۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

نگاهی به تاریخچه " شکاف زیستی " فرقه رجوی _ ازجنگ ایران وعراق تا اختلاف شیوخ عرب وایران

فرقه " شکاف زی رجوی" پس ازهمه شکست ها  تلاشی دیگر  برای  مخفی شدن در شیار اختلاف شیخ های حاشیه خلیج پارس با ایران .....

ارشیا ارشادی  2016/02/12 

ازدرخواست خانم نجیبه ارشادی مادر عظیم ارشادی اسیر درفرقه تروریستی رجوی از نهادهای بین الملل حمایت کنیم
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

مقدمه _  حدود شش ماه پس  ازاعلام فاز تروریستی ( 28 خرداد 60 ) وهواپیما ربایی وفرار مسعود رجوی _ بنی صدر ازایران  ( مرداد 1360  ) درتاریخ 19 بهمن 1360 مرکزکل فرماندهی ترور فرقه رجوی  درشمال تهران " خانه زعفرانیه " نابود گردیده و 20تن ازسران فرقه ازجمله موسی خیابانی وهمسرش کشته شدند _ ضربه 19 بمن 1360 درحقیقت ستون فقرات فرقه رجوی را نشانه رفته بود _ پس ازاین ضربه مهلک درسال 1361 آخرین بقایای فرقه رجوی درایران نیزطی چند عملیات  کشته شده ویا دستگیر گردیدند _ پس از کشته شدن فرد دوم فرقه ( موسی خیابانی ) مسعود رجوی با دروغگویی وشیادی درکشور فرانسه اعلام کرد که علی زرکش به جای خیابانی برگزیده شده است واین درحالی بود که زرکش ازایران گریخته و پس ازمحاکمه درخانه تیمی اوور به مرگ محکوم شده ودرزندان  آن قلعه محبوس بود _ علی زرکش سپس به عراق منتقل گردید وحکم اعدام او وهمسرش مهین  رضایی طی عملیات خودزنی فروغ به مرحله اجرا در آمد _ به همین دلیل پس ازضربه نابود کننده بهمن 1360 فرقه رجوی دیگر حضوری درایران نداشت وبقایای جان به دربرده با شتاب فراوان ازایران گریختند 
 فریاد خانواده های اسیران فرقه رجوی درکنار کمپ آوارگان لیبرتی
فرقه رجوی از فاز سیاسی _ نظامی تا فاز تررریستی 
فرقه رجوی اززمان بازتاسیس ( اواخر سال 57 ) هم زمان در دوفاز پیدا وپنهان مشغول فعالیت بود _ این گروه ریا کار وشیاد درحالیکه با درختیار گرفتن ومصادره ده هاساختمان دولتی بخش خصوصی تعطیل شده به فعالیت سیاسی می پرداخت ومشغول عضو گیری دردبیرستان ها و دانشگاه ها بود درهمان حال مخفیانه به سرقت وخرید و پنهان کردن سلاح مبادرت می ورزید _ گرچه درظاهر ادعا می کرد که به رهبری آقای خمینی وجمهوری اسلامی متعهد ووفادار است در کنار آن به آموزش گروهی از نوجوانان بعنوان " ملیشیا " مشغول بود والبته همه این فعالیت ها از دید مسئولین حکومت پنهان نبود وچنین بود که پس از شروع فاز تروریستی  ظرف مدت کوتاهی ( حدود 2 سال ) همه خانه های تیمی اش بوسیله اطلاعات کسب شده  نیروهای امنیتی شناخته شده ونابود شدند _ سهم لودادن این مراکز تروریستی توسط اعضای دستگیر شده نیز درموفقیت این پاکسازی موثر بود .پایان فرقه رجوی درایران و انتقال به عراق وشروع زیستن درشکاف جنگ 

