۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

ازانتشارعکس مریم رجوی درنشریه داخلی دانشگاه شریف تا اعلام مبارزه مسلحانه مصطفی هجری از تلویزیون BBC


نرگس محمدی تلاشگرجامعه  مدنی را آ زاد کنید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ماجرای انتشار عکس مریم قجر تروریست بعنوان فارغ التحصیل دانشگاه شریف ( سال 94_95) آخرین جوک منتشرشده د رایران !

ا رشیا ارشا دی ودنیای تراژیک _ کمیک تروریست ها  وخل وچل ها (م . 101)
2016/10/05

از درخواست ملاقات اعضای خانواده اسیران فرقه رجو ی پشتیبانی کنیم مقدمه _ دریکصدویکمین  یاداشت دراین دفترسه موضوع را بطور خلاصه مورد بررسی قرارخواهم داد _ آز آنجا که نوشته های کوتاه بیشترمورد استقبال ودرحد حوصله خوانندگان امروز می باشد _ د ردوره جدید تلاش براین خواهد بود که درمتن های ارسالی بصورت کوتاه ولیکن کامل  به موضوعات روز ایران پرداخته شود _ دو  ایستگاه این متن عبارتند از >>> ماجرای اعلام مبارزه مسلحانه مصطفی هجری از تلویزیون BBC _  انتشار عکس تبلیغی مریم قجر تروریست در نشریه فارغ التحصیلان سال 94/95 دانشگاه شریف _ واشاره متن _ چگونگی برخورد احمدی نژاد وباند مخرب او پس از ماجرای نهی از شرکت درفعالیت های تبلیغاتی می باشند.

 ایستگاه نخست _  ماجرای اعلام مبارزه مسلحانه مصطفی هجری از رسانه BBC

مدتی است برخی از گروهک های کردی ساکن کردستان عراق ازجمله گروه حزب دموکرات هجری _گروهک  پژاک _ حزب آزادی کردستان _ گروه پارت آزاد کر دستان وو که گویی ازتشدید  کمک های بیدریغ شیوخ مرتجع عرب واسرائیل وامریکا بهره مند شده اند به عملیات تروریستی خود درمرزهای غربی ایران را  شدت داده  و راهزنی و گردنه بندی _ زورگیری وکشتن مرزبانها وحمله به پاسگاه هارا شدت بخشیده اند  بطوریکه طی 4 ماه گذشته طبق اخبار منتشر شده دست کم نزدیک به 30 نفرازاین تروریست ها دردرگیری ها کشته شده وتعدادی هم مجروح گردیده اند _ درهمین راستا مصطفی هجری رهبر یکی ازشاخه های گروه دموکرات ( !) در بر نامه به  عبارت د یگر تلویزیون BBC حاضرگردیده ورسما اعلام نمود که " گروه هجری وارد جنگ مسلحانه با حکومت ایران شده است ! ادعای مصطفی هجری در BBC  >> هجری : پیشمرگه های گروه من وارد مبارزه مسلحانه شده اند
 هجری دراین گفتگو از سویی می گوید : گروه او قصد دوره جدید مبارزه مسلحانه درکردستان را ند ار د  وار سوی دیگر ادعا می کند چون نیروهای مرزی از رفت وآمد پیشمرگه ها ی مسلح  درنواز مرزی جلوگیری می کنند درگیری نظامی به آنها تحمیل شده است ! 
حال ببینیم معنای این ادعای هجری چیست ؟
گروه دموکرات مسلح  در کردستان عراق  ودر شکاف کوه ها دارای جمعیتی حدود 50  نفر عضو مسلح ودو پایگاه می باشد _ افراد مسلح این گروه به دوکار مشغولند که یکی گردنه بندی وزور گیری از کارگر ان کولبر ودیگری تهاجم مسلحانه به روستاهای مرزی داخل ایران وباج گیری وسرقت مرغ وخروس وچهارپایان روستائیان زحمت کش مرزی می باشد_  نام این زورگیری وگردنه بندی ها  راهم گذاشته اند "  مالیات تردد وحمل ونقل ( ! ) طبیعی است که هرکس باج ندهد تنبیه خواهد شد

