۱۳۹۶ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

اختلافات اهل تسنن وتشیع وداستان زندگی حجت الاسلام محمد باقرشفتیانسان هراندازه کم تراز حقایق آگاهی داشته باشد بیشتر آماده پذیرش خرافات است
آرنولد گلاسکو

اختلافات عقیدتی اهل تسنن وتشیع ونگاهی به زندگی حجت الاسلام شفتی مرجع تقلید

ارشیا ارشادی 2017/08/14 ( واکنش _ 154)

تجربه ودستاورد تاریخی بشرنشان می دهد  : مبارزه با معلول ها ( مسبب ها ) راه بجایی نمی برند باید با علت ها ( سبب ها )  مبارزه نمود 

محمود فرجامی و آژیرقرمز برای حمله به ایران (طنز)>>>

محمود فرجامی وماجرای آژیر قرمز جهت حمله به ایران

یک توضیح _ نگارنده با عقاید فرادینی _ آئینی به مقوله ادیان وآئین ها ازمنظر یک شاگرد مکتب پژوهش نگاه می کنم _ برای همه باورمندان به  ادیان وآئین ها وحتی مقدس شماران موش ها وگاوها  احترام وارزش قائل هستم وآنچه می نویسم حاصل پژوهش وکنکاش درده ها کتاب اسلامی _ تاریخی  است که دراختیار همگان قراردارد ومن فقط خلاصه نویسی کرده ام 
**********************
پیش نوشت 
اختلاف بین اهل تسنن وتشیع رودررویی دیرینه ایست که زمان آن به بعد ازفوت پیامبر اسلام بازمی گردد_ زمانی که محمد دربستر بیماری مرگ آلود قرارگرفت به دلیل نداشتن وصیت نامه وعدم معرفی جانشین نزدیکان او تصمیم گرفتند سران قبائل وعشایر عرب را در محلی  به نام  سقیفه بنی ساعده جمع نمایند تا آنها جانشینی برای نامبرده انتخاب کنند 
دراین گردهمایی عموم شرکت کنندگان ابوبکراز یاران نزدیک محمد وپدر همسروی ( عایشه ) را بعنوان خلیفه اول مسلمین  انتخاب نمودند و پس ازراین گزینش همه سران قبائل ونزدیکان محمد ازجمله عمر _ عثمان وعلی ابن ابی طالب باوی بیعت نمودند بنابرمستندات تاریخ ابوبکر مدت یک هفته به انتخاب کنندگان فرصت داد تادرصورتیکه ازرای خود پشیمان شدند نزدوی رفته وبیعت خودرا لغو نمایند وچنین شد که ابوبکر بعنوان خلیفه نخست مسلمین  توسط جمع برگزیده گردید 
یعد ازابوبکر عمر _ عثمان وعلی بعنوان خلیفه دوم وسوم وچهارم به مقام خلیفگی مسلمین انتخاب شدند 
اختلاف بین مسلمین اما در زمان پایان خلافت علی ( جنگ صفین ) و تلاش حسین بن علی برای رسیدن به مقام خلافت پس ازمرگ برادرش حسن بن علی ورودرویی با معاویه آغاز گردید که با واقعه کربلابه اوج خودرسید  
علت اعتراض حسین بن علی عهد شکنی معاویه بود _ برادر حسین یعنی  حسن بن علی درزمان حیات خود   با معاویه عهد  بسته بود که پس ازنامبرده  خلافت به خاندان علی برسد 

دریک جمع بندی می توان گفت چند عامل مهم باعث ایجاد اختلاف انشعاب خانواده ابی طالب از بقیه نزدیکان محمد گردید 
نخست  _ سقیفه بنی ساعده _ که شیعیان برخلاف مستندات تاریخ ضمن قبول این گردهمایی ادعا می کنند : محمد قبل از مرگ درمحلی به نام غدیر علی رابه جانشینی خود انتخاب کرده _ ادعایی که مستندات تاریخی ازجمله گردهمایی بنی ساعده آن رارد می کند 

