۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

فروریزی ساختمان پلاسکو _ آتش نشانان جان فشان وحبیب القانیان دریک کادر
فروریزی ساختمان پلاسکوو یادی از اتش نشان های جان فشان وحبیب القانیان 

ارشیا ارشادی _ 2017/01/23 ( واکنش _ 121 )

مقدمه _ سرانجام  نماد صنعت وتجارت نوین ایران _یادگار حبیب القانیان پس از 54 سال در سی ام دیماه فروریخت وجان وهستی جمعی از هم میهنان مارا هم گرفت _ این رخداد ناگوار رابه همه اسیب دیدگان جانی ومالی تسلیت باید گفت _اینکه چه عامل وعواملی دراین رخداد تلخ مقصر بوده اند هدف این نوشتار نیست _  یادی از جان فشان های آتش نشان و دیگر جان باختگان و نگاهی به زندگی _ خدمات وسرانجام سازنده این ساختمان مواردی هستند که دراین نوشتار دنبال می گردند .


 نخست _ ساختمان  پلاسکواز تولد تا مرگ 

ساختمان پلاسکو در سال 1341 با سرمایه " حبیب القانیان"بعنوان یک مرکز تجاری مدرن افتتاح گردید -ساختمان پلاسکو اولین ساختمان بلند مرتبه تجاری دراایران محسوب می گردید وازبناهای مستحکم ایران محسوب می شد _ بی شک اگر از این مرکز تجاری با دقت مراقبت می گردید شاید ده ها سال دیگرهم می توانست روی پای خود بایستد _ولی  متاسفانه  چنین نشد ومردم ایران با ناباوری شاهد مرگ این نماد قدیمی صنعت وتجارت ایران گردیدند 

دوم _ یادی  از بنیان گزارساختمان های پلاسکوو الو مینیم حبیب القانیان ( 1288_ 1357)


جبیب القانیان یک ایرانی دوستدار ترقی وپیشرفت ایران و  یکی از دهها تن از قربانیان احکام ضد انسانی  شیخ  صادق خلخالی 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

حبیب القانیان  یکی از سرمایه داران زمان پهلوی ویکی از خدمتگزاران نامور به ایران وایرانیان بوده است _  القانیان در 70 سال زندگی خود در خدمات انسان دوستانه  فراوان نخستین  وارد کننده صنعت پلاسکو  به ایران بوده  که نام این ساختمان نیز به این صنعت گره  خورده و"ساختمان پلاسکو " نام گذاری شده است _ دومین صنعتی که بوسیله حبیب القانیان درایران پای گرفت "صنعت آلومینیم وپروفیل  " بود که نماد این صنعت نیز برروی بنایی به نام "ساختمان آلومینیم  "درتهران نهاده شد -
از دیگر خدات حبیب القانیان به ایران می تواند از تاسیس کارخانجات وشرکت های صنعتی  چون >>> کارخانه ساخت لوازم خانگی جنرال استیل _ صنایع پروفیل والو مینیم _ کارخانه پلاستیک ولوله  سازی شمال _  کارخانه صندلی سازی وتخت سفری _شرکت صنعتی روغن نباتی _کارخانجات ساخت صابون ولوازم بهداشتی _  شرکت صنایع پارس وامریکا _ کارخانجات تولید وپوست  پشم وپنبه را نام برد _ بهرروی حبیب القانیان یک کلیمی ایران دوستدار  وعاشق میهن خود بود که یا ونامش برای همیشه درکنار ایرانیان میهن دوست به یادگار خواهد ماند .

کوتاه ومفید درباره خدمات حبیب القانیان >>>
>>>>>> حبیب القانیان که بود وچه خدماتی انجام داد ؟ <<<<<

تحولات 1979 درایران وداس مرگ خلخالی برگردن ایران دوستان 
 تحولات 57 وسقوط حکومت اسنبدادی _ پادشاهی پهلوی باعث به روی کار آمدن افرادی چون " صادق خلخالی " گردید که تا آنجا که توانست " کشت وتخریب کرد "  این اخوند روان پریش  تخت عنوان" حاکم شرع " داس مرگ وبیل وگلنگ دردست گرفت تا"بکشد وویران نماید " شاید اگر جلوی این تخریبگر و آدمکش دربرهه ای گرفته نمی شد نامبرده صدها نفر دیگرراهم می کشت و مجسمه " فردوسی بزرگ" و بنای تخت جمشید وبیستون پاسارگارد ونقش رستم وتمامی نمادهای  هویت ما را هم ریشه کن ونابود می نمود .

