۱۳۹۶ بهمن ۱, یکشنبه

اعتراظات 96 ازرضا پهلوی و سکولاردموکرات ها تا مریم قجر ورسانه های دروغگو (بخش 2 )


حکومت اسلامی مسئول نابودی طبیعت ایران / خشکی سرزمینی / آلودگی هوا می باشد وباید درمقابل این بی کفایتی ها پاسخگو باشد 


اعتراض های ایران وشدت گرفتن جنون و زنجیرگسیحتگی رضا پهلوی / سکولاردموکرات وفرقه رجوی ( بخش دوم )

ارشیا ارشادی و مدعیان اپوزسیون برون مرزی ایران 
2018/01/20 (واکنس _ 172)
پیش نوشت

اقدامات اعتراضی 4 روزه درایران (7 / تا 10 ) دیماه 96 که ازیک فراخوان علم الهدی تحت نام " اعتراض " به گرانی انجام شد خیلی زود دراثر وجود نارضایتی بخش هایی ازمردم ایران ازجمله جوانان گسترش یافت و حدود 60 شهرکوچک وبزرگ ایران رادربرگرفت / وچنین شد که شعار " مرگ برروحانی " به شعار مرگ بر" دیکتاتور " تبدیل گردید!

این اعتراض ها گرچه ازجهت تعداد کل  شرکت کنندگان ( 24000) درسراسرایران چندان قابل توجه نبود ولیکن ازجهت گستردگی در 60 شهر کوچک وبزرگ ایران بعنوان یک رکورد تازه بشمارمی رفت چراکه  اعتراضات 57 تنها 15 شهرایران را دربرگرفت واعتراضات سال 88 نیز تنها در3 شهر انجام گردید

درجریان این واکنش های های اعتراضی 25 نفرکشته و چند صدنفر دستگیر گردیدند
اعتراض مدنی درشرایط بحرانی کنونی قابل پیش بینی بود  ولیکن از آنجا که درایران حزب وتشکل های فراگیر وجود ندارد وازسویی دیگر برگزاری تظاهرات اعتراضی با موانع دولتی وقانونی روبروست لذا اینگونه حرکت ها مقطعی وبدون نتیجه ملموس است وخیلی زود فروکش می نماید گرچه به دلیل ناتوانی دولت درحل مشکلات فراوان امکان تکرار آن بسیاراست

یهرروی اعتراضات مدنی حق مسلم مردم ایران است وحکومت باید امکان برگزاری اینگونه اعتراضات رافراهم نموده و به خواست معترضین پاسخ گوید 
باشروع جرقه های اعتراضی درمشهد اما گروهی ازایرانیان برون مرزی فرصت طلب به صحنه آمدند تا با جنجال آفرینی وخبرسازی و دروغگویی این اعتراض مدنی راقیام وانقلاب معرفی نمایند (! )
نگارنده طی 4 روز اعتراضی درایران  به دقت تحرکات این گروه های برون مرزی رازیر نظر گرفتم و حاصل آن کندوکاوی که درزیر خواهید خواند 
 قسمت نخست این بررسی دراین دنبالک >>>>

اعتراضات 96 درایران و شدت گرفتن جنون گاوی دربرون مرز   <<<<<<

الف_ رضا پهلوی مواجب بگیر عرب ها وحرکت اعتراضی

درطول این حرکت های اعتراضی تعدادی شعارمتفاوت  توسط معترضین برزبان رانده شد گرچه  شعارغالب مرگ بردیکتاتورو جمهوری ایرانی ونه غزه ونه لبنان بود ولیکن درشهرقم گروهی شعارنوستا لوژیک " رضاشاه روحت شاد" برزبان آوردند _ این شعار باعث خرسندی رضاپهلوی وبقایای فسیل شده سلطنت در امریکا گردید و آنها باشیادی ودروغگویی اینگونه تبلیغ کردند که " مردم ایران خواهان بازگشت سلطنت شده اند ! 
رضا پهلوی که مدتی از بعنوان یک مواجب بگیر شیخ های عرب و اسرائیل در آمده است چون موش کور ازسوراخ خود بیرون خزید و با سازماندهی بقایای سلطنت درچند شهر تلاش کرد تا این حرکت اعتراضی را که هیچگونه ربطی به او ندارد به نفع خویش مصادره کند .
گفتگوهای متعدد بارسانه ها ازجمله تلویزیون های شیخ های عرب / تلوزیون های تجاری  لس آنجلسی/ گفتگوهای متعددبارسانه های اسرائیل / هزینه کردن ازطریق لابی ها  برای گفتگو با چند تن ازنمایندگان کنگره و صدور بیانیه ها وو ازجمله اقدامات ایشان طی این مدت بود 

