۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

از ابراهیم رئیسی وجمیله و دولت مهدوی تا روحانی و فاطمه آلیا واحمدی نژادی ها ( قسمت سوم )انتخابات ریاست جمهوری سال 96 _ معرفی بیشتر  ابراهیم رئیسی وجمیله دولت مهدوی تا روحانی و فاطمه آلیا و احمدی نژادی ها 


توهین به استاد محمدرضا شجریان توسط رانت خواران فرهنگی نزدیک به رئیسی  محکوم ومردود است 

ارشیا ارشادی و انتخابات 96 _ بخش شوم ( واکنش _ 136 ) تهنیت به مردم آگاه وهشیار ایران که رئیسی ( دولت مهدوی ) را کیش ومات کردند 
ای مفتی شهر ازتو پرکار تریم 
با این همه مستی از تو هشیار تریم
تو خون کسان خوری وما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوار تریم ؟

فرخنده باد پیروزی امید بر توهم و عقب گرد 
2017/05/20


ترانه دوباره ایران باصدای حجت اشرف راده 
سرود دوباره ایران با هم خوانی هزاران ایرانی در استادیوم 12 هزار نفره 
2017/05/16 
پیشنوشت 

در آستانه برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری درایران دولت ومردم خودرا مهیای برگزاری این گزینش می نمایند _ برگزاری انتخابات ها در نظام حکومت ایران را باید در چهارچوب قوانین ومقررات این نظام تعریف و تحلیل نمود _ طبیعی است که برگزاری گزینش ها درایران امروز با روند های شناخته شده کشورهای قانونمند جهان تفاوت بسیار دارد وبه درستی انتخابات آزاد وبی واسطه نیستند واین را مردم هشیار وآگاه ایران خوب می دانند بااین همه تصور می کنند برای رسیدن به توسعه پایدار و مردم سالاری راهی به جز پیمودن راه اصلاحات گام به گام پیش روی خود ندارند وبهمین دلیل عموما دراین گزینش ها شرکت می کنند _ وظیفه کنشگران _ نویسندگان وپژوهشگران پشتیبانی از مردم ایران  وحمایت از انتخاب آنهاست _ طبیعی است که  برروند ونوع برگزاری انتخابات ها درایران  نقد فراوان وجود دارد _ دراین نوشتار ضمن معرفی کاندیداها و عقاید وباورهای ابراهیم رئیسی وهمسرش جمیله ودولت مورد نظر او پرداخته و18  مسئولیت های مهد اما  بدون پاسخگویی ایشان در29 سال گذشته نظری خواهم نمود ....


انتخابات ریاست جمهوری 96 یک نهی ویک تشویق 

یکی از رخدادهای جانبی انتخابات 96 این بود که آقای خامنه ای بکی از کاندیدا ها را نهی ودیگری را تشویق  به ورود به این پروسه نمود  محمود احمدی نژاد ( - ) و ابراهیم رئیسی ( + ) 
یکم _ نفی احمدی نژاد 
_  احمدی نژاد تبهکار شیاد مردم فریب که  هم اکنون بحاطر ده ها پرونده خلافکاری باید درگوشه رندان باشد از چشم پوشی ها وحمایت های آقای خامنه ای استفاده کرده و به فکر دوباره رئیس جمهور شدن افتاد ویهمین دلیل ازاوائل سال 1395 تبلیغات انتخاباتی خودرا با سفربه شهرها آغاز نمود _ این خلافکار متوهم دروغ هایی چون تبئین انقلاب  و گفتمان انقلاب اسلامی رابهانه این سفرهای تبلیغی خود اعلام کرد ( ! ) _ احمدی درشهریور 95 به نژد آقای خامنه ای رفت تا با بی شرمی ووقاحت تمام اجازه ورود به پروسه انتخابات بگیرد _ ایشان درجواب احمدی را دراینمورد نهی نمود وگفت بنظرمن مصلحت نیست شما شرکت کنی _ احمدی که همچنان درفازتوهم  نمایندگی مهدی سیر می کرد گرچه ظاهرا  پذیرفت ولی همچنان بکار تبلیغی خود دادامه داد تا درمهرماه رسما جلوی او گرفته شد _ بهرصورت احمدی نژاد علیرغم چندین بار تاکید که درپروسه انتخابات شرکت وفعالیت نمی نماید درابتدا نوچه خلافکار خود حمید بقایی را به میدان فرستاد  ودرروز ثبت نام همراه اورفت وخود نیز به عنوان کاندیدا ثبت نام کرد ! که ازپیش مشخص بود که هردو رد صلاحیت خواهند شد_ احمدی پس از ثبت نام چند بار خط ونشان کشید که دلیل رد صلاحیتی برای او وبقایی وجود ندادد واو درچنین صورتی ساکت نخواهد نشست _  این دو مردود شدند وهیچ کاری هم نکردند وازاول هم البته معلوم بود تهدید ها آبکی وبی پشتوانه هستند _بهرصورت با این کنار گذاری باند احمدی _ مشایی برای همیشه از حاکمیت نظام ایران خط خوردند_  باید در آینده شاهد دستگیری ومحاکمه این خلافکاران سارق تبهکار  باشیم 
این سارقین _ تبهکاران و ایران ستیزان وعوامل مشکوک باید دستگیر ومحاکمه گردند 


تبغیض علیه زنان را متوقف کنید 
فرهنگ گفتگو یکی ازابزارهای مدنی جهت رسیدن به مردم سالاری  و جلوگیری از فساد است

حمایت مشروط وتوام با مطالبات هنرمندان از دولت روحانی >>>>دوم _ تشویق ابراهیم رئیسی _ 
درکنار نفی احمدی نژاد بنا برمستندات موجود  آقای خامنه ای ابراهیم رئیسی را که دراواخر سال 94 توسط ایشان به تولیت آستان رضوی منصوب شده بود رانیز تشویق به ورود به عرصه انتخابات نمود  که بنا برگفته حاحی دلکانی بعنوان توصیه با ایشان ابلاغ شده است _ کاندیدا شدن رئیسی سئوال برانگیز شد چرا که نامبرده کوچکترین سابقه مدیریت واجرایی نداشت  ودرتمام حدود 30 سال خدمت خود یا قاضی شرع دادگاه ودادستان  بوده ویا درسازمان های نظارتی عضو بوده است 
دریاره چرایی این نظر تشویقی آقای خامنه ای چند گمانه زنی وجود دارذد 
برخی گفتند که ممکن است ایشان یکی ازگزینه ها بجای آقای خامنه ای باشد که بنظر من چنین ادعایی واقعی نیست چراکه هم جایگاه  مدیرینی _ علمی وحتی  مذهبی  او خیلی ضعیف است وهم با احتمال زیاد شکست نامبرده درانتخابات همین میزان  شهرت نامبرده را  هم کلا پوچ وخاکستر خواهد نمود . 
گمانه زنی دیگر براین پایه است که آقای خامنه ای اورا تشویق به ورود کرده تا باشکست درانتخابات اورا بسوزاند  و از گردونه  هدف قرارگرفتن سحنانی که پیرامون گذشته اوموجود است خارج نماید  _ چنین گمانه زنی وقتی به واقعیت نزدیک می گردد که آقای خامنه ای از انتصاب او به تولیت پشیمان شده باشد  و مصمم است شخص دیگری رابجای او منصوب نماید 
گمانه زنی دیگراینکه خود رئیسی به این اقدام دست زده باشد که اینهم تقریبا غیر ممکن است چراکه ایشان هم مسئولیت یک بنیاد گسترده _ ثروتمند وبدون مسئولیت وپاسخگویی دست یافته _ پدر همسرش امام جمعه ونماینده آقای خامنه ای درمشهد است و شهردار این شهرهم از نزدیکان ایشان می باشد که طبعا چشم پوشی ازاین قدرت ومسئولیت توسط ایشان ازهرجهت  خردمندانه بنظر نمی رسد .
و لی مهم ترازهمه این ها ممکن است ایشان با حمایت آقای خامنه ای به میدان آمده تا بهرقیمت رئیس جمهور شود _ این فرضیه گرچه غیرممکن نیست ولیکن باتوجه به اینکه برگزار کننده انتخابات دولت روحانی است  تقلب ومهندسی انتخابات دشوار بتظر می رسد _ بنابراین هنوز دلایل ورود ریئسی به چرخه انتخابات در پرده ای از ابهام قراردارد ولذا باید چشم براه تحولات ده روز آینده ماند تا همه زوایای آن روشن گردد .