 اعدام های بی دلیل وغیر انسانی درسال 57 و58 از امرای ارتش وتاجر تا پاسبان 


جانبازان شیمیایی جنگ رافراموش نکنیم 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
از اوائل سال 1979 با شدت گرفتن واستمرار تظاهرات بخش هایی ازمرد ایران  درچند شهر کم کم یچ ومهره های رژیم پهلوی رو به باز شدن نهاد _ حکومت پهلوی که تصور چنین اعترض هایی را نداشت سخت دچار ترس ووحشت گردید وبهین دلیل به سراغ یکی ازمهره های سابق حکومت بنام  "شریف امامی " رفت ونامبرده را به نخست وزیری منصوب نمود _ درمان موضعی شریف امامی اما برای شاه ننیجه ای نداشت لذا به سراغ نظامیان رفت و" ارتشبد ازهاری " رابعنوان دومین نخست وزیر منصوب نمود _کابینه ازهاری هم راه بجایی نبرد و چنین شد که شاه پس از دیدن تظاهرات مردم تهران دریک نوار ویدئویی به مردم ایران اعلام نمود که :  "مردم من صدای انقلاب شمارا شنیدم واز آن حمایت می کنم " درهمین راستا یکی از نزدیک ترین ومورد اعتماد ترین دوستان خود یعنی ارتشبد نصیری راکه پس از برکناری از ریاست ساواک بعنوان سفیر ایران درپاکستان منصوب کرده بود به ایران فراخواند - نصیری جزو اولین امرای ارتش ایران بود که اعدام گردید .شاه سپس تصمیم به خروج ازایران را گرفت ولی قبل از ترک ایران به  سراغ یکی از اعضای جبهه ملی رفت و" شاپور بختیار را بعنوان آخرین نخست وزیر ممکن به این مقام منصوب نموه و سپس ایران را با اعضای خانواده ونزدیکان خود ترک نمود (دیماه 1357 ) _ خروج شاه وخانواده ونزدیگان او ازایران درحقیقت پایان سلطنت استبدادی پهلوی بود .
نخست وزیری شاهپور بختیار هم هیچ کمکی به فروپاشی سلطنت پهلوی نکرد و لذا در بهمن 57 فرماندهان بلند پایه رژیم شاه طی انتشار نامه ای " بی طرفی ارتش را اعلام نمودند "  واین به معنای عدم هرگونه تحرک نظامیان وفادار به پهلوی درمقابل مردم بود .

سال 1357 انها که رفتند وآنها که ماندند 
دقیقا فرار نزدیکان شاه ازایران از نیمه دوم سال 57 اغاز گردید  و در آستانه خروج شاه شدت گرفت وبه اوج خودرسید طی این مدت صدها نفر از خانواده ونزدیکان شاه و سرمایه داران نزدیک به دربارو جمعی از امرای ارتش و شخصیت های سیاسی حامی سلطنت ازایران خارج گردیدند چراکه آنها رژیم پهلوی را تمام شده می دانستند - بااین همه گروه دیگری ازنزدیکان شاه که به میهن خود عشق می ورزیده وکسانی که ایران را دوست می داشتند علیرغم داشتن شرایط خروج درایران ماندند .
ازهمان اسفند 57 دستگیری های این افراد آغاز گردید_ حکومت گران تازه که شرایط را همانند فرار شاه درسال  1332 تصور وتصویر می کردند به بهانه "خنثی کردن هرگونه توطئه " جهت بازگشت شاه ( ! )تعداد قابل توجهی از امرای ارتش را دستگیر و یک پروسه شتاب الود وغیر متمدنانه وبه دور از عدالت " بعنوان مفسد فی الارض " اعدام نمودند .
ودرکنار اینگونه اقدامات ناشایست وضد ملی صد ها تن از امرای ارتش را برکنار ویا به بازنشستگی اجباری محکوم نمودند
روند این  محاکمات غیر عادلانه بهمین جا ختم نشد _ سپس نوبت به دستگیری ومحاکمه واعدام کسانی گردید که پرونده زندگی آنها خالی از هرگونه اتهام بود افرادی چون  حبیب القانیان ( سرمایه دار ایراندوست ) و پرویز نیکخواه ( ازمنتقدان رژیم پهلوی ) وزندانی سیاسی سابق را نیز دربر گرفت و چنین شد که هم " ارتش ایران " ازهم پاشید وهم افراد خادمی چون جبیب القانیان بگونه ای کینه توزانه اعدام گردیند .