فرقه رجوی درحالیکه بخش هایی ازایران دراشغال نیروهای مهاجم عراقی  وطبعا درایران " شرایط وِیژه جنگی " برقراربود پس از شکست کامل درفاز سیاسی و زمانی که علیرم همه تلاش ها نتوانست حتی یک کرسی درمجلس ایران به دست بیاورد وبا " نه بزرگ  " مردم ایران روبروشد _ تصمیم گرفت وارد فاز تروریستی گردد _ سران اینفرقه درهنگامیکه بسیاری از ایرانیان برای بیرون راندن مهاجمین عراقی عازم جبهه ها می گردیدند درخواست رذیلانه ای را پشنهاد کرد و آن اینکه تقاضا نمود مسئولیت بخشی از جبهه هارا شخصا به عهده بگیرد  ( ! ) گرچه این پیشنهاد مردود گردید ولیکن این گروه موفق شد برخی ازاعضای خودرا درپوشش خبرنگار وداوطلب جنگ به مناطق جنگی بفرستند _ هدف ازاین درخواست واینگونه اقدام ها همانگونه که بعدها مشخص شد " نبرد برای رقع اشغال " نبود بلکه افراد منتقل شده مسئولیت جاسوسی وشناسایی ازجیهه هارا داشتند _ اطلاعاتی که بعدهافرقه رجوی  درمقابل دریافت حق مزدوری به  رژیم متجاوز صدام  فروخته شد .
فرقه رجوی که سخت غرق مزدوری وخدمت به صدام علیه ایران بود هرگز تصور نمی کرد که صدام کارکشته وزرنگ است   وفکر او  بسیار از مغز معیوب سران این فرقه کار می کند و از ساعات ملاقات وپرداخت حق مزدوری بطور مخفیانه فیلم تهیه می کند >>>> بخشی از ساعتها فیلم >>>>   ملاقات فرقه رجوی با سازمان امنیت عراق جهت فروش اطلاعات جنگی <<

 هدف فرقه رجوی از انتقال به عراق 
درسال 1986 پس ازاینکه دولت وقت فرانسه حکم اخراج مسعود رجوی از آنکشور را به علت " تهدد امنیتی " صادر کرد _ ملاقاتی بین طارق عزیز( وزیر امور خارجه عراق ) و نامبرده در پاریس صورت گرفت _ آنگونه که بعدها مشخص شد هدف ازاین دیدار تسلیم موافقت صدام با درخواست انتقال مسعود رجوی به عراق بود _ 
الف _ زیستن  درشکاف جنگ عراق وایران 
مسعود رجوی تصور می کرد که می تواند با " زیستن درشکاف " جنگ ایران وعراق بعنوان یک " زائده جنگی " به زندگی انگل وار خود خود ادامه داده وبقایای گریخته خودرا در نزدیکی های مرزهای ایران سازماندهی نماید .
 از سال 1365 تا 1367 فرقه رجوی درشکاف جنگ ایران وعراق مزدوری می کرد _ با فبول قطع نامه 598 توسط دولت ایران درسال 1367 این شکاف برای فرقه رجوی درحالت  بسته شدن قرارگرفت  وچنین شد که طبق معمول همه تحلیل های این کوتوله وناقص العقل همانند همیشه علط از آب درامد ولذا تصمیم به یک خودزنی جمعی ( عملیات فروغ ) گرفت 
مسعود رجوی خوب می دانست که این عملیات جنون آمیز باشکست کامل مواجه خواهد گردید  .بهمین دلیل در آستانه عملیات درجمع اعضای فرقه گفت : با وضعیت جدید ( پایان چنگ ) ما درعراق قفل وتبدیل به فسیل خواهیم گردید _ بااین همه ما با تمامی قوا حمله می کنیم  و حتی اگرشکست بخوریم این عملیات ما باعث قیام وسرنگونی خواهد شد ! 
گرچه فرقه رجوی توانست با مزدوری به حیات ننگین خود درعراق پس از خودزنی فروغ ادامه دهد ولیکن با حمله امریکا به عراق درسال 1382 این شکاف نیز کاملا  مسدود گردید .

