۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

مرگ مسعود رجوی خائن ونگاهی به فهرست برخی ازجنایات آن مزدور معدوم طی سه دهه ( قسمت دوم )


آنچه همه مارا بهم پیوند می دهد وباید از آن دفاع کنیم _ امنیت مردم  _ منافع ملی وحاکمیت سرزمینی ایران است 
&&&&&&&&&&&&&&&&

گرچه همگان " یک روز " می میرند_ اما خائنین وجنایتکاران باید " روزی یکبار" بمیرند .

صدها مادر وپدر کهنسال همچنان چشم براه دیدن فرزندان اسیر ومحروم خود درفرقه  تروریستی رجوی هستند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ارشیا ارشادی وفهرست  جنایات عنصر پلیدوخائن  سقط شده ای بنام مسعودرجوی

مقدمه _ مسعود رجوی حائن سرانجام پس از 65 سال زندگی خفت بارومخفیانه  درنهایت بدنامی درگورستان تاریخ دفن گردید_ د رباره این جنایتکار معدوم اما نوشتی بسیار است _ عنصرخائن وپلید وتبهکاری که مسئولیت کشتار وکشته شدن هزا ران ایرانی وعراقی  را بعهده داشته است _ مسعود رجوی اصولا یک بیمار روانی و پریشان احوال وافکار بوده است که پس از انجام کشتار های فراوان در ایران به عراق رفت تا کلکسیون جنایات خودرا با خیانت ومزدوری د رکاب دشمنان دیرینه ایران زمین تکمل نماید .
درمورد جنایات ها وخیانت های این موجود پلشت مدارک ومستندات زیادی دراختیار همگان است_ دراین نوشتار تنها بخش کوچکی از تبهکاری ها واتهامات  برجسته تر  این تروریست جنایتکار را به آگاهی خواهم رساند .

اقدامات تبهکارانه مسعود رجوی خائن بزدل بیمار د رزمان رژیم پهلوی 

1 _  عضویت دریک گروه تروریستی خلافکار  موسوم به " مجاهدین " ( طبعا مسئولیت در اقدامات تروریستی این گروه )

2 _ همکاری صمیمانه با کمیته ضد خرابکاری سازمان امنیت ( ساواک) پس از دستگیری ولود ادن  محل سکونت سران گروه 

مسئولیت ها واقدامات مسعود رجوی بعنوان رهبر فرقه ازسال 1357 بدین سو 

3 _ شرکت در احیای گروه تروریستی " موسوم به " مجاهدین "ازاواخرسال 1357 بعنوان یک عنصر کلیدی 

4 _ شرکت درطرح های  سرقت _ جمع آوری وخرید و" پنهان کردن اسلحه ومهمات " از اواخر سال 57 بدین سو 

5 _  فریب دادن رئیس جمهور منتخب "  اوالحسن بنی صدر "  ازسال 1359 بدین سو 

6 _ شرکت فعال در جذب نوجوانان وجوانان به گروهک تروریستی وتشکیل یک گروه " شبه نظامی ملیشیا " 

7 _  شکست کامل درفاز سیاسی و"تهدید حکومت " برخواسته از  رای مردم در فروردین 1359 ( دانشگاه تهران )

8 _ قرار گرفت درراس گرو هگ ترو ریستی و  "  رهبری فرقه " 

9 _  اعلام " فاز تروریستی  فاز  در " 28 خرداد 1360" و آمادگی برای به درگیری کشاندن نوجوانان وجوانان احساساتی ونا اگاه 

10_ مسئول مستقیم کلیه "  عملیات تروریستی " از 30 خرداد 1360 بدین سوی این فرقه بعنوان " رهبر "
گروهگ های تروریستی مستقر درمرزهای ایران که به گردنه بندی وزور گیری از کولبران وترور مرزبانان ایران مشغولند از سرانجام فرقه رجوی خائن عبرت بگیرند وبیش از این با منافع قوم کرد بازی نکنند 
&&&&&&&&&&&&&&&
11 _  مسئول جمع اوری عکس _ فیلم و  " اطلاعات جبهه های جنگ " جهت فروش  به دشمن متجاوز واشغالگر ( صدام ) 

12 _ مسئولیت کشته واعدام شدن چند صد " نوجوان وجوان "  هوادار فرقه  طی سال های 60 /63

13 _ شرکت در" طرح هواپیما ربایی " فرار از ایران وپناه دادن به رئیس جمهور مخلوع توسط "  رای مثبت 180 نماینده مجلس "  

14 _  فرماندهی و"مسئولیت عملیات تروریستی " ازخاک فرانسه ازسال 1360 تا 1365

15 _ ملاقات های پیدا وپنهان با " مسئولین رژیم متجاوز صدام " درطول اقامت درفرانسه ( طارق عزیز )

16 _  انتقال به عراق برای " خیانت به مردم وخاک ایران " ( مزدوری ) درزمان جنگ ( 1365 )

