۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

از وصیت نامه مسعود رجوی تا تقاضای مریم قجر ازامریکا جهت تهاجم به خاک ایراناز وصیت نامه مسعود رجوی تا تقاضای مریم قجر ازآمریکا جهت تهاجم به ایران 


ارشیا ارشادی و حال ناخوش این روزهای فرقه صاحب مرده رجوی ( واکنش _ 145)

2017/07/09

 پیش نوشت 

سال 1392 ( 2013 ) برای فرقه رجوی سال خیلی دردناک وتحقیر آمیزی بود _ مریم قجر درفروردین 92 تابلوی" سرنگونی سال 92"  را برسرسفره هفت سین خود قرارداده بود _ اسیران دربه درشده اشرف هم درسالن های این قلعه   با حروف فلزی برجسته حک کرده بودند " سال 92 سال سرنگونی " 
درشهریور 92 درپی  وقت کشی  مسعود رجوی مبنی برتخلیه وتحویل اشرف ونگاه داشتن 21  زندانی مهم  و80  نگاهبان  درزندان قراری پنهانی  بین امریکا ومسعود انجام گرفت که تخلیه کامل اشرف  با خونریزی پایان یابد ویهمین دلیل دردهم شهریور92  مزدوران امریکایی بلک واتر  از هوا وزمین وارد قلعه شدند _ تروریست ها وزندانبانها هم ازمسعود رجوی دستور کشن زندانی هارا دریافت وهمه 21  اسیر رازنزدیک وبا دستهای بسته  ترورنمودند 
مخالفین ومنتقدین زندانی دراشرف که به دستور مسعود رجوی ترور گردیدند 
&&&&&&&&&&&&&
ازمیان 7 نفر افراد مورد ادعای ربایش غیراز محسن نیکامی بقیه زنان درقلعه اشرف خدمتکار وآشپز بوده اند 


علاوه بر21 عضو زندانی به قتل رسیده توسط فرقه رجوی  مسعود دلیلی جداشده نیز پس ازشکنجه های فراوان دراشرف به قتل رسید


درتهاجم   مزدوران بلاک واتر  تعداد 34 نفراز تروریست ها نیز کشته شدند وفردای انروز 42 نفرباقی درتاریکی شب با وحشت ازقلعه اشرف گریحته وارد کمپ موقت وترانزیت لیبرتی گردیدند که فورا این افراد درمحلی مخصوص ایزوله شدند  تا نتوانند رخداد شهریور 92 را بازگو کنند _ دولت عراق هرگونه حمله را مردود شناخت وآنرا نوعی درگیری داخلی عنوان کرد
دولت عراق یک گروه حقیقت یاب برای بررسی رخداد شهریور 92 تشکیل داد وسران فرقه رجوی هیچگاه بااین گروه همکاری نکردند _ درحقیقت تسویه داخلی شهریور 92 نوعی همکاری بین مسعود رجوی مخفی شده دراردن  ودولت امریکا بود 
بااجرای این نقشه هم مسعود رجوی 21  تن از سران منتقد زندانی  فرقه را از پبش پای برمی داشت وهم این اقدام رابدون هیچ دلیلی به گردن دولت عراق قرارمی داد وهم " توجیه خونینی"  توام با مظلوم نمایی  برای ترک پایگاه استراتژیک گروه خود خلق کرده بود .

یکی ازنکات همچنان مبهم آن رخداد سرانجام آن 7 نفری است که فرقه رجوی ادعا می کند مفقود شده اند !
یکی ازآن 7 نفر مردی به نام محسن نیکنامی است که از عوامل اطلاعاتی ومحافظ مسعود رجوی  وشش نفر بقیه اززنان سطح پائین فرقه رجوی ازجمله آشپز و نظافتچی  وو  بوده ویا در  بهداری کار می کرده اند بنابراین  کشتن آنها توسط فرقه رجوی توجیهی ندارد  .
اگر ادعای فرقه رجوی مبنی برمفقود شده این 7 نفر یک درصد درست باشد احتمال تحویل آنها ازجانب امریکا  به ایران را  هم می توان بعنوان یکی از احتمالات فرض نمود .