گفتگوی شفاف  رضا پهلوی با آرش حسن نیا درسال 2012
رضا پهلوی گفت : 30 سال است کارمند اپوزسیون است وازمادرش حقوق می گیرد

جالب اینکه این نوار شنیداری درسال 2012 توسط رادیو فردا منتشر شده وتاکنون فقط 919 بازدید داشته است !

گوشزد من به رضا پهلوی عنصر همچنان متوهم و نا آگاه
جناب پهلوی گرچه  شما 57 سالگی را پشت سرنهاده اید ولی گویا همچنان دردوران نوجوانی وسودای سلطنت بسربرده و تئوری های دوران نوجوانی خودرا بآب ورنگ تازه تکرار می کنید 
جناب پهلوی گرچه فکرمی کنم ذهنیت یخ زده دارید ولی تکرار می کنم
ایران 80 ملیون جنعیت وصدها شهرکوچک وبزرگ وروستا دارد
آنانکه درآن 4 روز جهت اعتراض به خیابانها آمدند طبق آمارها درجمع 24000 اعلام شد که بنده 50/000 تلقی می کنم
 آنانکه درشهرقم به خیابانها آمدند حدود 300 نفر بودند / فرض رابراین می گذاریم شعار غالب آنها هم رضاشاه روحت شاد باشد
حال این دوسئوال را درذهن خود مرور کن 
1 _ آیا  شعار 300 نفردر یک شهر کوچک در یاد آوری پدر برزگ شمااصولا  ربطی به سرکار دارد ؟
2 _ آیا می توان این شعاررا حتی خواست 50/000 نفرمجموع معترضین تلقی نمود ؟جمعیت ایران پیشکش !

تاکی درخواب ورویا به سرمی برده وهمچنان تئوریهای نیمه پیدا ونیمه پنهان غیرواقعی  خود را تکرار می کنی 
توجه داشته باش مردم ایران بالغ/عاقل وهوشیار هستند و زمانش که فرارسید خود می دانند چه راه حل هایی رابرای برکناری معممین ازصحنه قدرت عملی  نمایند ولذا نیازی به امثال شما ندارند که درامریکا نشسته وبرای آنها نسخه تجویزمی کنید
جناب پهلوی توجه داشته باش عصرسلطنت  بخاطر بی کفایتی های پدرشما بهرشکل ونوع درایران پایان یافته است وعصرجمهوریت فرارسیده / تاریخ بعقب بازنمی گردد / ازتوهم وتخیل ورویا فاصله بگیر/ وکمی خردمندانه بیندیش وبیش ازاین خودرا خدمتکار و کاسه لیس دشمنان ایران نکن 
جناب پهلوی مزدوری برای شیخ های مرتجع عرب کار بسیار زشتی است
ازمسعود رجوی معدوم وسرانجامش درس بگیر یک عمربرای صدام  مزدوری کرد ودرنهایت درلجنزار تاریخ دفن گردید
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

به برخی از خواست ها ودروغ های برون مرزی ها توجه کنیم 

رسانه صهیونیستی من وتو : شهر ایذه که سقوط کرده بود به دست سپاه ازراه دریا بازپس گرفته شد !
روح الله زم :  همافران نیروی هوایی به مردم پیوستند !
شیرین عبادی : مردم خیابانها را ترک نکنند . مردم قبض آب وگاز وبرق را پرداخت نکنند !
منصور اصانلو :  مردم آشغال های خودرا درخیابان ها بریزند تا راه ها بسته شوند ! 
محمد حسینی : همه درایران وجهان  از اپوزسیون " ری استارت" وحشت دارند !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ب _ نمایش خنده دار سکولار دموکرات های برون مرزی 

