۱۳۹۷ فروردین ۳۱, جمعه

نگاهی به سوریه وبازخوانی رخدادهایی که منجر به کشور ویران شده امرور شدندنگاهی به سوریه وبازخوانی رخدادهایی که منجر به ویرانی های امروز گردیدند   


ارشیا ارشادی وخاطرات سفر بابک چوبک 

2018/04/20  (واکنش _189)پیش نوشت 

جنگ سوریه وارد ششمین سال خود شده است / اگر بادقت به وضعیت کنونی سوریه نگاه کنیم چند گروه وچند کشور دربحران سوریه نقش وسهم داشته ودارند / درمورد چگونگی بحران های این کشور باید ماجرا را ازابتدا مورد بررسی قرارداده تا به امروز برسیم / بابک چوبک که در سال 2011/2012 به سوریه سفرنموده خاطرات خود رابرای اینجانب ارسال کرد ومن آنرا تدوین وبه رشته قلم کشیدم 

خاطرات بابک چوبک / تدوین ارشیا ارشای 

روزی که کشور سوریه را دراواخر سال 2011 با خاطرات تلخ وشیرین  ترک می کردم تصور نمی نمودم که این کشور قدیمی درکشاکش دیکتاتوری وجنگ وتروریسم این چنین نابود وویران گردد / دفترخاطرات خود را ورق می زنم  و ازخود سئوال می کنم که چه شد که سوریه نابودگردید ؟
نخست _ سوریه از سال 2012 تا کنون 

در اواخر روزهای سال 2011 که خاک سوریه را درپی یک سفر تحقیقی ترک می کردم تا حدودی ازوضعیت سوریه آگاه شده بودم  وبهمین دلیل ازسال 2012 رخدادهای سوریه رابا دقت دنبال می کردم / دردوران اقامت درسوریه  خاطرات خود را نوشتم /  متاسفاته یاداشت های منتشرشده من  من درمورد سوریه که دریک وبلاگ گردآوری شده بود  درسال 2014  توسط" تبربه دستان " که عنوان ساماندهی را در پیشانی خود قرارداده بودند همگی ازبین رفتند ! واین درحالی بود که نوشته های من فقط خاطره نگاری  درمورد این سفربود وکوچکترین نکته ای که دلیل  خذف باشد درآنها وجود نداشت .

لبنان / سوریه / تفاوتها 

ازخیلی سالهای پیش تمایل داشتم به دوکشور لبنان وسوریه سفرنمایم / سفر به لبنان درسال 2001 ممکن شد وسفر سوریه دراواخر سال 2011
دو سئوالی  که درکوله بار خود هنگام سفر به این دوکشور داشتم چنین بودند / لبنان وسوریه چگونه کشورهایی هستند ؟
علل حضور حکومت ایران به این دوکشور چیست ؟

سفربه لبنان دوهفته وسوریه یکماه به درازا کشیدند
 ازلبنان با خاطرات خوش بازگشتم ولی ازسوریه ...نه 
دراین نوشتار به سفر سوریه می پردازم وشاید درمهلتی به یادمانده های سفر لبنان راهم به نگارش درآوردم  چه شد که  سوریه چنین شد؟

 آنچه با اندوه وافسوس برای مردم وکشور سوریه بعنوان یک نویسنده مستقل می نویسم درنهایت بی طرفی وخالی ازهرگونه غرض ورزی است 

خاطرات سفربه سوریه بصورت فشرده وکوتاه 

سوریه گرچه  کشوری بود حدودا  درخط فقر ولی  آرام آرام درحال سازندگی / فرودگاه دمشق ( پایتخت ) که طبعا می تواند ویترین وتعریف کننده یک کشور باشد حدودا همانند فرودگاه مهرآباد  درزمان پهلوی قبل از آتش سوزی وترمیم ونوسازی بود
  
