۱۳۹۵ خرداد ۱۴, جمعه

افشای دروغ های بنگاه صهیونیستی شادی صدر وامین ( عدالت برای ایران ) درمورد آتنا فرفقدانی وزینب جلالیان

افشای دونمونه از دروغگویی ها وجعل خبرهای بنگاه عدالت شادی ها درمورد آتنا فرفقدانی  وزینب جلالیان 

ارشیا ارشادی 2016/06/02

کلا .... هیچی به هیچی >>>>  هیچی به هیچی <<<<<<
************************


ایران ای سرای امید 

همجنسگرایان ( لزبین ها_هموسکسوئل ها  ) بیمارجنسی/ هورمونی   هستند ونباید آنها را تحقیر کرد / افرادی چون >>> مهنار قزللو _ سهیلا امین ترابی ( شادی امین ) _ شادی صدر _ رها بحرینی _ نگین شیرآقایی _ مریم حسین خواه /شاهین نجفی / امید خلیلی / مهدی پرپنچی / مجید محمدی <<< این بیماران راباید درمان کرد 

مهنار قزللو  بی سواد ابله کودن  تو که هنوز فرق وبلاگ ووبسایت را نمی دانی پس خفه شو شکرزیادی هم نخور / وبلاگ دفترخاطرات است ابله  کودن / سوسک فهم شدی ؟


فعلا این رابرای دست گرمی داشته باش مهنازقزللو  تا درآینده پرونده ات راباز کنم 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _  درایران رسم شده بود وهست  افراد سو استفاده چی برای دریافت " پناهندگی " امریکا واروپا  دریکی دوبرنامه اعتراضی خودرا لابلای تلاشگران عرصه مدنی جا می زنند تا با چند ساعت وویا چندروز بازداشت نفل محافل رسانه ها گردند  تا ازاین بتوانند برای خود پرونده قلابی حقوق بشری جهت رساندن خود به اروپا وامریکا درست کنند _ ایگونه افراد پس از رسیدن به مقصد وهدف یا پی زندگی خود می روند ویا به خدمت سرویس های اطلاعاتی اسرائیل وامریکا درمی آیند _ دراین نوشتار پرونده تعدادی ازاین افراد سواستفاد ه چی وحقوق بگیر نهادهای امریکایی _ اسرائیلی را معرفی خواهم نمود و درکنار آن پشت  پرده های  بنگاه عدالت برای ایران _ ( امین ترابی _ صدر )  رابرای هنگان رونمایی خواهم کرد . آتنا فرفقدانی درکنار پدر ومادر پس از آزادی 
*************************************
لیست زنان  سواستفاده چی که خو درا با تقلب به اروپا و  امریکا رساندند 

دراین لیست نام افرادی چون >>>>   نسرین افضلی _ فریبا داوودی مهاجر _ معصومه علینژاد _ سهیلا امین ترابی ( شادی امین ) _ شادی صدر ___ بهزاد مهرانی _ منصور اسانلو _  احمد باطبی _ عمار ملکی _ سعید قاسمی نژاد _  مریم حسین خواه _  ایدا قجر وو به چشم می خورد .

از افراد بالا فقط فربا داودی مهاجر و اقضلی   سابقه چندروز بازداشت را دارند  و نام شادی صدر هم بعنوان وکلیل درچند پرونده موجوداست وبقیه >>>  هیچی به هیچی 
شما ادعا واعلام می کنید که دگرباشان جنسی  هیچ تفاوتی با دیگران ندارند وماهم باور می کنیم ولی این سئوال روی میز است که درصورت حقیقت چنین ادعایی چرا شماها از اعلام ازدواج وطلاق خود شرم می کنید وفقط دوستان خیلی نزدیک باید اینگونه خبر هارا بدانند ؟
**************************
مثلا برای اولین بار نام  سهیلا امین ترابی بانام تجاری " شادی امین " بعنوان چماقکش وبرهم زننده کنفرانس برلین به سر زبانها می افتد _ معصومه علینژاد وقتی خودرا با ادعای " گفتگو با اوباما " به امریکا می رساند مطرح می شود _ آیدا قجر را اصلا کسی نمی شناسد .

