۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

مرگ مسعود رجوی : از ناباوری واندوه بی پایان همنشین بهار تا شدت گرفتن بیماری های های مریم قجر تروریستمرگ مسعود رجوی خائن_ از ناباوری وافسردگی هم نشین  بهار تا شدت گرفتن بیماری های مریم قجر تروریست ( واکنش _ 102)

  ارشیا ارشادی ودنیای بهم ریخته  مزدوران از رده خارج صدام  
2016/10/08
  مقدمه _  اکنون سه ماه از اعلام خبر مرگ مسعود رجوی خائن توسط ترکی فیصل  درنمایش مریم قجر درجولای 2016 گذشته  است _ طی این مدت تحلیل ها وبررسی های بسیاری دراین مورد صورت گرفته _ این تحلیل ها عموما براین واقعیت استوار هستند که خبری که  این رئیس جاسوسی عربستان اعلام نموده  صحیح ودقیق وبی هیچ شک و شبهه ای بوده است _ 
در بین همه اظهار نظر ها تنها هم نشین  بهار (مادر شیری مسعود معدوم ) با اندوه وگریه وزاری آنرا باور نکرده وبه زیر سئوال برده و دستگاه تبلیغی فرقه رجوی هم دراین مورد درحالت  " کمای واکنش " قرارگرفته است وبنظر می رسد مریم قجر تروریست ودیگر بقایای فرقه علاقمند هستند که این خبر موثق راتا زمانی نامشخص  همچنان در " هاله ای از ابهام " نگاه دارند تا شاید موفق شوند اسایشگاه سالمندان آلبانی  را حفظ کنند .
دراین نوشتار تلاش براین است که درکنار چرایی نزدیک ترش شدن  شیخ های عرب به فرقه رجوی نتایج  مرگ مسعودخائن دربقای این گروهک را مورد بررسی قرارگیرد .

ایستگاه نخست _  ماجرای ناباوری هم نشین  بهار و  سود وگداز های عاشقانه او برای مسعود رجوی معدوم 

  هم نشین  بهار که از " مریدان جان برکف " مسعود رجوی معدوم بوده است درست یکروز بعد از اعلام خبر مرگ مسعود  شیاد ( 10 جولای )  فورا با اسماعیل وفا یغمایی "  گفتگویی را انجام داده تحت عنوان " مسعود رجوی زندگی پررنجی را گذرانده است ( دروغی گوبلزی ) _ ولی این این تیتر ناامیدانه ودلسوزانه که بگذریم  همنشین بهار قبل از شروع گفتگودرابتدا یک سنفونی تاثر برانگیز پخش می کند وسپس  غزلی را در وصف مراد معدوم  خود مسعود خائن  می خو اند که شاه بیت آن این است >>>> 

چه گردها که برانگیختی زهستی من _____ مباد خسته سمند ت که تیز می رانی  

تاثروشوروشتاب  نشین  بهار دراین واکنش فوری جهت ماست مالی وبی اثر کردن این خبر به حدی است که گمان نمی کنم ایشان این حالت نگرانی وشور را درمورد  خبر مرگ نزدیک ترین افراد خانواده ها خود اظهار نموده وبنماید !

نشین بهار در این گفتگو  به عنوان  یک مرید پرشور وفدایی وشیدایی  مسعود رجوی خائن ظاهر گشته که تلاش بی سرانجامی را دنبال می کند تا ضمن کم رنگ وبی اثرکردن این خبر باورهای متوهمانه خودرا به وفا یغمایی نیز تحمیل نماید که البته موفق نمی شود _ نشین  بهار  دراین گفتگوضمن آه وناله وگریه وفغان از روزگار چند ادعای مسخره وخنده دار باهم متظاد راهم عنوان می نماید که بخاطر طنز بودن فهرست می کنم :


1 _  کلمه " مرحوم " در   ادبیات عرب برای تعریف خیلی زیاد ازافراد هم بکار برده می شود ! 

2 _ اعراب معمولا کلمه مرحوم را برای شخص مرده به تنهایی بکار نمی بر ند  ومی گویند " مرحوم مغفور " !
3 _   آنچه ترکی فیصل گفت ( mis information ) اطلاعات غلط  بود !

4 _ آنچه فیصل برزبان راند ( dis information )  اطلاعات گمراه کننده بود !
5 _  مجاهدین تکذیب می کنند _ صبرکن دیر نشده ( 10  جولای 2016 سه ماه پیش ) 

6 _ ترکی فیصل دروغ مصلحتی گفته است ! 


