۱۳۹۶ بهمن ۲۵, چهارشنبه

رضاپهلوی و15 نفر دیگر خواهان تهاجم نظامی مسالمت آمیز به ایران تحت نام رمز رفراندوم گردیدند !بررسی بیانیه 15 فعال سیاسی  + رضا پهلوی جهت تهاجم نظامی به ایران با نام رمز " رفراندوم "!

ارشیا ارشادی وافشای یکی دیگر از جنب وجوش های ناشی از تظاهرات اعتراضی 4 روزه دیماه 96 درایران ( واکنش _175)
2018/02/14 پیش نوشت 
 آثار حرکت اعتراضی سازمان دهی شده * 7 الی 10 دیماه 96 درایران همچنان ادامه دارد 
درنوشته های پیش به جست وخیز رضاپهلوی / باند سکولار دموکرات وفرقه تروریستی رجوی پرداختم 
دراین نوشتار به آخرین تکاپوی گروه اندکی ( 15 نفر ) تحت نام ورمزبرگزاری رفراندوم خواهم پرداخت 

* درباره سازماندهی شده بودن تظاهرات اعتراضی 7و8و9و10 دریماه بیشترخواهم نوشت هفته پیش پس ازاشاره روحانی به موضوع رفراندوم  15 نفرایرانی  خواهان برگزاری " رفراندوم " ( ؟ )  درایران گردیده اند 
گرچه درظاهر چنین درخواست مبهم را سالهاست رضا پهلوی درامریکا تکرار کرده است ولیکن گویا این بار نامبرده موفق شده است 8 نفردرداخل و7 نفر دربرون مرز راهم باخود همگام نماید 
این افراد درداخل برون مرز عباراند از  _ نسرین ستوده _ نرگس محمدی _ جعفرپناهی _ محمدسیف زاده _ حشمت طبرزدی _ ابوالفضل قدیانی _ محمدملکی _ محمد نوریزاد 
ودر 7 نفر دربرون مرز عبارتند از :  شیرین عبادی _ پیام اخوان _محسن سازگارا _ حسن شریعتمداری _ محسن کدیور _ کاظم کردوانی _ محسن مخملباف 
 دراین نوشتار درکنار بررسی همه جوانب  این بیانیه موضوع اصل رفراندوم را مورد کندوکاو قرارخواهم داد 

اصل بیانیه 15 تلاشگر دراین دنبالک بخوانید >>>
تقاضای 15 نفره برای تهاجم نظامی به ایران با نام رمز " رفراندوم "معرفی این 15 نفرمتقاضیان رفراندوم ازجامعه جهانی !

1- شیرین عبادی - حقوقدان/  تلاشگرحقوق زنان دردرون مرز _برنده جایزه صلح نوبل بخاطرفعالیت مدنی ( 2003) پس ازخروج ازایران >> تلاشگرسیاسی اصلاح طلب >>>  دربرون مرز (  انگلیس ) تلاشگر سیاسی / برانداز   وعضومهم  گروه 15 نفره  و همکاررضاپهلوی 

2 _ محسن سازگارا >> ازبنیان گزاران اولیه سپاه پاسداران دردرون مرز _ دربرون مرز (امریکا ) اصلاح طلب و حامی جنبش  مدنی سبز >> تلاشگر سیاسی عضوگروه / برانداز  15نفره  

3 _ پیام اخوان _ موضع سیاسی نامشخص /  فاقد هرگونه تلاش سیاسی وسابقه / هوادار فرقه رجوی و طراح تریبونال بین الملل به کارگردانی ایرج مصداقی مسئول روابط خارجی فرقه رجوی تا سال 1390 >> عضوگروه  برانداز 15نفره

4 _ محسن کدیور _ روضه خوان نواندیش وطرفدار تعامل دینی و نزدیک به اصلاحات درایران >>> دربرون مرز( امریکا ) >>> آخوند ماله کش براسلام >>> عضوگروه برانداز  15نفره  