بهرصورت درب قلعه مخوف اشرف پس از27 سال تخته شد واسیران به لیبرتی وازآنجا توسط  امریکا به آلبانی فراری داده شدند
درآینده نزدیک کتابی تحت عنوان " قلعه مخوف اشرف از تاسیس تا تخریب " توسط گروهی از پژوهشگران درباره فرقه رجوی انتشار خواهد یافت که تاریخ رخدادهای این قلعه مخوف درآن مستند گردیده است 

 اگرچه دستگاه تبلیغی فرقه خائن وجنایتکار رجوی تلاش می کند پرونده جنایات خود درقلعه مخوف اشرف را مختومه اعلام نماید ولیکن همه ابعاد این جنایت ومستندات آن نزد گروه پژوهشگران همچنان بازودردست بررسی است  وما در آینده دراین مورد کتابی منتشرخواهیم کرد که در آن بطور مستند وبا شهادت کسانی که دراشرف بوده اند همه ابعاد این جنایات رابرای آگاهی همگان روشن نموده  وشگردهای این گروه مافیایی _ جنایتکار _ تروریستی را افشا خواهیم نمود .

 اسیران فرقه رجوی بی کس وکار وفراموش شدگان تاریخ هستند
آیا تاکنون کسی شنیده ویا خوانده است که خانواده های این قربانیان فرقه طی این سالها بدنبال بستگان ازدست رفته خود باشند؟
مسعود رجوی معدوم درهنگام اجرای طلاق های اجباری درسال 67 دربین اسیران گفت : ما ازاین پس خانواده نداریم وباید همه بستگان خود رافراموش کرده واحساس کنید زیر بته بعمل امده آید !مریم قجر تروریست در یکم جولای 2017 رسما وبطور غیر مستقیم خبر به درک واصل شدن مسعود خائن  را اعلام کرد 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 دراین نوشتار 3  موضوع مورد بررسی قرارخواهد گرفت _ مرگ وصیت نامه مسعود رجوی _  شرایط جسمی و روبه مرگ مریم قجر وتحرکات او  و در آخر وضعیت اسیران در کشور آلبانی 
دندان های مریم قجر تروریست مصنوعی وعاریه می باشند
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تاریخ ایران به روایت اسماعیل وفا یغمایی را دراین جا مطالعه نمائید >>

اسماعیل وفا یغمایی وروایت تاریخ ایران _ بخش های 1و2و3  <<<

 الف _ مرگ ووصیت نامه مسعود رجوی ( 1948/2015 )
طبق آخرین اطلاعات ومستندات موجود مسعود رجوی دقیقا درروز 22 ژانویه 2015 در خانه امنی درشهر CORK واقع درکشور ایرلند دراثر ابتلا به بیماری HIV ( ایدز ) درگذشته است 
جنازه این تروریست بدنام طبق وصیت اوپس از24 ساعت  به کشور عربستان منتقل ودر گورستان خصوصی شیخ های برسرقدرت عرب بعنوان امانت دفن گردیده است 
بیماری مسعود رجوی مربوط به سال 2012 بوده و در سال 2014 شدت گرفته است 
مسعود رجوی همجنسگرا ازنوع منفی بوده ( GAY) ونزدیکی جنسی او با محافظان همراه وسربازان امریکایی در پایگاه دریایی APO به مرحله بحرانی وسپس مرگ منجر شده است 

به زودی خاطرات جانان خرم از 7 سال اسارت مرضیه درچنگال فرقه رجوی درپاریس  درهمین دفتر 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

وصیت نامه مسعود رجوی 
 مسعود رجوی وصیت نامه خودرا درسال 2012 نوشته ودر اواخر عمر ( 2014 ) اندک تغییراتی در آن داده است 

