرتی چه اهدافی را دنبال می نماید ؟
1__ مظلوم نمایی و  برانگیختن احساس ترحم دیگران 
  وقاحت وبی شرمی ودروغگویی از پایه های ایدئولوژیکی سران فرقه رجوی است _ بنلبراین این تبهکاران تلاش می کنند برای سرپوش گذاشته بر جنایات وتبهکاری های خود هرچند وقت یک بار برای جلب ترحم ومظلوم نمایی ومطرح کردن نام خود بهربهانه  درجامعه حقیقی وحقوقی بلوا وجنجال سازی ونمایش های تکراری وبی مخاطب وتماشاچی برگزار نمایند_ هدف ازاینگونه اقدامات این است که بگویند ما همچنان هستیم ! 
2 _  تلاش برای فراری دادن 70 نفر مخفی شده وتحت تعقیب درکمپ لیبرتی 
سران فرقه رجوی خوب می دانند با خارج شدن افراد بدنه نوبت به تحویل افراد تحت تعقیب به دستگاه قضایی عراق فرار می رسد و لذا پس از شکست های تلاش های پشت صحنه وعدم موفقیت بااین پرده خوانی ها ونمایش های خونین فکر می کنند می توانند دولت عراق وکمیساریا را تحت فشارقراردهند 
3 _ قربانی کردن افراد بدنه برای بهره برداری سیاسی از جنازه ها
درمیان افراد ساکن کمپ گروهی از اسیران جنگ ایران وعراق وگروهی هم از ربوده شده گان به بهانه وفریب فرستادن به اروپا قراردارند که این افراد ازکشورهایی چون ترکیه _ پاکستان و برخی از شیخ نشین های خلیج پارس مورد فریب قرارگرفته وربوده شده اند _ رجوی به اینگونه افراد گرچه نیازی ندارد ولیکن رسیدن پای این افراد به خارج از عراق به احتمال زیاد باعث فرار آنها خواهد گردید ولذا سران فرقه تصمیم دارند اینگروه رابعنوان سپر گوشتی درلیبرتی به کشتن دهند .
4 _ ماجرای 313 فدایی فرقه درلیبرتی و به کشتن دادن انها 
 مسعود رجوی مفلوک ومعدوم سالها پیش تحت تاثیر از یک داستان مذهبی اعلام نموده که برای من 313 نفر کافی است و همیشه همه از این افراد بعنوان لشگرهای فدایی  نام برده است و چنین فریبکاری ها وشیادی هانشان می دهد که او تصمیم داشته پایان کامل وجود فرقه درعراق رابصورت خونین رقم بزند ولذا ته مانده های ذوب شده درخودرا درعراق به مسلخ مرگ بفرستد _ گرچه تاکنون به همین بهانه بیش از 150 نفررا به کشتن داده است ولیکن ممکن است درصورتی که نتواند افراد تحت تعقیب را ازعراق فراری دهد آنها را هم با چنین نقشه هایی  تحت نام دروغین حمله به لیبرتی به کام مرگ بفرستد 


ادعای حمله به لیبرتی وواکنش های ساختگی ودروغین ازطرف فرقه رجوی
درنمایش اخیر خودزنی کم ترکسی تحت تاثیر قرارگرفت وآنها یی هم که واکنش نشان دادند سرکرده فرقه را عامل اصلی این حادثه معرفی نموده وخواهان بیرون کشیدن بقیه از عراق شدند _ واکنش سرد وبی محلی ایرانی ها به این نمایش باعث شد دستگاه تیلیغی ودروغزن فرقه رجوی دست به جعل ده ها بیانیه قلابی ازجانب  منابع معجول بزند _ گستردگی  این انتشار نامه های جعلی خودبهترین دلیل عدم واکنش  وبی محلی ایرانی ها به این نمایش تکراری ودروغین می باشد 
 تکرار ادعاهی فرقه رجوی ازجانب اعضای نیمه بریده این فرقه تبهکار تروریستی 
 تعداد اندکی از اعضای نیمه بریده فرقه رجوی با تکرار ادعاهای دروغ این فرقه نیروهای ایران را همانند فرقه رجوی دراین نمایش دخیل دانشته اند _ طبیعی است که این ادعا دروغ وجعلی وساختگی است چراکه  حکومت ایران  تمامی این اسیران ( غیرازسران ) را مورد عفو وبخشش قرارداده وطی 20 سال گذشته بیش از 1000 نفر که توانسته اند از این فرقه فرارکنند تحت نظر سازمان صلیب سرخ  به ایران بازگشته وبدون هیچ مشکلی به زندگی طبیعی خود مشغولند _ بنابراین اینگونه ادعا های فرقه رجوی  مسخره وخنده دار وبه دور از واقیقت بوده  وتکرار آن توسط افراد نیمه بریده نشان از تداوم دلبستگی این افراد به شکل های متفاوت به این فرقه می باشد.