نقایص برطرف نشده سازوکار انتخابات ریاست جمهوری بعد از 11 دوره 

الف _ شرایط ثبت نام _ شرایط ثبت نام ناقص است  و تعریف درستی ندارد وهرکس می تواند با حداقل شرایط ثبت نام کند _ امسال بنا بر آمارها بیش از 1600 نفر برای کاندیداتوری ثیت نام نمودند که حدود 150 نفرشان را خانم ها تشکیل می دادند _ نکته قابل توجه این بود که این نام نویسی گسترده کم ترنشان و ونشابهی با نام نویسی ها درجهان قانونمند داشته وبه نوعی  بیشتر یه سرگرمی چندروزه شبیه بود _
ب _ محرومیت نیمی ازجمعیت ایران ( زنان )  موضوغ بسیار مهم تعریف رجل سیاسی  درقانون اساسی است که رجل به معنی مرد است وبهمین  دلیل نیمی از مردم ایران ( زنان ) ازاین فرصت محروم هستند _
پ _ محرومیت سایر معتقدین به ادیان وائین ها _  ایدئولوژیک ( شیعی )  بودن قانون اساسی همچنین معتقدین به دیگر ادیان ومذاهب وآئین ها را از شرکت دراین پروسه محروم نموده است .
ت _ نظارت استصوابی شورای نگهبان _ علاوه برنهادهای دولتی جهت بررسی صلاحیت افراد توسط نهاد های دولتی _ شورای نگهبان باید صلاحبت کاندیدا ها را احراز  نماید واین بدان معناست که ازمیان کاندیدا ها این شورا بنا برقوانین _ وظوابط و مصلحت ایدئولوژیک  خود تعداد اندکی راکه وفاداری تمام وکمال خودرا به نظام اثبات کرده اند بعنوان کاندید نهایی برمی گزیند
ومردم را موظف می کند که بین این تعداد احراز صلاحیت شده یک نفر را برگزینند .

انتخابات راهی مدنی جهت شرکت درپروسه اداره واصلاح  کشور 

حرکت اعتراضی سال 88 یک اقدام مدنی بود که توسط خشونت طلبان وبقایای فرقه رجوی 
به انحراف کشیده شد _ به اعتراض های مدنی فرصت دهید 

هرچند انتخابات درایران با توجه به مشکلات وکم بودهای مورد اشاره یک انتخابات  آزاد نیست ولیکن تنها راه ممکن وموجود درمسیراصلاحات _ مردم سالاری واداره کشور به وسیله اندک فرصت های گزینش مردم می باشد _ به باور نگارنده طرفداران اصلاحات و ایجاد جامعه مدنی بهتراست سقف مطالبات خودرا به فراهم آوردن شرایط برگزاری مجلس موسسان جهت بازنگری قانون اساسی وتدوین قانون اساسی غیر ایدئولوژیک ارتقا دهند چراکه درچهارچوب قانون اساسی کنونی  برگزاری انتخابات ها بهمن روش ادامه خواهند یافت که ازاین قانون اساسی هرگز توسعه پایدار_ قانومندی ومردم سالاری بدست نخواهد آمد .

انتخابات تغییرات ودگرگونه های ریشه ای ویا جابجایی  مسئولین ؟

گرچه  مردم  هدف خود از شرکت در  انتخابات ریاست جمهوری ومجلس انتظار تغییر وتحول بنیادین نشانه گذاری می کنند  که خواسته ای خردمندانه ومدنی است  ولیکن متاسفانه در چهارچوب قانون اساسی وباتوجه به ادعا ها وتبلیغات کاندیداها  ها ازچنین گزینش هایی به دلیل عدم وجود احزاب وتشکل ها چنین هدفی به دست نمی اید ولذا نتیجه این گزینش ها جابجایی افراد و گروه ها جناح ها و انجمن های  به رسمیت شناخته شده و  مورد تائید حاکمیت حاصل می گردد  که نتیجه چندانی به سود مردم سالاری وحکومت قانون ندارد _ در چنین شرایطی فقط قدرت ومسئولیت هرچند سال یکبار دربین چند  گروه دست بدست می گردد _
یا این پیش زمینه نگاهی به برنامه ها _ سوابق و   ادعا های  کاندید ا های 12 امین دوره ریاست جمهوری درایران خواهم انداخت 

الف _ حسن روحانی رئیس جمهور منتخب 92  وکاندیدا ی 96 

به رای وانتخاب مردم احترام بگذارید 

گرچه در موضوع میزان موفقیت دولت روحانی  درزمینه اقتصادی وظیفه کارشناسان می باشد ولیکن اگر به آمارهای اقدامات دولت دراین 4 سال نگاهی گذرا داشته باشیم شرایط بادروران تخریبگری احمدی نژاد تفاوتی چند دارد _ درواقع بنظر بنده این دولت طی 4 سال مشغول خاک برداری خسارت دولت های مهم ودهنم بوده گرچه اقدامات  درخور توجهی هم انجام داده است برای نمونه در امر فرهنگ وهنر ما شاهد ساخت فیلم ها و برگزاری تیاتر ها ی زیادی بوده ایم _ گرچه مشکلات زنان و  هنرمندان کم وبیش باقی است ولیکن این طیقه تاحدودی راضی بنظرمی رسند ضمن اینکه  همچنان خواست های تلتیار شده ای دارند _ بیکاری _ فاصله عمیق طبقاتی _ فساد گسترده _ رانت خواری واختلاص ووو همچنان بعنوان معضلات بزرگ وجوددارند .....
درزمینه حقوق شهروندی _ آزادی آندیشه وبیان _ حقوق بشر و تاسیس تشکل های سیاسی _ صنفی  و قانون مندی مشکلات به دلیل وجود مراکز متعدد نصمیم گیری واجرا کماکان  وجود دارند _ دستگیری ها وزندان کردن مطبوعاتی ها وتلاشگران مدنی ازجمله  هنگامه شهیدی _ تداوم  زندان  بهائی ها  و آتنا دائمی  ووکلا و    تعداد دیگری از تلاشگران مدنی _ تداوم زندان خانگی میرحسین وکرروبی و خانم رهنورد و تعدادی زندانی آزادی اندیشه وبیان _ ممنوعیت ضد قانونی آقای خاتمی وو  یخوبی نشان می دهند که دولت روحانی دراین موارد موفق نیست ونمره قبولی نمی گیرد _ بهرصورت این دولت درنیمه راه است وبهترین گزینه موجود تداوم این دولت است گرچه باتوجه به  تجربه 8 سال دولت خاتمی بنظر نمی رسد که این دولت هم قدرت بیشترازاین  داشته باشد _ مشکل دولت ها ی سازنده این است که درپی توسعه  پایدار درهمه زمینه ها نیستند .بهمبن دلیل به مسائل ومشکلات مقطعی نگاه می نماید چنین دیدگاهی درطول عمر این حکومت همیشه وجودداشته وتازمان بازنگری درقانون اساسی خواهد داشت.

