۱۳۹۵ آذر ۲۱, یکشنبه

سفر مریم قجر رجوی به آلبانی _ سخرانی او برای اسیران فرقه ودرددل با مجسمه انور خوجه


سفرمریم قجر به آلبانی _ سخنان او برای اسیران فرقه ودرد دل کردن با مجسمه انورخوجه 

ارشیا ارشادی ودنیای زن خل وچل درنوبت مرگی به نام مریم قجر تروریست 

2016/12/12 ( هفت خوان _ 112) نامه تلاشگر مدنی نرگس محمدی اززندان به جوامع بین الملل 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&باورمندان بهائی قبل از اعتقادشان شهروند ایران هستند وشایسته است از همه حقوق شهروندی برخوردار گردند _ زندانیان بهائی را آزاد کنید 


مقدمه _ پس از اعلام رسمی خبر سقط شدن مسعود رجوی خائن توسط ترکی فیصل مریم قجر که مبتلا به دست کم سه نوع سرطان است دچار بیچارگی ودرماندگی های بیشتر ازپیش شده است _ اوضاع در کمپ آلبانی  بهم ریخته واسیران با خروج ازقلعه های اشرف ولیبرتی ورسیدن به یک فضای باز دچار نوعی عصیان شده ودست به نافرمانی های بسیار می زنند _ این بیچارگان عاجر اسیر بادیدن شهر تیرانا درست به مانند ازغارگریختگان دچار تعجب و شگفتی شده اند و تازه کم کم به یادشان افتاده که اینها هم جزو آدم ها هستند _ درچنین شرایطی چون حسابی اب وروغن قاطی کرده اند بجان یکدیگر افتاده اند ودرگیری ودعوا وگیس وگیس کشی و فحش وفحش کاری ودربین مردان چاقو کشی وکتک کاری روزانه به نوعی روال طبیعی منجر شده _  این برخوردها به حدی زیاد شده که سرکوبگران تشکیلاتی را به نهایت عجز ودرماندگی رسانده است _ بهمین دلیل مریم قجر جهت سخنرانی برای این اسیران نیمه آزاد راهی آلبانی شده تا شاید بتواند آنها را سرکوب وساکت نماید _ اد امه معالجه مجسمه درمانی مریم جهت گفتگو با مجسمه انور خوجه ازدیگر اهداف این سفرمی باشد _ ازسویی دیگر یکی از بیوه شدگان حرمسرا به نام زهرا مریخی دراتاقی دراوور " ستاد داخله " تشکیل داده ومرتب درحال انتشار اعلامیه های جعلی وقلابی است _ این مسائل و چگونگی گذران یک روز مرگی " مریم قجر " مواردی است که دراین نوشته بدان خواهم پرداخت .

 خوان نخست _ شورش واعتراض وجدایی درکمپ های آلبانی 

وقتی مشخص شد اسیران فرقه رجوی باید کمپ لیبرتی را ترک وبه آلبانی منتقل گردند سلسله نشست ها وکلاس هایی تحت عنوان " رعایت بند ف وجیم درهرشرایط مکانی وزمانی " درلیبرتی برگزار گردید _ دراین کلاس ها همچنین اسیران با اتفاقاتی که طی این 30 سال اسارت درجهان صورت گرفته بطور خلاصه آشنا شدند _ کلاس آشنایی با تلفن موبایل _ الفبای لاتین _ سقوط اتحاد جماهیرشوروی _ اینترنت وزیان های آن برای سرنگونی _ و مسائل دیگری که این بیچارگان درمانده از آن بی خبر بودند بطور قطره چگانی اطلاع رسانی شد تا این اسیران درمواجهه با دنیای تازه دچار سکته قلبی ومغزی نگردند .
برگزاری این کلاس ها خیلی طول کشید چون اسیران باور نمی کردند که وجود  تلفن موبایل ( بدون سیم ) شدنی باشد !