5 _ محسن مخملباف ( فیلم نامه نویس وکارگردان درایران ازجوانان انقلابی دردهه شصت >> برون مرز ( انگلیس ) _ فیلم سازمعترض >>> تلاشگرسیاسی اصلاح طلب  >>> عضوگروه برانداز  15نفره  

6 _  محمد ملکی >> اولین رئیس دانشگاه تهران درحکومت اسلامی >>> هوادار نیمه فعال فرقه رجوی (ازسال59) زندانی سیاسی / هوادار سرنگونی >> عضوگروه برانداز  15نفره 

7 _ محمد نوریزاد >> نویسنده وفیلمساز درچهارچوب نظام تا سال 88 >>> منتقد نظام ازسال 88 / زندانی سیاسی طرفدار اصلاحات >>> ورود به فاز منتقدان سرسخت حکومت اسلامی >>> عضوگروه برانداز 15 نفره

8 _ کاظم کردوانی _ عضوسابق کنفدراسیون _ عضوسابق کانون نویسندگان / تلاشگرادبی _فرهنگی ومترجم _ از اعضای شرکت کننده درکنفرانس برلین >> فاقد تلاش وسابقه سیاسی دردرون وبرون مرز ( جبهه چپ ) >>> عضوگروه برانداز  15نفره


9 _  حشمت طبرزدی _  دانشجوی بسیجی / تلاشگرمدنی / خانواده شهید / سابقه سالها زندان / نگرش اصلاحی >> ورود به فازسیاسی ( جبهه دموکراتیک ایران ) >> ورود به گروه برانداز  15 نفره 

10_  نسرین ستوده _ حقوقدان وتلاشگر مدنی >>> سابقه دستگیری وزندان / طرفدار جنبش مدنی / و رود به فعالیت سیاسی و عضویت درگروه  برانداز 15 نفره  

11  _ جعفرپناهی _ نویسنده وکارگردان / نگرش اصلاحی / سابقه محرومیت ازکار وممنوع الخروجی / فیلم سازمعترض / نگرش اصلاحی >>> ورود به فاز سیاسی و همراهی باگروه  برانداز 15 نفره  

12 _ حسن شریعتمداری _ عضوحزب جمهوری خلق مسلمان / فاقد سابقه وپرونده سیاسی درایران >> دربرون مرز >> اربنیان گزاران حزب جمهوری خواهان ملی وازموسسین اتحادیه جمهوری خواهان _ نگرش چپ واصلاح >>> ورود به جرگه گروه براندازان 15 نفره 

13 _  نسرین محمدی _ تلاشگرمئنی درحوزه حقوق بشروزنان / دارای سابقه دستگیری وزندان (هم اکنون ) _ نگرش جنبش مدنی واصلاح _ ورود به جرگه سیاست / عضوگروه  برانداز 15 نفره 

14 _ ابوالفضل قدیانی _زندانی سیاسی زمان پهلوی / ازبنیان گزاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی / دستگیری وزندان ازسال 88 / منتقد سریح حکومت اسلامی / نگرش مذهبی/ اصلاحی >>  وعضو گروه برانداز 15 نفره 

15 _  محمد سیف زاده _ وکیل / حقوقدان ودرشمار بنیان گزاران کانون مدافعان حقوق بشر / دارای سابقه دستگیری وزندان به اتهام وکالت ازدستگیرشدگان سال 88 / دارای نگرش اصلاحی و عضوگروه  برانداز 15 نفر 
جمعی نا متجانس که با ضرب وزور بهم گره خورده شده اند 

وقتی می خواستم این نامه را دقیقا مورد بررسی قراردهم واقعا از گرد آمدن این جمع حول محوری که شاید تعدادی از آنها نادانسته بدان پیوسته اند دچار شگفتی گردیدم 
نگارنده بعنوان یک دوستدار ایران تعجب کردم نام تلاشگرخستگی ناپذیرمدنی یعنی خانم نرگس محمدی / حانم نسرین ستوده و محمد سیف رادرکنار نام پیام اخوان و  محسن سازگارا  ببینم ؟ 

