۱۳۹۴ دی ۲۹, سه‌شنبه

نگاهی دیگر به زندگی ابراهیم محمد رحیمی ( قربانی فرقه رجوی ) _ ومعرکه گیری ایرج مصداقی و محمد املشی ( همنشین بهار )

 نیمه بیداری در آستانه مرگ _ ابراهیم  محمد رحیمی که بود وچه کرد _ از عضویت درفرقه رجوی  تا طلاق همسر طبق دستور مسعود رجوی 

ارشیا ارشادی 2016/01/17
ازدرخواست خانم نجیبه ارشادی مادر اسیر عظیم ارشادی درچنگال فرقه رجوی پشتیبانی کنیم 
درخواست خانم نجیبه ارشادی ازمجامع بین الملل  <<<<<<<<<<<

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نقدی بر زندگی و اقدامات ابراهیم محمد رحیمی  و معرکه گیری ایرج مصداقی ( تاریخچه نویس فرقه رجوی ) 
مخاطب این متن کسانی هستند که مشغول سو استفاده _ قهرمان سازی و جنازه گردانی این قربانی فرقه رجوی هستند امثال ایرج مصداقی ومحمد املشی ( همنشین بهار ) عاطفه اقبال  ووو 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
پیشنوشت _  ابراهیم  محمد رحیمی از اعضای سابق وجداشده فرقه رجوی ( از سال 2003 )  پس از تحمل یک بیماری جانکاه دربریتانیا درگذشت _ این عضو نیمه بریده _ نیمه متصل فرقه رجوی چند سالی بود در بریتانیا به سر می برد _ طی این سالها سکوت اختیار کرده وغیر ار شرکت درشوی" فرقه رجوی به سرپرستی پیام اخوان و کارگردانی ایرج مصداقی " تحت نام " ایران تریبونال " کار دیگری انجام نداده است _  با شدت گرفتن بیماری و نمایان شدن حدودی تاریخ فوت این عضو سابق وساکت رجوی یک باره  به یاد همسرسابق وطلاق داده خود " زهرا فیروزان " می افتد و با نوشتن دونامه به مریم قجر خواهان انتقال نامبرده ودیداربا  وی می گردد _ گرچه این درخواست ازمنظر انسانی حق نامبرده بوده است ولی گویا ایشان به دلیل کم اطلاعی  ویا نا آگاهی فراموش کرده که این درخواست را از " تشکیلات فرقه "  تروریستی ودرراس آن مسعود شیاد فراری نموده است _ طبیعی بود که فرقه رجوی این درخواست را همانند درخواست صدها تن از اعضای خانواده های اسیران خود نادیده بگیرد _ فرقه رجوی دریک اقدام تکراری وشناخته شده  همسر نامبرده را به صحنه آورد _ این زن اسیر  نامه ای با مخاطب کمیته حقوق بشر سازمان ملل نوشت  که در آن قید شده : این شخص ( رحیمی ) شوهر سابق من بوده و من از اوجدا شده ام _ تااینجای کار یک اختلاف زن وشوهری وطلاق تشکیلاتی درراستای " تئوری انقلاب اید ئولوژیک ( حرمسرا سازی ) می باشد  که مربوط به این متن نیست  _دراین نوشته به تعریف محمد عباس رحیمی و معرکه گیری  وجنجال آفرینی چند روز گذشته به کارگردانی   ایرج مصداقی و گروه اندکی  از اعضای سابق  فرقه "  جو گیر شده "  که به دنبال او راه افتاده اند مورد بررسی قرار می گیرد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

فرمانده ثریا وعلامت پیروزی پس از سقوط قلعه مخوف اشرف _ سال 1392
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

نخست یادی از هادی شمس حائری از قدیمی ترین اعضای جدا شده فرقه رجوی


 زنده یا د هادی شمس حائری درزمره  یکی از قدیمی ترین اعضای سابق فرقه رجوی بود که  درمقابل دستور تشکیلاتی طلاق های اجباری ایستاد _ تحت فشار وزندان قرارگرفت _ سالها درکمپ پناهندگی رمادی به سختی روزگار گذراند ولیکن حاضر به قبول دستور " خفت بار  طلاق همسر"  نگردید _ گرچه فرقه رجوی دو فرزند او امیر ونصرت رابه گروگان گرفت تا این عضو قدیمی را بشکند ولی شمس حائری قوی ترازاینها بود وبه هیچ وجه مرعوب رجوی نشد _ مهدی افتخاری _ مهدی تقوایی و رضا اسدی هم  با مقاومت وتحمل زندان درمقابل  دستور ضد انسانی  طلاق اجباری مسعود جنایتکاروخائن  ایستادند و حاضر به تمکین  جدایی از همسران خود نشدند........... درود براین خانواده ها 