 نامه کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان درمورد اخرین وضعیت افراد کمپ لیبرتی 2015
آخرین گزارش کمیساریا از وضعیت ساکنان کمپ موقت لیبرتی

 نکات مهم دراین نامه عبارتند از 
A_   کمپ لیبرتی یک  مکان موقت ترانزیت می باشد ( TTL) _ یعنی مریم قجر تروریست دلال محبت خفه بمیر واین قدر درخواست های مسخره وابلهانه  ات را تکرار نکن 
B_ کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان ( UNHCR) و سازمان بشردوستانه سازمان ملل  عراق ( UNAMI)بدنبال راه حلی هستند که بتواند ساکنان کمپ حریه راازعراق بیرون آوردند 
C_ کمیساریا ازکشورهای بیشتری تقاضا می کند که این ساکنین را بپذیرند 
D_ تاکنون 900 نفر منتقل شده و200 نفر درنوبت انتقال هستند ( تعداد افراد درحال حاضر2160 نفر ) 
 دراین گزارش کلمه کمپ موقت ترانزیت ( TTL) چند بارتکرارشده است وبرتلاش فوری برای اخراج  این افراد ازعراق تاکید گردیده است 
 واین درحالی است که مریم قجر تروریست با وقاحت وبی شرمی  همچنان تقاضای تغییر این کمپ به کمپ دائم پناهندگی و مسلح کردن افراد کمپ ادامه می دهد _ درتقاضاهای مریم قجر تروریست هیچ درخواستی برای انتقال فوری این افراد وجود ندارد ! 


چرا افراد ساکن کمپ لیبرتی در پذیرش خطرات ناشی از دسیسه های سران فرقه تا حدودی  نقش دارند ؟

بنا برگزارش ها وامارهای موجود پس ازشروع  بست نشینی  خانواده های قربانیان اسیر فرقه رجوی در مقابل قلعه مخوف اشرف ( 1389/1392) تا همین ده روز پیش ( آبان 1394)  حدود 100 نفر ازاسیران فرقه رجوی با شهامت وجسارت وعلیرغم همه موانع وسدها وفشارها توانسته اند از کمپ سقوط کرده اشرف و کمپ موقت لیبرتی فرار کنند که آخرین 7 نفر گریخته ازلیبرتی اسماعیل فلاح رنجکش و شهرود وشهرام بهادری می باشند (نام 4 نفرهنوز اعلام نگردیده است ) .
بنابرخاطرات اعضای گریخته فرار از کمپ لیبرتی علیرغم همه خطرات آسان تراز کمپ اشرف می باشد چراکه برخلاف کمپ فراموش شده اشرف نمایندگان  یونامی _ کمیساریا و صلیب سرخ به کمپ لیبرتی رفت وآمد هفتگی دارند و لذا کسانی که تصمیم به فرار بگیرند باکمی هشیاری براحتی می توانند ازکمیساریا برای جدایی وفرار کمک بگیرند ( نمونه آقای قربانغلی حسین نژاد )  ولی براستی چرا این اسیران همچنان بدون تحرک دراسارت جان می بازند ؟

