۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

پایان نکبت ولکه ننگی تاریخی به نام احمدی نژاد تهنیت باد _نگاهی به شکست گروه جعلی جمنا وتلاش رئیسی
پایان نکبت ولکه ننگی  تاریخی به نام باند مخرب احمدی نژاد برهمه هم میهنان تهنیت باد ......... پایان بهار همیشه درراه _ پایان مدیریت جهان _ پایان تاریخ ظهور فرضی _ پایان14سال شیادی فریب _ پایان خیانت تحت نام مهرورزی _ پایان یک جریان متوهم که 14 سال است ازسرعجز ونادانی وعده ظهور یک افسانه دروغ تاریخی را می داد _ پایان توهم داستان مهدی وظهور _ پایان یک خائن به منافع ملی مردم ایران
غروب یک جریان مخرب پوپولیست که مردم ایران را تحقیرمی کرد 
خیانت مسعود رجوی معدوم ومحمود احمدی نژاد همسنگ است 

ارشیا ارشادی و عنصر پلید _متوهم  _تبهکار وفاسدی به نام محمود احمدی نژاد 

2017/04/23 ( واکنش _ 134)

پیشنوشت _ با رد صلاحیت احمدی نژاد وکلیه اعضای باندش از صحنه انتخابات ریاست جمهوری 96 به نظر می رسد دوران سیاه تخریبگری این باند خائن و فاسد به پایان رسیده باشد _ نگارنده چشم براه پایان انتخابات وآغار رسیدگی به ده ها پرونده فساد وتخلف و سرقت وایران برباددهی این باند ازسال 1383 ( شهردار ) و1384 تا 1392 درمقام غصب شده ریاست جمهوری این شیاد وکلیه اعضای باند او هستم _ انتظار می رود آقای خامنه ای دیوار امنیتی _ حفاظتی را از اطراف این عنصر ضدایرانی بردارد تا مراحل رسیدگی به دهها پرونده تبهکاری اینفرد واعضای " فرقه مشایی " آغاز گردد.
آتنا دائمی را آزاد کنید 


فاطمه ابتکار گفت : فروش خاک جزیره هرمز انکار کردنی نیست 
غارتگران ایران را به حراج گذاشته اند 
خانم ابتکار یه اندازه یک ارزن شهامت داشته باش وسارقین خاک فروش را به مردم نشانی نما ... دولت روحانی بهرشکل دراین خیانت سهیم وشریک است .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
شکست همه شاخک های باند احمدی نژاد _ از خود او وبقایی تا عوامل او درگروه " جمنا "

جمنا چه کسانی بودند وبا چه سرانجام تلخی پایان بافتند ؟
جمنا را در واقعیت می توان تلاش بقایای احمدی نژادی برای نفوذ دوباره درحاکمیت با یک نام وعنوان تازه وجعلی شناسایی نمود _ درواقع بازندگان انتخابات 92 و94 تلاش کردند تا بادعوت ونام بردن از چند نفر بصورت عاریه ای ادعا کنند که " نیروهای انقلاب " هستند !

اعلام نام 6 کاندیدا وشکست کامل باند احمدی نژاد ودوستان ( جمنا )
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
اگر شرکت  محمد رضا باهنر دریکی از این گردهمایی ها  ونام اما غیبت وعدم حضور افرادی چون قالیباف _ محسن رضایی _ رئیسی _ حداد عادل   را به کنار نهیم کلیه اعضای شرکت کننده دراین گروه با اعضای باند احمدی نژاد وبا مسئولین زمان ریاست جمهوری وی بوده اند به نام برخی از این افراد توجه ودقت کنیم _ رستم قاسمی _ حاج بابایی  مرضیه وحید دستجردی _ رحیمیان _مهرداد بذرپاش _ محمد ضرغامی _ محمد باقر ذوالقدر _ لطف الله فروزنده _ محمد حسینی _ نادر طالب زاده _ فاطمه رهبر _ زهره الاهیان _ پرویز فتاح _ سعید جلیلی |_ علی نیکزاد _ مسعود زریبافان_ مسعود میرکاظمی _ فرهاد رهبر  ... گرچه بسیاری ازاین افراد از سال 92 از احمدی نژاد ظاهرا جداشدند وبه  او گفتند : پیف پیف بو می دهی "ولیکن این جمع همگی در خیانت ها فساد ها دزدی ها وایران برباددهی های احمدی نژاد بعنوان  مهره وچرخ دنده  نقش وسهم داشته اند وباید به همراه او تحت تعقیب قرارگرفته ودادگاهی گردند ....
 ازمیان این جمع بالا 4  نفربه نام های  مسعودزریبافان _ محمد علی پورمختار _ مهدی کلهر _ صادق خلیلیان   غیر از احمدی نژاد وبقایی نیز کاندید ریاست جمهوری شدند که خوشوقتانه همگی خذف شدند 

گرچه این جمع شکست  خورده جمنا  سعی کرده ومی کند که رئیسی وقالیباف راهم درمیان خودبا تقلب جا بزند ولیکن این دو  جزو این گروه نبوده وهیچکدام در دوگردهمایی این گروه شرکت نکرده اند 
درواقع تلاش احمدی نژادی ها برای تبرئه واز پاک کردن رد پای خود ازفساد  8 ساله 84/92 کاملا باشکست مواجه گردیده است.... خلافکاران توجه کنند :  دردنیای شتاب اطلاعاتی امروز زیر آبی رفتن وآدرس غلط دادن کاربردی ندارد 
اولین تخلف انتخاباتی رئیسی دیدار با نماینده پوتین _ هیات نظارت بر انتخابات ثبت ووزارت امور خارجه پاسخ گوید 
 ملاقات رئیسی با نماینده پوتین درمقام کاندیداتوری ریاست جمهوری >>>>>>> دیدار رئیسی با نماینده پوتین شائبه دخالت درانتخابات را دارد <<<<<

عوامل باند احمدی نژاد بعنوان روسای ستاد انتخاباتی رئیسی انتخاب شدند  >>علی نیکزاد _  میرکاظمی _ فرهاد رهبر _ نادر طالب زاده <<<< 
که سرانجام همه دروغگویان  وشیادان ودغلکاران لجنزار تاریخ است 

ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل و دوستدار ایران وایرانی ها 
2017/04/24

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...