۱۳۹۶ آذر ۲۸, سه‌شنبه

شکست پروژه مریم قجررجوی _ عربستان درراهرو پارلمان اروپا وپایان سرنگونی !
شکست کامل پروژه 500 هزاردلاری عربستان/ مریم قجر درراهروپارلمان اروپا واعلام پایان سرنگونی ! 

ارشیا ارشادی و افسارگسیختگی مریم قجرتروریست 
2017/12/20 ( واکنش _ 168 ) 
یک یادآوری >>> مصطفی خیابانی ( رجوی ) در خانه ای درآلبانی زندانی است _ 24 ساعته 4 نگاهبان دارد وتاکنون موفق به فرار نشده است / هروقت فرارکرد آگاهی رسانی خواهد شد _ این جوان محصول مشترک اشرف ربیعی _ موسی خبابانی در خانه تیمی زعفرانیه است وربطی به مسعود رجوی معدوم ندارد ............
پیش نوشت 
مریم قجرتروریست سالهاست درچند زمینه هزینه های فراوان می نماید ولی همه این دست وپازده ها با شکست کامل مواجه گردیده است _ یکی ازاین تلاش های شکست خورده ملاقات با یکی ازمسئولین اروپایی و نمایندگان پارلمان اروپا می باشد _ مریم قجر تاکنون هزینه های بسیاری متحمل شده تا شاید بتواند حتی بایکی از مسئولین وبا منشی های نمایندگان پارلمان اروپا دیداری هرچند کوتاه داشته باشد تا در ورای آن تبلیغات گسترده نماید ولیکن علیرغم همه این دوندگی ها هیچ کس حتی آبدارچی پارلمان اروپا هم با ملاقات بااو موافقت نکرده است _ تلاش و هزینه فراوان برای مجوز ورود به کشورهای مطرح اروپا وامریکا وکانادا وشکست کامل درهمه این کردن کج کردن ها طوق خفت قطوری است برگردن این زن تروریست هزارچهره
دراین نوشتار آخرین شکست خفت بار مریم قجررا مورد بررسی قرارمی دهم مریم قجرتروریست بدون صافکاری وبدون رتوش سال 2008 
&&&&&&&&&&&&&&


قراربود سال 92 سرنگونی صورت گیرد ! ؟ مریم قجر درسال 96 رسما اعلام کرد سرنگونی دیگر ربطی به ما ندارد !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


تلاش شکست خورده بادیدار اتفاقی با فدریکا موگرینی 

آخرین شکست خفت بار مریم قجر تلاش 500 هزاردلاری عربستان است که اخیرا اتفاق افتاده وهدف این تلاش شکست خورده این بوده که  مریم قجربا کمک مالی و لابی گری قصد  یک دیدار اتفاقی در راهروهای پارلمان اروپا با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی پارلمان  اروپا داشته است  _ این تلاش هم گرچه باحفت وخواری وشکست مواجه گردیده ولیکن درکنار آن یک عملیات تروریستی به فرماندهی او اتفاق افتاده که ممکن است با محرومیت همیشگی ازسفر به بلژیک رابرای او رقم بزند 

ماجرای پارلمان اروپا از صفر تا صد ونتیجه 

 گرچه رابطه فرقه رجوی باشیخ  های مرتجع عرب به دهه ها قبل بازمی گردد و عرب ها همیشه بخشی ازهزینه های این فرقه را پرداخت گرده اند ولکن ازحدود 6 سال پیش این روابط پیدا وپنهان وارد مرحله تازه ای شده و حمایت مالی همراه با پشتیبانی سیاسی گردیده است / رابط عربستان بافرقه رجوی ترکی فیصل  می باشد همان کسی که درسال 2016 رسما خبرمرگ مسعود رجوی خائن را دوبار پشت سرهم درنمایش این فرقه تکرار نمود 

ترکی فیصل دوست پسرجدید مریم قجر پس ازجولیانی است وبرخی گزارش ها حکایت دارند که نامبرده در قلعه اوور درفرانسه دفترکار دارد و مشاوروشریک انقلاب ایدئولو|ژیک مریم قجرمی باشد 

