۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

لزوم دستگیری ومحاکمه احمدی نژاد ونزدیکان فاسد اوو اشاراتی به ماجرای مهدی وغیبت وظهور ( بخش نخست )زن یعنی نیمه گم شده مرد 
 روز جهانی زن برهمه زنان ازجمله زنان ایران زمین تهنیت باد  کولبران زحمت کش را ازاین تلاش پررنج ومحنت نجات دهید 


جنگ .خشونت وتروریسم درجهان را متوقف کنید 

لزوم دستگیری وتحت پیگرد قراردادن احمدی نژاد تخریبگر واعضای باند فاسد او 

 ارشیا ارشادی و باند تخریبگر وضد ایرانی محمود احمدی وماجرای مهدی وغیبت وظهور 

2017/03/12 ( واکنش _ 125)_ 

برای افشای باند مخرب احمدی نژاد_ حجتیه باید آبشخور های فکری آنها را مورد نقد وکنکاش قرارداد _ این جانوران مضروموذی درحقیقت مبلغان یک افسانه تاریخی سراسر جعل ودروغ هستند /

جانبازان شیمیایی  را از یاد نبریم 
مقدمه _ حدود 4 سال از کناررفتن محمود احمدی نژاد خائن واعضای فاسد باند شیاد وایران بربادده او می گذرد ومتاسفانه این خائنین علیرغم داشتن ده ها پرونده فساد وتخریب دردستگاه قضایی ایران همچنان از دستگیری ومحاکمه درامان مانده اند _ علت اصلی این بی تحرکی دستگاه قضایی بی شک  دیوار حفاظتی _  امنیتی  است که آقای خامنه ای تحت عنوان " عضویت مجمع تشخیص مضلحت نظام  به اطراف این شیاد خلافکار ایران ستیز وهستی برباد ده کشیده اند _ اکنون زمان آن رسیده است که  با برکناری این خائن فاسد  ازمجمع ونقض مصونیت اوراه رابرای دستگیری ومحاکمه این باند ضد ایران وایرانی باز نماید.

محمود احمدی نژاد کیست _ چه کرده است وبااو چه باید کرد ؟

 به زودی رمز شناسی از  نماد  باند مخرب احمدی نژاد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گرچه چگونگی  وارد چرخه قدرت شدن محمود احمدی نژاد همچنان درسایه روشن قراردارد ولیکن شواهد ومستندات موجود درباره این فرد بخوبی نشان می دهد که نامبرده با کمک دست های پشت پرده معرفی و آرام آرام دریک پروسه کاملا مشکوک وارد هیات حاکمه جمهوری اسلامی شده است _ احمدی نژاد متولد 1335 یک روستایی است ودر ارادان گرمسار از توابع سمنان بدنیا آمده است _  اگر سیر طبیعی درمورد روند به قدرت رسیدن نامبرده را ترسیم کنیم دربهترین و باورمند ترین شکل ممکن طبعا ایشان می باید کار خودرا از تلاش برای نمایندگی مردم گرمسار درمجلس آغاز کرده باشد ولی شگفتا که نه تنها چنین نشده بلکه نامبرده با کمک دست های پنهان درسال 1372 به سمت استاندار اردبیل  منصوب گردیده است که با توجه به غیربومی بودن نامبرده دراین مسئولیت این انتصاب شگفت انگیز ووغیر قابل تصور می یاشد چراکه ایشان آذری زبان نبوده است .

رسیدن شگفت انگیز احمدی نژاد به مسئولیت درزمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 
احمدی نژاد درزمان بعد ازجنگ که به  دوران سازندگی معروف است بدون  هیچ تجربه _ تخصص ودانش یک باره بعنوان استاندار  آنهم دریکی ازشهرهای آذربایجان به مسند قدرت می نشیند ومدتی در پست های مختلف دراستان آذربایجان دارای مسئولیت های مختلف بوده است ( 72/76) _ درسال 1379 نامبرده کاندیدای نمایندگی مجلس می شود ولیکن باشکست مواجه گردیده وبه  مجلس راه نمی یابد _ جالب تروشگفت  انگیز تراینکه این شخص که پشتوانه وحمایت مردم را بدست نمی آورد درسال 1383 ( دوره معروف به اصلاحات ) دریک روند کاملا مشکوک بعنوان  شهردار تهران منصوب می شود 
یک سال بعد یعنی درسال 1384 دریک انتخابات مهندسی شده بعنوان رئیس جمهور ایران  معرفی می گردد 