>>>>>>> درددل های زنده یاد شمس حائری درفراق فرزندان اسیرش <<<<<<<<<<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

عباس محمد رحیمی که بود ؟  وچگونه به طرف فرقه رجوی جذب گردید ؟
  
ابراهیم محمد رحیمی بنا برداستان سرایی  عموما دروغ  املشی ( همنشیسن بهار ) 
 >>>>>>> دروغ گویی ها و داستان سرایی های همنشین بهار درباره رحیمی <<<<<<<<<<<
 عباس محمد رحیمی ادعا می کرد لات است وبچه دروازه غار است ولی کدام بچه جنوب شهر تهران زن خودرا طلاق  داده وبه دست مسعود رجوی جنایتکار می سپارد ؟ 



همنشین بهار ( ازاعضای نیمه بریده فرقه رجوی ) ابراهیم  محمد رحیمی را کسی تعریف و ادعا  می کند که دراثر یک اتفاق ( دعوا ودرگیری وچاقوکشی  )  سال 1355 دستگیر وزندانی می گرددد _ اواخر سال 1358 نیز دریک درگیری  دیگر (بخاطر  مشروب خواری وشلاق )  دستگیر وحدود یک سال را درزندان می گذراند _  تااینجا ابراهیم هیچ سابقه سیاسی ندارد  ویک فرد مساعد برای انجام اعمال  خلافکاری است _
 درمدت یک سال زندان  اینفرد به تور فرقه رجوی می افتد وپس از آزادی عضو این گروه تروریستی می گردد _ درسال 1360 ( فاز تروریستی ) بنا برهمین ادعا ها  دوباره دستگیر وزندانی می شود ( وطبعا  دوره  تواب بودن را نیز  پشت سرمی گذارد ) _  درسال 1370 _ با سپردن کودک دوساله اش سپهر به پدر ومادرش عازم عراق ( کمپ اشرف ) می گردد _ درسال 2003 پس از حمله امریکا وتسلیم وخلع سلاح جزو جداشدگانی است که به کمپ " تیف "  منتقل می شود  _ مدتی  دراین کمپ زندگی می کند وسپس خودرا با سختی به  بریتانیا می رساند ......

یک سئوال از ایرج مصداقی درمورد درخواست ابراهیم محمد رحیمی  دوست صمیمی ادعا یی اش 

جناب مصداقی ( تاریخچه نویس فرقه رجوی ) _  طبق اسناد ومدارک ازجمله خاطرات اسماعیل وفا یغمایی شما دست کم تا سال 1390 به خانه تیمی مریم قجر تروریست درفرانسه رفت وآمد داشته و مورد وثوق فرقه رجوی بوده اید _ بنا برادعای خودشما عباس محمد رحیمی را خیلی سال است می شناسید وبا او ار تباط داشته اید _ حال سئئوال این است که چرا درمدت نزدیکی وعضویت خود درفرقه رجوی درخواست این دوست قدیمی رابا سران فرقه درمیان نگذاشته اید ؟
تو فکر می کنی زیر آبی رفتن ها و مخفی کاری هایت را کسی نمی بیند ویا نمی داند ولی چنین نیست _ اگرتو فقط مرده خوار وجنازه گردان نبودی حتما برای دوستت کاری انجام می دادی _ این بابا که سالها بازیگر نمایشات تو بود چرا برایش کاری نکردی ؟  ...... پس تو هماند رهبر عقیدتی سابقت شیاد ودروغگو وفرصت طلب هستی ...

