۱۳۹۴ بهمن ۴, یکشنبه

پژوهش کوتاهی بین پیوند احتمالی ماجرای تخلیه خونین قلعه اشرف ( شهریور 92 ) با ادعای خمپاره زنی به کمپ لیبرتی ( آبان 94 )

پژوهش کوتاهی بین پیوند ماجرای تخلیه خونین قلعه اشرف ( شهریور 92 ) با ادعای خمپاره زنی به کمپ لیبرتی ( آبان 94)
خانواده هایی که درمقابل کمپ موقت لیبرتی اعضای اسیر وبستگان خودرا فریاد می زنند 

>>> تحصن وفریاد خانواده ها مقابل کمپ آوارگان لیبرتی عراق  >>> ژانویه 2016

فرار موفقیت آمیز آقایان  محمودروح الله زاده  و آشور ورشی درتاریخ 19 ژانویه 2016 ازکمپ آوارگان لیبرتی را به این دو رهاشده وخانواده هایشان تبریک می گویم _ به امید آزادی همه اسیران ازچنگال فرقه تروریستی رجوی 


ارشیا ارشادی 2016/01/20 


پیشنوشت _  سرانجام اردوگاه مخوف اشرف پس از 5 سال گفتگو بین دولت عراق ونهاد همیاری سازمان ملل ( یونامی ) و قرارداد دسامبر 2011 بین این دو درتاریخ  دهم  سپتامبر 2013  تخلیه گردید و  آخرین بقایای فرقه رجوی ( 42 نفر )   این اردوگاه را درسیاهی شب ترک نموده وبه کمپ موقت لیبرتی فرار نمودند _ درتاریخ اول سپتامبر 2013 فرقه رجوی اعلام کرد درحمله به اشرف تعداد 52 نفر کشته شدند ( 1 * )
درتاریخ هفتم آبان 94 خبرگزاری اعلام نمودند بین 15 تا25 خمپاره به اطراف کمپ لیبرتی شلیک شده است _ دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ازاین رخداد بعنوان حمله موشکی به کمپ لیبرتی تبلیغ نموده است که درنتیجه آن 24 نفر اراعضای کمپ  و سه نفر از نگاهبانان عراقی کمپ کشته وتعدادی نیز مجروح گردیدند (2 * ) 
دولت عراق ضمن تائید ضمنی این دوحادثه از چگونگی انجام وعاملین این دواقدام اظهار بی اطلاعی کرده است ( 3 * ) 
دراین نوشتار تلاش براین است که این دوحادثه بطور جدا گانه مورد موشکافی قرارگرفته و احتمال ارتباط بین این دو مورد بررسی قرارگیرد .....
بخش نخست این مقاله تحت عنوان حمله به کمپ لیبرتی از افسانه سازی تا حقیقت ازهمین قلم نخست _ ادعای حمله به اشرف ( شهریور 92 ) 
  انتقال آخرین گروه 680 نفره از اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی 26 شهریور 1391>>>> آخرین گروه 680 نفره ازاشرف به لیبرتی منتقل شدند _ شهریور91 <<<<<<<<

ظاهر ماجرا چنین نشان می دهد که تلاش برای تخلیه این کمپ که از سال 2009 توسط دولت عراق _ امریکا وبا پادرمیانی نهاد همیاری سازمان ملل شروع گردیده بود به سرانجام رسیده است ولی درعمل چنین نبود _ سران فرقه رجوی تعداد 101 نفر را به بهانه "فروش اموال " دراین کمپ جا گذاشته بودند _ فرقه رجوی ازاین اقدام برخلاف ادعای فروش اموال دوهدف را دنبال می کرد _ هدف  اول _  امید  واهی برای بازگرداندن اعضای خود به این کمپ یادگار صدامی بود و درصورتیکه چنین هدفی محققق نمی گردید بندبال  هدف دوم _ بود که پایان ماجرای تخلیه این کمپ را " بگونه ای خون آلود " رقم بزند تا بتواند مدتی هم که شده روی این " نمایش خون "  مانور تبلیغاتی نموده وترحم دیگران را نسبت به اینگونه نمایش ها جلب نماید .حمله به اشرف ویا یک تصفیه درون گروهی برای " پایان خونین " ؟ 