پس ازرسیدن اسیران به آلبانی کلاس ها اد امه یافت و مدتها طول کشید تا اسیران فراگیرند که انورخوجه دیگر مرده است والبانی جزو اتحاد شوروی سابق نیست ومستقل شده _ دریا وکنار دریا دارد وو .. بااین تغییرات کم کم تحولی در افکار این اسیران قلعه بوجود آمد و سئوال ها کم کم آغاز شد _ اولین سئوال ها اینها بودند _  ما در اینجا چه می کنیم ؟ سرنگونی چه میشود ؟ برسر برادر چه بلایی آمده ؟ آیا آلبانی هم مرز ایران است ؟ ارتش چه شد ؟ قراراست ما دراینجا چه کنیم ؟ تا چه زمانی دراینجا باید باشیم ؟ ووو سئوال های دیگر _ مریم قجر درابتدا سعی کرد با فر ستادن نوکران وکلفت هایش بدانجا مسائل  رابرای آنها ماست مالی کند ولی تلاش های افرادی چون مهدی بی غیرت و محدثین و سپهری وربابه مشهدی آغا راه بجایی نبرد وهرروز چالش ها برای سران فرقه عمیق تر می گردید وسئوال ها گسترده تر وواضح تر می شد_ جدایی بیش از 200 نفر ازاسیران و آگاهی بقیه زمینه اعتراض ها ونافرمانی های تشکیلاتی بیشتر گردید _ خبر مرگ مسعود رجوی بطور یواشکی کم وبیش درمیان اسیران بصورت درگوشی  وسعت می یافت وچنین شد که سرکوبگران تشکیلاتی عاجزانه با التماس از مریم قجر خواستند خود شخصا وارد معرکه شده تا شاید بتواند از برهم خوردگی بیشتر تشکیلات جلوگیری کند وچنین شد که دراواخر نوامبر2016 مریم قجر به آلبانی سفر نمود ه ودرهتلی درتیرانا مستقر شد _ مریم قجر از طریق ویدئو د روغ ها وفرمان هایی  برای اسیران سرهم کرد 

.چنین گفت :
عزیزانم _ بچه های گلم  سلام وصدسلام به شما اشرفی های آلبانی نشین 
خوشحالم که شماها گرچه پیر وفرتوت وبیمار هستید ولی همچنان نفس می کشید
واین زنده بودن را مدیون برادر هستید که گرچه درسال 2003 ازعراق فرارکرد ولیکن بالاخره 13 سال بعد شمارا هم فراری داد
من امده ام تا سفارش وآخرین وصیت  برادر رابرایتان تکرار کنم وبه برخی ازسئوال ها درمورد بند جیم و ف شما پاسخ گویم 
اولین سفارش بر ادر این بود که هیچگاه درمورد غیبت او سئوال نکنید که خط قرمز است واگر من بخواهم دراین مورد بگویم انگاری خودم با دست هایم اورا چال کرده ام !
برادر نیست _ یعنی همه جا هست ونیست _ مثل هوا دیدنی نیست وحس کردنی است _ بنابراین هرکس توانسته از تونل انقلاب من بگذرد خودش حتما اورا حس می کند مگر اینکه مامور اطلاعات باشد 
حتما یادتان هست برادر می گفت یک اشرفی تنها وقتی به قله کمال می رسد که فردیت _ جنسیت _ ورحم وتخمدان و ... خودرا با صدق وصفا به تشکیلات هدیه کند _ من خودم الان هیچی ندارم وهمه دل وروده ... ام را به تشکیلات بخشیده ام _ می دانید وزن من چقدر شده ؟  40 کیلو چرا ؟ چون شب وروزقرص وکپسول وشیاف سرنگونی مصرف می کنم 
عزیزان من _ برخی سئوال کردند ما اینجا چه می کنیم وسرنگونی چه شد ؟ 
اگر یادتن باشد 4 سال پیش برادر برایتان پیام داد که سرنگونی دیگر ربطی به من ندارد وماباید منتظر باشیم 
شما اینجا هستید که با تمام توان شب وروز ازاین پس " تمرین تهااجم حداکثری سیاسی " کنید _ چطوری ؟ حالا شرح می دهم
برادر 30 سال پیش گفت " سرنگونی فقط باسلاح " ولی شما عرضه نداشتید _ برادر درشب حمله فروغ گفت "  شما دراشل یک ابرقدرت هستید ومثل موشک می روید به سوی تهران "  نتیجه چی شد ؟ هیچ _ خیلی از شماها درجبهه جنگ صد برابر فروغ رفته بودید یک گوشه باهم انقلاب ایدئو لوژیک می کردید _ وچنین شد که برادر بعدا گفت : من چند گله گاو وگوسفند به جای اینها پرورش دادم وفرستاده بودم به عملیات فروغ بهتربود 
برادر به شما پیام داد برای سرنگونی سیاسی  باید اینکارها را مرتب اتجام دهید 
1 _ حرف مسئولین تان را فرمان برادر فرض کنید ومو به مو اجراکنید
2 _ با جدیت وپشتکار زبان آلبانیایی یاد بگیرید چون معلوم نیست چندسال اینجا هستید _ فرض کنید برای همیشه وهمین جاهم خواهید مرد _ ما البته به کوری چشم مالکی یک گورستان بزرگ در اطراف تیرانا خریده ایم ونامش هم قطعه مرواردید 2 است
3 _  غسل هفتگی وعملیات جاری را با جدیت دنبال کنید وتا می توانید" فکت بنویسید " که برای آنجای همه شما خوب ومفید است.
4 _  تا می توانید درمقرها بمانید وبیرون نروید که همه مردم اینجا گرگ صفت وروباه مرام هستند وممکن است هم شمارافریب دهند وهم درسته بخورند 
5 _ برای بیکاری تان هم درفکر هستیم دستگاه سبزی خرد کن تهیه کنیم و همچنین کلاف ومیل بافتنی و ازاین جور چیزها _ البته درکنارش درفکر  راه اندازی چند غذاخوری اشرفنشان هم هستیم که شما سیب زمینی وخیاروبادمجان وکدو  پوست بکنید _ البته خواهران بهمان روال سابق که فرمان برادر بود  نمی توانند  به خیار وکدو و بادمجان درسته نزدیک شوند که خط سرخ است .