این سئوال بزرگ روی میز است که چگونه کسی که درسال 1379 موفق به کسب حمایت مردم  در جهت نمایندگی مجلس باشکست وبی محلی مواجه می شود 4 سال بعد بعنوان شهردار شهر همان مردم برگزیده شده ویک سال بعد ( 1384 )  بعنوان رئیس جمهور اعلام می گردد ؟    این مقام مشکوک ریاست جمهوری احمدی نژاد  درسال 1388 به بد ترین ورسوا ترین شکل ممکن ادامه می یابد .........
اگر بخواهیم روند رشد سیاسی  مشکوک احمدی نژاد را ترسیم کنیم چنین می شود >>> استاندار اردبیل _ فرماندار خوی وماکو _  شهردار تهران _ ریاست جمهوری ایران ( 8 سال ) _ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ( ازسال 1392 )


بنا براین نمودار احمدی نژاد ازسال 1372 بدون هیچگونه پشتوانه تجربی _ علمی  وتحصیلی بدلائل کاملا مشکوک وارد چرخه قئرت سیاسی درایران شده است _ احمدی نژاد دردوره دو دولت خود تنها 800 ملیون دلار ازفروش نفت دراختیار داشته است
ولی حاصل اینهمه بودجه در8 سال چگونه صرف شده است گرچه همچنان درپرده ابهام است ولیکن تنها به بخش کوچکی از آنچه تاکنون نمایان شده توجه کنیم >>>>> فساد 900 ملیونی _ فساد 8 هزار ملیاردی _ فساد 13 ملیارد تومانی و........
درمورد نابودی در آمد های ارزی هم این خلافکاران تقریبا همه 800 ملیارد دلار رابرباد داده اند _ فساد ارزی احمدی نژاد ازطریق باند خلافکار او درشرکت نفت و گانگستری به نام بابک زنجانی  صورت گرفته است _  یک رقم فساد ارزی بابک زنجانی که تاکنون فاش شده نزدیک به سه هزار ملیارددلار بر آورد گردیده است _ طبیعی است که بابک زنجانی حاصل طبیعی دولت احمدی نژاد و وزیر نفت در آن دولت ( قاسمی  ) بوده است _ درواقع بنابرشواهد نفت ومیعانات نفتی ایران بدون هیچ تضمین بازگشتی دراختیارباند بابک زنجانی قرارداده شده واوهم بااین پول کلان هرکاری دلش خواست کرده است .

ازاین اشارات که بگذریم باید بررسی کنیم چرا  وچگونه باند متخلف احمدی نژاد به قدرت رسیده وهدف آنها ازاین غارتگری تاریخی چه بوده است ؟ 
احمدی نژاد وباند خلافکار او درهرتعریفی گروهی ایران ستیز وهستی بربادده بوده اند _ فساد دولت های احمدی نژاد و رویش خارهای مضری چون بابک زنجانی با پوشش دور زدن تحریم ها    صورت گرفته است _ تحریم هایی که باعث وبانی وزمینه ساز آن خود این  دولت های تخریبگر وضد ایرانی بوده اند .
  درکنار این موضوع که نیاز به بررسی اقتصادی دارد نگارنده به هدف دیگر باند ماموتی  احمدی  می پردازم 
برای شناخت اهداف باند احمدی نژاد باید درابتدا فرد کلیدی این باند را خوب بشناسیم " اسفندیار رحیم مشایی "
رحیم مشایی قبلا یک عنصر اطلاعاتی بوده است و در سال 84 ونزدیکی های انتخابات ریاست جمهوری با شاخک هایی که دراختیار داشته آگاه می گردد که نظام " محمود احمدی نژاد را برای ریاست جمهوری برگزیده است _ این شیاد سپس به سراغ احمدی می رفته وبه او می گوید " آقا رابخواب دیده ام که بمن گفت : محمود باید خودرا برای ریاست جمهور شدن آماده کند ! "

