۱۳۹۵ شهریور ۵, جمعه

بقایای سلطنت رضاپهلوی را ازمقام افتخاری سلطنت برکنار وشهرت نامبرده را به پالانی بازگرداندند ( 22)


که کیمیای سعادت نشان همت اوست _ سپاس ازتو قهرمان 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ماجرای برکناری رضا پهلوی ازمقام افتخاری سلطنت وبازپس گیری  فامیل پهلوی از  نامبرده وتبدیل آن به پالانی 

ارشیا ارشادی و دنیای خل وچل ها شماره 22

2016/08/25

کلا هیچی به هیچی >>> کلا >>> هیچی به هیچی <<<<<<<<<

28 نفر از جان نثاران محمدرضاپهلوی معدوم پسرایشان را خلع نام ومنصب نمودند

&&&&&&&&&&&&
مقدمه ومتن باهم 
خلع مقام و فامیلی رضا پهلوی توسط بقایای سلطنت 

تعداد 50 نفر اریقایای همچنان فسیل نشده سلطنت طلبان درسرزمین هفت تیر کش ها ( امریکا ) طی بیانیه تند وتیزی ضمن برکناری رضا پهلوی از مقام افتخاری سلطنت به نامبرده هشدار دادند که ازاین پس نمی تواند از شهرت " مصادره شده پهلوی "  استفاده نماید وباید به همان فامیلی پدر بزرگش " پالانی "  اکتفا نماید .

این گروه برای برکناری رضا پهلوی سه دلیل بیان نمودند که عبارت بودند از 

1 _  همکاری با لابی صهیونیست ها درسازمان ملل جهت ایجاد زمینه  تهاجم به تاسیسات اتمی ایران

2 _ نزدیکی وارتباط تنگاتنگ به گروهک های تجزیه طلب برون مرزی

3_ همکاری نزدیک با عر ب ها وبه رسمیت شناختن ادعای ابلهانه عرب ها درمورد جزایر ایرانی درخلیج پارس 

رضا پهلوی هرروز این عکس خودرا نگاه می کند وباخود می گوید: حیف که دیگر این لباس اندازه تن من نیست !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گرچه از واکنش رسمی رضا پهلوی دراین مور د گزارشی منتشر نشده ولیکن منابع نزدیک به خانواده نامبرده اعلام کرده اند که ایشان پس از شنیدن خبر خلع منصب وشهرت به پیش مامان فرح خود رفته وباهم ساعت ها زار زار گریه کرده اند 

یکی از مشاوران نزدیک رضا پهلوی به نام " نازنین " درواکنشی غیر رسمی به این خبر درصفحه اینستاگرام خو د نوشت :

همانگونه که شاه زاده بارها اعلام کرده است>>>>>> ایشان ( رضاپهلوی )  قانونا پادشاه ایران است وفقط باید درمجلس سوگند یاد کند تا رسمیت یابد!

کارشناسان خل وچل شناس اعلام کرده اند:  بهتر است رضا پهلوی به موزه دیرینه شناسی جاانداران ماقبل تاریخ منتقل ودردید همگان قرار گیرد .

قابل یاد آوری است که حدود یک هفته است که رضاپهلوی خانه وکاشانه اش را رها کردن ودرحانه مامان جانش فرح دیبا در فرانسه " دراعتراض به این بیانیه بست نشسته است .!

ارشیا ارشادی 2016/08/25

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...