وقتی موضوع را بدقت مورد ارزبابی وپژوهش قراردادم برایم مشخص شد این سه نفر (محمدی / ستوده وسیف ) بنا براصرار شیرین عبادی به این جمع پیوسته اند / درهمین جا به این تلاشگران مدنی پیام می دهم که دوستان شیرین عبادی امروزدیگر آن تلاشگر مستقل مدنی دیروز نیست / ایشان با تجزیه طلب ها و خشونت گرایان معاشرت می کند ودرنشست های آنان شرکت می نماید / شیرین عبادی گاهی ازسرنادانی ازحقوق ملیت ها ( ؟ ! ) و تدریس یه زبان مادری ( *) که  اسم رمز تجزیه طلب ها می باشد حمایت می کند/ این  خانم محترم که بخاطر صلح وحقوق بشرجایزه گرفته ازوظایف خود دور شده ووارد جرگه دکانداران سیاسی برون مرز شده است / پس به او اکنون نمی توان بعنوان یک تلاشگرمستقل مدنی نگاه نمود 
شیرین عبادی امروز ( دهه 90 ) فعال مستقل مدنی دهه 70 و80 نیست / اگردقیقا رفتار وگقتار اورا  تجزیه وتحلیل کنید بی شک به این نتیجه من خواهید رسید 

  بررسی ورمزگشایی نامه 15 نفره +رضاپهلوی 
نخست اینکه _ نامه مخاطب خاص ندارد ومعلوم نیست این بیانیه برای حکومت ایران _ مردم ایران _ سازمان ملل ویا امریکا واروپا وجامعه جهانی نوشته شده است / پس باید درلابلای نامه بدنبال مخاطب گردید 
 دوم اینکه _ این نامه در واکنش به اعتراضی سازماندهی شده از تاریخ  7 تا10 درماه در 60 شهر کوچک وبزرگ ایران واشاره روحانی به رفراندوم  نگارش یافته است ( فرصت طلبی )

سوم اینکه _ موارد مورد درخواست دراین نامه قبلا بارها توسط رضاپهلوی ازجوامع بین المللی درخواست شده است ولذا می تواند به سادگی از روابط وهماهنگی های قبلی بین این 15 نفر ورضا پهلوی پرده برداری نماید

چهارم  اینکه _  دربین این جمع ناهمگون دست کم یک نفروجود نداشته که هنگام نگارش نامه به این افراد گوید " رفراندوم " یعنی نظر دادن جمعی به دوگزینه  آری ویا نه  می باشد ولذا نمی توان طبق ادعاهای ضمیمه نوع حکومت راتعین نمایند / تعین نوع حکومت را " انتخابات " می گویند نه همه پرسی ورفراندوم !

 رضا پهلوی در گفتگوهای اخیر خود با صدای امریکا ورادیو فردا بطور روشن وشفاف اعلام کرد درپی پادشاهی ایران نیست و سوگند پادشاهی خود در20 سالگی را مربوط به آن زمان خاص دانسته است /  بنابراین نویسندگان این نامه وقتی آنرا انتشاردادند که خاطرجمع شدند با ایشان همگام وهمنفس شوند که خاطرشان بابت ادعا های سابق ایشان جمع شده است 

ولی براستی مخاطب این بیانیه کیست ؟
طبعا نه حکومت ایران ونه مردم ایران هیچکدام  مخاطب این  نامه  نیبستند و سازمان ملل هم نمی تواند درامور داخلی  کشورها دخالت نماید  پس براستی مخاطب این بیانیه کیست ؟
 نویسندگان نامه خود درمتن مخاطب را لو داده اند امریکا /اروپا و حامعه جهانی بنابرتعریف امریکا !
آنجا که نوشته اند >>>> تجربیات 40 ساله (39) حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی است <<<<<<
بنابراین چون حکومت ایران غیرقابل اصلاح است طبعا باید سرنگون گردد  تا این 15+1 یک حکومت سکولار دموکرات پارلمانی را جایگزین آن نمایند !  ( البته درنامه علامت رمز وجوددارد ) 