میزان موفقیت دولت روحانی _  بنظر می رسد دولت روحانی تلاش های تقریبا موفقی جهت فاصله گیری از روند تخریبی دولت های فاسد احمدی نزاد انجام داده است ولیکن تخریب ها وفسادها وتبهکاری ها به اندازه ای عمیق وزیاد وگسترده هستند که برای جبران آنها دست کم 16 سال زمان نیاز دارد واین درصورتی است که دولت های مسئول وبه دور از فساد برروی کار آیند 
دولت روحانی باید درزمینه حقوق شهروندی  بویژه حقوق انکارشده زنان اقدامات ملموس تر و مهم تری انجام دهد 
تا این تاریخ 170 نماینده مجلس ( اکثریت ) _ 2500 هنرمند و 140 اقتصادان _ رهبر اهل تسنن ( مولانا عید المجید زهی ) و گروه قابل توجهی از جوانان ازروحانی حمایت کرده اند ( گردهمایی سالن 12000 نفره آزادی ) 


ب _ محمد باقر قالیباف شهردار تهران 
محمد باقر قالیباف یک نظامی سابق است که وارد چرخه سیاسی شده است _ ایشان درسال های 84/92 کاندیدای ریاست جمهوری گردیده که موفق نبوده است _ شاید سال 84 بهترین فرصت نامبرده بود _ تبلیغات گسترده قالیباف در آن سال که بیش از دوبرابر بقیه کاندیداها بود نشان می داد که به موفقیت نزدیک ودر نظرسنجی ها بین سه تفرنخست است بااین همه هنوز مشخص نیست که چه دست  هایی محمود احمدی نژاد که در رتبه های پائین قرارداشت رابدون هیچ پشتوانه  ای بالاکشیدند _ شاید اگر درسال 84 ایشان رئیس جمهور میشد فاجعه های احمدی نژادی کم تررخ می  داد _ قالیباف با آنکه می دانست در آن انتخابات جابجایی افراد صورت گرفته ولیکن سکوت کرد _ قالیباف در سال 84 بیش از سه ملیارد تومان صرف تبلیغات نمود که تاکنون هیچگاه خاضر نشده منبع مالی خود را شفاف سازی نماید _ اینگونه هزینه ها درسال 92 واکنون نیز درحال تکرار است .
بی شک اگر قالیباف با احمدی نژاد را بسنجیم ایشان صلاحیت بیشتری نسبت به آن سارق متوهم درسال 84  داشت _ قالیباف یک نظامی وفرمانده پلیس بوده و 12 سال است شهرار تهران می باشد _ 
قالیباف بهرصورت یکی از مسئولین قدیمی نظام حاکم بوده وهست وطبعا باید پاسخگوی مسئولیت های خود طی چند دهه باشد .


چرا قالیباف وارد پروسه ریاست جمهوری شد و چه کرد وکارش به کجا کشید ؟

گرچه گروه 20 نفره باند ظاهرا فاصله گرفته  احمدی نژاد ( جمنا ) ادعا میکرد که می خواهد نیروهای انقلابی را سازماندهی کند ولیکن اگر به نام افراد این گروه نگاه کنیم جملگی غیر از قالیباف _ رضایی _ باهنر _ خداد عادل همگی ازدوستان _ نزدیکان ومشاوران ووزرای احمدی نژاد بودند _ ازافراد بالا فقط باهنر درجمع اینها شرکت کرد و قالیباف ورئیسی هم داخل اینها نشدند _ اینها تصمیم داشتند برای مقابله باروحانی با چندین کاندیدا ثبت نام کنند ودرنهایت بایک ویادونفر واردکارزار گردند _ ولی اینها وقتی مطلع شدند که قراراست همه احمدی نژادی ها بطور وسیع ازحاکمیت اخراج گردند کنار کشیدند ( مهدداد بذرپاش وو ) 
وقتی نام کاندیداهای صلاحیت احرازشده منتشر شد قلابی بودن وشکست جمنا کاملا روشن گردید _ رئیسی _ قالیباف و میرسلیم هیچکدام ازاعضای باند مورد نظر احمدی نژادیها  ( جمنا ) نبوده وبطور مستقل درانتخابات ثبت نام کردند .

قالیباف از شهوت ریاست جمهوری شکست درمناظره ها تا کنار کشیدن به نفع رئیسی

یه یاور نگارنده قالیباف گرچه درابتدا فقط برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی ریاست جمهوری به صحنه آمد ولیکن درمیانه راه شکست خورد وچنین شد که وارد فاز درگیری بادولت حاکم گردید .
قالیباف باشعار1 _  دولت مردم و ادعای کپی شده  98 درصد درمقابل 4 درصد به میدان آمد وادعا کرد نماینده 4 درصد است _ 2 _  قول سه یرابر کزدن یارانه ها _ 3 _  پرداخت " کارانه 250 هزارتومانی به بیکاران _ 4_  ایجاد 5 ملیون شغل برای بیکاران _ 5  _ مبارزه با زمینه های فساد را می داد و انتقاد از ناکارایی وعدم موفقیت دولت مستقر راهم کم کم به سخنان خود اضافه نمود _ انتقاد ازدولت درادامه به درگیری وتوهین وتهمت افزایش یافت _ قالیباف درانتها شکست خورد چراکه وعده های اقنصادی _ کمکی اش توسط کارشناسان و رئیس وقت مجلس مردود وغیر قابل اجرا اعلام گردید _ قالیباف آنقدر برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری عجله داشت که به بهانه اینکه می خواهد ازروزاول ریاست جمهوری به بیکاران خدمت کند سایت کارانه را راه اندازی کرد واز بیکاران خواست دراین سابت ثبت نام نمایند ! _ این اقدام قالیباف غیر قانونی شناخته شده وسایت مسدود گردید _ دراینجا بود که فشارخون ایشان بالا رفت ودر آخرین مناظره ضمن حمله  شدید به دولت روحانی وجهانگیری را دروغگو خطاب نمود _ بی لیاقت وبی کفایت خواندن دولت و زیرسئوال بردن همه اقدامات و عصبی شدن وپرخاشگری در آخرین مناظره بخوبی نشان می داد که قالیباف شکست خودرا حس کرده است وبهمین دلیل به حملات انتحاری دست می زند _ درپایان مناظره  وجمع بندی روحانی حملاتی را متوجه وی نمود و جمله   لوله کردن دا نشجویان را به ایشان نسبت داد _ قالیباف با سکوت وعصبیت فراوان مناظره سوم را ترک نمود و پس از شرکت درچند همایش تبلیغی سرانجام درتاریخ 25 اردیبهشت رسما کناره گیری خودرا از انتخابات ظاهرا به نفع رئیسی اعلام کرد _ طبیعی است که کناره گیری قالیباف نه بخاطر کمک به رئیسی بلکه به دلیل شکست ها در مناظرات و مردود شناخته شدن طرح هایش بود وچنین شد که پرونده قالیباف برای سومین بار تلاش برای ریاست جمهوری برای همیشه بسته شد .....