the bilagh   it means cork 448   to  1900  PM_1980


اینگونه افراد چون نه مدرک تحصیلی باارزش دردست دارند ونه به زبان مسلط هستند وبهمین علت علاف درکشورها  وبیکار می گردند ودراینجاست که سازمان های وابسته حقوق بشری غرب وسازمان های اطلاغاتی  به سراغ این افراد می آیند وانها را بعنوان کارمند به استخدام خود درمی اورند _ 


ایدا قجر را بشناسیم _ جاعل خبر _ دروغگو وشایعه ساز وجنجال افرین مسئول سایت وابسته زیتون وفعال درایران وایر و مرتبط با سازمان های اطلاعاتی 
************************************************
بنگاه عدالت برای ایران چیست وچه می گوید ؟

چندسال پیش شادی صدر وشادی امین که هردو همجنسگرا هم هستند ( دگرباش جنسی ! )  بدون اینکه کسی را خبر کنند باهم ازدواج کردند گرچه این ازدواج  مدت زیادی طول نکشید وازهم جداشدند ولی دکان دونفره آنها تخت نام " بنگاه عدالت برای ایران " همچنان از چند منبع مشکوک مواجب می گیرد و مشغول است _ این دو یک شاگرد پادو هم دارند بنام مریم حسین خواه که برخی ازکارها ازجمله ارتباط با تلویزیون صهیونیستی من وتو وصدای امریکا وBBC با این شاگرد بی تجربه وتازه کار  است که دروغ های طراحی شده آنها را دراین رسانه ها تکرار می کند بخش کو چکی از مبالغ دریافتی بنگاه سه نفره شادی ها ومریم حسین خواه _ بدون مالیات وبدون گزارش کاری با منابع مشکوک مالی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سرنخ بنگاه های مالی حامی " عدالت برای ایران " درکجاست ؟

طیق بررسی های انجام شده منبع مالی این بنگاه از سه کانال تامین می گردد 

1 _ کانال تلویزیون صهیونیستی من وتو ( رابرت مرداک )_ رابط سهیلا امین ترابی با نام تجاری" شادی امین" 
2 _ کانال سازمان اطلاعات اسرائیل ( موساد )_ رابط شادی صدر 
3 _ فرقه تروریستی رجوی ( مزدور صدام )  _ رابط مریم حسین خواه 

پولشویی تحت نام  حقوق بشر وحقوق همجنسگراها ( دگرباشان جنسی ) 

سهیلا امین نرابی ( شادی امین ) و شادی صدر درحقیقت با تاسیس شرکت های قلابی هم برای خود کانال انتقال مادی تخت پوشش درست می کنند وهم بااین کار به پولشویی برای صهیونیست ها ( من وتو )  وتروریست ها ( فرقه رجوی )مشغول می باشند 
شرکت های قلابی وپوششی این دو عبارتند از >>>>  شش رنگ + عدالت برای ایران + عدالت درعمل + جنس سوم و بنگاه >>>> JUSTICE FOR EVERYONE  که پس از مشخص شدن روش و  هدف  پولشویی توسط دستگاه قضایی بر یتانیا تعطیل گرید ........


بنگاه سه نفره عدالت برای ایران چه اهدافی را دنبال می کند ؟
 یکی از اهداف اصلی این بنگاه جعل خبر _   دروغگویی _ شایعه سازی وجنجال افرینی درباره زنان ایران است 
نمونه  1 >>>>  چند ماه پیش شادی صدر شیاد بعنوان سخنگوی عدالت برای ایران  اعلام کرد >>>
 از آتنا فرفقدانی درزندانی درایران" تست بکارت"  گرفته شده است!  _
این خبر دروغ بلاقاصله توسط نشریات دروغگوی برون مرزی درسطح وسیع بازنشر  گردید _ چند روز بعد وکیل آتنا ( محمد مقیمی) و مادرش عشرت اردستانی  این خبر دروغ شادی صدررا تکذیب نمودند _ مادر آتنا دراین مورد گفت : چنین خبری اصلا صحت ندارد ومن خواهش می کنم بنویسید این شایعه درست نیست .

یکی دیگر از بنگاه های صهیونیستی که مسئول آن احمد خادم وکارمند آن آیدا قجراست 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
بعد از این افشای دروغ توسط خانواده فرفقدانی دروغگویان ( صدر _ انین ترابی ) که دست جعل خبرشان روشد عصبانی شدند و چماقکش معروف ( شادی امین ) تهمت ها وتوهین های بسیاری را روانه مادر اتنا نمودند .

