۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

دسیسه هکر های ابله ونادان فرقه رجوی خنثی و این وبلاگ از دست این مزدوران خارج گردید _ ارشیا ارشادی

دسیسه مزدوران فرقه رجوی خنثی گردید وبه زودی با متن تازه این دفتر آگاهی رسانی به روز خواهد گردید 

گمان مبر که به پایان رسید دور مفان 
هزار باده ناخورده دررگ تاک است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی  2016/01/09

بی شعورها باید بدانند هک کردن جرم  محسوب می گردد  وصد البته مشخصات IP هک کننده درکشور انگلیس به همراه شکایت  دراختیار پلیس قرارگرفت 

ارشیا ارشادی 2016/01/09

زنان ایران انکار شدنی و سانسور شدنی نیستند _ نگاهی به بازی های آسیایی اندونزی ( جااکارتا 2018 ) عکس نوشت

زنان ایران انکار شدنی وسانسور شدنی نیستند ( بازی های آسیائئ جاکارتا 2018 ) ارشیا ارشادی وتبعیض علیه زنان ایران  2018/08/21 ...