گرچه دوستی محمود واسفندیار قبل ازاین ماجرا وجود داشته ولیکن این بشارت اطلاعاتی واتفاقاتی که بعدها رخ می دهد باعث می شود محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی رابعنوان مراد  خود بپذیرد که با مهدی درارتباط است ( ؟ !)
درانتخابات سال 1384 بنا برشواهد موجود گرچه همه زمینه ها برای ریاست جمهوری قالیباف فراهم شده است ولیکن در آخرین روزها به دلائل نامشخص  تصمیم حاکمیت به سوی احمدی نژاد بازمی گردد و این شخص ازمقام چهارم دررده بندی ها یک باره به رده دوم وجلوتر از قالیباف قرار می گیرد _ کرروبی رام پشت سرمی گذارد وبه مقام دوم صعود می کند !
وچنین است که دریک انتخابات طراحی شده با رفسنجانی به دور بعد می رود وپیروز میدان معرفی می گردد 
فائزه رفسنجانی که باتوجه به اطلاعات پدر خود ازاین تحول پشت پرده مطلع بوده بعدها درگفتگو با حسین دهباشی رسما اعلام می کند که انتخابات 1384 مهندسی شده بوده است .

اهداف اصلی  دولت های نهم ودهم احمدی نژاد 

احمدی نژاد دریکی از سخنرانی  های خود زمینه ظهور امام  را مهم ترین هدف دولت خود ادعا می نماید !
بنابراسنادی که تازگی منتشرشده احمدی نژاد اصرار داشته است که ازفرودگاه امام خمینی اتوبانی بزرگ به چاه جمکران کشیده شود که امام درزمان ظهور شلوغی رفت وآمد دچار مشکل نشده وبه سادگی بتواند خودرا به چاه جمکران برساند ! ؟ 

احمدی نژاد بارها وبارها درطول مسئولیت 8 ساله خود ادعا کرد  درپی ایجاد زمینه ظهور مهدی حرکت می کند _  ایشان از سال 1384 بدین سو بارها وبارها اعلام واادعا کرده است مهدی به زودی ظهور می کند وبارها تاریخ ظهور هم مشخص کرده وبعد آنرا به عقب کشیده است   آخرین باز درسال 1392 رسما اعلام کرد مهدی تا 4 سال دیگر ( 96 ) ظهور خواهد کرد  که البته حدود سه ماه بیشتر به این ظهور نمانده است _ ادعا های ظهور مهدی ازطرف باند احمدی نژاد طی این سالها درست همانند ادعا های مسعود رجوی معدوم بوده که از سال 1360 هرشش ماه ویک سال اعلام وادعا کرده که حکومت ایران تا سال آینده سرنگون خواهد شد آن این ادعا همچنان توسط همسر متوهم وملیجک او مریم قجر تروریست همچنان دارد واین شیاد هم همچنان  این تاریخ رابه عقب می کشد  ( ؟ ! )

احمدی نژاد دریکی از ادعا های خودگفت : امریکا می دانسته مهدی از عراق ظهور می کند وبهمین دلیل به آن کشور حمله کرده است !_  یکی دیگر از نزدیکان  بیمار روحی _ روانی این شخص رسما اعلام کرد : سعودی ها درپشت بام  ساختمانی روبروی کعبه یک تک تیر انداز بطور شبانه روزی مستقر کرده اند تا وقتی مهدی  ظهور کرد ایشان را هدف قرار  دهند ( ؟ ! ) 


از دیگر افسانه سرایان موجود درایران همفکر احمدی نژاد می توان به حسن عباسی _ علی اکبر رائفی پور و رحیم ازغدی پور اشاره نمود _  حسن ابطحی ( پدر محمد علی ابطحی ) یکی دیگر ازمدعیان ارتباط با مهدی بود که چندی پیش درگذشت .