1 _ فرضیه حمله به اشرف 

فرض نخست  آن است که این رخداد یک حمله توسط گروهی ناشناس ( بنا به ادعای فرقه 200 نفره )  به این کمپ باشد _ در چنین صورتی مدعیان باید برای اثبات ادعای خود فیلم وعکس منتشر نمایند _  دستگاه تبلیغی فرقه رجوی غیر از یک فیلم کوتاه چند تکه ای سرهم بندی شده که نشان می دهد 5 نفر مسلح با کلاه ورزشی از یک تپه نامشخص پائین می آیند سند دیگری تاکنون منتشر نکرده است _ این فیلم سرهم بندی شده طبعا بااین مشخصات نمی تواند سند حمله یک گروه 200 نفره باشد 
فرقه رجوی گرچه درابتدا ادعای این حمله را متوجه نیروهای عراقی نمود ولی بعدها به دلیل نداشتن سند برادعای خود ازاین موضع عقب نشینی نموده و اعلام کرد چرا نیروهای عراقی حافظ کمپ دراین مورد کوتاهی کرده اند ( ؟ ) 
>>>> فیلم ارسالی فرقه رجوی ازاین ادعای حمله وبازخوانی بابک هروی ازاین داستان
>>>>>  تحلیل وبازشکافی فیلم مورد ادعا ی فرقه توسط بابک هروی   <<<<<<<<
  موضع دولت عراق _   دولت عراق ادعای هرگونه حمله به کمپ اشرف را مردود شمرده و این حادثه را یک " درگیری درون کمپ " به شمار آورده است ......
بنابراین می توان این فرضیه رابه دلیل عدم ارائه سند وعدم همکاری این فرقه با تیم تحقیق دولت عراق  و قرنطینه کردن 42 نفر باقی پس از ورود به کمپ لیبرتی  کاملا مردود شمرد ..


2 _ فرضیه تصفیه درون گروهی وکشتن تعدادی از اعضای زندانی درکمپ درنفطه پایان 

فرض دوم _ برای فرضیه دوم اما هم دلیل وجود دارد وهم سند ودستور  چنین اقدامی ازطرف سرکرده فرقه 

همانگونه که دربالا اشاره شد اخرین گروه ساکن اشرف درشهریور ماه 91 این کمپ راترک نمودند _ بهانه نگاهداری 101 نفر بخاطر اموال مورد ادعا هم برپایه واقعیت نبوده است چراکه فرقه رجوی درعراق  دارای یک تیم از وکلای عراقی است که چنین ادعاهای مالکیت می توانست ازجانب انها دنبال گردد _  
اعدام زندانیان محوطه کمپ 
 طبق عکس های ارسالی  بردست های بیش از 20 نفر ازکشته شدگان دست بند وجود دارد _ این دستبند ها که دربرخی موارد به دوعدد هم می رسد  نشان زندانی بودن این افراد است _طبیعی است که درصورت درست بودن ادعای حمله  افراد حمله کننده به دست قربانیان دست بند نمی زنند _ وجود دستبند نشان از وجود تعدادی زندانی است که به محوطه اورده شدم وبا شلیک تیر از مسافت نزدیک به قتل رسیده اند .