خاطرات آقای شهرود بهادری آخرین فراری از کمپ موقت لیبرتی 


خاطرات شهرود بهادری گریخته از لیبرتی اکتبر_ 2015

درخاطرات شهرود وشهرام بهادری نکات بسیار مهمی هستند که گرچه تازه نیست ولیکن می تواند هشدار دهنده باشد
یکم _  سازمان نیروهایش رابا استفاده از انواع حیله ها ازجمله شستشوی مغزی وفشار درلیبرتی نگاهداشته است
دوم _ سازمان درحال فروپاشی است وملاقات افراد با خانواده ها این باعث شدت گرفتن این فروپاشی می گردد
سوم _ اعضای کمپ از حضور خانواده ها در جلوی کمپ لیبرتی کاملا بی اطلاع هستند
چهارم _ سران فرقه نیروهای خودرا درمحل های تردد رفت وامد مسئولین کمیساریا مستقر کرده اند تا مانع تماس افراد با این مسئولین گردند
پنجم _ سران کمپ می دانند که ملاقات افراد با خانواده ها وپس ازپیوند عاطفی می تواند ساختار ساخته شده ذهنی افراد را نابود سازد
ششم _ اعضای کمپ هیچگونه ارتباطی با دنیای خارج از تشکیلات ندارند 
هفتم _ سران کمپ نامه های جعلی ازطرف اعضا به کمیساریا ارائه می دهند که ساکنان خواستار ملاقات با خانواده ها نیستند 
هشتم _ موضوع اجرای توافق دولت عراق با یونامی و طول کشیدن امر انتقال ( 4 سال ) پشت پرده هایی دارد که ما مطلع نیستیم
نهم _ سران گروه به اعضا می گویند کنگره امریکا درامر انتقال کارشکنی می کنند 
دهم _  گرچه هیچکس نمی خواهد درکمپ لیبرتی بماند ولیکن سران به امید بازگشت به شرایط دوران صدام وقت کشی می کنند
یازدهم _  بین اعضا این گمان شکل گرفته  که خود سازمان کسانی را تحریک می کند که به کمپ لیبرتی حمله کنند 
دوازدهم _ سازمان طی این سالها نیروهایش را دم تیغ گذاشت ودیگران را تحریک به حمله کرد تا با بهره برداری تبلیغی بتواند خودرا سرپا نگاهدارد .
سیزدهم _ دربین افراد این اعتقاد وجود دارد که سازمان آنها را طعمه داعش نیروهای عراقی نموده وهردوطرف را تحریک می کند تا به کمپ حمله کنند .
چهاردهم _ حمله به لیبرتی حاصل تحریکات سازمان است ورهبران سازمان ازکشته شدن اعضا ابایی ندارند 
پانزدهم _ اعضا حق درخواست هیچ ار تباطی با دنیای خارج ندارند ( اینترنت_ تلفن و نامه ) وهمه اینها ممنوع است 
شانزدهم _ همه اعضا  افسرده هستند  ومشکلات روحی _ روانی همه اعضا حتی افراد رده های بالا راهم مبتلا کرده است 
  شهررود وشهراد بهادری ازپایان از تمامی سازمان های بین المللی و حقوق بشری خواستند تا با منعکس نمودن خاطرات آنها  برای نجات باقی ماندگان اقدام نمایند .

نگارنده ضمن تبریک به این افراد وخانواد هایشان _ درکنار مخالفت با دسیسه های سران فرقه رجوی جهت به مسلخ فرستادن این آوارگان بی آینده از تمامی افراد وسازمان های مستقل حقوق بشری تقاضا می کنم با انعکاس دادن خاطرات این رها شدگان به کمک بقیه بشتابند وسران فرقه را از طریق سازمان های امدادی مجبور نمایند  دست از به کشتن دادن این افراد برداشته وهرچه سریعتر نسبت به انتقال آنها به خارج از عراق ناامن کوشش نمایند .
به کسانی هم که بدون فکر و تامل فریب دروغ ها وشیادی های سران این فرقه را خرده ومی خورند پیشنهاد می کنم _  بجای تکرارادعاهای دروغ سران این فرقه کمی هم به خرد خود وسابقه این فرقه مراجعه کنند 

ارشیا ارشادی 2015/11/12