نگاهی کوتاه وگذرا به افسانه غیبت وظهور مهدی بنا بر مستندات تاریخ 

وجود باند های واپسگرا ومتوهمی  چون انجمن حجتیه واحمدی نژاد معلول هستند _ برای مبارزه فکری بااینگونه  تفکرات قرون وسطایی باید به جای  پرداختن به این زائده ها  اصل ماجرای آبشخور فکری این گونه باورها را مورد نقد وبررسی قرارداد 

هدف این نوشتار زمینه شناسی ونقد باورهای " غیبت وانتظار "نیست که نیار به فرصت دیگری دارد دراین متن تنها به اشاره کوتاهی به مرگ امام 11 شیعیان  " بسنده خواهم نمود تا بتوانیم ریشه های اینگونه باورها را شناسایی کنیم

طرفداران داستان مهدی وغیبت وظهور را دقیقا می توان به سه گروه تقسیم نمود 

الف _ گروه نخست _  " بی باوران  متظاهر وریاکار  " _ این گروه بزرگ گرچه ادعا های مهدی وغیبت وظهور را باور ندارند ولی از آنجا که اینگونه ادعا ها درفرهنگ وباور مردم تا حدودی جا افتاده علیرغم عدم اعتقاد گهگاهی با اشاره هایی گنگ به این داستان ها اشاره می کنند تا  درب این دکان را همچنان  نیمه باز  نگاه دارند ( مثال علی شریعتی و سخنرانی انتظار مذهب اعتراض ) 
ب _ گروه دوم _ " تجدید نظر طلبان درافسانه مهدی " دراین داستان ها این گروه گرچه تا حدودی این تئوری هارا باور دارند ولیکن معتقدند باید دراین گونه برداشت ها تجدید نظر وتصحیح ایجاد گردد _ اینها همان هایی هستند که تجدید چاپ جلد 13   کتاب " بحارالنوار   شیخ باقر مجلسی تغییراتی ایجاد کرده و داستان های بسیار خنده دار وضدعقلی وادعا های سرشار ازبلاهت این شیخ را حذف کرده اند _ اینها معتقدند از ادعا های باقر مجلسی باید خشونت زدایی کرد وادعا های این شیخ را باید  کمی قابل قبول ومنطبق باعقل و کمی باور پذیر گردد _ اگر به تاریخ نزدیک به 40 سال اخیر توجه کنیم هیچ سخنی وتبلیغی برای این شیخ بزرگ داستان سرای شیعه وجود ندارد چون ادعا های این شیخ .وشیخ بهایی آنقدر سطحی _ ضدعقلی و مضحک هستند که جای هیچ بحث و بررسی بجای نمی گذارند .

پ _ گروه  سوم _ " منتظران "  یعنی  طرفداران انجمن حجتیه وباند احمدی نژاد که دراندک واقلیتی درحد موش پرستان ایران هستند   اما چنان از ذهنیت معلولی برخوردارند که عقاید وداستان ها وادعا های افرادی مثل شیخ طوسی ومجلسی رابا ور دارند ودرپی تبلیغ  ادعا های خنده دار " مهدی وغیبت وظهور " به روایت مجلسی و شیخ طوسی  و محمد جواد مغنیه  هستند _ 
گرچه آبشخور فکری انجمن و منشا فکری حجتیه _ احمدی یکی است ولیکن این دو تفاوت های اندکی باهم دارند 
انجمن واپسگرای حجتیه مخالف هرگونه دولت ورهبری درزمان غیبت کبری است ومعتقد است که چون سیاسیون هیچیک معصوم  نیستند بنابراین نمی توانند درزمان غیبت حکومت نمایند _ اینها مخالف هرنوع سازنئدگی درزمان غیبت هستند وادعا می کنند هر نوع  حکومت وسازندگی باعث عقب افتادن زمان ظهور مهدی می گردد ( ؟ ! )
درمقابل باند احمدی نژاد گرچه 90 درصد با باورهای حجتیه موافق است ولیکن این باند معتقد است باید از شرایط قدرت وحکومت جهت ایجاد زمینه ظهور استفاده نمود _ بنابراین کلیه خلافکاری ها _ خرابکاری ها _ فسادها و تنش آفرینی درزمان احمدی نژاد عمدی وبا برنامه انجام گرفته تا حکومت ایران به نقطه ضعف تمام وورشکستگی و تحت تحریم ها وتهدیدهای نظامی جهانی قرار گیرد تا " زمینه های ظهور مهدی فراهم گردد "_   توجه کنید به قطع نامه های شورای امنیت وتحریم های کمر شکن درزمان  ریاست جمهوری قلابی محمود احمدی نژ اد وباند مخرب ومشکوک وخائن اوانجام گرفته است .
نگاهی کوتاه وگذرا به سرانجام حسن عسگری امام یازدهم شیعیان به روایت تاریخ اسلام وافسانه پردازان شیعه 12 امامی 