اعضای سابق ومنتقدین فرقه رجوی باید هشیار باشند تا با آگاهی رسانی به موقع هزینه نزدیکی به مزدوران صدام را چنان بالا ببرند که کسی جرات نزدیکی به این تبهکاران را نکند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

هم نشین  بهار   بارها وبارها اعلام کرده است که هیچگاه عضو فرقه رجوی نبوده است بااین حساب باید دید علت این همه دلباختگی و عشق وناباوری وآشفتگی وحزن واندوه وافسوس این فرد وواکنش به دور از خردمندی ایشان نسبت به خبر نابودی مسعود شیاد بزدل فراری معدوم مفلوک چیست ؟ 
درمیان ده ها واکنش مثبت  به این خبر تنها همنشین  است که این خبر را اصلا باور نگرده ورئیس سازمان جاسوسی سعودی را به دادن اطلاعات غلط متهم می کند ! 
به باور من بهار   " اگرهم عضو سابق این فرقه نباشد از فدائیان جان برکف وپا دررکاب 
مسعود بزدل شیاد مفلوک وبی سواد وبیشعور است_ که بنده لقب" مادر شیری فرقه رجوی " را تقدیم ایشان نموده ام 

پیام من برای ایشان این است که :   بهاره  جان گرچه از نوشته های تو تحت عنوان ازماموت تا مسعود " معلوم است چندان هم بی سواد نیستی ولیکن معلومات تو درمورد شناخت فرقه رجوی  توام با تعصب وکاملا  " زیر خط فقر " است 

بهاره جان _  توجه کن  اطلاعات غلط ویا گمراه کننده را که یک عامل مهم اطلاعاتی آنهم دریک مراسم رسمی اعلام نمی کند _ توگویا این تئوری را ناقص شنیده ای سازمان های اطلاعاتی " معمولا اینگونه اطلاعات رااز طریق پادوهای سطح پائین خود بصورت دروغ وشایعه درمیان مردم پخش می کنند نه توسط یک رئیس شناخته شده جاسوسی درمراسم رسمی !
 برای نمونه تو این خبر را دروبسایت خود بصورت  mis information منتشر کرده ای یعنی آنرا به نوعی دلخواه انتشار داه ای ......... ! این را می گویند اطلاعات غلط 

بهاره نشین   جان 
بگذریم من این فقدان خرسند کننده را به حضور تو تنها داغدار ماجرا تسلیت گفته وبرایت دنیای خوب بدون آن شیادآرزو می کنم _ پیشنهاد من برای تو اینست که برای خودت یک هفته عزای شخصی اعلام کنی رنگ وبسایت ومطالب ات را سیاه کنی  وتا دلت خو است شیون وزاری نمایی تا شاید تسکین پیدا کنی  _   برایت متاسفم که  فرزند شیری ات به درک واصل شده  _ مریم قجر تروریست را هم دراین ماتم وزاری شریک خود بدان .

بهاره جان به شما پیشنهاد می کنم بروی این آهنگ زیبای خانم حمیرا " باور ند ارم " راگوش کنی وهی زار زار گریه کنی شاید دل پر و ناباورت کمی آرام گردد  .
  ترانه زیبای " باور ندارم برای هم نشین  بهار بی باور !
 تو رفتی _ تو مردی ولی باور ندارم _ خانم حمیرا


اعتراف مزدور ی  جمشید برزگر کارمند تلویزیون BBC 


یکی دیگر ازاندک ناباوران  این خبر که مدتی است به اعتراف خود به فرقه رجوی نزدیک شده است " جمشید برزگر  " از مستخدمین رسانه BBC است _ این شخص که همانند همنشین  بهار درمورد فرقه رجوی دست به سانسور ودروغگویی زده ومی زند دریکی دوبرنامه BBC ادعا کرد :
 1 _ چون برخی از اعضای مجلس اعلای عراق قبلا درایران بوه اند لذا مزدوری رجوی برای صدام قابل توجیه است ! 
 آخر مخ آکبند حقوق بگیرآیا می توان حضور چند نفر درایران را با حضور 35 ساله مزدوران صدام درعراق و کشتن ایرانی ها وکر دها ( عملیا ت مروارید _ سال 1991 ) مقایسه کرد ؟  حقا که تو یکی ار بیشعور ترین مواجب بگیران فرقه خائن رجوی هستی .