6 _ شنیدم بعضی ها هوس دیدن خانوااده هایشان کرده اند _ نه نه نمی شود _ برادر توصیه کرد همه شما ازروی کتاب " خانواده ها یا مزدوران ارتجاع " چند بار رونویسی کنید _ خطر خانواده ها جدی است _ همانگونه که برادر در نشست "  تنگه وتوحید" گفت وتکرار کرد همه شما باید احساس کنید که  بی پدر ومادروخانواده هستید و زیر بته بعمل آمده اید 

7 _ گزارش شده که بعضی گفته اند دستگاه تلفن کافی نیست وما سیم کارت هم می خواهیم _ نه نه _ سیم کارت یعنی تله و عامل رد وبدل کر دن اطلاعات تشکیلات   _ پس باهمین گوشی هایتان بازی کنید وازهم عکس بگیرید کافی است 
8 _ یادتان بماند  دشمنان من وشما می درلباس خبرنگار  ازشما اطلاعات بگیرند ولذا با هیچکس گفتگو نکنید که خط سرخ است
9 _برخی خانواده ها تصمیم دارند به آلبانی لشگر کشی کنند و شمارا ترور نمایند _ پس خط سرخ یادتان نرود واین سخن برادر که گفت ": ما خانواده نداریم _ خانواد ه های ما یا مرده اند ویا درزندان هستند 
10 _ گزارشی راخواندم که بعضی ازبرادرها بند جیم را رد کرده وتو خیابان به بچه های البانی دست مالیده اند _ اینکار یعنی پاره کردن انقلاب من _ البته این افراد تنبیه شدند وحق بیرون آمدن ازمقر تا دوسال را ندارند .
11_ یک گزارش خواندم که یکی از اشرفی ها گفته ما می خواهیم بدانیم اینترنت یعنی چه ؟   من برایتان می گویم نه تنها به درد شما نمی خورد بلکه زیان اور ومرکز جمع شدن اضداد ماست _ بااین همه من به خواهران تشکیلات سفارش کرد م هرروز یک ساعت بروند توی اینترنت بگردند وبعد بیایند برای شما تعریف کنند .
12 _  گزارشی خواندم  که یکنفر گفته شما (یعنی من ) با ترکی فیصل چه نسبتی دارید ؟ 
خوب اشرف نشان بی شعور ترکی با برادر خیلی دوست بود _ این مردک غزالی گفت می خواد بیاد مجانی تو گردهمایی  شما یک چیزی بدین بهش بخنونه منهم گفتم  اشکالی نداره ولی این مرتیکه دوروز پیش از مراسم با غزالی اومد اوور کنگر خورد لنگر انداخت _ این هیج تازه  تو مراسم هم بمن گفت : خواهر مریم بیا ویک دستی به من بده که من ناراحت شدم وگفتم فقط تو اوور می دهم وخارج از آن خط قرمز من است ._ شماهم یادتان بماند به هیچ کس یکدست ندهید که برخلاف بند جیم است 