آیا رای های قالیباف به صندوق رئیسی ریخته خواهد شد ؟ 

قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری 92  تعداد 6 ملیون و700 هزاررای بددست آورد _ اگر میزان رای اورا ملاک پایگاه اجتماعی قراردهیم طبعا اگر انصراف نمی داد حدود همین تعداد رای راهم تکرار می کرد _ حال سئوال این است آیا آرای قالیباف به نصیب رئیسی خواهد گردید ؟ 
پاسخ  تاحدودی مثبت است ومیزانی ازاین رای ها ( نه تماما ) به صندوق رئیسی سرازیر می گرددچراکه هر کاندیدایی را دویخش حمایت می کنند طرفداران طرفداران عقیدتی ومرامی ( ثابت )  و طرفداران مقطعی وگذرا ( قابل تغییر ) _ 

رای طرفداران مقطعی _ گذرا ومناسبتی  تاحدودی  قابل انتقال به دیگری است _ یعنی طرفداران وعده 250/000 تومان کارانه قالیباف ممکن است به کسی که نظری نزدیک به او دارد متمایل گردند _ چون ادعای افزایش یارانه ها وکارانه توسط رئیسی ادعا ودنبال نشده بنابراین تنها بخشی ازاین آرا ممکن است نصیب رئیسی ویخشی قسمت  روحانی شود _ این موضوع درباره عقیدتی اما تفاوت دارد وحامیان مرامی _ روشی قالیباف کم تر حاضرند رای خودرا به کاندیدای دیگر ببخشند چون اینگونه افراد به قالیباف یعنوان یک مدیرموفق و باتجربه نگاه می کنند _ امتیازی که دررئیسی اصولا وجود ندارد _ بنابراین بیشتر طرفداران قالیباف یا رای نمی دهند ویا رای خودرا به صندوق روحانی خواهند ریخت _ در نتیجه می توان گفت برکناری قالیباف بصورت کلی  یه نفع روحانی تمام خواهد شد ورئیسی بخش  اندکی ازاین آرای سرگردان رابدست خواهد آورد .
پ _ ابراهیم رئیسی و 17 مسئولیت رسمی مهم  طی نزدیک به 3  دهه 
ابراهیم رئیسی  ( 56 ساله ) یکی از معدود کلکسیونردار های مقام ومنصب درجمهوری اسلامی است _ از 19 یا20 سالگی بعنوان یک طلبه که درس خودرا نیمه کاره رهاکرده وارد چرقه قدرت قضایی _ امنیتی شده است _ 

نگارنده قبلا رئیسی و آستان رضوی را معرفی کردم >>> دراین دنبالکدولت مهرورزی و مهدوی توهم ودروغ  است برای فریب مردم 


روضه خوان ها دراموری که تخصص ندارند دخالت نکنند 

زنان متوهم وضد زن فقط مانعی درراه احقاق حقوق زنان ورفع تبعیض هستند مداحان عاملی دردست قدرت طلبان جهت فریب افکار عمومی امیرتتلو هم بی سواد و بی هنراست وهم خلافکار وبهمین دلیل خودرا به رئیسی نزدیک کرده تاشاید بتواند 5 سال حکم زنداتش را لغو نماید ورئیسی که همه هنرمندان به او پشت کرده اند خرسند است از پیدا کردن این لنگ کفش کهنه دربیابان 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

همانگونه که مستندات نشان می دهند ابراهیم رئیسی یکی از مدافعین بی چون وچرای نظام ایران و یک ذوب شده به تمام معنا درتئوری " ولایت مطلقه فقیه است _ ایشان درسال 67 بدون هیچ مدرک وتخصصی بعنوان دادستان وقاضی در شهر کرج مشغول بکار شده است _ سواد ابشان درهنگام شروع خدمت خواندن ونوشتن بوده وطلبگی راهم نیمه کار ه گذاشته ودریک دوره کوتاه درکلاس  دکتر  محمد بهشتی ( رئیس دیوان عالی کشور ) شرکت نموده است ( * ) 
توضیح اینکه دکترمحمد  بهشتی  و بیش از170 نفر از مسئولین اولیه حکومت اسلامی دردهه 60 ( ازخرداد ) توسط گروه تروریستی رجوی خائن ومزدور  ترور گردیده ویا در عملیات بمب گزاری به قتل رسیدند .

شغل ها ومسئولیت های ابراهیم رئیسی ازسال 1367 تاکنون : 1-  دادیار دادستانی کرج ( 59 )_2_  مسئول قضایی استان لرستان _وشهرهای  همدان وکرمانشاه ( 67 ) _4 _  دادستان تهران ( 68/73)  _5 _  رئیبس سازمان بارزسی کشور ( 73/83) _6 _   معاون اول قوه قضائیه ( 83/93 ) _7 _  دادستان کل کشور ( 93/94) _8 _  دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت ( ازسال 1391 تا کنون ) _9 _  عضو مجلس خبرگان رهبری ( دوره چهارم وپنجم ) _10 _  نماینده وعضو هیات رئیسه مجلس ( دوره پنجم ) _11 _  رئیس شورای نظارت برصدا وسیما _ 12 _ عضو هیات عالی گزینش کشور _13 _  دبیر ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر کشور _14 _  عضو هیات نظارت برانتخابات ریاست جمهوری _ 15 _ عضو هیات مشورتی قرارداد برجام 
16 _17_ عضو  ستاد مبارزه با قاچاق کالا _  تولیت آستان رضوی ازاسفند 94 تاکنون 

همانگونه که مشاهده می گردد ابراهیم رئیسی ازسال 67 تاکنون ( 96 ) به مدت 29 سال  مصدر 17  مسئولیت مهم در نظام جمهوری اسلامی بوده است _ طبیعی است چنین شخصیتی با توجه به مقام های قضایی ( حاکم شرع ودادستان ) مسئولیت بسیاری در مواردی چون  احکام دادگاه ها ی اسلامی ( قصاص ) _ مسئله فساد ورسیدگی به آن  _ قوانین مجلس _ فشارها وسرکوبهاوزندانها( قتل های زنجیره ای ودستگیری های تلاشگران مدنی ومطبوعاتی )  _ کنترل بر رادیو تلویزیون _ عضو هیات مبارزه یا قاچاق کالا _ مسئولیت درانتخاب مدیران کشور _  مسئولیت گشت های ارشاد _ مسئولیت  انتخابات های ریاست جمهوری _ برخورد با معممین منتقد ومعترض و بنا براعتراف جدید خود ایشان در اتاق فکر قرارداد برجام  نیز شرکت داشته است .