دوم _ جنگ صفین بین طرفداران علی ومعاویه که درنهایت باعث شد یک گروه  مسلمان دو آتشه برای اتحاد  تصمیم به قتل علی بن ابی طالب بگیرند  

وسوم _  قتل حسین بن علی به دست فرزند معاویه ( یزید) درراه بدست گرفتن خلافت 
بنابر مستندات تاریخ اززمان مرگ محمد تا زمان کشته شدن حسین بن علی طالب در همه تاریخ سخن از خلافت اسلام است وهیچ ردپایی از امامت وجود ندارد _ بعد ازقتل حسین بن علی برادرش به نام ابومحمد علی بن حسین ملقب به زین العابدین بعنوان 
 امام شیعیان خوانده شده است ولذا این مقام  بعدا به علی بن ابی طالب وفرزندانش حسن وحسین تعمیم داده شده است 

به کلامی روشن تر علی ابن ابی طالب ( خلیفه چهارم مسلمین ) وفرزندانش حسن وحسین بعد ازمرگشان به مقام امامان اول تاسوم شیعه خوانده شده اند 

این تنها یک اشاره کوتاه به زمان ایجاد اختلاف وشکاف بین مسلمانان است و نگارنده قصد باز شکافی بیشتر آنرا ندارد 
پس ازاین پیش نوشت به فهرست کردن اختلافات بین اهل تسنن وتشیع پرداخته ودر انتها به زندگی یکی از ملاهای معروف شیعه به نام محمدباقرشفتی ( 1217 ) را  باتوجه به فرهنگ نامه دهخدا بازخوانی خواهم نمود  

اختلافات ومشترکات  عقیدتی _ روشی بین اهل تسنن وتشیع 

نوددرصد مسلمانان جهان را اهل تسنن  وده درصد آنانرا شیعیان نشکیل می دهند 

موارد مورد اختلاف عبارتند از 

تفسیرقران _ اصول دین _ حدیث _ احکام شرعی _ اصول فقه _ خمس وزکات _ ازدواج موقت ( متعه ) _ تقیه _ تاویل _ اجتهاد _ آداب نماز _ روزه _ حج _ امامزاده وزیارت _ روضه خوانی _ تعزیه خوانی _ قربانی کردن _ صدقه دادن وسفره انداختن ونذزرونیاز_ وجانشینی محمد 

وجوه مشترک عقیدتی 
درواقع با توجه به فهرست بلند بالای اختلافات بین اهل تشنن وتشیع به روشنی می توان گفت وجود اشتراک عقیدتی آنها اندک است که عبارتند از 

الله نام خدای مشترک آنهاست 

حکومت ایران " الله  "برپرچم دارد _ عربستان نام" الله "برپرچم خوددارد _  داعش نام  "الله  " را درسیاهی پرچم خوددارد  _ فرقه تروریستی رجوی معدوم نام   " الله "  را دربالای آرم خود نوشته است  وو اینها درظاهر باهم اختلاف دارند!

همه مسلمانان با کلمه الله واکبر ( الله بزرگتراست ) به هیجان می آیند 

محمد نام پیامبر مشترک بین آنها می باشد 

هرودو به جنگ مقدس درراه الله ( جهاد ) معتقدند 

هردو کره زمین  رابه دو سرزمین "اسلام وبلاد کفر" تقسیم می کنند که مسلمانان باید باجهاد سرزمین های کفاررا به اطاعت اسلام در آورند !
هردو به روز بازخواست ( قیامت ) وبهشت وجهنم اعتقاددارند 

