۱۳۹۶ اسفند ۱۶, چهارشنبه

نامه ای برای خانم مریم عضدانلو قاجار ( رجوی )درمان دختران مدرسه شین آباد را ازیاد نبرید 


به پیشواز نوروز جشن برزگ هویت ایرانی برویم 
سال 2576  هخامنشی نامه ای برای خانم مریم عضدانلو قاجار 

ارشیا ارشادی وخانم رئیس مقاوم 
2018/03/05 ( واکنش _ 179 )
پبش نوشت
مریم عضدانلو قاجار را ازکودکی می شناسم وبا محمود همکلاس وهم محل بوده ام 
خانواده عضدانلو اصولا مذهبی نبوده اند / مریم  دوخواهر داشت خواهر بزرگتراو به نام معصومه درتضادف رانندگی فوت نمودوخواهرکوچک اوبه نام نرگس هم دراثرابتلا به بیماری درسال 1361 درگذشت / مریم درسال 1454 ازدانشگاه شریف فارغ التحصیل شد وسپس به مدت دوسال ( 54 /56 ) به خدمت سپاه بهداشت درآمد ودرروستاهای قزوین خدمت کرد / درسال 1356 درمسابقه دخترشایسته شرکت که که موفقیتی بدست نیاورد وحذف گردید

درسال 1358 برادرش محمود اورا تشویق به پیوستن به فرقه رجوی نمود وبا مهدی ابریشم بی غیرت آشنا وجذب گردید
مریم وارد تشکیلات فرقه رجوی گردید / گرچه بعدها گفتند با ابریشم بی غیرت ازدواج تشکیلاتی کرده ولیکن هنوز مشخص نیست پدر " اشرف " دختر منتصب به او کیست چون بنابرتحقیقات  ومستندات موجود مسعود رجوی معدوم / ابریشم بی غیرت / موسی خیابانی هرسه " عنن " وفاقد شورجنسی بوده اند / مریم واشرف ومهین زنان اینها هم همین طور بودند ولذا  تکلیف مصطفی و اشرف هنوز معلوم نیست چراکه هردو فرزندان خانه های تیمی  بوده اند/ مضطفی که تنها لاجوردی اورا فرزند رجوی خواند بعدها درزمره دشمنان مسعود معدوم درآمد وهم اکنون در آلبانی زندان وتحت مراقبت شدید قراردارد
مریم عضدانلو قاجار دراواین دوره انتخابات مجلس درسال 58 شرکت کرد ولی فقط 45000 رای آورد
مریم درسال 1362 با پاسپورت ایران وبطور قانونی ازایران وارد فرانسه گردیده است.

مریم ع قاجار وقتی به فرقه رجوی نزدیک شد کوچکترین تجربه وآگاهی نداشت و صفرصفربود وبهمین دلیل مسعود رجوی شیادمعدوم اورا از ابریشم بی غیرت تحویل  گرفت و درعوض د خترجوان موسی خیابانی  "لعیا " را به او تحویل داد 

  خارج ازاین فشرده درباره مریم رجوی هرچه نوشته اند جعلی ودروغ وساختگی می باشد 

خبررسید که جناب جنتی تجدید فراش نمودند تا جوانی شان به تنهایی هدرنشود_ عمرشان درازباد 
&&&&&&&&&&&&

نامه ای برای مریم عضدانلوقاجار ( ابریشم / رجوی و غیرو )

 موارد مندرج دراین نامه جملگی برپایه سخنان / رفتار وزندگی مریم طراحی شده اند 

مدتی پیش طی متنی یک نامه به جناب احمد جنتی مسئول همه شوراهای نگهبان ازپیدایش تاریخ تاکنون نوشتم وضمن آرزوی تندرستی وعمرجاوید برای ایشان درخواست کردم که لطف فرموده دست ازلجاجت بردارند و موانع غیرقانونی پیش پای سپنتا نیکنام برگزیده مردم یزد را ازمیان بردارند تا این نماینده منتخب مردم بتواند به یزدی ها درشورای شهرخدمت کند

متاسفانه جناب جنتی همچنان بر نظرغیرقانونی خود پای فشرد و خلاصه تصمیم به شورای مصلحت واگذار گردید که هنوز نتیجه اش اعلام نشده است / امیداست مجمع بطور مستقل رای مردم یزد ونمایندگان مجلس را تادید نماید

بعد ار آن نامه بی سرانجام به جناب جنتی تصمیم گرفتم به مریم عضدانلو قاجار با درخواست آزادی همه اسیران فرقه نامه بنویسم که نتیجه چنین گردیدمریم قاجار عنتری که لوطی اش سقط شد (2015)

