۱۳۹۵ بهمن ۲۳, شنبه

از نامه 23 مزدبگیر مریم قجر به ترامپ تا معرفی مزدوران فرقه مریم قجر درامریکا _باطبی -قاسمی نژاد فخری آورازنامه 23 مزد بگیر امریکایی مریم رجوی به ترامپ تا معرفی مزدوران مریم قجر درامریکا وترامپ

ارشیا ارشادی ونامه نگاری مزدوران ضد ایران وایرانی به ترامپ اسکل نژاد

2017/02/12 ( واکنش _122)

درمورد ادب کردن ترامپ توسط دستگاه قضایی امریکا 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه_ سرانجام پس از دوسال نمایش انتخاباتی درامریکا مبنابع پشت پرده "ساخت ریاست جمهوری شخص روان پریشی به نام رونالد ترامپ را بعنوان برنده انتخابات یه مردم امریکا معرفی نمودند_  ادعا های ترامپ درزمان انتخابات واقدامات اوپس ازرسیدن به قدرت بخوبی نشان می دهد که ترامپ " نمونه ژنریک " امریکایی محمود متوهم نژاد است که مدت 11سال ( 8 + 3 ) با ادعا های مسخره وباوهای ارتجاعی  یا اعضای باندش سوار بر بلدزر شدند وایران واقتصاد ومحیط زیست مردم راشخم زده وبه نابودی کشاندند _ ترامپ هم یک احمدی نژاد امریکایی است وادعا های اوهم سیاست جدید دست های پشت صحنه قدرت درآن کشور میباشند _ اینکه آیا این متوهم روان پریش می تواند سیاست جدید امریکا را تعین وترسیم و اجرا نماید باید منتظر ماند ودید _ گرچه مخالفت باظهوراین پدیده روان پریش توسط جامعه مدنی ومردم امریکا تا اینجای کار درتاریخ امریکا بی سابقه بوده است ._دراین نوشته پس از نگاهی کوتاه به ادعا های این شخص به نگاه او به فرقه مریم قجر تروریست ونامه 23 حقوق بگیر فرقه رجوی ومعرفی عوامل ضد ایران وایرانی در امریکا خواهم پرداخت.


یادشان زنده وسبز _ نامشان نعره نیمه شب مستان باد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ایستگاه نخست  _معرفی کوتاه رونالد ترامپ نسخه امریکایی محمودهاله نور 
امروزه بر کمتر کسی پوشیده است که انتخابات  پرهزینه ریاست جمهوری درامریکا درحقیقت نوعی "شخصیت سازی "رسانه ای برای تحمیل یک فرد با زور تبلیغ به افکار عمومی می باشد وکاندیدا ها ویا منتخبین معمولا  فاقد هرگونه توانایی وتخصص می باشند _برای نمونه وقتی  دست شخصیت سازان خالی است به سراغ یک هنریشه فیلم های وسترن ( رنالد ریگان) ویا پسر یک رئیس جمهور سابق (بوش کوچولو) رفته واورا دریک نمایش طولانی _ پرهزینه وخسته کننده بعنوان رئیس جمهور به مردم امریکا قالب می نمایند _ در آستانه پایان یافتن دوره ریاست جمهوری اوباما نیز دوباره دست این انتخاب کنندگان خالی شد _ لذا به سراغ زن رئیس جمهور سابق (هیلاری کلینتون) ویک سرمایه دار_مجری تلویزیون وفردی جنجال آفرین وضد زن ومخالف هرگونه کمک به قشر کارورزان امریکایی به نام " رونالد ترامپ "رفتند واورا درکنار هیلاری به خورد افکار عمومی دادند _ درحقیقت این دو هیچگونه تفاوتی با هم نداشتند و اگر ازمیان کاندیدهای ریاست جمهوری سال 2016 کسی  با این دومتفاوت بود خانم "جیل استاین "کاندیدای حزب سبزها ی امریکا بود که تنها توانست رای یک درصد مردم را به دست آورد !

