۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

تلاش عربستان برای نزدیکی فرقه رجوی ورضا پهلوی با واکنش منفی چند گروه ایرانی مواجه گردید .


 تلاش عربستان برای نزدیکی فرقه رجوی بارضاپهلوی وواکنش منفی گروهی ازایرانیان .

ارشیا ارشادی 2016/08/20 


مقدمه _ رضا پهلوی درتاریخ 9 ابان 1339 درتهران به دنیا آمد _ نامبرده درزمان تحولات 1979درایران 18 ساله بود _ 

رضا پهلوی درمقاوم ولیعهد  در سال 1976 سفری هم به مسکو نمود که دراین مورد چرایی واهداف این سفر اطلاعاتی دردست نیست .
ایشان درسال 1979 به همراه خانواده و ملیونها دلار پول نقد و مقداری اثاز تاریخی متعلق به مردم ایران ازکشور خارج گردید 
نامبرده پس از فوت پدرش درسال 1981 درقاهره چنین گفت : به قانون اساسی مشروطه  سوگند می خورم که علیه رژیم ایران مبارزه سیاسی نمایم !
رضا پهلوی درسال 1984  پس از استقرار درامریکا درحضور خانواده وجمعی ازسلطنت طلبان تاجگذاری وسوگند سلطنت خورد ه است .
بیکاری وعلافی وکارمند اپوزسیون شدن رضا پهلوی درامریکا 

رضاپهلوی درطول 32  سال زندگی درامریکا تنها تحرکی که داشته است ازدواج با منشی دفتر خودیاسمین اعتمادی  وتولید سه دختر به نام های نور _ ایمان وفرح بوده است.
رضا پهلوی برخلاف ادعاهای مطرح شده د رجامعه مجازی تنها مدرک تحصیلی اش دیپلم سلطنتی درایران بوده وفاقد هرگونه تحصیلات می باشد _ او اهل مطالعه نیست _ کارمند وحقوق بگیر اپوزسیون است وهزینه زندگی اش راهم مادرش فرح دیبا تامین می نماید >>>  به گفتگوی بسیار جالب ودارای نکات مهم ایشان با ارش حسن نیا ازگزارشگران رادیو فردا با ایشان  خوب گوش کنید...
 رضا پهلوی : من طی این سالها تنها  کارمند اپوزسیون بوده ام >>>>
اعتراف رضا پهلوی به بیکار وسرباربودن درامریکا طی 30 سال <<<<<


رضا پهلوی از خانه داری تا ادعای تاج وتخت !
همانگونه که دربالا اشاره شد و رضا نیز اعتراف کرد نامبرده طی سالهای 1984/2009 تنها مشغول ازدواج وبچه داری بوده است _ طبیعی است کسی که ازپشتوانه مالی ملیون ها دلاری سرقت شده زندگی اش را درخانه های امنیتی وبا نوکر وکلفت می گذراند از همه جا بی خبر باشد _ ازقول برادرش علیرضا ی فوت شده نقل کر ده اند که نامبرده ضمن انتقاد از اوگفته است : تو نشسته ای که تاج پادشاهی ایران رابیاورند وبر سرتو بگذارند ( ؟ ! ) 

رضا پهلوی از سال 2009 کم کم شروع به فعالیت نموه است _ سخنان _ عقاید وموضع گیری های او چنان درهم وبرهم ودارای تناقص و پنهانکاری است که به درستی نمی توان او وعقایدش را تعریف نمود 

ارسوی می گود نوع رژیم ایران را در آینده مردم ایران تعین خواهند نمود وازسوی دیگر درگفتگو با فوکوس آنلاین این نظر خودرا کاملا نقض کرده وادعای پادشاهی ایران را می نماید !
رضا پهلوی درمورد نقش خودد رآینده ایران درسال 2011  گفته است :  طبق قانون اساسی باید به این سن رسیده باشم که شاه شوم _ البته بعد هم می بایست درمجلس ایران سوگند پادشاهی یاد می کردم بنابراین می توان گفت بنابر قانون شاه ایران هستم !

رضا پهلوی ازادعای ایران دوستی تا تقاضای تحریم سیاسی _ اقتصادی ایران !
 بااینکه رضا پهلوی 50 سالگی راپشت سرگذاشته ولی همچنان کودکانه فکر وتخیل می کند ودارای آشفتگی فکری است چراکه ازسویی خودرا دوستدار ایران ومردم آن ادعا می کند وازسویی دیگر خواهان : تحریم شدید اقتصادی _ سیاسی همچنان حکومت صدام حسین درعراق علیه ایران می گردد ! 
بنظر می رسد ایشان هم  از شرایط ایران وجهان آگاهی اندکی دارد وهم دارای مشاورین متعصب وخشک مغز می باشد 

پنجاه ملیون دلار امریکا به حساب رضا پهلوی برای موکراسی درایران !

بنظر می رسد تحرکات رضاپهلوی ازسال 2009 به خاطر واریز 50 ملیون دلار از جانب دولت امریکا تحت نام " بنیاد دموکراسی برای ایران "  باشد .