سرکارخانم مریم عضدانلو قاجار 
ای مالک وصاحب نوکروکلفت های بسیار 

ای رئیس جمهور موقت بی جمهور
ای بی نصیب ازفکروعقل وشعور 

ای فرمانده تهاجم وحمله 
ای بی خبر زدیروز وامروز وآینده 

ای کاندیدای نمایندگی مردم تهران 
ای فرار کرده باچند  چمدان 

ای منشی سابق دفترمسعود
ای بی عرضه بی لیاقت بی وجود 

ای زن سابق ابریشم بی غیرت 
ای منتهای نفهمی _بلاهت وحماقت 

ای خانم رئیس موقت بیست وچندساله 
ای ملک بی صاحب فاقد قباله 

ای مجری تن فروشی های اجباری 
ای قاطر زین شده برای سواری 

ای فرمانده عملیات فروغ 
ای چکیده حماقت ودروغ 

ای معلم طلاق های مجبوری 
ای تفاله دورریختنی قوری 

ای بازجو/شکنجه گرو نگاهبان 
ای پخش کننده خیاروموزوبادمجان 

ای مجری نشست های جاری 
ای ازهرچه معنی عقل است فراری 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&بیش از 95 درصد دستگیرشدگان سال های  60 و61 تواب شدند وپس ازتحمل 5 سال زندان آزاد گردیدند هرکس بیش ازاین گفت شیاد ودروغگوست 
&&&&&&&&&&&&&&&&&
ای مشاطه گررقص رهایی
ای سمبل رذالت  ورسوایی

 ای مخترع ومراقب بند "جیم "
ای شیاد ای تبهکار ای لعیم 

ای نکبت زمین آلاینده هوا 
ای معمار ساخت حرمسرا

ای دشمن آزادی زنان 
ای حقیرترین موجود جهان 
ای زن سالخورده ناتوان
ای کلگسیونر انواع سرطان

ای بی سینه بی رحم ای حقیر
ای گرگ پیروبی دندان  زمین گیر


ای خانم رئیس بیوه زنان
ای فرمانده بیماران وسالخوردگان 

ای رفیق بولتن وفیصل وجولیانی
ای ترسو ای بزدل سرشارازعقده های روانی

ای زن سابق مهدی ومسعود وسایرمردان
ای تاهمیشه رسوا ملول وسرگردان 
ای خانم رئیس قلعه محصور
ای روزنابینا ودر شب کور 

ای دشمن  ای غریبه ای  بی وطن 
ای نوکر بیگانه / مزدور / ای گورکن

ای صاحب چندراس گاو وگوسپند والاغ
ای مفتخر به صفت  مسعود "ان دماغ "

ای مقلد مسعود خائن بدکاره
ای دشمن خونی فامیل وخانواده 
ای صدایت زوزه گرگ پیر 
درتنهایی بمان وباحسرت بمیر

ای سازنده اشرف یک ودووسه وپنجاه 
ای محافظ پیروعاجزها  درمحنت گاه 

مریم سالخورده وپریشان 
ای ازهرچه کرده پشیمان 
بیا و
دراین عصرپایان بردگی 
بازکن درهای زندان وبندگی 

رها کن این پربشان حال ها را 
اسیران نگون بخت وفنا را 

توخواهی مرد وگورت 
کنار مرضیه ترتیب یابد

نه میهن داری ونه زادبومی 
نه با ایرانیان پیوند خونی 

تو مزدوری خیانت پیشه تو 
توهم _ بردگی اندیشه تو دراین عصرنوین  جایی نداری 
تویی گم کرده ره_ راهی نداری 

درون پیله وزندان فرقه
میان مشتی از اعضای جرگه 

تو صاحب منزلی / شاهی  / رئیسی
ولی خارج از این دنیای کوچک 
  تو نا چیزی  / حقیری / کاسه لیسی 
  ندیدم بی خبرازتو قجرجان 

بیا بنشین بکن پوست بادمجان 
بیا تقسیم کن موزهای مخصوص
میان کلفتان  خیل اسیران 
برای خوردن و ... گردن  

 مریم قجر  ای مبشراسلام سوپر دموکراتیک 
ای دشمن کرم و سرمه وماتیک 

ای چوپان گله گوسپندان 
ای ناتوان  عاجز ای پریشان 
برای بندجیم و خواب دیدن 
چه گویم هرچه گویم اندکی هست 

زعادت های تو ای راس نادان 

خلاصه گرچه فکرووقت ارزش داشت ونباید صرف تو شیاد بی مقدار می گردید ولی باخود فکرکردم تا شاید وقتی صرف کنم تا شاید بتوانم به مغزآکبند ویخ زده تو حرارتی بتابانم گرچه می دانم تو آنقدر بی شعورونفهمی  که ازسنگ دربرابر میخ بیشتردرباره هشدار وآگاهی مقاومت می کنی !ولی وظیفه من هشدار دادن است /  تو شکست خورده ای ودرنوبت مرگ قرارداری / پس بیا حداقل درزندگی نکبت بارخود یک گام کوچک بردار وبه اسیران بی مغز ناآگاه فرصت انتخاب عطاکن / این تشکیلات ازهم گسیخته مطمئنا کاملا فروخواهد ریخت
پس خود همتی کن آنرا منحل اعلام واسیران را آزاد کن 
یادت باشد درسال 2009 اولین درخواست نمایندگان دولت امریکا ( اربابان جدید ) اعلام رسمی انحلال تشکیلات تروریستی تو بود واین اربابان به کم ترین ازآن قانع نمی شوند 
اگر دقت کنی تقریبا تمامی بندهای این تعهد را مجبور به اجرا شدید / انحلال / اخراج ازعراق / مصاحبه فردی با کمیساریا وتعهداتی که شما د" دادگاه پوئک " بردوش گرفته واجرا کردید 
شما تروریست ها مورد تنفر مردم ایران هستید / پس بهتراست بازنشسته شوید وبعد هم یک یک بمیرید / تمام شوید  

ارشیا ارشادی 
2018/03/05 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...