اسماعیل نوری علا را همگی بعنوان تلاشگرعرصه فرهنگ وادب قدیمی  می شناسیم
ایشان به  جدایی دین ازنهاد حکومت ( سکولاریسم ) هم معتقد است و دربرون مرز نشریه سکولاریسم نو راهم منتشر کرده و برای آینده ایران این نگاه را لازم می شمارد که تااینجاهم قابل قبول است و گروه قابل توجهی  ازایرانی ها هم باتوجه به پرونده ناموفق و رفوزگی حکومت اسلامی باایشان هم نظر وموافق هستند 
ولی قسمت طنز ماجرا این است که ایشان تلاش های ادبی را فراموش کرده ووارد عرصه سیاست بازی شده است
ازچندسال پیش یک مامور رابط موساد اسرائیل به نام حسن اعتمادی ( مسئول خبراخراجی تلویزیون من وتو ) به ایشان نزدیک شده ونامبرده را به راه های متروکه وانحرافی کشانده است 
حسن اعتمادی از کارکنان مهم واولیه تلویزیون صهیونیستی من وتو ( مالکیت رابرت مرداک ) می باشد وچندسالی است ماموریت او دررسانه تمام شده وبودجه اسرائیل راصرف گردهمایی های تعداد محدودی سکولار دموکرات می نماید
ازبین ملیونها ایرانی اینگروه توانسته پس ازچندسال تلاش حدود 100 نفر عموما ناشناس را گرده هم آورد 
چند ماه پیش در آخرین کنگره این افراد تصمیم گرفتند با استفاده درامکانات جامعه مجازی مهستان تشکیل بدهند وتاریخ افتتاح مهستان راهم فروردین سال آینده اعلام نمودند

حرکت های اعتراضی درایران باعث شد این گروه هم چون موش های کور اززیرزمین خارج شده و گشایش مهستان را جهت اپوزسیون سازی  به جلو بیاندازند و لذا درتاریخ 4 و 5  ژانویه اولین ودومین  گردهمایی اینترنتی مهستان تشکیل گردید
این نمایش با حضور مجازی چندنفر برگزارشد وهیات رئیسه موقت هم انتخاب گردید 
این حدود 50 نفر گروه خودرا جنبش سکولار دموکراسی  و گردهمایی خودرا مهستان نام نهاده اند 
به منتخبین هیات اجرایی دائم توجه کنیم  >>> رئیس کل : اسماعیل نوری علا >>> معاون اجرایی  : حسن اعتمادی >>>  مبصر وناظم جلسات : منوچهر یزدیان و مهوش اسخاقی _ مسئول فنی ورسانه ای : میلاد آقایی 

همانگونه که مشاهده می کنید این تیم بنیان گزار این گروه هستند که همچنان  بعنوان هیات اجرایی موقت ودائم ( ! ) انتخاب شده اند
حال توجه کنیم اهداف دو   جلسه فوری وپیش ازموعد مقرر مهستان ( شورای آلترناتیو سازی ) چیست ؟
نگارنده دوجلسه این مهستان رابه دقت تماشا وگوش نمودمهدف ازتشکیل مهستان >> A  ساخت وتولید آلترناتیو وB >>  انتخاب  دولت موقت گذار دربرون مرز می باشد !

آنطور که عنصرمشکوک وشیاد ومتوهم حسن اعتمادی  ادعا می کند قراراست حاصل کار مهستان تولید آلترناتیو سکولار دموکرات  باشد که درکمیسیون های مختلف این آلترناتیوقلابی مسئولین ( وزرای دولت موقت )  انتخاب گردند تا پس از فروپاشی حکومت خلا ایجاد نشود و این افراد بعنوان دولت موقت درراس قدرت حاصل ازفروپاشی قرارگیرند!

