۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

نگاهی به تئوری 124000 پیامبرمرد و برخی افسانه های دینی ازسلیمان نبی تا..............جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم محصور وتحت ستم غزه محکوم ومردود وجنایت جنگی به شمار می روند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نگاهی به تئوری 124000 پیامبرمرد  وبرخی افسانه های دینی ازسلیمان نبی تا........

ارشیا ارشادی وپژوهش درباورهای دینی 
2018/05/18( واکنش _201)

زنان اسیر در فرفه تروریستی رجوی را ازمرگ تدریجی نجات دهید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


پیش نوشت
بی شک ازدوران کودکی درگوش همه ما کودکان که درجوامع مذهب زده بدنیا آمده ایم این ادعا را تکرار کرده اند که خداوند برای ارشاد وراهنمایی بندگانش 124/000 پیامبرمبعوث کرده که اولین آنها آدم وآخرین آنها محمد بوده است

وما بچه ها هم دربست وبدون هیچ سئوالی این ادعا را می پذیرفتیم  چون نه می دانستیم پیامبر کیست ونه اینکه 124/000 نفر چند نفر می شود ؟
وقتی که بزرگ شدم  اما داستان ومجهولات آن کم کم برایمان ایجاد سئوال نمود وبدنبال پاسخ برای  دوسئوال را ه افتادیم 

یکم _  نان ونشان این 124/000 نفر چیست ؟

دوم _  اینکه چرا طیق  نام های مشخص شده این پیامبرها معلونم شده  همه مرد بوده اند  وازنام یک زن حتی  خبری نیست ؟
 راست ویا دروغ بودن افسانه های دینی ازحمله داستان سلیمان نبی  سومین سئوالی بود که ازکودکی درذهن من شکل گرفته بود/ گشتم وگشتم 
 تا درنهایت در دوران سخت جستجوگری جوانی وپختگی برای سئوال های جواب پیدا کردم ونتیجه چنین شد 
الف _ آیا تئوری 124/000 پیامبرواقعیت دارد؟

پاسخ منفی است چراکه درمنابع دین یهود که ادعا می شود قدیمی ترین دین هاست تنها از 30 پیامبر نام  برده شده است / نویسندگان کتاب مسلمانان ( قرآن ) که دراین مورد از دین یهود کپی برداری کرده اند نام پیامبران مورد ادعا را به 26 نفرکاهش داده اند / بنابراین ادعای 124/000 پیامبر یک تئوری وافسانه است که  تکرار شده است وفاقد واقعیت تاریخی ونوعی طنز تلقی می گردد . 

آیا دین یهودیت قدیمی ترین دین می باشد ؟
 برای پاسخ به این سوال باید  به دونکته مهم توجه کنیم / نخست اینکه _ درحدود سال 1000 میلادی صنعت چاپ را یک چینی بنام  بی شنگ اختراع کرد وحدود چهارصدسال بعد ( 1455) یوهانس گوتنبرک آلمانی ( 1398/1468 ) آنرا تکمیل نمود واولین اثر چاپ شده نیز  کتاب انجیل بود 

پس کتاب انجیل برای نخستین بار درسال 1400 میلادی منتشرشده وبنابراین آنچه یهودیان درباره دین یهود  ادعا می کنند داستان هایی است که قبل ارتاریخ اتفاق افتاده و سینه به سینه نقل شده ولذا فاقد اعتبار تاریخی می باشد


 در انجیل  به ده فرمان عیسی پس ازبازگشت ازکوه طور اشاره نموده وآنرا فرمان خدا می خواند ( ده فرمان ) 

بنا برمستندات تاریخی حمورایی شاه بابل ( 1750/1910) درزمان حیات  دستور نوشتن قانون حمورابی  رابرسنگی صادر می  نمایند 
این اثرتاریخی ( 1750 سال پیش ازمیلاد ) درسال 1910 میلادی  درشوش خوزستان ایران کشف گردیده وسپس ازایران سرقت وبه فرانسه منتقل شد  وهم اکنون درموزه لوور پاریس قراردارد 
ده فرمان موسی  برداشت ناقصی از قانون حمورابی 

همانگونه که مستندات تاریخی نشان می دهند قانون حمورابی در1750 سال پیش ازمیلاد مسیح برسنگی نگارش یافته وهم اکنون درموزه پاریس وجود دارد / ازطرفی بنا برهمین مستندات تاریخ نسخه خطی ده فرمان  منتصب به موسی درسال 1768 میلادی برای نخستین بار بر کاغذ پوستی  نوشته شده است  ( 18 سال بعد ) بنابراین برپایه همین اسناد تاریخی می توان گفت که  ده فرمان موسی کپی ناقصی از قانون حمورابی است که داستان نویسان دینی یهودی  با آفرینشگری  وداستان سرایی آنرا فرمان ابلاغ شده ازطرف خدا به موسی  درکوه سینا ساخته وپرداخته اند