گوشه ای از دفاعیات حبیب القانیان  70 ساله خدمتگزار و دوستدار ایران 

حبیب القانیان رئیس انجمن کلیمیان ایران  در دفاع از خود در دادگاه نمایشی وغیر عادلاانه گفت : اینجانب حبیب القانیان افتخارمی کنم که کلیمی ایرانی هستم _  تابه حال هیچگونه کمک واعانه به نفع اسرائیل نداده ونخواهم داد _ من موافق کشتار مردم فلسطین نیستم _ افتخار دارم دارای سهمی ازکارخانجات پلاسکو _ ملامین _ لاستیک شمال _ لوله شمال وکارخانه یخچال سازی جنرال الکتریک و پروفیل آلومینییم می باشم _ ایشان تاکید کرد هیچگونه دارایی دراسرائیل ندارد _ ایشان ضمن تاکید بررسیدگی به حساب هایش نسبت به پرداخت بدهی هایش تاکید نموده ودرپایان از خانواده اش درخواست کرد که یک سال برای او دعا کنند .
به اتهامات جعلی _ ساختگی ودروغین و  خنده دار   شیخ صادق خلخالی  ( حاکم شرع ) علیه حبیب القانیان توجه کنیم  :
جاسوسی به نفع دولت غاصب صهیونیستی اسرائیل 
معاونت درکشتاربیرحمانه و همه روزه مبارزان فلسطین 
دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا ( ! ؟ )
فساد درروی زمین ومحاربه با خدا ورسول خدا وتمام مرد محروم 
سد راه خدا وخلق های مستضعف جهان 

پرویز نیکخواه زندانی سیاسی زمان پهلوی ومتهم به شرکت در ترور شاه یکی دیگر از قربانیان شیخ صادق خلخالی 


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
القانیان _ پرو.یز نیکخواه و جمعی از بهترین فرماندهان ارتش ایران ازجمله نادر جهانبانی  وو  به اعدام محکوم شدند _ارتش ایران ازهم پاشید و ودرکنار این خسران سفارت امریکا اشغال وهمه  کارکنان آن ( 66 نفر )  به مدت 444 روز دراسارت و گروگان گیری قرارداشتند _امریکا  روابط سیاسی _ اقتصادی خودرا باایران قطع نمود و مهره های پازل درکنار هم قرارگرفته وتکمیل شدند تا ارتش متجاوز صدام با چراغ سبز امریکا وکمک عرب ها  با تمامی  قوا در 30 مهرماه 1359 به ایران حمله نموده وشهرهایی از جنوب وغرب ایران را اشغال نمایند ........ 

سوم _ به یاد آتش فشانان جان افشان که در فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو 

در تاریخ 30 دیماه 1395 ساختمان _ پاساژ پلاسکو پس از 54 سال خدمت به صنعت ایران دراثر یک آتش سوزی درطبقات بالا اتش گرفت و پس از ساعتی کاملا فروریخت _طی این زمان کوتاه اتش نشان های جان فشان ایران ده ها نفر از کارکنان و مرد م را از مرگ درمیان آتش نجات داده وباعث جلوگیری از مرگ صدها نفر مراجعه کننده به این مرکز تجارت گریدند 
درنتیجه به گفته منابع موثق دست کم 25 نفر   آتش نشان یا سوختند ویا درزیر آوار ناشی از فروریزی جان باختند .

واکنش مردم تهران به این رخداد تلخ  توام با تا ثز وتاسف بود 
تاثر ازاینکه : جمعی از خادمین به ایمنی  شهر وشهروندان جان باختند تا هم میهنان خودرا نجات دهند 
 تا سف ازاینکه : این دریا دلان خادم  به اندازه کافی از امکانات کمک رسانی برخوردار نبودند 
به یاد جانباختگان شمعی بیافروزیم ویاد ونامشان را گرامی بداریم 


مزدور خریداری شده فرقه مریم قجر دردولت آلبانی را بشناسیم _ ادیت هارکسهی
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
گرچه برای معرفی مقصر ویا مقصرین باید چشم براه گزارش محققان وبارزسان ماند ولی آنچه مسلم است اینکه_
اولا _
  این ساختمان غصب شده ومتعلق به خانواده   القانیان دراختیار" بنیاد مستضعفان" قرار داشته واین بنیاد بعنوان موجر ( اجاره دهنده ) مسئولیت ایمن سازی این بنا را برعهده داشته است _  دوما _
شهرداری تهران مسئولیت نظارت براصول  ایمنی این بنابوده است .

گرچه جبران خسارت های جانی د راین حادثه دلخراش ممکن نیست ولیکن مسئولیت کلیه امور مالی وخسارتهای وارده به تجار وکارورزان این ساختمان طبق قانون بعهده بنیاد" مستضعفان" بعنوان مالک حقیقی ساختمان می باشد .

فروریزی ساختمان پلاسکویک هشدار جدی  به مسئولین اداره شهر تهران است 
هشدارهایی که سالهاست توسط استاد بهرام عکاشه وسایر ایران دوستان نگران بطور مرتب تکرار وتکرار شده اند .

اخرین هشداراستاد   دکتر بهمن عکاشه پدر زلزله شناسی ایران >>>
عکاشه هشدار داد : کار تهران با زلزله 5 ریشتری تمام است


ارشیا ارشادی 2017/01/24 ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...