هردو جبروتقدیر گرا بوده ومعتقدند  همه مسائل در دست وقدرت الله می باشد 

تفاوت های عقیدتی بین اهل تسنن وتشیع 

 _ A  _ تفسیرقرآن _

درحالیکه اهل تسنن  به تفسیر تاوبل اعتقاد ندارند ومعتقدند آیات قران روشن است ومو به مو باید اجرا گردد ولی شیعیان برای جاانداختن مذهب خود درکتاب قرآن تئوری تفسیر وتاویل را اختراع کرده و ملایان شیعه گری آترا دانش خاص خود  ادعا می کنند _ برای نمونه می توان گفت درکل کتاب قرآن کوچکترین رد پایی ازعلی وخاندانش وامانت  و تئوری هایی چون مهدی موعود ووو وجود ندارد واین درحالی است که معممین شیعه هرکجا روزنی وشکافی درقرآن می بینند تئوریهای شیعه را در آن جا می اندازند 

حدیث وروایت _ درحالیکه اهل تسنن تنها به نقل 17 حدیث ازمحمد اکتفا کرده اند _ پیروان شیعه ملیونها حدیث وروایت جعلی ساخته وآنها رابه محمد وخاندان علی وامامان شیعه نسبت  می دهند 

_  B _  اصول دین 
اصول دین دربین اهل تسنن توحید _ نبوت ومعاد است 
اهل تشیع  دو تئوری عدل وامانت راهم اضافه کرده وبه این دو اصول مذهب می گویند 

C _ احکام شرعی 
 اهل تسنن برای اسلام ازسه منیع استفاده می کنند قرآن _ سنت واجماع 
درنظراهل تشیع برای فهم احکام اسلام عنصر سومی راهم به نام عقل دررتبه چهارم قرارداده اند 
ادله  اهل تسنن برای فهم احکام اسلام به ترتیب اهمیت  >>> نخست  قرآن >>> دوم _ سنت >>> سوم _ اجماع
ادله اهل تشیع به ترتیب اهمیت  >>>> نخست قرآن >>> دوم _ سنت >> سوم اجماع >> چهارم >> عقل 

دریاورهای اهل تشیع  قدرت عقل درمرتبه چهارم اهمیت قراردارد وطبیعی است که کسی که به الله وقرآن اعتقاد راسخ وبدون تزلزل داشته باشد هرگز بدنبال مقایسه آیات قرآن به روش عقلی _ علمی نیست  _و چون آنها را  مقدس می شمارد نیازی به مقایسه باقدرت خرد نمی بیند  _ ولی آیا آیات قرآن با عقل سازگار است ؟ به این   نمونه ها توجه کنیم 

در متن آیه 5 سوره الملک درقرآن ازقول الله  می خوانیم >>>> ما آسمان را به چراغهای زیبا ( ستارگان ) زیب وزیور داده وآنها رایه منزله تیرهایی قراردادیم تا شیاطین رابرانند وآماده کرده ایم برای آنان عذاب آتش را .....

ویا آیه 65 سوره حج  >>>> وخداوند آسمان را نگاه می دارد تا روی زمین نیافتد 

ویا آیه 7 سوره نبا >>>> کوه ها را مانند میخ درزمین فروکردیم 

ویا دو ادعای بسیارعجیب و شگفت انگیز درکتاب مقدس مسلمانان قرآن

آیه 38 سوره انعام >>>  هیچ حیوانی روی زمین وهیچ پرنده ای وجود ندارد که با بال هایش پرواز کند که ازاو دراین کتاب ذکری نرفته باشد 
آیه 59 سوره انعام >>>> خشک وتری نیست که درقرآن نیامده باشد 

این دوآیه بخوبی نشان می دهند که>>> اولا _ 

 تدوین کنندگان این کتاب ازدانش وآگاهی بسیار کم واندکی  از طبیعت _ جانداران وهستی بهره مند بوده اند چراکه درحالیکه درطبیعت دهها هزار جاندار از قدیم می زیسته وهمچنان بخشی ازطییعت به شمار می روند ولیکن درکتاب قرآن فقط به نام 18 جاندار اشاره شده است نکته جالب تراینکه تعدادی ازاین جانداران مورد اشاره قرآن اصولا وجود خارجی ندارند واز آنها به نام پرنده بهشتی نام می برد همانند سلوی _ فراش و ابابیل 