اقامتگاه من مشرف به شهردمشق ودربلندی قرارداشت / شهری با تعداد قابل توجهی مسجد/ اکثریت قاطع مردم سوریه مسلمان و اهل تسنن هستند / دینداری دربین مردم سوریه غیرایدئولوژیک وانتخاب فردی است / عموم زنان سوریه با مانتو وروسری درجامعه حضور دارند / گروهی اززنان نیز ازچادر مشکی عربی استفاده می کنند / خانم های بدون حجاب درسوریه دراقلیت انگشت نما قراردارند / مردم سوریه عموما مردمانی خشک برخورد  ودرونگرا هستند/ جای زبان انگلیسی درمیان مردم تقریبا خالی  است /  وجود نیروهای لباس شخصی امنیتی  درهمه جا قابل تشخیص است

نوعی پلیس حفاظتی غیر مسلح  بنام شرطه درمکان های عمومی یافت می شود

صنعت پارچه بافی در سوریه رونق دارد و شاید بتوان گفت مهم ترین محصول صادراتی آنکشور است 
دردمشق یک بازارچه قدیمی وبزرگ  به نام حمیدیه وجود دارد که محل خرید گردشگران خارجی ازجمله ایرانی هاست 
جمعیت سوریه حدود 18 ملیون و نوع حکومت سوریه جمهوری ارثی  است / قدرت درسوریه دراختیار تنها حزب حاکم است که حزب سوسیالیست بعث  نام دارد / مسئولین سوریه ازمیان اعضای این حزب وخانواده اسد منصوب می گردند

درسوریه از زمان جنگ اعراب واسرائیل قانون شرایط ویژه  جنگی حاکم بود که گویا درسال 2014 لغو گردید
 بنابراین قانون هرگونه اجتماعات اعتراضی / سیاسی ممنوع بود / هیچ تشکلی غیر ازحزب حاکم حق فعالیت نداشت 
در سراسر دمشق ودیگر شهرها مجسمه ها وپوسترهای بزرگ حافظ وبشار اسد در ژست وقیافه ولباس های متفاوت  به چشم می خورند 
اقتصاد درسوریه عموما دولتی است وعموم ساخت ها ازجمله  جاده و زیرگذر و پل و غیرو توسط ارتش انجام می گیرد 

بشار اسد  درسوریه هم رئیس جمهور است / هم رهبر / هم بابالاترین درجه نظامی فرمانده ارتش وهم دبیرکل حزب بعث 

بنابرتحقیقات میدانی سوریه دارای یک نیروی امنیتی  صدهزار نفری / و ده ها هزار خبرچین می باشد 

ارتش سوریه یک نیروی 150/000 نفره  وفادار به حزب بعث  می باشد

سوریه یک کشور قدیمی است که شام نام داشته است وبهمین منظور آثار باستانی دراین کشور بطور اندک  وجود دارد 

درسوریه دو امام زاده متعلق به شیعیان وجود دارد که یکی درحومه دمشق ودیگری درشهردمشق است که زینبیه  نام دارد اداره زینبیه دراختیار حکومت ایران  است  ضریح این امام زاده درزمان پهلوی توسط بازاریان ومردم درایران ساخته وسپس به دمشق ممتقل گردیده است 

گرچه مشروب الکلی درهوا پیمایی سوریه سرو می شود ولیکن تعداد فروشگاه های مشروبات الکلی درشهر دمشق بسیارکم است
دردمشق صرافی وجود ندارد و مغازه هایی با شغل های متفاوت هستند که ارزهای جهانی رابه لیرسوری تبدیل می نمایندعکس وفیلم برداری  درمکان های عمومی با موانع امنیتی روبروست 
درشهردمشق تاکسی هایی زرد پراید وسمند به وفور یافت می شوند 
درگذشته گردشگران بسیاری ازایران عازم سوریه می شدند عموم این مسافران برای خرید پارچه ولباس وگروه قابل توجهی هم برای زیارت وارد سوریه می شدند/ مشاهده اتوبوس های مسافربری ایران دردمشق نشان می دهد گروه قابل توجهی با اتوبوس ازشهرهای ایران  برای زیارت عازم سوریه می شوند 