بنابراین از آنجا که این نامه مخاطب خاص ندارد وبدنبال سرنگونی حکومت  آنهم نه به توان وقدرت  خود بلکه قدرت های جهانی و جامعه جهانی ( ؟ ! ) است می توان این نامه را اینگونه عنوان کرد که 15 نفر که هیچ پایگاه وجایگاهی درمیان مردم ایران ندارند ملتسمانه وبا گردن کج از امریکا تقاضا می کنند با تحریم وتهاجم حکومت ایران رابراندازد تا اینها یک " رفراندوم " برای نوع حکومت آینده ( ؟ ! ) برگزارکنند /  موضوع جالب دیگر این است که نویسندگان وطراحان شیاد این نامه ازسویی برای فریب دیگران از تئوری گذر مسالمت آمیز ( ؟ ! ) سخن گفته اند وازسویی از گذرازجمهوری اسلامی ( تحریم وتهاجم ) را درکنار آن قرارداده اند .

پس ازاین به بعد کاملا مشخص می شود که رضاپهلوی / شیرین عبادی / مریم قجرتروریست / نوری علا / محسن کدیور/ مصطفی هجری / مجیدمحمدی علیرغم همه اختلافاتی که درظاهرباهم دارند همگی  در صف براندازان / انحلال طلبان و سرنگونی طلبان که جملگی  یک معنا ومفهوم را  دارند قرارگرفته اند  ویا روشن ترجبهه  براندازان وعوامل ضدایران وایرانی رسما تشکیل شده است !


انحلال طلب ها متحدشوید !دونکته مهم درمورد این نامه : سخنگوی این گروه 15 نفره محسن  سازگارا می باشد
دوم _ شیرین عبادی باشیادی می گوید : چون 8 نفر ازداخل و7 نفردرخارج بادیدگاه های مختلف این نامه را امضا کرده اند پس می توان این 15 نفررانماینده مردم ایران تلقی نمود !  واقعازکی شیرین جان هاله نورجدید وقتی نگاهی دقیق به نام های  این 15 نفرورضا پهلوی انداختم نام سه  نفررا جهت مخاطب قراردادن نامه خود مناسب دیدم
خانم ها نرگس محمدی و نسرین ستوده وآقای محمد سیف زاده که بنظرمی رسد تحت فشارواحساس این نامه را امضاکرده اند 

نتیجه اینکه این نامه مخاطب پنهان حاصل همکاری وهمفکری ونزدیکی فکری بین شیرین عبادی ورضا پهلوی می باشد 
درباره چگونگی شکل گیری این اتحاد و  این نامه درآینده بیشترخواهم نوشت 