 مسئولیت وعدم  پاسخگویی درجمهوری اسلامی 

درنظام جمهوری اسلامی از نخستین ماه تاسیس در بهمن 57 تاکنون هیچگاه " مسئولیت ها توام با پاسخگویی "  نیوده است 
ابراهیم رئیسی که حدود یک سال بنا برامر مصلحت وارد پروسه انتخابات ریاست جمهوری گردیده  هیچگاه خودرا موظف به پاسخگویی در مقابل عملکردگذشته  خود دراین مقام ومنصب های مهم نمی داند و گویی قرارهم نیست کسی ازایشان سئوال کند :
ابراهیم رئیسی باتوجه به 18 مسئولیت خود طی 29 سال باید درموارد ذیل پاسخگوباشد ..


یکم _ پاسخگویی درباره  عملکرد  دادسراها ودادگاه های غیر علنی وپشت درب های بسته وعدم برگزاری دادگاه های عادلانه  
دوم _ پاسخگویی درباره  صدور احکام سنگین دردادگاه های انقلاب درمورد تلاشگران مدنی ومنتقدین نظام 
سوم _   شفاف سازی درمورد اعدام گروهی اززندانیان تواب شورشی درسال 67 وعلت عدم تحویل جنازه معدومین به خانواده ها  
چهارم _ پاسخگویی درباره  لغو امتیاز وتعطیلی فله ای مطبوعات ( مرتضوی جلاد  مطبوعات و متهمین مدنی )    ازافراد تحت مسئولیت ایشان  بوده است  وامروزه بااین همه پرونده آزاد است وپشت رئیسی مسئول خود  قایم شده است 
پنجم _ ابراهیم رئیسی باید درمقام رئیس سازمان بازرسی کشور درمورد فسادها _ غارتگری ها _ چپاول اموال همگانی _ رانت خواری  و انواع وافسام  خلافکاری ها پاسخگو باشد
ششم _  ابراهیم رئیسی باید بعنوان رئیس نظارت بر صداوسیما درمورد عدم موفقیت این رسانه درحذب تماشاگر وعدم رعایت  بیطرفی  دراین نهاد پاسخگو باشد 

هفتم _ ابراهیم رئیسی باید بعنوان مسئول  اول قوه قضائیه  درمقابل اجرای احکام ضد انسانی اعدام درملا عام _ بریدن دست وپا  _ اجرای حکم سنگسار وو پاسخگوباشد ( مسئولیت همه این نوع  نقص عضوها متوجه اوست  ) 
هشتم _  رئیسی درمقام  دبیر ستاد امربه معروف ونهی ازمنکر یاید نسبت به فشار و آزاد دختران وزنان توسط گشت های ارشاد پاسخگو باشد 
 نهم _ ابراهیم رئیسی درمقام "مسئول گزینش مدیران کشور"  باید درمقابل انتخاب افرادی چون مرتضوی _ احمدی نژاد وافراد باند او _ خاوری و ده ها مسئول تبهکار وفاسد در مسئولیت های نظام ایران پاسخگو باشد 
دهم _  ابراهیم رئیسی باید بعنوان مسئول انتخابات ریاست جمهوری باید درمورد انتخابات 88 ورخدادهای ناشی از آن  ازجمله جنایات کهریزک پاسخگو باشد .
یازدهم _ ابراهیم رئیسی یاید یعنوان عضوستاد  مبارزه با قاچاق کالا یاید درمورد قاچاق وسیع کالا و اسکله های غیر مجاز درکشور پاسخگو باشد .
دوازدهم _ ابراهیم رئیسی بعنوان عضو مشورتی قرارداد برجام  ( طیق اعتراف اخیر ) درموردمفاد  این قراردادیاید  پاسخگوباشد 
سیزدهم _ همه کاندیداها ازجمله ابراهیم رئیسی که درابتدا اعلام کرد هیچ پولی برای تبلیغات ورسانه هم ندارد ( ؟ ) طبق درخواست جناب هاشمی طبا " یاید درمورد منبع هزینه ها وافراد احتمالی کمک کننده ( باقید نام ) شفاف سازی نمایند _ درکشوری که اعلام می گردد حدود 11 ملیون ایرانی زیر خط فقر هستند اینگونه برباددادن ثروت های ملی برای تبلیغات اقدامی بسیار نکوهیده ونامناسب وغیرضروری می باشد.

متاسقانه " ابراهیم رئیسی " علیرغم  این همه مسئولیت وعدم گزارش وشفاف سازی  در مسئولیت های 29 ساله خود وسکوت وبی عملی وعدم شفاف سازی  به باور نگارنده  تحت هیچ عنوان شایستگی ولیاقت نشستن بر کرسی پر مسئولیت ریاست جمهوری ایران را ندارد .

فرقه خائن ومزدور رجوی عامل اصلی تیز شدن چاقوق حکام شرع علیه دگر اندیشان دردهه 60 

نگاهی به عقاید وباورهای ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی یک مسلمان شیعه بنیادگرامی باشد و به تئوری غیبت وظهور همانند احمدی نژاد پای بند ومصر می باشد 
او گفته است : 
1 _ دولت  مهدوی " ( همان دولت امام زمانی مموتی )  دارای   چند ویژگی چون  تقوی _ خداپرستی  و کار آمدی وقدرت اجرایی می باشد 
2 _ ابراهیم رئیسی علیرغم عضویت در اتاق فکر برجام و تائید آن که باعث لغو بسیاری از تحریم های ایران بربادده شده است ادعا می کند : ینده تحریم هارا برای کشور فرصت می دانم  ( ! ) 
3 _ سیاست اقتصادی " گدا پروری وصدقه دادن " وتکریم زائران  وقول افزایش یارانه ها درزمره برنامه های ابراهیم رئیسی است .
4 _ تکرار سیاست احمدی نژادی " بکم بگم "  و" میگم ها:  توسط ابراهیم رئیسی : اگر قرار باشد لب به سخن یگشا یم هیچکس نمی تواند حرفی بزند ( ! ) _   که البته معلوم نیست این ادعا هشدار ویا تهدید است 
5 _  رئیسی علاوه بر فقدان سابقه مدیریتی  هیچ برنامه وراهکاری جهت ریاست جمهوری دراختیار ندارد و بهمین دلیل وقتی چند بارازاو دراین مورد سئوال کردند ونتوانست پاسخ دهد درمناظره دوم جزوه ای را تحت نام " برنامه دولت کاروکرامت " نشان داد که بنابرمستندات این جزوه متعلق به مهرداد بذرپاش  از وزیران احمدی نژادی بوده است _ بذرپاش تصمیم داشت کاندیدای ریاست جمهوری شود ولی به دلائل نامعلوم ازثبت نام خودداری کرد و بهمین دلیل جزوه اش را دراختیار رئیسی گذاشته است _ رئیسی با نشان دادن این جزوه می خواهد ادعا کند که دارای برنامه است گرچه ازمفاد این جزوه هیچ سخنی نگفت !
5 _ اقدامات رئیسی طی این مدت درهم وبرهم است ومعلوم است که هیچ آمادگی برای این مسئولیت ندارد _ 
ازطرفی رفیق گرمابه وگلستان مصباح یزدی  است که گفت :  امام زمان برای احمدی نژاد دعا می کند !
ازسویی دیگر 25 تن از اعضای یاند احمدی  نژاد رابعنوان مسئول ستاد  دور خود جمع کرده است 
کمپین رئیسی اعلام کرد جامعه روحانیت مبارز و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع تقلید ارایشان حمایت کرده اند  
درواکنش چند مرجع تقلید این ادعا را  تکذیب کردند و جامعه روحانیت ومدرسین حوزه  هم اعلام کردند هنوز به جمع بندی نرسیده اند ! 
حامیان رئیسی تاکنون 
چون حمایت مهم  تاکنون ازرئیسی نشده نامبرده دست بدامان پدر همسرش علم الهدی شد که گفت : من پشت رئیسی نماز می خوانم !
احمد آقا تواول ثابت کن " من |" هستی  _ بنظر نمی رسی 