ب _  انتقال به شکاف بین امریکا وایران 
 ازسال 2003 فرقه شکاف زی رجوی تلاش کرده خودرا  به شکاف و منفذ اختلاف بین امریکا وایران و غرب منتقل نماید _ امریکا پس از تسلیم وخلع سلاح این گروه بعنوان " مزدور خارجی " آنها را تحت حفاظت خود گرفت تا از انتقام گیری عراقی ها درامان باشند _ توضیه اینکه  فرقه رجوی درسال 1991 بعنوان بعنوان مزدور صدام درسرکوب کردها وشیعیان عراق نقش مهمی ایفا نمود ( عملیات مروارید )  .
از سال 2003 تا 2008 فرقه رجوی تلاش کرد با فریب امریکایی ها وارائه اخبار جعلی وقلابی بخودرا بعنوان جاسوس وخبرچین به ارتش و دولت امریکا معرفی کند _ نزدیکی وهمکاری امریکا وفرقه رجوی اما چندان باب میل امریکا نبود چراکه سازمان اطلاعات آنکشور اطلاعات بسیار دقیقی ازاین گروه تروریستی دراختبار داشتند و بهمین دلیل نام های متفاوت این گروه را درلیست گروه های تروریستی قرارداده بودند .
فرقه رجوی علیرغم پابوسی وخبرچینی و تعییر موضع نسبت به " امپریالیست سابق " اما ازاین پاچه خواری چندان نصیبی هم نبرد چراکه با مشخص شدن تاریخ خرو ج نیروهای امریکایی از عراق امریکا که به شناخت دقیق تری از این گروه تروریستی دست یافته بود سعی کرد از آن فاصله بگیرد 

موضع روشن امریکا نسبت به فرقه رجوی 
امریکایی ها پس از 5 سال نزدیکی با فرقه رجوی بخوبی دریافتند که اینها حتی به درد جاسوسی وخبرچینی هم نمی خورند _ درسال 1388 انیستیتو تحقیاتی وزارت دفاع امریکا  رند ( RAND) گزارش کامل وجامعی از این فرقه دراختیار دولت امریکا قرارداد که در آن به بخش های مهمی از بافت ومناسبات این فرقه اشاره گردیده است 
خلاصه گزارش موسسه رند درباره فرقه رجوی >>> گزارش انیستیتو تحقیقاتی وزارت دفاع امریکا ( رند )
درسال 2010 توماس جی باتلر دیپلومات ارشد امریکایی از طرف آن دولت ماموریت یافت تا با سران این فرقه درقلعه اشرف ملاقات وآنها را تشویق به  انحلال رسمی  سازمان وتخلیه وترک اردوگاه اشرف بنماید .
ودراین جا بوده که فرقه رجوی موفقیتی درزیستن درشکاف اختلافات ایران وامریکا هم به دست نیاورد واین رووزنه کوچک هم مسدود گردید .

پ _  انتقال فرقه رجوی به شکاف موضوع اتمی غرب وایران 
 فرقه رجوی وقتی موفق به زندگی انگلی درشکاف بین امریکا وایران نگردید به اسرائیل نزدیک گردید تا شاید ازاین رهگذر بهره مند گردد _ خرید اطلاعات جاسوسی اسرائیل درسال 2002 وجنجال سازی درباره موضوع تلاش های اتمی ایران ونگرش غرب شکافی بود که فرقه رجوی در آن لانه نمود _ از سال 2002 تاسال 2014 فرقه رجوی دراین شکاف زیست و تمامی تلاش خودرا برروی تبلیغات و  جعل خبر _ خبر سازی وجنجال آفرینی  دراین مورد متمرکز نمود .
تحریم های ضدانسانی ونابجای غرب علیه مردم ایران باعث خرسندی وشعف این فرقه گردید _ فرقه رجوی خیانت ومزدوری برای غرب را تا آنجا پیش بر د که درکنار تحریم ها  خواهان حمله نظامی غرب به ایران شد .
طی این 12 سال  بگونه خنده داری سالی یکی دومورد سایت اتمی کشف از روی گوگل مپ کشف واعلام نمود ( ! ) 