وصیت نامه آن جنایتکار در 32 صفحه تدوین شده است که در متن آن مسعود بطور ضمنی به برخی از اشتباهات خود اذعان کرده است _ شعار و افسانه سرایی وخیالبافی درتمامی صفحات آن به  چشم می خورد ( انتشاروبررسی در آینده )
 این وصیت نامه دارای 9 بند مهم است که عبارتند از : 

یکم  _  او سفارش کرده است بعد ازاو مریم قجر رهبرفرقه می باشد وتمامی سران تشکیلاتی وفرماندهای ترور  باید فرمان ها ودستورات اورا مو به مو اجراکرده وبگوش بگیرند وبعد از مرگ مریم هیات مشورتی انحلال فرقه ومتعلقات آنرا اعلام ومنتشر نماید .
 دوم _  یک هیات 7 نفره بعنوان هیات مشورتی  مرکب ازافراد زیر معرفی کرده باید به مریم فجر مشورت بدهند گرچه تصمیم نهایی با مریم قجر می باشد 
این گروه مشورتی شامل زنان>>>  ربابه مشهدی آقا( پارسایی ) _ فهیمه اروانی _ مهوش سپهری و زهرا مریخی   وازمیان مردان >>> مهدی ابریشمچی ( سرپرست گروه ) _ محمد علی توحیدی و عباس داوری  انتخاب شده اند 

سوم _  زنان مسعود رجوی ( شورای حرمسرا ) بعد ازاو تا اخر عمرهمچنان  حق هرگونه  نزدیکی با مردان را ندارند ومریم قجر همچمین سوگلی این زنان حرمسرا می باشد

چهارم _  جنازه او درعربستان ودر گورستان خصوصی  دفن شود _ نوشته روی سنگ قبر او بدون نام ونشان وفقط به این دوجمله خلاصه گردد >> فضل المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما ( بالا) >>>  حجاری یک دست با شمشیر دوشاخه ( وسط _ذوالفغار ) >>>  مجاهد فی سبیل الله مرآت 2015(  پائین ) پنجم _ خبر رسمی مرگ او هیچگاه منتشر نگردد ومرگ او تاهمیشه درهاله ای از ابهام قرارداشته باشد.

ششم _  هرگونه سئوال وکنجکاوی حقوق بگیران ( مقاومت )  درمورد مرگ او مرز سرخ است 

هفتم _  به بدنه تشکیلات القا شود رهبر بعلت خطراتی که جان اورا تهدید می کرده غیبت کبری  کرده  وهروقت خود صلاح بداند درمیان ما ظاهر خواهد گردید !

هشتم _  کلیه اسیران بدنه فرقه بصورت آرام وکنترل شده به مرور زمان وبطور مشروط  آزاد گردند 

نهم _ جنازه او بعد ازسرنگونی به ایران وزادگاهش طبس منتقل گردد!بازجویی ومحاکمه مسعود رجوی توسط امریکایی ها 

مسعود رجوی معدوم همانگونه که ازبندهای این وصیت نامه مشخص است زندگی ننگین خودرا بنوعی با زندگی پیامبر اسلام وخلیفه چهارم این دین ( علی بن ابی طالب ) بازسازی وشبیه سازی کرده بود 
این شخص جنایتکار وخبیث وشیاد اما عاقبت وسرانجام تلخی داشت 
طی سال های 2003 تا 2012 مدت حدود 9 سال توسط بازجویان سازمان سیا درکشور اردن و جزیره APO  تحت بازجویی  ومحاکمه امریکایی ها قرارداشت و با بیماری سخت وبدنامی  هم درگذشت 

بنابراین " گوسپندان کولونی شده مقاومت"هیچگاه  منتظر خبر رسمی مرگ او از طرف فرقه نباشند .