یکم _ سرانجام امام  حسن عسگری به روایت تاریخ اسلام 

 مرگ حسن عسگری امام یازدهم شیعیان به روایط تاریخ اسلام ( ابن شهر آشوب _ مناقب جلد سوم  واصول کافی )

حسن عسگری امام یازدهم شیعیان  در سال 232/845 زایش یافت ودرسال 260/874 درگذشت _ حسن عسگری پس از درگذشت امام علی النقی به مسند امامت نشست و مدت 6 سال امامت کرد _ ایشان درزمان خلافت المعتمد الله عباسی زندگی می کرد _ المعتمد کلیه اعمال  وفعالیت های ایشان را با استفاده از جاسوسان خود زیر نظر داشت _ حسن عسگری ازتماس آزاد با پیروان خود محدودیت شدید داشت _ هیچگونه فعالیت تبلیغی نداشت ودر تقیه کامل به سر می برد 

درسال 260/874 ایشان بیمارشد وبه بستر بیماری افتاد هنگامی که خلیفه وقت مطلع شد بی درنگ یک هیات از خدمتکاران خود به سرپرستی شخصی به نام  نحریر به منزل ایشان فرستاد وبه این فرد دستور داد شرایط ایشان را به دقت زیر نظر داشته باشند _ معتمد همچنین حکیم و حسن بن ابی شوارب  ( قاضی القضات ) به همراه 10 نفر از معتمدان  را روانه خانه ایشان نمود تاهمه مسائل را تحت کنترل داشته باشند _ بیماری حسن عسگری اما شدت گرفت ونامبرده درتاریخ هشتم ربع الاول 1260برابر اول ژانویه 874 میلادی درگذشت _ پس از درگذشت حسن عسگری ابو عیسی برادر خلیفه برجسد او نماز گذارد _ ابو موسی دراین زمان پوشش حسد حسن عسکری را کنار زد وبه حاضران ازجمله علویان وعباسان وبنی هاشم اشاره کرد وگفت که نامبرده به مرگ طبیعی فوت کرده است _ سپس جسد ایشان درخانه پدرش درسامرا دفن گردید .
انگیزه متوکل عباسی از نشان دادن جسد ایشان این بود که شیعیان معمولا پس از درگذشت امامان خود اعلام می کردند یا آنها بنا یه دسیسه خلافت ا کشته شده ویا  نمرده وغیبت کرده اند _ ملا محمد باقر مجلسی یکی از مهم ترین افسانه سرایان شیعه همچنان برخلاف مستندات تاریخی ادعا کرده است که امام حسن عسگری را مسموم کرده اند 
پس از تدفین حسن  عسگری خلیفه یک هیاتی را موظف کرد تا درمورد بستگان ودارایی های ایشان تحقیق نمایند یکی از اعضای این هیات بنا برنوشته شیخ صدوق  جعفر عسگری  برادر امام حسن عسگری بوده داست .
این هیات در کنار  بررسی دارایی های ایشان ومهر وموم کردن  آنها دراین مورد نیز تحقیق کردند که آیا ازایشان همسر وفرزندی بجا مانده است یانه وبهمین دلیل تمام کنیزان وزنان نامبرده را ازنظر بارداری مورد معاینه قراردادند 
بنا برروایت شیخ صدوق گروه  تحقیق درپایان به خلیفه گزارش دادند که حسن عسگری دارای هیچگونه فرزندی نبوده است _ این پژوهش تا آنجا پیش رفت که خلیفه دستور داد یکی از کنیزان حسن عسگری به نام صیقل  مدت یک سال تحت  نظر باشد تا  بارداری ویا عدم بارداری او ثابت گردد _ 
هیات تحقیق نظر داد که از حسن عسگری تنها یک برادر به نام جعفر ویک مادر به نام حدیث  ( ام الحسن) بجا مانده است .
پس از آزادی صیقل و  مشخص شدن دارایی های حسن عسگری بین برادر ومادرش اختلاف ایجاد شد وجعفر ادعا داشت که به او نیز ارثیه تعلق می گیرد _ سرانجام این دعوا به نظر قاضی ارجاع گردید که سرانجام  قاضی حکم  داد که ارثیه حسن عسگری متعلق به مادرش حدیث می باشد _ بنابر نوشته محمد بن یعقوب کلینی درکتاب اصول کافی ( جلد اول ) درنهایت مادر حسن عسگری دارایی ایشان رابین خود وجعفر عسگری ( دیگرفرزندش )  تقسیم نمود ............. 