درواقع تااین تاریخ  غیر ازیک مداح _  سعید مرتضوی _  همسرش جمیله _ امیرتتلو _ جلیلی _  و پدر همسرش احمد علم الهدی  وفاطمه آلیا _ طالبی _ حسن عباسی _ اکبر رائفی پور _  هیچ فرد  وگروهی از ابراهیم رئیسی حمایت نکرده است !

6 _ ابراهیم رئیسی طیق مستندات موجود تااین تاریخ درمقام چهارم قراردارد و ازپیش باخته است وبهمین دلیل نامبرده بسیار عصبی شده و از کاندیدا هراسی ( رئیسی هراسی ) سخت برآشفته ودراین مورد گلایه کرده است 
7 _ ابراهیم رئیسی گفت : مکتب انتظار درمقابل مکتب انزلام قراردارد ! من که متوجه نشدم  این کلمه اختراعی تازی نشان انزلام ! چیست ؟ 
هوک های پی درپی اسحاق جهانگیری با عث ناک اوت قالیباف گردید 8 _ ابراهیم رئیسی درفرازی گفته است : اسلامی نبودن دانشگاه ها یک مشکل است !  >>>> این ادعای رئیسی یعنی اینکه زنان نباید وارد دانشگاه ها شوند و ویا دانشگاه رفتن خانم ها چنان سخت شود که زنی هوس رفتن به دانشگاه را درسر نپروراند و در آخر اگر تعداد محدودی زن هم توانستند ازهمه موانع بگذرند باید دانشگاه مخصوص زنانه ایجاد گردد !  چیزی که هست چون نمی تواند رک وپوست کنده سخن بگویدولذا  " تقیه " و  پنهانکاری کرده و وبه ادعاهای مبهم بسنده  می نماید .
رئیسی وتکرار تهدید های " یگم یگم " های احمدی نژادی _ رئیسی گفت : آقای روحانی اگر لب یه سخن بگشایم کسی حریفم نیست ( ؟ ! )  >>>  به ایشان پیشنهاد می کنم دست از بگم ؟ میگم ها بردارد و هرچه می داند بگوید البته درهم ونه سوا کردنی !
9 _  رئیسی می گوید : خدا ( الله ) به کردها حق تدریس زبان کردی داده است !
10 _ رئیسی می گوید : خدا ( الله ) به دختران آزادی داده است ! 

ازهرچه بگذریم سخن  جمیله علم الهدی  خانم خوشتراست 

جمیله خانم این روزها که همسرش مشعول قول وقرار های عموما غیر واقعی به مردم است ساکت ننشسته وبه کمک ابراهیم شتافته است _ جمیله خانم که یک پا معلم زبان انگلیسی است ودرگردهمایی  برلین شرکت کرده وبرای جمع انگلیسی صحیت کرده است در سفر به کرج درجمع تعداد اندکی از خواهران منتظر حامی رئیسی سخنانی رابیان کرده  که چکیده آن چنین است 

اول گفته است که  :  حجاب مانع بزرگی درراه ابتذال فرهنگی است ونظام سلطه ازاین راه سود فراوانی می برد(؟ ! ) >>> من که متوجه این جمله پررمز وراز ایشان نشدم <<<< 
دوما گفته است  :  : اکثر مردم ایران به ظهور امید دارند و وجه مشترک امید وانتظار ناراضی بودن از وضعیت موجوداست 

>>> من نمی دانم جمیله این آماررا ازکجا درآورده است ولی بنظرم می رسد که جمیله با اعظم خانم زن مموتی درارتباط است 
سوما گفته است  : امید به نجات درهمه ادیان مشترک است اما انتظار فقط در تعلیم تشیع است ! >>> جمیله خانم امید داشتن هیچ ربطی به دین ومذهب ندارد _ سعی کن قبل ازسخن گفتن  کمی فکر کنی _ درضمن انتظار بیهوده را تنها می توان دربین گروهی ازشیعیان 12 امامی یافت وبهمین دلیل ادعای کلی شیعیان شما ناقص است _ شیعیان خود به چند گروه منشعب شده اند که 12 امامی ها تنها یکی ازاین گروه ها هستند .......
چهارما که : درتفکر شیعی منجی حی وحاضراست ! >>>> البته مموتی هم می گفت در هنگام تشکیل جلسات دولت من مهدی حاضراست وبرایش هم یک صندلی جدا قرارمی  داد وحتی یک پرس غذا هم جلوی مهدی می گذاشت ولی چون مهدی همیشه غایب است نه روی صندلی می نشست ونه عذا می خورد بنابراین ادعای شما درمورد حی وحاضربودن واقعیت عقلی ندارد و داستای توهم آلود است >


پنجما  : جمیله می گوید : یکی ازمهم تریم مولفه های انتظار عقلانیت _ خردمندی وحکمت است ! 

>>>> نشد دیگه جمیله جان نمی شود انتظار را با عقل وخرد وحکمت جمع ببندی _ بنظرمن اصولا تئوری غیبت وظهور ومنجی با هیچ عقل سالمی خوانایی ندارند وکسانی که چنین ادعا هایی دارند بهتراست به روان پزشک مواجعه کرده و بیماری توهم خودرا معالجه نمایند 
ششما که : جمیله ادعا می کند مهدی برای همه جهان ظهور می کند ! >>> 

این ادعای جمیله ضمن اینکه دروغ وتوهم است مخالف ادعا های بزرگ داستان سرای شیعه 12 امامی یعنی ملا محمد باقر مجلسی در کتاب بهار النوار( جلد 13 )  می باشد _ مجلسی نوشته است برای اقامت مهدی یک چادر برمی افروزند که یک پایه اش درریاض _ یکی درسوریه _ یکی درعراق ویکی درمدینه می باشد _ باچنین مستند ی برخلاف ادعای جمیله  مهدی اصولا خاورمیانه ایست و درهمین حوالی سکنا می ورزد  و لذا مهدی هیچ کاری با لندن و واشینگتن وپاریس ورم ندارد  وهمان محدوده  می ماند و پس از مدتی هم به دست یک زن ریشدار به قتل می رسد !  _  این داستان ملامجمد باقر مجلسی است و شما  سعی نکن مسئولیت جدید به مهدی محول کنی ! 
نگارنده فکر نمی کند که  جمیله بیشتر  از ملا محمد باقر مجلسی  درمورد غیبت وظهور آگاهی داشته باشد !