2 _ د رانکار مرگ مسعود رجوی گفته است :  من با تعدادی از آنها  ( اعضای فرقه ) صحبت کردم  ( یعنی به آنها وصل هستم )  آنها گفتند : رجوی زنده است  !  اخه احمق اگر ریگی به کفش نداری ومزدور تمام وقت هنوز نشده ای فقط نام دونفر ازاین   تعداد  را نام ببر !  دیدی شیاد وحقوق بگیر واحمق هستی .

سرهنگ از رده خارج  امریکایی ومزدور رجوی  در قلعه سابق اشرف " وسلی مارتین  " دریک اطلاع رسانی   غلط ( mis information  ) ادعا کرد که مسعود رجوی زخمی وبه فرانسه منتقل شده است !  این یک خبر جعلی ودروغ است  بهاره جان  " چون اولا _ مسعود رجوی هیچگاه زخمی نشده ( زخم مقعد وایدز موضوع دیگر ی است  ) و هیچگاه هم به فرانسه  منتقل نگردیده است .


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ایستگاه دوم _ ماجر ای درماندگی مریم قجر تروریست درمورد اعلام  سقط شدن  مسعود مزدور خائن 
 حقیقت این است که همه دیکتاتورها ومستبدین  اول دچار مرگ شخصیتی  می گردند  وبعد از مدتی مرگ فیریکی هم به سراغ آنها می اید _ برای نمونه محمدرضا پهلوی  وقتی درسال 57 با هلی کوپتر برفراز خیابان شاهرضا گشت وسیل جمعیت معترض را دید  و بلافاصله بیانیه "  مردم من صدای انقلاب شمارا شنیدم "  را منتشرکرد دچار مرگ شخصیتی گردید _ گرچه بعد از حدود یک سال دربرون مرزهای ایر ان زمان "  مرگ فیزیکی  اش " نیز فرارسید .
مسعود رجوی هم پس ازسقوط صدام و " تسلیم وتحویل اسلحه وتخلیه پایگاه استراتژیک خود  (  قلعه اشرف ) دچار مرگ کامل شخصیتی شد  و این شیاد چون پوست کلفت ودغلکار بود مرگ فیزیکی خودرا با سختی و جان کندن بی خودی بعقب انداخت ولی بااین همه در سال 94 ( 2015 ) پس از مدت ها که درکما بود دچار مرگ فیزیکی شد واربابش جدیدش ترکی پس از مدت بیش از یک سال خبر مرگ فیزیکی اورا درنمایش مریم قجر در بورژ ه ( 8 جولای 2016 ) رسما اعلام کرد 

کندوکاو درباره سخنان ترکی وعلت شرکت نامبرده درشوی مریم قجر تروریست    

 1 _ ترکی فیصل گفت :  بخاطر دعوت محمد غزالی ( نخست وزیر 50 سال پیش الجزائر )  و مواجب بگیر فرقه رجوی دراین گردهمایی شرکت کرده است واین دقیقا بدین معناست که نامبرده  برای این فرقه اهمیتی قائل نیست وبا یک واسطه ( درخواست والتماس غزالی ) بدین نمایش پای گذاشته است .
2 _ ترکی فیصل کوشش کرد با مریم قجر با توجه به سابقه قبلی دست بدهد که مریم ریاکار ازاین کار خودداری کرد _ چنین حرکتی از جانب فیصل نشان می دهد که نامبرده قبلا بدفعات مکرر با این زن شیاد تروریست ملاقات کرده ودست داده وحتی ماچ وبوسه کرده است و چنین بود که فیصل ازاین ممانعت مریم قجر دچار شگفتی گردید 
3 _  سخنان ترکی فیصل به روشنی نشان می دهد که نامبرده از مرگ مسعود رجوی وحتی محل دفن لاش مرده او کاملا مطلع بوده است .( احمتال زیاد درسعودی دفن شده )
4 _ ترکی فیصل متن نوشته ای را می خواند که بدون تردید فرقه رجوی قبلا  برایش تنظیم نموده بااین احتمال که امکان دارد تکرار دوبار جمله " وانت  السیده مریم رجوی ذوجک المرحوم مسعود الرجوی " را خود شخصا به این نوشته افزوده باشد 
5 _  اعلام خبر مرگ مسعود رجوی توسط ترکی  دقیقا در متن شعارهای حقوق بگیران حاضر درصحنه " موش همیشه بیدار " مطرح شد وچون فیصل احتمال داد  شلوغی این تظاهرات چی های حرفه ای باعث نشنیدن خبر ایشان شده باشد لذا  " با شمردگی خاص یک بار دیگر آنرا تاکید وتکرار نمود "

