۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

نامه ای برای خواهران ایرانپور و سایر خانواده های اسیران فرقه رجوی درمقابل کمپ آوارگان لیبرتی می 2016

نامه ای برای خانواده ایرانپور وبهشتی و سایر خانواده های بست نشین  درمقابل کمپ آوارگان لیبرتی 

ارشیا ارشادی 2016/05/25


مقدمه _  پس از طرح وپیاده کردن دسیسه  تازه فرقه رجوی درپرتاب چند خمپاره ازطرف مواجب بگیران این فرقه درعراق که منجر به کشته شدن تعدادی از ساکنین کمپ گردید  گروهی ازخانواده های اسیران مستقر درکمپ نگران فرزندان خود شده وبا بجان خریدن مشکلات سفر به عراق خودرا برای چندمین بار به مقابل کمپ لیبرتی رسانده وخواست ملاقات حضوری را مطرح وتکرا نموده اند و فرقه رجوی هم گروهی مزدور مخ آکبند وفدایی فرقه را به سوی آنها گسیل نموده تا با توهین وناسزا وبی احترامی این خانواده ها را دور نمایند ... به  فیلم های رسیده  توجه فرمائید .


>>>>>>>>>>  1 _ حضور خانواده ها درمقابل درب بسته زندان فرقه رجوی  حضور خانم بهشتی درمقابل کمپ لیبرتی
>>>>>>>>>>>> 2 _ فیلم وعکس های تازه رسیده از عراق >>> حضور 48 نفر ازخانواده ها ی اسیران درمقابل کمپ خرداد 1395

مزدوران جان برکف ازرده  خارج  صدام همچنان درحال مبارزه با خلق سابقا قهرمان 
 دیدن فیلم ها و عکس ها به قدری ناراحت کننده وتاسف بارهستند که دل هرکس که کوچکترین ذره ای وجدان داشته باشد را به درد می آورد _ تعداد حدود 10 فدایی مخ آکبند فرقه در پست پرده های متعددی که کیده اند دست مهربانی خانواده هارا پس زده وبه آنها توهین می کنند ....... البته این فقط ناسرا گفتن رباط های بی مخ  در مقایسه با برخورد با متحصنین درمقابل اشرف ساقط شده یک پیشرفت به شمار می اید زیرا همین گونه موجودات قبلا با سنگ وفلاخن وگلویه های نوک تیز آهنی به نبرد با خانواده ها می پرداخته اند ! بعد ازاین مقدمه به نامه خود به خانواده های اسیران فرقه رجوی می پردازم 

عزیزان 
نگارنده بعنوان یک تلاشگر مستقل حقوق بشر از درخواست حق ملاقات شما کاملا پتیبانی می نمایم 

درکنار این حمایت درمقام یک پژوهشگر فرقه رجوی  یک راهکار مناب به شما پیشنهاد می کنم
دوستان توجه کنید 
فرقه رجوی حود 200 نفر ازاین فدائیان مخ آکبند دراختیار دارد _ اینها از نوجوانی ربوده شده وبه اشرف منتقل شده اند اینها بیش از دودهه است تحت شدید ترین سرکوب های تشکیلاتی قرارداشته تا به درجه ذوب  کامل درحماقت  رجوی رسیده اند 
بنابراین اینکه شما عزیزان توقع اشته باشید اینها احساس ومغزوحس میهن داشته واز عاطفه ومهر  برخورداد باشند توقعی است به دور از واقعیت _ اینهاگروهی  بی کس وکار وخانواده ووجدان وشرف وبی هویت وبی وطن  هستند ودرست مثل یک  رباط  _ بعد شما توقع دارید که رباط حس ودرک وشعور داشته باشد ؟
بنابراین اینها موجودات ناقص الخلقه ای هستند که شکل هیچکس نیستند


تصور کنید اینها درست مثل اسب ها که به آنها  چشم بند می زنند که فقط روبرو راببینند اینها هم فقط خط وربط ومسیر تشکیلات فرقه را می بینند وغیر آن هیچ نمی بینند و نمی  شناسند و بهمین خاطر است به شماها توهین می کنند درصورتی که ممکن است با فرزندان شما هم دوست باند ولی برای اینها انجام دستورات تشکیلاتی ذرراس امور است 
فعلا به آنها درهمین حد دستور داده شده که فحش بدهند ولی ازاین ازاذل واوباش رجوی هرکاری ساخته است
درکنار این حقیقت دو نکته رانیز 
نکته نخست اینکه >>>> هم اکنون فرزندان شماها که در آنجا هستید همگی در قزنطینه وزندان در دور ترین نقطه کمپ هستند بنابراین اصولا انها که اکنون تحت نظر قراردارند ازتحصن شما هیچ نمی دانند  وباخبرهم نمی شوند 
اگر خوانده باشید خانم ثریا عبداللهی بیش از سه سال درجلوی کمپ اسقاط شده اشرف فرزندش را فریاد کرد _ طی این مدت ده ها نفر موفق به فرارشدند ولی از فرزند ایشان ودیگر خانواده های متحصن هیچ خبری نشد ؟ چرا چون این افراد سوژه می گویند که باید به شدید ترین وجه ممکن تحت نظر شبانه روزی باشند 


نکته دوم _ اینکه _ ارباب کنونی اینها بعد ازصدام امریکاست 
امریکا درسال 2003 پس اراینکه انها تسلیم شدند وخلع سلاح گردیدند  مسعود رجوی اعلام کرد ازاین پس سیاست ما هم سویی با امریکاست ....و بلافاصله پس از امضای تسلیم نامه وتعهدهای مختلف به امریکا فورا تحت حفاظت قرارگرفت وبه کمپ امریکایی گریزلی منتقل وسپس به اردن قاچاق  گردید وطی 13 سال گذاشته این جنایتکار تحت حفاظت امریکاست ویاغی امپریالیسم  بین الملل جنازه متحرک اورا دراین جا وانجا مخفی کرده است .
بنابراین بنظر من نامه نگاری به مسئولین امریکایی ودرکنار آن   بست نشینی درمقابل سفارت خانه های امریکا درجهان اقدامی است سازنده چراکه درخواست انسانی شما دررسانه ها منتشر وبه افکار عمومی امریکا کشیده خواهد شد
که درچنین صورتی امریکا موظف  به پاسخگویی خواهد گردید که کم ترین آن فشار برسرکرده فراری فرقه جهت پاسخ به درخواست های انسانی شما خواهد بود  _ با آرزوی موفقیت برای شما 
یهرروی امیدوارم تمامی اسیران جنگ ایران وعراق و کسانی که از کشورهای جهان ربوده شده وبه فرقه رجوی درعراق فروخته شده اند ازچنگال خونبار این تشکیلات ضد بشری آزاد شده وبه آغوش خانواده های خود بازگردند

ارشیا ارشادی 2016/05/25

ازسخنرانی زهرا میخی درجمع اسیران فرقه رجوی تا نامه 400 نفره شبنم اسداللهی به ترامپ ( زنگ تفریح )

آموزگاران آینده سازان کشور هستند به مقام آنها ارج نهید  سرانجام زنان ایران به تمامی حقوق ازدست داده خود در تداوم جنبش مدنی دست...