صدالبته داستان سرایی درهمه ادیان وجود دارد برای مثال معراج محمد درکتاب قرآن کاملا تخیلی وساخته شده توسط قرآن نویسان بوده ومی باشد

تئوری وحی وجمع آوری قران به روایت تاریخ اسلام 

لازم به یادآوری است که آنچه بعنوان وحی ازجانب جبرئیل به محمد در تاریخ اسلام مطرح می گرد د  طی 23 سال به محمد ابلاخ  شده است /  و همچنین   جمع آوری  کتاب قرآن نیر درواخر دوران  خلیفه دوم ( عمر )  وخلیفه سوم ( عثمان ) یعنی حدود 5 سال بعد ازمرگ پیامبر اسلام انجام گردیده است / گروهی از مسلمانان برخلاف مستندات تاریخ ادعا می کنند کل مطالب قران درماه رمضان توسط جبرئیل به محمد الهانم گردیده است !

ب _ چرا درمیان حدود 30 پیامبر یک زن وجود ندارد ؟

همانگونه که دربالا برپایه مستندات تاریخ نوشتم حد اکثر پیامبران مورد ادعای مذهبی ها فقط 30 نفرنام ونشان دارند وبقیه هیچگونه وجود خارجی ندارند  واین پیامبران هم جملگی مرد هستند 

برای پیداکردن سئوال باید ابتدا به تعریف زن ازدیرباز تاریخ تا اکنون بپردازیم 

بنا بر تعریف هایی که ازحقوق زنان دردوران های اولیه زیستی  بشر وجوددارد / در آن دورانها مردان بعلت داشن قدرت بدنی بیشتر وطیفه شکار وتهیه غذا وزنان وظیفه  پخت غذا / نگاهداری خانه وبچه داری رابعهده داشته اند

این کمبود قدرت بدنی زن  در عصرپیدایش ادیان اما بعنوان بی حقوقی وجنس دست دوم و نیمه بودن زن وارد ادیان گردید

برای نمونه دردین یهود گرچه ادعا می شود زن ومرد باهم تفاوت ندارند ولیکن درعمل این یک ادعا بیش نیست /  کافی است  به تعداد زنان درمجلس / دولت وسایر نهاد های دولت صهیونیستی بیاندازیم 

دردین مسیح هم نگاه کنید به شاگردان عیسی ( حواریون ) که جملگی مرد هستند 

تمامی رهبران مسیحی ( پاپ ) جملگی مرد هستند / تمامی کشیش ها مرد  هستند /  تنها گروهی راهبه  درکلیساها وجود دارند وآنها هم بعنوان خدمتکار کشیش ها محسوب می شوند 

در دین اسلام تعریف زن  ازهمه دین ها تحقیر آمیز تراست 
زنها دراسلام  جفتی برای بهره وری جنسی مرد وبعنوان یک کالا تعریف شده است که : نیمه مرد محسوب می گردد ( یعنی هیچ )/ شهادت او نصف مرد ارزش دارد >>  دورن = یک مرد 
ارث و دیه زن نصف مرد است  / نمی تواند رئیس جمهور ووزیر شود  وو ...
تعریف زن درنظام سرمایه دار / صهیونیست و گلوبالیسم جهانی 

زن در نظام سرمایه داری صهیونیسم ودر پروژه گلوبالیسم هم در ابتدای قرن 21 هم تعریف جدیدی دارد 
دراین نظام هم زن همانند اسلام بعنوان یک کالای مصرفی / زینتی / نمایشی  محسوب می شود بایک تفاوت وآن اینکه برخلاف اسلام که زنان را بعنوان کالای پیچیده در چادر سیاه وپنهان تعریف می کند گلوبالیست ها زن رابعنوان یک کالای کاملا باز وعریان تعریف می کنند که برای جلب سود ورشد سرمایه آنها تحت نام هنر باید عریان گردند وهمه دار وندار خود را  درجلوی دوربین فیلم وعکاس ها قراردهند / که اینهم نوعی بردگی وبهره کشی مدرن همانند اسلام است 
ت _ افسانه های طنزآلود دینی : سلیمان نبی 

سلیمان نبی یکی از کسانی است که بعنوان پیامبر مخصوصا دردین یهود شناخته می شود 

یهودیان ادعا می کنند : سلیمان نبی زبان همه جانداران را می دانسته وبا آنها صحبت می کرده است !

