۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

مراسم گوزش مریم قجر تروریست به گوسپندان کولونی شده مقاوم در قلعه " اوور " فرانسه برگزار شد _فروردین 1395

مراسم گوزش مریم قجر تروریست به گوسپندان کولونی شده مقاوم درقلعه تروریستی اوور برگزاز گردید  

ارشیا ارشادی  2016/03/28


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
دراین مراسم مریم قجر تروریست تعداد 27 گوز به طرف گوسپندان کولونی شده مقاوم حاضر درصحنه  شلیک کرد 

دراین مراسم همچنین از شوهر دوم صیغه ای مریم قجر یعنی پاتریک کندی معتاد وخلافکار پرده بردای شد _ قراراست نامبرده برای رودی چولیانی ( دیگر شوهر مریم  ) نقش کمکی  ایفا نماید ....


aP2copa48ph>>>449
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

از نقد ونقد پذیری تا قضاوت _ ازحریم خصوصی تا همگانی و گلوبالیسم وشلوارهای پاره

تلاشگران محیط زیست را آزاد کنید   دشمن درجای دیگری درکمین است آدرس غلط ندهید  &&&&&&&&&am...