13  _ گزارشی خواندم که برخی زمزمه می کنند که خواهران وبرادران تشکیلاتی ازپاسخ دادن به سئوال ها طفره می روند 
 آخه بچه های گل برادر مدت 30 برای سئوال هایی که ممکن است تا آخر عمرتان هم بدنبالش باشید جواب داده دیگه چی می خواهید ؟ یادتان باشد هروقت سئوالی به فکرتان رسید بدانید مغز گنجشکی تان  دچار سم وویروس  شده _ بنابراین فورا یک کاغذ بگیرید و فکت بنویسید " واز خودتان اظهار بیزاری کنید مطمئن باشید تعریف کردن خیالات وخواب هایتان باعث شادابی فکری و روحی شما خواهد شد ....... این شعار هرلحظه شماباید باشد   نه خستگی نه بستگی غسل غسل  هفتگی 

جمع بندی برای خواهر ان _  عزیزان دلم _
 به شما هشدار می دهم هیچگاه بند جیم ( جنسیت ) را فراموش نکنید _ همیشه اینگونه فکر کنید که همه مردان از برادران اشرفی تا مردهای آلبانیایی  درفکر نقشه کشیدن  برای تجاوز جنسی به شما هستند _ پس همیشه فاصله خو دتان با جنس نر " اعم ازانسان وحیوان  را حفظ کنید _ شما تنها زنان پیشرو درجهان هستید که به " نرینه های وحشی " تف کرده اید واین کارکمی نیست وبقول برادر معد وم ارزشی برابر سرنگونی دارد _ پس رعایت بند جیم و ف یادتان نرود _ امیدوارشاهد دفن جسد همه شما دردسرها درقبرستان " قطعه مروارید 2 " درحومه تیرانا باشم _ نام شما خواهد ماند _ حالا همگی تون برین گم شین که برای من چیزی جز دردسر ندارید _

جمع بندی برای برادران _ ای نرینه های وحشی اشرفی 
شماهم همانند خواهران بلکه هم بیشتر بند جیم وف رارعایت کنید _ شنیدم که به بچه های آلبانی دست می مالید وبا تیر چراغ برق و صندلی های کنار ساحل و عکس من ومسعود خود ارضایی می کنید _ چشمم روشن _ این بود نتیجه 30 سال غسل هفتگی وعملیات جاری ونشست های دیگ ومنقل وسیخ وسه پایه برادر ؟ 
خوب احمق ها شماکه 30 سال صبر کردید دهسال دیگه هم تحمل کنید تا بیمیرید من از دست شما راحت شوم _ اگر ااین به بعد گزارشی دراین موارد ببینم دستور می دهم خواهر نفیسه بادامچی هرچی دارید وندارید را قیچی کند وببرد  وبیاندازد توسطل زباله _ 
آخه میمون های اشرفی _ فکر کنید ازهمان بچگی اوستا موقع ختنه کرد ن ازبیخ برید ه وشما هیچ ندارید _ حال بند جیم شما  افتضاحه _ مسئولین آلبانی برای من پیغام دادند که این هیولاهای متجاوز را همان درقرارگاه نگاه دارید وبه خیابان ها نفرستید _ حالا باعکس برادر هرکاری کردبد عیبی ندارد ولی باعکس من ؟ من که ملکه شما مورچه ها هستم ؟ 
خلاصه اگر اینکارها تکرا ر شود همه شمارا می فرستم دیوانه خانه تا به زنجیر تان بکشند .
اشرف نشان اینقدر وحشی ودرنده ؟ _ حالا برید گم شید وهریک روزی  صدتا " فکت بند جیم "  بنویسید تاببینم چه خاکی توسرم کنم ازدست شما جانوران مسعودا نشان .