دوما _ کامل ترین  دانشنامه جهان یعنی  بریتا نیکا که از سال 1768 ( 249 سال پیش ) جمع آوری _تدوین آن شروع شده  وتاکنون  450 جلد آن تا سال 2016 در بیش از100/000 ورق منتشر شده هرگزادعا نکرده ونخواهد کرد که : حشک وتری نیست که دراین دانشنامه نیا مده باشد چگونه قرآن حدود 600 صفحه ای چنین ادعایی دارد ؟

حال سئوال اینجاست که کدامیک ازاین تئوری ها با علم ودانش و خردوعقل وواقعیت  سازگاری دارند ؟ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

امام ششم شیعیان درمورد سهم امام چه گفته است ؟

هیچ عمل نیکی نزدخداوند بهتر وثوابش زیادتراز دادم پول به امام نیست 
بک درهم که به امام برسد بهتر از دوملیون درهمی است گه درراه خیر دیگر صرف شود
من درحالیکه ثروتم ازتمام اهالی مدینه بیشتراست بازهم ازشما پول می گیرم 
زیرا هدفم این است که شما پاکیزه شوید !

ابو عبدالله جعفربن محمد صادق امام ششم شیعیان ( 1225/1283)

محمد بن یعقوب کلینی _ اصول کافی _ جلد دوم صفحه های 488و489

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

  D _ پرداخت خمس 

شیعیان معتقدند هریک ازشیعیان باید یک پنجم در آمد خودرا بعنوان خمس به مراجع تقلید  پرداخت نمایند 
اهل تسنن پرداخت خمس را مردود می شمارند 

E  _  ازدواج موقت صیغه یا متعه 
 پیروان تسنن ازدواج موقت را مردود می شمارند واین درحالی است که این بهره کشی جنسی دربین شیعیان متداول ومرسوم می باشد ( متعه درزیان تازی از مصدر متاع ویا کالا گرفته شده است ) 

F _  تقیه  ( پنهان کاری _ دروغگویی _ مخفی کاری )

تقیه درزبان تازی به معنای محافظت کردن ازخود ویا دروغگویی وپنهان کاری است 
بنابراین فرضبه در تشیع افراد می توانند برای مراقبت ازخود دروغ بگویند ومخفی کاری نموده وحقیقت را کتمان کنند 
شیعیان علیرغم همه مستندات تاریخی درمورد  گردهمایی  سقیفه بنی ساعده  ادعا می کنند علی بن ابی طالب درجریان انتخابات جانشین محمد ( خلیفه اسلام ) مرتکب تقیه شده و جانشینی خود توسط محمد ( داستان غدیر) را پنهان کرده است !
 تقیه را می توان دروغگویی شرعی و مجاز شیعیان به حساب آورد 
تقیه درنزد اهل سنت وجود ندارد 

 _ G _ تاویل وتفسیر 

اهل تسنن معتقدند آیات واحکام اسلام بطور مستقیم ازطرف حبرئیل به محمد وحی شده ونیار به تفسیر ندارند 
درمقابل شیعیان معتقدند  آیات قرآن چون دارای یک پوسته بیرونی ویک پوسته درونی است نیاز به تفسیر وتاویل  دارند والبته ملاهای شیعه گری خودرا تنها مرجع متخصص تفسیر وتاویل قرآن  بشمار می آورند  

H _  اجتهاد

 درنزد اهل تسنن  اجتهاد وجود ندارد 

اجتهاد به معنی  تائید وتفسیر  متون اسلامی است ومجتهد کسی است که این وظیفه رابرعهده دارد 
کلینی درفروع کافی ادعا کرده است اجتهاد اززمان امام جعفرصادق به فقها انتقال داده شده است
درنزد شیعیان اجتهاد وظیفه روز مجتهدان است وهرمسلمان شیعه مذهبی باید ازمجتهدان پیروی نمایند