17 _  تشکیل گروه " شبه نظامی مزدور " برای حمله به خاک ایران درزمان جنگ واشغال 

18 _ "  دست بوسی و اعلام نوکری ومز دوری  " برای  د شمن دیرینه خاک ومردم ایران ( _ عرب ها _ صدام )

19 _  تجهیز و" تعلیم واعزام تروریست ها "  و تداوم فرماندهی عملیات ترور _ بمب گزاری _ انتحاری _ خمپاره زنی و انفجار لوله های انتقال نفت در داخل خاک ایران 
20 _ شنود و " فروش اطلاعات نظامی _ گرا "  به ارتش صدام جهت تهاجم به اهداف نظامی وغیر نظامی د رایران

21 _  طراحی " حملات نظامی "  تحت حمایت ارتش دشمن ( صدام ) به " خاک ایران " 

22 _مسئولیت "فریب _ خرید وربایش "  جوانان نا آگاه ایرانی درکشورهای همجوار ایران

23 _  کمین گذاری و"دستگیری وربایش " سربازان ایرانی  مدافع مرزها  

24 _  مسئولیت قتل ده ها تن از " سربازان مدافع مرزها " در حملات تحت حمایت ارتش صدام درزمان جنگ 

25 _ فریب و " ربایش اسیران جنگی "  و انتقال انها به کمپ های تروریستی  

26 _ مسئولیت  کشتن  " کردها وشیعیان عراقی "  درجریان انتفاضه تحت نام " عملیات مروارید  " درسال 1991 بعنوان ارتش خصوصی صدام 


دستان شیخ های شکمباره عرب درراس آنها شیخک سعودی به خون هزا ران کودک وزن ومرد یمنی آلوده است 
&&&&&&&&&&&&&&&&

27 _  تهاجم به خاک ایران درسه عملیات بعنوان " مزدور تحت حمایت رژیم "  بعث عراق  (آفتاب _ چلچراغ _ فروغ )

28 _  دریافت "  ملیونها دلار " از صدام بعنوان "پاداش مز دو ری  (  دلارهای خونین) جهت کشتار و فروش اطلاعات نظامی 

29 _  کشتن وبه کشته دادن " چند صد مدافع میهن " وهزار ان تن از اعضای فریب خورده فرقه درسال 1367 ( عملیات فروغ )

30 _ صدور دستور " ازدواج های اجباری "  تشکیلاتی ( تجاوز به زنان فرقه ) 

31 _ دستور فروپاشی چند صد خانواد ه عضو( طلاق های اجباری  ) تحت نام " انقلاب ایدئولوژیک "

32 _ جدا کردن نزدیک به دو هزار کودک 6 ماهه تا 6 ساله  از مادران وپدران وقاچاق آنها به اروپا و رها کردن آنها

33 _  مسئولیت شکنجه _ بازجویی _ زندان  وقتل ده ها"عضوخواهان جدایی  طی سال های 67 تا 80 


سیم های خاردار ودوربین امنیتی در محل اسکان اسیران محروم فرقه رجوی در کشور آلبانی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

34 _  تشکیل حرمسرایی از زنان  و به عقد در اوردن اجباری وتجاوز جنسی _ احساسی   به صدهاتن اززنان  تنها ومطلقه عضوفرقه 

35 _ زندانی کردن _ وشکنجه ده ها عضو ناراضی   وخواهان جدایی به سازمان امنیت صدام 

36 _ بیگاری وبه بردگی کشاندن  بیش از سه دهه چند هزار عضو اسیر تحت نام  مجاهد انقلابی !

37 _ صدور دستور خارج کردن" رحم وتخمدان  صدها زن اسیر تحت نام وبهانه  " رسیدن به قله ارمانی  "

38 _ برپایی حکومت مطلقه در اردوگاه های اهدایی ارباب صدام  وبه بردگی فکری  کشاندن چند هزار عضو فرقه 

39 _ ممنوع اعلام کردن خروج اعضا از فرقه ومرز سرخ  ترسیم کر دن  " سیم خاردارها وفنس های " حائل کمپ ها 
نمایی از جناز ه های زنان فریب خورده عضو  فرقه  درتهاجم صدام _ رجو ی مرداد67
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
40 _طراحی انواع واقسام خلافکاری ها _  جعل وسندسازی  ها بعنوان یک فرقه مافیایی 

41 _ مسئولیت ناامیدی _ شکست وبی آیندگی هزاران زن  ومرد تخت بهانه رذیلانه " سرنگونی و صدق ووفا ! 