این ادعای خنده دار آنقدر طنزآلود است که نیازی به بررسی ندارد / چراکه اصولا جانداران زبان گویشی  ندارند وبا صداهای مختلف وحرکات خاص باهم ارتباط برقرار می نمایند

ولی نکته خنده دار ماجرا آنجاست که گروهی ازجاداران هیچ گونه صدایی ازخود درنمی آورند  مثلا معلوم نیست اولا_  سلیمان نبی چگونه این ملیون صدا وزبان را یاد گرفته است ؟

دوم اینکه _ مثلا ایشان با پشه و مورچه وکرم ها به چه زبانی سخن می گفته است ؟

ازدیگر هنرهای سلیمان نبی پرواز با قالیچه ارشرق به غرب بوده است 

اینکه چگونه یک نفر می تواند سوار قالیچه شده وپرواز کند راباید ااز خاخام های یهودی سئوال کرد 

البته شاید درگذشته های بسیار دور ودرزمان سلیمان احتمالی پرواز انسان یک شگفتی دور از انتظار بود وبهمین دلیل است که  داستان نوبسان سلیمان رابر قالیچه فرضی می نشانند  پرواز می دهند ! 
 و لی اینگونه داستان های تخیلی امروزه دیگر خریداری ندارد و با تکنیک کامپیوتری می شود انسان را سوار یک چوب کبریت نمود وپرواز داد !
افسانه دینی سرگرم کننده موسی ونوح 

درسلسله افسانه های دینی  دو ماجرا ازکودکی برایم جالب وشگفت انگیز بودند 

اول _ ماجرای دونیمه کردن رود نیل توسط موسی ورد شدن ازمیان آنها 

افسانه سرایان یهودی نوشته اند : هنگامیکه موسی و قوم بنی اسرائیل در حال فرار وتحت تعقیب مصری ها به زود نیل می رسند موسی بادست اشاره می کند و رود نیل به دوبخش تقسیم می شود و پس از رد شدن موسی وقوم یهود دوتکه  رود نیل دوباره بهم  وصل می شوند ولشگریان مصری را درخود می بلعد ونابود می نماید !

درکنار تخیلی بودن بودن این داستان یک نکته مهم دراین ماجرا  هم وجود دارد وآن این است که درخاطرات مربوط به قوم یهود درتاریخ نوسته شده است که موسی تصمیم گرفت قوم فوق العاده بت پرست یهود را که تحت ستم فراعنه مصر قرارداشتند به شرط ترک بت پرستی به سرزمین شیر وعسل منتقل نماید واین سفرباپای پیاده مدتها طول کشید تا به نتیجه رسید 

دراین داستان هیچ بغض و خشمی ازطرف مصریان علیه این قوم ثبت نشده  ومعلوم نیست اصولا لشگریان مصر  به چه علت یک قوم بت پرست را که مشغول ترک آنکشور هستند را  تحت تعقیب قرار بدهند ؟
نوح  _ عمر دراز وکشتی معروف او

درباره شخصی بنام نوح که یکی ازهمین پیامبران است  /  بدون هیچ سند ومدرکی ادعا کرده ان د ایشان عمر درازی کرده است ( هزاران سال ) واین  برخلاف همه اصول علمی و ژنتیکی می باشد و قابلیت تحقق نداشته است 

نوح از خدای خود دستور می گیرد ازهرموجود زنده دوجفت انتخاب کند / یک کشتی بسازد وآتها را در آن جای داده واز محل دور شود تا خدا آنجا را محل زندگی بت پرستان است نابود نمایند 

بهرروی جناب  نوح احتمالا مسن دست بکار جمع آوری جانداران و ساختن کشتی مخصوص می گرددنمایش مسخره وخنده داد ادعاهای روح الله خبیث زم ومنصور اصانلو بدلیل رسوایی ازصحنه پائین آند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& تعداد جانداران کشتی نوح ازداستان تا واقعیت 

امروزه پس از تحقیقات هزاران  زیست شناس  تعداد دقیق جانداران روی کره زمین هنوز کاملا شناخته شده وکاملا مشخص نیست / درروی کره زمین فقط ملیونها پرنده / حشره و جاندار دیگر زندگی می کنند که بسیاری از آنها منطقه خاص زندگی هستند یعنی در مناطق وکشورهای ویژه زندگی می کنند مثلا محل زندگی کانگوزوها کشور استرالیاست 

وطبعا جناب نوح مجبور بوده که برای تهیه یک جفت کانگورو به استرالیا سفر کند 

میهون ها معمولا درافریقا زندگی می کنند / جانداران قطبی هم درمحلی خاص / بنابراین جمع کردن آنها دریک نقطه ویک کشتی درآن زمان ناشناس تقریبا غیرممکن بوده است / البته داستان نویس ها اگر سلینان نبی رابه جای نوح می گذاشتند شاید داستان کمی باور کردنی می شد ولی فکرمی کنم هیچ خردمند وعاقلی باور نمی کند که نوح پیرمرد بتواند ملیونها جاندار  را  یک کشتی جمع کند 

نتیجه = 
شاید روزی روزگاری مردمی ساده وکم آگاه اینگونه افسانه ها را در دل مذهب ها باور می کردند ولی اکنون درعصر خردمندی کم تر کسی است که کمی ازتوان خردمندی برخوردار باشد که اینگونه داستان ها را باور نماید
برای رسیدن به آگاهی باید با شهامت ازدایره جاذبه های تعصب دینی خارج گردید و.تنها درآنصورت است که می توان به سادگی این داستان های تخیلی راهمانند فیلم های هری پاتر تخیل کرد وتفریح نمود 

ارشیا ارشادی 
2018/05/18 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...