خانم ها محمدی وستوده وآقای سیف زاده 

 هم میهنان تلاشگرمدنی خستگی ناپذیر

شاید برای شما توضیح پروسه اصلاحات کار سختی نباشد 
ولی دوستان لطفا به چند موضوع خوب دقت کنید / نخست اینکه اصلاحات یک پروسه است ونه پروژه 
بنابراین تاریخ توقف وپایان اصلاحات هیچگاه مشخص وقابل رو.یت و تعین کردنی نیست 
نگاهی بیاندازید به تاریخ ایران اززمان قاجار تاکنون  آیا تحولی دراین حدود 100 سال نمی بینید؟
آیا زنان امروز ایران همان منزل وعیال زمان قاجارهستند ؟
جلوتربیائیم  آیا دختران راه یافته به دانشگاه ها ومدارس عالی امروز بازمان سلطنت پهلوی قابل مقایسه هستند ؟
نگاه کنید به هنروهنرمندان درهمه زمینه ها ازجمله هنرهای نمایشی / آیا تعداد خانم های هنرمند امروز با دوره پهلوی را می توان قیاس کرد ؟ / نگاه کنید به نوزایی وموفقیت های سینمای ایران دردرون وبرون مرز / آیا هنر وهنرمندان ایران گام های بزرگی درجهان هنری به پیش نگذاشته اند؟ 
نگاه کنید به ملیونها دختران ایران زمین که علیرغم همه فشارها / تبعیض ها / تحقیرها ها وگشت های سرکوبگر همچنان به مبارزه مدنی مشغول بوده و حاکمین وداروغه هارابه عقب رانده وخود حتی درحدیک گام به پیش رفته اند 
نگاه کنید تعداد تیاترها وسینماها ونمایشگاه ها وتعداد دانشگاه ها ودانشجویان آیا با دوره پهلوی اصولا قابل مقایسه هستند ؟

  دوستان گرامی 

نگارنده به نکات ونقطه ضعف ها وچالش ها ومشکلات امروز ایران ازجمله موارد زیر کاملا آشناهستم 

فساد/ بیکاری / اختلاص / ناشایستگی مسئولین / بی قدرتی رئیس جمهور درعمل / دخالت معممین درامور کشور / رانت خواری / تخریب محیط زیست /  تعددمراکزقدرت / خودسری ها / دخالت بیجای دین درقوانین وامور اجتماعی / فرهنگی / دخالت بیجای شورای نگهبان درامور انتخابات / احکام غیرقانونی / زنان وشکنجه تلاشگران مدنی / بازداشت های خودسرانه / نقض حریم خصوصی مردم / تبعیض ناشایست و ستمگرایانه علیه زنان / ولایت مطلقه فقیه / معضل کودکان کار / قاچاق مواد مخدر/ دارو کالا بوسیله مراکز مرتبط با حکومت / فشاربر باورهای مختلف دینی / ائینی / بوجود آمدن یک طبقه غارتگرتخت حفاظت نظام / بیکاری / فقر  و وده ها چالش دیگر  ومعتقدم حکومت قادر به حل این معضلات گسترده نیست 
من همچنین عقیده دارم این قانون اساسی مبهم / الکن و ایدئولوژیک  دین زده است وباید تغییر یابد 
من مخالف حضور سربازان ایران درسوریه وعراق هستم 
من همچنین طرفدار صلح وآشتی ودوستی باهمه مردم گیتی می باشم

ولی دوستان گرامی درخواست * رفرندوم * راهرکس به شما باورانده  است بسیار شیاد بوده است چراکه بنابر نظرتقریبا بسیاری از اندیشمندان قرن" قرن اصلاحات " است وهمه راه ها به سوی کامیابی ازراه اصلاح می گذرند 
کافی است نگاه کنید به سیر تحولات 3 دهه اخیر در امریکای جنوبی  و پیشروی رفرم واصلاحات را دراین بخش ازجهان مورد دقت قراردهید / کدامین مردم این کشورها ازبیکانگان تقاضای حکومت دموکرات سکولار کرده اند ؟

دوستان نازنین 

جمهوری اسلامی هم همانند ده ها حکومت درتاریخ چند هزارساله ما تاریخ مصرف  دارد وعمر این نظام پایان خواهد یافت وبه تاریخ خواهد پیوست / ممکن است این سئول مطرح شود چه زمانی ؟
همه اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند سیر تحولات اجتماعی تردید ناپذیرهستند گرچه نمی توان زمان وقوع آنرا گمانه زنی نمود

حکومت اسلامی بی شک ازصحنه ایران محوخواهد شدچراکه شکل زمان کنونی جهان  نیست ودرقالب آن نمی گنجد