یک خاطره تلخ از برخورد ضدانسانی اعضای PKK با خانواده های کردهاد راروپا

گروه PKK نیز یک گروه خشونت طلب کرد ترکیه می باشد که سابقه چند دهه مبارزه مسلحانه با دولت های ترکیه شامل حمله نظامی وبمب گزاری را درپرونده خود دارد رهبر این گروه عبدالله او جالان نام د ارد که هم اکنون در ترکیه در زندان به سر می برد _ این گروه افرادی را درکشورهای اروپایی  سازماندهی کرده که هرماه به خانواده های کر د ترکیه مراجعه کرده وکمک مالی جمع می نمایند _ دردهه 90 یکی ازاین مامورین باج وخر اج گیر به سراغ یک خانواده کرد می رود که خانمی با پنج فرزند بوده است و ازایشان طلب پول ماهیانه می نماید _ این زن به دلائلی اعلام می کند که این ماه نمی تواند پولی پرداخت کند_ درپاسخ مامور PKK عصبانی شده و پس ازپرخاش خانه آن مادر رابه آتش می کشد که درنتیجه  دو کودک خانواده در آتش غضب مامور مالیات اجباری می سوزند وکشته می شوند _  انتشار این خبر تاسف بار موج گسترده ای از و اکنش منفی مردم اروپا رابه همراه داشت و این موضوع درسانه ها منعکس ومطرح شده واین دو  سئوال ر وی میز قرار گفت :  اولا _  آیا عملیات تروریستی درنهایت به کسب حقوق سیاسی _ مدنی منجر خواهد شد؟  دوما _ ایا باج گیری توام باخشونت از مردم  کمک محسوب می گردد؟  _ ( لازم به یادآوری است که گروه  PKK توسط کشورهای اروپایی بعنوان یک گروه تروریستی محسوب می گردد) .
 طبیعی است که پاسخ با توجه به تجربیات تاریخی منفی است .
وضعیت گروه های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق 
  بنا برمستندات موجود بیش از 16 گروهک کرد ایرانی در شکاف کوه ها و مناطقی از روستا های کردستان مستقر می باشند _ کل افراد این گروه ها درمجموع حدود 200 نفر است _ این گر وه ها ازسویی با یکدیگر وازسویی با حکومت ایران  درگیر می باشند _ درگیری داخلی این گروه ها گاهی به تیراندازی وکشته وزخمی شدن ختم می گردد _ این گروه ها در دو مسیر باهم دررقابت تگاتنگ می باشد_ نخست_  برای دریافت کمک از هردولتی که با حکومت ایران دارای اختلاف باشد صف می بندند_ 
دوم _ برای در یافت حق زور وباج گیری وگردنه بندی از کارگران زحمت کش کرد هریک برای خود محدوده مشخص کرده وبه این شغل ناشریف وضد انسانی مشغولند _ وبهمین دلیل است که هجری شاکی است که چون  دولت ایران درراه این گردنه بندی وزورگیری مسلحانه آنها مانع ایجاد می کند _ پس آنها هم مجبور هستند دست به اسلحه ببرند  تا برای این شغل نه چندان شرافتمندانه خود دیوار امنیتی تشکیل دهند ! 


مهدی پرپنچی حامی تجزیه طلب ها وتروریست ها در رسانه BBC
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
رسانه BBC  پایگاه تجزیه طلب ها وتروریست ها 

پس ازبرکناری صادق صبا  وجایگزینی زن ناشناسی به نام رزیتا لطفی با توجه به عملکرد یک سال گذشته این رسانه بنظر می رسد که سمت وسوی نگاه این تلویزیون تغییر کرده است _ حمایت از گروهک های تجزیه طلب _ پوشش دادن فعالیت گروهک های تروریستی و وجود افراد مشکوکی به عنوان مجری  چون مهدی پرپنچی و و تلاش گزارشگران مغرض وغیر حرفه ای ومشکوکی  چون فریبا صحرایی _  کسری ناجی _ کامبیز فتاحی  بطور کامل از یک ر سانه بی طرف وحرفه ای دور شده است

پیام دوستانه اینجانب بعنوان یک حامی اقوام کرد به سر ان گروهک های خشونت طلب مستقر در کردستان عراق .