این آلترناتیو تخیلی همچنین نمایندگانی را به مجلس موسسان معرفی می کند تا در مجلس تدوین قانون اساسی مبتنی برسکولار دموکراسی شرکت نمایند !
دراین گفتگوهای بامزه وخنده دار مهستان هم دعوا ودرگیری لفظی شد / هم دونفر جداشدند و هم چارت گروه موردنقد قرارگرفت و تغییر یافت .
درگفتگوهای مهستان نوری علا نقش موسس ورئیس و حسن اعتمادی نقش توجیه گر / ماست مال و سرکوبگر نقدها رابعهده داشت
این نمایش خنده دار  دو روز هرروز 3 ساعت بطول انجامید / درانتها قرار جلسه بعدی را مورد بحث گذاشتند / برخی معتقد بودند بخاطر حساسیت شرایط درایران و.عدم وجود آلترناتیو جلسه بعدی باید پشت سرهم  تشکیل گردد !
جلسه 4 و 5  ژانویه  تا امروز ( 20 ژانویه ) تکرار نشده وگویا کل ماجرای مهستان و جنبش سکولار دمکرات و مهستان وآلترناتیو ودولت موقت  لنگ درهواوتعطیل شد !به باور نگارنده کل ماجرا بازی حسن اعتمادی مامور صهیونیست ها می باشد واین شیاد اسماعیل نوری علا وتنی چند را سرکار گذاشته است / پس روی سخن من با اسماعیل نوری علا می باشد که جایگاه خود بعنوان یک تلاشگرفرهنگ وادب  را بازیچه دست عناصر مرموز ومشکوکی چون حسن اعتمادی نموده است 

جناب نوری علا 
 دلشوره / نگرانی وتشویش شما درمورد حکومت ناموفق مذهبی ها وفردای ایران قابل تامل و قابل درک است
ولیکن دوست گرامی ازشما با این سابقه وتجربه بعید است اینگونه دچار درهم ریختگی فکری شده و ادعا های توهم آلود بنمائید

جناب نوری علا شما که با واژه ادبیات سرکاردارید حتمامعانی این واژه هارا  می دانید 

نخست اینکه _  انحلال طلبی / فروپاشی طلبی  / سرنگونی طلبی و واژه هایی ازاین دست باربراندازی توام باخشونت  دارند و طبیعی است که هیچ تعهدی نیست که ازدل براندازی حکومت کنونی این داستان سرایی ها و رویاها وتخیل های  شما ( سکولار دموکرات ) بیرون بیاید 

دوم اینکه _ چون فرض محال هم محال نیست فرض می کنیم یک درصد توقعات شما اجرا شوند _ حال سئوال اینجاست که در شرایط احتمالا دموکراتیک فردای مورد علاقه شما چه تضمینی هست که دوباره اکثریت مذهبی ها به کرسی قدرت ازراه انتخابات ها ازجمله انتخاب مجلس موسسان نرسند ؟

 سوم اینکه _  طبق پروژه تخیلی /توهمی شما تشکیل شورای آلترناتیو _  انتخاب وزرا _ دولت موقت و معرفی ( تحمیل ) نمایندگان به مجلس موسسان وظیفه شماست _ حال بفرمائید نقش وحضورمردم دراین طرح وهدف کجاست ؟

 چهارم اینکه _ شما ودوستان ازکنار چگونگی فروپاشی ( اصل ماجرا ) به سادگی گذشتید _ اگرممکن است توضیح دهید شما ودولت موقت چگونه می خواهید حکومت را فروبپاشید؟ جناب نوری علا 

شما تازه درابتدای راهی هستید که فرقه بی صاحب رجوی درسال 1361 بافریب عده ای آنرا طراحی کرد / آن شیاد معدوم هم همانند شما کمیسیون های قلابی  ودولت موقت ورئیس جمهور موقت هم منصوب نمود _ حال ببینید آن گروهک منفور ومزدور تروریستی اکنون درکجاست ؟ تمام کسانی راکه رجوی معدوم درآن سال فریب داد ظرف یک سال جداشدند وآخرین بازماندگان آن نسل متوهم هم قصیم وروحانی وزیران رجوی بودند که باخفت گریختند / پس تجربه شکست خورده قابلیت تکرارندارد لطفا تعدادی افراد احساساتی را همانند رجوی معدوم تحت فریب قرارندهید
توجه داشته باشید 
میدان مبارزه ایران است / آلترنااتیو هم وجود دارد/ پس شمانگران نباشید وبه جای این پرت وپلاگویی ها بروید دنبال همان تلاش های فرهنگی / ادبی که درآنها تخصص وتجربه دارید / این حسن اعتمادی شمارا به راهی کشانده که درصورت تداوم غیر ازشکست وخفت وخواری نتیجه ای دربرندارد 