 نمونه 2 _ >>>> خبر جعلی _ دروغ وساختگی از قول  سازمان ملل متحد ! 

طبق اعلام این بنگاه دروغزن عدالت  : سازمان ملل متحد اعلام کرده است که زینب جلالیان هرچه زود تر باید آزاد شود ! 

درست به خبرسازی دروغ توجه کنید خبرسازان بی عقل وشعور این بنگاه سازمان ملل رابا سوپرمارکت آقا رضا سرکوچه شان 
اشتباه گرفته اند _ این شیادان می گویند تلاش ما باعث شد تا کمیته رسیدگی به گمشدگان قهری سازمان ملل این درخواست را تصویب واعلام نماید ! 


دروغ های نهفته دراین خبر دروغ وجعلی 

نخست اینکه زینب جلالیان کیست ؟ زینب جلالیان ازاعضای گروهک  تروریستی پژاک  بوده و بعلت عضویت وفعالیت دراین گروهک  مسلح دستگیر ومحاکمه ودرابتدا به اعدام وسپس حبس ابد محکوم شده است 

پس زیینب جلالیان عضو یک گروهک تروریستی است که دستش به خون کردها ومردم ایران الوده است 

 حالا سازمان ملل !(  طبق تراوشات توهم آلود  ذهنی این شیادان) ازایران درخواست کرده یک تروریست را آزاد کند ! 
 به این ابلهان کودن باید گفت : دنیا به همین کوچکی وشیر توشیری اینگونه فرضیه های ذهن معیوب شما نیست _  وسازمان ملل هیچگاه حتی درحد کمیته های فرعی حقوق بشری  هم نمی تواند از کشوری درخواست آزادی کسی را بنماید 
آنهم شخصی که متهم به عضویت دریک گروهک تروریستی است !

به تیتر درو غ  وجعلی کاملا توجه کنید : رای سازمان ملل علیه جموری اسلامی : زینب جلالیان باید فورا آزاد و خسارت وارده به او پرداخت گردد ! 

ولی پس ازاین تیتر دروغ وارد متن که می شوید دجالیت خبرسازان وجاعلین از تعریف سازمان ملل فورا مشخص می شود  آنجا که می نویسد : گروه کاری بازداشت های خودسرانه  سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست زینب جلالیان را فورا آزاد کند ! 

ضمن دروغ بودن کل خبر جاعلین _ اولا _
  بازداشت زینب جلالیان خودسرانه نبوده وایشان بعلت حمایت وتلاش بر ای یک گروه تروریستی  با سند ومدرک وحکم دستگیر ومحاکمه شده است 
دوما _   مخ آکبندها یک گروه کاری که نمی تواند ازیک کشور درخواست ازادی یک مجرم راصادر کند !مثلا 
سوما _ اگر ریگی به کفش ندارید چرا به متن اصلی حکم گروه کاری  لینک ارجاع  نداده اید ؟
پس شما هم دروغگو وهم زذل وهم شیاد هستید _ خودتان دراوج حماقت هستید ودیگران راهم  ساده فرض کرده اید صدالبته زندان جای یک جوان نیست و لی ایشان درست است محکوم به حبس ابد شده است ولیکن بیشک اگر مسئولین به این نتیجه برسند که محرومیت زندان سازنده بوده ونامبرده از انتخاب های گذشته خود پشیمان است حتما به او تخفیف داده واورا زودتر آزاد خواند کرد که این گونه بخشش ها طی دهه ها وسال های گذشته بارها اتفاق افتاده است .

پس خودتان را لوس و مسخره نکنید واز قول سازمان ملل خبر سازی وجعل ناشیانه نکنید که فقط باعث سرگرمی وخنده می شود و ............   آخرش هم ........ هیچی به هیچی 

ارشیا ارشادی 2016/06/03

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قابل توجه ویاد اوری : هرگونه نظر شامل توهین _ تهمت _ ناسزا و کلمات رکیک وزننده حذف می گردد _ قوانین اخلاقی _ و رعایت اصول ادب دمکراتیک حکم می کند درکمال آرامش وبا استفاده از ادبیاتی متمدنانه درباره متن یاداشت بنویسید _ باسپاس از حسن توجه و همکاری شما _ ارشیا