42 _ توهین وحمله وناسزاگویی به اعضای خانواده اسیران  خواهان ملاقات حضوری 

43 _ محروم نمودن  هزا ران نفر طی 30 سال از پیوند با خانواده ها ودسترسی به  دنیای برون  از چهارچوب مناسبات  فرقه 

44 _ همکاری ونزدیکی ودوستی وکمک گرفتن بی حد ومرز  ازتمامی  دشمنان مردم وخاک  ایران 

45 _ تهدید به مرگ  وکشتن  علنی اعضای جداشده و منتقدان به قتل و  نابودی 


مریم قجر وزنان سرکوبگر تشکیلاتی وشکنجه گران _ فرماندهان ترور _ زنان حرمسرا و افراد تحت تعقیب فرقه رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
46 _ ایجاد وگسترش دستگاه تفتیش عاید ومغز شویی  اعضا تحت نام های چون  عملیات جاری _ غسل هفتگی _ عملیات حوض _ دیگ_ ریکاوری  ووو 
47 _ صدور دستور   مقاومت غیر قانونی وخود زنی تشکیلاتی  درمقابل مصوبات قانونی  دولت منتخب  وارتش عراق 

48 _  طراحی  نقشه ودستور  قتل اعضای اسیردرقلعه اشرف  پس از تخلیه  ( 53 نفر ) و طرح قتل اسیران در عملیات های مشکوک خمپاره زنی از طرف عوامل ناشناس به کمپ موقت لیبرتی جهت نمایش فریبکارانه جلب توجه دیگران 

49 _مسئولیت  مزدوری برای اسرائیل درقتل  دانشمندان  وافر اد مرتبط با برنامه اتمی ایران 

50 _مسئولیت  اداره یک تشکیلات مافیایی _ تبهکاری_ تروریستی _ فرقه ای  به مدت بیش از  30 سال با سابقه  صدها پرونده خلافکاری درعراق وامریکا واروپا  واسیا  از پولشویی وقاچاق انسان  _ جعل _ مخفی کردن پول کثیف و اسلحه ووو 

51_  شرکت درطرح کشتن زائر ان حج  ایران  درمکه سال 1366

52 _شرکت درطرح  واجرای  بمب گزاری کنار جاده ای  برای کشتن زائران ایرانی سفرکرده به عراق سال های 80/85

53 _شرکت  درپدید آوردن شرایط  حمله به هواپیمای مسافربری ایران درسال 1367 

54 _ شرکت در طرح کشتار زائران حج ( حادثه منا  ) درسال 1394 

55_  شرکت در طر ح ترور نیروهای ایرانی   تحت نام " مدافعین حر م " طی سال های 91 بدین سو درکشورسوریه 

56 _ پذیرش مسئولیت ترور 12000  نفر از مردم ایران طی دهه 60 درکشور 

57 _ طراح وفرمانده عملیات ضد انسانی شکنجه وسوزاندن نیروهای امنیتی  تخت نام " عملیات مهندسی 

58 _ سرقت مسلحانه از بانک ها وصندوق کا رخانه ها وادارات دولتی طی سالهای 57 تا 63 

59 _  ایجاد پایگاه تروریستی   و آموزش خلافکاران  درمرزهای غربی ( خاک عراق ) ارسال 61 یدن سو 

60 _  ایجاد شورش در زندان های ایران با انتشار دروغ خبر " آزادی شهرهای ایران ! " درمر داد 1367 

زن کهنسال زهره قائمی از مسئولین مهم اطلاعاتی نزدیک به رهبری معدوم فرقه در تسویه درونی سال 90 از زندان اشرف به محوطه منتقل وتوسط جلادان فرقه به قتل رسید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

تصور نمی کنم  هیج جنایتکاری درتاریخ  بتواند با تنوع تبهکاری های مسعود رجوی معدوم مفلوک رقابت نماید 

 به این لیست 60   موردی می توان چندین وچند مسئولیت واتهام دیگررا  نیز  برای جنایتکار معدوم المسعود الرجوی والخائن فهرست نمود  

حیف که در شرایط خفت باری پس از ابتلا به چندین بیماری از جمله " ایدز " درگوشه یک مخفی گاه به درک واصل گردید 
 و نماند تا دردادگاه بخاطر این همه اتهام پاسخگو باشد .

گرچه مسعود رجوی به درک واصل گرد ید ولی بقایای خلافکار _  مزدور ونوکر وفرمانبردار وسرکوبگران تشکیلاتی _ شکنجه گرها _ قاتل ها وفرماندهان ترور متاسفانه از وضعیت ازهم پاشیده عراق استفاده کرده و از آن کشور وازچنگ قانون فعلا فرار کرده ودر آلبانی مخفی شده اند _
 این جنایتکاران باید بدانند برای همیشه نمی توانند از دادگاه ومجازات قانونی فرار نمایند و در آینده نه چندان دور مریم قجر تروریست وودیگر بقایای خلافکار فرقه  رابه پای میز محاکمه خواهند کشاند 
 ودست عدالت به زودی گریبان آنها  را خواهد گرفت باش تاصبح دولتت بدمد        کاین هنوز از نتایج سحراست 

پایان بخش دوم _ دربخش آینده برخی از عقاید وسخنان آن  دیوانه پریشان مغز را درطول بیش از سه دهه فهرست وار به آگاهی خواهم رساند 

ارشیا ارشادی 2016/09/20 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...