انجمن نجات  حامی خانواده ها واسیران دربند فرقه تروریستی رجووی >>> انجمن نجات پشتیبان خانواده های دربند واسیر فرقه رجوی <<<<<<< 


نگاهی به زندگی ابراهیم محمد رحیمی از داستان سرایی املشی تا دروغگویی های این پهلوان پنبه داستان های مصداقی

 1 _ داستان سرایی سرشار از دروغ وگاف دادن های  املشی ( همنشین بهار)  درباره ابراهیم محمد رحیمی 
 همنشین بهار یکی از فراورده های غنی شده دروغگویی طبق استاندارد  دجال گری ها وشیادی های فرقه رجوی است _ این شیاد بااینکه همانند مصداقی بارها اعلام کرده عضو فرقه رجوی نبوده است ( ! ) ولیکن در  داستان سرایی وآمار سازی های قلابی و دروغگویی چندان فرقی با رهبر عقیدتی سابق خود ندارد ....

شش زنی معترضی  که به دستور مسعود رجوی در قلعه مخوف اشرف به قتل رسیدند 
*****************************************

املشی ادعا می کند ابراهیم محمد رحیمی درسال 1360 (شروع  فاز تروریستی فرقه رجوی ) دستگیر می گردد ومدت دهسال درزندان بوده است ! >>> املشی اشاره نمی کند که این قهرمان قلابی داستان های او به چه اتهامی  دستگیر شده است ؟
لازم بیاد آوری است که ازخرداد 1360 تا 1362 صد ها نفر از اعضای فرقه رجوی دستگیر می گردند که ازاین شمار تنها گروه انگشت شماری نوجوان  که همچنان برمواضع تروریستی فرقه پای می فشردند  وباقی دستگیرشدگان پس از امضای پشیمان نامه ( تواب شدن ) به زندان هایی بین 5 تا 7 سال محکوم گردیدند _  محمد املشی و ایرج مصداقی نمونه ای از این اعضای فرقه رجوی هستند که درسال 1360 دستگیر و پس از امضای تواب نامه به مدت 5 سال درزندان به سربرده اند  


آخرین مخفی گاه مسعود رجوی _ کشور ایرلند _ شهر کورک 
&&&&&&&&&&&&&&&&&
پس اولین دروغ املشی این است که اتهام عباس محمد رحیمی را مخفی می کند تابتواند مدت دهسال زندان  تخیلی برای این شخص بسازد _ عباس محمد رحیمی بنا به ادعای املشی درسال 1370 عازم عراق وکمپ اشرف می گرددو بنابرهمین ادعا محمد رحیمی 8 سال عضو تشکیلات فرقه رجوی بوده است که می شود سال 1378  واین درحالی است که امریکا درسال 1381 به عراق حمله می کند !  _و دراینجاست که می توان مچ دروغگو و داستان سرای کم حافظه املشی را گرفت واز اوپرسید چگونه ممکن است که قهرمان قلابی داستان تخیلی  تو سه سال قبل از حمله امریکا به عراق ازفرقه جداشده وبه کمپ تیف منتقل شده باشد ؟ درحالیکه این کمپ درسال 1381 تاسیس شده است ؟؟

نوشته قبلی من با تیتر >>> از درخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی بدون خط کشی از جمله ابراهیم محمد رحیمی واسماعیل وفا یغمامی پشتیبانی کنیم >>>  از درخواست همه خانواده های اسیران فرقه رجوی پشتیبانی کنیم <<<<<

2 _ نگاهی به دروغگوی ها وداستان سرایی های خنده دار ابراهیم محمد رحیمی اززبان او 

رحیمی دراین نوار تهیه وکارگردانی شده توسط ایرج مصداقی گرچه دروغ بسیار گفته وخالی بندی فراوانی کرده است ولیکن نگارنده فقط به سه مورد از این داستان سرایی های خنده دار وغیرواقعی اشاره می کنم

>>>>>> خالی بندی  های ابراهیم محمد رحیمی داستان سرایی های  طنزآلود وخنده دار ابراهیم محمد رحیمی <<<<<

نکته دروغ و  خنده دار اول >>>>

  ابراهیم محمد رحیمی می گوید : قرار بود یکی از بچه محل های مارااز اوین بیاورند به جرم مشروب خواری جلوی زن وبچه اش شلاق  بزنند  من متوجه شدم ورفتم جنوب شهر وتعدادی از هوادران سازمان و بچه  های پیکار و  اقلیت وهمه طیف ها  راجمع کردم که حدودا نزدیک به ده هزار نفر شدیم !  >>>> که ریختیم ماشین بنز وشیشه هایش را شکستیم ونگذاشتیم شلاق بزنند _ متهم رابردند _ شلیک هوایی کردند ومن تیرخوردم وبعد من رابردند به اوین ! 

