۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه

عکس های محرمانه منتشرشده از آلبوم خانوادگی فرفه رجوی /2018

 دشمنان ایران فراموش نکنند ایران ملیونها نفرجان فدای میهن دارد 


اتحاد ودوستی دوکره میخی بر تابوت یانکی های جنایتکار ودسیسه گر است 


ViVA KIM JONG-UN

عکس های تازه منتشرشده ازخانواده فرقه تروریستی رجوی سال 2018

ارشیا ارشادی وافشای رازهای پنهان مریم قجرتروریست 
2018/01/12 ( واکنش _ 170 ) 

یادآوری این متن ویژه 

سالها پژوهش وجستجو درباره  فرقه رجوی نگارنده رابه این نتیجه رساند که فرقه مافیایی / تبهکاری / تروریستی در تاریخ جهان هیچ نمونه نزدیکی  نداشته وندارد و بنابراین برای نشان دادن چهره واقعی این فرقه باید از نشانه هایی درطبیعت استفاده نمود 
وقتی درطبیعت جستجو می کردم مشاهده نمودم که گراز نزدیک ترین جاندار به فرقه رجوی است _ گراز هم همه چیزخوار ودرنده است  وهم بسیار وحشی  وخشن / گراز وقتی به دیگرجانداران تهاجم می کند درنهایت عصبیت وخشونت با دوداندان بزرگ نیش خود جاندار مقابل را تکه پاره می کند / گراز یکی اززیانبارترین موجودات هستی نیزهست چراکه به مزارع وزمین های کشاورزی روستائیان تهاجم نموده وهمه جاراویران می کند ؟ گراز نادرترین موجود هستی است که نه تنها تحت کوچکترین حمایتی قرارندارد بلکه کشتن این موجود زیانباررا تشویق نیز می نمایندد 
/ عملیات مهندسی فرقه رجوی درسال 1360 که تحت نظر مزدور سقط شده حسین ابریشمچی صورت گرفت همانند همان تهاجم گرازها خشن وضد بشری   بوده است ( شکنجه وسوزاندن زنده سه نفر ) / بنابراین برای نشان دادن سبوعیت ودرنده خوبی باند مافیایی فرقه صاحب مرده رجوی می توان ازاین سمبل خشونت طبیعت یعنی گراز  استفاده نمود 
به اولین آلبوم عکس خانوادگی فرقه صاحب مرده فرقه رجوی توجه کنیم .

آرم جدید فرقه تروریستی رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
عکس نوشت شماره 1 مریم قجرتروریست وبیوه زنان حرمسرا درقلعه اوور 

فابل صونی گفتگوی روح الله زم با ارباب خود ومامور موساد آشر 
چانه زنی جوجه ملا روح الله زم با مامور موساد برسر پول مزدوریعکس های آلبوم فرقه تروریستی رجوی بسیار زیاد هستند 
که دربخش دوم بقیه آنها را منتشرخواهم نمود 

ارشیا ارشادی 2018/01/12

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...