۱۳۹۶ فروردین ۱۲, شنبه

ماجرای به چالش کشیدن آقای خامنه ای توسط محمود احمدی نژاد در اهواز ونتایح احتمالی آن


نگاهی به رودررویی  محمود احمدی نژاد با آقای خامنه ای 

ارشیا ارشادی و موجود متوهم وشیاد ودغلکار وایران ستیزی  به نام محمود احمدی نژاد ( واکنش  _ 130 )

2017/04/01
هنگامه شهیدی تلاشگر جامعه مدنی  را آزاد کنید 


پیشنوشت _ سرانجام محمود احمدی نژاد پس ازتهدید شورای نگهبان درمورد احتمال رد صلاحیت  حمید بقایی سارق جهت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو  درسفر به خوزستان درجمع تعداد اندکی از طرفدارانش آقای خامنه ای را با چند پرسش به چالش کشید ه و بطور سریح وروشن وکم  مانندی رو درروی ایشان ایستاد _ دراین نوشتاربا توجه به مستندات بدنبال دوسئوال خواهم _ اول اینکه _  احمدی نژاد با تکیه بر چه قدرتی  نظام   ودولت منتحب مردم وحتی  آقای خامنه ای را به چالش می کشد ودوم اینکه _ آیا احمدی نژاد وباند خلافکارش به سرنوشت بنی صدر وفرقه تروریستی  رجوی دچار خواهند گردید ؟ 

 نخست _ سخنان چالش برانگیز احمدی نژاد دراهواز علیه آقای خامنه ای 

اصل سخنان احمدی نژاد در اهواز >>>  اصل سخنان چالش برانگیز احمدی نژاد درجمع کوچکی در اهواز  <<<<<<


 احمدی نژاد درتاریخ سوم فروردین درجمع کوچکی از طرفدارانش دریکی از مساجد اهوازبه سخنرانی می پردازد _ دراین سخنرانی سه نکته قابل تامل وجود دارد که علارتند از:
1 _ حمله به دولت روحانی 
2 _ تکرار وعده ظهور مهدی تحت  نام رمز " رسیدن به زودی بهار " 
3 _ به چالش کشیدن آقای خامنه ای و رودرویی سریح و  روشن با ایشان .

بدین خاطر که 1و2 تکراری هستند مورد سوم را که تازه و شگفت انگیز است مورد بررسی قرارخواهم داد  چراکه طی 26 سال گذشته هیچکس به این وضوح وروشنی قدرت آقای خامنه ای رابه چالش نکشیده است _ احمدی نژاد می گوید :

احمدی درابتدا می گوید : به فضل الهی ازاین به بعد خواهم گفت تا معلوم گردد  کی دراین کشور چه کاره است 
وسپس تو همرمان  نوک حمله خودرا  متوجه آقای خامنه ای ودرادامه موج را شیادانه عوض می کند ودوباره  ووارد فاز تداوم حمله به دولت روحانی می گردد :  احمدی گفته است :
         بگذارید حرف دل مردم ایران رابزنم _ هرکی فکر می کند  ملت نمی فهمد خودش نفهمه _ هشتاد ملیون 
        نمی فهمند تو می فهمی ؟
     این چه استکباری وچه فرعونتیه  که پیداشده است ؟
     98 درصد مردم چیزی را می خواهند او می گوید نه خیر
  تو می شه دلیل بیاری که یکی بیشتر ازهمه ملت می فهمی ؟
    تو کی هستی می شود بگویی از کجا تشریف آورده ای ؟
تو چه اختیاری داری که رفته ای اون  بالا نشسته ای ؟
  این اختیار را کی به تو داده _ غیر از اینکه ملت داده ؟  نخیر بابا ما بهتر می فهمیم    بابا ملت انقلاب کرده که دیگه این آدمها را نبینه  اگرقرار بود شما را ببینند آن دکی بود دگر 
    آقا ذلیل ترین ادمها کسی است که فکرکنه نسبت به مردم عزت داره " رئیس الملک خادمیم یکم اینکه _ همانگونه  که دربالا آمده است    روی این سخنان با  یک فرد است ونه یک دولت   چون به قدرت فردی حمله می کرده و آنرا به سلطنت استبدادی پهلوی تشبیه می نماید 
دوم اینکه _      حسن روحانی کاملا مشخص است که بارای مستقیم مردم سرکار آمده  پس این حمله نمی تواند متوجه ایشان باشد .
سوم اینکه _ احمدی درابتدای سخنان خود صریحا می گوید به  فضل الهی ازاین پس خواهم گفت    یعنی اینکه درباره موضوعی می خواهد سخن  گوید که تاکنون نگفته است ولذا با توجه به اینکه نامبرده طی 4 سال گذشته دولت روحانی رابه نقد وچالش کشیده است  بنابراین روی سخن او شخص روحانی نیست .
 چهارم اینکه _  احمدی نژاد ازیا آوری ونفی سلطنت سخن می راند درصورتیکه روحانی رئیس جمهور است 

