۱۳۹۵ خرداد ۱۷, دوشنبه

جدایی وفرار و بازگشت منصوره حسینی به ایران وپیامدهای آن برای خانواده خلافکار عباسی (گزارش سوم )

فرار وجدایی منصوره حسینی ازمن وتو  وپیامدهای حاصل از آن ( گزارش تازه شاهد"  میم " ازداخل این رسانه 

ارشیا ارشادی  2016/06/05 هیچی به هیچی >>> کلا.... هیچی به هیچی <<<<

مقدمه _ جدایی _ فرار وبازگشت منصوره حسینی از کارکنان قدیمی وبا سابقه رسانه صهیونیستی من وتو ضربه کمر شکنی به خانواده خلافکار عباسی  و صهیونیسم جهانی وارد اورد _ اکنون پس از گذشت ماه ها ازاین ماجرا ابعاد تازه ای از چگونگی جدایی وفرار و ترس ووحشت مرجان عباسی پدیدار گشته است _ برگزاری جلسات متعدد برای چاره جویی و کشیده شدن هرچه بیشتر  پای رسانه BBC ( همکار من وتو ) به این ماجرا ازجمله مسائلی است که درگزارش"  شاهد میم " به دست اینجانب رسیده که دراین نوشتار بدان ها خواهم پرداخت .

نخست _ چگونه وبا چه نقشه ای  منصوره حسینی از تلویزیون من وتو جدا گردید وفرارکرد ؟


بنا به گزارش شاهد" میم " ( ازدوستان منصوره  )گرچه نامبرده از حدود دوسال پیش ( سال 93 ) تصمیم به جدایی ازمن وتو گرفته بوده ولیکن جرات بیان وارائه تقاضا نداشته است چراکه  طبق قرارداد بامن وتو  موظف بوده یک سال قبل ازتصمیم به جدایی تقاضای کتبی همراه با دلائل رابه مرجان عباسی ویا مریم تهرانی بدهد تا آنها بررسی و موافقت ویاعدم موافقت خودرا اعلام نمایند و لی منصوره که از باند خلافکار عباسی  درانگلیس  وحشت داشت خبرداشت می ترسید اعلام جدایی کند و امنیت جانی او به خطر بیافتد بنابراین با احتیاط بااین موضوع برخورد می نمود  _ درسال 1394 منصوره حسینی درملاقاتی با مرجان عباسی اعلام کردکه تصمیم دارد برای 6 ماه به نزد یکی از اقوانشان در کشور اسنرالیا  برود  واگر شرایط خوب بود در آنجا بماند (یکی ازیستگان نزدیک منصوره مقیم استرالیاست ) مرجان هم درپاسخ گفته بود تاپایان قرارداد بمان تا ما استخدام کنیم وبعد برو ومنصوره هم قبول می کند  _ منصوره اما درهمین دوران قبل ازاتمام قرارداد  مخفیانه بدنبال تهیه پاسپورت ایران بود و پس از دریافت گذرنامه وبلیط بطور مخفیانه خانه اش را تحویل می دهد و چند شبی هم پیش همین دوستش اقامت داشته تا سرانجام بدون اینکه جاسوسان مرجان وکیوان مطلع گردند  از بریتانیا عازم ایران می گردد ( نیمه دوم سال 94 ) _ جدایی منصوره از من وتو تقریبا بدون اطلاع دیگر کارکنان بوده و آنها درهمین حد می دانستند که می خواهد مدتی  به استرالیا برود _ درواقع تا اعلام شدن حضور منصوره حسینی بعنوان تماشاچی درجشنواره جهانی فیلم فجر توسط رسانه ها هیچکس  ( غیر ازشاهد میم ) ازحضور منصوره درایران خبر نداشته وقرارهم بوده که نامبرده در مجامع عمومی فعلا ازعینک استفاده نماید و این عدم رعایت توصیه باعث مطرح شدن نام منصوره حسینی درایران می گردد .