جناب نوری علا 
به باورمن شما هنوز درجبهه  دوستداران ایران زمین قراردارید / پس سعی کنید ازدرفضاسیر کردن دست بردارید / اوضاع وشرایط ایران امروز را بصورت همه جانبه نه گزینشی مورد مطالعه وبررسی قراردهید / درایران امرور علیرغم همه فشارها / تضعیع ها / تبعیض ها / فسادها جنبش مدنی بصورت جدی درصحنه قرار دارد / ده ها انجمن غیردولتی فعال هستند و مردم هوشمند ایران به روش های خود مشغول مبارزه با تحجر وبنیادگرایی ویرانساز هستند 
ایران ما سرانجام با وجود ملیونها جوان جستجوگر وتلاشگر درراه آزادی گام برمی دارد 
درتاریخ ایران صدها دولت وحکومت به قدرت رسیده و پس ازمدتی صحنه را دراثرمبارزات مردم ایران ترک کرده اند وشما مطمئن باشد حکومت مذهبی کنونی هم ازاین قائده مستثنی نیست و زمانش که فرارسید توسط مردم برکنار خواهدشد

پس هماننند صدها اندیشمند درداخل وبرون مرز تنها به حمایت ازمبارزات مدنی مردم بسنده کنید وبازیچه دست افراد وجریان های مشکوکی چون حسن اعتمادی وتجزیه طلبان و شبه کمونیست های امریکایی نشوید

من این دوحرف نوشتم چنانکه غیرنداند
توهم زروی کرامت چنان بخوان که تودانی 

پ _ فرقه صاحب مرده رجوی واعتراض ها درایران

فرقه صاحب مرده رجوی پس از شروع حرکت های اعتراضی درایران خیلی خرسند شد وشروع به خرغلت زدن نمود 
مریم قجر تروریست فورا دو بیانیه تبلیغی پست سرهم برای موجودات تخیلی فضایی  دردنیای مجازی صادر کرد پس ازدومین بیانیه ایرانی ها درتوئیتر هشتک # مریم _ رجوی _ خفه _ شو طراحی کردند که درروز هشتم دیماه باده ها هزار ا توئیت هم میهنان ترند نخست توئیتر  گردید.
درروز سوم مریم قجر تروریست که ازطرف هم میهنان گه باران شده بود تصمیم گرفت دست مسعود رجوی معدوم راازقبر بیرون بکشدوبه نام آن جسد پوسیده بیانیه صادرکند ! 
 دراین بیانیه های قلابی که به نام سخنگوی فرقه رجوی دراسلو ! صادر شد وادامه یافت جسد مسعود به موسسان های سوم تا هفتم دستور می داد مردم را مسلح کنند ! 
ازسویی دیگر حسن داعی الاسلام  مزدور فرقه رجوی درامریکا با پرداخت 15000 دلار برای هرساعت برنامه  به علیرضا میبدی وپرویز کاردان دراین رسانه های لس آنجلسی حاضرشدوادعای شروع انقلاب وقیام  نمود وکلی دروغ ودری وری گفت وهمچنین سایت های فرقه رجوی چون فریدوم مسنجر و بگو نه ! به نشر دروغ و فعال شدند 

درووز 10 دیماه مزدوران فرقه رجوی به اوج پریشنحالی وجنون ادواری رسیدند وادعا کردند که طرفداران آنها فعال شده اند ودرهمین راستا عکسی را منتشر کرد که یک جوان باصورت پوشانده درکوه عکس مریم قجر را دردست داشت واین عکس راهم نشان وجود فرقه درایران به شمار آورد وتبلیغ نمود !

