۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

مراسم گوزش مریم قجر تروریست به گوسپندان کولونی شده مقاوم در قلعه " اوور " فرانسه برگزار شد _فروردین 1395

مراسم گوزش مریم قجر تروریست به گوسپندان کولونی شده مقاوم درقلعه تروریستی اوور برگزاز گردید  

ارشیا ارشادی  2016/03/28


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دراین مراسم مریم قجر تروریست تعداد 27 گوز به طرف گوسپندان کولونی شده مقاوم حاضر درصحنه  شلیک کرد 

دراین مراسم همچنین از شوهر دوم صیغه ای مریم قجر یعنی پاتریک کندی معتاد وخلافکار پرده بردای شد _ قراراست نامبرده برای رودی چولیانی ( دیگر شوهر مریم  ) نقش کمکی  ایفا نماید ....


aP2copa48ph>>>449
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...