باسپاس ازشاهد 77برای این ارسال این آگاهی رسانی 

ب _ روزهای سخت مریم قجردرنوبت مرگ 

مریم قجر ازسال 2003 پس از حمله نیروهای ضد تروریست به محل اقامت او ودستگیری اش ازترس تا نزدیکی های مرگ پیش رفت وپس ازاین شوک بزرگ بیماری های مختلف  به سراغ او آمدند _از  سرطان سینه _ سرطان رحم _ سرطان حنجره وتا بیماری های روانی 
اکنون این زن شیاد وجنایتکار هم سخت بیماراست و درنوبت مرگ قرارگرفته است 
رخدادهایی چون برجام _ روابط غرب باایران وانتخابات ریاست جمهوری 96 سخت اورا کلافه کرده است 
این زن بدنام وآوازه دراین روزها حسابی قاطی کرده ونمی داند چه کند _ وزن او به 40 کیلو رسیده وقرص های زیادی مصرف می نماید درکنار این معضلات آثار مصرف داروهای ضد چروکیدگی ( هورمونیک ) طی سالها کم کم دراو ظاهر شده وخلاصه در آخرهای خط است 


اگر خوب توجه وعکس هارا مقایسه کنید درمی یابید که دندانهای  مریم قجر تروریست  تماما مصنوعی وعاریه می باشند مریم این روزها چون قماربازی که افسون باخت وتکرار بازی شده با دست ودلبازی مشغول هزینه کردن دلارهای مزدوری صدام وعرب هاست _ مدتی قبل 25 نماینده پارلمان اروپا را با پرداخت 20/000 یورو بهریک خرید واین مزدوران هم درمورد انتخابات و مسائل ایران ادعاهای فرقه را تکرار نمودند ( گروه ایران آزاد ! )

والبته عناصر نفوذی این فرقه در رادیو فردا _ زمانه وصدای امریکا وBBC بدون اشاره به مزدوری این افراد برای فرقه رجوی آنرا پوشش دادند .

 آنتونیو تایانی رئیس تازه پارلمان اروپا ازحزب مردم درپی پرسش یورونیوز در 29 جولای 2017 درمورد این نامه حمایتی 25 عضو پارلمان  گفت : ازچنین نامه ای بی خبراست و اتحادیه اروپا اعلامیه سیاسی صادر نمی کند وچنین نامه هایی نظر شخصی افراد است  وربطی به پارلمان اروپا بعنوان یک نهاد ندارد .


نامه فرقه رجوی اززبان جوجه کشیش سعید عابدینی به رکس تیلرسون

چند سال پیش رسانه های وابسطه وقلابی مدافع حقوق بشر ادعا کردند که یک کشیش ایرانی _ امریکایی به نام سعید عابدینی به اتهام تبلیغ مسیحیت درایران دستگیر شده است !

 این جوجه کشیش البته بعد ازمدتی آزاد شد و پس ازخروج ازایران ودیدارش با مریم قجر تروریست مشخص شد که دستگیری این شیاد بخاطر تبلیغ برای فرقه رجوی بوده است وازآن پس عابدینی بعنوان یکی از طرفداران این گروهک دائم به قلعه اوور رفت وآمد داشته ودرنمایش های این فرقه شرکت می کرده است 

مزدوری سعید عابدینی برای فرقه رجوی اما بهمین جا ختم نشد واخیرا این شخص به رکس تیلرسون ازقول فرقه رجوی نامه نوشته ودرخواست کرده است که امریکا هرچه سریع تر رژیم ایران را سرنگون کند تا آنها ( 111 نفر مزدور مقیم امریکا ) آزادی رابه میان مردم ایران ببرند ( ؟ ! ) 

نامه را مزدور سعید عابدینی نوشته و تعدادی حقوق بگیر این فرقه ازجمله بنفشه زند _ شبنم اسد اللهی _ محبوبه حسین پور _ رکسانا گنجی و پری عسگری ( مجری تلویزیون اینترنتی میهن تی وی وهمکار سعید بهبهانی بی سواد وشیاد  ) آنرا امضا کرده اند !