هفتما که : جمیله گفته است : فعالیت اجتماعی  زنان درقالب های کسب قدرت وثروت اشتباه است واینها انحراف است برای یک زن مسلمان انقلابی !  >>>>> جمیله خانم شما مذهبی ها واقعا  سمبل تظاد هستید _ شما درحالیکه خود با رانت خواری وبدون رعایت سنجش وغیرو و وارد دانشگاه شده وبا دریافت یک مدرک کیلویی  پست یک استاد را اشغال کرده ای _ درحالیکه بارانت دولتی به سمینار برون مرزی رفته وبا زبان انگلیسی کامل ! برای دیگران سخن می گویی  بعنی هم بدنبال پول وهم مقام رفته ای حال چگونه برای زنان نسخه می پیچی که بدنبال پول و مقام نباشند که در آنصورت  "  انحراف است برای یک زن مسلمان انقلابی ؟ >>> خوب یکدفعه مثل دوست وهمفکرت فاطمه آلیا یگو زنان باید درخانه بنشینند _ پخت وزایش وبچه داری کنند چرا اینگونه با کلمات بازی می کنی ؟ یعنی تو رایگان مشغول کارهستی ؟  آنهم همسر مرد ثروتمند وابن مشغله ای به نام  ابراهیم رئیسی که اگر نوار آقای منتظری پخش نمی گردید امروز اوهمچنان  درزمره مردان پشت پرده نظام بود ! 
جمیله جان به تو پیشنهاد می کنم که حتما به یک روانپزشک مراجعه کنی این بیماری توهم شمارا  ازپا درمی آورد گفته باشم !

هاشمی طبای ایراندوست  برنده جام اخلاق صداقت وراستگویی وادب 

نگارنده طی این مدت مناظره ها گفتگوها را دنبال کرده ام ومعتقدم هاشمی طبا یکفرد  ایراندوست _ باشخصیت _ واقعیتگرا و با ادب و آرام وصلح جو می باشد وبهمین دلیل جام  " سپاس ازشما " رابه همراه بهترین آرزوها به ایشان تقدیم می کنم معرفی چند رانت خوار احمدی نژادی _ فاطمه آلیا _ عزت ضرغامی وعلی نیکزاد 

فاطمه آلیا  کیست وچه می گوید ؟ 

فاطمه آلیا ادعا می کند که متولد سال 1335 ( 60 ساله )  تهران است ( ؟ ! )  اگر دروغ نباشد باعث شرمندگی تهرانی های  پاکنهاد است _ ایشان یکی از رانت خواران فرهنگی _ سیاسی تفکر احمدی نژادی است _ شاگرد ومقلد مصیاح یزدی ( اخراج شده توسط مردم تهران ) می باشد _ فاطی سه دوره( هفتم وهشتم ونهم ) با استفاده ازرانت سیاسی بعنوان  مردم تهران ( ؟ ) نماینده مجلس بوده است _ سرانجام درسال 94 مردم تهران این نماینده قلابی رانت خوار را ازمجلس اخراج نمودند 
فاطمه آلیا هم همانند جمیله علم الهدی  با استفاده ازرانت حزبی مدرک کیلویی  کارشناس علوم سیاسی ( ؟ ) دریافت کرده  و بی شک جای یک استاد راهم دردانشگاه اشغال نموده است _ فاطمه آلیا ننگ زنان ایران است وباید ازمردم تهران تشکر کرد که این نماینده مادام العمر بی خاصیت زن را ازمجلس بیرون انداختند 
نظریات وعقاید این عنصر زن ستیز خنده دار_ مسخره و قابل تامل است _ فاطمه را احمدی نژاد برای وزارت آموزش وپرورش انتخاب کرده که بدلائل نامشخص ولی خرسند کننده  به این پست نرسیده است 
به نظریات این عنصر ضدزن توجه کنیم >>> فاطمه آلیا باااینکه خود بااستفاده ازرانت دولتی درس خوانده و سه دوره کرسی نمایندگی مجلس رابدور ازشایستگی اشغال کرده می گوید : زنان باید درخانه بمانند _ غذا بپزند _ بچه بزایند وظرف ورخت بشویند _  زنان حق وشایستگی رفتن به ورزشگاه ها وتماشای مسابقات راندارند ( ؟ ! ) 
این عنصر ضدزن    پس ازاخراج مفتضحانه ازمجلس اخیرا بعنوان یک پای ثابت گردهمایی های اتوبوسی رئیسی است 
نامبرده درشرکت دریک برنامه تلویزیونی  ادعا کرده است :  معاون امور زنان دولت روحانی لیست اسامی زنان مطلقه 20 تا35 سال راجهت کار در آنتالیا به سازمان ملل داده است ! 
خانم مولاوردی معاون امورزنان در دولت روحانی ضمن رد این ادعا ی دروغ اعلام کرده است مراتب اتهام بی پایه واساس فاطی را بعنوان دروغ وافترا به دستگاه قضایی ارسال نموده وعلیه نامبرده شکوائیه تنظیم گردیده است 

گویا قراراست دردولت تخیلی رئیسی برای این عنصر ضد زن مقامی  ومنصبی درنظرگرفته شود که اینگونه پاچه خواری کرده ودروغ می گوید _ فاطی آلیا یکی ازمبلغان زن سازوکار  انتخاباتی رئیسی است 

عزت  ضرغامی کیست وچه می گوید ؟

عزت ضرعامی متولد 1338  ادعا می کند متولد تهران ( میدان گمرک ) است _ البته پدر ومادرش  دزفولی هستند ! 
ضرغامی یکی ازاعضای موثر باند احمدی نژاد درصدا وسیمای ایران بوده و درطول 8 سال برای آن شیاد تخریبگر تبلیغ کرده است _ 
ضرغامی هم یکی ازرانت خواران حکومت ایران است و طی 30 سال گذشته بدون هیچ تجربه وتحصیلاتی بر چند پست ومسئولیت تکیه زده است _ ضرغامی درگفتگوبا یکی از آموزشگران جنگ نرم ( حسین دهباشی ) دروغ های فراوانی سرهم کرده که نیاز یه تجزیه وتحلیل دارند _ ضرغامی هم یکی از میراث خواران جنگ است و بدون اینکه جیهه رفته باشد ازمزایای آن برخوردار گشته  است   درفرصتی درمورد خیل  میراث خواران جنگ وجیهه ندیده خواهم نوشت 


ضرغامی وسرقت و انتقال آرشیو های صداوسیما به بریتانیا وتلویزیون من وتو 
درمقابل سرقت وقاچاق آرشیو های سیما به انگلیس وتلویزیون صهیونیستی من وتو نباید سکوت کرد _ غارت ملی را متوقف کنید 