نکته جالب دراین نمایش انتخاباتی  این بود که این انتخابات با کم ترین میزان مشارکت مردم درتاریخ امریکا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا  (55 درصد ) روبروگردید_از جمعیت حائزشرایط رای دادن ( 300 ملیون ) تنها 126 ملیون دراین نمایش شرکت نمودند _ میزان آرای هیلاری کلینتون شصت  وسه ملیون و467  ومیزان آرای ترامپ  شصت ملیون و70 هزار رای بود 
درحقیقت رونالد ترامپ "نماینده 60ملیون نفر از 300 ملیون حائزین شرایط رای دادن در امریکاست  که می شود" یک  پنجم کل جمعیت آنکشور .
نکته جالب دیگر اینکه  هیلاری کلینتون با به دست آوردن  بیش ازسه ملیون رای بیشتر از رقیب نفر دوم شد !

شعارها ی رونالد ترامپ
1_لغو طرح کمک به بیمه 000 /50/000 نفر  امریکایی بدون بیمه درمانی ( Obama care) 
2_ کشیدن دیوار در مرزهای کشور مکزیک با هزینه مکزیکی ها ( جوک بامزه )
3_ خروج امریکا   از سازمان ترانس پاسفیک
4 _مبارزه با تروریسم اسلامی ( حکایت چاقو ودسته چاقو )
5_کاهش میزان سالیانه پناهجویان امریکا 
6 _مخالفت با توافق جهانی تجارت ازاد ( ژست مقابل اروپا )
7 _ بازنگری درقوانین مهاجرت( فشار برقربانیان جنگ های امریکا درجهان )
8_تجدید مذاکرات تجاری با چین ( وحشت از قدرت چین )
9_عدم مداخله درامور دیگر کشورها ( دروغ بزرگ امریکایی )
10 _نزدیکی با روسیه |( تلاش برای جدایی روسیه وچین )


جمهوری خلق چین قدرت اقتصادی _ نظامی که سرمایه داری امریکا را به وحشت انداخته است 
تشابه محمدخاتمی ومحمود احمدی نژاد با باراک اوباما ودونالد ترامپ

دردوم خرداد 1376 محمد خاتمی  با شعار " قانونگرایی " توانست به کسب 20 ملیون رای به مقام ریاست جمهوری ایران برگزیده شود _نامبرده8 سال رئیس جمهور بود _دردوره ایشان اصلاحاتی گرچه  نه چندان عمیق وگسترده صورت گرفت وخواست های مردم ایران درروی میز قرارگرفت - گرچه محمد خاتمی نتوانست دولایحه مهم دولت های خودرابصورت قانون در آورد ولیکن  تلاش ایشان درزمینه تشنج زایی وگفتگوی تمدن ها تاحدود کمی باارزش ومورد تائید جامعه قرار گرفتند 

احمدی نژاد در انتخابات تامل برانگیز سال 84 به جای محمد خاتمی نشست انتخاباتی که بنا به خاطرات آقای هاشمی اززبان علی مطهری " مهندسی شده " بود واحمدی نژاد نه بارای مردم بلکه تخلف وتقلب بزرگ درسال 84 رئیس جمهور گردید 
خاطرات علی مطهری درباره علی اکبر هاشمی رفسنجانی >>>
>>>>  خاطرات علی مطهری نماینده مجلس <<<<<<
تراژ موجود ایران ستیز ومتوهمی به نام محمود احمدی نژاد درسال 1388 نیز دوباره به طرز عریان تری تکرار گردیدونامبرده علیرغم تخریب ها وفسادهای 4 ساله دوباره درمقام ریاست جمهوری به روش سئوال برانگیزی منتخب اعلام گردید.
احمدی نژاد وباند متوهم اومدت 8 سال بیل وکلنگ وبولدوزر دردست گرفتند وبا به هدر دادن 800 ملیارد دلار بودجه ملی به غارت وتاراج وتخریب ایران پرداختند ونتیجه هم بعدها تاحدودی مشخص شد_ساختن  950 امامزاده قلابی برای زمین خواری _تحریم های گسترده بین الملی _ 

ایستگاه دوم_

پیام رئیس  جمهور امریکا برای فرقه مریم قجر از طریق دولت البانی 

دراواخر دسامبر 2016 رونالد ترامپ دریکی از نخستین اقدامات خود یکی از نمایندگان خود به نام "جان برنان " (  john Brennan) را جهت ملاقات با مسئولین البانیایی به آن کشور اعزام نمود _  بنا به گزارش مطبوعات آلبانی  این فرستاده امریکا چند مورد مهم درمورد وجود بقایا واسیران فرقه مریم قجر را درکنار هشدار به آگاهی مسئولین ان کشور رساند که عبارت بودند از :
یکم _  دولت جدید امریکا هیچگونه تعهدی ( مالی _ حمایتی ) نسبت به وجود بقایای فرقه رجوی در آن کشور ندارد 
دوم_ حل کلیه مسائل اعضای این فرقه درکشور آلبانی  بطور کامل بعهده دولت آن کشور می باشد 
سوم_ اعضای فرقه مریم قجر در البانی یک خطر " بالقوه تروریستی" محسوب میگردند که مسئولین آلبانی باید کلیه تحرکات آنها را زیر نظر داشته باشند .