تلاش نخست دلالان  برای ایجاد پیوند بین رضا پهلوی وفرقه رجوی

پس از موفقیت لابی اسرائیل وهزینه های ملیون دلاری فرقه رجوی درامریکا سرانجام دولت اوباما پس از تخلیه اردوگاه مخوف اشرف درسال 2012 نام این گروه راازلیست تروریستی وزارت امور خارجه حذف نمود 

این تحول باعث شد تا لابی ها ودلال های سیاسی  اسرائیل وامریکا که درچهره افرادی چون  سیامک دهقانپور ( کارمند اخراجی صدای امریکا ) با چندین بار گفتگو بارضا پهلوی و ملاقات های پشت صحنه رضا پهلوی  را تشویق به نزدیکی با فرقه تروریستی رجوی نمایند _ اینگونه تلاش ها اما موفقیتی به همراه نداشت چراکه فرقه رجوی علاقمند بود وهست که همه را زیر سلطه تشکیلاتی خود قرار دهد و بهمین دلیل این تلاش ها به بار ننشست .
نگاه کنید به گفتگوهای سیامک دهقانپور با رضا پهلوی >>> تلاش ناموفق سیامک دهقانپور جهت نزدیکی رضا پهلوی وفرقه رجوی <<<<<< 

رضا پهلوی وراه اندازی شورای سلطنت تحت نام " شورای ملی ایران " 

رضا پهلوی درسال 2013 تصمیم گرفت بقایای سلطنت ودوستان خود ودیگر ان را پیرامون خود  سازمان دهی نماید وبهمین دلیل " منشور شورای ملی ایران " را منتشر واز دیگرمدعیان اپوزسیون برون مرزی خواست به این شورا بپیوندند .

این تلاش رضا پهلوی هم باشکست مواجه گردید وتنها اطرافیان وچند انجمن کوچک به او پیوستند که برخی از آنها بعدا جداشدند _هدف رضا پهلوی از این تلاش این بود که بالاخره خود ر ا بعنو ان " سخنگوی " یک گروه کوچک هم که شده تبلیغ نماید

وبهمین دلیل باکمک ازهمان منایع مالی پنهان یک گردهمایی با اندک طرفدارانش درپاریس برگزار نمود ه واعلام کرد توگروهی از ایرانیان بصورت تلفنی  اورا بعنوان " سخنگوی شورای ملی ایران "  انتخاب کرده اند !
ازسال 2013 تاکنون رضا پهلوی تحت نام  وعنوان قلابی " سخنگوی شورای چند نفره ایران "  فعالیت می نماید 
بنا براطلاعات منتشر شده گروه " شورای ملی ایران " رضا پهلوی چون در فرانسه بعنوان یک گروه سیاسی ثبت نگردیده فاقد هرگونه اعتبار می باشد .
نزدیکی رضا پهلوی با اسرائیل وعربستان 

طی چند ماه گذشته بدنبال اختلافات حکومت ایران با عرب ها بویژه رژیم سعودی رضا پهلوی که درادبیات جدید خود ازکلمه " انحلال " به جای سرنگونی استفاده می نماید گفتگوهای پیدا وپنهانی رابا رژیم صهیو نیستی و شیخ های عرب پیش گرفته است _  اخیرا ایشان در گفتگویی بارسانه " العربیه "  انجام داده که در آن به جای عنوان " خلیج پارس " ازعنوان مورد علاقه عرب ها یعنی کلمه نامفهوم  " خلیج "  استفاده کرده است _ این اقدام ناشایست وضد ایرانی رضا پهلوی اما از دید دیگر گروه های مدعی اپوزسیون برون مرزی پنهان نمانده است  وبهمین دلیل اخیرا 9 گروه وانجمن ایرانی برون مرزی وچندین شخصیت ملی  طی اعلامیه شدید اللحنی ضمن انتقاد و تقبیح اینگونه تلاش های ایشان نامبرده را فاقد هرگونه مسئولیت پذیری معرفی نموده و نامبرده را مطرود اعلام کرده اند _ حمایت از گروهک های تجزیه طلب توسط رضا پهلوی  اتهام دیگری است که دراین بیانیه از آن سریحا نام برده شده است >>>>  بیانیه گروهی از ایرانی ها درتفبیح اقدامات رضا پهلوی <<<<

نزدیکی فرقه رجوی با رژیم ریاض ورسانه العربیه 

گرچه نزدیکی فرقه رجوی با رژیم ریاض به سالها قبل باز می گردد ولی این نز دیکی طی سه سال گذشته گسترش یافته است _ حضور ترکی بن فیصل در گردهایی 9 جولای فرقه رجوی و "اعلام دوبار  خبر مرگ مسعود رجوی "توسط این عنصر قدیمی اطلاعاتی عربستان بخوبی نشان می دهد که " فرقه شکاف زی " رجوی تلاش می کند با اعلام سرسپردگی خود به عرب ها درمیانه این اختلاف ها جایی برای خود پیدا نماید .

ازحدود دوسال پیش سایت و اخیرا هم تلویزیون " العربیه " به محلی جهت تبلیغ فرقه رجوی واقدامات ضد ایران و ایرانی مبدل گردیده است و این گروه تروریستی هم بطور مرتب دراین رسانه عربستان فعالیت می نماید _ درچنین صورتی گفتگوی رضا پهلوی بارسانه العربیه را می توان تلاشی دیگر  از طرف اعراب برای "ایجاد اتحاد " بین گروهک های اپوزسیون برون مرزی ایران تلقی نمود _ گرچه هنوز برای چگونگی موفقیت آمیز بودن این تلاش زود است  ولیکن هم زمانی تلاش عربستان با رضا پهلوی و فرقه رجوی رانمی توان از نظردور داشت _ تلاشی که بی شک با مخالفت دیگر گروه ها وشخصیت های ملی گرای ایران روبرو خواهد گردید 

بهرصورت آنچه مسلم است " شرکت همزمان فرقه رجوی با " رضا پهلوی " دررسانه العربیه بدون دلیل نیست 
ودرست درهمین نقطه است که واکنش همه ایر انیان میهن دوست به اینگونه برنامه ها وطرح های ضد ایران و ایرانی لازم وضروری بنظر می رسد .

ارشیا ارشادی 2016/08/20 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...