پیام من به این مزدوران فرقه رجوی ساکن امریکا این است که : 

آشغال ها _ بی سواد ها_ بیشعورها  ومواجب بگیرها 

اگر فقط درحد یک کودک دبستانی سواد دارید درمورد فرقه رجوی کمی  جستجو کنید
این فرقه کثیف وبدنام در آستانه ورود به فاضلاب تاریخ  قرارگرفته است وبنابراین سعی نکنید با این مزدوری ها هرچه بیشتر وبیشتر بلاهت خودرا به نمایش بگزارید 

شما وفرقه رجوی معدوم وهمه عناصر ضدایران وایرانیان  مثل  کف ادرار هستید و هم بوی بد می دهید وهم بایدیا کشیدن سیفون  به فاضلاب راهی شوید 
مزدوری که برای مزدوران بازنشسته صدام مزدوری کند خیلی باید کثافت باشد 


ضربه کاری خانم بتول سلطانی دیوارهای حرمسرای فرقه رجوی را فروریخت
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

آخرین وضعیت اسیران فرقه رجوی در کشور آلبانی
نگارنده درسال 2015 به این موضوع اشاره نمودم که فرقه رجوی برای تعین  تکلیف اسیران ( بدنه تشکیلات  ) " طرح فروریزی نرم " را دردستور کار خود قرارداده و مصمم است اعضای بدنه تشکیلاتی را با مهندسی وکنترل به مرورزمان   رها نماید _
 درکنار این طرع تعدادقابل توجهی ازهمین اعضای بدنه هم خود تقاضای جدایی کرده اند که فرقه رجوی آنها را ازدیگران جدا ودر محلی دیگر اسکان داده است _
 سران فرقه گرچه  راهی به جز رها سازی این افراد ندارند ولیکن سعی می کنند قبل از آزادی آنها " اراده  اعتراض وافشاگری " را تا آنجا که ممکن است دروجود آنها تضعیف نموده وسرکوب نمایند وبهمین دلیل از این عده " گواهی رضایتمندی وعدم هرگونه شکایت " دریافت می کنند تاراه اعتراض وشکایت قانونی  آنها را بعد ازجدایی مسدود کنند

البته این اسیران بهرصورت می توانند سران فرقه را بعلت سالها بهره کشی فیزیکی بدون هیچگونه حقوق ومزایایی به دادگاه بکشانند ولیکن هزینه های این تحت پیگرد قراردادن دراروپا  بسیار سنگین  است که آزادشده گان از عهده آن برنخواهند آمد 
ازمیان حدود 3000 نفرافراد ساکن البانی  تقریبا نیمی ( حدود 1500 نفر ) بدون تردید صفوف این فرقه را ترک خواهند نمودولی  
 این افراد چندین مشکل سرراه خوددارند 

نخست _ فرقه زدگی واسیب های ذهنی وکشته شدن قدرت  فردیت

اسیران بااینکه از چهارچوب محصور اشرف ولیبرتی آزاد شده اند ولیکن درزندان تشکیلاتی همچنان اسیرذهنیت تشکیلات  هستند _ از آنجا که چند دهه تشکیلات برای اینها تصمیم گرفته وآنها تنها مجری بوده اند کم کم به صورت یک انسان بدون اراده وبدون پشتوانه فکری مبدل شده اند _ شخصیت فردی آنها لطمه فراوان خورده و ازخود هیچ فکر واراده ای ندارند 
وبهمین دلیل آنها خودرا بی پناه وگم شده وتنها احساس کرده و همچنان تشکیلات را کم وبیش تنها حامی وتکیه گاه خود می دانند

 دوم _ سرخوردگی و عدم امید به آینده 

حقیقت این است که این اسیران با توجه به گذشت بی نتیجه  بیش ازنیمی  ازعمرشان تصور می کنند که آینده ای خوشایند در انتظار آنها نیست و اگر تلقینات مرتب  سرکوبگران تشکیلات برمبنی بر سرگردانی وبی ایندگی را به آن اضافه کنیم درواقع انها تصور می کنند پس ازجدایی دریک کشور ناشناس وبا بی پشتوانگی آینده وخیمی در انتظار آنهاست 