19 بهمن 1360 انهدام پایگاه مرکزی فرقه تروریستی رجوی درتهران  مهر پایانی براین گروه منفور درایران گذاشت 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

توافق ایران با کشورهای 5 + 1 و به کما رفتن فرقه رجوی وبسته شدن شکافی دیگر 

توافق ایران با امریکا واروپا و که ازسال 2014 شروع گردید سرانجام  منجر به برنامه اقدام مشترک " برجام " ودرادامه قرار برای لغو تحریم ها گردید و وچنین شد که این شکاف بین غرب وایران مسدود وفرصت " شکاف زیستی " برای فرقه رجوی کاملا بسته شد .......

ت _  انتقال فرقه رجوی به شکاف بین اعراب وحکومت ایران 


سابقه اختلافات بین عرب ها ( تازیان ) وایرانی ها قدیمی وطولانی است _ دربین کشورهای عرب ومعرب کشور عراق بیشترین مرزها رابا ایران داراست وبهمین دلیل حکومت صدام به نمایندگی از شیخ نشین های عرب حوزه خلیج پارس همیشه تلاش داشت که خودرا درخط مقدم درگیری باایران به استفاده از حمایت عرب ها نشان دهد _ درسال 1352 درگیری های مرزی بین ایران وعراق رخ داد وهردو کشور نیروهای خودرا به مرزها فرستادند _ این درگیری ها بادخالت سازمان ملل بین دوکشور وآغاز گفتگو در نیویورک  _ استانبول ودرنهات کشور الجزائر ادامه یافت وسرانجام با قرارداد سال 1975 الجزائر بین ایران وعراق خاتمه یافت ودوکشور تلاش کردند براختلافات خود فائق امده ونیروهای خودرا از مرزها فراخوانند _
حدود شش سال بعد درسال 1359  ( 1981 ) رژیم بعث حاکم برعراق ودرراس ان صدام حسین قرارداد 1975 را ملغی اعلام نموده وبه خاک ایران حمله نمودوشهرهایی ازجنوب وغرب ایران را به اشغال خود در آورد _ وچنین شد که دراثراین تجاوز وتهاجم جنگی نزدیک به 8 سال بین عراق وایران ادامه یافت .

نزدیکی وارتباط بین فرقه رجوی وامریکا واسرائیل 
امریکا واسرائیل گرچه هردو درظاهر با فرقه رجوی هیچگونه نزدیکی ندارند ولیکن در نهان وپنهان با این فرقه درارتباط هستند چراکه اصولا فرقه " شکاف زی " رجوی همیشه ودرهمه حال سعی کرده ومی کند که خودرا بعنوان " جاسوس ومزدور وخبرچین "به همه ازجمله این دوکشور معرفی نماید _ انتقال وقاچاق گروهی از اعضای این فرقه درسال 2009 ازعراق به امریکا و تعلیم آنها درصحرای نوادا _ و تعلیم گروهی از اعضای این فرقه توسط اسرائیل جهت خرابکاری و قتل افراد مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران را دلیل این مدعا می توان شمرد .
مردان ما درایران و ترور افراد مرتبط با فعالیت های اتمی درایران  تعلیم دیده توسط موساد 
طبیعی است که این دوکشور به فرقه رجوی نه بعنوان یک سازمان بلکه بعنوان " مزدور اجاره ای " نگاه کرده ومی کنند
 افراد تعلیم دیده فرقه  رجوی توسط امریکا بعدها بعنوان گروه های کوچک تیمی دربرخی ازکشورها مستقر شدند تا درمواقع لازم برای خرابکاری مورد استفاده قرارگیرند _ ردپای این تروریست ها درکشورهایی چون سوریه _ اردن _ لبنان _ هندوستان  _
پاکستان _ شمال عراق _ ترکیه _ تایلند _ جهوری آذربایجان _ جزیره بحرین _ یمن  وو اثبات شده است


نزدیکی فرقه رجوی با داعش _ جبهه النصره و تروریست های مورد حمایت عربستان درسوریه وعراق 