هشدار نماینده ترامپ به دولتمردان آلبانی >>> هشدار نماینده ترامپ به مسئولین البانی درمورد فرقه مریم قجر در انکشور  <<<<<<

ایستگاه سوم_
فرقه مریم قجر وانتخابات امریکا
در طول نمایش انتخاباتی در امریکا مریم قجر به حمایت از هیلاری کلینتون شتافت ومبلغ 5 ملیون دلار به کمپین نامبرده کمک مالی نمود _ حسن داعی الاسلام از اعضای فرقه رجوی درامریکا هم در برنامه های نفوذی خود دررسانه ها ضمن انتقاد به ترامپت تمام تخم مرغ های مریم قجر را درسبد هیلاری قرارداد _ولیکن محاسبات این فرقه همانند 35 سال گذشته غلط  از اب در آمد و مریم قجر کیش ومات شد وبه خفقان دچار گردید _ مدتی بعد ازاینکه این زن شیاد ازکما بیرون آمد یکی از اعضای نیمه پنهان خود درامریکا به نام "  احمد باطبی " را به خدمت گرفت وچند هزار دراختیار او قرار داد تا نامبرده  با خریدن امضای تعدادی علاف وبیکار درامریکا نامه فرقه را امضا ومنتشر کنند _افراد امضا فروشی چون مجید محمدی - نیما راشدان _  بهزاد مهرانی وارش سبحانی  وتنی چند افراد ناشناس .
یکی دیگر از توهمات مریم قجر این شد که وی گمانه زنی های یکی از نشریات امریکا را ملاک انتخاب دوست وحقوق بگیران قدیمی اش یعنی جولیانی و بولتن توسط  ترامپ را با خرسندی تبلیغ نموده و این مزدبگیران را بعنوان افراد منتخب ترامپ معرفی نموده و بسیار ذوق کرد _این ذوق زدگی متوهمانه اما خیلی زود مثل برف آب شد و این دو مواجب بگیر بدنام مریم قجر کلا ازصحنه سیاسی امریکا محو گردیدند .

نامه مریم قجر _باطبی با واکنش سخت وگسترده ایرانیان مواجه گردید  نه تنها هیچ نتیجه ای نداشت بلکه عموم ایرانیان ضمن آشنایی با ارتباط های باطبی_ محمدی  ومریم قجر از ماسک بر چهره زدن  این عناصر ضد ایرانی مزد بگیر  کاملا اگاه گردیدند 

 مریم قجر که کشتی توهم هایش به گل نشسته بودند اما به دلیل وقاحت وبی شرمی وپررویی بازهم خسته نشد وبهمین دلیل یک ملیون دلار به حساب دوست دیرینه اش رودی جولیانی واریز کرد تا اوهم همانند احمد باطبی برایش امضا بخرد وچنین شد که نامه  مریم قجر به امضای 23 نفر افراد ازرده خارج امریکایی  منتشر گردید 
دراین نامه مزد بگیران امریکایی مریم قجر از ترامپ عاجزانه درخواست کردند که با مریم قجر حداقل بطور تلفنی صحبت کند !

پس از انتشار این نامه مریم قجر دوتن از مواجب بگیرانش به نام های  مجید محمدی وعباس فخری آوررا به صحنه فرستاد تا از این نامه دفاع نمایند ( ! )
طی این کنش وواکنش ها دست افراد مزدور وایران ستیزی چون احمد باطبی _نیما راشدان _ مجید محمدی وعباس فخری اوربرای همگان روگردید وصدالبته این نامه ها هم به سطل زباله ریخته شد .