دوم _ سرانجام  حسن عسگری  به روایت شیعیان 


افسانه نگاران شیعه اما علیرغم وجود مستندات تاریخی اما بعدها ادعا کردند حسن عسگری دارای فرزندی به نام محمد بوده است 
پس از درگذشت حسن عسگری گروهی از پیروان او اعلام کردند چون نامبرده فرزندی نداشته لذا امامت پایان یافته است  _ گروه دیگری برادر ایشان به نام جعفر را امام اعلام کرده وبه نامبرده اقتدا نمودند 
گروه سومی اما به رهبری شخصی به نام عثمان بن سعید عمری  ادعا کرد  حسن عسگری دارای فرزندی است به نام محمد ولقب او قائم آل محمد وامام عصر وصاحب زمان است  بنا براین ادعا محمد درسال 255 ( 4 سال پیش از مرگ پدر ) زایش یافته وبی درنگ درچاهی درسامرا  پنهان شده است ( ؟ !)
سمیری همچنین ادعا کرد محمد با نایب  ویا باب خود درتماس است وبرای حفظ جانش خودرا به دیگران نشان نخواهد داد 

عثمان بن سعید عمری  که خودرا نخستین میانجی ونایب امام معرفی می کرد ادعا می نمود که باامام غائب تماس دارد وبهنین دلیل از پیروان پول جمع می کرد تا صرف نگاهداری امام نماید _ اوگاهی هم پیام ها ونامه هایی تقلبی  به نام توقیح راهم تحت عنوان نامه امام به مردم نشان می داد .
عثمان بن سعید عمری مدت 45 سال (260/305)   ازشیعیان پول می گرفت تا ازمحمد ( مهدی ) درته چاه نگاهداری نماید
بعد از مرگ عثمان بن عمری پسرش محمد بن عثمان که بوسیله پدرش آموز های لازم را دیده بود بجای اونشسه ووظیفه نگاهداری از محمد درته چاه را بعهده گرفت ومدت 31 سال ( 305/326) ازشیعیان پول می گرفت تا وبه آنها می گفت پول هارا در خیک روعن می گذارد وبرای امام می فرستد ( ! ؟ )
پس از مرگ عثمان نیابت را شخصی به نام  حسین بن روح نوبختی  بعهده گرفت واین شخص هم به مدت سه سال ( 326/329) وظیفه نگاهداری ازمحمد را بعهده گرفت وبرای نگاهداری او ازشیعیان پول می گرفت 
پس ازمرگ حسین بن روح نوبختی شخص دیگری به نام علی بن محمد سمیری به جای اونشست 

علی بن محمد سمیری هم سه سال ازشیعیان پول گرفت تا از محمد درچاه مراقبت کند _ دراین دوران که تقریبا 84 سال از غیبت و زندگی درچاه محمد می گذشت این زمزمه وسئوال درمیان آنها شکل گرفت که چرا مهدی قائم همچنان مخفی است ودرمیان طرفداران خود ظاهر نمی گرد د _ طول کشیدن غیبت  وبیماری مهلک وکشنده علی بن محمد سمیری و زمرمه های اطراف این موضوع باعث شدند که سمیری که شدیدا تحت فشار قرارگرفته بود دربستر مرگ اعلام کرد : من به زودی خواهم مرد ولذا " نیابت خاصه " پایان یافته  و دوره غیبت کبری "  آغازخواهد گردید |( 329/941) وسپس نامه ای را ازجانب محمد خطاب به خود چنین خواند !