درمنطقه تازه ساز ومدرن دمشق ( کفرسوسه ) حکومت ایران یک مدرسه بزرگ ( درسطح ابتدایی ودبیرستان ) ساخته است که قسمت پسرانه ودخترانه آن دردوساختمان مجزا درکنارهم قراردارند
این مدرسه ظرفیت پذیرش 300 دانش آموزرا  دارد  

از نام های پارسی هتل ها درقسمت پیشوازکنندگان  مسافران در  فردگاه می توان پی برد که سرمایه داران ایرانی درشهر دمشق هتل ساخته وبه شغل هتلداری مشغولند 

همچنین  دوکارخانه مونتاژ پراید وسمند درسوریه راه اندازی شده است

درپاساژهای نوساز دردمشق شعبی ازکالاهای اروپایی به چشم می خورد
بازارهای سنتی دمشق مملو از کالاهای ساخت چین است / برخی از فروشگاه ها اسکناس های ایران راهم معادل ارزش لیرسوری دریافت می کنند 
برابرای قیمت دلار با لیرسوری در سال 2011 چنین بود که هردلار امریکا با 340 لیرسوری تعویض می گردید 

جمهوری اسلامی درسوریه چه اهدافی را دنبال می کند ؟

سابقه نزذیکی حکومت ایران به رژیم سوریه به جنگ ایران وعراق بازمی گردد که درآن زمان حکومت سوریه درجبهه حامیان عرب دولت صدام قرارنگرفت وبه حکومت ایران نزدیک گردید

به باور نگارنده دلایل نزدیکی ایران به سوریه از نگاه دوکشور یکسان نیست

گرچه نزدیکی  حکومت ایران به حکومت بعث سوریه را می توان صنعت گردشگری ومبادلات تجاری ازجمله ساخت دوکارخانه مونتاژ اتومبیل )ودر نهایت هم مرز بودن سوریه باسرائیل جهت تبلیغات به حساب آوردولیکن اهداف حکومت اسد درنزدیکی به حکومت ایران فقط وفقط جنبه تجاری و دریافت کمک های بلا عوض می باشد / هم اکنون دولت سوریه یکی ازبزرگترین بدهکارها به حکومت ایران است / نفت مجانی ویا با تخفیف ازطرف دولت ایران به سوریه طی 30 سال گذشته ادامه داشته است 

 حکومت سوریه اما موافقت چندانی به حضور نیروهای ایران در منطقه هم مرز سوریه با اسرئیل ندارد 
بلندی های گولان سوریه 50 سال است تحت اشغال اسرائیل می باشد و طی این مدت سوری ها تن به اشغال بخشی ازسرزمین خود به اسرائیل داده وکوچکترین تلاشی برای بارپسگیری آن انجام نداده اند 


مرز سوریه واسرائیل طی 6 سال جنگ وبرهم ریختگی درسوریه جزوامن ترین نقاط سوریه بوده است 

بنابراین حکومت ایران خوب می داند که رژیم اسدبرای بازپسگیری ارتفاعات گولان تنها چشم به صلح وگفتگوبا اسرائیل دوخته ودراین راه هرگز به جنگ ودرگیری نظامی با اسرائیل اشغالگر نمی اندیشد / بهمین دلیل می توان این  اینگونه ادعا کرد که همه تهدید های حکومت ایران تحت عنوان جبهه مقاومت  و نابودی اسرائیل وآزادی قدس وغیرو فقط وفقط تبلیغی / توهمی ورویایی دارد 