ایستگاه چهارم_

 سفر وزیر امور خارجه البانی به ایران ونتایج حاصل از آن برای فرقه مریم قجر

فرقه رجوی طی نزدیک به دوسال گذشته تلاش می کند تا عناصری را دردولت البانی خریداری کند و اولین خرید این فرقه زنی اسنت به نام  ادیت هارکسهی ( Edith  Harxhi ) که گویا  دارای پست ومقامی  در وزارت امور خارجه آلبانی می باشد 


گفتگووهشدار آن سینگلتون با یکی از تلویزیون های البانی درمورد فرقه رجوی

>>>گفتگوی ان سینگلتون ازاعضای سابق انگلیسی فرقه رجوی یا تلویزیون آلبانی

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
کوتاه درباره کشور البانیا 
آلبانی کشوری است از اقمار سابق اتحاد جماهیر شوروی درجنوب غربی اروپا _ حاکم سابق این کشور سابق کمونیستی  "انور خوجه"(مارکسیست لنینیست) نام داشت _مردم  البانی عموما مسلمان هستند ویک کشور فقیر به شمار می رود که پس از فروپاشی شوروی سابق بی سرپرست وحامی شد که غرب این کشورکوچک  حدود 2 ملیون جمعیتی را تحت حمایت خودقرارداد_ کشور کوچک وفقیر البانی  یک کشور زراعی است ودرزمره عقب افتاده ترین کشورهای جهان محسوب می گردد _ البانی گرچه با کمک غرب سرپاست ولی فساد دولتی ومافیای غرب دراین کشور کوچک  بسیار فعال است وبهمین دلیل  با پرداخت رشوه می توان در آن کشور همه کار کرد ازجمله خرید مسئولین دولتی که فرقه مریم قجر طی دوسال گذشته دراین راه مشغول است

گرچه ایران در البانی دارای سفارت خانه می باشد ولیکن آلبانی درایران سفارت ندارد ولذا پیوند بین ایران وآلبانی در ایران ازطریق سفارت اکراین  انجام می گردد _درپی سفر وزیر امور خارجه آلبانی به تهران قراراست سفارت این کشور درایراننیز گشایش یابد _
مزدوران سابق رجوی _ صدام پس ازرهایی مهرسکوت برلب زده اند 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
سفر وزیر امورخارجه آلبانی به ایران وترس ووحشت فراوان سران فرقه مریم  قجر

درتاریخ 14 ژانویه 2017 آقای" دیمتریر بوشاتی " وزیر امورخارجه البانی به ایران سفر نمود _ گرچه هدف این سفر دوروزه تجارتی _اقتصادی عنوان گریده ولیکن تعییق روابط  _ بازگشایی سفارت ولیکن طبعا مسئله حضور بقایای فرقه مریم قجر در کشور البانی ودرخواست ملاقات خانواده های قربانیان فرقه نیز مورد گفتگوی طرفین قرارگرفته است .
تعمیق روابط بین دوکشور می تواند منجر به اقدامات قضایی نیز منجر گردد واین دقیقا دلیل ترسووحشت سران فرقه می باشد زیرا تحویل فرماندهان ترور وجنایتکاران قاچاق شده از عراق به ان کشور به ایران حقی است که خانواده قربانیان واسیران درپی آن می باشند _گرچه سران فرقه تلاش می کنند این جنایتکاران تحت تعقیب را به فرانسه قاچاق نمایند ولیکن دولت فرانسه قبلا دراین مورد به فرقه رجوی معدوم هشدار داده ویاد اوری نموده که به هیچ وجه با ورود این افراد به کشور فرانسه موافق نیست

بنابراین فعلا این جنایتکاران در تور قرار دارند و لذا تا قبل آز قاچاق آنها به اروپا باید آنها را با کمک دولت آلبانی وپلیس بین الملل به دام انداخت .

ایستگاه پنجم _ نامه 23 مواجب بگیر امریکایی فرقه مریم قجر تروریست به ترامپ

بعد از نامه 30  حقوق بگیر مریم قجر تروریست ازطریق  احمد باطبی( مواجب بگیرمعروف  مریم قجر ) _ نیماراشدان _مجید محمدی و وتنی چند افراد ناشناس _ فرقه رجوی با خرید 23 مسئول دهه ها پیش دولتهای  امریکا که اکنون دوران بیماری وکهولت رامی گذرانند به ترامپ نامه ای نوشت که همان ورژن دیگر نامه 30 نفرمیباشد بااین تفاوت چون این مزدوران پول بیشتری گرفته اند از"اوپوزسیون برون مرزی ایران "  ( فرقه رجوی ) هم بطور سربسته نام برده اند _نامه ایکه سرانجامی غیر از نامه احمد باطبی وباند او _ یعنی سلطل زباله نخواهد داشت .