کتاب خانم مریم سنجابی عضو سابق وگریخته شورای رهبری ( !) فرقه تروریستی رجوی منتشر گردید " سراب آزادی"
کتاب سراب آزادی نوشته خانم مریم سنجابی منتشرگردید <<<<<<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دربین کشته شدگان تعدادی از اعضای دارای سابقه کشتار ودارای اطلاعات فراوان به چشم می خورد ازجمله زهره قائمی فرمانده ترور سپهبد علی صیاد شیرازی  واز عوامل اطلاعاتی فرقه رجوی _ اینکه چرا 20 نفرزندانی توسط جلادان فرقه به قتل رسیده اند گرچه تاکنون کاملا مشخص نشده ولیکن این حقیقت تاهمیشه پنهان نخواهد ماند و در آینده افشا خواهد گردید 
 گرچه بر دست های 32 نفربقیه دست بند وجود ندارد ولیکن تقریبا جملگی از اعضای قدیمی فرقه به شمار می رفته اند _ وجود تعداد اندکی  جوان درمیان این 32 نفرهم تعجب برانگیز نیست _سابقه  وجود   اعضای مخالف _ منتقد وناراضی درمناسبات فرقه ازسال 1367 مشخص وبرون ریز شده که حاصل آن جدایی بیش از 1000 نفر طی این 25 سال اخیربوده است  .
  چرا کشتاردرون گروهی  قبل از تخلیه کامل اشرف ؟ 

 این سئوال چند پاسخ روشن دارد _ اول اینکه _ انتقال 52 ناراضی زندانی تحت مانیتورینگ عراقی ها و نمایندگان یونامی به کمپ لیبرتی کاری ساده و شدنی نبود و درصورت اقدام احتمال لو رفتن این نقشه بسیار بود .
دوم اینکه _ مسعود رجوی پس از آنهمه شعارهای قلابی در مورد مقاومت اشرف وپوچ در آمدن همه آنها می خواست پایان این تخلیه وتحویل خونین باشد تا بتداند مدتی با  جنازه این 52 قربانی مانور داده وجلب ترهم نماید
وسوم اینکه _ این تصفیه درون گروهی را به گردن نیروهای عراقی وناشناس بیاندازد  تا از کنار آن برای فریب افکار عمومی خوراک تبلیغاتی تهیه نماید ......
اکنون بیش از دوسال از آن نمایش خونین می گذرد ودستگاه تبلیغی فرقه غیر از یادآوری سالیانه سعی می کندبراین ماجرا مهر فراموشی بزند _
بااین همه  این وظیفه  پژوهشگران مستقل واعضای سابق فرقه رجوی است تا زمان  روشن شدن حقایق درمورد احتمال این تصفیه درون گروهی  تحقیق وموشکافی نمایند .

بنابراین باتوجه به مسائل مورد اشاره احتمال حمله به کمپ اشرف  درحدود  یک درصد و تصفیه درون گروهی بودن  حادثه شهریور 92 آن بیش از 90 درصد می باشد .......


 دوم  _ ادعای حمله خمپاره ای ویا موشکی به کمپ لیبرتی ( آبان 94 ) 

درتاریخ 7 آبان 94 دستگاه تبلیغی فرقه رجوی ادعا کرد که به کمپ آوارگان لیبرتی با موشک حمله شده است _ بنابرهمین ادعا دراین رخداد 24 نفر ازساکنین کشته شده اند _ خبرگزاری هاازاصابت 15 تا 25 خمپاره به اطراف کمپ خبردادند _ دراین خبرها از کشته شدن 3 محافظ عراقی کمپ و چند مجروح سخن به میان آمده است .
بنابر برخی اخبار غیرموثق یک گروه عراقی مسئولیت حمله رابعهده گرفته بود _ این خبر بعدا توسط مسئولین این گروه تکذیب گردید ....... 
شرایط خمپاره زنی ویا شلیک موشک 
الف موشک _ برای پرتاب موشک به یک نقظه تعین شده ازراه دور با هدف مشخص نیاز به اطلاعات از موقعیت یا به قول نظامی " گرا " دارد _ میزان شانس اصابت موشک به هدف درپیشرفته ترین نوع ممکن با کمی خطا روبروست وطبعا شامل این موشک های مورد ادعای فرقه رجوی نمی شود وذرحقیقت میزان خطا دراین نوع موشک های قدیمی بسیار بالاست حتی درصورت داشتن اطلاعات گرای ای قابل توجه _ بنابراین این ادعا به فرض پرتاب موشک بدون داشتن  اطلاعات ازطرف پرتاب کننده شانس موفقیت درحد صفرمی باشد_ بنایراین اگر پرتاب موشک انجام گرفته باشد حتما گرا وموقعیت ازطرف خود مسئولین فرقه دراختیار پرتاب کننده قرارداده شده است _ 