سوم _  احساس ازدست دادن خانواده وتنهایی دریک کشور غریب 

 سران تشکیلات طی سالها مغزشویی به اسیران تلقین کرده اند که " خانواده های خودرا ازدست داده ومنزوی " هستند واز آنجا که بستگان اسیران تنها تکیه گاه مطمئن برای هرکسی است _ این افراد فکر می کنند که " بی کس وکارهستند " وکسی درخارج از تشکیلات چشم براه آنها نیست مظافا براینکه سران فرقه گروهی ازاین افراد را مجبور کرده اند " خانواده های خودرا مورد توهین وناسزاگویی قراردهند" _ درواقع شرم از این اعمال خود یک مانع برای جدایی کامل آنها بحساب می اید 

چهارم _  تلاش سران فرقه جهت جلوگیری ازخروج اسیران از دایره جاذبه ومحدوده فعالیت فرقه 

سران فرقه تلاش می کنند از بازگشت این اسیران به آغوش خانوادده های خود درمیهن  ممانعت بعمل آورده و امکانات حد اقلی برای زندگی آنها درمحدوده فعالیت فرقه را فراهم آورند وبهمین دلیل تلاش می کنند این اسیران پس ازجدایی دریک کشور نزدیک اسکان یافته _ سکوت اختیار کرده وبدنبال زندگی عادی خود بروند ( عنصرغیرفعال  وبی خطر )

درکنار این موارد بالا باید قبول کنیم همه این اسیران مبتلا به انواع واقسام بیماری ها مخصوصا بیماری " گم کردن شخصیتی و خود فراموشی "مبتلا  شده اند  پروسه درمان و  معالجه این  نوع بیماری ها سالها طول می کشد تا افراد  بتوانند  به خود باوری " رسیده وبرشخصیت فردی ازدست داده خود تسلط یابند .

آقای دکتر مسعود بنی صدر کارشناس فرقه ها دراین مورد گفته است 
حتی اگر فردی ازفرقه جدا شود وسالها نیز این فاصله را حفظ  کند "کشش فرقه ای "  که حاصل خود گم کردگی و ضعف فردیت دوران اسارت  می باشد  به آسانی دست ازسراو  برنمی دارند .

امروزه ما این " ذهنیت فرقه زده " رادرمیان گروهی ازاعضای سابق این فرقه کاملا مشاهده می کنیم 
افرادی چون ایرج مصداقی _اسماعیل  وفا یغمایی _ روحانی _ قصیم و حیدر حنیف  نژاد گرچه سالهاست ازاین فرقه کاملا  جدا شده وراه آگاهی رسانی وتحلیل عملکرد این فرقه را درپیش گرفته اند ولیکن بعد از گذر ازاین مرحله  وقتی به سراغ برخی خاطرات گدشته خود  می روند دقیقا همان ادعا های زمان عضویت خود( آمارهای دروغ فرقه ) را تکرار می کنند

برای نمونه اسماعیل وفا یغمایی که امروزه به جایگاه اصلی خود بعنوان یک پژوهشگر پرتلاش و مفید رسیده است 
وقتی به سراغ راه پیمایی 30 خرداد می رود همچنان دروغ های فرقه  مبنی برحضور  چند صدهزار نفر ( ؟ ! ) را بدون تامل وژرف نگری تکرار می کند ! 
وفا یغمایی درچنین شرایطی بقول خود دردایره جاذبه قرار می گیرد 

ایشان این سئوال را درذهن خود مرور نمی کند که این ادعا دروغ است چراکه برای کنترل و متفرق کردن چنین نیروی گسترده  ای نیار به یک نیروی نظامی وضد اغتشاش دست کم 50 هزار نفری بوده  است 