چرا کشور سوریه چنین ویران گردید؟

درتحرکات اعتراضی درسال 2012 تحت عنوان قلابی بهارعربی که دسیسه امریکا واسرائیل بودو برای برهم زدن برخی کشورها وسرنگونی برخی دولت ها طراحی شده بود یکی ازهدف ها نابودی سوریه تعین شده بود  که هم مرز بااسرائیل قرارداشت / درحقیقت دولت اسرائیل هم مخالف نزدیکی ایران وسوریه بود وهم ازگسترش روابط این دوکشور وحشت داشت  / ادعاهای مسخره برخی ازرهبران ایران  مبنی برنابودی اسرائیل راهم دلیل دیگری برای این مخالفت  باید دانست / بهرصورت درسال 2012 چند اعتراض مدنی در چند شهرسوریه برگزار گردید و متاسفانه رژیم اسد باخشونت فراوان با این اعتراض های مدنی برخورد کرد گروهی راکشت وتعدادی راهم زخمی نمود / دلیل این برخورد مستبدانه وضدانسانی بشاراسد همان وجود: حالت فوق العاده زمان جنگ بود / بشاراسد دیکتاتور نمی توانست اعتراضات مدنی مردم را هضم ودرک کندخودبزرگ  بینی بشاراسد

 درپی شروع تظاهرات  اعتراضی درسوریه بشار اسد دراواخر سال 2012 ادعا کرد : علیرغم تحریم ها کشور سوریه با یک خیزش عمومی روبرو نیست (!)
ویک بار دیگرپس ازسقوط قدافی درلیبی ومبارک درمصر ادعا کرد : شرایط سوریه با این دوکشور تفاوت دارد !

با خونین شدن اعتراضات مدنی بخش های کوچکی ازارتش سوریه ازآن جداشده ودرکنار مردم قرارگرفتند ( ارتش آزاد ) و درگیری بین مردم / بخشی هایی ازارتش یا ارتش اسد آغاز گردید ودرچنین شرایط دلخواه امریکا واسرائیل دسیسه ها جهت نابودی سوریه ورژیم اسد وارد فاز دیگری شد 

 بنابراین بحران سوریه راباید به دوبخش تقسیم نمود 
بخش نخست _ سرکوب اعتراضات مدنی مردم سوریه توسط ارتش اسد
 بخش دوم _ شکل گیری واجرای دسیسه های اسرائیل / عرب ها وامریکا وترکیه علیه دولت ومردم وخاک  سوریه 

دربخش نخست بی شک بشاراسد مقصراست / اگر فورا حالت فوق العاده را لغو می کرد وبجای سرکوب خویشتن داری و راه  گفتگو با اپوزسیون داخلی سوریه را پبش می گرفت بی شک زمینه توطئه برون مرزی فراهم نمی گردید

مستبدین یا دیرمی فهمند ویا وقتی می فهمند که دیگر دیر شده است 

بشاراسد بعد ازگسترش وخونین شدن صحنه حالت فوق العاده را لغو نمود ویا برای نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری را درسوریه با حضور کاندیدای دیگری برگزار کرد وخود برنده مبارزه شد واین درحالی بود که کشور سوریه تکه پاره شده بود ودرآتش جنگ وتروریسم می سوخت مادر بزرگ ترزامی ازدست شیخ های مرتجع هدیه می گیرد تاهمچنان به قتل مردم یمن ادامه دهد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

بخش دوم آغار دسیسه های جهانی 

بخش دوم طبعا بدون پیش زمینه نمی توانست اجرا گردد وبهمین دلیل است که نگارنده بعنوان یک نویسنده مستقل ومخالف جنگ وخشونت وبنیادگرایی و تروریست های جهادگر همچون داعش وجبهه نصرت وغیرو معتقدم 
نقش خود بزرگ بینی وخودشیفتگی ودیکتاتوری اسد را دربحران ونابودی سوریه عامل بسیار مهم است که نمی توان آنرا کم رنگ ونادیده گرفت 
لذادرکنار علاقمندی به توقف و پایان طرح نابودی سوریه توسط تروریست های اسلامی ازطریق گفتگو معتقدم بشاراسد وسران سوریه پس ازپایان بحران وتشکیل دولت جدید جملگی بعنوان جنایتکار جنگی دستگیر ودردادگاه های بین المللی محاکمه گردند .
  حضور نیروهای ایران درسوریه مخالف منافع ملی 