شیخ طوسی ومحمد باقر مجلسی درمورد نامه علی بن محمد سمیری از جانب مهدی  دربستر مرگ چنین نوشته اند :
      بسم الله الرحمن الرحیم 
ای علی بن  محمد سمیری خداوند پاداش برادرانت را مصیبت مرگ تو بزرگ گرداند زیرا تو تا 6 روز دیگر خواهی مرد پس به کارهای خودرسیدگی کن و به هیچکس به عنوان جانشین خود وصیت نکن زیرا که غیبت کبری واقع شده است
                        من آشکار نمی شوم مگرپس از اجازه الله واین  بعد از گذشت زمانها وقساوت دلها وپرشدن زمین ازفساد خواهد بود _      آگاه باش به زودی درمیان شیعیان کسانی پیدا می شوند که ادعا می کنند من را دیده اند _  آگاه باش " هرکس پیش از خروج سفیانی وصیحه آسمانی ادعا کند مرا دیده است دروغگوست وافترا می بندد "                                
بااینکه آخرین نایب مهدی ( علی بن محمد سمیری )  در 1346 سال پیش ادعا کرده است که دوران غیبت کبری شروع شده و هیچ کس از احوال من درزمان غیبت خبر ندارد و من دیدنی نیستم وو .... بااین همه طی این مدت هزاران نفرشیاد خودرا بعنوان مهدی ادعا کرده وظهور کرده اند که مهم ترین آنها شیخ الاسلام ومرجع بزرگ شیعه  علی محمد شیرازی بوده است و شیادان بسیاری ادعای ملاقات با مهدی همیشه غایب  نموده اند که آخرین آنها ملایی  شیادی به نام حسن ابطحی نام دارد _ دردوران حکومت ایران حتی یک خانم ادعا کرد همسر مهدی موعود است ( ؟ ! ) 

آنچه نوشتم فرازهایی از کتاب های محمد باقر مجلسی  ( بحار النوار جلد 13 ) _ شیخ طوسی ( غیبت )  ومحمد جواد مغنیه ( زمام دار آینده  )  دستغیب شیرازی ( سرای دیگر ) و   سایر  افسانه پردازان بزرگ داستان " مهدی وغیبت وظهور  می باشد که برای عموم خوانندگان در جامعه حقیقی ومجازی قابل دسترسی می باشند    

پایان بخش نخست که پیش زمینه و مقدمه پرداختن به باور های " منتظران واقعی " ازجمله انجمن واپسگرای ححتیه  باند شیاد وتخریبگر وضد ایرانی احمدی نژاد بود درنوشتار آتی درمورد افکار _ اندیشه ها واعا ها و تخریبگری های این شیاد خواهم پرداخت تا پشت پرده های به قدرت رسیدن رئیس جمهور قلابی وانتصابی ایران طی سال های 84/92 برای همگان روشن گردد _ دراینجا لازم است  بعنوان یک ایرانی دوستدار میهن دوخواسته خودرا مطرح وتکرار  نمایم .

 نخست_ از آقای خامنه ای درخواست کنم همانند آقای خمینی درسال 1360 که بنی صدر را ازمقام فرماندهی کل قوا عزل نمود ایشان هم عضویت احمدی نژاد در مجلس تشخص مصلحت نظام را لغو نمایند تا با کنار رفتن این دیوار_ حمایتی _ امنیتی شرایط تحت پیگرد قرار گرفتن احمدی نژاد واعضای باند ایران بربادده او فراهم گردد

    دوم _ ازتلاشگران مدنی تقاضا کنم درخواست دستگیری ومحاکمه احمدی نژاد واعضای باند مخرب وفاسد اورا بعنوان یک خواست ملی مطرح وپیگیری نمایند

ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل 

2017/03/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...