۱۳۹۶ خرداد ۱, دوشنبه

انتخابات 96 به روایت تصویر ازرای خان بابا تهرانی تا پیوند تتلوورئیسی وبازپس گیری تهران ومشهد .انتخابات 29 اردیبهشت 96 به روایت تصویر _ ازرای خان بابا تهرانی  تا شکست رئیسی با رسوایی امیر تتلو 

ارشیا ارشادی 2017/05/22 ( واکنش _ 137 ) 


سخنان هنرمند شایسته باران کوثری درهمایش انتخاباتی روحانی  سالن 12 هزار نفره آزادی >>>>

سپاس ازهمه هنرمندان شایسته ایران بویژه باران کوثری نازنین <<<<


مسئول پاکدست در جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد
سازمان های اطلاعاتی درایران 8 سال است زندگی میرحسین را شخم زده اند تا شاید یک تخلف کوچک برای ارائه دردادگاه او به دست آورند ولی نتیجه صفربوده است  
 آزادشان کنید _ به زندان غیرقانونی این تلاشگران مدنی  پایان دهید 

رفع تبعیض علیه زنان و استفاده برابر از فرصت ها ودیگر مطالبات برزمین مانده نیمی ازجمعیت ایران راباید هرروز درگوش دولت منتخب تکرار نمود 

بهائیان ایران قبل ازباورشان که از شیعه 12 امامی نشات گرفته است 
ایرانی هستند وباید بدون تبعیض ازحقوق شهروندی برخورداد باشند 

ستم بر بهائیان را متوقف و زندانیان بهایی را آزاد کنید 

این معمم زندگی 5 همسر و 18 فرزند خودرا ازکجا تامین می کند ؟
تنها مشکل ناصر فرقانی غیر قانونی بودن خرید وفروش تریاک است که قول داد اگر رئیس جمهور شد آنرا آزاد ونیروی پلیس راهم منحل نماید ! 

یاد آوری تاریخی _  به یاد استاد زرین کوب اندشمند وپژوهشگر برزگ 


مستبدین تاریخ یا به فریاد اعتراض مردم خویش دیر  گوش می دهند 
ویا وقتی گوش می دهند که دیگر  دیر شده است مردم ایران هیچگونه منافعی در سوریه ندارند _ نیروهای نظامی را فراخوانید فقر وفاصله طبقانی نشان فساد وغارت در  ایران است 


مردم هشیار ایران تحرکات   دوباره باند مخرب احمدی نژاد را درهم شکستند 


آفرین برمردم تهران ومشهد وسایر شهرها که فریب اقتصاد صدقه ونذری ودولت مهدوی  را نخوردند 


رحیم  ازغدی پور  یکی از رانت خواران فرهنگی وبکی از داستان سرایان غیبت وظهور!جوانان پرشور ایران درکنار سایر طبقات اجتماعی  نقش مهمی در پیروزی داشتند 


هنرمندان شایسته ایران زمین نقش مهمی درپیروزری مردم داشتند 


ستم بر بهائیان را متوقف کنید 

مردم تهران ومشهد شورای این دوشهر را پس گرفتند وقالیباف وصولت رضوی را اخراج نمودند _ اصلاح طلب ها در شهرهای  کرج یزد واراک نیز حائز اکثریت شدند   دولت روحانی باید مطالبات انباشته شده زنان را دربین اولویت ها قراردهد 

شرم آوراست یک تلاشگر مدنی درزندان رای خودرا به صندوق بیاندازد 


هنگامه شهیدی وهمه تلاشگران مدنی را آزاد کنید 
مصدق پیشوای بزرگ ملی ایران  : هرکجا که  ملت است مجلس همانجاست پس ازاعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 96 مریم قجر به سکته قلبی _ مغزی دچار گردید 


ابراهیم رئیسی وقتی تشویق وامر به شرکت درپروسه انتخابات ریاست جمهوری گردید به فکر حاشیه نشینان مشهد وفقرا افتاد ! 


امیر تتلو عنصر بی ادب بی سواد بی هنر پاچه خوار ادعا کرده 4 ملیون رای برای رئیسی جمع کرده است _ درست ویا غلط این ادعا  را رئیسی باید پاسخ گوید 

تصویر نوشت ستایشی است از مردم ایران که روز 29 اردیبهشت را بارای خود تبدیل به روز سوزانی برای واپسگرایان احمدی نژادی ودوستان نمودند _ همه تلاشگران مدنی باید به رای وانتخاب مردم احترام گذاشته واز آن به روش های مختلف پشتیبانی نمایند _ درنوشتار آتی ( واکنش _ 138 ) خواهد بود که در آن دوانتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر دروز 29 اردیبهشت را مورد دقت وکنکاش قرارخواهم داد .
به امید ایرانی آزاد _ آباد وسربلند وبه دور از جولان دادن واپسگرایان 

ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل  2017/05/22 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...