سخنان آگاهی بخش خانم بتول سلطانی اولین زن فراری از معتمدان مسعود رجو ی
>>>>      بتول سلطانی اولین زنی که کوس رسوایی فرقه رجوی را بر آسمان کوبید


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
سخنان ترکی فیصل بدون سانسور با زبان عربی وترجمه بدون سانسور به زبان انگلیسی >>>> 
 دوبار تکرار خبر مرگ مسعود رجوی توسط ترکی فیصل با ترجمه انگلیسی  <<<<<  the late  husband  of maryam rajavi
  
فرقه  تبهکار رجوی با دستکاری این قسمت سخنان رئیس جاسوسی سعودی  رابطور کلی ازسخنان آن شیخ حذف کرده است ! 
6 _ واکنش مریم قجر تروریست به اعلام این خبر عادی بود و   هیچ عکس العمل منفی وشگفت زدگی  درچهره اش مشاهده نگردید . 
7 _  مسئولین فرقه رجوی درصحنه درمورد اعلام این خبر مرگ هیج عکس العملی نشان نمی دهند 
8 _ قبل از اعلام خبر شخصی از  مریم قجر بطور یواشکی مطلبی را می پرسد وواکنش مریم نشان موافقت با پرسش آن شخص می نماید .
9 _  دستگاه تبلیغی فرقه رجوی طی سه ماه گذشته درمورد واکنش به این خبر دچار " درماندگی وخفقان آگاهی رسانی " شده است 
10 _ عصای  زیر بغل عامل فرقه رجوی دررادیو فردا ( مهرداد میرعمادی ) وآن  ای میل مشکوک  آن عنصر پریشان ابله ( قبادی )   نیز هیچ کمکی به این خبر مرگ نکرده واین آگاهی رسانی شیخ مرتجع عرب  هچنان مورد استقبال ایرانی ها قرار دارد .
11 _ همچنان که ازرفتار وگفتار آن شیخ جاسوس پیداست رابطه سعودی با فرقه رجوی یک رابطه ارباب ونوکر واز بالا به پائین  است ولذا مریم قجر حتی نتوانسته یک کلمه برخلاف اد عای ان شیخ طی این سه ماهه برلب براند 
12 _ کل وفشرده سخنان وفرمان  ترکی فیصل به مریم قجر این بود : مسعود خائن مرده وتوهم  از این ریاکاری و مخفی کاری دست بردار شیاد 
13 _ ترکی بن فیصل بی سواد در این سخن پراکنی سفارشی فرقه رجوی " ازشاهنامه وفردوسی " سخن گفت که هم هیچ ربطی به علت شرکت این شیخ مرتجع دراین نمایش نداشت وهم او درحدی نیست که بتواند نام " حماسه سرای ضد تازی ایران فردوسی بزرگ وجاویدان را برزبان آورد "  اینهم دلیل دیگری از انشای این نوشته توسط فرقه ر.ج.و.ی می تواند باشد .

بررسی سخنان ترکی فیصل درنمایش فرقه رجوی توسط عیسی آزاده  _ نظری_ حسین نژاد _ کرمی >>>>
 سخنان اعضای سابق فرقه رجوی درمورد ترکی فیصل _ عیسی آزاده

14 _ فرقه رجوی که از شرم ووحشت خو د شهامت اعلام این خبر مسرت بخش رانداشت آنرا به گردن ترکی فیصل نهاد 
15 _ فرقه رجوی گرچه  فعلا مجبوراست ازکنار این خبر بخاطر فروپاشی بیشتر این گروه خودداری کند ولیکن درنهایت مجبور به زمینه سازی جهت اعلام خبر خواهد گردید .


وخامت حال مریم قجر تروریست و درنوبت مرگ قرارگرفتن وی 

مرگ مسعود رجوی باعث کنار رفتن مانع خروج بقایای فرقه رجوی ازعراق  وشتاب درانتقال آنها به آلبانی شد _  مسعود معدوم به سه دلیل مانع ومخالف  انتقال اسیران به خارج از عراق بود .
1 _ شکست کامل طرح رفتن به آغوش دشمن ایران " می روم آتش برافروزم درکوهستانها " و چو اشرف نباشد تن من مباد 
2 _ ازرده خارج شدن وکهنسالی ودرنوبت مرگ قرارگرفتن افراد ارتش خصوصی صدام  ( افراد آسایشگاه سالمندان لیبرتی ) 
3 _ مشکل نگاهداری تشکیلات سوراخ شده در کشور البانی 
4_  فرارسیدن زمان پاسخگویی به 35 سال خیانت وجنایت سرکردگان فرقه ( دستگیری ودادگاه و.. ) 
5 _ مجبورشدن  به کم کردن فشار تشکیلاتی نسبت به اسیران در آلبانی 