واکنش هراس آلود  وتوام با تهدید  خانواده خلافکار عباسی از جدایی وفرار وعزیمت منصوره به ایران 

خبر حضور منصوره حسینی درایران باعث ترس ووحشت وسردرگمی مرجان وکیوان خلافکار درمن وتو می گردد _ این زن وشوهر مزدبگیر صهیونیست ها پس تز چند روز شوک وکمای اولیه  بخود امده وپس از برگزاری چند جلسه خصوصی وعمومی رسما ارزبان سخنگو وملیجک خود معین سعیدی خلافکار  اعلام می کنند که : منصوره حسینی عامل حکومت ایران درمن وتو بوده است ! 
چنین برخورد زشت وناپسندی نشان ازترس  خشم وعصبیت وترس این عوامل صهیونیست ها از جدایی منصوره حسینی می نماید.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
صبا خویی ازبقایای سلطنت پهلوی درمن وتو وعامل ورابط بین این رسانه صهیونیستی وفرقه رجوی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
جدایی وفرار منصوره  حسینی چرا برای صهیونیست ها تا این اندازی اهمیت دارد  ؟

همه می دانند که طی چهارسال گذشته ده ها نفر از این رسانه جداشده اند که برخی بعلت پایان قرارداد موقت یک ساله وگروهی هم به علت مسئله دارشدن بااین رسانه بوده است که برای نمونه ازافراد این گروه می توان به  آزاده محسنی _ مرجان رشیدی _ بیتا سحرخیز _ شبنم رئیسی _ شیدا رئیسی _ رویا احمدیان منفرد _ و طناز خامه  ( که با تهدید ورشوه بازگشت ) اشاره نمود 
بنابراین دربین افراد بالا تنها بیتا سحرخیر دست به افشاگری زد که صدای نامبرده با تهدید ورشوه کلان از ۀآگاهی رسانی راقطع کردند و همین برنامه راهم با طناز خامه اجرا کردند که او به خاطر حفظ آبروی خود وپس ازدریافت حق السکوت   بازگشت .
بهرصورت وجود منصوره حسینی برای من وتو خیلی مهم بود چراکه نامبرده چون ازکارکنان اولیه وقدیمی این رسانه بود منصوره اطلاعات  بسیار مهمی از پشت پرده های من وتو در اختیار داشت وچنین بود که جدایی وبازگشت وی به ایران ضربه ای کاری برپیکر این رسانه صهیونیستی بود . بازگشت منصوره  به ایران وهراس رسانه BBC فارسی 
بی بی سی هم از بازگشت منصوره حسینی به ایران دچار ترس ووحشت گرید چراکه منصوره بطور کامل درجریان چگونگی سرقت وانتقال صدها مجلد آرشیو مطبوعات وهمچنین صدها ساعت آرشیو تلویزیون ایران توسط عوامل BBC
وفروش آن به رسانه صهیونیستی من وتو قر ارداشت _ کلیه برنامه های تونل زمان ازهمین منابع سرقت شده توسط مامور موساد پانته آ مدیری  استفاده می گردد .
لازم به یادآوری است که دستگاه قضایی ایران درحال پیگیری چگونگی   قاچاق این  اسناد ملی از ایران وبازگراندن این ارشیوهای مهم می باشد که منصوره حسینی می تواند دراین راه عنصر مهمی تلقی گردد .

 اقدامات تلویزیون صهیونیستی من وتو درمورد منصوره حسینی پس ازفرار  ( بااستناد به گزارش شاهد میم ) 

یکم _ اعلام رسمی داخلی مامور نفوذی بودن منصوره حسینی دربن کارکنان جهت ترساندن آنها 
دوم _  پیام به منصوره و  خانواده او جهت سکوت درمورد مسائل پشت پرده  من وتو 
سوم _ تهدد جانی به سوقصد وربودن نامبرده ( منصوره تحت حفاظت  قرارگرفته است )
چهارم _ بازبینی کلیه برنامه هایی که منصوره در آن شرکت داشته وحذف بسیاری از آنها از آرشیومن وتو
پنجم _ بازجویی وپرسشگری  ازهمکاران منصوره جهت جمع نمودن اطلاعات درمورد چگونگی فرار غیر مترقبه او 
ششم _ استخدام یک تیم حقوقی مجرب جهت آمادگی برای  شکایت های ایران درمورد استرداد  آرشیو های سرقت شده  

توضیح اینکه این آرشیوهای سرقت شده از تلویزیون من وتو خارج ودرمکانی مخفی نگاه دااری می گردند _ صبا خویی  ونازنین انصاری ( ازبقایای سلطنت پهلوی )  در قاچاق این اسناد وآرشیوها نقش مهمی داشته اند .