بازخوانی ادعا ی ابراهیم _  این شخص داستان سرا وکم حافظه تحت تاثیردروغهای  مصداقی وهمانند رهبر عقیدتی روان پریش سابقش فکر می کند با تعریف داستان های تخیلی وآمار سازی های قلابی می تواند دیگران را بفربد( ماجرای لشکرکشی 10000 نفره )  _ نشریات و وقایع آن زمان ( سال 58 ) همه دراختیار دیگران قرار دارد _ ابراهیم که متاسفانه مرد ولی سینه زنان زیر جنازه او اگر توانستند از این داستان تخیلی فقط یک سند ارائه نمایند بنده  نوشتن رابرای همیشه کنار می گذارم _ دروغگویی وچرند بافی هم حدی دارد _ نکته جالب دیگر که نامبرده ادعا می کند ماجرای تیر هوایی مامورین ومجروح شدن ایشان است .
ماموران تیر هوایی شلیک می کنند ومن ( محمد عباس رحیمی) تیر می خورم  وبعد من را  بجای بیمارستان یکسره  می برند زندان اوین ( ! )

نکته دروغ وخنده دار دوم 

خواهرم  "مهری"  قبل از 30 خرداد ( فاز سیاسی )  دستگیر شد _ دوسال همینجوری نگهش داشتند وبعد به او یک حکم دادند  شش سال زندان ( ! ) >>>> قابل یاد آوری است که درفاز سیاسی ( 58/60 )  غیر از محمد رضا سعادتی هیچ یک از اعضای فرقه  رجوی دستگیر وزندانی نگردیده اند  .

نکته دروغ  سوم _  ازسال 1365 همه تلویزیون ها را اززندانها  جمع کردند  وبه درب چوبی زندان  یک درب آهنی جوش دادند ( ! ) تحلیل ما درون زندان این بود که می خواهند همه را اعدام کنند ( ! )  (  دیالوگ هایی که از ایرج مصداقی آموخته ) 
گویا رحیمی درهنگام بازی دراین فیلم  علاوه بر حافظه   عقل خودرا هم طفلکی از دست داده بوده است که ادعا می کند " یک درب آهنی را  به درب چوبی جوش داده بودند ! 



ابراهیم محمد رحیمی یک باره از زندان گوهردشت وسال 1365 به زندان اوین وسال 1367 پرواز کرده  و می گوید :  تحلیل ما بچه ها این بود که می خواهند  همه را اعدام کنند ........ !>>>>  هما ن دروغ های تکراری مصداقی جمله به جمله <<<

اگر دقت کنیم این ویدئو چند تکه است و  بازبینی وتدوین شده است _ کارگردان این ویدئو هم کسی نیست به غیر از ایرج مصداقی  شیادی که درزمان اقامت  وکارمندی فرقه رجوی درخانه تیمی مریم قجر تروریست ( اوور ) کتاب داستان های تخیلی " نه زیستن  ونه مرگ " را باهزینه فرقه رجوی  نوشت _ دراین کتاب دروغ و داستان بسیار است و جالب اینکه قهرمان های تخیلی ایرج مصداقی دراین کتاب همه از جنس افرادی چون ابراهیم محمد رحیمی هستند .

مصداقی درکنار تلاش بی نتیجه برای سپید سازی گذشته نکبت بار فرقه رجوی یک هدف دیگر را هم دنبال می کرد وآن تحریف تاریخ وقطع پیوند بین نتایج تهاجم رجوی صدام ( مرداد 67 )  با محاکمه دوباره زندانیان شورشی بعد از انتقال این خبر به درون زندانها  ( شهریور 67 ) می باشد ....