 درصورتی که نیرویی که درروز 30 خرداد 60 راه پیمایی غیرقانونی وتهاجمی حدود 3000 نفر از هواداران فرقه رجوی را درمیدان فردوسی متفرق نمود بین 150 تا 200 نفر بودند ومردم هم دراین ماجرا علیه فرقه رجوی به صحنه آمدند

واین همان ماندن دردائره جاذبه فرقه  می باشد ودرجایی دیگر ایشان درمورد عدم رضایت وجدایی مرضیه ازفرقه رجوی درسال 2003 و زندانی شدن وسرقت دفترچه های خاطرات او توسط جاسوسان و زندان بانهای مرضیه علیرغم وجود مستندات  می گوید : من از عدم  رضایت ایشان ازمجاهدین خبری ندارم ویا نشنیده ام ( ؟ ! )  که این نادرست گویی و چشم برهم گذاشتن برروی واقعیات تاریخ  است وفایغمایی گهگاهی  خط کشی ها وخط قرمزهای فرقه را علیرغم میل باطنی خود رعایت ودر قدرت جاذبه فرقه قرار می گیرد  !  
اینگونه افراد که مشغول نوعی فاصله گیری ازگذشته وجبران مافات هستند بهتراست به جای تاکید بر برخی از دروغ های دوران عضویت گذشته خود حقایق را بیان نمایند هرچند سخت ودشوار باشد زهره قائمی ازمسئولین رده بالای اطلاعاتی فرقه رجوی درشهریور 92 اولین کسی بود که توسط جلادان درهنگام اسارت  ازنزدیک ترور گردید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مرضیه چگونه به دام فرقه رجوی افتاد ودر سال 2003 از آنها جدا وزندانی گردید
چگونگی پیوستن وجدایی مرضیه ازفرقه رجوی وزندانی شدن 7 ساله او درفرانسه

پنجم _  نیاز به اقدامات جمعی خانواده های اسیران فرقه 
 نگارنده قبلا نیز توصیه نمودم که برای آزادی اسیران کار جمعی نیاز دارد 
وانجمن نجات می تواند دراین کار جمعی مفید واقع گردد _ نامه نگاری های جمعی به کمیساریا _ مسئولین دولت آلبانی _ کمیته حقوق بشر آلبانی و تمامی نهاد ها وبنیاد ها بهترست بطور جمعی باشد تا نتیجه دهد 
اقدامات جدا جدا وگروهی نتیجه چندان زیادی ندارد 
تصورکنیم نامه ای با 200 امضا از 200 خانواده چقدر می تواند کارساز واقع گردد 
بهرصورت آزادی اسیران بدنه تشکیلات حتمی است وبرای شدت بخشیدن به این آزادی کارجمعی می تواند تسریع کننده باشد
سران فرقه رجوی دیگر نیازی به این بدنه مشکل ساز ندارند وفقط سعی می کنند آزادی آنها را آرام ومهندسی شده باشد 

طنز پایانی تقاضای کرسی سازمان ملل از طرف مریم قجر تروریست 
مسعود رجوی معدوم درزمان حیات گهگاهی دو درخواست خنده دار و مسخره را ازسازمان ملل  مطرح می کرد !_  یکی اعزام کلاه آبی ها ی سازمان ملل برای حفاظت ازقلعه اشرف وکمپ لیبرتی 
 ودیگری دراختیار گذاشتن کرسی سازمان ملل دراختیار این فرقه !
  مریم قجر عنتر لوطی مرده در آخرین نمایش خود درفرانسه یک بار دیگر ازسازمان ملل تقاضای کرسی وصندلی نمود !
پیام من به این مادر کهنسال درآستانه مرگ این است که : ای عنتر لوطی مرده بشین نان وماستت را بخور و درموضوعاتی که به تو خانم رئیس خیابان دوم مقاومت هیچ ربطی ندارد دخالت نکن


به امید آزادی اسیران ازچنگال فرقه تروریستی رجوی 
 ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل 
2017/07/09 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...