ارسال 2014 نیروهای نظامی ایران تخت نام وبهانه " مدافعین حرم " ودر  ادامه" نیروی مقاومت" وارد سوریه گردیده ودرکنار ارتش اسد قرارگرفتند

طی این سالها بیش از2000 ایرانی درسوریه کشته شده وملیونها دلار از ثروت مردم ایران صرف این جنگ ویرانگر شده است

نگارنده براین باورم که ما ایرانی ها هیچ نقش ووطیفه و دلیل ملی برای حضور درسوریه نداریم / سوریه تبدیل به یک باتلاق جنگی شده است و لذا مسئولین ایران باید کلیه جوانان ایران را فورا از این باتلاق نجات داده وخارج نمایند / مسئولیت کشته شده گان وخسارات مادی  هم متوجه  مسئولین ایران است وهیج ربطی به مردم ایران ومنافع ملی ما ندارد 

بنابراین هم باید نیروهای ایران خاک سوریه را ترک کنند وهم شریک ماجراجویی های متجاوزین ومهاجمین به این کشور نابود شده نشوند اکنون درسوریه چه می گذرد ؟
وضعیت درسوریه نگران کنند وسوریه تقریبا ازبین رفته است چرا ؟

دولت اسذ درنهایت ضعف قراردارد وقادر به پایان دادن به بحران نیست
 امریکا  به آن کشور تجاوز نظامی نموده ودر منطقه کرد نشین نیرو مستقرکرده است 
ترکیه متجاوز هم بخش هایی ازآن کشور را اشغال نموده است 
 روسیه نیز برنقاطی ارسوریه چنگ انداخته است 
نیروهای ایران درکنار ارتش ازهم پاشیده دربخش هایی که تخت تسلط اسد می باشد مستقرشده وازایشان محافضت می نمایند

تروریست های جهادگر اسلامی همچنان جبهه نصرت / داعش وغیرو دربخش هایی ازاین کشور ویران شده مستقرهستند وازشیخ های مرتجع عرب کمک دریافت می نمایند رژیم صهیونیستی هم ازاین بهم ریختگی که خودسهمی ازآن دارد استفاده نموده وبه خاک این کشور تجاوز هایی  می نماید 

درچنین وضعیت بهم ریخته و خطرناکی نیروهای ایران درخطر جدی قرارداشته و امکان تهاجم ونابودی آنها وجود دارد و حکومت ایران هم قادر به هیچگونه واکنشی نیست 
درچنین وضعیت  بهم پاشیده شده ای امریکای متجاوز ازفرصت استفاده کرده وبافریب نخست وزیر انگلیس ( نوکرعربها ) و ماکرون بی تجربه وسواد وفریب خورده به خاک سوریه تجاوز نمودند این سه کشور متجاوز خودرا بصورت خنده داری جامعه جهانی می خوانند ! درحمله تجاوزکارانه این سه که بیش از700 ملیون دلار هزینه دربرداشت وهیچ نتیجه ملموسی هم نداشت چند ساختمان متروکه اربین رفت  و خوشوقتانه 71 موشک از103 موشک های متجاوزین درهوا نابود گردیدند 

جای خرسندی است که  کسی کشته نشد واین درحالی است که این اتجاور جنایتکارانه درساعت 3 ونیم بامداد صورت گرفت 

باتوجه به نتیجه می توان گفت این یک عملیات نمایشی این سه متجاوز بود
که توسط بسیاری ازدولت ها ومردم جهان محکوم گردید 

بهرروی جوانان ایران باید فوراوتا دیرنشده ازباتلاق سوریه نجات یابند 

ارشیا ارشادی 
2018/04/20 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...