 ولی این ویدئوی خنده دار سراسر دروغ ابراهیم محمد رحیمی از کجا می آید ؟ 

درسال 2007 فرقه رجوی با استفاده از دلارهای مزدوری برای صدام اجرای یک طرح پرهزینه تبلیغی تحت نام " تریبونال بین الملل " را دردستور کاری خود قرارداد که عوامل وسازندگان این پروژه  چنین بودند >>>  سرمایه گذار فرقه رجوی >>>> مدیر کل پروژه >>> پیام اخوان >>>>> کارگردان پروژه >>> ایرج مصداقی >>>  بازیگران طرح >>>> تعدادی از توابان دهه شصت + گروهی از هنرجویان کلاس های بازیگری  ایرج مصداقی تحت عنوان خانواده های قربانیان + گروهی از بازیگران بی نام ونشانی که برای دریافت مشتی دلار دراین نمایش از پشت پرده شرکت کردند  ( ! )

مینا انتظاری که درسال 1360 ( درسن 17 سالگی ) به اتهام فروش نشریه فرقه رجوی دستگیر وپس از مدت کوتاهی با امضای توبه نامه آزاد شد یکی از بازیگران نمایش های دروغ فرقه رجوی است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

و ابراهیم محمد رحیمی که از سخنانش می توان به سادگی دریافت که اصولا یک ادم سیاسی نیست و دست پرورده مصداقی می باشد چنین ادعا های دروغ را تحت عنوان "  عدالت انقلابی " برزبان می راند 
 تاسف بار تر از دروغ های رحیمی کار دست اندرکاران رسانه  BBC فارسی است که اینگونه ادعا ها را بعنوان سند منتشر نموده اند !
  معرکه گیری های ایرج مصداقی درباره ابراهیم محمد رحیمی 

ایرج مصداقی طی دوهفته گذشته سردمدار جریان سازی ها وجنجال آفرینی ها درمورد این عضو سابق ونیمه بریده فرقه رجوی بوده است ودراین راه چندین نفر ازجمله  مهنار قزلو و بازیگران تریبونال راهم به صحنه آورده است _ افرادناشناسی  چون اشرف علیخانی _ راضیه متینی _ منوچهر محمد رحیمی _ رحمان علی کرمی و تنی چند از نیمه بریده ها چون منیژه حبشی _ اسماعیل  وفایغمایی و املشی _ عاطفه اقبال  ومینا انتظاری 


چند سئوال پیش  روی " جوگیر شده ها " درمورد سرانجام تلخ ابراهیم محمد رحیمی

 آنچه مسلم است  اینکه _ ابراهیم محمد رحیمی  یکی از صدها قربانی فرقه رجوی بوده است 

آنچه مسلم است اینکه _ نامبرده یکی از انقلاب کرده ها  ( زن طلاق گفته ها طبق دستور مسعود رجوی ) بشمار می رفته  است 
آنچه مسلم است اینکه _ نامبرده طی حدود دهسال گذشته درمورد جنایات فرقه رجوی لب فروبسته است  

 بنابراین  قهرمان سازی  صفت های چون_ مجاهد قهرمان _ مبارز _   جان بدر برده ازسال 67 _  اولین زندانی سیاسی_ دوست بچه  های دروازه غار  و.....غیرو همگی ساختگی و جعلی هستند ونمی توان بااین صفت ها کسی را تعریف نمود _  تلاش های  محمد رحیمی  درطول زندگی اش کوچکترین بهره ای برای مردم ایران دربرنداشته است 


نگارنده  ضمن  ابراز تاسف از مرگ این قربانی  فرقه رجوی چند سئوال را پیش پای کسانی که زیر  علم ایرج مصداقی به سروسینه خود می کوبند می گزارم .

1 _ آیا بین درخواست ابراهیم محمد رحیمی وده ها پدر ومادر وهمسر وفرزند اسیران فرقه رجوی فرقی وجود دارد ؟ 
2 _  آیا بین مرگ ابراهیم محمد رحیمی و زنده یاد هادی  شمس حائری تفاوتی وجود دارد ؟

اگر نه  پس شما سینه زنان زیرپرچم ایرج  مصداقی چرا درموارد بالا سکوت کرده ومی کنید ؟

نگارنده بعنوان یک پژوهشگر شما سینه چاکان را افراد نیمه جداشده ونیمه متصل خوانده  وتکرار می کنم که شما ها هنوز دلبسته ووابسته به فرقه رجوی هستید وتاروپود تشکیلات برذهن شما پیچیده است..

به امید آزادی همه اسیران ذهنی _ فیزیکی از اسارت فرقه تروریستی رجوی 

ارشیا ارشادی _ نویسنده _ پژوهشگر ودادستان افتخاری ونمادین خانواده های قربانیان فرقه رجوی 
2018/01/19 

۱ نظر:

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا