۱۳۹۵ آبان ۱, شنبه

نام ومشخصات مواجب بگیران اخراجی فرقه رجوی از کازکا و جمشید چالنگی تا احمد شهید


نرگس محمدی تلاشگرجامعه مدنی را آزاد کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
نام و مشخصات  حقوق بگیران اخراج شده ایرانی وغیر ایرانی فرقه رجو ی 

ارشیا ا رشادی _ به بهانه برکناری جدیدترین  حقوق بگیر فرقه رجوی احمد شهید   ( واکنش _ 105)


مقدمه _ فرقه رجوی طی سالهای 1986 تا 2003 بعنوان ارتش خصوصی صدام درکنار د ریافت حقوق ماهیانه و امکانات نظامی _ تسلیحاتی ماهیانه دست کم یک ملیون بشکه سهمیه نفتی درمقابل کشتار مردم ایران وفروش  اطلاعات جنگی دریافت می نمود _ جالب اینکه این سهمیه مزدوری حتی درزمان تحریم دولت عراق و پروژه "نفت دربرابر غذا " ادامه داشته است ! 
درسال 2003 پس ازسقوط صدام فرقه رجو ی با ملیونها دلارپول نقد حق مزدوری مخفی شده در قرارگاه ها مواجه گردید و بهمین دلیل طی سالهای 2003/2008 موفق شد باکمک امریکا ومافیا  این دلارها را از عراق به اروپا وامریکا وکانادا منتقل نماید _ میزان این دلارهای خونین به اندازه ای زیاد بود که سران فرقه مقداری از این پول های کثیف را بخاطر رد گم کردن  درعراق صرف خرید چند هز ار خودروی نو  نموده و در قرارگاه ها مخفی کردند _ این خودروها بعداز تخلیه قلعه اشرف به دست صاحبان اصلی آن افتاد _ ااین بذل وبخشش های ارباب فرقه رجوی البته غیر ازساختن 7 پایگاه و یک حرمسرا _ کاخ به نام "پارسیان " بود _ فرقه رجوی پس ازقاچاق این پول های کثیف آنها را دراروپا وامریکا وکانادا وارد معاملات و خرید فروشگاه وتاکسی ومرکز خرید و قمارخانه وکاباره و رستوران وکافه وبار نمود _ درکنار این دلارهای صدامی باید ازحقوق وکمک های ماهیانه عرب ها بویژ ه شیخ نشین سعودی به این گروهک تروریستی نام برد _ فرقه رجوی با این دلارهای کثیف تلاش کرد افرادی را درگو شه وکنار دنیا به خدمت خود گرفته وبه آنها حقوق ماهیانه پرداخت نماید _ د راین نوشته کوتاه به لیست نام ومشخصات مواجب بگیران ایرانی وغیر ایر انی فرقه رجوی خواهم پرداخت بااین اشاره که این افراد یا مسولان سابق کشو رها بوده ویا درصورت داشتن منصب با نزدیک شدن به فرقه رجوی ازمقام ومسئولیت خود به اتهام " فساد مالی ومزدو ری " ازکار برکنار گر یده اند
احمد شهید چون حقوق بگیر فرقه رجوی شده بود به خواسته های خانوا ده اسیران علیرغم قول وتعهد ها هیچ واکنشی نشان نداد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الف _ نام مشخصات مواجب بگیران خارجی واخراجی  فرقه رجوی 
1 _ پائلو کازکا نماینده پرتقال درپارلمان اروپا >>> اخراج شده 
2 _ ژ ان پیریکه  _ شهردار دهکده اوور سورواز >>>  برکنار واخراج شده
3 _  اخویدال _ نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا >>>> اخراج وبرکنارشده
4 _  استیواستیو نسون _ نماینده پارلمان اروپا >>> اخراج وبرکنار شده 
5 _ صادق مطلک _ نماینده پارلمان عراق >>> برکنارشده واظهار پشیمانی کرده 
6 _وسلی مارتین _ سرهنگ ارتش امریکا مسئول قلعه اشرف >>>  برکنار واخراج شده 
7 _ ادملکرت _ مسئول یو نامی درعراق >>>  برکنار واخراج شده 
8 _ طاهربومدرا _ کارمند یونامی درعراق >> به جرم فساد مالی ومواجب بگیری از فرقه رجوی اخراج وبرکنارشده
9 _ پاتریک کندی _ نماینده کنگره امریکا >>>  اخراج وبرکنار شده 
10  _ طارق الهاشمی _ معاون نخست وزیر عراق >>>  اخراج _ محاکمه وگریخته از عراق 
11 _  احمد شهید _ گز ارشگر حقوق بشر درایران >>>>  برکنار واخراج شده 
12 _ جان بولتن _ نماینده سابق امر یکا درسازمان ملل >>>  اخراج وبرکنار شده 
به این لیست می توان حقوق بگیران دائم وموقتی چون محمد غزالی _ رودی جولیانی و وررا هم افزود 