درحالیکه اعتراضات ازروز دهم فروکش کردولی تبلیغات چی های شیاد فرفه رجوی ومریم قجر تروریست همچنان تا 30 دیماه مشغول قیام وانقلاب درفضا بودند !
یکی دیگر ازتلاش های فرقه رجوی ردیف کردم مزدوران امریکایی ازرده خارج امریکایی بود که بادریافت هزاران دلار حق مزدوری در نمایش های خانگی مریم قجرتروریست شرکت نمودند 

دروغگویی ها وجعل خبرهای صدای امریکا وعلی جوانمردی 

یکی ازرسانه هایی که طی این 4 روز به خبرسازی / شایعه پراکنی وجعل خبر پرداخت صدای امریکا بود / این رسانه هم همانند فرقه رجوی تا 15 دیماه همچنان به نشردروغ واخبارجعلی وویدئو های صدبار تکراری ادامه می داد

علی جوانمردی از طرفداران بزهای کوهی در کوه های غرب ایران هم طی این 4 روز خارج ازصدای امریکا به نشردروغ وشایعه ادامه می داد علی جوانمردی ادعا کرد که اینترنت رایگان امریکا  درراه است ! 

جوجه آخوند  روح الله زم  مامور موساد که نزدیک به دوسال است به  نشر دروغ مشغول است  باشروع اعتراض ها به شدت به مرحله جنون وویوانگی رسید و پشت سرهم خبرهای دروغ وجعلی  منتشرمی گرد 
البته این شیاد بنوعی با باند احمدی نژاد خائن درارتباط است و برخی اخبار نیمه درست را ازاین باند دریافت می کند 
 افشای روح الله زم توسط مامور دیگرموساد ندا امین 
 درزمان اوج گیری دروغ های روح الله ندا امین دیگر مامور موساد که با روح الله زم اختلاف پیداکرد دست به اقشاگری زد وویدئوی گفتگوی مخفیانه زم با مامور موساد آشر  رامنتشر نمود
دراین ویدئو زم دیگر همکاران موساد علی ( بیژن فرهودی ) ومحمد حسینی راهم لوداد 
انتشار ویدئوی زم/ آشر ضربه سنگینی به این شیاد وارد کرد / 
به این گفتگو توجه کنیم >>>> 
چانه زنی روح الله زم با مامور موساد برسرحق مزدوری

نتیجه = میهن ما درشرایط نامناسبی قرارگرفته  و حکومت اسلامی دربسیاری اززمینه ها شکست خورده ووبحران های متفاوت گریبان دولت مستقر را گرفته است / درچنین شرایطی زمینه برای دسیسه های جهانی علیه ایران فراهم شده است / حکومت اسلامی یک تجربه شکست خورده می باشد / دراین وضعیت دشواربرای گذرازبحران ها تنها یک راه پیش پای دولت مستقرقراردارد وآن برگزاری مجلس موسسان برای بررسی وتدوین قانون اساسی تازه می باشد
 حسن روحانی حدود 4 سال برای این اقدام فرصت دارد ولذا باید برای نجات ایران باید دست به این اقدامات بزند 

1_ آزادی تاسیس احزاب وجمعیت هاوتشکل های سیاسی مدنی 
2 _ تهیه قانون مترقی آزادی مطبوعات و تائید آن ازطرف مجلس
3 _ آزادی همه زندانیان سیاسی ووتخفیف برای زندانیان امنیتی 
4 _ برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان برای بازنگری وتدوین قانون اساسی جدید 
5 _ برکناری همه آخوند های انتصابی وانحلال شورای نگهبان 
واین بعهده تلاشگران مدنی است که با پیگیری این درخواست دین وتعهد خودرا نسبت به ایران وایرانی ادا نمایند 
درغیر اینصورت مسئولیت هرگونه زیان احتمالی به منافع ملی ومسافت سرزمینی بعهده آنان خواهد بود 
آقای خامنه ای نیزباید دراجرای این طرح همکاری نموده وکوشش نماید 

به امید ایرانی آباد / آزاد وسربلند وبه دور از گزندهای دینی /آئینی
ارشیا ارشادی برای ایران سرافراز می کوشد
2018/01/22 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...