فرقه رجوی درعراق با تندروهای مذهبی ( داعش ) وبقایای حزب بعث ( طارق الهاشمی وو ) نزدیک شده بود و درطول 5 سال حفاظت امریکا از قلعه مخوف اشرف سران این گروه ها زیر نظر امریکایی ها به این پایگاه رفت وآمد می نموده و با کمک فرقه رجوی طرح های تروریستی را درعراق پیاده می نمودند _ بمب گاری وحمله به کاروانهای زیارتی ایران که عازم عراق بودند از دیگر اقدامات مشترک فرقه رجوی ودیگر تروریست ها درعراق بود .
اختلاف بین اقلیت سنی واکثریت  شیعه درعراق نیز روزنی بود که فرقه رجوی در آن لانه نمود _ فرقه رجوی از جنایتکاران وتروریست های وحشی داعش بنام " عشایر انقلابی " عراق نام برده وکوشش می کرد به درگیری های مذهبی درآن کشور دامن بزند وچنین شد که نماد   تروریست های خشن مذهبی داعش در اردوگاه سابق اشرف بناگردد .بحران وجنگ داخلی درسوریه وعراق و حمایت تمام قد فرقه رجوی از خشونت گرایان وتروریست ها 

با نگاهی به تاریخ چند سال گذشته دراین منطقه درمی یابیم که  دوعامل باعث شکل گیری ووسعت بحران دراین دوکشور گردید
 یکم _ عراق _  بعد ازسقوط صدام امریکا تلاش کرد تا دموکراسی نوع غربی را درکشور  عراق پیاده کند ولی  این پروژه بامشکل فراوان روبرو بود چراکه با  بافت جمعیتی عراق قبیله ای وعشیره ای این سیستم وروش قابلیت اجرایی نداشت _ درزمان صدام روش حکومتی خزب بعث چنین بود که حکومت با به خدمت گرفتن رهبران قبائل وعشایر وتامین سهمی برای هریک برکل آنها حکومت می کرد ولی درسیستم واردادتی امریکا چنین نبود و مردم عراق به دور از بافت قیبله ای دراحزاب متشکل می گردیدند تا از این طریق به نمایندگی مردم انتخاب گردند _  دراین سیستم احزابی می توانستند به قدرت برسند که درانتخابات وبارای مردم به کرسی قدرت دست یافته باشند و از آنجا که اکثریت مردم عراق پیرو مذهب  شیعه بودند  بنابراین موفق به کسب اکثریت وتشکیل دولت می گردیدند که طبعا چنین روشی با بافت قبلیه ای _ عشیره ای عراق سازگار نبود و چنین بود که اهل تستنن گرچه می توانستند درقدرت شریک شوند ولی هیچگاه موفق به کسب کامل قدرت نمی شدند _گرچه برای  این معضل گرچه تا حدودی درسیستم قدرت وقانون راهکار وجود داشت ولیکن مورد قبول اقلیت نبود و چنین شد که شکاف بین این دو کم کم عمیق گردید _ درکنار این مشکل بقایای حزب بعث هم منتظر بودند تا درفرصتی به میدان بیایند _ شکست این جمع درانتخابات ها وپیروزی اکثریت شیعه باعث اعتراض اقلیت گردید و چنین شد که  تنش های قومی _ مذهبی ازپرده بیرون افتاد _ عربستان سعودی ودیگر شیخ نشین های حوزه خلیج پارس نیز ازاین اقلیت حمایت سیاسی ودرادامه نظامی نمودد و حاصل اینکه موجودات ازغار گریخته ای بنام " دولت اسلامی "  داعش ازعراق سربراورد و چند شهر عراق را با کمک مالی _ تسلیحاتی عربستان دراختیار خود گرفتند