پس از دستگیری مریم قجر به اتهام مخفی کردن ملیونها دلار پول کثیف دستور خودسوز ی تشکیلاتی جهت تحت فشار قرار دادن دولت فرانسه  صادر شد که طی آن 20 نفر خو دسوزی کردند که دونفر کشته و11 نفر ناقص العضو گرد یدند _ سال 2003
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
وقتی مسعود رجوی سقط شد هرچند مریم قجر تروریست به جای او درمسئولیت فرقه نشست ولی این زنک بیمار وخل وچل از طرفی به تنهایی نمی تواند  بار مسئولیت فرقه را به دوش کشد وازسویی دیگر سه نوع سرطانش ( حنجره_ سینه ورحم ) شدت گرفته است و حتی خودش ر ا هم چند کلفت ( مریم اکبرزادگان و شهزاد صدر ) نگاهداری می کنند _ وضعیت تغدیه اش هم خوب نیست وبا داندان های مصنوعی اش هم قادر به  خوردن نیست و خلاصه زندگی سختی را می گذراند _  سرکوبگران تشکیلاتی هماند زهره شیمیایی ( اخیانی ) ربابه مشهدی آقا وفهیمه ومهوش وو هم دیگر حرفشان در آلبانی خریدار نارد چراکه اسیران  در  آنجا هم تحت نظر دولت وپلیس  آلباانی هستند وهم از سیم های خاردار چندلایه خبری نیست _ بنابراین امکان فرار اسیران زیاد است  ودربین این منتقل شدگان دست کم 300 نفر در شرف فرار از چنگال فرقه هستند _ زنان یادشده بالا در24 ساعت مرتب با مریم قجر درتماس هستند و برای مشکلات موجود چاره جویی می کند ولذا مریم  مثل الاغ درگل گیرکره ونمی داند چکند _ بهمین منظور یک کتاب از یاوه گویی های مسعود معدوم تهیه کرده ودرست مثل " کتاب آشپزی "  به آن مراجعه می کند !
تعداد زیادی از اسیران به امراض متعدد مبتلا هستند وعموما هم دچار بیماری های روحی روانی وافسردگی شده اند بطوریکه فرقه رجوی یک بخش از بیمارستان روانی تیر انا رابطور کامل اجاره نموده وتا اکنون حدود 200 نفر را در آنجا تحت درمان وبستری قرارداده است .

بعد از مرگ مسعود معدوم باید درکوتاه مدت منتظر مرگ مریم قجر نیز بود 
 باشدت یافتن سرعت بیماری های سرطان مریم دیگر شیمی درمانی هم گویا کارساز نیست وحال وی روبه وخامت نهاده _ به اخرین وضعیت مریم قجر درگفتگو با اسکای نیوز عربی توجه کنید وخامت حال وی کاملا مشخص است 

فرقه بی پدر ومادر کارش به کجا خواهد کشید ؟
 فرقه تروریستی رجوی درآستانه بیماری  مرگ آلود  مریم قجر درحالت و  شرایط سختی  ودشواری قرارگرفته است و معلوم نیست آینده این فرقه  بی پدرومادر " چه خواهد شد _ آنچه از لابلای این رخداد ها قابل توجه است اینکه   اسیران فرقه بااین تحولات در آستانه آزادی قرارگرفته اند واین دقیقا همان آینده تیروتاری است که رهبر معدوم فرقه از آن وحشت داشت .
در چنین شرایطی خانواده های اسیران فرقه بهتراست با نوشتن نامه های جمعی وتحویل آن به سفارت فرانسه درتهران خواهان فشار دولت فرانسه بر مریم قجر تروریست جهت ملاقات حضوری گردند تا هرچه زود تر  موجبات رهایی این هستی باختگان فراهم گردد.

فرقه رجوی درحال فروپاشی کامل قراردارد ودرچنین شرایطی بسیار بیشر از پیش آسیب پذیر گریده است و کافی است  فشارهایی  اینگونه بی شک کارساز بوده وبه آزادی اسیران سرعت خواد بخشید .

به امید آزادی همه اسیران ودستگیری ومحاکمه سران بجا مانده فرقه رجوی 

ارشیا ارشادی 2016/10/08

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...