من معتقدم ما درشرایط حدودا ماقبل رنسانس دراروپا قرارداریم واین دوره را با موفقیت وسربلندی پشت سرخواهیم گذاشت
 عزیزان فریب افرادی چون شیرین عبادی / رضاپهلوی / سازگارا /مخملباف / محسن کدیور را هرگز نخورید 

شما تلاشگران مدنی هستید وحق دارید ازحکومت درخواست  کنید / همچنان که این نگارنده بارها درنوشتارها ونظراتم درخواست برگزاری  انتخابات مجلس موسسان برای بازنگری وتدوین قانون اساسی جدید  را مطرح کرده ام 

درخواست های ما تلاشگران مدنی باید قابلیت انجام داشته وامکان پذیرباشند 

بنابراین درخواست فراهم آوردن زمینه های برگزاری مجلس موسسان جهت بازنگری وتدوین قانون اساسی جدید هم درخواستی است مدنی وهم درچهارچوب قانون اساسی کنونی  امکان پذیراست 

بنابراین نگارنده بعنوان یک تلاشگر مدنی طرفدار اصلاح 

بدین وسیله

از ریاست جمهور منتخب مردم ایران تقاضا می کنم طرح زمینه های انتخابات  مجلس موسسان ازجمله آزادی مطبوعات / آزادی احزاب وتشکل های سیاسی / صنفی / آزادی زندانیان سیاسی را درهیات دولت تصویب ولایحه برگزاری انتخابات مجلس موسسان جهت بازنگری وتدوین قانون اساسی تازه را تهیه وبه مجلس ارائه نماید تا امکان برگزاری این انتخابات ومجلس مهم  موسسان فراهم گردد

 دوستان گرامی وهم میهنان نازنینم 

اگرقراراست درچهارچوب تلاش های مدنی خواسته ای داشته باشید باید آن درخواست قابلیت امکان اجرا داشته باشد
 اگربخواهم معنای این نامه 15 نفره را صریح وروشن بنویسم  تقاضای حمله نظامی به ایران جهت ازبین بردن حکومت است
حال یاشما اگررمزوراز این نامه رضاپهلوی  رانمی دانید باعث تاسف است واگرمی دانید وامضا کرده اید عنان فکرواندیشه وتصمیم خودرا به دست عناصرضدایران وایرانی داده اید 
پس تادیرنشده امضای خودرا پس بگیرید وبازیچه دست افراد بیکا روبیعاروبی سوادی چون رضاپهلوی نشوید

رضا پهلوی درسال 2012 گفت : من 30 سال است کارمند اپوزسیون هستم >>

رضا پهلوی گفت : زندگی مرا مادرم تامین می کند !  <<<هم میهنان نازنین من 

شما می دانید دعوت ازامریکا برای سرنگون کردن حکومت ایران یعنی جه ؟
کافی است نگاه دقیقی به شرایط عراق /سوریه ولیبی  بیاندازید تا ببینید معنای دخالت بشردوستانه ! ویا  گذار مسالمت آمیز با کمک امریکای متجاوز و جهانخوار و دشمن بشریت چیست ؟

شما پای یک نامه را بطور احساسی امضاکردید ومنهم نظرو.هشدار خودرا برای شما نوشتم وارسال نمودم
هردو اینها بعنوان سند درتاریخ خواهند ماند ونسل های آینده درمورد من وشما قضاوت خواهد کرد 

خودرا آماده کنید ازاین درخواست ها پشتیبانی کنید 

لازم به یادآوری است این نامه 15 نفر اززمان انتشارتاکنون مورد پشتیبانی شخصیت های ایرانی قرارنگرفته است 

نامه ام رابا این غزل حافظ اززبان اندیشمند شایسته احمد شاملو به پایان می برم 
 من این دوحرف نوشتم چنانکه غیرنداند 
توهم زروی کرامت چنان بخوان که تو دانی / حافظ / شاملو

با مهروارادت ارشیا ارشادی 2018/02/14
ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...