 این دو مزد بگیر عربستان _ اسرائیل وامر یکا هستند وهیچ نسبتی با کرد های دلیر درون مرزهای ایران ندارند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دوستان حتما به یاددارید که زنده یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو معتقد بود : مسئله کردستان راه حل نظامی ندارد 
 ایشان تا اخرین روزهای زندگی اش براین عقیده استوار بود وحتی جان خودرا هم دراین راه از دست داد 
شما که  بعد از فقدان نامبرده به دویا بلکه  چند گرو تقسیم  شده اید وهرکدام خودرا مدافع حقوق کرد ها ی ایران معرفی می کنید

گرچه میزان پایگاه اجتماعی شما درمیان کردها  مشخص ومعلوم نیست ولی فرض ر ابراین می گذاریم همه شما درمجموع نماینده بخش هایی از مردم کردستان باشد که دراینصورت  آیا می توانید بر ای این سئوال ها پاسخ مناسب  رائه نمائید ؟

1 _  آیا درایران امروز فقط حقوق کردها نادیده گرفته شده و ضعیت دیگرقوم ها  در حد مطلوب است  ؟ 
2 _  ایا مبارزه مسلحانه می تواند سرانجام کرد ها رابه حقوق  درخواستی شان برساند ؟
3 _  آیا شماها از طرف مردم کردستان ایران  انتخاب شده ویا وکالت دارید بهر شکل ونوع زبان آنها باشید؟
4 _  ایا کشته شدن گروهی از کردها تحت عنوان مبارزه  نتیجه ای برای اقوام کرد دربر دارد ؟
5 _  آیا تن به خفت وخواری دا دن وکج کردن گردن برخی از  شماها   پیش عرب ها وصهیونیست ها وو.....وبه نام  کرد ها مایه  افتخاراست ؟

6 _  آیا سرانجام تلخ فرقه تروریستی رجوی ( مزدورصد ام ) برای شما عبرت آموز نیست ؟
7 _ ایا سر انجام تغییر نگاه " عبد الله اوجالان "  با آن همه سابقه خشونت ورزی برای شما درس عبرت نمی تواند باشد
8 _  آیا از  سرانجام زمین گذاشتن اسلحه ازجانب قدیمی ترین گروه تروریستی وخشونت گرای امریکای لاتین ( فارک ) با آن همه سابقه و حتی پایگاه جغر افیایی  آگاه نیستید ؟
9 _  ایا شما مسئول  برهم خوردن زندگی وآرامش روستائیان کرد در دوسوی مرز به علت  واکنش های نظامی  نیستید ؟
10 _  آیا گردنه بندی و زور گیری از شریف ترین وزحمتکش ترین کارگران کرد ( کولبران ) را می توان مبارزه منظور کرد؟


گفتگوی BBC با یکی دیگر از سرکردگان گروهک های تروریستی کرد 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
پس تا دیر نشده وتعداد بیشتری از کردها در راه " تیره وبی سرانجام " جان خودرا بی هیچ نتیجه ای از دست نداده اند " خشونت ودرگیری نظامی " را متوقف کنید _ که نه به کشتن دادن کردها افتخاراست ونه کشتن سر بازان ومرزدار ان ایران وهردوی این اقدامات به جز دورشدن شما از مردم کرد هیچ نتیجه ای در بر ندارد _ توجه کنید درحالیکه دولت کلمبیا با جدایی طلبان وخشونت گر ایان اسلحه برزمین نهاده فارک " معاهده ترک خشونت امضا نموده در رفراندوم دراین باره بیش از 50 درصد مردم  کلمبیا مخالف این پیمان صلح وتوقف خشونت بوده وحاضر به بخشیدن خشونت گرایان نشده اد _  اینهم خود یک عبرت برای شما می تواند باشد

پس تا خسارت بیشتری متوجه قوم وکردها نشده اسلحه را زمین بگذارید و همانند ملیونها هم میهن خود درایر ان  راه تلاش مدنی را دنبال کنید که گرچه راهی  سخت وطولانی و پرپیچ وخم است ولیکن بی شک به آینده متناسب ومطلوب منتهی خواهد شد.........
من بعنوان یک ایرانی وقتی خبر کشته شدن کرده را ا در عملیات نظامی را می خواهم سخت متاثر ومتاسف می شوم و مسئولیت این خونها را به گردن شما ها می بینم که در اروپا پی زندگی خود هستید وهم میهنان کرد مارا به روی میدان مین می فرستید

که کرد یعنی ایرانی وایرانی یعنی کرد و این افتخار است که همه کردها ریشه ایرانی دارند .......و ایرانیان اصیل هرگز به سوی هم میهن خود آتش نمی گشایند

سایت دیار ونادیار آخرین اخبار درمورد گروهک های خشونت گرای کرد 

>>>  آخرین تحولات درمور د گروهک های تروریستی کرد مستقردرعر اق <<<

من انچه شرط بلاغ است با تو می گویم     توخواه ازسخنم پند گیر وخواه ملال 

**************************
ایستگاه دوم _ ماجرای انتشار عکس مریم قجر تروریست د ریک نشریه داخلی دانشجویی  بعنوان فارغ التحصیل ! 