خوب من تمامی پیامهای 30 ساله برادر رابرایتان توضیح دادم وازاین دری وری گویی هاهم خسته شدم _ گاهی وقت ها آرزو می کنم بمیرم تا از دست مصائب ومشکلات شما اشرف نشان های بی خاصیت راحت شوم 

خوان دوم _  اتاق ستاد داخله درقلعه اوور بیانیه های قلابی 
 دراردوگاه _ قلعه اوور ودرکنار محل اسکان  مریم قجر یک اتاق وجود دارد به نام " ستاد داخله " یکی اززنان بیوه حرمسرا به نام " زهرا مریخی " مسئول این بخش است ومحمد علی جابرزاده هم مسئول نوشتن اعلامیه هاست _ درروزهای نزدیک به مناسبت ها مثلا 16 آذر این ستاد زیر نظر مریم قجر فعال گردیده وبیانیه ها وفراخوان های قلابی وجعلی صادر می کند 
اخیرا در آستانه روز دانشجو ( 16 آذر ) این بخش از قلعه اوور یک فراخوان بسیار خنده داد و طنز آلود منتشر کرده که در آن نوشته است :  کلیه تیپ ها _ یگان های ارتش آزادی را به قدر توان درهرمکان وهرفرصت  آماده کارزار  سرنگونی کنید 
قیام ونبرد آزادیبخش را شروع کنید !
این بیانیه خنده دار زهرا مریخی دراتاق بغل مریم قجر نوشته شده وبه نام  ستاد داخله درسایت های فرقه رجوی بطور گسترده منتشر شده است _  نکته جالب اینکه مدتی بود که انتشار این بیانیه های قلابی چون مورد تمسخر همگان  قرار می گرفت کم رنگ شده بود_  ولی چون  سقط شدن مسعود رجوی خائن باعث بهم ریختگی شدید مریم قجر شده دوباره این اتاق جعل فعال شده وبیانیه های جعلی وقلابی صادر می کند _ این عاجزان درمانده تصور می کنند بااین شگردهای شناخته شده می توانند جای جسد مدفون وپوسیده رهبر فرقه را پر نمایند _ به راستی که باید به حماقت مریم قجر وکلفت ونوکرهایش خندید .

خوان سوم _ ادامه مجسمه درمانی مریم قجر در آلبانی 
 نگارنده قبلا درمورد شدت گرفتن بیماری روانی مریم قجر وتجویز " مجسمه درمانی " دراین نوشته توضیح دادم 
 مجسمه درمانی مریم قجر >>> ماجرای مجسمه درمانی مریم قجر <<<<<

درتجویز روان پزشکان به مریم قجر توصیه شده است نامبرده با مجسمه شخصیت های معروف خلوت کرده ودرددل کند
مریم قجر تا انجا که توانسته در فرانسه وبلژیک این اقدام را انجام داده ولیکن برای گفتگو با مجسمه چرچیل وآبراهام لینکلن بامشکل مواجه شده چراکه امریکا وانگلیس طی 13 سال گذشته علیرغم همه هزینه کردن ها وشکایت کردنها اجازه ورود به این زن تروریست رابه کشورهای خود نداده واورا " مخل آرامش اجتماعی " دسته بندی ومعرفی کرده اند .
بهمین دلیل بیماری روانی مریم قجر هم تسریع شده و غم وغصه این بدنامی  و تنفر دیگران اورا خیلی زجر می دهد 
اخیرا وقتی قرارشده مریم وارد آلبانی گردد ازمسئولین آن کشور درخواست نمود تا ترتیب ملاقات ااو با مجسمه انور خوجه  ( رهبر زمان جنگ سرد آلبانی ) رابدهند و چنین شد که اوتوانست موزه تیرانا رابرای یک روز اجاره کرده وبا مجسمه انور خوجه درد دل کند _ گزارش این مجسمه درمانی چنین است .