قربانیان فرقه ترووریستی مریم قجر >>>
لیست برخی از قربانیان فرثه مریم قجر تروریست  <<<<<< انجمن حقیقت

ایستگاه ششم _ عوامل ضدایران و ایرانی درامریکا واروپا رابیشتر بشناسیم 
در این قسمت به معرفی افرادی چون _ احمد باطبی _ سعید قاسمی نژاد _ مجید محمدی _ نیما راشدان _ بهزاد مهرانی ( مواجب بگیران تمام وقت فرقه مریم قجر ) و افرادی چون علیرضا میبدی _ پرویز کاردان _ مهدی فلاحتی ( حقوق بگیران نیمه وقت فرقه مریم قجر ) خواهم پرداخت .

گرچه هنوز هیچ امار دقیقی از تعداد ایرانیان مقیم اروپا وامریکا وکانادا دردسترسن نیست ولیکن می توان این جمعیت را دست کم  3 ملیون برآورد نمود_ درمیان این افرادگروهی از  منتقدین حکومت ایران هم وجود دارند وفعالیت مدنی می نمایند _ دراین میان چهره حدود 50 نفر از عوامل ضد ایران وایرانی نیز فعال بوده ودر موضع گیری ها واقدامات ایران ستیزانه بخاطر دریافت مشتی دلار ویورو وکمی هم شهرت وجود دارند _این افراد یا بطور تمام وقت ونیمه وقت در خدمت موساد وسیاهستند ویاپا دویی  جنگ طلبان وعوامل ایران ستیز را می نمایند _ نگارنده ازاین پس مشهور ترین این مزدوران را معرفی خو.اهم نمود .

یکم _  سعید قاسمی نژاد 

ازگذشته فعالیت این فرد درایران هیچ رد پایی موجود نیست _ پس از خروج قانونی ازایران وورود به فرانسه خودرا دانشجوی لیبرال سابق  جا زده است وهمین ادعا مشخص می کند نامبرده فاقد هرگونه تحصیلات دانشگاهی بوده است _قاسمی نژاد چون هیچگونه سابقه ای ندارد لذا تصمیم می گیرد با جنجال آفرینی _ شیادی ودروغگویی در رسانه بی بی سی نام خودرا برسرزبان های بیاندازد _هدف قاسمی نژاد دریافت موقعیت پناهندگی از امریکاست وبنابراین موضع خودرا با نتان یاهو وجنگ طلبان امریکایی علیه ایران یکسان کرده وخواهان حمله اسرائیل وامریکا به خاک ایران می گردد !
تلاش های شیادانه قاسمی نژاد گام به گام روشن تر میگردد ودرنهایت نامبرده با عجزوالتماس وپرده خوانی موفق به دریافت موقعیت پناهندگی امریکا می گردد - قاسمی نژاد به محض ورود به امریکا به جمعیت جنگ طلب " ایران اتمی"می پیوندد وحقوق بگیرانها میشود درکنار این موقعیت قاسمی نژاد با سازمان موساد هم وصل می گردد وبعنوان  کارمند نیمه وقت استخدام می گردد _پس از توافق اتمی ایران وکشورهای 5 +  1 قاسمی نژاد  بعنوان مامور موساد وایران اتمی به کاخ سفید معرفی می  گردد _بنا بر امارمنتشر  شده کاخ سفید " سعید قاسمی نژاد واحمد باطبی "   نه بار ( 9 ) با کاخ سفید رفته اند تا با شیادی ودروغگویی  نظر اوباما  را علیه اقدام نظامی علیه ایران جلب نمایند که البته  تمامی این پاچه خواری ها نتیجه ای نداشته است 