انتشار عکس مریم قجر تروریست بی سواد ومدرک دریک نشریه دانشجویی فار غ التحصیلان دانشگاه شریف  بی شک یک اشتباه سهوی نبوده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

اخیرا دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه شریف یک بولتن داخلی بعنوان " هفتمین جشن سالیانه فارغ التحصیلان منتشر کرده اند که دراین نشریه نام وعکس مریم قجر عضدانلو نیز وجود داشته است 
ظاهرا این نشریه به بهانه وبا  عنوان  فارغ التحصیلان سال تحصیلی 1394_ 1395 منتشر گردیده است 
چالش و مو ضوع جنجال  برانگیزدرمورد مریم قجر عضدانلو  دراین نشریه اما چنین است یکم _ مریم قجر عضدانلو گرچه زمانی دانشجوی دانشگاه شریف بوده است ولیکن نامبرده تحصیل را  رها کرده وبنابراین هیچگاه " فارغ التحصیل " نشده است _ وبهمین دلیل عکس مشخصات نامبرده هیچ جایی دراین نشریه نداشته است 

دوم _ بهانه دیگر "بزرگداشت " هفتمین " جشن سالیانه  فارغ التحصیلان بوده  که اگر هر جشن راهم 4 سال محسوب کنیم می شود 28 سال که باز هم باتوجه به ترک تحصیل وزمان  فرار مریم قجر ازایران ( 35 سال پیش ) این فارغ التحصیلی  به نامبرده هیچ ربطی پیدا نمی کند ...... 

پس دراینصورت این اقدام نادرست " عمدی " وتبلیغی بوده است که البته مسئولین زوایای چگونگی شکل گیری این تبلیغ و زمینه سازان آنرا مورد بررسی  قرار خواهند داد .

 بنظر من این اقدام بقایای فرقه رجو ی هیج ارزشی ندارد ودرحد چسبانیدن عکس این زن تروریست درمستراح های غذاخوری های بین راه وبرروی بسته داروی نظافت  می باشد _ بهرصورت این شیطنت عمدی وسازماندهی شده  بقایای رجوی راباید با دقت پیگیری نمود .

پیام من به مر یم قجر تروریست 
ای زن سالخورده درنوبت مرگ تو بیش از35 سال است که مرده ای وهیچکس تو مزدور دربه درشده صدام را نمی شناسد _ بنابراین سعی نکن یا امنیت وجان وآزادی تنی چند ازبقایای احتمالی خود در ایران بازی کنی _خودزنی های  چنین نفوذی های احتمالی هیچ وجه  تاریخ پوسیدن تورا عقب نخواهد انداخت _ پس شرم کن مزدور که " اوف برتو " 

پیامی هم برای بقایای احتمالی فرقه مزدور رجوی درمیهن 
ای نادان های مخ آکبند 
ارباب فرقه تان مسعود  رجوی خائن  مرد وجنازه اش هم درحال پو سیدن کامل قراردارد _ مریم قجر کثافت هم با دندان های مصنوعی و ابتلا به سه نوع سرطان حنجره _ سینه ورحم هم اکنون درزیر چادر اکسیژن دوست جدیدش ترکی فیصل درحال جان دادن است وازاین مره متحرک به جز جیغ وداد های د ربستر مرگ هیچ فایده ای نصیب شما نادان  ها نمی کند _ پس آرامش وامنیت خودرا به خاطر " هیچ وپوچ " به خطر نیاندارید _ اگر خیلی مشتاق پوسیدن وزندان درفرقه رجوی  هستید خودرا هرطور که هست  به  مریم قجرتروریست برسانید .
اصولا  این پیرزن درحال جان کندن  نمی داند " متالوژی " چیست ؟ اوفقط دراین مورد آگاهی دارد که چگونه جلاد نفیسه بادامچی  رحم وتخمدان زنان اسیر را  خارج می کنند .
 مریم قجر تروریست در40 سال پیش _ واقعا باید حلوای  تو را خو رد 
&&&&&&&&&&&


به نظر نگارنده این اقدام بچه گانه هیچ ربطی به مسئولین دانشگاه شریف ووزیر علوم وغیرو ندارد _  این یک خود زنی تشکیلاتی است وبه احتمال فراوان طراح و  مسئول ویا مسئولین  اینکار هم اکنون یا مخفی شد ه ویا از ایران گریخته ند .