I _تقلید _ مرجع تقلید _  و قلاده  

درنزد اهل تسنن مقام ومنصبی به نام مرجع تقلید وجود ندارد _ اهل تسن رهبران مذهبی خودرا مفتی ویا عالم  دینی می نامند
ولی مرجع تقلید درنزد شیعیان خیلی مهم است و ملاهای شیعه معتقدند همه شیعیان باید دارای یک مرجع تقلید باشند _ به حرف اوگوش کرده و ازاو تبعیت و تقلید  نما یند 

ولی کلمه تقلید چه معنایی دارد ؟

تقلید را درفرهنگ لغات چنین معنی  کرده اند >>> درگردن کردن قلاده _  وقلاده که از تقلید می اید وسیله ایست که به گردن حیوانات می بندند وتا انها را  به هرنقطه ای که بخواهند ( خارج ازاراده او ) منتقل نمایند 
 برای نمونه به گردن سگ قلاده می اندازند ویا معرکه گیر میمون خودرا تقلید می کند یعنی تحت کنترل قلاده قرارمی دهد 

ملاهای شیعه گری می گویند هر شیعه ای باید یپرو یک مرجع تقلید  باشد یعنی بدون فکر واراده ازمرجع تقلید خود اطاعت نماید 
درواقع معنی این  تئوری این است که شیعیان فاقد  هرگونه عقل واراده بوده و کوچک وصغیر محسوب می گردند که بایستی بوسیله یک مرجع تقلید وقلاده دار تحت کنترل باشند 

رابطه مرجع  تقلید ومقلد  وقتی در مرحله عمل خودرا نشان می دهد که مقلدین هرساله مقداری از در آمد خودرا تحت  نام هایی چون سهم امام _ صوم صلات ورد مظالم به مراجع تقلید خود یعنی  ملاهای شیعه پرداخت می نمایند  ( حق قلاده ) 

برای نمونه >>>> نقل قولی ازیک منبع مغتبر 

حاج آقا حسینی  ازجمله آخوندهای انجمن حجتیه  می باشد _ایشان  یک خانه 1000 متری درشمال تهران دارد که در آن هم زندگی می کند _ هم نمازخانه برپاکرده وهم دفتر تحویل گرفتن سهم امام و خمس از مقلدین خود رادایر کرده است _ حاج آقا حسینی  
ملای بیکار وبیعار وگردن کلفت وفربه ایست که  فرزندانش با پول این مردم مومن و ساده دل  ونا اگاه دربرون مرز مشغول تحصیل هستند وحاج آقا سالیانه ملیاردها ملیون  تومان از مقلدین خود" حق قلاده _ تقلید "  گرفته ودرته دل خود به ریش این مقلدین می خندد


J _ دست بردن دراذان اسلام

وقتی شاه اسماعیل صفموی تصمیم گرفت شیعه گری را درایران تبلغ و بعنوان یک مذهب رسمی معرفی کند _ تعدادی ازملاهای شیعه گری رااز جبل عامل لبنان به ایران دعوت کرد وآنها رابرای ترویج شیعه استخدام نمود  _ ملاهایی چون میرداماد _ شیح لطف الله میثی و محمد باقر مجلسی وو 
اولین اقدام این ملاها دست بردن در اذان اسلامی وافزودن اشهد ان علی ولی الله بود 
پس اذان اهل تسنن با اذان شیعییان  تفاوت پیدا کرد 