مریم قجربارها با گردن کج ازدوست جدید خود ترکی فیصل درخواست کرده است بهرقیمت که شده ترتیبی اتخاذ کند ونقشه ای را طراحی کند تا او بتواند با مسئولین اروپایی ازجمله نمایندگان پارلمان اروپا دیدار کوتاهی داشته باشد / ترکی فیصل هم تلاش کرده با پول پاشی وتوصیه تراشی درپارلمان اروپا این طرح راپیاده کند ولی خوشوقتانه هیچیک ازمسئولین اروپایی به علت شناخت دقیق فرقه رجوی زیر بارنرفته اند 
البته فرقه رجوی 3 تن از نمایندگان پارلمان اروپا را ازسالها پیش خریده بود ولی این افراد پس ازشناخته شدن از حزب خود وپارلمان اروپا اخراج شده اند همانند استیونسون / آخویدال و کازکا 

تلاش های ترکی فیصل اما همچنان دنبال شده است درتاریخ ششم دسامبر کنفرانسی درپارلمان اروپا تحت نام " پناهندگی وحقوق بشربرگزارشده است / ازطرف پالمان اروپا دعوت نامه ای برای 5 نفرازاعضای سابق فرقه رجوی ارسال گردیده تا آنها در این نشست شرکت نمایند _ فرقه رجوی چون ازاین کنفرانس ودعوت اعضای سابق گروه مطلع می شود با فیصل تماس می گیرد تا  اقدامی دراین مورد انجام دهد وچنین است که ترکی فیصل یکی ازسالن های کوچک پارلمان اروپارا به مدت دوساعت با پرداخت 500/000 دلار اجاره می نماید 
درروز سمینار جلسه مریم قجر باحضور 8 نفر دریک سالن برگزار می گردد / نکته جالب اینکه این جلسه را حقو.ق بگیر فرقه رجوی استیو استیونسون برگزار می کند که 6 سال است ازپارلمان اروپا اخراج شده ومعلوم نیست چگونه وباکدام مجوز وارد پارلمان گردیده است ( ؟ ) 

پایان پروژه سرنگونی پس از36 سال عقب افتادن 

مریم قجر تروریست درحضور8 تن ازحقوق بگیران خود اعلام کرد : ازاین پس سرنگونی به ما ربطی ندارد ومردم ایران خود باید حکومت را سرنگون کنند ! 
فرقه رجوی در خرداد 60 اعلام کرده بود ظرف 6 ماه رژیم را سرنگون خواهد کرد وطی 36 سال گذشته ده ها بار تاریخ سرنگونی را به عقب انداخت وسرانجام پس از مرگ مسعود رجوی در ژانویه 2015 مریم قجر درسال 2017 همه ادعاهای سابق خود را کنار گذاشت و رسما اعلام کرد که دیگرقادر به سرنگون کردن نیست !

درهمان حال در سالن اصلی پارلمان اروپا جلسه سمینار با حضور 5 تن ازاعضای سابق فرقه رجوی مشغول برگزاری است  وفدریکا موگیرینی هم حضوردارد 

طبق طرح ازپیش تعین شده قراراست همزمان با خروج فدریکا موگرینی مریم قجر هم ازسالن اجاره ای خارج شود تا شاید آنها ازکنار هم درراهرو رد شوند !
مسئولین حفاظت که ازاین نقشه مطلع می شوند موضوع را به موگرینی گزارش می دهند و ایشان هم ضمن مخالفت بااین رد شدن ازکنار مریم قجر می گوید حاضرنیست دراین موقعیت قرارگیرد و لذا وقتی خبر به مریم قجرمی رسد اوهم باخفت وخواری وناراحتی ازاین شکست پارلمان را ترک کند
حضور مریم قجردریکی از سالن های کوچک پارلمان اروپا همره با 30 چماقدار مجهز به سلاح هایی همچون چاقو / پنجه بوکس /چماق /وموکت بربوده است 

این چماقداران که در نزدیکی درب پارلمان ارو.پا استقراریافته  بوده اند تنها برای مقابله با گروه منتقدین دعوت شده به پارلمان درآنجا مستقرشده  بوده اند وهنگام ورود هیات 5 نفره ضمن توهین به انها برایشان خط ونشان کشیده وفیلم وعکس برداشته اند که البته همه این اقدامات توسط دوربین های مداربسته  پارلمان ضبط شده اند 