چگونه احمد شهید به دام فرقه رجو ی افتاد ؟
گرچه هنوز علل این نزدیکی وهمراهی وحمایت احمد شهید از فرقه رجوی چندان مشخص نیست ولیکن نادانی نا آگاهی وبیسوادی درکنار طمع مالی می تواند ازعوامل این پیوند  دوستانه باشد._ زن مسنی به نام فریده کریمی ( اززنان حرمسرای فرقه رجوی ) درفریب احمد شهید نقش داشته است .
لازم بیا د آوری است درسال 2012 جمعی از خانواده های اسیران فرقه رجو ی  ازجمله مادر مقاوم " ثریا عبداللهی" چند ساعت با این گزارشگر قلابی حقوق بشر گفتگو کرده وموضوع نقض گسترده حقوق بشر ومحرومیت های اسیران فرقه رابا ایشان درمیان نهاده وخواستار فشار یرسران فرقه جهت ایجاد شرایط ملاقات با اعضای اسیر وفرزندان خود درفرقه گردیدند _  احمد شهید دراین ملاقات ضمن گوش کردن به خواست های این خانو اده ها به آنها قول کمک  ومساعدت داد _ 
احمد شهید مزدور فرقه رجوی ازکار برکنارواخراج گردید بدون اینکه حتی یکی از قول های خود را عملی نماید _ این مدافع قلابی حقوق بشر هیچگاه تحت هیچ عنوانی از این ملاقات وخواست خانواده ها ی اسیران سحننی به میان نیاورد که این به تنهایی می تواند  مزدوری وسرسپردگی این شیاد حقوق بگیر برکنارشده را ثابت نماید .

بعد از برکناری واخراج احمد شهید خانمی به نام عاصمه جیلانی جهانگیر به جای ایشان انتخاب گردید 

نامه های اعضای سابق فرقه رجو ی  وتلاشگران حقوق بشر به خانم جیلانی
 نامه های انجمن ایران فانوس به خانم عاصمه جیلانی >>>
خانم جیلانی اشتباه احمد شهید را تکرار نکنید وبهوش باشید  <<< <

ب _ نام ومشخصات حقوق بگیران اخراج شده فرقه رجوی از صدای امریکا (VOA)

فرقه رجوی ازسال 2008 بد ین سو یک گروه از کارکنان صدای امریکا را استخدام وبعنوان یک باند از آنها برای تبلیغات خود استفاده می نمود _ مسئول این باند شخصی بود به نام جمشید چالنگی  و اعضای گروه عبارت بودند از انوشیروان کنگرلو _ علی فرهودی _  سیامک دهقانپور _  احمد رافت _ علی جو انمردی _  مهدی فلاحتی _ محمد شاهید 
 این باند 7 نفره درسال 2010 با دستگیری ومحاکمه واخراج جمشید چالنگی ( رهبرباند ) ازهم پاشید وامروزه تنها ازاین باند دوعامل ومواجب بگیر فرقه رجوی به نام های علی جو انمردی و مهدی فلاحتی به دلائل نامعلوم همچنان  درصدای امریکا مشغول بکار می باشند

نتیجه =  حماقت _ بلاهت _ ناآگاهی و طمع ونقطه ضعف مالی  دلیل ودلائلی می باشند که می توانند باعث شوند افراد درتور تبلیغی مملو از تبهکاری وشیادی ودروغ فرقه رجوی بیافتند _ شگرد  زذیلانه فرقه رجوی این است که این درتور افتادگان را بعد ارصید محاصره نموده و با یکارگیری جاسوسان خود از زندگی خصوصی این افراد سند  ومدرک تهیه می نماید _ تهدید به افشاگری وحذف فیزیکی و غیرو  ازجمله اقدامات فرقه رجوی برای اسیر نگاه داشتن افراد نادان وناآگاه وفریب خورده می باشد _بجاست تا خانم عاصمه جیلانی هشیارباشد تا همانند احمد شهید درتور فرقه رجوی اسیر نگردد ....

به امید آزادی اسیران ودستگیری ومحاکمه سران فرقه تروریستی رجوی

ارشیا ارشادی 2016/10/22

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...