K _ نوع حالت نمازخواندن وبکارگیری مهر نماز

اهل تسنن هنگام خواندن نماز بازوانشان را روی سینه قرارمی دهند و برخاک سجده می نمایند 
ولی دست های شیعیان هنگام نمازخواندن آزاد وبه حالت  عمودی است _ شیعیان همچنین برتکه ای گل تخت نام مهر سجده می نمایند 
L _دعا کردن _ روضه خوانی _ تعزیه خوانی _ نذر ونیاز _سفره انداختن  _ قربانی کردن _ صدقه دادن _ اززیر قرآن رد شدن _ نوحه خوانی _ قمه وزنجیر وسینه زدن _  وو همچنین زیارت امام زاده های جعلی وقلابی  واینگونه اقدامات خرافاتی 

رفتار وعاداتی است که تنها نزد شیعیان مشاهده می گردد 

M _ جانشینی پیامبر اعراب محمد

 پایه ای واساسی ترین مورد اختلاف بین شیعیان واهل تسنن جانشینی محمد است 
 بااینکه همه مستندات تاریخی ماجرای سقیفه بنی ساعده  وانتخاب ابوبکر ازطرف همه شرکت کنندگان وبیعت همه ارجمله علی بن ابی طالب باوی تاکید دارند بازهم شعیان ادعا می کنند حق علی در آن گردهمایی ضایع شده  چون او قبلا ازطرف محمد بعنوان جانشین انتخاب شده بوده است ( داستان غدیر ) 

طبیعی است که چنین ادعایی را فقط می توان درمنابع شیعی پیداکرد ودردیگر آثارمحققین وکتاب های اسلامی کوچکترین  ردپایی ازاین ادعا وجود ندارد 

دراینمورد اختلاف حق با اهل تسنن است وادعاهای شیعیان ساختگی وجعلی است وارزش تاریخی ندارد 

حال با آنچه دربالا اشاره شد آیا دوستی ونزدیکی واتحاد بین اهل تسنن وتشیع ممکن است ؟

گرچه پاسخ منفی است ولیکن این دونگرش اسلامی می توانند با یکدیگر مدارا کرده وبه زندگی مسالمت آمیز درکنار هم همت ورزند به شرطی که هیچکدام  درپی توسعه وصدور دین ومرام خود به دیگری   نباشند 

دوم_ زندگی  حجت الا سلام محمد باقر شفتی مرجع تقلید 

فتحعلی شاه قاجار وخیانت های بی پایان 

فتحعلی شاه قاجار دومین پادشاه این سلسله ( 1151/1213) به مدت نزدیک به 37 سال براریکه پادشاهی درایران تکیه زد _ فتحعلی  یکی ازضعیف ترین _ زنباره ترین _ فاسد ترین _ ابله ترین وخرافی ترین وضدایرانی ترین پادشاهان قاجار بود
 دردوران سلطنت این شاه خرافاتی  شیعه دست ملاها برای دخالت درسرقت وجنایت وسرکوب مردم کاملا بازبود

 فتحعلی شدیدا  خرافات زده وجاهل وچون مومی دردستان ملاهای شیعه گری بود _ درزمان همین پادشاه فاسد ملایی درباری  به نام علی مجاهد به او پیشنهاد کرد که به روسیه حمله کرده تا مردم آن کشور رابه دامان اسلام ( شیعه ) در  بیاورد واین پادشاه خائن هم به ملاعلی گفت : درصورتیکه تو بمن شفاعت نامه بدهی که درروز قیامت شفیع من خواهی شد منهم به روسیه حمله خواهم کرد وملای شیاد هم یک دست خط نوشته وبه فتحعلی داد وچنین شد که سپاهی ازایران درسال 1183 به ایروان روسیه  تهاجم نمود 

_ مهاجمین شکست خوردند وقرارداد ننگین ترکمانچای برمردم ایران تحمیل شد که درنتیجه آن شهرهایی ازایران چون ایالت گرجستان ودربند _ بادکوبه وشیروان وشکی _ گنجینه وقراباق ومغان وقسمتی ازتالش به اضافه غرامت جنگی به روسیه واگذار و پرداخت گردیدند