عکس العمل رسانه BBC درمورد افشاشدن این سرقت اموال ملی مردم ایران 

رسانه BBC فرار منصوره و افشاشدن نقش همکاری اش با صهیونیست ها درسرقت وجابجایی ها   بسیار عصبی وخشمگین شده است  وبهمین دلیل دست به دو اقدام ابلهانه و جنجال آفرین زده است 

اول اینکه _ مدتی پیش دریک گزارش سراسر دروغ از قول نماینده خود درکشور فرانسه وفرد رابط با فرقه رجوی ( فریبا صحرایی ) ادعا کرد که بی بی سی به مدارکی دست یافته که حکومت ایران هزاران افغان را به اجبار به صحنه جنگ سوریه اعزام کرده است ( ؟ ! ) 
 دروغ شرمناکی که بی بی سی  نتوانست با سند ومدرک معتبر آنرا ثابت نماید ولذا  مفتضح گردید 

 البته اعزام گروهی  داو طلب ایرانی _ افغانی به سوریه توسط مطبوعات منتشر شده ومخفی کردنی هم نیست ولیکن اینکه حکومت ایران بنا برادعای ابلهانه ودروغ BBC هزاران افغان رابه اجبار به  جنگ سوریه اعزام کرده باشد دروغی است احمقانه ورسوا  وگوبلزی _  پژوهش های نگارنده نشان می دهد فریبا صحرایی  پس از ملاقات با مریم قجر تروریست وبا کمک عوامل شیاد وخائن فرقه رجوی این گزارش قلابی را سرهم کرده است که صدالبته کسی را فریب نداد باعث افشای این گزارشگر شیاد ورسانه وابسته  BBC  فارسی گردید ..... درباره ازتباط بی بی سی وفریبا صحرایی با فرقه رجوی خواهم نوشت ..... دوم _  اخیرا صهیونیست ها اززبان عامل ومامورافشاشده   موساد در BBC (  کامبیز فتاحی )  دوباره  اعلام کردند که رسانه BBC به مدارکی دست یافته که آقای خمینی درسال 1342 پس از دستگیری به رئیس جمهور وقت امریکا ( کارتر ) نامه نوشته است ( ! ؟ ) این ادعای هم دروغ و جعلی وساختگی است چراکه هیچ مدرک مستندی همراه ادعا وجود ندارد 

گری سیک عضو ارشد سابق شورای امنیت ملی امریکا ادعای BBC را طوفان درفنجان چای دانست >>>>> 
گری سیک ادعای BBC ایجاد توفان درفنجای چای است

گوگوش به روشنا دوستدار خوانندگی : روشنا جون تو اصلا استعداد خوانندگی نداری ولی متوجه شدم که استعداد شگفتی درمورد قبول تجاوز جنسی از خودت نشان داده ای  _ آفرین درهمین زمینه کارکن 

روشنا :  ممنونم گوگوش جان که استغداد منو شناختی من جون می دهم واسه تجاوز کردن ومن وتو هم فقط به درد تجاوز می خوره همین ....

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
کلا ............ هیچی به هیچی 

عکس العمل رسانه صهیونیستی من وتو درمقابل فرار منصوره حسینی جعبه سیاه اطلاعات 

رسانه صهیونیستی من وتو طی چندماه گذشته به پایگاه فعالیت وتبلیغ تروریست ها وتجزیه طلبان وبقایای سلطنت شده است

دراین سلسله برنامه ها تحت نام " این هفته " ناصر اعتمادی مامور آموزش دیده موساد درمن وتو باکمک یکی ازبقایای سلطنت ( نازنین انصاری ) و یکی از عوامل اخراجی فرقه رجوی از صدای امریکا ( احمد رافت ) عواملی از مزدوران عربستان سعودی ( سحر ابن مشغل ) را دعوت  کرده د وتریبون دراختیار این مزدور عرب زبان قرارمی هد تا برای تروریست ها واندک تجزیه طلبان  نابود شده اهوازی تبلیغ نماید .......... که البته باعث نوعی خنده وسرگرمی است 


نتیجه =  جدایی وفرار منصوره حسینی با آن همه اطلاعات مهم ضربه کاری و مهمی بر رسانه های وابسته انگلیس ( BBC) وصهیونیستی ( من وتو ) وارد نموده است _ بنابراین بجاست تا از اطلاعات مهم منصوره حسینی دست کم درمورد بازگرداندن آرشیو های سرقت شده به موزه وتلویزیون استفاده گردد  ارشیا ارشادی 2016/06/06

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...