بنابراین صرف نظراز  درست ویا نادرست بودن سخنان احمدی نژاد  برپایه دلائل  بالا کاملا روشن است که مخاطب ایشان شخص آقای خامنه ای بوده است 

         دیگر دلائل اثبات سخنان چالشی احمدی نژاد با مخاطب بودن آقای خامنه ای
الف _  غیر از سایت احمدی نژاد " دولت بهار" که بخشی از سخن اورا سانسور کرده است _ دیگر رسانه های معتبر ایران درمورد گزارش ونقد  این سخنرانی سکوت اختیار  کرده اند _ که این بخودی خود نشان می دهد این عدم واکنش سازماندهی شده وعمدی باشد 
ب _ محسن رضایی تنها کسی بوده که به این سخنان بطور غیر مستقیم اشاره کرده وخواهان پس گرفتن و تصحیح  آن ازجانب احمدی نژاد شده است 
پ _ احمدی نژاد تاکنون حاضر به تکذیب ویا تصحیح این سخنان نشده ودر پاسح به پرسش حبرنگار اسپانیایی در این مورد   از اوخواسته مجددا این سخنرانی را گوش کند ( ؟ ! )  

به توصیه مموتی یک بار دیگر هم گوش کنیم >>>>   رد کردن خط قرمزها توسط محمود احمدی  نژاد خلافکار ( ؟ )

  همین ماست مالی وازپاسخ فرارکردن  احمدی نژاد باعث شده محسن رضایی هم از توصیه خود به احمدی نژاد پشیمان گردیده  واز قول روح الامینی مشاور خود پاسخ احمدی نژاد را کافی بداند !

به چه دلیل احمدی نژاد خط قرمزهای نظام  را به سادگی پشت سر می گذارد  ؟

احمدی نژاد واعضای باند مخرب او طی یک ماه گذشته خط قرمزهای نظام را درچند مورد پشت سرنهاده اند 
اول _  ناعا دلانه وغیر صحیح خواندن تصمیم شورای نگهبان دررد صلاحیت مرشد خود اسنفندیار رحیم مشایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392
دوم _  تهدید شورای نگهبان به احتمال رد صلاحیت  خلافکار رسوا حمید بقایی     احمدی نژاد گفته است به میدان امده تا با همه توان مانع رد صلاحیت حمید بقایی گردد 
وسوم _  تهاجم سریح وروشن وبه چالش کشیدن آقای  خامنه ای در مسجدی دراهواز ( سوم فرودین ماه ) 

حال سئوال بزرگ اینجاست که احمدی نژاد با کدام پشتوانه چنین گستاخی می کند ؟
 پاسخ به این سئوال از دواحتمال  خارج نیست 

احتمال اول  اینکه _ احمدی نژاد دردوره مسئولیت خود  موفق به سرقت بخش هایی از اسناد محرمانه وسری از مراکز اطلاعاتی گردیده است واکنون با اتکا به این اسناد ومدارک مشغول نوعی باج خواهی وگرو کشی شده است .

 احتمال دوم اینکه _ احمدی نژاد هیچ دردست ندارد واز آنجا که درتوهم ارتباط از طریق رحیم مشایی با مهدی به سرمی برد زنجیر پاره کرده وبه سیم ا|خر زده است تا موجبات دستگیری ومحاکمه خودرا به جرم  سرقت وسواستفاده هزاران هزار ملیاردی خود فراهم  نماید _ تا احتمالا بهمین دلیل مهدی ظهور کند وموسم بهار او فرار برسد !
 آیا احمدی نژاد دست به خود زنی زده  تا به قول خودش  مهدی ظهور کرده وبهار بیاید ( ! )
 اسفندیار رحیم مشایی در مراسم تظاهر به درخت کاری به احمدی نژاد  توصیه کرد :  باید شجاع باشی !
حمید بقایی سارق هم درهمین مراسم تبلیغی گفت : یک نفر باید فدا ( شهید ) شود ( ؟ ! ) 

 به باور نگارنده تصمیم گیری درباره چگونگی برخورد با  سخنان یک ماهه اخیر احمدی نژاد و رد کردن خط قرمزها توسط او هم اکنون در سطوح بالای نظام درجریان است وعلت سکوت مقطعی رسانه ها هم همین است 

بهرروی بنطر می رسد ناخرسندی آقای خامنه ای از باند سارق و خلافکار احمدی  که از اواخر دوران ریاست جمهوری وی درپیدا وپنهان آغاز شده به مراحل نهایی وسر انجام خود نزدیک ونزدیک ترشده است _ بهمین دلیل طی دوماه پیش رو باید چشم براه نتیجه نهایی  این درگیری باشیم _ آنچه مسلم است اینکه احمدی نژاد واعضای باند خلافکار وسارق وشیاد ومتوهم  او برنده این میدان مبارزه ورودررویی نخواهند بود 

ارشیا ارشادی _ نویسنده وپژوهشگر مستقل 
2017/04/01 

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...