فتحعلی شاه خائن درمدت حکومت ننگین خودیه  ملاهای شیعه تکریم وآنها راسازماندهی  کرد _ صدها مسجد وحسینیه ساخت _ دست کم با 185 زن ازدواج کرد که حاصل آن 260 فرزند یود 

درچنین محیط وشرایطی بهترین موقعیت برای ملاهای بی سواد شیعه فراهم گردید تاهم تحت لطف ومرحمت دربارباشند وهم دستشان رابرای سرقت درجیب مردم محنت زده و ساده دل بنمایند ومحمد باقرشفتی  یکی ازاین فراورده  دوران زمانداری فتحعلی شاه خائن  است

 محمد باقرشفتی ( 1180/1260 ) درشفت گیلان زایش یافت وپس از فراگیری زبان پارسی برای تعلیم دینی  به شهر نجف عزیمت نمود 

زندگی   محمد باقر شفتی به روایت علی اکبر  دهخدا 

شفتی دردوران زندگی  درنجف به اندازه ای ازفقر مالی رنج می برد که روزی یکی از دوستانش یه نام محمد کرباسی یه دیدارش می رود واورا درحال بی نوایی مطلق ازسرگرسنگی نزدیک به مرگ می بیند _ کرباسی که  شفتی را درحال مرگ وغش وضعف دراثرگرسنگی می یاید به اوکمک می کند که اورا ازاین بیچارگی وفلاکت  ومرگ نجات دهد 

محمد باقر شفتی درسال 1217 بادست خالی وبا دراختیارداشتن یک کتاب به نام » انموذج " وارد ایران وشهراصفهان گردیده ودرمقام  اجتها و مرجع تقلید و حاکم شرع  می نشیند ولقب حجت الاسلام را ضمیمه نام خود می نماید 

این ملای شیاد که چندی پیش ازفقر درحالت مرگ قرارداشت خیلی زود با استفاده از سادگی مردم وبا دریافت وجوهی ازمردم ساده تحت نام سهم امام _ خمس و ذکات و صوم صلات ورد مظالم به چنان ثروتی دست می یابد که درزمان فتحعلی شاه سالیانه فقط مبلغ 70 ملیون تومان به دولت وقت کمک مالی  می کرده است 

دهخدا درباره میزان  ثروت شفتی نوشته است : شفتی آنقدر ازسهم امام وخمس و مال و ثروت جمع کرده بود که نه آفتاب ونه باد شمال هیچکدام قادر به اندازه گیری ومساحت  کردن زمین ها _ املاک وآبادی های او نبودند ( ؟ ! )

شفتی درشهرهای یزد _ شیراز _ بروجرد واصفهان املاک زیادی داشته است
در آمد های این ملا تنها سرقت شده ازجیب مردم ایران نبود بلکه شیعیان هندوستان _ قفقاز و ترکستان نیز برای اووجوه شرعی  وسهم امام می فرستادند 
 باقر شفتی به فتحعلی شاه نیز برای اداره کشور وام وقرض  می داده است !

علی اکبر دهخدا درمورد محمد باقر شفتی خاطره ای می گوید که روزی فتحعلی شاه ازساختمان  مسکونی خود که درخارج ازشهر اصفهان بود بادوربین مشاهده می کند که فیلی بابار فراوان درحال حرکت است و سپس روبه اطرافیانش کرده ومی پرسد : برای ما فیل می آورند ؟
اطرافیان شاه پس از جستجو به او پاسخ می دهند که : آن فیل حامل هدیه شیعیان هندوستان برای حجت الاسلام شفتی می باشد!