ب _ خمپاره وارپی جی و مینی کاتیوشا 
خمپاره هدف کور است _ آرپی جی هدف نزدیک است و مینی کاتیوشا هم میزان موفقیت اصابت نیاز به اطلاعات میدانی داردوالبته میزان اشتباه هدف زیادی دارد ...... پس این سه نوع سلاح درحمله احتمالی استفاده نشده است 
 نوع تلفات به ادعای فرقه رجوی 
1 _ در  بیانیه منصوب به رهبر فراری فرقه گفته شده است تعداد 20 نفردریک محل مورد حمله قرارگرفته اند  واین بدین معناست که اگر هم درست باشد شلیک کنندگان احتمالی دارای اطلاعات وگرای مناسب بوده اند که طیعا محل مورد ادعا باید قبلا شناسایی شده باشد  واین بدین معناست که اطلاعات محل اصابت  بطور دقیق قبلا دراختیار شلیک کنندگان قرار گرفته است .
حال چگونه این اطلاعات با توجه به محصور  بودن کمپ ممکن شده سئوالی است که مدعیان باید پاسخ دهند 
2 _ دقیقا شب پیش ازحادثه درکمپ مشکل بالازدن فاضلاب به ادعای فرقه رجوی وفیلم ارسالی پیش امده وتقریبا همه کمپ مملو از اب است ( فیلم زیر ) ولی درفردای انروز طبق عکس های ارسالی روز حادثه هیچ گونه اثری از جاری شدن فاضلاب نیست 

سرریز شدن فاضلاب درلیبرتی ساعاتی قبل ازحادثه ( ششم  آبان )

   >>> وضعیت کمپ لیبرتی ساعاتی قبل از ادعای حمله موشکی <<<<<

 عکس های ارسالی ازکمپ ساعاتی پس ازاین آبگرفتگی ( ادعای حمله )  >>> عکس های کمپ لیبرتی بعد از ادعای حمله موشکی  <<<<

همانگونه که درعکس ها مشاهده می شود کوچکترین اثری از آبگرفتگی چند ساعت قبل وجود ندارد


ب _ چه کسانی دراین حادثه کشته شده اند ؟

حسین ابریشمچی  بازجو وشکنجه گر وتعدادی ازکسانی که درزمان ادعای حمله به اشرف ( شهریور92 ) در کمپ اشرف حضور داشته اند ( 13 نفر ) جزو کشته شدگان درادعای حمله به لیبرتی  می باشند ( عکس 2)
  عکس یکم _ افراد مهمی از فرقه رجوی که درتصفیه خونین شهریور 92 کشته شده اند ( مقتولان )
عکس دوم _ افرادی که در بعد از تصفیه درون  گروهی به لیبرتی منتقل شده و قزنطینه گردیدند جزو کسانی هستند که در ادعای حمله موشکی به لیبرتی کشته شده اند ( بادایره زرد مشخص شده اند ) _ بنابرشناسایی یکی از اخرین جداشدگان ازفرقه رجوی در البانی ( نام ومشخصات محفوظ )
عکس بالا 14 نفری هستند که هم جزو 101 نفر فدائیان رجوی محافظ کمپ اشرف بوده اند وهم در ادعای حمله به لیبرتی جزو کشته شدگان می باشند_  آخرین افرادی که کمپ اشرف را ترک کردند 42 نفر بوده اند که 14 نفرشان درعکس یالا علامت گزاری شده است _ بنابراین با توجه به مستندات بالا می توان نتیجه گیری کرد که :