  دوم  _   احمد باطبی 

نزدیکی احمد باطبی با فرقه مریم قجر تروریست بازمی گردد به زمان خروج نامبرده ازایران  واقامت درکردستان عراق _ باطبی در سال 2008 زمانی که درکردستان عراق به سر می برده با فرقه رجوی متصل گردیده وتصمیم می گیرد به عراق واسارتگاه اشرف برود  ولی بازجوی سابق نامبرده که همچنان  باوی درتماس است اورا ازاینکار منع کرده وتشویق به سفر به امریکا می نماید _  احمد باطبی در کردستان عراق پناهندگی امریکا ر ا دریافت نموده وعازم آن کشور می شود - باطبی پس ازورود به امریکا وارد باند حامی فرقه رجوی ( باند جمشید چالنگی ) درصدای امریکا می گردد - اعضای این باند حقوق بگیر فرقه رجوی درصدای امریکا عبارت بودند از _  جمشید چالنگی ( رهبر باند ) _ علی جوانمردی_ علی فرهودی _ انوشیروان گنگرلو _ مهدی فلاحتی _  سیامک دهقانپور و احمد باطبی >>> این باند درسال 2010 کاملا متلاشی گردید.

سوم _ امیر عباس فخری آور

این فرد یک شیاد ودروغگوی بی شرمی ازنوع مسعود رجوی معدوم است _ بی سواد وعقده ایست وبرای برسرزبان افتاده حاظر است دست بهر خفت وخواری وخیانتی بزند |_ هیچ سابقه ورزومه ای ندارد و افکار واندیشه های ابلهانه او درهیچ چهارچوبی نمی گنجد _ از رابطین موساد واسرائیل است _ با رضا پهلوی شام می خورد و عصرانه اش رابا مزدوران فرقه رجوی قست می کند _ شدیدا ضد ایران وایرانی است _ دروغ های بزرگ گوبلزی سرهم می کند _ رفیق گرمابه وگلستان مهدی فلاحتی ازاعضای باقی مانده باند منهدم شده جمشید چالنگی  و بیمار جنسی است که قصد تعرض جنسی به یکی از کارکنان زن صدای امریکا ( الهام ستاکی ) راداشته است _  فخری آور سمبل شیادی و نمایش خوانی های رسوا وابلهانه است _ این شیاد درحالیکه حتی فاقد دیپلم است برای خود چندین وچند عنوان جعلی ردیف می نماید _ بامزه ترین وخنده دارترازهمه اینکه این شیاد دلقک خودرا ازاعضای تیم مشاوران  دلقلک روان پریش ( ترامپ ) هم معرفی می کند ( ! ؟ ) همین ا دعا کافی است تابدانیم این شیاد دروغگو کیست وچه می کند _ 

االهام ستاکی از تلاش مهدی فلاحتی جهت تجاوز جنسی درصدای امریکا می گوید 
ماجرای تجاوز جنسی مهدی فلاحتی اززبان الهام ستاکی 
ایستگاه هفتم  _ معرفی کوتاه  دونالد تامپ ورژن امریکایی احمدی نژاد وگمانه زنی درمورد  اینده او

یکی از مسئولین سابق امریکا ترامپ را اینطور تعریف کرده :  او انتظار نداشت رئیس جمهور گردد و وقتی چنین شدنامبرده در  موقعیت  دشوار قرار گرفته است درواقع بنظر می رسد شرکت این دلقک _ سرمایه دار دراین انتخابات درکنار کمبود شخصیتی  امریکایی ها برای این پست نوعی  ایجاد زنگ تفریح برای این نمایش بودهاست _  
مشخصات  شخصیتی ترامپ ترکیبی از بی سوادی _ بی تجربگی  _  توهم _ خود بزرگ بینی _ جنجال آفرینی با چاشتی دفاع از امنیت برای مردم امریکاست _ اینفرد ریاست جمهوری را با شرکت دریک نمایش تلویزیونی اشتباه گرفته و ادعا هایی که تاکنون کرد ه واقداماتی که دراینمدت انجام داده فقط باعث  اعتراض وشوخی وخنده جهانیان شده است .
نگارنده  پیش بینی می کنم صد درصد ایشان رئیس جمهور 4 ساله است گرچه فکر می کنم شانس برکناری نامبرده طی چهارسال آتی فعلا 50 درصد است که این درصد می تواند با توجه به تداوم  حماقت های  این  شخص ا کم وکمتر گردیده وچنان شود که اورا بعنوان  ضدیت با منافع ملی و بی عرضگی در ایجاد امنیت برای مردم امریکا ازکار برکنار نمایند . 
بهرصورت ترامپ ودولت نظامی اش  را نمی توان جدی گرفت و عدم استقبال جهانیان ازاین رخداد مسخره درامریکا بهترین گواه است _ درمراسم سوگند ترامپ دربهترین تعریف تنها 300 هزار نفر ازمردم شرکت کردند که در مراسم مشابه سال 2008 بیش از یک ملیون ودویست هزار نفر بوده اند
درنتیجه نگارنده معتقد است وجودافرادی چون ترامپ_ترزامی ونتانیاهو  درقدرت بزرگی برای صلح وامنیت جهان محسوب میگردد.