درحالیکه سمینار ادامه داشت دوتن ازاعضای سابق فرقه بنام های عبد الکریم ابراهیمی  و مهدی خوشحال سالن راترک نموده تا عازم کشورخود شوند / چماقکش های مزدور رجوی که دربیرون مخفی شده بودند آنها را تعقیب کرده و پس ارصداکردن نام آنها با مریم قجر تماس می گیرند ودستور حمله دریافت می کنند 
این دو مقابل چشم  دنیس مک شین ( نماینده انگلیسی سابق پارلمان اروپا )  مورد ضرب وشتم نزدیک به 10 چماقکش قرارگرفته وهردو مجروح می گردند _ دنیس مک شین موفق می شود بادخالت درماجرا آقای مهدی خوشحال را ازصحنه فراری می دهد 
آقای ابراهیمی پس ازتهاجم  چماقداران موفق می شود  به زحمت خودرا به درب پالمان اروپارسانده وتقاضای کمک می نماید
پلیس درمحل حاضرشده و ازماجرا مطلع می گردد 
آقای ابراهیمی درماشین پلیس قرارمی گیرد تا به جهت تهیه شکوائیه به دارده پلیس منتقل شود 
درراه ایشان تنی چند ازچماقکش ها راشناسایی کرده که به پلیس معرفی می کند که این دوچماقکش دستگیر وراونه اداره پلیس می شوند _ هم اکنون دوپرونده دراین مورد در پلیس بلژیک وآلمان تشکیل گردیده است 

آگاهی رسانی واعتراض درپارلمان اروپا 
 چند روز پس ازانجام این اقدام تروریستی فرقه صاحب مرده رجوی خانم  آنا گومز نماینده کشور پرتقال درپارلمان اروپا ضمن ضمن آگاهی رسانی وهشدار درمورد فرقه رجوی خواهان ممنوعیت مریم قجرتروریست به پارلمان اروپا می گردد

سخنان خانم آنا گومز درپارلمان اروپا درمورد فرقه رجوی >>>
سخنان خانم آنا گومز درپارلمان اروپا

عواقب اقدام تروریستی فرقه رجوی در مقابل پارلمان اروپا 

گرچه چماقکشی و تهاجم به افراد جداشده از وظایف ایدئولوژیک فرقه رجوی است وازسال 1357 تاکنون درایران وعراق واروپا بارها تکرارشده است ودراین موارد پرونده هایی چند درکشورهای اروپایی وجود دارد ولی این باربا چماقکشی های گذشته چند نفاوت دارد 
نخست اینکه _ فرمان تهاجم وچماقکشی به دونفر ازمنتقدین توسط شخص مریم قجرتروریست صادر شده است 
دوم اینکه _  دوربین های حفاظتی اطراف پارلمان اروپا فیلم تمامی لحظات این رخداد را ضبط نموده است 
سوم اینکه _  دنیس مک سین  ( نماینده سابق پارلمان اروپا ) شاهد این رخداد تروریستی بوده است 

این شواهد ومدارک و صدماتی که چماقداران به اعضای سابق رسانده اند بنظرمی رسد این بار رسیدگی به پرونده به مراحل مهمی رسیده ومریم قجرتروریست مورد بازجویی قرارگیرد 
همانگونه که نگارنده قبلا اشاره نمودم دولت فرانسه به مریم قجر تروریست هشدار داده که باید خاک فرانسه راترک وقلعه اوور را تعطیل نماید
 افزوده شدن این پرونده به تخلفات فرقه رجوی دراروپاوفرانسه راه راه رابرای اخراج فرقه صاحب مرده رجوی از آنکشور هموار خواهد نمود ودرآینده باید شاهد انتقال کل بقایای فرقه به کشور آلبانی باشیم 

آزادی اسیران فرقه صاحب مرده رجوی نزدیک است 

هواکنون حدود 1800 عضوفرقه رجوی ( 350 زن ) در آلبانی دراسارت قراردارند 
ازاین تعداد حدود 500 نفر از اعضای اصلی و فرماندهان ترور و شکنجه گران وآدمکشان فرقه را تشکیل می دهند _ این گونه افراد هیچ راه و امیدی برای جدایی ازتشکیلات ندارند و می مانند وبه مرور هم خواهند مرد 
 اما بقیه این افراد رابدنه فرقه تشکیل می دهند که جملگی درپی فرصت هستند تا ازاین فرقه فرارنمایند 

بنابراین باید طی ماه های آینده شاهد جدایی گسترده اما کنترل شده ازاین فرقه خواهیم بود 

به امید آزادی همه اسیران بویژه زنان تحت سرکوب از فرقه صاحب مرده رجوی 

ارشیا ارشادی 2017/12/20 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...