نخست اینکه :  حادثه مورد ادعای حمله موشکی به کمپ لیبرتی یک نقشه ازپیش طراحی شده رهبر فراری فرقه طراحی شده وتوسط عوامل ایرانی ویا عراقی  حقوق بگیر فرقه درعراق اجراشده است 
دوم _ هدف از احرای این نقشه نابودی کسانی بوده است که دارای اطلاعات از چگونگی تصفیه درون گروهی شهریور 92 بوده اند که بهردلیل قابل اعتماد قرارنداشته اند ولذا باید تحت عنوان حمله به لیبرتی نابود گردند .
سوم _ درپیام گافدارمسعود رجوی که گفته است 20 نفر دریک جا کشته شده اند یک کلید وجوددارد وآن اینکه عموم این افراد ( 20 نفر ) قراربوده  دریک محل ( احتمالا زندان ) با" گرادادن" قبلی  کشته شوند _ لذاکشته شدن  4 نفردیگرراهم می توان بعنوان  قربانیان جانبی این نقشه طراحی شده ازپیش ارزیابی نمود .
چهارم اینکه _ کلیه 42 نفرباقی مانده از تصفیه درون گروهی شهریور 92 ازجمله 14 نفر بالا اززمان انتقال به لیبرتی همچنان تحت نظر واحتمالا درقرنطینه وزندان قرارداشته ودارند وفرقه رحوی حاضر به همکاری با گروه تحقیق دولت عراق نگردیده است _  ( هنوز 28 نفرشان زنده اند ) وهیچکدام ازاین 28 نفرباقی به آلبانی منتقل نشده اند .
نکته اخر اینکه _ دربین کشته شدگان غیرازحسین ابریشمچی _ هیچیک ازمسئولین فرقه وجود ندارند واین نیز می تواند بخودی خود دلیل روشنی برتصفیه خونین درون گروهی و سربه نیست کردن کسانی باشد   که دیگر بودنشان به صلاح تشکیلات نیست .

ماجرای آن 7 نفر که فرقه رجوی ادعا می کرد که دررخداد خونین تخلیه اشرف گم شده اند چه شد ؟ 


پژوهش های نگارنده درمورد این 7 نفر نشان می دهد که تنها محسن نیکنامی عنصر ایدئولوژیک واز محافظان سابق رهبرفرقه بوده است وبقیه شش نفرزنان دارای هیچ مسئولیت مهمی نبوده وبه کارهای خدماتی ( اشپزخانه ودرمانگاه ) اشتعال داشته اند 
گرچه امکان قتل وسربه نیست کردن نیکنامی  دور ازامکان نیست ولی چگونگی گم شدن  6 زن بسیارمبهم وسئوال برانگیزاست 

تنها گمانه زنی درمورد این 6 زن این می تواند باشد که  یا دراثر بیماری قیلا مرده باشند و یا به شدت مورد تجاوز وشکنجه قرارگرفته وسپس به وضعیت اسفباری کشته شده  وجسد آنها راهم ازاشرف خارح کرده ودرجایی چال کرده اند _ بهرصورت یک جای کار وزندگی وسرانجام این افراد برای فرقه رجوی مهم است که سعی در کم رنگ نشان دادن وبه فراموشی سپردن ماجراو سرانجام  این 6 زن قربانی دارد  .
نتیجه =  از آنجا که فرقه رجوی یک باند مافیایی _ خلافکاری وتروریستی است نباید هرگزادعاهای سران این فرقه درهرموردی را حتی به اندازه اندک باور نمود چراکه گروه خلافکاری که برای رسیدن به اهداف خود از هیچ جنایت وخیانتی  ووطن فروشی ومزدوری روی گردان نیست برای حفظ تک یاخته های آخرین مو جودیت ننگین خود بهرکاری دست می زند  و لذا همیشه باید ازشگردهای این تبهکاران رادانست ودرمورد آنها کندوکاو و موشکافی کرد تا بتوان واقعیت ها را حتی ازمیان ادعاهای خود انها بیرون کشید ......

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر و دادستان نمادین وافتخاری خانواده های اسیران و قربانیان فرقه تروریستی رجوی 2016/01/23

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...