۱۳۹۵ مرداد ۵, سه‌شنبه

عکس ها سخن می گویند _ مجموعه کاملی از تصویرهای عملیات رجوی _ صدام ( فروغ ) درمرداد ماه 1367

شکست عملیات رجوی _ صدام درمرداد ماه 1367 به روایت تصویر 

ارشیا ارشادی 2016/07/26

به یاد همه مدافعان میهن که درمرداد ماه 1367درجریان دفع  تهاجم خائنانه رجوی _ صدام جان باختند .

به یاد امیر دلاور ارتش ایران سپهبد علی صیاد شیرازی  

پشتیبانی ازدرخواست خانواده های اسیران وگروگان های فرقه رجوی وظیفه مبرم همه مدافعان راستین ومستقل حقوق بشر می باشد
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
مقدمه _ درتاریخ سوم مرداد 1367 _ تنها یک هفته پس از قبول قطعنامه 598 وتوقف جنگ مزدور اجاره ای صدام ( شبه نظامیان رجوی خائن  با کمک گسترده مالی _ تدارکاتی ولجستیکی و حمایت هوایی _ آتشباری  ارتش صدام پس از یک تهاجم انحرافی بعثی ها  به خرمشهر وارد خاک ایران شدند وپس از اشغال دوشهرکوچک مرزی به سوی کرمانشاه پیش رفتند _ مهاجمین درصبح روز سوم درپای تنگه چهار زبر متوقف و مورد تهاجم  مدافعان ایران قرارگرفته و ظرف چند ساعت در آتش مرزداران سوختند وجزغاله شدند _ مزدوران حدود 4500 نفر بودند که تعداد 1500 نفر نابود گردیده و بیش از 1000 نفرمجروح وسپس بزدلانه فرار کردند فرار مهاجمین به قدری شتابان بود که موفق به انتقال مجروحین وجنازه ها نشدند _ دراین تهاجم بیش از1000 خودروی نظامی _ زرهی _ تانک ونفربروانواع واقسام سلاح ها یا سوختند ویا درصحنه نبرد بجا ماندند .

یکی از مناظر خنده دار درصحنه نبرد دوکامیون حاوی اسباب بازی_ نامه  وهدایای مهاجمین برای خانواده های خود درایران بود !
برخی از مهاجمین روستایی برای خانواده های خوددرایران  " مرغ وخروس " هم هدیه آورده بودند ! 


بنا برخاطرات فراریان از مرگ گریخته دستور عقب نشینی وفرار چنین بود : فورا عقب نشینی وترک خاک کنید و مجروحان رانیر به حال خود بگذارید !

ازتعداد 1500 مزدور کشته شده 298 جنازه زنان درصحنه باقی بود _ این زنان نادان فریب خورده گویا به میهمانی می رفتند _ تعدادی ازاین زنان از اروپا وامریکا به عراق منتقل شده بودند وکوچکترین آگاهی نظامی نداشتند وتنها شلیک با مسلسل را ظرف یک هفته یاد گرفته بودند ! 


تهاجم خائنانه فروغ درحقیقت نقشه مشترک رجوی _ صدام بود _ هدف این نقشه نابودی شبه نظامیان مزدور صدام بود چراکه " باتوجه به آتش بس وصلحی که بی شک بدنبال آن می آمد دیگر وجود این زائده های جنگ درعراق معنایی نداشت ولذا باید نابود می گردیدند تاهم صدام از دست این مزاحمین راحت شود وهم سرکرده فرقه رجوی بتواند درکنار فرار ارمسئولیت وپاسخگویی  با سواستفاده از جنازه مزدوران  از آنها بعنوان " جنازه های روی سن "برای روضه خوانی های خود بهره برداری کند .


مسعود رجوی که ارشکست مفتضحانه  این تهاجم کاملا آگاه بود درشب حمله گفت :  اگر شکست هم خوردیم _ این حمله باعث شورش همگانی وسقوط رژیم خواهد گردید ( ! ) _  ولی شما پیروزید ومن از هم اکنون این پیروزی را به خلق قهرمان تبر یک می گویم ! .........
درباره این عملیات که جمعا فقط سه روز طول کشید بسیار گفته ونوشته اند _ گرچه هنوز بسیاری از ابعاد پنهان آن باید مورد کند وکاو قرارگیردزیرا دراین عملیات مسعود رجوی " فرمان قتل گروهی از ناراضیان " ازجمله علی زرکش وهمسرش مهین رضایی ومهدی  افتخاری راصادر کرده بود _ علی وهمسرش اعدام شدند _ نامه علی که درجیب جنازه    همسرش پیداشد طرح این قتل را برملاکرد _ مهدی افتخاری پس از اینکه با جراحات زیاد  توانست توسط یکی از دوستانش ازمرگ جان به دربرد پس از بازگشت زندانی وسپس باطرح نقشه مسعود رجوی به قتل رسید .

سعید شاهسوندی  از اعضای کادر مرکزی گروهک رجو ی یکی از جان به دربردگان این تهاجم است که حرفهای زیادی برای گفتن دادرد .

عکس هایی که درزیر می اید عمق نابوده وجزغاله شدن مهاجمین مزدور صدام را نشان می دهد _ مریم قجر تروریست درروز تهاجم با آن صدای غاز مانندش جیغ کشید :  حمله _ آتش _ حمله _ آتش  ( ! )

مزدوران تسلیم شده رجوی _ صدام هنگام انتقال به خارج ازصحنه درگیری فرقه رجوی در تهاجم برای سرعت بخشیدن به پیروزی  ازتانک سبک ضد اغتشاش شهری کاسکاول استفاده کرد !گروهی اززنان فریب خورده ای که با جهالت و حمات فریب سرکرده فرقه رجوی را خوردند ودر نتیجه تهاجم سوختند وجزغاله گردیدد 

مسعود رجوی خائن  فکر می کرد برای همیشه می تواند  از دکان " اشرف " وگورستان تروریست ها برای تبلیغات سود بره وروی قبرها مزدوران مانور بدهد _ تخلیه قلعه مخوف اشرف و ازدست دادن گورستان دکان فرقه رجوی درعراق رابرای همیشه  تخته وتعطیل نمود _بجاست تا  دولت عراق  این گورستان را زیر ورو وتبدیل به مکان های همگانی بنماید .

ارشیا ارشادی 2016/07/27

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...