طی سال های 89 و 90 و91 نگارنده شاهد پخش نوارهای آرشیوی تلویزیون ایران وهمچنین نمایش  ده ها نشریه آرشیو کتابخانه ملی  دررسانه صهیونیستی من وتو بوده ام _ درهمان زمان ها باارسال نامه به مسئول سیما وکتابخانه ملی نسبت این قاجاق وسواستفاده سه نامه فرستادم که متاسفانه جملگی بی پاسخ مانندد وحراج وسرقت این آثار ملی همچنان تا سال 92 ادامه داشت _ پانته آ مدیری ازمسدولین این رسانه دربرنامه تونل زمان ازاین آرشیو های سرقت وقاچاق شده استفاده می نماید 
 این سرقت ها وقاچاق ها بوسیله باند های مافیایی انجام گرفته است صبا خویی مسئول  ارتباط با قاچاقچیان است وبرنامه های سرقت شده توسط این شخص تحویل گرفته شده وبه آرشیو من وتو منتقل می گردند .
عزت ضرغامی بعنوان  مسئول وقت تلویزیون ایران درامر سرقت ودولت های فاسد احمدی نژاد درامر قاچاق وتحویل آن درانگلستان مسئول می باشند _ ضرغامی واحمدی نژاد بدانند کوشش ها ی قانونی جهت افشای این غارت اسناد ملی ادامه دارد ودر آینده آنها باید پاسخگوی این سرقت و قاچاق باشند .
طبیعی است نگارنده مخالف پخش این آرشیوها که برای بخشی از ایرانیان باعث تجدید خاطرات می گردد نیستم _ آنچه بنده روی آن انگشت می گذارم قاچاق این اسناد است ونشان فساد دررسانه ایران که خواهان رسیدگی به آن هستم 


یادی ازهنرمند به قتل رسیده فریدون فرخزاد وتقاضای نمایش میخک نقره ای 

فریدون فرخزاد خواننده _ مجری تلویزیون ونمایش_ بازیگر   وسرایشگر ایران متولد 1317 تهران درتاریخ 16 نرداد 1371 درشهر بن آلمان به  دست دو تروریست ناشناس ازپای در آمد _ گرچه تاکنون مشخصات قاتلین این هنرمند شناخته نشده وپرونده این جنایت فجیع بسته شده است ولیکن بنا بر اظهارات نزدیکان او نامبرده دو تقاضای خودرا با افرادی درمیان گذاشته بوده است _ نخست فراهم آوردن زمینه انتقال مادر او به آلمان ودوم _ انتقال نوارهای شوی میخک نقرای ایشان از آرشیو تلویزیون ملی _ مستندات نشان می دهد جنایتکاران بهمین بهانه باو وارد گفتگو شدند و درروز حادثه هم بهمین بهانه وارد منزل وی گردیدند 
فریدون فرخزاد یه قتل رسید وبه آرزوهای خود نرسید ولی طی چندسال گذشته همان برنامه وصدها ساعت دیگر آرشیوهای تلویزیون ایران به سادگی دراختیار تلویزیون صهیونیستی من وتو قرارگرفته که ازاین رسانه پخش می گردند _ حال سئوال اینجاست که چرا به درخواست های این هنرمند دوستدار ایران پاسخ داده نشد واین آرشیوها در بایگانی رسانه صهیونیسی من وتو چه می کنند ؟
یاد ونام فریدون فرخزاد هنرمند شایسته ایران زمین گرامی باد .

علی نیکزاد عنصر احمدی نژادی اکنون کجاست ؟ 

از مدرک تحصیلی علی نیکزاد  متولد 1344 اردبیل از اعضای باند مخرب احمدی نژاد هیچ ردپایی دردست نیست  ولی دررزومه نامبرده آمده است که دردانشگاه علم وصنعت دررشته ( ؟ ) درس خوانده است _ علی نیکزاد درزمان اولین دوره دولت احمدی نژاد بعنوان استاندار اردبیل منصوب می گردد _  نامبرده سپس دردولت های احمدی باعنوان ها ومسئولیت هایی چون وزیر راه وترابری _ وزیر مسکن وشهرسازی _ سرپرست وزارت ارتباطات ووفناوری اطلاعاتی _ وزیر راه  وشهرسازی  مشعول به مدت 8 سال مشغول  کار بوده است ( 1384/1392 ) _ 
علی نیکزاد از یک ماه پیش بعنوان مسئول کل سنادهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی منصوب گردیده است _ علی نیکزاد یکی از 29 عضو باند مخرب احمدی نژادی است که بعنوان مشاور و مسئول ستادهای انتخاباتی رئیسی مشغول به کار می باشند 
علی نیکزاد به امید یک منصب احتمالی در کابینه تخیلی رئیسی با ولع  یه جویدن پاچه ایشان سخت مشغول شده ونامبرده را حضرت  رئیسی ع خوانده است ! 
باتوجه به نزدیکی واشتراک  فکری _ عقیدتی " مهدویت " بین رئیسی و احمدی نژاد این پیوند ها البته جای شگقتی ندارند

علی نیکزاد درمقام ریاست کل ستادهای  رئیسی وبرجام 

علی نیکزاد درمقام رئیس کل سنادهای رئیسی درمورد برجام گفته است : برجام جیزی جز خفت وخواری دربر نداشت 
چنین ادعایی البته ازطرف نیکزاد جای شگفتی ندارد جون ایشان دارای تفکر وعقاید احمدی نژادی است _ ولی این نظر توسط نیکزاد درحالی عنوان می گردد که : اولا برجام بنا بر اسناد موجود تحت نظر آقای خامنه ای انجام وصورت گرفته است _  دوما _ ابراهیم رئیسی اعتراف کرده است که نامبرده در جلسات پشت صحنه برجام ( اتاق فکرومشورت ) عضویت داشته است _ وقتی مسئولان متعهد از برخورد کاسیان تحریم ها سخن می گویند مشخص می گردد  که افرادی چون علی نیکزاد درزمره کاسبان تحریم ها هستند که چنین بر آشقته اند _  احمدی نژادی ها _ کاسبان تحریم وهمیشه منتطر ها بهتراست فکر رسیدن دوباره به قدرت را فراموش کنند _ علی نیکزادها باید به اتهام تخریب وویرانگری ایران دستگیر ومحاکمه گردند .


چه کسی رئیس جمهور ایران خواهد گردید ؟ 

گرچه افراد اخراج شده ای چون باهنر ادعا می کند جمع ارای رئیسی وقالیباف از روحانی درحال پیشی گرفتن  است وانتخابات دومرحله ای می گردد ولیکن بنده که مثل ایشان جادوگر ورمال نیستم با توجه به داده های موجود معتقدم اگر انتخابات به دور از تقلب وتخلف  ومهندسی انجام گیرد روحانی  همان دردور اول انتخاب خواهد شد _ آرای روحانی اگر ر یزش هم کرده باشد بین 17 تا 19  ملیون است _ آرای رئیسی حدود 5 ملیون و قالیباف  حدود 7 ملیون ودوکاندید دیگر جمعا 3 ملیون   که   می شودحدود  15   ملیون _ اگر تحریمی ها و رای باطله راهم روی هم 14 ملیون برآورد کنیم حداقل  حدود33   ملیون  نفر بطور موثر درانتخابات  شرکت می کنند ورای صحیح  به صندوق می اندازند که سهم روحانی  می شود 17 تا 19   ملیون و ایشان بعنوان رئیس جمهوردرهمان دور نخست با اکثزیت آرا  مجددا برکرسی ریاست جمهوری  خواهد نشست _  .


تصویر ویژه این متن 

هرکشوری همانند چین توانست هواپیمای مسافربری صد درصدساخت ملی  بسازد
می تواند با سلطه امریکا برجهان ادعای مبارزه کند 

به امید ایرانی آزاد _ آباد وسربلند 
ارشیا ارشادی_ نویسنده وپژوهشگر مستقل _  2017/05/15 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...