ترانه علیدوستی بازیگر توانای فیلم فروشنده در اعتراض به حکم ترامپ شرکت ازشرکت در مراسم اسکار خودداری خواهد کرد 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

درمقابل تحرکات دشمنان ایران زمین چه باید کرد ؟
ایران ما درتاریخ و پیشینه تاریخی خود دشمنان بسیاری داشته ودارد ازاعراب تا تیمورواسکندرومغولها ووو  این تهاجمات به ایران زمین خسارت های فراوانی برای مردم ایران درپی داشته است که آخرین نمونه |آن تهاجم ارتش صدام بود که اکنون 
پس از گذشت 28 سال ازپایان آن نتوانسته ایم این زیانها را جبران کنیم _ بنابراین باید با هشیاری ودقت و پرهیز ازهرگونه اقدام ویا اقداماتی که بتواند زمینه انجام دسیسه های دشمنان رافراهم نماید پرهیز کنیم 
باید توجه کنیم  دشمنان ایران  مجهز به انواع واقسام توطئه های رنگارنگ هستند که تهدید وتحریم تنها بخشی از آنها می باشد |_ باید قبول کنیم  این دشمنان گرداگرد میهن ما اردوگاه برپا کرده اند |_ باید بپذیریم این دشمنان درپی فرصت ویا فرصت هایی هستند تا  این سرزمین باستانی را وارد ماجراجویی های منطقه ای نمایند _ خطردسیسه هارا جدی بگیریم واز هرگونه اقدامی که زمینه ساز اجرای توطئه ها گردد جدا خودداری نمائیم _ امروز مقابله با متجاوزان شناخته شده جهانی راه های متفاوتی دارد که پرهزینه ترین آن افتادن دردام دسیسه های درگیری منطقه ایست |_  دوستی ونزدیکی ما با عراق وسوریه تا |آنجا باید تداوم یابد که به "   منافع ملی وحاکمیت سرزمینی |" لطمه ای وارد نیاید .

ما هیچگونه " منافعی درسوریه وعراق" نداریم _ درمورد سوریه توجه کنیم |" ارتفاعات گولان " از سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده و اشغالگران 50 سال است به سرقت منابع طبیعی آن منطقه مشغولند  ودولت های حافظ وبشار اسد طی این دهه ها کوچکترین اقدامی جهت آزادی بخشی ازخاک خود انجام نداده اند_ درمورد عراق نباید فراموش کنیم این کشور بابت تحمیل جنگ ملیاردها دلاربابت " خسارت جنگی " طبق قطع نامه سازمان ملل به ما بدهکار است .
یادمان نرود " عرب ها وعرب زده ها |" ازدیرینه سالهای تاریخ دشمنان شناخته شده ایران بوده وهستند  ولذا این قوم تازی ها وتازی تبارها هرگز نمی اتوانند بعنوان دوست شناخته شوند _ یادمان باشد همین دولت وقت عراق ( العبادی ) علیرغم تلاش ها ی قضایی واحکام دادگاه های عراق " به 70 نفر از تروریست ها و قاتلین 16000 ایرانی  ( مزدوران رجوی ) فرصت داد تا به راحتی از آن کشور به آلبانی قاچاق گردند .
بنابراین  اینگونه دولت ها هرگز نمی توانند درزمره دوستان ما محسوب گردند  وبهمین دلیل هرنوع حمایت از آنها هم به زیان منافع ملی ماست وهم حاکمیت سرزمینی مارا با خطر مواجه خو.اهد نمود .

هشدار ایران دوستان را جدی باید گرفت _ کشور ما به این دلیل که در موقعیت مهم استراتژیک درمنطقه  قراردارد می تواند درمعرض انواع  توطئه ها قرارگیرد .
به امید صلح وآرامش ودوستی بین همه مردمان گیتی 
واکنش 123 _ نقدی به سه فیلم سینمایی درمورد فرقه رجوی درایران ( امکان مینا _ سیانور و ماجرای نیمروز |)

ارشیا ارشادی 2017/02/12

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...