دوم سوریه  _ درسوریه ضعیت به نوعی دیگر بود ویک سیستم تک حزبی ( حزب بعث ) براین کشور حکومت می کرد وریاست جمهوری هم انتصابی ومادام العمر بود _ حافظ اسد قبل از مرگ خود فرزندش بشار اسد رابه جانشینی خود ورهبر ورئیس جمهور سویه منصوب نمود _ حزب بعث سکولار وغیر مذهبی بود ومردم سوریه هم با این که در شاخه وقالب های متعدد اسلام قرارداشنند ولی   حکومت دینی نبود وعامل دین ومذهب درحکومت نقشی نداشند _ مشکل حکومت سوریه برجایی حالت فوق العاده ای درکشوربود که اززمان جنگ اعراب واسرائیل همچنان پابرجا بد وبهمین دلیل تشکیل  احزاب وجمعیت ها ( عیر از حزب بعث ) دارای محدودیت قانونی بود وحق هرگونه تجمع و اعتراض نیز طبق بندهای حالت فوق العاده منع قانونی داشت _  حرکتی  که در کشورهای  عربی ومعرب ( ازتونس تا مصرولیبی  وو ) تحت نام " بهار عربی " درسال 2010 آغاز شد به سوریه هم رسید و تظاهرات های کوچک اعتراضی درآن کشورهم صورت گرفت ومتاسفانه رژیم بعث به جای کنترل ومدیریت وتحت نظم قراردادن و لغو حالت فوق العاده  و گفتگو با رهبران معترضین با مشت اهنی بااین جنبش های مدنی برخورد کرده وارتش ابرای سرکوب هرنوع اعتراض به میدان فرستاد _ حاصل این برخورد نادرست کشته شدن گروهی ازمردم سوریه رابه همراه داشت وچنین شد که بخش هایی ازارتش که حاظر به کشتن هم میهنان خود نبودند از سیستم حکومتی جدا شد ودرکنار مردم قرارگرفتند _ چنین تحولی درسوریه راه  امریکا _ اسرائیل _ ترکیه و عرب ها را به آن کشورهموار کرد و تروریست ها ازکشورهای جهان با هزینه عربستان وکمک ترکیه وارد سوریه شده وبخش هایی از آن کشور را اشغال نمودند _ جنگ وبحران وتروریسم  سالهاست این کشور را برگرفته وزمینه رابرای رشد جنایت وفعال شدن تروریست ها فراهم کرده است


فرقه رجوی مزدوری " شکاف زی " برای پادویی  وسرسپردگی  ازصدام تا شیخ  عبد العزیز 

ارسال 2012 سران تروریست ها درزیر چشمان دولت فرانسه به قلعه تروریستی " اوور " رفت وامد می کنند و فرقه رجوی تروریست های تعلیم دیده درامریکا رابرای انجام عملیات تروریستی درعراق وسوریه فعال کرده است _ فرقه رجوی درترور مستشاران نظامی ایران  درسوریه نقش وسهم دارد _ ضمن اینکه شرکت تروریست های فرقه رجوی در حادثه  " مشکوک منا " درجریان حج نباید از نظر دور داشت _ استقرار یک تیم اطلاعاتی _ برای ساخت اخبار در غ وجعلی درسایت " العربیه فارسی " درشیخ نشین امارات ازدیگر دلائیل نزدیکی واتحاد بین شیوخ مرتجع عرب با سران فرقه رجوی حکایت دارد

بحران سوریه وعراق وگستردگی خشونت وترور ویرانی بستر مناسبی برای رشد گروه های تروریستی از جمله مزدوران سابق صدام ( فرقه رجوی ) گردیده است  _ گرچه سرانجام این روزنه نیز برای این گروه مزدور بسته خواهد شد ولیکن سران فرقه رجوی طی چند دهه گذشته بخوبی نشان داده اند که اصولااین گروه منفور  برای مزدوری و خشونت وترور ساخته وپرداخته شده  وتانابودی کامل دمی از جنایت وخیانت وترور ومزدوری دست برنخواهد داشت

به امید پایان جنگ وتوقف خشونت وترور وتروریسم درهمه جهان ونابودی همه تروریست ها 

ارشیا ارشادی  2016/02/20 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...