خانم بتول سلطانی اولین عضو شورای رهبری فرقه رجوی که با شهامت از قلعه مخوف اشرف گریخت وکوس رسوایی فرقه رجوی رابربام جهان کوبید 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مریم :  ای ا نور ای سرور سلام _  خوش بحالت که مردی ورفتی پی کارت _ من بیچاره چندین وچند مرض دارم _ گرچه باکمک آمپو.ل وقرص به زور راه می روم ولی همانند تو مرده ام 
ای خوجه جان 
مسعود معدوم تورا خیلی دوست داشت و همیشه می گفت : کاش من انور خوجه بودم 
انور عزیزم _  تو بگو من چه خاکی به سرم کنم _ سه هزار تا مخ آکبند ومغز یخ زده حاصل درس های مسعود بی پشت وابتر ریختند سرمن بیچاره هزارتا درخواست های رنگ ووارنگ دارند _ عده ای اززنان بیوه حرمسرا شوهر می خوان _ عده ای دست وپای مصنوعی نو وتازه _ عده ای از مواجب بگیران درخواست اضافه حقوق دارند _ این فیل آبی بی چشم ورو گفته باید برای  مدال حلبی من اجاره ماهیانه بدهی وگرنه پس می گیرم _ بدتر ازهمه این مصطفی پسر اشرف وموسی دردسرساز شده وگفته من باید تست DNA بدهم تا معلوم شود پدر واقعی من چه کسی است  ؟ 
ای انور خوجه جان _ مسعود معدوم علاقه خاصی به تو _ پول پت و کیم ایل سونگ داشت و عکس قدی شماها را زده بود  روی دیوار مقر پارسیان _ همیشه به من می گفت : 
آیا میشه یک روزی من مثل انور خوجه برای مردم ساعت ها درباره انقلاب سخنرانی کنم ؟ 
 آیا میشه روزی من همانند " پل پت " همه مخالفان خودم را برای بوجود آوردن نسل انقلابی قتل عام کنم ؟
 آیا میشود روزی همه مردم مثل مردم کره  هرروز صبح به مجسمه من تعظیم کنند ؟ 
افسوس که سقط شد وبه یکی ازاین آرزوهایش نرسید 
انور جان کمکم کن 
من دارم می میرم _ 22 ساله رئیس جمهور مسعودم _ حالا اون مرده و همه می پرسند پس حالا خانم رئیس چه کسی هستی ؟
راستش ازتوچه پنهان این ترکی فیصل بمن گفت : زنک دیوانه این توهمات را ول کن بیا زن صیغه ای من بشو ببرمت عربستان قاطی زنان حرمسرا و لی من بهش گفتم حالا حالاها تصمیم به ازدواج ندارم چون می خواهم زبان فرانسه وآلبانیایی یاد بگیرم 
انور خوجه جان 
خوش به حال تو حداقل مجسمه ات تو کشور خودت تو موزه قراردارد _ من چی ؟ فقط طی سال های گذشته چند عکس من را بچه ها چسباندن به دیوار توالت های بین راه ..... همین 
تف به رویت مسعود معدوم که رفتی ومن را بااین همه درد ومرض ومشکل ول کردی _ انور خوجه که نشدی ولی همه عمرت مسعود خواجه بودی _ حال من مجبور شدم بااین زنیکه پیر زن   زشت دست وپا چلفتی ترازخودم  انگرید  بتاکور تو اوور زندگی کنم 
انور جان _  تو هشتمین مجسمه ای هستی که من با تو درد دل می کنم ولی این توصیه درمانی دکترا تاحالا مفید نبودند ومن روز بروز دارم دیوانه تر می شوم _ دکترا گفتن با مجسمه هیتلر و ابراهام لینکلن واستالین وقذافی هم درددل کنی که ممکن نیست

خلاصه که حال من خیلی خرابه وآمدم از تو خداحافظی کنم وبرم بمیرم .

ارشیا ارشادی 2016/12/13 


ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...