یادمان هست مریم قجر تروریست اخیرا ادعا کرده : ما مبارزه می کنیم وبهای آنرا هرچه باشد می پردازیم !
واین مطرح کردن " بهای آن هرچه باشد "  به معنی استفاده از بقایای تواب بجا مانده وفسیل شده فرقه درایر ان می باشد.

فرقه تروریستی رجوی درحالیکه رهبرخودرا سقط شده می بیند برای مطر ح کردن نام ننگین خود برای مدت کوتاهی هم که شده به اینگونه ترفند های ابلهانه  دست می زند_ 
 پس هرگونه پیگری خارج از قوانین و  جنجال افرینی درمورد اینگونه  اقدامات  بچه گانه وابلهانه  تنها به خواست مریم قجر تروریست کمک می کند ..._ بهوش بایدبود


&&&&&&&&&&&

اشاره این متن  _ نهی محمود احمدی نژاد از  دخالت درامور تبلیغی_ انتخاباتی  وتداوم اقدامات او  .......


ازحدود یک سال پیش محمود احمدی نژاد با سواستفاده از دیوار امنیتی آقای خامنه ای ( انتصاب درمجمع ) ودراختیار گ رفتن یک خودرو ضد گلوله وچند خودرو دیگر وبا استفاده از چندین محافظ 24 ساعته به " به تبلیغات فریبکارانه " درچند شهر با بودجه های دولتی  مشغول فریبکاری تخت عنوان دروغ  " گفتمان  وتبیین انقلاب " بوده است _ د رتاریخ 9 شهریور سرانجام پس از مد تی تلاش واصر ار وقت ملاقات از آقای خامنه ای گرفته تا موقعیت تبلیغات خودرا " تثبیت "  نماید 
 پاسخ اقای خامنه ای به درخو است های این خلافکار تحت تعقیب "   نه بزرگ " بوده است .

احمدی که سمبل وقاحت وبی شرمی وقانون گریزی است گرچه درظاهر توصیه را قبو ل کرده ولیکن از فردای همانروز با سفر به شهر گرگان " تبلیغات فریبکارانه " خودرا ادامه داده است و درکنار آن حقوق بگیرانش را بسیج کرده تا این توصیه را کم رنگ و آنرا انکار کنند _ این مو ضوع اما با اشاره یکی از نزدیکان آقای خامنه ای منتشرشده و احمدی نژاد هم پس از گذشت حدود یک ماه مجبور به قبول توصیه آقای خامنه گردیده ودراین مو رد تحت عنوان " رئیس دولت نم ودهم "  اعلامیه رسمی صادر کرده است _گرچه  این شکست احمدی نژاد دومین ناکامی وی پس از ماجرای سال 92 ( احمدی نژاد یعنی مشایی ) بوده است ولیکن گمان نمی رود  این شخص متوهم بی شرم وقیح که خودرا نماینده " امام " معرفی وفرض می کند میدان را خالی کند _ این          شیادمتوم هم اکنون دراوج ناکامی وشکست قرار گرفته وتلاش می کند به شیطنت های بچه گانه خود ادامه دهد واین بازی های او تا زمان لغو " عضوت انتصابی در مجمع تشخص " همچنان ادامه خواهد یافت .
اخیرا نامبرده به آستان اشرفیه سفر کرده وعلت آنرا هم " ادای فریضه نماز " درمسجد آن شهر اعلام کرده است !
یعنی اینکه محمود بدون هیچ دلیل صبحانه اش ر ا درتهران می خورد ونماز ظهرش را در استان اشرفیه برگزار می نماید !
عکس حضوربی رونق حضور   او درتاریخ 13  مهر " درشهررودبار " بخوبی نشان می دهد که علیرغم تبلیعات اندک طرفداران ومبلغان او  نامبرده کوچکترین جذابیت وپایگاهی درمیان مردم ندارد .


حضور محمود احمدی نژاد درمرکز شهر رودباردرمیان محافظان  ( 13مهر95) ومردمی که اصلا اورا نمی شناسند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بااین همه از آنجایی که نامبرده هم همانند مسعود رجوی معدوم عاشق مطرح شدن ودرعنوان وتیتر " خبرها بهرشکل " قرارگرفتن می باشد باید در آینده چشم انتظارت داوم  جنجال آفرینی وادعا های مسخره ومضحک وخنده دار او باشیم .

ارشیا ارشادی 2016/10/05 
تلاشگر مستقل حقوق بشروزنان 
ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...