شفتی ادعا می کرد : درزمان غیبت مهدی وی دارای همه  اختیارات او می باشد !
شفتی حاکم شرع نیزبود ودرزمان قدرت خود دستور تازیانه زدن هزاران نفررا صادر کرده وهمچنین به دست خود دست کم یکصدوبیست نفررا به اتهام ارتکاب اعمال غیرشرعی کشته است 

شفتی قبل از مرگ متهمین را فریب می داد وبه آنها می گفت  اگرراست بگویند درروز قیامت شفیع  آنها می گردد وبدین وسیله آنها راگول  می زد  که اعتراف کنند وسپس وضوگرفته و بادست های خود متهمین را گردن می زده  است 

شفتی درتاریخ اسلام  بعد از محمد غزالی دومین فردی است که لقب حجت الاسلام دریافت  کرده است 


نتیجه 

به قدرت کامل  رسیدن معممین درایران ازسال 1979 و رخدادهای 39 ساله اخیر وشرایط بیرون آمدن  از قلعه وغار های تاریک گروه های خشونت طلب اسلامی چون طالبان _توحید وجهاد _ انصار الاسلام _ حرکت اسلامی _  القائده _ جیش الاسلام  _ داعش _ بوکوحرام وغیرو بخوبی نشان می دهد که اگر ادیان به قدرت سیاسی _ نظامی _ تبلیغی برسند وهمچنین شرایط برای تحرک و فعالیت آنها فراهم گردد می توانند منشا جنگ وخشوت وتروروتروریسم ونا امنی  درجهان گردند 

ادیان وائین ها تازمانی که درحیطه خصوصی افراد قرارداشته باشند زیان چندانی ندارند ولیکن هنگامی که به حریم همگانی واجتماع وقانون وآموزش وفرهنگ رسوخ نمایند بیشترین صدمات را به جوامع وارد می کنند

رخدادهای چند دهه گذشته درایران وجهان به روشنی نشان می دهند که ادیان وائین های عصر ماقبل خردمندی بشر نه تنها سودی برای جوامع امروز ندارند بلکه می توانند منشا و باعث ایجاد ناامنی _ جنگ وتخریب ونابودی درگیتی گردند  

وجود ادیان برسریر قدرت دراروپا فجایعی را آفرید که منجر به رنسانس یعنی  جنبش اعتراضی یاخواست عدم  دخالت دین درحکومت وسیاست  گردید

ولذا بااین تجربه تاریخی میهن ما وبسیاری ازکشورهای منطقه هم اکنون دردوره ماقبل رنسانس قراردارند وبه امید اینکه با کم ترین هزینه ممکن  این دوره را پشت سرنهند

این تحول ودگرگونی  حتمی وبدون تردید  است گرچه نمی توان برای آن تاریخ مشخص وزمان تعین نمود 

ادیان وائین های قرن های گذشته تارخ مصرفشان پایان یافته  و برای بیشمار مشکلات امروز بشرحرفی برای گفتن ندارند

البته  احترام برای طرفدران ادیان وآئین ها لازم است به شرطی که آنها نیز برای دگر اندیشان وغیر مذهبی ها وناباوران وشکاکان نیر احترام قائل شده وبه عقاید وباورهای آنها احترام بگدارند 

جنگ هفتا د ودوملت همه را عذر بنه 
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند ( حافظ ) 


ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل 2017/08/15 

در متن های آتی چه خواهم نوشت ؟
خاطرات وپژوهش ها وشهادت های نگارنده درباره زمینه شناسی جنگ عراق علیه ایران 

چگونه وچرا هزاران جوان ایرانی قربانی جنگی فرسایشی وبی سرانجام گردیدند ؟

معرفی سرداران جنگ ندیده که ازاهواز بدان سوتر نرفتند  وامروز میراث خوار جنگ وجانباختگان جنگ هستند 

نقش جنایتکارانه وخائنانه فرقه تروریستی رجوی معدوم دردوران جنگ 

مقصران تداوم جنگ ازسال 1361 بعد ازفتح خرمشهر چه کسانی بودند ؟

چرا تئوری " جبهه مقاومت " همان شعار فتح قدس ازکربلا می باشد 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...